انتخاب صفحه

مقدمه :

« الله الَّذی خَلَقَکُم مِن ضَعفٍ ثُمَّ جَعَلَ مِن بَعدِ ضَعفٍ قُوَّهٌ ثُمَّ جَعَلَ مِن بَعدِ قُوَّهٍ ضَعفًا و شَیبَهً یخلُقُ ما یشآءُ و هُوَ العَلیمُ القَدیر » ( قرآن کریم ، جزء 21 ، سوره 30 روم ، آیه 54 )
« خداوند آن کسی است که شما را در ابتدا از جسمی ضعیف وناتوان ( نطفه ) آفرید ، آنگاه پس از ضعف و ناتوانی (کودکی ) توانا کرد و باز از توانایی ( دوره جوانی ) به ضعف و سستی پیری برگردانید ، که او هر چه بخواهد خلق می کند ، زیرا خداوند به همه عالم دانا و به هر چه خواهد تواناست ». تجسم دوران گذشته ، آمیزه ای است از رویدادهای تلخ و شیرین در ارتباط با بستگان و دوستان که ساختار خاطرات را شکل می بخشد . خاطرات که هیچ گاه نمی تواند به دور از مرور ذهنی باشد به گونه ای است که روح آدمی را به هنگامی که به سن کهولت می رسد ، به سختی می آزارد ، چرا که او با احساس به کهولت گراییده است آن را در خلوت تنهایی که جز کهولت ، هیچ نمانده است لمس می کند . پدیده سالمندی سیر طبیعی است که در آن تغییرات فیزیولوژکی و روانی ویژه ای در بدن رخ می دهد . چشم ها ، گوش ها ، عضلات بدن دستخوش تغییرات هماهنگ می شوند . که روند پیری خوانده می شوند . افراد سالمند زودتر خسته می شوند و جنبش و تحرکش کمتر می گردد .دوره سالمندی چون دیگر مراحل روزمره از زندگی است که به اندازه دوران جوانی مستلزم پشت سرگذاشتن است . دورانی که در آن فرد به بهای گذراندن سالهایی چند از زندگی خود به تجربه و پختگی دست می یابد تا بتواند به دیگران از توشه تجارب خود نصیبی برساند .« برای بسیاری از افرادی که به سن پیری نزدیک می شوند شماری از دگرگونیها ی مهم اجتماعی به وقوع می¬پیوندد . آنان که کودکانی را بزرگ کرده اند ناگهان خود را تنها می یابند ، آنانی که فعالیت کاری زیادی داشتند با بازنشستگی و زندگی با حقوق کم مواجه می شوند، برای بعضی دیگر این دگرگونی با از دست دادن همسر و برای دیگران با از دست دادن درآمد نمایان می شود و به طور کلی آنچه که مسلم است دیر یا زود همگان با این موقعیت روبرو می شوند که دیگر جوان نمی شویم و آن وقت به لحظه ای می رسیم که در آن هرگز نمی توانیم زمان ورود به پیری را تعیین نماییم . »
تا مدتها پیش سالخوردگان در اکثر نقاط دنیا در خانواده های گسترده زندگی می کردند . به این معنا که نسل قدیمیتر با فرزندان و نواده ها و احتمالاً سایر بستگان خود در یک مکان زنددگی می کردند . در آن دوران معمولاً سالمندان اقتدار خود را برای اعضای خانواده حفظ می کردند و افراد جوانتر را برای پذیرش نقشهای مسئولیت دار آماده می کردند و نقش سرپرستی و نظارت خود را نیز تا حدوی رها می کردند و در نتیجه قبول سالخوردگی برای افراد در چنین شرایطی راحت تر بود. خانواده هسته ای که تنها از والدین