فهرست مطالب

چکیده ……………………………………………………………………………..1

فصل اول:کلیات پژوهش

تولد و حضور كودكي با كم تواني ذهني در هر خانواده اي مي تواند رويدادي نامطلوب و چالش زا تلقي شود كه احتمالا تنيدگي، سرخوردگي، احساس غم و نوميدي را به دنبال خواهد داشت. شواهد متعدد حاکی از آن است که والدين كودكان داراي مشكلات هوشی، به احتمال بيشتري با مشكلات اجتماعي، اقتصادي و هيجاني كه غالبا ماهيت محدود كننده، مخرب و فراگير دارند، مواجه مي شوند. در چنين موقعيتي گر چه همه اعضاي خانواده و كاركرد آن، آسيب مي بيند فرض بر اين است كه مشكلات مربوط به مراقبت از فرزند مشكل دار، والدين، به ويژه مادر را در معرض خطر ابتلا به مشكلات مربوط به سلامت رواني قرار مي دهد.
در سالهای اخیر در کشور ایران مانند سایر کشور های جهان علاقه بخصوص مهم از طرف مقامات دولتی و هم از جانب مردم به امر بهداشت روانی نشان داده شده است و اثرات آن در بهبود و اوضاع بیمارستانهای روانی و به کاربردن روشهای صحیح در پیشگیری مشاهده می گردد. عدم سازش وجود اختلالات رفتار در جوامع انسانی بسیار مشهور و فراوان است و در هرطبقه و صنفی و در هر گروه و جمعی اشخاص نامتعادل وجود دارند. هر شخص ممکن است گرفتار ناراحتی روانی شود خود به خود کافی نیست زیرا که بهداشت فقط منحصر به تشریح علل اختلالات رفتار نبوده بلکه هدف اصلی آن پیشگیری ا ز وقوع ناراحتی ها می باشد. پیشگیری عبارت است از به وجود آمده عاملی که مکمل زندگی سالم و نرمال باشد و نیز درمان اختلالات جزیی رفتار به منظور جلوگیری از وقوع بیماریهای شدید روانی است. یکی از شرایط اصولی بهداشت اصولی بهداشت روانی این است که شخص به خود احترام بگذارد و خود را دوست بدارد(شاملو، 1376).
کودکان کم توان ذهنی آموزش پذیر به گروهی از کم توانان-ذهنی اطلاق می شود که دارای بهره هوشی 50 تا75 هستند و از نظر سنی در محدوده 6-12 در قرار دارند. در پژوهش حاضر منظور از کم توان ذهنی آموزش پذیر کسی است که براساس تشخیص کارشناسان سنجش آموزش و پرورش در آموزشگاههای استثنایی مشغول به تحصیل هستند. همچنین والدین دارای کودکان کم توان ذهنی از جمله گروههای مورد بررسی در مطالعه حاضر هستند. در پژوهش حاضر کودک عادی به کودکی گفته می شود که مشکل کم توان ذهنی یا نابینایی و ناشنوایی ندارد و دچاراختلالات یادگیری نیست و از نظر روانی مشکل خاصی ندارد. کودک استثنایی و والدین نه تنها بر یکدیگر تاثیر متقابل دارند بلکه سایر اعضای نظام خانواده یعنی دیگر فرزندان را تحت تاثیر قرار می دهند. وجود کودک استثنایی اغلب ضایعات جبران ناپذیری را بر پیکر خانواده وارد می کند. میزان آسیب پذیری خانواده در مقابل ضایعه گاه به حدی است که وضعیت سلامت روانی خانواده دچار آسیب شدیدی می شود. در تعریف سلامت روانی باید این نکته را در نظر داشت که هر انسانی که بتواند با مسائل عمیق خود کنار بیاید، باید با خود و دیگران سازش یابد و در برابر تعارض های اجتناب ناپذیر درونی خود دچار استیصال نشود و خود را به وسیله جامعه طرد نسازد فردی است دارای سلامت روانی(نریمانی و همکاران،1386).
بیان حقایق و ارائه اطلاعات صحیح و صادقانه به پدر و مادر کودک استثنایی بر اساس آخرین دانش و دستاوردهای علمی و تجربی در مورد شرایط خاص ذهنی یا جسمی کودکشان در نهایت، موجب رضایت و آسایش خاطر آنان خواهد بود گهگاه مادر و پدری با کودک خود که به روشنی دارایی عقب ماندگی ذهنی است مراجعه می نمایند وقتی به آنها گفته می شود که چرا تاکنون بی جهت کودک را بحال انتظار در خانه نگه داشته اید واکنون کودک شما 12 سال سن دارد ولی بایست سالها قبل به شرایط خاص ذهنی او پی برده باشید معمولاً در پاسخ می گویند ما خود نیز قبلاً حدس می زدیم زیرا که او مثل بچه های هم سن سال خود « به راه نیفتاد» حرف زدن را زمانی که انتظار می رفت شروع نکرد او را به دکتر بردیم دکتر گفت نگران مباشید چیزی نیست صبرکنید چند سال دیگر مثل بچه ها ی دیگر می شود و …( افروز،1384).
