انتخاب صفحه

فهرست مطالب
فصل اول: کلیات پژوهش

مقدمه:
امروزه آموزش و پرورش سهم قابل توجهی از بودجه هر کشور را به خود اختصاص می‌دهد. با توجه به اهمیت و نقش تعلیم وتربیت، به خصوص در ابعاد اقتصادی،سیاسی، اجتماعی و فرهنگی جامعه،ضروری است در جهت بهبود کیفیت آموزش و پرورش و سلامت نیروی انسانی، فعالیت های اساسی صورت گیرد تا از به هدر رساندن سرمایه های انسانی و مادی جلوگیری شود. اگر مراکز آموزش و پرورش از راهبردهای مناسب ومفید برای افزایش بهزیستی روانشناختی و کاهش استرس شغلی و فرسودگی شغلی پرسنل خود استفاده کنند و دبیران در فضایی آرام و عاری از فشارروانی و استرس به امر خطیر تعلیم و تربیت فرزندان این مرز و بوم بپردازند،می توان به سلامت روانی و جسمی پرسنل شاغل در آموزش و پرورش و در نهایت کارآیی و اثر بخشی سازمانی نیز دست یافت .
اعتقاد به دین و مذهب برای آدمی موهبتی است که او را به یک فلسفه حیات مسلح میکند ،به عقل وی روشنگری می بخشد ،بر اراده تأکید دارد، و آن را می پروراند، به آدمی کمک می کند تا به فرمانهای عقل گردن نهد،نیازهای اساسی روح به ویژه نیاز به عشق و جاودانگی را تحقق می بخشد ومذهب به عنوان یک محافظ در برابر فشارهای روانی عمل می کند ویکی از گروههایی که نقش مهمی برای آینده وتعالی کشورها دارند معلمان می باشند که به صورت طبیعی فشارهای روانی زیادی در این شغل را تجربه می کنند وبی تردید این فشارهای روانی ناشی از مسائل کاری ومحیط تدریس ،تأثیر منفی بر بهزیستی روانشناختی وجسمانی آنها خواهد داشت ونگرش مذهبی قوی می‌تواند به عنوان یک ضربه گیر مناسب در برابر این فشارها عمل کند(باهوگرا ،2010) .
داشتن هدف و تعیین آن در زندگی از مهمترین موضوعات دینی ، مدیریتی ، فلسفی و روانشناختی بشمار می آید .پژوهشگران زیادی به هدفدار بودن در زندگی تأکید داشته اند .سازمان بهداشت جهانی بر اساس تحقیقات به عمل آمده توسط محققین به طور رسمی اعلام کرد که پتانسیل ها و توانشهای دینی مذهبی را باید بکار گرفت تا سلامت روانی افراد ارتقاء یابد (غدیری و جان بزرگی ،2009).
در مورد تأثیر و اهمیت اعتقادات دینی بر سلامت روان و سلامت جسم از گذشته تا کنون بحث های زیادی صورت گرفته است و در سالهای اخیر روانشناسان به نقش دین در تأمین سلامت روان و درمان بیماریهای روانی توجه ویژه ای داشته اند . آنها معتقدند درایمان به خدا و نگرش مذهبی نیروی خارق العاده ای وجود دارد که نوعی قدرت معنوی به انسان می بخشد و در تحمل سختی های زندگی او را کمک می کند و از نگرانی و اضطرابی که بسیاری از مردم زمان ما در معرض ابتلا به آن هستند دور می سازد (جوادی آملی،1380).
در آموزش و پرورش و به طور اخص در مدارس ،عنصر انسانی جایگاهی خاص دارد و در بین افرادحاضر در مدرسه،می توان گفت که معلمین مهم ترین نقش را بر عهده دارند.معلمان به خاطر نقش حساسی که دارند از طرف مدیران،والدین ،دانش آموزان ،نهادهای سیاسی-اجتماعی و گروه های رسمی و غیر رسمی موجود در مدرسه تحت فشار هستند .به علاو ه آنان با مشکلات عدیده ی دیگری در داخل و خارج از مدرسه روبه رو هستند.با افزایش روزافزون مسئولیت مدارس و پیچیده ترشدن محیط آن ها از معلمان مدارس انتظار می رود که فعالیتشان را در سطحی بسیار گسترده تر از قبل به انجام برسانند.این انتظار روزافزون آنها را تحت فشار دائمی قرار داده است.این فشار اگر بیش از اندازه باشد ، سلامت و آسایش شخصی معلمان را به خطر می اندازد و آنها را دچار استرس می کند ودر اثر فشارهایی که بر آنها وارد می شود ، پس از مدتی از توان و انرژی اولیه این نیروی مهم کاسته شده و موجب فرسودگی آنان می گردد(بهمنی،1387).
ازطرف دیگر اعتقادات مذهبی به عنوان یکی از عوامل بسیار مهم در زندگی انسان مطرح بوده و می‌تواند در سلامت روانی وبهزیستی روانشناختی او تأثیر گذار باشد.
بهزیستی روانشناختی دارای مقیاسهائی است که همگی سه مشخصه کلی دارند: اول اینکه درونی هستند؛ یعنی در درون تجربه فرد قرار می گیرند، دوم اینکه بهزیستی روانشناختی اندازه گیریهای مثبت راشامل می شود، از این نظر با اندازه گیریهائی مثل بهداشت روانی که با فقدان مولفه های منفی تعریف می شود تفاوت دارد. سوم اینکه اندازه گیریهای بهزیستی روانشناختی نوعأ سنجش کلی از تمام جوانب زندگی یک شخص را شامل می شود گرچه می توان خلق یا رضایت را درون حیطه خاصی سنجید، تأکید معمولأ روی قضاوتی یکپارچه از زندگی شخص است بهزیستی روانشناختی به عنوان رشد استعدادهای واقعی هر فرد تعریف می شود وافزایش ظرفیت حالتهای مثبت و کاهش حالتهای منفی به عنوان بهزیستی بهینه تعریف می شود و ارتقای سطح بهزیستی روانشناختی یکی از اهداف روانشناسی در قرن حاضر محسوب می شود.(کمبل ،1981/به نقل از صحرائیان ،1390)
فرسودگی شغلی در معلمان هم از جنبه های منفی شغل معلمی مثل بی انضباطی دانش آموزان و فقدان علاقه آنها به تحصیل و کلاسهای پر ازدحام و نقل و انتقال اجباری معلمان و حقوق ناکافی و عدم وجود مدیران و والدین حمایت کننده ایجاد می شود و این حالت به صورت علائم جسمانی چون سردر، زخم معده و عوامل روانی مثل افسردگی یا عوامل رفتاری مثل افت کاری و غیبت ظاهر می شود .معلمانی که از فرسودگی شغلی رنج می برند، از لحاظ هیجانی خسته اند، انگیزه ی کار در آنها کم است، افسرده هستند و انرژی و شور وهیجان اندکی برای انجام دادن کارها دارند. فرسودگی شغلی نه تنها در زندگی حرفه ای معلمان تأثیر دارد، بلکه زندگی شخصی و اجتماعی آنها را تحت تأثیر قرار می دهد. معلمان فرسوده نسبت به دیگران رفتار منفی پیدا می کنند، اعتماد به نفس خود را از دست می دهند و به سبب احساس بی کفایتی و کاهش توانایی در انجام دادن کارها، تصمیم به ترک کار خود می گیرند(اسپکتور ، 2004).
تحقیقاتی که از دهه 1970 در زمینه استرس و فرسودگی شغلی معلمان آغاز شده است حاکی از آن است که تعداد معلمانی که شغل خود را ترک می کنند در حال افزایش است. از دلایل مهم ترک شغل در این قشر، فرسودگی شغلی است و این خسارتی بزرگ برای سرمایه گذاری های مادی و هدر رفتن استعدادهای دانشگاهی است اولین آسیب فرسودگی شغلی، رنج بردن از فرسودگی بدن است. افرادی که به آن دچار می شوند، اصولاً دارای انرژی کم و احساس خستگی بیش از حد هستند و برخی از نشانه های فشار بدنی نظیر سردرد، تهوع، کم خوابی و تغییراتی در عادات غذایی را به طور فراوان گزارش می‌دهند. از آثار دیگر آن، فرسودگی عاطفی می باشد که از نشانه های آن می توان افسردگی، احساس درماندگی، احساس عدم کارآیی در شغل خود، وجود نگرش های منفی به خود، شغل، سازمان و به طور کلی نسبت به زندگی را نام برد و سرانجام اینکه اغلب مبتلایان احساس پایین بودن پیشرفت و ترقی را گزارش می کنند. (دسی ، 2006).

