انتخاب صفحه

مقدمه :

اگر به تاریخ بشری رجوع شود، مشاهده می شود که انسان ها از همان آغاز تاریخ بشری جهت رفع نیازهای حیاتی و ضروری خویش و نیز دسترسی به کالاها و وسایل مورد نیازشان مجبور بوده اند تا از نقطه ای به نقطه دیگر انتقال یابند و یا کالاها و وسایل مورد نیازشان را برای استفاده از مکانی به مکان دیگر حمل کنند. به عبارت دیگر، سیستم حمل و نقل و ترافیک به مفهوم امروزی آن، سابقه ای طولانی و معادل با تاریخ بشری دارد. به طوری که در طول تاریخ، تکامل حمل و نقل هموارد تنگاتنگ با توسعه بشری بوده است. هر چه نیاز بشر پیچیده تر شد، حمل و نقل نیز از گستردگی بیشتری برخوردار شده است. با تغییر در نیازهای جامعه و تحولات فن آوری، حمل و نقل نیز مرتبا پویاتر شده و سازمان یافته تر شده است. بنابراین بدیهی است که با بروز علوم و تکنولوژی جدید و گسترش آن در زمینه های مختلف،در قسمت حمل و نقل نیز شاهد استفاده گسترده از این علوم و متدهای نوین باشیم. اصطلاح محاسبات نرم به خانواده ای از چند روش گوناگون اطلاق می شود که عبارتست از: منطق فازی، شبکه های عصبی مصنوعی، الگوریتم های تکاملی و استدلال احتمالاتی. این اصطلاح، پیشنهادی است که لطفی عسگرزاده آن را ارائه کرده است. واژه نرم به تمایز این روش ها از روش های محاسباتی سنتی اشاره می کند که به دلیل انعطاف پذیری کمتر و نیازهای محاسباتی بیشتر نسبت به روش های نرم، روش های محاسباتی سخت نام گرفته اند. نکته کلیدی که در انتقال از مفهوم محاسبات سخت به محاسبات نرم وجود دارد، این است که تلاش های محاسباتی فراوانی که در روش های سنتی به آن نیاز بوده، گاه مسائل پیچیده را غیر قابل حل می کرد. در حالی که دقت تا این حد در مسائل پیچیده اغلب ضرورت جندانی ندارد. روس های جدید با اند نبی مسامحه در وقت، پاسح های منطقی، نیم حرج و ساده تری برای چنین مسائلی می یابند. در این روش ها، در بسیاری از موارد، زمان حل مسائل پیچیده نسبت به روش های سنتی آن قدر کمتر است که حتی دقت جواب هایی که در یک زمان معمولی به دست می آورند از همتایان سنتی شان بیشتر است. به طور کلی روش محاسبات نرم، بیشتر در جاهایی کاربرد دارند که عدم قطعیت و کم دقتی از ویژگی های اصلی سیستم باشد. هر چهار عضو خانواده محاسبات نرم در پنج دهه گذشته مورد بررسی قرار گرفته اند. هر روش دارای سودمندی ها و کاستی های ویژه خود است. اگرچه این چهار روش از برخی ویژگی های مشترک برخوردارند، به خاطر توانمندتر شدن هر روش با به کارگیری ویژگی های روش های دیگر، پژوهشگران کوشیده اند تا با برهم نهی این ویژگی های مکمل، به ابزارهایی کاراتر و انعطاف پذیرتر برای حل مسائل پیچیده دست یابند. ما هم در این پایان نامه از منطق فازی برای به دست آوردن مطلوبیت مسیر استفاده کردیم.