از ویژگیهای عمده انسان آگاهی او از رفتار خود و برخوداری وی از نیروی تفکر است، انسان می تواند از رفتار خود آگاه باشد و در برخورد با مسائل و امور مختلف از نیروی تفکر خود استفاده کند، اما انسان همیشه از آنچه که انجام می دهد آگاه نیست، به سخن دیگر گاهی انسان عملی را انجام می دهد که اما از انگیزه رفتار خود یا هدف آن رفتار آگاه نمی باشد. وقتی والدین برای اولین بار با این حقیقت روبرو می شوند که کودکشان استثنایی است واکنش آنها پیامد هایی خواهد داشت، وجود کودک معلول ذهنی اثرات عمیقی بر روی نحوه ارتباط یک یک افراد خانواده با هم و هریک از آنها با کودک معلول وارد می سازد و همین اثرات ناخوشایند چنانچه به گونه ای منطقی و چاره جویانه قابلیت حل نیابند ضایعات جبران ناپذیری بر روان والدین، سایر نوباوگان خانواده خصوصاً کودک معمول باقی می گذارد. واکنشهای شایع والدین ممکن است به صورت احساس گناه1 ناکامی و محرومیت2 انکار واقعیت یا کتمان حقیقت3 اضطراب و نگرانی باشد میلانی فر(1347). نتایج پژوهش امینی و همکاران (1370) نشان داده است که بین هوش هیجانی، خودکارآمدی و سلامت روانی دانش آموزان ممتاز و عادی تفاوت معناداری وجود دارد. به این معنی که میانگین هوش هیجانی، خودکارآمدی و سلامت روانی دانش آموزان ممتاز بالاتر از دانش آموزان عادی است.
این قبیل واکنشها تا زمانی که به کنترل در نیایند و تعدیل نشوند نه فقط سلامت روانی اعضای خانواده را به مخاطره می اندازند بلکه نوع تعامل و ارتباط اعضای خانواده و کودک معلول ذهنی یا جسمی را پیچیده می سازد و در نهایت موجب اضمحلال انرژی روانی و دیگر توانمندیهای آنان می شوند.
1-2 بیان مسأله
حضور كودك عقب مانده در هر خانواده ساختار آن خانواده را تحت تاثير قرار مي‌دهد و سلامت رواني خانواده بخصوص والدين را تحت الشعاع قرار مي‌دهد، كودك بر اثر تعارض‌هاي شديد ميان اعضاي خانواده، كل خانواده را درگیر بحران مي‌كند.
تحقيقات نشان می¬دهد كه والدين كودكان عقب مانده ذهني عموما در خطر مشكلات زندگي خانوادگي و دشواري‌هاي عاطفي قرار دارند(بكمن، 1991).
بطور كلي خانواده كودك معلول به لحاظ داشتن كودكي متفاوت با ساير كودكان با مشكلات فراواني در زمينه نگهداري، آموزش و تربيت آنها روبروست. اين مسايل همگي بر والدين فشارهايي وارد مي‌كنند كه سبب بر هم خوردن آرامش و يكپارچگي خانواده مي‌شوند و در نتيجه انطباق و سازگاري آنان را تحت تاثير قرار مي دهد. عزت نفس يكي از مهمترين عوامل تحول و شكل‌گيري شخصيت است و نقش بنيادين در سلامت رواني دارد به گونه‌اي كه عزت نفس پايين و شكل‌گيري احساس خود كم بيني در والدين زمينه‌هاي آسيب رواني را فراهم مي‌نمايد( ولي زاده و همكاران و 1387).
سلامت روان يكي از مباحث مهمي است كه در رشد و بالندگي خانواده و جامعه موثر مي‌باشد. سازمان بهداشت جهاني (2004) سلامت رواني را به عنوان حالتي از بهزيستي كه درآن فرد توانمندي خود را شناخته از آنها به نحو موثر و مولد استفاده كرده و براي اجتماع خويش مفيد است تعريف مي‌كند.
با توجه به تحقیقات انجام شده، این پژوهش بدنبال این است که رابطه خودکارآمدی و سلامت عمومی در بین والدین دارای کودکان عادی و مرزی را مورد بررسی و پژوهش قرار دهد.

