انتخاب صفحه

فهرست مطالب

برای دانلود رایگان قسمت های بیشتراز فایل به انتهای مطلب مراجعه کنید

فصل اول – مقدمه

در بسیاری از کشورها بخش های زیر ساخت همانند الکتریسیته، راه آهن و تولید و توزیع گاز در حال تجدید ساخت هستند. بیشتر برنامه های تجدید ساختار برای ایجاد بخش های رقابتی و همچنین ایجاد تمایز بین بخش های رقابتی و انحصاری است. در بسیاری از زیرساختها بخش رقابت پذیر برای دادن سرویس به مشتری به بخش انحصاری احتیاج دارد. در همه‌ این سیستمها قیمتی که تولیدکنندگان برای محصولشان ارائه می دهند به محل آنها و همچنین اینکه محصولاتشان را از چه قسمتی عبور می دهد، بستگی دارد. ترافیک و تراکم شبکه باعث تفاوت قیمت انتقال در نقاط مختلف شبکه می‌شود.
صنعت برق که همیشه بوسیله یک سیستم متمرکز اداره می شد یکی از زیرساختهایی است که شاهد تغییرات عظیمی بوده است. این سیستم متمرکز در حال تبدیل به یک صنعت رقابتی است که در آن بازار قیمت برق و توزیع آنرا بوسیله افزایش رقابت کاهش می دهد.
این نوسازی باعث تجزیه سه عنصر اساسی این صنعت یعنی تولید، انتقال و توزیع شده است.
کنترل مستقل شبکه در یک سیستم بازسازی شده هم رقابت و هم دسترسی مستقیم به اجزا شبکه را آسان می کند. البته عملکرد مستقل شبکه بدون نهاد مستقلی مثل ISO قابل اطمینان نیست. برای اینکه بازار رقابتی بصورت پر بازده و با قابلیت اطمینان بالا کار کند، ISO از مشترکین بازار مثل تولید کننده‌ها، کمپانی های توزیع و انتقال دهنده ها و در نهایت مصرف کننده ها مستقل می باشد. ISO باید قوانینی روی انرژی و بازارهای سرویس فرعی قرار دهد و سیستم انتقال را بصورت غیر تبعیض آمیز اداره کند و برای ریسک های بازار ایجاد حصار حفاظتی را آسان کند. ISO باید به سیستم قوی کامپیوتری مجهز شده باشد که شامل مانیتورینگ بازار، حراج و به مزایده گذاشتن سرویس های فرعی می باشد.

فصل دوم – ساختار بازار

برای اینکه به اهداف مورد نظر برسیم مدل های گوناگونی برای ساختار بازار در نظر گرفته شده است.سه مدل اصلی داریم که در زیر به توضیح آنها می پردازیم.
مدل استخر (poolco): مدل استخر بصورت یک بازار متمرکز تعریف می‌شود که بازار را برای خریدار و فروشنده آماده می کند. فروشنده ها و خریدارهای برق سفارش های خود را با توجه به مقدار برقی که می خواهند مبادله کنند به استخر می دهد. فروشنده ها در بازار برق برای تأمین انرژی شبکه با هم رقابت می کنند. اگر یک فروشنده رقم بالایی را ارائه کند قادر نخواهد بود برق خود را بفروشد. در سوی دیگر خریدارها برای خرید رقابت می کنند و اگر سفارش های آنها خیلی کم باشد آنها قادر نخواهند بود برق خود را بخرند. در این بازار تولید کننده هایی که قیمت های پائین ارائه می دهند از سوی بازار تقدیر می شوند و براحتی برق خود را می فروشند. ISO در استخر یک قیمت واحد برای برق در نظر می گیرد که این برای مشترکین مشخص می کند که مصرف آنها چگونه باشد و همچنین اینکه سیاستهای سرمایه گذاری خود را چگونه برنامه ریزی کنند. بازار برق قیمت را به سطحی می رساند که عرضه کننده های بسیار کارآمد در آن قیمت می توانند رقابت کنند. در این بازار عرضه کننده های برنده به مقدار بیشترین سفارش خریداری دریافت میکنند.
مدل قرارداد دو جانبه (Bilateral contacts): قراردادهای دو جانبه توافقی است بین دو مشترک برای دریافت و ارسال برق. این قراردادها شرایط را مستقل از ISO تعیین می کنند. در این مدل ISO تنها ظرفیت خط انتقال را بررسی می کند تا امنیت برای انتقال برق برقرار باشد.
مدل قرارداد دو جانبه خیلی انعطاف پذیر است چون دو طرف شرایط دلخواه خودشان را در نظر می گیرند. البته عیب آن مخارج بالای مذاکرات و نوشت قرارداد است و ریسک بالایی دارد.
مدل هیبرید (Hybrid): مدل هیبرید ترکیبی از دو مدل قبلی است. در این مدل بر خلاف استخر مشتری می تواند با تولید کننده های برق مذاکره کند و یا همان قیمت بازار را برگزیند.
در این مدل مشترکینی که قرارداد دو جانبه امضا نکنند از همان مدل استخر بهره می برند. اینکه مشتری بتواند برای خرید با تولید کننده مذاکره کند بهترین امکان را به او می دهد، تا با توجه به نیازهایی که دارد برق مورد نظر خود را خریداری کند.