فهرست مطالب

چکیده  1

مقدمه 2

فصل اول:کلیات

۲-۱) اهمیت بررسی انتخاب مسیر

برای این که بتوانیم از عهده تقاضای در حال افزایش جابجایی برآییم، زیرساخت های ترافیک باید به طور کارآمدتری مورد استفاده قرار گیرند. از این رو مدیریت ترافیک شبکه ضرورت می یابد و درک نزدیک تر به واقعیت در انتخاب مسیر مسافران و پیش بینی شرایط ترافیک آینده، به برنامه ریزی دقیق تر و کنترل ترافیک کمک شایانی می کند. چون کنترل ترافیک و رفتار مسافران دو فرآیندی هستند که یکدیگر را تحت تاثیر قرار می دهند. این دو فرآیند، بازیگران متفاوتی دارند که ممکن است هدف های متفاوتی هم داشته باشند. مدیریت ترافیک تلاش می کند که به یک شبکه بهینه دست یابد و سعی دارد ترافیک را در مسیری که به این مقدار بهینه رسیده است، کنترل کند. تصمیماتی که توسط مدیران کنترل ترافیک اتخاذ می شود، تاثیری بر امکان انتخاب مسافران در انتخاب وسیله نقلیه، مسیر و زمان حرکت دارد و بالعکس رفتار مسافران زمینه ساز تصمیم مدیران برای کنترل ترافیک خواهد شد.این گذشته اطلاعات دقیق از شرایط ترافیکی واقعی، نہ تنہا اجازه عکسی العمل مناسب در هنگام وقوع تصادفات را موجب می شود، بلکه امکان پیش بینی مشکلات ترافیکی و پیش گیری از تصادفات را نیز فراهم می آورد.

۴-۱) روش کار و تحقیق

این تحقیق و پایان نامه در شش مرحله انجام خواهد شد. مرحله اول به کلیات اختصاص دارد، که در آن به بررسی کلیات طرح پرداخته می شود، مواردی از قبیل تعریف مساله، ضرورت انجام و هدف در آن دارای اهمیت می باشد. مرحله دوم کار اختصاص به آشنایی با مفاهیم اصلی در تخصیص ترافیک و همچنین منطق فازی، که در پایان نامه از آن استفاده می شود دارد. در بحث تخصیص ترافیک به انواع مدل های مربوطه پرداخته می شود و در بحث منطق فازی به کلیات این منطق و کاربردهای آن و همچنین ساختار توابع عضویت پرداخته می شود. در مرحله سوم مرور پیشینه تحقیق انجام می شود. در این مرحله سوابق علمی موضوع به طور کامل بررسی خواهد شد. مرحله چهارم مربوط به توسعه متدلوژی مدل فازی تخصیص سفر است. در این مرحله باید مدل انتخاب مسیر بر اساس منطق فازی به صورت تئوری آماده و ساخته شود. در مرحله پنجم باید بر اساس آمار و اطلاعات جمع آوری شده و به کمک نرم افزارهای مورد نیاز از جمله SPSS و MATLAB تجزیه و تحلیل اطلاعات و اعتبار سنجی مدل انجام شود. آخرین مرحله هم اختصاص به جمع بندی و ارائه پیشنهادات و نتیجه گیری از مطالب پایان نامه خواهد داشت.

1-1-تعریف مساله 4

1-2-اهمیت بررسی انتخاب مسیر 5

1-3-هدف 5

1-4-روش کار وتحقیق 6

اجزای مختلف تابع عضویت فازی

اجزای مختلف تابع عضویت فازی

فصل دوم:مروری بر مفهوم تخصیص ومدل های آن

۱-۲) فرآیند پیش بینی سفر (مدل کلاسیک حمل و نقل )