1-2- بیان مسئله :
شناسایی منابع موجود در هر زمینه تحقیقی که از آن به پیشینه یا سابقه تعبیر می‌شود، اقدام اساسی در انجام هر پژوهش به حساب می‌آید. آگاهی از دغدغه‌های فکری دیگران، اطلاع از نوع رویکردهای موجود به بحث، پرهیز از کارهای موازی و تکراری، دستیابی به منابع و متون لازم و … از جمله ثمراتی است که این مهم بدست می دهد. در زمینه تربیت دینی اشاره به این نکته لازم است هر چند تربیت دینی در سالهای اخیر بر سر زبانها جاری است و صفحاتی از مجله‌ها،‌کتابها را به خود اختصاص داده است و حتی همایشهایی در این زمینه برگزار شده است ولی تربیت دینی و مفاهیم مربوط به آن حوزه‌ای بکر و ناکاویده است. اگرچه تعدادی از مقالات و طرح‌های پژوهشی در این زمینه وجود دارد اما تحقیق کامل و مستقلی در ارتباط با موضوع تحقیق وجود ندارد اگر هم مطالعاتی انجام شده نادر می‌باشد. درسالهای اخیر پژوهشهای زیادی در حیطه مذهب صورت گرفته است و در این تحقیقات ارتباط مذهب با متغیرهای دیگر مانند :سازگاری تحصیلی ،فرسودگی شغلی،ارتکاب جرم، سلامت روانی، خود تنظیمی، مقابله با بیماری‌های لاعلاج، روابط زناشوئی،شادکامی،بهزیستی روانشناختی وغیره بررسی شده است .همچنین این پژوهشها بر روی گروههای اجتماعی مختلف مثل پرستاران ،دانشجویان،معلمان،کارکنان ادارات، سالمندان، دانش‌آموزان و غیره انجام گرفته است .گرچه یافته ها ومطالعات مختلف به بررسی اثرات متغیرهای معنوی و مذهبی بر روی بهزیستی روانشناختی و فرسودگی شغلی بر روی بعضی از گروههای اجتماعی پرداخته اند ولی مطالعه ای که به بررسی هر سه متغیر در قالب یک مطالعه در مورد معلمان پرداخته باشد یافت نشد.به همین علت این پژوهش به دنبال یافتن رابطه بین مذهبی بودن معلمان مرد با بهزیستی روانشناختی و میزان فرسودگی شغلی آنها می باشد .