و فرزندان تشکیل می شود در دنیای معاصر رایج ترین مشکل خانواده است که نسل قدیم در آن جایی ندارد . « از آنجا که سالخوردگان جدا از خانواده هسته ای زندگی می کنند . جوانان عملاً کمتر فرصت رسیدگی به آنان را می یابند و در مقیاس ضعیف تری مورد حمایت اجتماعی قرار می گیرند به عبارت دیگر اعضای مختلف یک خانواده در واحدهای خانوادگی پراکنده زندگی می کنند و در آن سالخوردگان از فرزندانی که بزرگشان کرده اند جدامی شوند . در نهایت سالهای پایانی زندگی خود را در شرایط منزوی و یا به گونه ای از افسردگی سپری می کنند . » عدم توازن در تعداد مردان و زنان سالمند ( بیشتر بودن زنان سالمند ) و تمایل که مردان سالمند به ازدواج با زنان جوانتر از خود نشان می دهد باعث می شود زنان سالمند بیشتر از مردان سالمند به تنهایی زندگی می کنند . بین انزوا و تنهایی تفاوت زیادی است . معمولاً کسانی که مدت مدیدی را به حالت انزوا و در تنهایی زندگی کرده اند به هنگام پیری اختلالات روانی را نشان نمی دهند . « اما کسانی که شاهد روابط خود با دیگران هستند دچار اختلالات روانی می شوند . سالمندانی که تنها زندگی می¬کنند غالباً بخش اعظم وقت خود را با فکر کردن در مورد فرزندان دور از خود یا با حسرت خوردن برای همسر مرحوم خود و یا هر دو می گذرانند . این گونه انزوا ممکن است منجر به افسردگی شود و به کشش مناسب اجتماعی زیان برساند ».
بعضی از آنها و بیشتر پیرمردها که در خانه هیچ کاری ندارند به پارک می روند و ساعتهای زیادی را روی نیمکت نشسته و با دیگر همسن و سالان خود حرف می زنند و یا در بهترین حالت با هم شطرنج بازی می کنند و این هم همیشگی نیست و متأسفانه این امکانات برای پیرمردهاست و پیرزنها مانند همیشه در خانه باید بمانند . آنها از اول هفته روزشماری می کنند تا آخر هفته که شاید بچه ها و نوه ها به آنها سر بزند و آنها را از تنهایی در بیاورند و اگر بخواهند ورزش کنند نمی توان با بقیه به باشگاه های ورزشی بروند چون از نظر جسمی با بقیه متفاوتند و نمی توانند همگام با بقیه باشند . عملاً آنها پس از دوره بازنشستگی کاری برای انجام دادن ندارند . با توجه به نکات فوق و اهمیت این گروه سنی ایجاد فضاهایی مناسب برای انجام فعالیت های ورزشی و تفریحی مناسب با حال آنها ضروری و لازم به نظر می رسد . بنابراین در این پروژه سعی شده است . با شناخت کامل از ویژگیهای افراد سالمند و با توجه به عوامل طبیعی و اقلیمی منطقه ، فضایی متناسب با نیازهای جسمی و روانی سالمندان طراحی شود . فضایی که با گردهم آوری افراد سالمند درکنار یکدیگر و بهره مندی آنان از امکانات فرهنگی ـ تفریحی امید به زندگی را در آنها افزایش داده و با ایجاد کارگاه هایی با فعالیت سبک احساس سودمند بودن را به آنان القاء کرده و آنها را به بطن جامعه برگرداند .