2-1- اهداف در عملکرد به شیوه بازار…………………………. 6
2-2- مدل های بازار برق……………………………………….. 6
2-3- ساختار بازار………………………………………………. 7
2-4- انواع بازار برق…………………………………………… 11

فصل سوم – معانی PTR , FTRا

برای آسان کردن و بهینه کردن ارتباط بین اجزا یک شبکه و استفاده از حداکثر ظرفیت شبکه باید مکانیسمی ایجاد کنیم تا در هنگام اضافه بار و تراکم با سهمیه بندی بتوانیم کارکرد مطمئن شبکه و بازدهی بیشتر آنرا تضمین کنیم.
توسعه مکانیسم برای تعیین قیمت خدمات در هنگام تراکم و ترافیک بسیار پیچیده است. اگر این مکانیسم برای تعیین قیمت را به صاحب ارائه دهنده خدمات واگذار کنیم به دلیل انحصار نمی توانیم از او انتظار داشته باشیم که قیمت های صحیح ارائه دهد و یا در آینده بطور مناسب سرمایه گذاری کند، تا شبکه را گسترش دهد.
یک شیوه در حال رشد برای مقابله با چالش های ناشی از تراکم درونی شبکه اینست که وسائل حفاظتی برای مقابله با نوسانات مربوط به هزینه های حالت های تراکم بکار گرفته شده و سیستمی غیر متمرکز ایجاد شود. این شیوه حقوق قابل معامله به صاحب حق می دهد. این ممکن است فیزیکی (PTR) و یا مالی (FTR) باشد. این حقوق برای جبران هزینه های ناشی از جرائم استفاده از شبکه در هنگام تراکم می باشد که تحت ضوابطی این جرائم ارزیابی شده و از هزینه های استفاده کننده کسر می شود.

3-1- دلایل اسفاده از حقوق انتقال……………………….. 14
3-2- حقوق انتقال فیزیکی………………………………… 15
3-3- حقوق انتقال مالی……………………………………. 16

فصل چهارم – طراحی بازار انتقال

یک سری اصول استاندارد باید تعریف کنیم تا باعث عملکرد پربازده شبکه وغیرتبعیض آمیز وقابل دسترس بودن برای همه بشود. این طراحی شامل یک عضو مستقل انتقال می باشد که یک تعرفه وقیمت را تعیین می کند.
در ضمن یک بازار مناسب برای انرژی وسرویس های مکمل باشد که در آن سرویس دهندگان مجبور شوند سفارش هایشان را با امنیت کافی برای انتقال همچنین یک محدوده امنیتی ارائه کنند که البته با وجه به اطمینان و حاشیه امنیت قیمت ها متفاوت خواهد بود. این طراحی شامل قراردادهای دو جانبه هم می شودکه این قراردادها با توجه به اختلاف قیمتی نقطه تزریق برق با نقطه استخراج برق قیمت گذاری می شوند.
در این بازارها ژنراتورها قیمت محلی را در نقطه ای که برق بربازار می دهند دریافت می کنند و بارها مصرف کننده در نقطه ای که برق از بازار می کشند پول پرداخت می کنند. وقتی قیمت محلی در نقطه ژنراتور وبار تفاوت داشته باشد ژنراتور وبار با توجه به تعرفه ترافیکی باید تفاوت قیمت رامحاسب کنند در اینجا صاحبان حق انتقال مالی به اندازه تعرفه ترافیکی بین دو نقطه ژنراتوروبار پول دریافت می کنند. پس یک صاحب حق انتقال مالی (FTR) بین ژنراتوری که در A است وباری را که در B تغذیه می کند پول ثابتی دریافت می کند که تعرفه ترافیکی آن را مشخص می کند ودریافت حساب FTR از قیمت محلی نقاط B,A مستقل است. در بازار