یکی از مسئولیت های اولیه برنامه ریزان حمل و نقل، پیش بینی تقاضای حمل و نقل در آینده و پیش بینی چگونگی تغییرات تقاضا در مقابل سیاست گذاری های مختلف حمل و نقل است. میزان و دقت این پیش بینی ها بستگی به مدل هایی دارد که برای تحلیل رفتار تقاضا مورد استفاده قرار می گیرد. تحقیقات بسیاری در زمینه بررسی رفتاری تقاضای سفر در سال های اخیر انجام شده است و مدل ها و روش های رفتارشناسی بسیاری بر اساس این تحقیقات به دست آمده است. در مطالعات جامع برنامه ریزی حمل و نقل، سیستم مدل های حمل و نقل شهری موسوم به روش چهار مرحله ای، کاربرد فراوان دارد. در این چهار مرحله از فرآیند پیش بینی سفر که عبارتند از: تولید سفر، توزیع سفر، تفکیک سفر، تخصیص سفر، به تفکیک بیان شده و در زیر، اقدام به ساخت مدل های کلاسیک حمل و نقل در هر قسمت می شود.

۴-۲) تفکیک سفر

در انجام هر سغر، سفر کننده از بین کلیه طرق مختلف سفر، بسته به شرایط اقتصادی و اجتماعی، نوع سرویس ارائه شده و برخی از عوامل دیگر یکی را انتخاب می کند. از آنجا که طیف گسترده ای از سفرهای شهری با استفاده از وسایل حمل و نقل عمومی یا وسایل نقلیه شخصی انجام می گیرد، لذا تخصیص سفرهای شهری بین سیستم های حمل و نقل عمومی و وسایل نقلیه شخصی را اصطلاحا تفکیک سفر می نامند. تفکیک سفر ممکن است قبل یا بعد از فرآیند توزیع سفر انجام گیرد. غالباً اگر منطقه تحت مطالعه دارای سیستم حمل و نقل گسترده و با سطح سرویس بالایی نباشد، قرار دادن مرحله تفکیک سفر بعد از فرآیند توزیع سفر، مناسب خواهد بود، برعکس اگر منطقه مورد نظر دارای سیستم حمل و نقل توسعه یافته و با سطح سرویس بالا و امکان توسعه بیشتر در آینده باشد، قراردادن مرحله تفکیک سفر قبل از فرآیند توزیع سفر می تواند مفید واقع شود. انتخاب وسیله سفر براساس فرآیند پیچیده ای صورت می گیرد که به عوامل زیر بستگی دارد:

  • خصوصیات و نوع سغر
  • خصوصیات سفر کننده
  • خصوصیات مربوط به تسهیلات حمل و نقل

2-1-فرآیند پیش بینی سفر 8

2-2-تولید سفر 8

2-3-توزیع سفر 9

2-4-تفکیک سفر 9

2-5-تخصیص سفر 10

2-5-1-اصثل وارد آپ 12

2-5-2-تکنیک های تخصیص قطعی 13

2-5-3-تکنیک های تخصیص احتمالی  14

2-5-4-تکنیک های تخصیص ترافیک پویا 15

2-5-5-تکنیک های تخصیص ترافیک برمبنای مفاهیم ریاضی 15

2-6-مدل انتخاب مسیر 15

2-6-1-مدلهای انتخاب فردی 16

2-6-2-مدل لوجیت 17

تابع عضویت مثلثی

تابع عضویت مثلثی

فصل سوم:مروری بر سوابق علمی موضوع

در حالت کلی تمام روش های تخصیص سفر به پنج بخش کلی تقسیم می شوند که شامل اصلی وارد راب، تکنیک های تخصیص قطعی، تکنیک های تعادل تصادفی، تکنیک های تخصیص بر پایه مغاهیم ریاضی و تکنیک های تخصیص پویا هستند. این طبقه بندی به خودی خود گویای سیر تکاملی روش های تخصیص است. با توجه به این که موضوع پایان نامه بر پایه تکنیک های تخصیص بر پایه مغاهیم ریاضی است به طور مفصل به تحقیقات انجام شده اشاره خواهد شد. یکی از علومی که توانست در پیشرفت و بهبود روش های تخصیص ترافیک به شبکه تاثیر بسزایی داشته باشد، علم ریاضیات است. مغاهیم به کار رفته توسط ریاضیات در مهندسی ترافیک شامل منطق فازی، نظریه مجموعه های راف، الگوریتم ژنتیک و شبکه های عصبی مصنوعی هستند. این مفاهیم توانستند با افزایش دقت روش های تخصیصی، نتایج واقعی تری را با در نظر گرفتن رفتارهای مختلف رانندگان ارائه دهند و در واقع مهم ترین مشکل مدل های تخصیص که در نظر گرفتن رفتارهای رانندگان بود، به راحتی با به کار بردن این مفاهیم در نظر گرفته می شود.

