انتخاب صفحه

فهرست مطالب

چکیده………………………………………………………………………………….1

برای دانلود رایگان قسمت های بیشتراز فایل به انتهای مطلب مراجعه کنید

بخش اول

هدف از پالایش آن است که از نفت خام ردیف کاملی از فراورده های نفتی که جوابگوی نیاز کمی وکیفی بازار مصرف باشند تولید شود .در این رابطه پالایشگر از تعدادی روش های فیزیکی جداسازی و روشهای شیمیایی تبدیل وتصفیه استفاده می کند که به هم پیوستگی این عملیات نمودار ساخت پالایشگاه را تشکیل می دهد.با توجه به نمودار ساخت ، پالایشگاهها به سه دسته تقسیم می شوند :
1) ساده یا انرژی ساز که انواع سوختها را تولید می کنند مثل سوخت مایع ،بنزین,نفت سفید وگازوئیل.
2) روغن ساز یا کامل که علاوه بر سوختها انواع روان کننده ها وپرافین ها و قیرها را تولید می کنند.
3) پتروشیمیایی که در کنار مواد سوختی مواد اولیه پتروشیمی نظیر اتیلن , پروپیلن , بوتن و آروماتیک ها را از طریق کراکینگ با بخار ورفرمینگ تولید می کند .
در طی عملیات پالایش , فرآیندهای پالایشی عبارتند از :
1) فرآیندهای جداسازی 2) فرآیندهای تبدیل
3) فرآیندهای پایانی 4) فرآیندهای حفاظت از محیط زیست

1) فرآیندهای جداسازی خود به چند دسته تبدیل می شوند :
1- الف- تقطیر :
– تقطیر اتمسفری ( تفکیک نفت خام به برشهای نفتی با فاصله جوش مشخص )
– تقطیر خلأ ( جهت تقطیر باقیمانده تقطیر اتمسفری و تفکیک آن به برشهای نفتی )
– تقطیر جانبی ( جهت جداسازی فراورده های خروجی از واحدهای تبدیل)
1- ب- استخراج با حلال :
– آسفالت گیری ( جداسازی مواد روغنی به جا مانده خلأ )
– استخراج آروماتیک های سنگین از روغن
1- ج- جذب : جهت جداسازی هیدروژن سولفید از جریان های گاز پالایشگاه
1- د- جذب سطحی : جهت تخلیص هیدروژن و تصفیه روغن ها
1- ز- تبلور : برای جداسازی موم ها از برش های روغنی

2) فرآیندهای تبدیل که جهت بهبود مشخصات فرآورده های نفتی به کار می روند شامل واکنشهای زیر هستند :
2- الف- واکنش های تجدید آرایش مولکولی شامل :
1. رفرمینگ کاتالیزوری جهت بهبود عدد اُکتان بنزین سنگین
2. ایزومری برای بهبود عدد اُکتان بنزین سبک
2- ب- واکنشهای افزایشی شامل :
1. الکیلاسیون به منظور تولید بنزین با عدد اکتان بالا
2. الگیلومری جهت تولید بنزین
3. سنتز اترها که هدف آن تولید اترهای افزاینده عدد اوکتان است.
همچنین انواع فرآیندهای تبدیل را می توان به صورت زیر تقسیم بندی نمود :
– حرارتی مانند فرآیند کاهش گرانروی و ککینگ
– کاتالیزوری مثل کراکینگ کاتالیزوری , هیدروکراکینگ و رفرمینگ با بخار

3) فرآیندهای پایانی که شامل دو بخش زیر میباشند :
1. تصفیه در حضور هیدروژن و هیدروژناسیون جهت حذف آلاینده های نفتی و افزایش ثبات آن ها .
2. شیرین سازی جهت تبدیل یا حذف آلاینده های گوگردی موجود در مواد نفتی سبک .
4) فرآیندهای حفاظت از محیط زیست عبارتند از :
1. فرآورش گازهای – بازیافت گوگرد
2. فرآورش گاز دودکش
3. عملیات بر روی فاضلاب های پالایشگاهی

2- نمک گیری از نفت خام

این عملیات جهت حذف کلریدهای منیزیم و سدیم , سولفات , سیلیس و اکسیدهای آهن صورت می گیرد .اساس روش نمک گیری ، انحلال املاح موجود در نفت خام به وسیله آب است . چنانچه میزان املاح موجود در نفت خام از10پوند (5/4کیلوگرم) در 1000بشکه تجاوز کند می بایست آن را نمک گیری کرد .pH ، چگالی و گرانروی نفت خام ، نسبت حجمی آب شستشو به نفت خام و نوع دمولسیفایر از عوامل مؤثر بر بازده نمک گیری هستند .عملیات نمک گیری با مخلوط کردن نفت خام با 2 تا 10 درصد جمی آب شستشو در دمای C˚150-90 انجام می شود .درصد آب مصرفی و دمای عملیات بستگی به چگالی نفت خام دارد . یعنی برای نمک گیری نفت خام سنگین تر آب بیشتری مصرف خواهد شد .نمک ها در آب شستشو حل شده سپس در مخزن جداکننده ، آب و نفت از هم جدا می شوند , این جداشدن یا در اثر افزودن مواد شیمیایی شکننده امولوسیون ( دیمولسیفایر) صورت می گیرد و یا از طریق ایجاد میدان الکتریکی با پتانسیل بالا به منظور تسریع در به هم چسبندگی قطره های آب حاوی نمک .

