انتخاب صفحه

مقدمه :

رشد و بهره وری و کارایی ، افزایش سرعت عمل وواکنش ، شفافیت مالی اداری و جلوگیری از اتلاف بودجه ها ، ارتقاء مشارکت شهروندان همراه با افزایش نظارت عمومی و جلب اعتماد بیشتر مردم وبالاخره رشد و توسعه سریعتر جامعه همه و همه از مزایای استقرار دولت الکترونیک در جوامع هستند . در این بین مهم ترین ابزار استقرار دولت الکترونیک به کارگیری فناوری اطلاعات و ارتباطات موجود به همراه سعی در رشد و توسعه هر چه بیشتر این فناوری است .اما طی مراحل گذار تا رسیدن به دولت الکترونیک مستلزم قدم برداشتن اگاهانه و هوشمندانه در این مسیر می باشد بنحوی که لطمات و مضرات پدیده امده در طی این تغییر منجر به خدشه دار شدن و زیر سوال رفتن مزیت های ان نشود .مدیریت هوشمندانه و همه جانبه نگر تغییر در این نقش اساسی و راهبردی را بازی می کند . در طی فصول پیش و روسعی بر این است تا با استخراج نکات و ملاحظات کلیدی که اغلب حاصل تجربیات قبلی جهانی است دستور العملی فهرست وار برای هدایت و راهبردی پروژه های دولت الکترونیک در اختیار خوننده قرار داده شود .

فهرست مطالب

فصل اول : کلیات و تعاریف

 • تعریف دولت الکترونیک                                                                                     4
 • دستاورد های دولت الکترونیک                                                                            4

انواع ارتباطات در دولت الکترونیک                                                                             5

نحوه تحقیق دولت الکترونیک                                                                                     6

مزایای دولت الکترونیک

 • خطرات
 • هزینه های دولت الکترونیک
 • امنیت و حریم خصوصی
 • نحوه پیاده سازی

فصل دوم : دولت الکترونیک به عنوان مصداقی از تغییر فرایند ها به کمک ITC

مقدمه :

تغییرات فناوری همواره تغییرات سازمانی را تهسیل نموده است . وقتی که دولت ها شروع به استفاده از تلفن و تلگراف نمودند فرایند های قدیمی مبتنی بر فرستاده ها و پیغام برها و چارچوب ها ی سازمانی دیگر همانند گذشته هدایت نگردیده و فقط به وسیله یک سیم ارتباط دهنده جایگزین گردیدند .این فرایند ها در ابتدا به صورت تدریجی و سپس با سرعت و شدت با چارچوب ها و فرایند های جدید جایگزین گردیدند که این امر باعث افزایش سرعت عمل و عکس العمل دولت ها گردید .امروزه پیام ها می توانند بر پایه زیر ساخت های جدید فناوری به طرق جدیدی جابه جا شوند . هر فناوری در این زمینه نه تنها خروجی های برنامه ریزی شده و مورد انتظار را بدست می دهند بلکه خروجی های برنامه ریزی شده ، غیر منتظره و اتفاقی را نیز تولید می نماید . این موضوع در مورد دولت الکترونیک نیز تفاوتی ندارد . پس از معرفی تعریف کارکرد دولت الکترونیک تاثیرات به کار گیری شبکه های هدایت شده با کامپیوتر مثل اینترنت بر روی فرایند های موجود در دولت مورد انالیز و بررسی قرار می گیرند . با عنایت به توضیحات اولیه بدلیل نبود منابع کافی مختص این موضوع خاص ، منابع مختلف تغییر فرایند های کسب و کار تحت تاثیر ICT مورد بررسی قرار می گیرند .قابلیت تعمیم ، ارتباط این منابع و تشابه ها وتفاوت ها در قیاس با دولت الکترونیکنیز مورد بحث قرار می گیرند . انتخاب راهبرد های عمومی در تغییرات سازمانی تحت تاثیر فناوری ترسیم گردیده و به پدیده دولت دولت الکترونیک مرتبط می گردند . برپایه معلومات موجود در بحث مهندسی مجدد فرایند ها (bpr) اصولی ارئه می گردند که مهندسی مجدد فرایند ها را به case خاص دولت الکترونیک مرتبط می سازد .