برای دانلود رایگان قسمت های بیشتراز فایل به انتهای مطلب مراجعه کنید

فهرست مطالب

چکیده:………………………………………………………………………………. 1
مقدمه : ………………………………………………………………………………2
طرح مسئله………………………………………………………………………… 5
تاریخچه و سابقه تحقیق………………………………………………………….. : 5
اهداف تحقیق :………………………………………………………………………. 7
ضرورت تحقیق :………………………………………………………………………… 7
روش تحقیق :…………………………………………………………………………. 8

فصل اول

پدیده پیری فصل مشترک تمام موجودات زنده است که در تمام دوران حیات رشد می¬کنند. عده ای پیری را مرحله ای از زندگی می¬دانند که فعالیتهای بدن پیش از توقف کامل، تدریجاً آهسته می¬شود و مقاومت بدن در برابر بیماریها کاهش می¬یابد.
انسان به همان نسبت که نا گریز به طرف مرزهای پیری به پیش می¬رود، به همان نسبت نیز در انواع بافتهای بدنش تغییرات گوناگون پدید می¬آیند که در مراحل اولیه به حالت پنهان و غیر قابل رویت می¬باشند، ولی به تدریج آشکار و قابل رویت می¬شوند. البته این تغییرات، گاهی نیز به طور زودرس ظاهر شده و با ایجاد یک پیری زودرس، فعالیتهای ماشین حیات انسانی را مختل می¬سازند.
همچنین رسیدن به مرزهای پیری به مقدار زیاد بستگی به از دست دادن و کاهش مقاومت بدن دارد، بدیهی است اختلالات مراکز عصبی نیز واجد اهمیت است.
پایان دهه ها یکی از مهمترین مراحل زندگی است مثلاً انتقال از 29 به 30 سالگی و یا از 39 به 40 سالگی. تعویض دهه زندگی احتمال دارد اثر حوادثی را که در جریان ده سال قبل به وقوع پیوسته است تشدید کند. به عبارت دیگر ممکن است این سالگردها به طور ناگهانی فرد را تحت فشار قرار دهد تا به تغییر شکلهایی که در جریان ده سال گذشته رخ داده آگاهی پیدا کند.
پیری یکی از مراحل حیات پس از دوران جوانی میان سالی و بزرگسالی پدید می¬آید و پس از سپری شدن به مرگ منجرمی¬¬شود. تحت عناوین سالخوردگی عمر، سن و مرحله سوم حیات هم نامیده می¬شود و از آن به کهولت نیز یاد می¬شود و سن پس از 60 سالگی را در آن منظور می¬کنند.
پایگاه اجتماعی، مجموعه هایی است از موقعیتها و نقشهای اجتماعی فرد در زندگی سالمندان: مجموعه هایی است از حقوق و تکالیف آنان و موقعیت و نقشی که در نظام اجتماعی دارند.
پیری از نظر مردم عادی سالخوردگی و پا به سن گذاشتن است و از نظر علمای زیستی کلیه تغییرات دوره حیات از زمان به دنیا آمدن شامل خشک شدن پوست، پیدایش چین و چروک، سفید شدن مو، کوچک شدن اندام و اعضا، تمرکز چربی در قسمت وسطی بدن، به هم خوردن تناسب اندام، نقصان وزن بدن، کم شدن ترشحات غدد داخلی، کاهش نیروی عظلانی، کاهش حساسیت حواس، کاهش نیاز به کالری (پیری بیولوژیک و سن با هم متفاوت است) مطابق انجیل، پیری از 35 سالگی شروع می¬شود و بقرات سال 42 عمر را آغاز پیری و سال 63 را دوره ریش سفیدی می¬داند، جامعه شناسان و جمعیت شناسان بزرگتر از 60 سال را سالخورده و بالاتر از 75 سالگی را کهنسالی معرفی می¬کنند.
مچنیوکف: بیماری عفونی مزمن است که با ناتوانی عناصر اصل و با افزایش فعالیت سلولهای بیگانه خوار مشخص می¬شود.
انترهلر: تغییرات اضمحلال تدریجی در ساختمان ارگانیسم که نه به واسطه بیماریهای قابل پیشگیری و یا حوادث ناگهانی مهلک بلکه بر اثر دخالت عوامل زمانی پیدا می¬شود.
مک کئون: تغییرات بیولوژی که در نحوه زیست ارگانیسم در طول زمان ظاهر می¬شود و با کاهش نیروی حیاتی، تطبیقی، ناتوانی در ایجاد تعادل مجدد همراه بوده و به تدریج دگرگونیهایی را در ساختمان و عمل اعضا مختلف فرد به وجود می¬آورد.
پیر شدن را می¬توان از چهار نقطه نظر مورد مطالعه قرار داد: 1- زمانی 2- جسمی و زیستس 3- روانی و عاطفی 4- اجتماعی
1-1-1 سن زمانی
ساده ترین راه برای تعریف پیری عبارتست از شمردن تعداد سالهایی که از بدو تولد طی شده است. به طور کلی آمار مربوط به پیران 65 سالگی را به صورت قراردادی آغاز پیری تعیین می-کند. در مورد بعضی اشخاص، انتقال به تدریج انجام می¬گیرد، حال آنکه در مورد بعضی دیگر انتقال از دوره ای به دوره دیگر به سرعت و همراه با صدمات روحی به وقوع می¬پیوندد. در خصوص شخصی که بالاجبار بازنشسته شده است، شصت و پنجمین سال زندگی ممکن است به معنای ورود ناگهانی به دوره پیری تلقی شود. در مورد دیگران پیر شدن با ملایمت پیش می¬آید، مثلاً از طریق موهایی که سفید می¬شوند، کودکانی که کانون خانواده را ترک می¬کنند، دوستانی که می¬میرند و علایم دیگری که بیش از پیش رخ می¬دهد.
در جامعه ما سن 65 یا 70 سالگی آغاز پیری را مشخص می¬کند، زیرا با سن بازنشستگی مطابقت دارد. بنابراین ورود به دوره پیری را تا اندازه ای قانون معین می¬کند. چون سن قراردادی و اجباری بازنشستگی، که معمولاً 65 سالگی است، گاهی می¬تواند تا 70 سالگی ادامه یابد. بعضی اشخاص، لااقل از نظر قانون دیرتر از دیگران پیر می¬شوند. با توجه به پراکندگی زیاد سنینی که در دوره موسوم به پیری، دوره ای که به آسانی یک سوم زندگی ما را تشکیل می¬دهد، جای می¬گیرد، می¬توان افراد مسن را به دو گروه تقسیم کرد: پیران جوان و پیران واقعی. اکثراً پیران جوان هنوز فعالند و از مسائل مربوط به پیر شدن معافند.

