انتخاب صفحه

فهرست مطالب

فصل اول: مقدمه و کلیات

برداشت آب از مجاری روباز نظیر شبکه­های انتقال آب و یا رودخانه­ها به‌طور پیوسته و ثقلی، بدون نیاز به صرف انرژی اضافی نظیر پمپاژ، همواره مورد توجه بوده و بر این اساس سازه­های هیدرولیکی متفاوتی طراحی و اجرا شده­است. از این نوع سازه­ها می­توان به سرریز جانبی اشاره نمودکه به وفور برای برداشت آب از رودخانه­ها، کانال­های آبیاری و مخازن سدها استفاده می­شود. علاوه‌بر این، سرریزهای جانبی به‌طور وسیعی برای کنترل سطح آب در سیستم کانال­های آبیاری و زهکشی در پروژه­های حفاظت سیلاب برای خارج نمودن آب اضافی به درون کانال تخلیه و همچنین در سیستم­های زهکشی شهری مورد استفاده قرار می­گیرند. شکل (1-‌1) نمایی از سرریز جانبی را نشان می­دهد.

با توجه به کاربردهای ذکر شده برای سرریز جانبی، این نوع سرریز باید دارای خصوصیاتی باشد تا بتوان از آن به خوبی در شبکه­های انتقال آب و یا رودخانه­ها استفاده کرد. از جمله این خصوصیات می­توان به اندازه­گیری دقیق دبی عبوری از آن، جهت آبگیری مناسب از کانال و توانایی آن در خروج میزان قابل توجهی آب در زمان رخ دادن دبی­های سیلابی در مکان­هایی که این سازه به عنوان سازه­ای حفاظتی به کار می­رود اشاره کرد. متاسفانه سرریزهای جانبی معمولی (ساده) این دو قابلیت را به صورت توام دارا نمی­باشند بطوری‌که اگر عرض سرریز کوچک باشد، فقط برای اندازه­گیری جریان مناسب است و اگر عرض سرریز، بزرگ درنظر گرفته شود، فقط برای تخلیه سریع سیلاب مناسب بوده و دقت اندازه­گیری دبی کاهش می­یابد (باقری و همکاران، 1391). به همین دلیل اخیراً از سرریزهای جانبی با مقطع مرکب استفاده شده است.

با توجه شکل ظاهری سرریزهای لبه تیز مشخص است که این گونه سرریزها در دبی­های پایین به خوبی و با دقت بالایی می­توانند دبی جریان را اندازه­گیری کنند، زیرا با تغییرات کم دبی، ارتفاع آب روی سرریز تغییرات زیادی دارد و این مسئله دقت اندازه­گیری دبی را افزایش می­دهد. همچنین در زمان رخداد دبی­های بالا و سیلابی (به دلیل پهن­تر شدن مقطع و افزایش سطح مقطع در قسمت بالای سرریز) دبی بیشتری را از خود عبور می­دهند.

از جنبه دیگر اگر مسائل اقتصادی مد نظر قرار گیرد، برای انحراف دبی خاصی از مجرای رودخانه یا کانال اصلی، به نظر می­رسد سرریز جانبی لبه تیز ترکیبی به دلیل داشتن سرریزی با تاج کوتاه­تر در مقطع خود، به طول کمتری نسبت به سرریزهای لبه تیز عادی نیاز دارد. به عبارتی با طول یکسان از سرریز جانبی عادی و سرریز لبه تیز ترکیبی، سرریز لبه تیز ترکیبی توانایی عبور دبی بیشتری را دارد و این امر بدان معنی است که انتخاب این نوع سرریز به‌عنوان سرریز جانبی مناسب­تر است. همچنین برای انحراف مقدار معینی آب، سرریز لبه تیز ترکیبی جانبی به دلیل شکل مخصوص مقطعش نیاز به طول کمتری دارد و مقدار مصالح به کار رفته در بدنه سرریز از هر جنسی که باشد کاهش می­یابد. لذا به کار بردن این سرریز در کانال­ها و رودخانه­ها به عنوان سازه آبگیر و یا حفاظتی می­تواند به لحاظ اقتصادی نیز مزیت داشته باشد.بنابراین با در نظر گرفتن مطالب مذکور، استفاده از این سازه به عنوان سرریز جانبی می­تواند در عملکرد بهتر هیدرولیکی شبکه بسیار مفید باشد و خطر آسیب­پذیری شبکه در مقابل سیلاب­های مخرب را با  طراحی بهینه­، به مراتب کاهش دهد.