1-1 مقدمه…………………………………………………………………………. 3
1-2 بیان مسأله…………………………………………………………………… 5
1-3 اهمیت و ضرورت تحقیق……………………………………………………… 5
1-4 اهداف تحقیق………………………………………………………………… 6
1-4-1 اهداف اصلی:……………………………………………………………….. 6
1-4-2- اهداف فرعی……………………………………………………………….. 6
1-5- متغیرهای پژوهش حاضر عبارتند از………………………………………….: 6
1-6 فرضیه های پژوهش…………………………………………………………… 7
1-7 بیان مفاهیم و اصطلاحات……………………………………………………… 7

برای دانلود رایگان قسمت های بیشتراز فایل به انتهای مطلب مراجعه کنید

فصل دوم:ادبیات و پیشینه پژوهش

خودکار آمدی در فرهنگ روانشناسی وروانپزشکی بصورت باورهای شخص در مورد توانایی کنار آمدن با موقعیت های متفاوت معرفی شده است(پوارفکاری،1373).
مفهوم خود کارآمدی از نظریه شناختی_اجتماعی ،بندوار مشتق شده است که به باورها یا قضاوت های فرد نسبت به توانایی های خود در انجام وظایف ومسولیت ها اشاره دارد، نظریه شناختی_اجتماعی مبتنی بر الگوی علی سه جانبه رفتار، محیط و فرد است .این الگو به ارتباط متقابل بین رفتار ،اثرات محیطی وعوامل فردی (شناختی، عاطفی وبیولوژیک) که به ادراک فرد برای توصیف کارکردهای شناختی اشاره دارد،تاکید می¬کند.
براساس این نظریه،فرد در یک نظام علیت سه جانبه بر انگیزش ورفتار خوداثر می گذارد.
بندورا(1977) اثرات یک بعدی محیط بر رفتار فرد را که یکی از مفروضه های مهم روانشناسان رفتار گرا بوده، رد می کند ، انسانها دارای نوعی نظام خود کنترلی ونیروی خود تنظیمی هستند وتوسط آن نظام بر افکار، احساسات ورفتارهای خود کنترل دارند ونقش تعیین کننده ای در سرنوشت خود ایفا می کنند (عبداللهی ،1385).
یکی از جنبه های مهم کنترل فردی خود کار آمدی است که توسط بندورا (1977) مطرح شده است. افراد دارای این ویژگی معتقد ند که انجام کارهای مورد نظر شان همراه با موفقیت است (سارافینو2002) . افرادی که خود کارآمدی کمی دارند احساس می کنند که در اعمال کنترل بر رویدادهای زندگی درمانده وناتوان اند، آنها معتقدند هرتلاشی که می کنند بیهوده است . هنگامی که آنان با مانعی رو برو می شوند اگر تلاش اولیه شان در با مشکلات بی نتیجه بوده باشد سریعا قطع امید می کنند . افرادی که خود کار آمدی پایینی دارند حتی تلاش نمی کنند که بر مشکلات غلبه کنند زیرا متقاعد شده اند هر کاری انجام دهند بیهوده است و تغییر در اوضاع ایجاد نمی کنند.خود کارآمدی پایین می تواند انگیزش را نابود کند، آرزوهارا کمرنگ نمایدودر توانایی شخصی تداخل کرده ونهایتا تاثیر نامطلوبی در سلامت بگذارد. اما کسانی که خود کارآمدی بالایی دارند براین باورند که می توانند بطور موثر بارویدادها وشرایط بر خورد کنند . از آنجائیکه چنین افرادی در مواجهه با مشکلات انتظار موفقیت دارند برروی تکلیف استقامت نموده واغلب در سطح بالایی عمل می کنند. این افراد در مقایسه با افراد دارای خود کارآمدی پایین ازتردید کمتری نسبت به توانایی خود برخوردارند واطمینان بیشتری به خود دارند . چنین افرادی مشکلات را چالش می بینند نه تهدید. وفعالانه موقعیت های جدید را جستجو می کنند زیرا خودکارآمدی بالا ترس از شکست را کاهش می دهد، سطح آرزو را بالا می برد وتوانایی مسئله گشایی وتفکرتخیلی را بهبود می بخشد(شولتز،شولتز ؛ترجمه يحيي سيدمحمدي)
اصول خودکارآمدی دررشته ها وموقعیتهای گوناگون مورد بررسی قرار گرفته است .
بندورا معتقداست که رفتار آدمی عمدتاً یک رفتار خود نظم دهی است. از جمله چیز هایی که انسان از تجربه مستقیم وغیرمستقیم می آموزد معیارهای عملکرد است وپس از آنکه آن معیارها آموخته شدند پایه ای برای ارزش یابی شخصی فرد به شمار می آیند.
اگر عملکرد شخص در یک موقعیت معین با معیارهای او هماهنگ یا از اوبالا تر باشد آن را مثبت ارزیابی می کند. اگر پایین تراز معیارها باشد آن را منفی ارزیابی می کند(بندورا1977).
بندورا(1977) برای هرعمل تعیین کنند ه ای پیشایندی را مشخص می کند که یکی از تعیین کننده های پیشایندی رفتار را انتظار خودکارآمدی می داند بندورا خود کارآمدی را یکی از فرآیندهای شناختی می داندکه ما ازطریق آن بسیاری از رفتارهای اجتماعی خود وبسیاری از خصوصیات شخصی را گسترش می دهیم. تئوری خودکارآمدی بدین گونه است که رفتارهای اشخاص به این بستگی دارد که فرد باور داشته باشدکه می تواندعمل خاصی را با موفقیت به انجام برساند. این باورها دانش فرداست ازنوع نیازهایش وچگونگی پاسخ بدان ها که همان شایستگی ادراکی اوست . با وجودچنین عاملی دردرون فرد ،علائق در او به ظهوروبروزمی رسد وباعث رضایت خاطر اومی شود. یاکسب مهارت افراد ازاستانداردهای شغلی وخودکارآمدی بالاتری برخوردار خواهند شد . شدت اطمینان مردم به خودکارآمدیشان معين می کند که آنها به آزمایش حتی کنارآمدن با موقعیت های مشکل خواهندپرداخت یا نه(بندورا،1977).