1-1- مقدمه:………………………………………………………………….. 2
1-2- بیان مسئله :…………………………………………………………… 4
1-3- سئوال اصلی تحقیق:…………………………………………………. 7
1-3-1- سئوالات فرعی تحقیق :…………………………………………… 7
1-4- اهمیت و ضرورت تحقیق:…………………………………………….. 7
1-5- اهداف تحقیق :……………………………………………………….. 9
1-6- فرضیه های اصلی :…………………………………………………… 9
1-7- تعریف اصطلاحات :……………………………………………………. 9
1-8- تعاریف عملیاتی :…………………………………………………….. 11

برای دانلود رایگان قسمت های بیشتراز فایل به انتهای مطلب مراجعه کنید

فصل دوم: مبانی نظری و پیشینه تحقیق

روانشناسان سازه‌ای را به عنوان عامل مهم تأثیر گذار بر سلامت روان به نام هوش معنوی معرفی کرده‌اند که توجه و علاقه جهانی را برانگیخته است. هوش معنوی بیانگر مجموعه‌ای از توانائی‌ها و ظرفیت‌ها و منابع معنوی است که کار در جهت آنها موجب افزایش انطباق پذیری و در نتیجه سلامت روان افراد می‌شود. هوش معنوی خاص انسانهاست، این اصطلاح را زوهر و مارشال، زوجی دانش پژوه و استادان دانشگاه آکسفورد، با در هم آمیزی روان شناسی ، فیزیک ، فلسفه و مذهب ساختند و آنرا در کتاب هوش معنوی- هوش بنیادی آوردند و بیان کردند که امید و تقوی که با نومیدی در تضاد است معرف بزرگسال پخته است، بزرگسالی که با موفقیت زندگی کرده و با خوشبختی پیر شده است، معنویت چنین فردی او را در بسیج نیروهای خود و افزایش ظرفیت‌های مقابله با تغییرات یاری می‌دهد (زوهر و مارشال ، 2010).
یکی از موضوعات مطرح شده در حوزه روانشناسی مثبت نگر ،معنویت است . اهمیت نقش و جایگاه مذهب در زندگی بشر به قدری است که تمام مؤلفه های حیاط روانی و جسمانی انسان تحت الشعاع آن درآمده است. محققان سلامت روانی و جسمی، یافته‌های رو به رشدی پیدا کرده اند که حاکی از این است که زندگی معنوی انسان با بهزیستی جسمی و روانشناختی وی رابطه دارد (اکونر ، 2003) .
امروزه بیشتر دین پژوهان بحث صدق و کذب دین و مذهب را کنار گذاشته ،رویکردهای کارکرد گرایانه در پیش گرفته اند . در این میان برخی دین و مذهب را دارای کارکرد منفی و پاره ای دیگر بر کارکردهای مثبت آن تأکید می‌ورزند. گروه دوم خود در دو دسته قرار می‌گیرند: کسانی که این کارکردها راهمیشگی و جانشین ناپذیر می دانند و آنانکه با وجود ستایش از خدمات گذشته دین ،دوران آن را پایان یافته تلقی می کنند .حتی می‌توان گفت دین ستیزان هم نیمی از راه را درست پیموده اند و به حق روح و روان آدمی را در پیوندی تنگاتنگ با دین و مذهب یافته اند ،اما در ریشه یابی آن به خطا رفته و بر عواملی نادرست انگشت نهاده اند.
از دیگر سو ،رویکرد جامعه شناختی به دین نیز دانشمندان خدا ناباور را در دو گروه جای داده است:برخی همچون امیل دور کیم دین را مظهر همبستگی و یکپارچگی جامعه واز سوئی دارای نقش مثبت و سازنده دانسته‌اند و جمعی دیگر چون فویر باخ و مارکس مذهب را عامل تخدیر و عقب ماندگی جوامع (افیون توده ها)به شمار می آورند (یوسفیان ،1390).
به گفته فروید ،دین با ارائه تصویری از نظم جهانی که در آن هر چیزی معنائی دارد و سر جای خودش قرار گرفته وهیچ چیز خود سرانه و تصادفی نیست،نقش جبران کننده اش را ایفا می کند .ولی با این حال این معنا بخشی را توهم و گونه ای از خود فریبی می نامد (فروید،1960).
برخی اندیشمندان دین را واکنشی در برابر تهدید به بی معنائی در زندگی بشری دانسته اند و دین را پاسخی به دشواریها و بی ‌عدالتی‌های زندگی می‌دانند که می‌کوشد تا ناکامی‌هارا توجیه کند (همیلتون ، 1995).
نقش دین در ایجاد وحدت ویکپارچگی چنان است که کسانی چون دورکیم خدا وجامعه را با یکدیگر برابر می‌دانند و بر این باورند که دینداران با انجام مناسک مذهبی ناخود آگاه به تحکیم پیوندهای اجتماعی می‌پردازند و بر اصالت جامعه و تقدم منافع جمعی تأکید می ورزند (دورکیم ،1995).