 1-5- اهداف تحقیق

با توجه به مطالب ارائه شده، هدف اصلی از این تحقیق، مطالعه دبی عبوری و پروفیل سطح آب تشکیل شده بر روی سرریزهای لبه تیز ترکیبی در شرایط جریان زیر بحرانی و ارائه رابطه­ای برای محاسبه ضریب آبگذری این نوع سرریزها می­باشد.

به طور کلی اهداف این تحقیق عبارتند از:

1) بررسی جریان عبوری از سرریزها در طول سرریز جانبی لبه تیز ترکیبی

2) محاسبه پروفیل سطح آب در طول سرریز جانبی لبه تیز ترکیبی

3) تعیین ضریب آبگذری در سرریز لبه تیز ترکیبی جانبی مستطیلی- مستطیلی با استفاده از حل عددی رانگ- کوتا (4) به‌منظور برآورد دقیق میزان دبی عبوری از این نوع سرریزها.

 1-6- ساختار پایان­نامه

پایان‌نامه حاضر در پنج فصل نگارش شده است. فصل اول شامل مقدمه و کلیات تحقیق می­باشد. در فصل دوم، سوابق مطالعاتی و تحقیقاتی موضوع مورد بررسی قرار گرفته و یافته­های مهم محققین قبلی بیان شده است. نحوه انجام تحقیق و نیز معادلات حاکم، نحوه حل عددی معادلات حاکم و داده‌های مورد استفاده در فصل سوم  تشریح گردیده است. در فصل چهارم نتایج حاصل از انجام تحقیق ارائه شده است. در فصل پنجم نیز یافته­های مهم تحقیق بیان شده و پیشنهادهایی نیز برای تکمیل تحقیق  ارائه شده است. منابع مورد استفاده نیز در انتهای پایان­نامه معرفی گردیده است.

1-1-  مقدمه………………………………………………………………………………… 2

1-2- سرریز جانبی…………………………………………………………………………. 2

1-2-1- سرریزهای لبه تیز با مقاطع ترکیبی‌……………………………………………. 3

1-2-1-1- سرریز لبه تیز ترکیبی مستطیلی- مستطیلی (CRRSC)…………………… 4

1-3- معادلات حاکم بر سرریز جانبی…………………………………………………….. 5

1-4- ضرورت انجام تحقیق…………………………………………………………………. 8

1-5- اهداف تحقیق…………………………………………………………………………. 8

1-6- ساختار پایان­نامه……………………………………………………………………… 9

برای دانلود رایگان قسمت های بیشتراز فایل به انتهای مطلب مراجعه کنید

فصل دوم: بررسی منابع

ابتدایی‌ترین تحقیقات در مورد سرریزهای جانبی در اوایل قرن 19 میلادی انجام شد (اعتضاد بروجردی، 1380). اما ارائه نظریه ارزشمند دی مارچی (1934) را می­توان به‌عنوان شروع واقعی تحقیقات در این زمینه در نظر گرفت. مسئله اصلی در مطالعات دی­مارچی تعیین ضریب شدت جریان بود و اکثر مطالعات پس از وی نیز در جهت برآورد صحیح و دقیق­تر این ضریب بوده­است. ایشان از افت انرژی در طول سرریز و برخی پارامترهای دیگر صرف­نظر نمود و حل تحلیلی معادلات حاکم بر جریان در محدوده سرریزهای جانبی را بدست­آورد (ابریشمی، 1384). به‌طور کلی مطالعاتی که در زمینه­ی سرریزهای جانبی انجام شده­اند، به صورت زیر طبقه­بندی می­شوند:

  1. محاسبه ضریب تخلیه سرریز و بررسی مسائل مربوط به آن در سرریزها و شرایط هیدرولیکی مختلف
  2. تعیین پروفیل سطح آب در سرریزهای جانبی
  3. ارائه روش­های مختلف برای طراحی آبگیرهای جانبی
  4. انجام تمهیدات لازم برای رفع مشکلات کارکرد آبگیرهای جانبی در شبکه­های انتقال آب

در ادامه، مطالعاتی که تا کنون توسط محققین مختلف در زمینه­های فوق انجام شده مورد بررسی قرار گرفته و در پایان، روابط ارائه شده برای تعیین ضریب تخلیه سرریز جانبی ساده در جدولی ذکر می­شود.