2-1 مباني نظري و يافته‌هاي پژوهشي:……………………………………….. 10
2-1-1 خود کارآمدی …………………………………………………………………10
2-1-1-1 تعریف خود کارآمدی………………………………………………………. 12
2-1-1-2 انواع خودکار آمدی………………………………………………………… 14
2-1-1-3 تفاوت خود کار آمدی با سایر انواع باورهای خود……………………… 15
2-1-1-4 ابعادخودکارآمدی ادراک شده……………………………………………. 17
2-1-1-5 منابع باورهای خود کارآمدی ……………………………………………..18
2-1-1-6 خودکارآمدی بالاوپایین…………………………………………………….. 21
2-1-1-7 خودکارآمدی ،انگیزش واسناد……………………………………………… 22
2-1-1-8 جنسیت وخود کارآمدی…………………………………………………….. 24
2-1-1-9 خودکارآمدی وپیشرفت تحصیلی…………………………………………….. 25
2-1-1-10 تأثیرزمینه های فرهنگی واجتماعی روی باورها ی خودکارآمدی ………..26
2-1-1-11 نقش باورهای خود کارآمدی در انگیزش رفتار و انتخاب اهداف آگاهانه… 27
2-1-1-12 تحلیل تحولی باورهاي خودکارآمدی در گستره زندگی………………….. 29
2-1-1-13 رشدخودکارآمدی به واسطه تجارب مرحله گذر نوجوانی………………… 31
2-1-1-14 خودکارآمدی مرتبط با بزرگسالی……………………………………………. 32
2-1-1-15 ارزیابی مجدد خودکارآمدی با افزایش سن…………………………………. 32
2-1-1-16 راهبردهای بهبود خودکارآمدی……………………………………………….. 33
2-2- سلامت روان…………………………………………………………………………. 35
2-2-1 سلامت روانی………………………………………………………………………. 36
2-2-2 تعریف سلامت روانی………………………………………………………………. 36
2-2-3 تعریف بهداشت روان در فرهنگهای مختلف……………………………………… 38
2-2-4 اصول بهداشت روانی………………………………………………………………. 40
2-2-5 خصوصیات افراد دارای سلامت روانی……………………………………………. 41
2-2-6 عوامل موثر در تامین سلامت روان……………………………………………….. 43
2-2-7 نقش خانواده در تامین سلامت روان ……………………………………………..43
2-2-8 نظریات مرتبط با سلامت روانی………………………………………………….. 44
2-2-9 نظریات نوین مبتنی بر شناخت درمانی………………………………………… 47
2-3 عقب ماندگی ذهنی……………………………………………………………….. 48
2-4 عقب مانده ذهنی آموزش پذیر ( EMR): ا………………………………………..49
2-5 ویژگیهای کودک استثنایی………………………………………………………… 49
2-6 نیازهای والدین کودکان استثنایی……………………………………………….. 49
2-7 احساسات والدین کودکان استثنای………………………………………………. 50
2-8 پیشینه تحقیق……………………………………………………………………… 51
2-8-1 تحقیقات انجام شده در داخل کشور………………………………………….. 51
2-8-2 تحقیقات انجام شده در خارج کشور……………………………………………. 60