4-1- طراحی بازار انتقال………………………………….. 19
4-2- مالکین حقوق انتقال مالی……………………….. 21

فصل پنجم – معیارهای عملکرد بازار

متخصصان درسال 2003 دو نکته مهم در ارزیابی وسایل حفاظتی را تعیین کردند. نکته اول اینست که حفاظت مورد نظر چقدر است.نکته دوم اینست که بازار چقدر بازدهی دارد.
داده های مهم مربوط به این موضوع قیمت وحجم FTR هاست. یک FTR همچنین یک قرارداد مستقیم برای حفاظت از تغییرات قیمت های محلی در اینده می باشد. قیمت بازار قرارداد مستقیم باید بیانگر مقدار پول پرداختی برای از بین بردن ریسک در آینده باشد یعنی قرارداد مستقیم نشان دهنده مقدار پول بردن از بین بردن ریسک می باشد که هر چه ریسک ان نقطه بیشتر باشد قرارداد مستقیم آن نقطه نیز با حجم پول بیشتری بسته می شود. سطح قیمت قرارداد مستقیم با توجه به قیمتهای اجزاء مختلف بازار تعداد رقابت کننده ها در بازار و اعتبار آنها تعیین می شود.
یک رابطه صحیح میان قیمت درقرارداد مستقیم ودارایی های تضمینی از طریق داوری کردن ارگان مستقل بوجود می آید که البته در مورد FTR ها این کار تا حدی مشکل است.
تعداد زیاد FTR ها باعث درجه نقدینگی کمتر آنها می شود و بازارهای کمی هستندکه در آنها یک FTR را می توان دوباره تعیین کرد و فروخت. کسی که FTR را تعیین می کند معمولا ISO است.
فرض بر اینست که FTR ها اطلاعات ترافیکی که توسط ISO جمع آوری شده را مجددا توزیع می کند. در ارائه FTR ها ، ISO یک تست «شدنی بودن» را اجرا می کند که اطمینان می دهد که کل FTR های ارائه شده تحت شرایط شبکه قابل دسترسی هستند.

فصل ششم – بررسی بازراهایی که در آنها FTR به حراج گذاشته می شود

PJM برای اولین بار درتاریخ 1 آوریل 1998 قیمت گذاری منطقه ای را ارائه کرد و در همان به اعضا حقوق انتقال ثابتی را عرضه کرد تا در برابر تغییرات قیمت ها محافظت شوند.
یک بازار مزایده ای برای FTR ها در 1999MAY ارائه شود جزئیات وخدمات فرعی در ژوئن 2003 از 1999 تا 2002 یک افزایش سالانه در قیمت تراکم دربازار PJM وجود داشته است.افزایش کلی به قسمت های مختلف تولید واردات خصوصا و افزایش ترافیک در بخش غربی بازار PJM نسبت داده می شود.
تراکم در این بازار در سال 2002 از سال 2001 51 درصد بیشتر بود. این افزایش در تراکم تا حدودی مربوط به افزایش امکانات بخش غربی بازار بود که باعث پخش بار بصورت پربازده می شد و قیمت ها را روشن می کرد.
افزایش شدید ترافیک باعث شد تا احتیاج به اجرا کردن یک برنامه کامل باشد برای شناخت بخش هایی که نیازمند سرمایه گذاری هستند تا این سرمایه گذاری ها ترافیک را کم کرده و بازار تولید را حمایت کنند.

6-1- بازار PJM ا………………………………………………..38
6-2- بازار نیویورک…………………………………………….. 48
6-3- بازار کالیفرنیا……………………………………………. 55
6-4- بازار نیو اینگلند………………………………………… 58
6-5- بازار تگزاس……………………………………………. 60
6-6- بازار نیوزلند…………………………………………….. 63

برای دانلود رایگان قسمت های بیشتراز فایل به انتهای مطلب مراجعه کنید

فصل هفتم – نتیجه گیری

منابع………………………………………………………….73  مقطع کارشناسی ارشد

بلافاصله بعد از پرداخت به ایمیلی که در مرحله بعد وارد میکنید ارسال میشود.


فایل pdf غیر قابل ویرایش

قیمت25000تومان

خرید فایل word

قیمت35000تومان