 2-2- مطالعه سابرامانیا و آواستی (1972)

سابرامانیا و آواستی (1972) معادله دیفرانسیل عمومی جریان متغیر مکانی با کاهش دبی در یک کانال مستطیلی افقی را که در آن یک سرریز جانبی با ارتفاع صفر یا محدود قرار داشت، در نظر گرفتند و با انجام آزمایش­هایی در حالت جریان زیر بحرانی و فوق بحرانی، روابطی را برای محاسبه ضریب تخلیه سرریزهای جانبی لبه­تیز ارائه نمودند. این مطالعات که در آزمایشگاه انستیتو تکنولوژی هندوستان انجام شد، به طور کلی مکانیک جریان در سرریزهای جانبی را مورد توجه قرار داده و تغییرات ضریب دی‌مارچی را با دقت خاصی مد نظر قرار داده ­است.

اِمیراُقلو و همکاران (2010)، برقعی و صالحی (2003)، رامامورتی و همکاران (2006)، اکبری و قدسیان (2011). اما در زمینه سرریزهای جانبی مرکب فقط یک مطالعه آزمایشگاهی انجام شده است (باقری و همکاران، 1391). البته مطالعات آزمایشگاهی محدودی نیز در خصوص سرریزهای لبه­تیز مرکب نرمال (که در عرض کانال و عمود بر جهت جریان احداث می­شوند) انجام شده است که تفاوت عمده­ای با سرریزهای جانبی مرکب دارند. در این زمینه تحقیقات (سازمان احیای اراضی امریکا، 1963؛ یاسی و عباسپور (1384)، مارتینز و همکاران (2005)، پیراتیپان و همکاران (2006). جان و همکاران (2006) و ظهیری (1391) قابل ذکر می­باشد.

حل عددی معادلات حاکم بر هیدرولیک جریان در سرریزهای جانبی ساده توسط محققین مختلفی انجام شده است. سامانی (2005) یک مدل ریاضی برای تعیین موقعیت پرش هیدرولیکی را در محدوده سرریز جانبی ارائه نموده و دستگاه معادلات حاکم را روش عددی رانگ-کوتا (4) حل نمود. قبادیان (2011) با استفاده از نتایج مدل آزمایشگاهی، مدل ریاضی  پروفیل سطح آب در محدوده سرریز جانبی را واسنجی نمود. محمد و همکاران (2011) با استفاده از حل عددی رانگ-کوتا (4)، معادله متغیر مکانی در محدوده سرریز جانبی لبه تیز مستطیلی را حل نموده و اثر شیب طولی کانال را بر ضریب دبی تخلیه بررسی نمودند. صادقی و همکاران (1391) با استفاده از حل عددی رانگ-کوتا (4)، پروفیل سطح آب در محدوده دریچه جانبی واقع در قوس 180 درجه را حل نمودند.