فصل سوم:روش شناسی پژوهش

به منظور دستیابی به گروههایی از آزمودنیها که امکان تحلیل آماری مناسب فراهم سازد، با توجه به جدول مورگان140 نفر برای این طرح انتخاب شده اند. که والدین کودکان آموزش پذیر 70 نفر بودند و والدین کودکان عادی 70 نفر بودند و این والدین از نظر سن، تحصیلات وشغل و محل سکونت، میزان درآمد با والدین کودکان آموزش پذیر همتا و همگن انتخاب شدند. روش نمونه گیری، روش خوشه ایی می باشد. این روش در صورتی که فهرست کامل افراد جامعه مورد مطالعه در دسترس نباشد می توان افراد جامعه را در دسته هایی خوشه بندی کرد سپس از میان خوشه ها نمونه گیری به عمل آورد. لازم به ذکر است که به دلیل کمبود دانش آموزان آموزش پذیر 7-12 تعداد 70 نفر از والدین دعوت به همکاری شدند.
3-5 ابزار پژوهش
پرسشنامه خودکارآمدی بندورا،
پرسشنامه سلامت روان (GHQ-28)
پرسشنامه خودكار آمدي بندورا
پرسشنامه اي كه بندورا براي سنجش خود كار آمدي پنداري ساخته است شامل 55 گويه است كه خود كار آمد پنداري را در شش زمينه مي سنجد كه عبارتند از
1- خود كارآمدی پنداري از نظر موفقيت تحصيلي
2- خودكارآمدی پنداري در زمينه خود نظم دهي به يادگيري
3- خودكارآمدی پنداري در زمينه فعاليتهاي فوق برنامه
4- خود كارآمدی پنداري در زمينه بر آوردن انتظارات ديگران
5- خودكارآمدي پنداري در زمينه خود نظم دهي انگيزشي
6- خود كارآمدی پنداري در زمينه استحكام خود
براي بدست آوردن نمرات در هر زمينه ، نمرات مربوط به گويه هاي آن زمينه را باهم جمع
مي شوند . پس از محاسبه نمرات فرد در هر زمينه با جمع كردن نمرات شش زمينه بدست آمده نمرات خود كار آمدي كلي فرد بدست مي آيد .
براي بدست آوردن نمره خود كار آمد پنداري در هر حيطه به شرح ذيل عمل مي شود :
نمره خود كار آمدی در زمينه موفقيت تحصيل از جمع نمرات گويه هاي زير بدست مي آيد :
49-44-40-39-23-21-12-11-1
نمره خود كار آمدی در زمينه ياد گيري از طريق نظم دهي از جمع نمرات گويه هاي زير بدست
مي آيد :
51-46-42-33-31-29-25-19-14-4-3
نمره خود كار آمدی از نظر فعاليت هاي فوق برنامه از جمع نمرات گويه هاي زير بدست مي آيد:
53-48-43-34-26-16-8-6
نمره خود كار آمدی از نظر برآوردن انتظارات ديگران از جمع نمرات گويه هاي زير به دست
مي آيد:
35-27-17-7
نمره خود كارآمدی از نظر استحكام خود از جمع نمرات گويه هاي زير به دست مي آيد :
38-3020-10
نمره خود كار آمدی در زمينه خود نظم دهي از جمع نمرات گويه هاي زير به دست مي آيد:
55-47-37-28-18-9
اعتبار و روايي آزمون خود كارآمد ي بندورا
ضريب آلفاي كرنباخ پرسشنامه خود كار آمد پنداري بندورا توسط مرتضوي (1383) از مجموع داده هاي ايراني (895 (N=محاسبه شده 92/0 مي باشد و نیز در تحقيقي كه توسط (خاكسار، 1384 ،به نقل از صمدي ،1386) گزارش شده است 92/0 مي باشد.