امام علی علیه السلام اعتقاد به خدائی که در دانش و قدرت بی همتا بوده و می تواند انسان را از گرداب تنهائی و افسردگی رهائی دهد را اینگونه توصیف میکند« خدایا تو به دوستانت از همه انس گیرنده‌تری و برای آنانکه به تو توکل کنند از هر کس کاردان تری .اگر تنهائی و غربت آنها را به وحشت اندازد یاد تو آنان را آرام سازد و اگر مصیبتها بر آنها فرو بارد به تو پناه آرند و روی به درگاه تو دارند ،چون می دانند سر رشته کارها به دست توست و از قضائی خیزد که پای بست توست » (نهج البلاغه، خطبه227).
امونز بیان می کند هوش معنوی سازه های هوش و معنویت را در درون یک سازه جدید ترکیب می کند .در حالی که معنویت با جستجو و تجربه عناصر مقدس، معنا، هوشیاری اوج یافته و تعالی در ارتباط است، هوش معنوی مستلزم توانائی‌هائی است که از چنین موضوعات معنوی برای تطابق و کنش اثر بخش و تولید محصولات و پیامدهای با ارزش استفاده می کند. وی هشت مؤلفه را به عنوان مؤلفه‌های اصلی برای هوش معنوی بیان می کند: شکیبائی، باورها و اعمال مذهبی، معنا و هدف در زندگی ،الوهیت، آرامش درون، تجربیات معنوی، شناخت خود، بخشش. از نظرامونز هوش معنوی کاربرد انطباقی اطلاعات معنوی در جهت حل مسئله در زندگی روزانه و فرایند دستیابی به هدف می باشد .او به صورت ابتکاری پنج مؤلفه را برای هوش معنوی پیشنهاد کرده است که عبارتند از :ظرفیت تعالی یعنی گذشتن از دنیای جسمانی و مادی و متعالی کردن آن ،توانائی ورود به حالتهای معنوی از هوشیاری ،توانائی آراستن فعالیتها و حوادث وروابط زندگی با احساسی ازتقدس ،توانائی استفاده از منابع معنوی در جهت حل مسائل زندگی ،ظرفیت درگیری در رفتار فضیلت مآبانه مثل بخشش و سپاسگذاری و فروتنی و احساس شفقت و غیره (امونز،2000).
یکی از گروه‌هائی که نقش مهمی برای آینده و تعالی کشورها دارند معلمان می‌باشند. حضور در مدرسه برای اکثر دبیران تجارب مثبتی به همراه دارد، با این حال برای برخی دیگر عوامل وابسته به تدریس مثل کلاس داری طراحی امتحانات یا تصحیح اوراق با تجربه فشار روانی همراه است . بی تردید تجربه فشار روانی ناشی از مسائل تدریس، تأثیر منفی بر بهزیستی روانشناختی و جسمانی دبیران دارد. سالهاست که عملکرد معلمان در مدارس، ذهن برخی پژوهشگران را به خود جلب کرده است . اینکه چه عواملی بر پیشرفت و موفقیت در امر تدریس اثر بیشتری دارد ، یا سهم و مشارکت هر عامل چه اندازه است، همواره از حیطه‌های مورد علاقه پژوهشگران روان‌شناس بوده است (الماسی فرد،1388).
همواره نحوه کار افراد و محیط آن می تواند بر روی سلامت روان ایشان تأثیر گذار باشد و در نتیجه باعث ارتقا یا افت کاری آنها شود. زندگی به ناچار ما را در مواجهه با محرکهای تنش زا قرار می دهد و فشار روانی خفیف یا شدید می تواند برای ما نا مطلوب باشد . همچنین فشار روانی می تواند زندگی را سرشار از چالش و تهییج سازد . هنگامی که خواستهای درونی ما با توانائی‌های ما و و موقعیتهای کاری همه با هم جور در آیند یک حالت لذت درونی و سرخوشی به انسان دست می دهد که در این حالت حداکثر کارائی را داریم و از کار و زندگی لذت می بریم. در این میان نگرش خوش بینانه در مواجهه با فقدان ها و شکستها سلامت روان را بالا می‌برد در حالی که بد بینی اثر منفی بر آن دارد . افکار منفی در خلق منفی و افسردگی رایج است و افکار مثبت در احساسات خوب و شاد بودن نقش دارند. تجربه نشان می‌دهد زمانی که ما در مورد موقعیتها به طرز خوشحال، غمگین یا عصبانی فکر می‌کنیم، اغلب احساسات مربوطه به وجود می‌آیند . یکی از مشکلات ناشی از محیط کار موضوع استرس می باشد که اگر به مدت زمان طولانی و به طور وسیع توسط شخص احساس شود، احتمال زیادی دارد باعث فرسودگی شود (امامی دار،1389).