تعاریف و نظریه ها……………………………………………………………………….. 10
تعاریف…………………………………………………………………………………….. 11
1-1 تعریف سالمندی…………………………………………………………………….. 11
1-1-1 سن زمانی……………………………………………………………………….. 12
1-1-2 سن جسمی و زیستی…………………………………………………………. 13
1-1-3 سن روانی و عاطفی…………………………………………………………….. 13
1-1-4 سن اجتماعی ………………………………………………………………………14
1-2 نظریه های مختلف در مورد سالمندی…………………………………………….. 14
1-2-1 نظریه نقصان دستگاه ایمنی……………………………………………………….. 14
1-2-2 نظریه پیر شدن سلولی ………………………………………………………….15
1-2-3 نظریه تغییرات سیستم غدد داخلی……………………………………………. 15
1-2-4 نظریه توارثی……………………………………………………………………….. 15
1-2-5 نظریه فرسودگ………………………………………………………………….ی 15
1-2-6 نظریه مواد زائد…………………………………………………………………….. 15

فصل دوم

در قرن 6 میلادی در مصر و در قرن 14 میلادی در قبرس اولین بار پدیده سالمندی و جمع آوری سالمندان مطرح و عملی شده بود. با مهاجرت گروهی در شمال انگلیس در زمان هانری 6 فقر قسمتی از کشور را فرا گرفت و هانری 6 وضع قوانین گدایان و کولیان و بی خانمانان را چاره کار دانست و دولت موظف به تأمین مسکن بهداشت و استخدام آنان شد. این موضوع در کشورهای سوئد، دانمارک، بلژیک، هلند، فرانسه، اتریش، آلمان، ایتالیا، روسیه، پرتغال، ترکیه نیز وجود داشته اند و از قرون وسطی در انگلیس اوضاع با دخالت روحانیت بدتر شد. همچنین در 30 ایالت آمریکا آنها را در اردوگاهی نگهداری می¬کردند و کارهای کشاورزی و کارهای دیگر به آنها آموزش داده می¬شد تا به توانمندی لازم برسند. این مهاجران که موقعیت روستایی و اولی خود را از دست داده بودند و بعد از گذشت سالها به کهنسالی رسیده بودند نیازمند نگهداری در مکانهای خاصی شدند.
2-3 پیدایش خانه های سالمندان در ایران
در ایران، توجه به سالمندان به صورت جدی در اوایل دهه چهل قرن حاضر در قانون چهارم عمران کشور مطرح شد و در آن برنامه، اعتباری به منظور جمع آوری سالمندان در خانه های مخصوص و نگهداری از آنان پیش بینی گردید که بر اساس آن، دو آسایشگاه خیریه در سال 1342 در تهران تأسیس گردید و سپس در سال های بعد بر تعداد آنها افزوده گشت.
در شهریور سال 1353، وزارت رفاه اجتماعی وقت، نظارت بر امور سرای سالمندان را به عهده گرفت و سپس با ادغام وزارت رفاه و وزارت بهداری، به نام وزارت بهداری و بهزیستی، این گونه سراها زیر نظر حوزه بهزیستی وزارت بهداری و بهزیستی قرار گرفت.
در سال 1359 با تفکیک حوزه بهزیستی از وزارت بهداری و تأسیس سازمان بهزیستی کشور، سراهای سالمندان در حوزه وظایف سازمان بهزیستی کشور قرار گرفت که تحت نظر معاونت رفاهی سازمان مذکور به فعالیت خود ادامه می¬داد.
در سال 1360، این واحد از حوزه معاونت حمایتی به حوزه معاونت توانبخشی انتقال یافت و به نام آسایشگاه سالمندان معلول نامیده شد.
در حال حاضر 43 آسایشگاه در سطح کشور فعالیت دارند که 28 واحد آن دولتی و 15 واحد آن غیردولتی است و رقمی حدود 3000 نفر سالمند راتحت پوشش دارند. از کل آسایشگاه¬های کشور 18 واحد آن در استان و بقیه (در حدود 25 واحد) در دیگر استانها قرار دارند. خانه¬های سالمندان در ایران، زیر نظر مسئولان و پزشکان قرار دارد و اداره بهزیستی و وزارت بهداشت و درمان به طور مداوم بر کار آنها و از نظر دارو، درمان و بهداشت نظارت کامل دارند.