اعتبار و روایی پرسش¬نامه سلامت عمومی(28-GHQ):
پرسشنامه سلامت عمومی نیز یک پرسشنامه غربالگری است که توسط آزمودنی تکمیل می¬شود و در مجموعه¬های بالینی با هدف تشخیص کسانی که دارای اختلال روانی هستند، مورد استفاده قرار می¬-گیرد. در این پرسشنامه، دو طبقه اصلی از پدیده ها مورد توجه است. اول، ناتوانی فرد در نشان دادن کارآمدی مناسب از خود و دوم، بروز پدیده¬های جدید با ماهیت معلول کننده. این پرسشنامه اولین بار توسط گلدنبرگ تنظیم شده و به طور وسیعی برای تشخیص اختلالات خفیف روانی در موقعیت¬های مختلف به کار برده شده است. پرسشنامه اصلی دارای 60 سئوال است، اما فرم¬های کوتاه شده 30 سئوالی، 28 سئوالی و 12 سئوالی آن نیز در پژوهش¬های مختلف استفاده شده است. پرسشنامه شامل چهار خرده مقیاس نشانه¬های جسمانی، اضطراب، اختلال در عملکرد و افسردگی است. فرم¬های مختلف این پرسشنامه از روایی و پایایی بالایی برخوردار است و کارایی فرم 28 سئوالی، تقریباً به همان میزان کارایی فرم 60 سئوالی است. داده¬های تحقیق ارائه شده توسط گلدنبرگ و ویلیامز(1978) در انگستان و سایر کشورها، موید این مطلب بوده¬اند(15).
نتیجه فرا تحلیل 43 پژوهش در زمینه روایی و پایایی این پرسشنامه، میانگین حساسیت 84 درصد و متوسط ویژگی 82 درصد را گزارش کرده است(15). مطالعات انجام شده در ایران نیز حاکی از روایی بالای این ابزار است. بررسی انجام گرفته در خصوص شیوع اختلالات روانی در ایران که از پرسشنامه سلامت عمومی 28 سئوالی استفاده شده، نشان دهنده این است که میزان روایی و پایایی این آزمون با نقطه برش 6، بین 93 -84 درصد و با نقطه برش 23، بین 94-68 درصد متغیر است(14و 16).
3-6 روش اجراء
با مراجعه به مرکز آموزش مدارس استثنائی در خصوص کارتحقیقاتی توضیحات لازم ارائه شده و سپس با توجه به استقبال مدیر مرکز، از خانواده¬ها دعوت بعمل آمد و پژوهشگر در خصوص طرح توضیحات لازم را ارائه داد. سپس برای طرح پژوهشی، گروههایی که بایستی در پژوهش شرکت داشته باشند انتخاب و پرسشنامه در اختیارشان قرار گرفت و پس از پاسخگویی پرسشنامه¬ها جمع آوری شدند تا داده¬های مورد نیاز استخراج گردد. ضمناً تمام اطلاعات در این پرسشنامه¬ها محرمانه بوده و جهت یک کار پژوهشی می¬باشد.