- فلوم آزمایشگاهی، سرریز جانبی، سرریز مثلثی و عمق¬سنج (

– فلوم آزمایشگاهی، سرریز جانبی، سرریز مثلثی و عمق¬سنج (

2-1- مقدمه……………………………………………………………………………….. 12

2-2- مطالعه سابرامانیا و آواستی (1972)……………………………………………. 12

2-3- مطالعه رانگاراجو و همکاران (1979)…………………………………………….. 14

2-4- مطالعه سوامی و همکاران (1994)…………………………………………….. 15

2-5- مطالعه سینگ و همکاران (1994)………………………………………………. 16

2-6- مطالعه هنر و کشاورزی (2009)………………………………………………… 17

2-7- مطالعات ایزدجو و شفاعی‌بجستان (1375)………………………………… 20

2-8- مطالعه جلیلی قاضی­زاده و همکاران (1376)………………………………… 21

2-9- مطالعات قدسیان و همکاران (1376)………………………………………… 22

2-10- مطالعه ایزدی­نیا و همکاران (1386)…………………………………………. 23

2-11- مطالعه پاتیرانا و همکاران (2006)………………………………………….. 23

2-12- مطالعه محمد (2013)……………………………………………………….. 25

2-13- مطالعه سیاری و همکاران (1391)…………………………………………. 25

2-14- مطالعات باقری و همکاران (1391)………………………………………… 26

2-15- مطالعه احمد (2011)………………………………………………………. 29

2-16- روابط ارائه شده برای تعیین ضریب تخلیه سرریز جانبی……………….. 32

فصل سوم: مواد و روش‌ها

سرریز جانبی یکی از معمول­ترین سازه­های هیدرولیکی است که با اهداف متفاوتی در سیستم­های انتقال آب به­کار گرفته می­شود (شکل 3-1). این نوع سرریزها به طوروسیعی برای انحراف جریان وکنترل سطح آب درشبکه­های آبیاری و زهکشی، انحراف سیل در پروژه­های مهندسی رودخانه و سیستم­های زهکشی شهری مورداستفاده قرار می­گیرند. با توجه به کاربرد وسیع سرریزهای جانبی، این نوع سرریز باید دارای خصوصیاتی باشد تا بتوان از آن به طور مناسبی در شبکه­های انتقال آب و فاضلاب و نیز سیستم­های انحراف در رودخانه­ها استفاده نمود. از جمله این خصوصیات می­توان به اندازه­گیری دقیق دبی جریان عبوری برای آبگیری مناسب از کانال و توانایی آن در خروج میزان قابل توجهی از جریان در مکان­هایی که به عنوان سازه حفاظتی به کار می­رود، اشاره کرد. متاسفانه سرریزهای جانبی معمولی (ساده) این دو قابلیت را به صورت توام دارا نمی­باشند، از این رو برای حل این مشکل از سرریزهای جانبی ترکیبی استفاده شده است. این سرریزها به خاطر شکل هندسی به خصوصی که دارند می­توانند در مواقع کم­آبی و سیلابی هر دو نیاز را برطرف کنند، به­گونه­ای که در مواقع کم­آبی میزان دبی خروجی را فقط با استفاده از یک سرریز عبور داده و در مواقع سیلابی از تمام سرریزها  برای عبور آب استفاده می­شود. این شکل هندسی خاص باعث می­شود دبی جریان با دقت بیشتری قابل اندازه­گیری باشد و حجم جریان عبوری از سرریز جانبی به طور موثری افزایش یابد.

3-2- جریان متغیر مکانی[1]

جریان متغیر مکانی عبارت است نوعی جریان متغیر تدریجی دائمی، که دبی و عمق جریان نسبت به مکان تغییر یافته ( ) ولی تغییرات مقادیر مذکور نسبت به زمان برابر صفر است (  ). با توجه به نوع تغییرات دبی، این نوع جریان­ها به در دو دسته قرار می­گیرند:

  1. جریان­های متغیر مکانی با افزایش دبی[2]
  2. جریان­های متغیر مکانی با کاهش دبی[3]

از جمله­ی این جریان­ها که در طبیعت مشاهده می­شوند، می­توان آبروهای کنار جاده­ها، سرریزهای جانبی در سدها و کانال­ را نام برد.

3-2-1- جریان متغیر مکانی با افزایش دبی

در این نوع جریان که در طبیعت به وفور مشاهده می­شود، بر شدت جریان آب در طول مسیر به تدریج افزوده شده و در نتیجه اختلاط دو جریان و آشفتگی حاصله از آن، مقدار افت انرژی به صورت قابل ملاحظه­ای افزایش می­یابد. از آن­جا که محاسبه و تعیین مقدار دقیق این افت انرژی غیر ممکن است و از طرفی آب اضافه شده، دارای مقدار حرکتی در جهت جریان کانال نمی­باشد، برای بدست آوردن معادلات مربوطه از معادله مقدار حرکت که تعیین آن به سهولت امکان­پذیر است، استفاده می‌گردد (ابریشمی، 1387). با توجه به اینکه معادلات حاکم بر جریان متغیر مکانی با افزایش دبی در منابع مختلف دیگر، بسیار مورد مطالعه قرار گرفته است و همچنین موضوع مورد توجه این تحقیق نمی­باشد، از پرداختن به آن صرف نظر می­گردد.

3-2-2- جریان متغیر مکانی با کاهش دبی

در این نوع جریان­ها نظیر سرریزهای جانبی کناره­ی کانال­ها و سرریزهای کناره­ای، کاسته­شدن جریان باعث تغییرات قابل ملاحظه و مشخص ناگهانی در جریان نشده و لذا افت انرژی را مساوی صفر قرار داده و از معادله برنولی استفاده می­گردد.