2-1- پیشینه تحقیق:………………………………………………………….. 14
2-2- مفهوم نگرش مذهبی :……………………………………………….. 17
2-3- مفهوم بهزیستی روانشناختی:………………………………………. 19
2-4-1- مدل تعادل پویا :…………………………………………………….. 22
2-4-2- الگوی ویسینگ و وان ایدن :……………………………………….. 22
2-4-3- نظریه ناهمخوانی رضایت :…………………………………………. 23
2-4-4- نظریه هدف غایی :……………………………………………….. 24
2-5- ابعاد بهزیستی روان شناختی :……………………………………. 24
2-5-1- پذیرش خود :………………………………………………………. 25
2-5-2- هدفمندی در زندگی:…………………………………………….. 25
2-5-3-رشد شخصی :……………………………………………………. 25
2-5-4- تسلط بر محیط :………………………………………………….. 26
2-5-5- خود مختاری :…………………………………………………… 26
2-5-6- روابط مثبت با دیگران …………………………………………..: 27
2-6- مفهوم فرسودگی شغلی………………………………………. : 27
2-7- مروری بر مطالعات انجام شده داخلی …………………………: 29
2-8- مروری بر مطالعات انجام شده خارجی……………………….. : 31
2-8- رابطه ایمان و مذهبی بودن :……………………………………. 35
2-9- ویژگیهای افراد مذهبی ………………………………………….: 36
2-10- رابطه مذهب با بهزیستی روانشناختی …………………….: 40
2-11- رابطه مذهب با فرسودگی شغلی ………………………….: 42
2-12- رابطه بهزیستی روانشناختی با فرسودگی شغلی ……… 44
2-13- انواع جهت گیری مذهبی.. : ………………………………….45
2-14- آثار نگرش مذهبی بر زندگی ………………………………..: 47