1-2- تعریف دقیق تر دولت الکترونیک

2-2- تغییرات در فرایند های کسب وکار

فصل سوم : ا نگیزه ها ، FOCAL areas و متولوژی در تغییر فرایند ها

فصل چهارم : چارچوب های فرهنگی و اجتماعی در تغییر فرایند های کسب و کار

فصل پنجم : نقش ها و بازیگران

فصل ششم : تصمیم ساخت یا خرید با رویکرد تغییر فرایند کسب وکار

نتیجه گیری

پیشنهادات

پیوست 1: اقدامات انجام شده اخیر در اتحادیه اروپا case study

منابع و ماخذ

فهرست منابع لاتین

فهرست منابع فارسی

چکیده انگلیسی

فهرست شکل ها

1-1: دید گاه های یک تصمیم BUILD- OR –BUY

دولت الکترونیک چیست ؟

منظور از دولت الکترونیک استفاده از فناوری اطلاعات و ارتباطات برای رشد بهره وری ، کارایی ، تاثیر گذاری ، شفافیت و قابلیت حسابرسی دولت است .دولت الکترونیک می تواند به سادگی به صورت تبدیل خدمات ارائه شده به شهروندان به حالت ONLINEدیده شود لیکن در نگرشعمیق ان به تغییر دولت بر پایه فناوری اشاره می کند .ارزوی دولت ها کاهش هزینه ها همزمان با توسعه اقتصادی ، افزایش شفافیت در دولت ، رشد و توسعه ارئهخدمات و نظارت عمومی و ایجاد پیشرفت به سوی یک جامعه اطلاعاتی است .

مزایای دولت الکترونیک چیست ؟

 • تنظیم سرمایه گذاری های بخش ICTبا استاندارد های فنی و اقتصادی بین المللی
 • اسان سازی و یکپارچه سازی خدمات دولتی
 • کاهش چشمگیر زمانی که شهروندان و اقتصاد جهت ارسال اطلاعات برای دولت و یا دریافت ان از دولت صرف می نمایند .
 • افزایش شفافیت دولت و کاهش فساد اداری
 • بهبود منابع مالی دولت از طریق اخذ پیشرفته در امد های دولت و کاهش هزینه های ان
 • ارتقا فضای مطلوب اقتصادی در کشور برای توسعه بخش خصوصی و ایجاد جذابیت برای سرمایه گذاری مستقیم خارجی
 • ارتقاء مهارت های کارکنان دولت
 • ایجاد امکانات ICT و اموزش مهارت های ان برای بخش وسیعتری از جمعیت کشور

 خطرات :

همانند هر پروژه ICT دیگر در بخش خصوصی یا دولتی ، پروژه های دولت الکترونیک خطر شکست در مرحله پیاده سازی را به همراه دارند .بنا به مقیاس و سطح پروژه ، نبود خواست واراده سیاسی برای انتقال و تبدیل عملکرد دولت و حاکمیت و ظرفیت ناکافی فنی و مدیریتی مهندسی نرم افزار برای طراحی و پیاده سازی راه حل ها بخشی از دلایل اصلی شکست می باشند.چنانچه فرایند به صورت ساده وبدون رفرم ها و حاشیه های اطمینان لازم به صورت خودکار در ایند ( اتوماسیون ایجاد شود) کاربرد های مورد نظر نخواهند توانست مزایای مورد انتظار را بدست داده و می توانند منجر به سوء استفاده ها و کلاهبرداری های الکترونیکی گردند . بنابراین مهم است که زیر ساخت ICT، ظرفیت های انسانی ، بلوغ اداری و حاکمیتی و همینطور انگیزه لازم برای ایجاد تغییر در یک کشور سنجیده شود تا بتوان بزرگی پروژه ها و برنامه های دولت الکترونیک را در یک کشور تعریف نمود .

مسائل مربوط به امنیت و حریم خصوصی افراد

دولت الکترونیک باید تضمین نماید که سیستم های اطلاعاتی به طرز مناسبی محاظت گردیده و حقوق شخصی افراد در نظر گرفته شده است .بنابراین هر پروژه موفق دولت الکترونیک یک مثال برای اعتماد سازی با در نظر گرفتن دو نکته مهم در خدمات online می باشد:

 • حریم خصوصی privacy

حریم خصوصی یکی از مهم ترین نکات در استفاده از خدمات online است و دولت ها باید برای ذخیره سازی مقادیری از اطلاعات شخصی افراد که نگهداری می کنند پاسخگو و مسئول باشند .

حریم خصوصی باید در برنامه ریزی و طراحی سیستم های دولت الکترونیک به خوبی دیده شوند چرا که محاظت از حریم های شخصی پس از ساخت یک سیستم به مراتب سخت تر است .

 • امنیت security

محافظت از سایت های دولت الکترونیک در برابر حملات و استفاده نابجا هزینه بر است اما باید در فاز طراحی دیده شود تا خلاء های امنیتی اعتماد عمومی را به دولت الکترونیک خئشه دار نکند .


 مقطع کارشناسی ارشد

بلافاصاله بعد از پرداخت به ایمیلی که در مرحله بعد وارد میکنید ارسال میشود.


فایل pdf غیر قابل ویرایش

قیمت25000تومان

قیمت45000تومان