5

شناخت آسایشگاه سالمندان و خانه تجربه……………………………………………….. 16
2-1 تحلیل عنوان……………………………………………………………………………….. 17
2-2 مبدأ پیدایش……………………………………………………………………………….. 17
2-3 پیدایش خانه های سالمندان در ایران…………………………………………………… 18
2-3-1- نتیجه گیری وارایه طرح……………………………………………………………….. 25
2-4 پیدایش خانه های سالمندان در جهان…………………………………………………. 26
2-5 علت پیدایش و مزایای آسایشگاه سالمندان…………………………………………… 28
2-5-1-1 معایب خانه سالمندان……………………………………………………………….. 29
2-5-2 مهاجرت از روستاها………………………………………………………………………. 30
2-5-3 جنگ، اقتصاد بد، خشکسالی…………………………………………………………. 30
2-5-4 غفلت و سوء رفتار………………………………………………………………………. 30
2-5-4-1 تعاریف سوء رفتارها در سالمندان……………………………………………………. 30
2-6 اهمیت موضوع و جایگاه آن در کالبد شهر………………………………………………… 32
2-7 بررسی فیزیولوژی و روانشناسی سالمند……………………………………………….. 34
2-8-1 کلیات………………………………………………………………………………………….36
مهمترین ویژگی دوران کهنسالی، زوال توانایی جسمی و روانی و آغاز دوران ناتوانی است. از دیدگاه اجتماعی، سالمندی سنی است که انسان به طور مستقل قادر به انجام دادن کارهای خود نیست……………… 36
جدول (2) آسایشگاه های سالمندان استان تهران بر اساس سن، توانایی و نوع فعالیت مورد علاقه 38
2-8-2 ویژگی های جسمانی………………………………………………………………………… 38
2-8-2-1 تغییرات ظاهری……………………………………………………………………………… 39
2-8-2-2 تضعیف قوای حرکتی و ماهیچه ها………………………………………………………….40
2-8-2-3 کاهش عملکرد دستگاه گوارش………………………………………………………………41
2-8-2-4 تغییرات عملکردی قلب و عروق……………………………………………………………. 41.
2-8-2-5 تغییر در حافظه و هوش………………………………………………………………………. 42
2-8-2-6 ضعف بینایی…………………………………………………………………………………… 42
2-8-2-7 ضعف شنوایی…………………………………………………………………………………. 42
2-8-2-8 ضعف حس چشایی و بویایی…………………………………………………………………. 43
2-8-2-9 ضعف لامسه ………………………………………………………………………………………43
2-8-2-10 سایر تغییرات جسمانی……………………………………………………………………….. 44
2-8-3 نیازهای جسمانی سالمندان……………………………………………………………………. 44
2-8-3-2 عوامل تأثیرگذار بر آسایش حرارتی و برودتی سالمندان……………………………………. 45
2-8-3-3 توصیههای طراحی دمای آسایش فضاها ……………………………………………………….46
2-8-3-4 شرایط محیطی موثر بر آسایش حرارتی……………………………………………………….. 46
2-8-3-5-1 نور طبیعی……………………………………………………………………………………….. 49
2-8-3-5-2 توصیههای طراحی نور طبیعی در فضا ها…………………………………………………….. 49
2-8-3-5-3 نور مصنوعی ……………………………………………………………………………………..51
2-8-3-5-4 توصیههای طراحی نور مصنوعی در فضاها……………………………………………………. 51
2-8-3-7 توصیههای طراحی تأثیر رنگ در فضاها ……………………………………………………………54
2-8-3-8 نوصیههای طراحی و نکات فضایی……………………………………………………………….. 55
2-8-4 ویژگیهای روانی، احساسی و شخصیتی سالمندان………………………………………………. 57
2-8-4-2 جنبههای روانشناختی……………………………………………………………………………… 58
2-8-4-3 جنبههای جامعه شناختی…………………………………………………………………………. 59
2-9 مراکز خدماتی روزانه……………………………………………………………………………………… 62
2-9-2 مدت زمان حضور استفاده کنندگان……………………………………………………………………. 64
2-9-3 فعالیتهای معمول در مجموعههای روزانه……………………………………………………………. 64
جدول(3) فعالیتهای پیش بینی شده در مجموعههای خدماتی روزانه…………………………………… 65
2-10 تکنولوژی و سالمندان……………………………………………………………………………………. 66
نقشه هوایی آسایشگاه کهریزک سال 1384……………………………………………………………….. 75
3-2-2 خانه سالمندان در حاشیه دریا (ساحل نیوجرسی)……………………………………………….. 110
3-2-3 اقامتگاه سالمندان “میدوویو” (کانکاکی، ایلینویز)……………………………………………………. 112
3-4 ارزیابی مطالعات موردی………………………………………………………………………………….. 113