فصل سوم: روش تحقیق

هدف اصلی این تحقیق بررسی رابطه بین نگرش مذهبی با بهزیستی روانشناختی و فرسودگی شغلی در بین دبیران مرد دبیرستانهای شهر شهرکرد است. در این فصل به بررسی روش تحقیق و جامعه و نمونه آماری و روشهای تجزیه وتحلیل اطلاعات پرداخته می شود.

3-1- طرح تحقیق
با توجه به موضوع پژوهش و اهداف آن روش تحقیق توصیفی از نوع همبستگی است .
تحقیقات همبستگی شامل کلیه تحقیقاتی است که در آنها سعی می شود روابط بین متغیرهای مختلف با استفاده از ضریب همبستگی کشف یا تعیین شود .هدف تحقیق همبستگی عبارت است از درک الگوهای پیچیده رفتاری از طریق مطالعه همبستگی بین الگوها و متغیرهایی که فرض می‌شود بین آنها رابطه وجود دارد (دلاور،1387).
همچنین این تحقیق از لحاظ هدف کاربردی و از نظر ماهیت و روش جزء تحقیقات توصیفی و پیمایشی است. در روش تحقیق توصیفی از لحاظ روش گرد آوری اطلاعات را میتوان به کتابخانه ای، مشاهده ای و پیمایشی تقسیم کرد. در این تحقیق از روش پیمایشی جهت گرد آوری اطلاعات استفاده شده است چون به توصیف و تفسیر شرایط و روابط موجود پرداخته می شود که در این روش در سازمانهای واقعی و توسط افراد واقعی صورت می‌پذیرد و متغیرها دستکاری نمی‌شوند؛ بنابراین می توان آنرا در زمره تحقیقهای میدانی قرار داد.

3-2- جامعه آماری
جامعه آماری این تحقیق جهت بررسی رابطه بین نگرش مذهبی با بهزیستی روانشناختی و فرسودگی شغلی دبیران مرد دبیرستانهای شهر شهرکرد بودند که بر اساس استعلام از اداره آمار و اطلاعات اداره کل آموزش و پرورش شهرکرد در سال تحصیلی 93-92 تعداد دبیران شاغل1741 نفر بود.

3-3- حجم نمونه
حجم نمونه تحقیق برابر با حجم تعیینی پژوهشگر است. در تحقیق حاضر ابتدااز روش نمونه گیری خوشه ای استفاده شد. سپس با استفاده از فرمول کوکران از جامعه آماری 103 نفر به صورت تصادفی بعنوان نمونه از دبیران دبیرستانهای انتخاب شده تعیین شدند. به این صورت که تعدادی ازدبیرستان پسرانه در آموزش و پرورش شهر شهرکرد به عنوان خوشه انتخاب شد سپس تعدادی از دبیران این دبیرستانها به صورت تصادفی انتخاب شده و پرسشنامه های نگرش مذهبی و بهزیستی روان شناختی و فرسودگی شغلی بین آنان توزیع شد .

3-4- قلمرو تحقیق:
قلمرو موضوعی تحقیق: بررسی رابطه نگرش مذهبی و بهزیستی روانشناختی و فرسودگی شغلی است.
قلمرو مکانی این تحقیق: شامل دبیران مرد دبیرستانهای شهر شهرکرد که در استخدام رسمی آموزش و پرورش بوده و حداقل پنج سال سابقه کار داشتند و نیروهای شرکتی و پاره وقت از نمونه حذف گردید و قلمرو زمانی آن در سال تحصیلی 1393-1392بود.