نمای شماتیک کانال آزمایشگاهی

نمای شماتیک کانال آزمایشگاهی

3-1- مقدمه…………………………………………………………………………… 36

3-2- جریان متغیر مکانی……………………………………………………………. 37

3-2-1- جریان متغیر مکانی با افزایش دبی………………………………………. 37

3-2-2- جریان متغیر مکانی با کاهش دبی………………………………………… 37

3-3- طبقه­بندی انواع پروفیل سطح آب در سرریزهای جانبی………………… 39

3-3-1- نوع (1): جریان زیر بحرانی و شیب کانال ملایم……………………….. 39

3-3-2- نوع (2)، جریان بحرانی و شیب کانال ملایم……………………………. 39

3-3-3- نوع (3)، جریان زیر بحرانی و شیب کانال تند………………………… 40

3-4- روش انجام محاسبات………………………………………………………. 40

3-5- حل عددی معادلات متغیر مکانی در جریان زیر بحرانی………………….. 42

3-6- روش عددی رانگ- کوتا (4)………………………………………………… 42

3-7- داده­های آزمایشگاهی مورد استفاده ……………………………………. 43

فصل چهارم: نتایج و بحث

با توجه به اینکه مطالعات اندکی بر روی سرریزهای جانبی لبه­تیز ­ترکیبی صورت گرفته­ است، لذا به منظور بهره­گیری بهتر از این گونه سرریزها، تخمین دقیق ضریب تخلیه این سازه­ها و نیز حل پروفیل تراز سطح آب و دبی جریان در طول سرریز بسیار مهم است. در این فصل ابتدا با حل عددی پروفیل سطح آب و دبی جریان در محدوده سرریز جانبی مرکب، ضریب آبگذری این گونه سرریزها در شرایط مختلف هیدرولیکی و هندسی محاسبه شده و سپس با استفاده از داده­های آزمایشگاهی، این نتایج مورد ارزیابی قرار گرفته است. بر اساس مقادیر ضریب آبگذری، رابطه مناسبی برای تخمین این ضریب بر حسب پارامترهای بدون بعد موثر بر هیدرولیک جریان در سرریزهای جانبی مرکب استخراج شده است.

 

4-2- حل عددی پروفیل سطح آب و دبی جریان

با توجه به زیر بحرانی بودن جریان در تمامی آزمایش­های این تحقیق، محاسبات حل عددی دستگاه معادلات دیفرانسیلی متغیر مکانی به روش رانگ­کوتا­ (4) از پایین­دست سرریز شروع شده است. در حقیقت انتهای پایین­دست سرریز جانبی به عنوان نقطه شروع محاسبات یا مقطع کنترل در نظر گرفته شده است. در این مقطع، عمق و دبی جریان معلوم می­باشد. با توجه به مجهول بودن ضریب آبگذری در این سرریز، برای حل معادلات ابتدا مقداری را به عنوان ضریب آبگذری فرض نموده و با معلوم بودن مقادیر پارامترهای هیدرولیکی عمق و دبی جریان در انتهای سرریز، محاسبات به سمت بالادست سرریز ادامه می­یابند. در انتهای بالادست سرریز، مقادیر محاسباتی عمق و دبی جریان با مقادیر آزمایشگاهی این پارامترها مقایسه شده و بر این اساس مقدار ضریب آبگذری تصحیح می­شود.

در شکل­های 4-1 تا 4-5، نتایج پروفیل سطح آب محاسبه شده در چند سری از نمونه­ها نشان داده شده است. در این شکل­ها داده­های آزمایشگاهی پروفیل سطح آب نیز نشان داده شده است. شرایط آزمایشگاهی هر نمونه شامل دبی جریان در بالادست سرریز جانبی و نیز هندسه سرریز در هر شکل ارائه شده است. همانطور که مشاهده می­شود تقریباً در تمامی نمونه­های محاسباتی، پروفیل بدست آمده از حل عددی با داده­های آزمایشگاهی مطابقت خوبی دارد. با توجه به رژیم زیربحرانی جریان، تراز سطح آب در طول سرریز جانبی به سمت پایین­دست، حالت افزایشی داشته است.