فصل چهارم

استانداردهای طراحی
اگرچه سالمندان ممکن است از بسیاری جهات شبیه افراد جوان¬تر به نظر آیند، مسئله تفاوت در توانایی¬های آنان و افراد جوان باعث می¬شود تا توجه خاصی به نیازهای ویژه آنها و چگونگی برآورد کردن این نیازها به وجود آید. سالمند شدن به معنای به وجود آمدن تغییرات شدید و یا ملایم جسمانی و دقت در قوای حسی است. این تغییرات باعث کاهش حوزه فعالیتی فرد سالمند و اعتماد به نفس او شده و به همین جهت طراحی کردن برای سالمندان نیازمند یافتن راه حل¬های طراحی معماری برای چنین نیازهایی است.
“براساس بیانیه¬های سازمان ملل، هیچ بخشی از محیط مصنوع نباید به طور جداگانه و خاص برای ناتوانان ساخته شود. بلکه بایستی محیطی فراهم نمود که همه افراد بتوانند از آن استفاده کنند. محیط مناسب سالمندان بایستی دارای شرایط خاص زیر باشد:
– اجتناب از موانع محیطی و برطرف کردن آنها
– ایجاد تغییرات لازم در سطوح و پله¬ها
– دادن ابعاد کافی به بازشوها
– فراهم نمودن محیطی مناسب از نظر شرایط خاص روحی و روانی سالمندان.”
برای سالمندان آسایش، امنیت، محافظت، سهولت دسترسی و فراهم آمدن فرصت¬هایی برای ملاقات دیگران از اهمیت زیادی برخوردار است. همچنین احساس خودمختاری، استقلال و مفید بودن سالمندان با اجازه مسئولان به آنان برای انجام دادن کارهای روزمره¬شان بایسته است که مورد توجه طراحان قرار گیرد.
فضاهای مورد نیاز سالمندان که بایستی در خانه¬های سالمندان در نظر گرفته شود عبارتند از:
– فضاهای خصوصی
– فضاهای نیمه خصوصی
– فضاهای عمومی
– فضاهای خدماتی
که به تعریف هر یک و ارائه رهنمودهای طراحی معماری یکایک فضاهای مورد نیاز می¬پردازیم:
4-6-1 مکانیابی مناسب برای خانه سالمندان
کارشناسان بر این باورند که تأمین بهداشت روانی و ایجاد فضایی آرام و به دور از تنش¬ها می-تواند سالمندان را به ادامه زندگی تشویق کند و از آنان عناصری زنده، پویا و خودجوش بسازد. همچنین لازم است تا امکان برخوردهای اجتماعی برای سالمندان فراهم شود و نیز احساس امنیت و محافظت فضاهای خارجی در آنها به وجود آید.
4-6-1-1 توصیه¬های طراحی
1- لازم است تا خانه¬های سالمندان در مجاورت خیابان¬های اصلی پر رفت و آمد، چهارراه¬ها، میدان¬ها، محل ریختن و دفن زباله و محل نگهداری حیوانات و یا در مجاورت کشتارگاه¬ها، کارخانه¬ها و مشابه آن نباشد.
2- محل ساختمان باید به دور از آلاینده¬ها و سر و صداهای ناهنجار باشد.
3- محل ساختمان نباید نزدیک به مدرسه، زمین بازی بچه¬ها یا محیط تولیدی فعال که توسط جوانان یا افراد بالغ استفاده می¬شود قرار گیرد.
4- خانه سالمندان لازم است در ارتباط مستقیم با فروشگاه¬های زنجیره¬ای، بانک¬ها، مساجد، کتابخانه¬ها، مراکز درمانی مانند درمانگاه، بیمارستان، داروخانه، دفتر پست، سینما، پارک و مانند آنها به اندازه مسافت کوتاهی که حداکثر شعاع پیاده روی سالمندان باشد قرار گیرد. به عبارت دیگر، طول مسیرهای قابل دسترسی باید از حالت عادی کمتر بوده و حداکثر 100 متر باشد.