3-5- مراحل اجرای تحقیق
1- تدوین چارچوب مفهومی با استفاده از اطلاعات کتابخانه ای و بررسی اسناد و مدارک موجود و مشاهده سایت‌های اینترنتی مرتبط و مطالعه پایان نامه ها و مقالات چاپ شده در سالهای اخیر در رابطه با موضوع مورد پژوهش .
2- تدوین فرضیه هایی با استفاده از مدل مفهومی و مبانی نظری، پیشینه تجربی تحقیق،وبهره گیری از نظرات اساتید.

3-6- متغیرهای تحقیق
متغیر مستقل(پیش بین) : نگرش مذهبی
متغیرهای وابسته(ملاک): بهزیستی روانشناختی و فرسودگی شغلی
متغیرهایی که در ارتباط با ویژگیهای فردی پاسخ دهندگان هستند.

3-7- روش و ابزارجمع آوری داده ها
گرد آوری داده‌ها در این پژوهش به صورت کلی به صورت زیر انجام شد:
پس از مطالعه کتب، مقالات، پژوهش‌ها و به طور کلی اسناد و مدارک مرتبط با موضوع تحقیق ، از روش استفاده از پرسشنامه های استاندارد برای جمع آوری داده ها استفاده شد .دراین پرسشنامه ها نظر و دیدگاه فرد پاسخگو به کمک تعدادی پرسش هدفمند مورد سنجش و ارزیابی قرار می گیرد. سپس از اطلاعات ارائه شده در پرسشنامه ها توسط آزمودنیها برای تنظیم مبانی نظری و ادبیات تحقیق استفاده گردید و همچنین با استفاده از این یافته‌ها روش تجزیه وتحلیل داده ها برای نتیجه گیری مناسب مشخص شد.

3-1- طرح تحقیق……………………………………………………….. 51
3-2- جامعه آماری……………………………………………………… 52
3-3- حجم نمونه………………………………………………………. 52
3-4- قلمرو تحقیق:……………………………………………………. 52
3-5- مراحل اجرای تحقیق…………………………………………….. 53
3-6- متغیرهای تحقیق…………………………………………………. 53
3-7- روش و ابزارجمع آوری داده ها……………………………………. 53
3-8- روش اجرا…………………………………………………………… 53
3-9- پرسشنامه ها………………………………………………….. : 54
3-10- روایی وپایایی پرسشنامه…………………………………….. 54

فصل چهارم: تجزیه وتحلیل اطلاعات

در این فصل ابتدا به توصیف ویژگیهای فردی آزمودنیها مثل: سن، جنس، میزان تحصیلات با استفاده از روشهای آماری توصیفی پرداخته می شود و سپس در بخش آمار استنباطی با آزمون رگرسیون و آزمون T تک نمونه ای به بررسی فرضیه ها پرداخته می شود. در این بخش فرضیه های پژوهش به لحاظ آماری مورد تحلیل قرار میگیرند.
تجزیه و تحلیل به طور کلی عبارت از روشی است که از طریق آن کل فرایند پژوهشی تارسیدن به یک نتیجه قابل قبول هدایت می شود. روش‌های مختلف تجزیه و تحلیل را می توان به دو طبقه تقسیم کرد:
1-تجزیه و تحلیل توصیفی: توصیف آماری ساده ترین مرحله پردازش است. با جدول که مناسبترین روش نظم دادن به اطلاعات است داده‌ها بصورت فراوانی و درصد فراوانی ارائه شد. برای نمایش بهتر توزیع فراوانی‌ها نیز از نمودار استفاده می شود.
2-آمار استنباطی: نتیجه گیری مطلوب حاصل تجزیه و تحلیل دقیق اطلاعات است که بر مبنای سوالات اصلی تحقیق گرد آوری شده است. برای تجزیه و تحلیل آماری تحقیق از آزمون آماری ضریب همبستگی پیرسون و آزمون رگرسیون استفاده شد.

4-2- بخش اول آمار توصیفی
تجزیه و تحلیل داده ها یکی از مراحل مهم در هر فرایند پژوهشی و تحقیقاتی می باشد و نتایج یافته ها به آن بستگی دارد. برای تجزیه و تحلیل، داده های خام پرسشنامه های نمونه آماری با استفاده از تکنیک آماری مناسب تحلیل شد .
4-1- تجزیه و تحلیل اطلاعات…………………………………………….: 59
4-2- بخش اول آمار توصیفی…………………………………………….. 60
4-3- توصیف وضعیت جمعیت شناختی (دموگرافیک نمونه)………….. 61
4-3- آمار استنباطی………………………………………………………: 69