- نمودار مقایسه نتایج ضریب دبی بدست آمده از روابط سرریزهای جانبی ساده مقادیرآزمایشگاهی

– نمودار مقایسه نتایج ضریب دبی بدست آمده از روابط سرریزهای جانبی ساده مقادیرآزمایشگاهی

4-1- مقدمه………………………………………………………………………. 48

4-2- حل عددی پروفیل سطح آب و دبی جریان……………………………… 48

برای دانلود رایگان قسمت های بیشتراز فایل به انتهای مطلب مراجعه کنید

فصل پنجم: نتیجه‌گیری و پیشنهادها

نتایج نشان می­دهد، علی­رغم پیچیدگی هیدرولیک جریان در سرریزهای جانبی مرکب، معادلات جریان متغیر مکانی با همان فرم معمول در سرریزهای جانبی ساده قابل استفاده در سرریزهای مرکب نیز می­باشند.برای استفاده کاربردی از نتایج این تحقیق، بر اساس مقادیر ضرایب آبگذری بهینه در هر سری از محاسبات و نیز پارامترهای هیدرولیکی و هندسی موثر بر آنها، رابطه ساده­ای برای تخمین ضریب آبگذری با استفاده از روش نوین برنامه­ریزی ژنتیک استخراج شد.با محاسبه پارامترهای آماری برای داده­های بخش واسنجی حداکثر و میانگین خطای مطلق به‌ترتیب 5/5، 3 درصد برای پروفیل سطح آب و به‌ترتیب برای دبی 12/5 و 3/2 درصد بدست آمده­اند. همچنین در بخش صحت سنجی رابطه پیشنهادی مقادیر حداکثر و میانگین خطای مطلق به ترتیب 38/2، 43/1 درصد، برای پروفیل سطح آب و برای دبی عبوری به ترتیب 2 و 91/0 درصد و ضریب همبستگی در این بخش برابر با 99/0 بدست آمده­اند.تمامی ضرایب آبگذری محاسباتی از رابطه پیشنهادی در محدوده ­3/0-5/0 قرار می­گیرند که دارای همخوانی مناسبی با نتایج تحقیق باقری و همکاران (1392) دارند.نتایج بدست آمده نشان می­دهد، که حل معادلات دیفرانسیلی متغیر مکانی، توسط روش عددی رانگ-کوتا (4) از دقت مناسبی برخوردار است.

5-3- پیشنهادها

استفاده از نرم‌افزارهای دو بعدی و سه بعدی شبیه‌ساز جریان آب برای مطالعه هرچه دقیق­تر شرایط هیدرولیکی ایجاد شده بر روی سرریزهای لبه تیز ترکیبی.انجام مطالعات آزمایشگاهی جریان عبوری بر روی اشکال دیگر سرریز‌های ترکیبی از جمله مثلثی- مستطیلی، مستطیلی- ذوزنقه­ای و ذوزنقه­ای- مثلثی.مطالعه آزمایشگاهی بر روی سرریزهای لبه پهن ترکیبی.بررسی جریان عبوری، پروفیل سطح آب و ضریب آبگذری بر روی سرریزهای لبه پهن ترکیبی با استفاده از روش‌های عددی.

5-1- مقدمه……………………………………………………………………….. 58

5-2- نتیجه­گیری……………………………………………………………………. 58

5-3- پیشنهادها…………………………………………………………………… 59

 منابع………………………………………………………………………………. 62

Abstract

Weirs are important hydraulic structures in control of flow and discharge measurement. Different shapes of weirs are designed to increase the accuracy of discharge measurement. According to the most usage side weirs, this type of weirs must be characterized to be suitably used in water transmission networks. Some of these characteristics are to accurately measuring discharges and the ability of diverting acceptable amount of water in flood events. While simple side weirs divert excess water in the channels or rivers well but they cannot accurately measure flow discharge. Hence, in this research, the compound sharp crested side weir is studied.  The advantage of this type of side weir is its high accuracy in measurement of flow discharge in a wide range of flow conditions and diverting flood excess discharge. In this study, differential equation of water profile in spatially variable flow was solved using Runge-Kutta 4th order method and the experimental data from Bagheri et al (1392) was applied. The results show that despite the hydraulic complexity of flow in compound side weir, the spatially variable flow equation with its usual form in simple side weirs were used. For practical use of the results, based on optimized value of discharge coefficient in each calculation series and their affective hydraulic geometry parameters, using a new method of genetic programming was applied to derive a simple equation for the estimation of discharge coefficient. The results of accuracy analysis of obtained equation show that maximum absolute error and mean absolute error for water surface profile were 5.5%, and 3%, respectively and for flow discharge were 5.12% and 2.3%, respectively.

 بلافاصله بعد از پرداخت به ایمیلی که در مرحله بعد وارد میکنید ارسال میشود.


فایل pdf غیر قابل ویرایش

قیمت25000تومان

خرید فایل word

قیمت35000تومان