3-1 مقدمه ………………………………………………………………………………67
3-2 روش پژوهش……………………………………………………………………… 67
3-3 جامعه آماری………………………………………………………………………. 67
3-4 نمونه و روش نمونه گیری………………………………………………………… 67
3-5 ابزار پژوهش……………………………………………………………………….. 67
3-6 روش اجراء………………………………………………………………………… 69
3-7 روش تجزیه و تحلیل داده¬ها ……………………………………………………70
3-8 پایایی پرسشنامه ……………………………………………………………….69

فصل چهارم:یافته های پژوهش

در این فصل ابتدا شاخص های توصیفی آزمودنی های مورد پژوهش بر اساس متغیرهای مورد بررسی ارائه شده است در بخش تخریب داده ها ضمن ارائه جداول و توضیحات مرتبط، یافته ها بر اساس فرضیه های پژوهش مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفته اند و بر اساس بررسی فرض نرمال بودن توزیع داده ها از آزمون کلموگروف- اسمیرنوف استفاده گردیده است .

به منظور بررسی نرمال بودن توزیع داده های پژوهش از آزمون کلموگروف – اسمیرنوف استفاده شد. فرض صفر را به این صورت انتخاب می کنیم که داده ها نرمال باشند و از آزمون کلموگروف- اسمیرنوف در سطح 95 درصد استفاده کرده که نتایج این تحلیل در جدول زیر ارائه شده است.همان¬طور که ملاحظه می‌شود برای کلیه متغیرهای تحقیق، سطح معنی داری آزمون کوچکتر از 05/0 می باشد که فرض نرمال بودن داده ها مورد تأیید قرار نمی¬گیرد.
4-1 مقدمه………………………………………………………………………….. 73
4-2 آمار توصیفی…………………………………………………………………… 73
4-3 بررسی وضعیت پاسخ دهندگان از لحاظ تحصیلات…………………………. 74
4-4 بررسی آمار توصیفی متغیرهای مربوط به والدین کودکان عادی………….. 74
4-5 آزمون نرمال بودن داده‌ه……………………………………………………….. 75
4-6 تحلیل استنباطی داده ها…………………………………………………….. 76
4-7 بررسي وضعيت متغيرهاي تحقيق ……………………………………………76
4-7-1 بررسي وضعيت مؤلفه سلامت روانی……………………………………… 77
4-7-2 بررسي وضعيت مؤلفه خودکارآمدی والدین کودکان عادی……………….78
4-7-3- بررسي وضعيت مؤلفه خودکارآمدی والدین کودکان مرزی……………… 79
4-8 بررسی فرضیه های تحقیق…………………………………………………… 80

برای دانلود رایگان قسمت های بیشتراز فایل به انتهای مطلب مراجعه کنید

فصل پنجم: بحث و نتیجه گیری

5-1 مقدمه…………………………………………………………………………… 84
5-2 بحث و نتیجه گیری در مورد فرضیه های پژوهش…………………………… 84
5-3 نتیجه گیری……………………………………………………………………… 89
5- 4 محدودیت ها…………………………………………………………………… 89
5-5 پیشنهادات……………………………………………………………………… 89
منابع و مأخذ………………………………………………………………………… 90
منابع فارسی………………………………………………………………………… 90
منابع انگلیسی……………………………………………………………………… 94

Abstract

In this study, the relationship between self-efficacy and mental health among children of parents with normal and borderline 12-7 Alashtar city in 92 years were studied. For the purposes of this study, a correlation scheme that is applied to a survey of parents of normal children and parents Frontier (educable) 12-7 old city Alashtar form. Groups of subjects as possible in order to provide a proper statistical analysis, according to Morgan, 140 were selected for this project. Bandura’s self-efficacy questionnaire used in the survey questionnaire and the General Health Questionnaire (GHQ-28) was Cronbach’s alpha Bandura’s self-efficacy concept to 0/92 respectively. In this research, descriptive and inferential statistical methods are used. In descriptive statistics, frequency tables, graphs, partially oriented centers (Front – Middle – mean) and standard deviation and inferential statistics, correlation, analysis of variance and independent sample t-test was used. Based on the results of the study show that the efficacy of mental health in parents of children with borderline normal, there is and t-test results showed that normal children of parental self-efficacy is a more favorable situation.بلافاصله بعد از پرداخت به ایمیلی که در مرحله بعد وارد میکنید ارسال میشود.


فایل pdf غیر قابل ویرایش

قیمت25000تومان

خرید فایل word

قیمت35000تومان