5- دسترسی آسان به ایستگاه اتوبوس، به ساکنان توانایی تحرک مستقل می¬بخشد و در شکل ایده آل آن می¬توان گفت که خانه سالمندان بهتر است در فاصله 500 متری از ایستگاه اتوبوس با مسیری ایمن، مسطح و با روشنایی مناسب در ارتباط باشد که البته خود ایستگاه اتوبوس نیز باید دارای سرپناه و مکانی برای نشستن باشد.
6- از آن جا که بسیاری از سالمندان دوست دارند که در نزدیکی خانه سابق خود و شبکه همسایگی و پیوندهای اجتماعی آن باقی بمانند و یا انتظار دارند که در نزدیکی خویشاوندان خود مستقر باشند، لذا بهتر است به این مهم نیز توجه کرد که در هر محله و یا برای هر چند محله، یک خانه سالمندان با ظرفیت محدود و کوچک¬تر مطابق با شرایط افراد آن محله تأسیس گردد.
7- محیط اطراف خانه سالمندان بهتر است به گونه¬ای قابل قبول مسطح باشد و راه¬های ارتباطی ، ایمن و خلوت بوده و نیز با درختان و فضای سبز مناسبی احاطه شده باشد.
8- در طراحی احداث سرا سالمندان بهتر است این سرا یک طبقه و در صورت لزوم برای طبقات بیشتر، تعداد اندکی پله در نظر گرفته شود به گونه¬ای که بیش از سه یا چهار پله بین طبقات فاصله نباشد و نرده¬های حفاظتی نیز حتماً به کار رود و یا از آسانسور با ابعاد مناسب استفاده شود. یک آسانسور به همان راحتی دو طبقه می¬تواند به شش طبقه سرویس دهد. افزایش تعداد طبقات منجر به کوتاه¬تر شدن فواصل افقی از آپارتمان تا آسانسور می¬گردد. البته اگر تعداد طبقات سرای سالمندان بیشتر شود، احساس سالمند را نسبت به فضای جدید زیست، یعنی سرای سالمندان از دست می¬دهد و احساس ساختمان اداری را به سالمند القاء می¬نماید.
9- اندازه ساختمان بهتر است کوچک و تعداد افراد ساکن بهتر است کم باشد تا راحتی و امکان رسیدگی بیشتری فراهم نماید.

استانداردهای طراحی…………………………………………………………………………………………. 120
4-6 استانداردهای طراحی……………………………………………………………………………………….. 121
4-6-1-1 توصیههای طراحی………………………………………………………………………………………. 122
4-6-2 جهت گیری مناسب……………………………………………………………………………………….. 123
4-6-3 ورودی اصلی………………………………………………………………………………………………… 124

فصل پنجم

به طور کلی تفاوتهای اقلیمی در اکثر نقاط جهان با عرض جغرافیایی وارتفاع از سطح دریامشخص میشود ومیزان متفاوت ومتغیر عوامل اقلیمی عبارتند از: 1.تابش خورشید2.دمای هوا3.جریان هوا ورطوبت به دلیل تفاوت موقعیت جغرافیایی مناطق مختلف است وبه همین دلیل حوزه های اقلیمی متفاوت در روی کره زمین به وجود آمده است.
5-1-2تقسیمات اقلیمی معماری در ایران:
همان طور که قبلا” نیزذکرگردید اقلیم در مناطق مختلف دنیا با عرض جغرافیایی وارتفاع از سطح دریا مشخص می شود.ایران فلاتی است مرتفع که در عرض جغرافیایی(40-25)درجه در نیمکره شمالی ودر منطقه گرم واقع است.
تقسیمات اقلیمی که بر اساس مطالعات وپیشنهادات دانشمندان محیط زیست ایران تدوین شده عموما” در حیطه معماری شامل تقسیمم بندی های چها گانه به شرح زیر است:
-اقلیم گرم وخشک(فلات مرکزی ایران)
-اقلیم سرد کوهستانی(مناطق کوهستانی غرب کشور)
-اقلیم معتدل ومرطوب(کرانه جنوبی دریای خزر)
-اقلیم گرم ومرطوب(کرنه شمالی خلیج فارس ودریای عمان)