3- تقطیر

در جداسازی به روش تقطیر از اختلاف نقاط جوش مواد موجود در نفت خام استفاده می شود که محدوده بین نقطه جوش ابتدایی تا انتهایی را فاصله جوش می نامند .در برج تقطیر اتمسفریک تعداد سینی ها بین 30 تا 50 و در برج خلأ بین 8 تا 20 عدد می باشد .فرآورده های برج تقطیر اتمسفری عبارتند از :
گازهای سبک ، گاز مایع شده ،بنزین سبک وسنگین ، برش کروزن (شامل نفت سفید و سوخت جت) و گازوئیل اتمسفری .در پایین این ستون تقطیر، آب تزریق می شود که هدف آن جداسازی گازوئیل به جا مانده اتمسفری است .فرآورده های ستون خلأ نیز عبارتند از :گازوئیل خلأ ( خوراک فرآیندهای هیدروکراکینگ و کراکینگ کاتالیزوری )، و فرآورده های جانبی (که برای روغن سازی استفاده می شود).در برج خلأ فشار بین 15 تا 40 میلیمتر جیوه می باشد .

رآکتور با بستر کاتالیزوری ثابت

رآکتور با بستر کاتالیزوری ثابت

پالایشگاه و فرآیندهای پالایش…………………………………………………….. 2
1- روش های ساخت در پالایشگاه……………………………………………….. 3
2- نمک گیری از نفت خام…………………………………………………………… 7
3- تقطیر………………………………………………………………………………. 8
4- فرآیندهای تصفیه و تخلیص فرآورده های نفتی………………………………… 9
5- رفرمینگ……………………………………………………………………………. 11
کاتالیزور :………………………………………………………………………………. 15
شرح واحد رفرمینگ :…………………………………………………………………. 18
6-کراکینگ ……………………………………………………………………………….24
6-1-کراکینگ حرارتی…………………………………………………………………… 24
6-2- فرآیند کراکینگ کاتالیزوری……………………………………………………….. 27
6-3- فرآیند هیدروکراکینگ…………………………………………………………….. 28
هیدروپروسسینگ ……………………………………………………………………..: 30
7- الکیلاسیون…………………………………………………………………………… 31

بخش دوم

واحد Unifiner بدین منظور طراحی شده است که به کمک کاتالیزور مقدار12000 BPSD نفتای حاصل از تقطیر نفت خام اهواز با IBP=180° F وBP=300° F F را هیدروژنه کند.
هدف این واحد تهیه خوراک مناسب برای واحد پلاتفرمر میباشد که پلاتفرمر هم به نوبه خود گاز هیدروژن مورد نیاز یونیفاینر را تامین می کند. فرآایند بهبود کیفیت شامل کاهش مقدار گوگرد و گرفتن سموم کاتالیست های پلاتفرمر میباشد.واحد پلاتفرمر شامل فرآیند تبدیل توسط کاتا لیست می باشد که برای این منظور کاتا لیست پلاتینیوم به کا ر رفته است .این واحد نفتایی با درجه آرام سوزی (عدد اکتان ) پایین را بهبود کیفیت می دهد .این نفتا در یونیفاینر یا آیزوماکس قبلاً تصفیه شده است . واحد پلاتفرمر با ظرفیت 14760 BPSDاز مخلوطی شامل 81 درصد نفتای واحد تقطیر 19 درصد نفتای واحد آیزوماکس کار میکند .پلاتفرمر تولید کننده هیدروژن نیز هست و واکنشهای آن در مجاورت گاز هیدروژن به منظور جلوگیری از ایجاد کک انجام میشوند
محصول پلاتفرمر عبارت است از سوخت موتور با درجه آرام سوزی (اکتان ) بالا.