فصل پنجم: بحث و نتیجه گیری

73
5-1- نتیجه گیری:………………………………………………………. 74
5-2- بحث در مورد یافته ها در پرتو پژوهشهای پیشین………….. : 74
5-3- محدودیتها ………………………………………………………..: 79
منابع……………………………………………………………………… 85
پیوستها………………………………………………………………… 95

برای دانلود رایگان قسمت های بیشتراز فایل به انتهای مطلب مراجعه کنید

فهرست جداول

جدول 3-2) میزان آلفای کرونباخ پرسشنامه ها……………………. 57
جدول4-1 ) :توصیف وضعیت جمعیت شناختی از نظرسن………… 61
جدول4-2): توصیف وضعیت جمعیت شناختی نمونه از نظر مدرک تحصیلی …………………………………………………………………………….62
جدول 4-3) :توصیف وضعیت جمعیت شناختی نمونه از نظر سابقه کار………………………………………………………………………… 63
جدول 4-4) :توصیف وضعیت جمعیت شناختی نمونه از نظر درآمد.. 64
جدول 4-5) :میانگین و انحراف استاندارد نمرات بهزیستی روانشناختی بر حسب میزان نگرش مذهبی……………………………………………………………………. 65
جدول 4-6) : میانگین و انحراف استاندارد نمرات فرسودگی شغلی بر حسب میزان نگرش مذهبی …………………………………………………………………..67
جدول4-7): آماره آزمون ضریب همبستگی بین نگرش مذهبی و ابعاد بهزیستی روانشناختی……………………………………………………………… 69
جدول4-8):ضریب همبستگی نگرش مذهبی و ابعاد فرسودگی شغلی…………………………………………………………………….. 70
جدول4-9): نتایج کلی تحلیل واریانس مقایسه بین افراد با نگرش مذهبی مختلف در ابعاد بهزیستی روانشناختی…………………………………………………… 70
جدول4-10): نتایج تحلیل تفاوتهای بین گروهی در ابعاد مختلف بهزیستی روانشناختی………………………………………………………………… 71
جدول 4-11) : خلاصه نتایج تحلیل رگرسیون گام به گام برای پیش بینی فرسودگی شغلی بر اساس نگرش مذهبی و بهزیستی روانشناختی………………………. 72

فهرست نمودارها

نمودار 4-1) توصیف وضعیت جمعیت شناختی نمونه از نظر سن……………… 61
نمودار 4-2 ):توصیف وضعیت جمعیت شناختی نمونه از نظر مدرک تحصیلی… 62
نمودار4-3) :توصیف وضعیت جمعیت شناختی نمونه از نظر سابقه کار……….. 63
نمودار 4-4): توصیف وضعیت جمعیت شناختی نمونه از نظر درآمد…………… 64
نمودار 4-5): مقایسه نمرات بهزیستی روانشناختی بر حسب میزان نگرش مذهبی/………………………………………………………………………………. 66
نمودار 4-6): مقایسه نمرات فرسودگی شغلی بر حسب میزان نگرش مذهبی68

Abstract.

Our article presents the results of a survey wherein we examined whether the monastic nurses, who are unequivocally religious people, areas burned out during their helping service as the non-religious nurses. Our conclusion is based on the results of two questionnaires, the Post-Critical Belief Scale (PCBS) and the Maslach Burnout Inventory (MBI). The sample included female nurses who have been working beside sick-bed for at least 5 years (N=94).
We examined the impact of factors such as age and piety on burnout. To our surprise, statistical results showed that the rate of burnout was not directly proportional to the number of years spent at work. Age as a dependent variable explained burnout only to a minimal extent. After that we examined the effect of piety on burnout. However, it cannot be described with one number, it is intangible, therefore we based our survey on three aspects. These aspects of piety were used to examine the followings: the extent of self-estimated piety, going to church, and the Post-Critical Belief Scale. The measured values based on these aspects show linear connection, reciprocal ratio with the burnout. To follow from this, we can say that religious belief is a protective factor as opposed to the burnout in our sample.
The results indicated that burnout is the lowest in the community of the monastic nurses. Burnout of those nurses who work in ecclesiastical institutions is higher than that of monastic nurses and the rate of burnout is the highest among the nurses who work in state-owned hospitals.بلافاصله بعد از پرداخت به ایمیلی که در مرحله بعد وارد میکنید ارسال میشود.


فایل pdf غیر قابل ویرایش

قیمت25000تومان

خرید فایل word

قیمت35000تومان