نکته:با توجه به اینکه سایت مورد نظر در شهر قم واقع میباشد ودر آب وهوای گرم وخشک واقع شده به مطالعه این منطقه آب وهوایی میپردازیم

2-5اقلیم گرم وخشک:
-اکثر مناطق نیمه استوایی را شامل میشود ودر اثر وزش بادهای مهاجر که از جنوب غربی وشمال غربی به طرف استوا می وزد هوا بسیار خشک است.
-آسمان در بیشتر اوقات سال بدون ابر بوده واشعه منعکس شده از سطوح لم یزرع زمین بسیار بالاست وبه طوفان وگرد وخاک در بعد از ظهرهااتفاق می افتد.
-بارندگی بسیار کم است ورطوبت هوا خیای کم وخشکی هوا بسیاربالاست.
-فلات مرکزی شامل دو منطقه متمایز بیابانی ونیمه بیابانی است.از شهرهای تهران- مشهد –اصفهان وشیراز به عنوان منازق نیمه بیابانی واز شهرهایی چون یزد-زاهدان میتوان به عنوان مناطق بیا بانی نام برد.
-از دیگر مشخصه های این اقلیم روزهای گرم وشبهای بسیار سرد وزمستان هان های سرد وسخت وتابستان گرم وخشک است.
– پوشش گیاهی در این منطقه بسیار کم است.
3-5آفرینش معماری همساز با اقلیم در مناطق مختلف اقلیمی در ایران
خصوصیات مختلف اقلیم های ذکر شده در هر منطقه به طور چشمگیری در ترکیب معماری وشکل گیری بافت شهرها تاثیر گذار بوده است.مردمان مناطق یاد شده به میزان قابل توجهی بر مشکلات حاد آب وهوایی وفق در طی قرون متمادی اتخاذ کرده اند،قابل ستایش است.این روش ها به طور حیرت انگیزی جنبه های آزار دهنده محیط را کاسته واز جنبه های مفید وراحتی آن سود جسته است بررسی،مطالعه وتعیین دقیق حوزه های اقلیمی در سطح کشور وبررسی راه حل های اتخاذ شده درطی هزاران سال درحصول راهکارهی مناسب وهماهنگ با اقلیم در هر منطقه ضوابط والگوهای ارزشمند جهت انجام طراحی وخلق معماری همساز با اقلیم در اختیار ما قرار می دهند:

نمونه ای از خانه با حیاط مرکزی

نمونه ای از خانه با حیاط مرکزی

تأثیرات اقلیم در طراحی………………………………………………………………………………………………. 171
1-5 تأثیرات اقلیم درطراحی وسایت…………………………………………………………………………………….. 172
5-3-1ویژگی های معماری بومی در مناطق گرم وخشک……………………………………………………………. 173
5-3-1-2تعداد ومساحت بازشوها در منطقه گرم وخشک…………………………………………………………….. 174

برای دانلود رایگان قسمت های بیشتراز فایل به انتهای مطلب مراجعه کنید

فصل ششم

ضمینه های ماهیتی وفیزیکی جهت طراحی سایت…………………………………………………………………… 177
6-1طراحی سایت:…………………………………………………………………………………………………………. 178
پیوست ها …………………………………………………………………………………………………………………..182
منابع و مآخذ (داخلی)…………………………………………………………………………………………………….. 189
منابع و مآخذ(خارجی)……………………………………………………………………………………………………….191

   مقطع کارشناسی ارشد

بلافاصله بعد از پرداخت به ایمیلی که در مرحله بعد وارد میکنید ارسال میشود.


فایل pdf غیر قابل ویرایش

قیمت25000تومان

خرید فایل word

قیمت35000تومان