2- مبانی طراحی

پایه های طراحی این واحد ها بوسیله شرکت ( UOP) تهیه شده است . در این واحد کاتا لیست دو فلزی ( R-16) به کار برده شده است تا 14760 BPSD خوراک مربوط به پلاتفرمر به محصول با عدد اکتان 98 تبدیل شود .واحد یونیفاینر- پلاتفرمر ، مشابه واحد اصلی در پالایشگا ه جنوبی تهران می باشد .تغییرات بخصوصی داده شده است که بتواند با اطلاعات موازنه مواد و حرارت که توسط UOP برای کاتا لیست R-16 داده شده تطابق داشته باشند .مقدار خوراک طراحی شده برای یونیفاینر 12000 BPSD از نفتای واحد تقطیر می باشد و خوراک پلاتفرمر 14760 BPSD است که 2760 BPSD آن از نفتای آیزوماکس با حدود نقطه جوش(300-200 درجه فارنهایت ) می باشد و 12000 BPSD آن از نفتای تصفیه شده در یونیفاینراست ، نوع دیگر طراحی عبارتست از13310 BPSD برای پلاتفرمر که شامل 12000 BPSD از نفتای تصفیه شده در یونیفاینر به اضافه 1310 BPSD از نفتای آیزوماکس با نقطه جوش حدوداً 300-200 درجه فارنهایت می باشد . پلاتفرمر 11250 BPSD بنزین تبدیل شده و تثبیت شده در شروع کار واحد تولید میکند که در انتهای کار واحد به 10950 BPSD می رسد، البته در شرایطی که خوراک ورودی 14760 BPSD باشد .محصولات بالا سری برج تثبیت کننده ی پلاتفرمر ، اساساً شامل همه هیدروکربن های ردیف بوتان و سبکتراز آن می باشد . برج تثبیت کننده به منظور بازیافت مقدار ماکزیممی از این گروه هیدروکربنها میباشد که به LPG فرستاده می شود تا عملیات تکمیلی روی آن انجام شود. علاوه بر این برج تثبیت کننده جهت تولید تمامی محصولات بالا سری که به صورت جریان گاز به سیستم سوخت میروند ، طراحی گردیده است تا در حالتی که واحدLPG کار نمی کند این گازها همگی به سیستم سوخت بروند . پیش بینی شده که همه محصولات بالا سری بیش از یک درصد مولی پنتان و یا مواد سنگین تر نداشته باشد.گازهای غنی از هیدروژن که در جدا کننده محصول پلاتفرمر از مایعات جدا شده اند به عنوان خوراک واحد هیدروژن به کار میروند .همینطور از این گاز به عنوان هیدروژن ساخته شده برای حالاتی که واحد هیدروژن کار نمی کند و آیزوماکس نیاز به هیدروژن دارد میتوان استفاده کرد . محصول برج تثبیت کننده دارای عدد اکتان 98 میباشد و می تواند جهت مصرف موتورها با مواد دیگر مخلوط شود .پیش بینی شده که محصول برج تثبیت کننده بیش از یک درصد مولی از بوتان نداشته باشد.

) اولفین های خطی

) اولفین های خطی

واحد تبدیل کاتالیستی………………………………………………………………… 32
1- مقدمه…………………………………………………………………………………. 33
2- مبانی طراحی……………………………………………………………………….. 34
3- شرح عملیات………………………………………………………………………….. 36
3-1- طبیعت عمل یونیفاینینگ…………………………………………………………… 38
3-1-2- شیمی یونیفاینینگ……………………………………………………………… 39
3-1-3- واکنش های نمونه یونیفاینر…………………………………………………… 41
3-2- توضیح عملیا ت یونیفاینر……………………………………………………………. 42
3-2-1- خوراک برای راکتور………………………………………………………………… 43
3-2-2- قسمت گازگردشی – راکتور :………………………………………………….. 43
3-2-3- برج عریان کننده ) (Stripper: ا……………………………………………………46
3-3- ماهیت فرآیند پلاتفرمینگ……………………………………………………………. 50
3-3-2- شیمی پلاتفرمینگ………………………………………………………………… 50
هیدروکراکینگ………………………………………………………………………………… 51
ایزومریزاسیون……………………………………………………………………………….. 52
حلقوی شدن:………………………………………………………………………………… 53
گوگرد زدایی :………………………………………………………………………………… 53
3-4- توضیح جریان عملیاتی پلاتفرمر………………………………………………………. 54
4- متغیرهای عملیاتی………………………………………………………………………… 64
4-1- قسمت یونیفاینر………………………………………………………………………… 64
گردش هیدروژن:…………………………………………………………………………….. 65
4-2- قسمت پلاتفرمر……………………………………………………………………….. 66
5- سیستم‌های کمکی…………………………………………………………………….. 71
5-2- احیاء کاتالیست یونیفاینر……………………………………………………………… 72
5-4- احیاء کاتالیست پلاتفرمر……………………………………………………………… 75
دستگاه تهیه هیدروژن با خلوص 5.99 درصد ……………………………………………: 76
لوله‌های رابط کاستیک تازه و مصرف شده با پالایشگاه جنوبی… …………………..: 77
پمپ کاستیک 2P-260: ا……………………………………………………………………..77
5-5- سیستم یونیکور (مواد ضدخورندگی) Kontol 157 ا………………………………….78
6- عملیات مربوط به وسائل مختلف…………………………………………………………. 79
6-1- پمپ ها ……………………………………………………………………………………79
6-2- کمپرسورها………………………………………………………………………………. 79
پیشنهاداتی برای تعمیر کمپرسور : 2C-251 ……………………………………………….ا87
6-3- مبدل های حرارتی……………………………………………………………………….. 87
6-4-کوره ‌ها ………………………………………………………………………………………88
مراجع………………………………………………………………………………………………90

برای دانلود رایگان قسمت های بیشتراز فایل به انتهای مطلب مراجعه کنید  مقطع کارشناسی ارشد

بلافاصاله بعد از پرداخت به ایمیلی که در مرحله بعد وارد میکنید ارسال میشود.


فایل pdf غیر قابل ویرایش

قیمت25000تومان

خرید فایل word

قیمت35000تومان