3-1-مدلهای تخصیص سفر با استفاده از سایر روشها 21

3-2-مدلهای تخصیص سفر با استفاده از منطق فازی 23

3-2-1-مدل تئودوروویچ وکالیچ  24

3-2-2-مدل لوتان وکوتسوپولوس 25

3-2-3-مدل ویثولکاس وکوتسوپولوس 26

3-2-4-مدل آکی خیستی وارسلان 28

3-2-5-مدل خیستی وارسلان 28

3-2-6-مدل هن 31

3-2-7-مدل قطعی وهاشمی 35

3-2-8-مدل ریدوان 36

3-2-9-سایرتحقیقات انجام شده  38

محاسبه هزینه ازیک گره تا مقصد

محاسبه هزینه ازیک گره تا مقصد

فصل چهارم:منطق فازی

۴- ۲) نقش تئوری احتمالات در حل مساله

از آغاز ظهور علوم جدید تا اواخر قرن نوزدهم، عدم حتمیت به عنوان یک پدیده نامطلوب که بایستی از آن اجتناب کرد، مطرح بود. این رفتار به تدرجی با ظهور مکانیک احتمالی در قرن بیستم تغییر کرد. بدین طریق از آغاز قرن بیستم جهت فائق آمدن بر پیچیدگی غیر متعارف در فرآیندهای مکانیکی در سطح مولکولی، از مکانیک احتمالی با استغاده از میانگین و تئوری احتمالات استغاده شد. پس از به کارگیری احتمالات در مکانیک احتمالی، این تئوری در شاخه های دیگر علوم نیز به کار رفت. متاسفانه علی رغم موفقیت نسبی تئوری احتمالات در مسائل واقعی، این تئوری قادر به غلبه بر عدم حتمیت به مفهوم اعم آن نشد. این موضوع به خصوص درباره واژه های زبانی در زبان محاوره ای بسیار مشهود بود. این محدودیت ها سبب ظهور تئوری جدید درباره عدم حتمیت شده که قادر به فائق آمدن بر عدم شفافیت و ابهام در پدیده های علمی واقعی می شود

۲-۴-۴) چگونگی ساخت توابع عضویت فازی

تاکنون روش های گوناگونی برای ساختن توابع عضویت ابداع شده است. بعضی از روش های بسیار متداول عبارتند از اینکه برای ساختن توابع عضویت، منطقی است که از متخصصین خواسته شود تا برای واژه زبانی خاص، به طور کامل و یا به صورت نمونه برای بعضی از عناصر موجود در مجموعه مرجع، تابع عضویت تعریف کنند. در مواردی که از چندین متخصص برای تعیین توابع عضویت کمک گرفته می شود بایستی عقاید و نظریات آن ها به طور مناسبی جمع بندی گردد. روش دیگر برای ساختن توابع عضویت، استغاده از روش تطابق منحنی های توابع عضویت شناخته شده (مثلتی، ذوزنقه ای، زنگوله ای و …) برای تعیین بهترین انطباق با نمونه مورد نظر است.

4-1-منطق کلاسیک 43

4-1-1-نارسایی های منطق کلاسیک 44

4-2-نقش تئوری احتمالات درحل مساله 45

4-3-ظهور تئوری مجموعه های فازی 45

4-4-توابع عضویت 47

4-4-1-روشهای نمایش تابع عضویت فازی 48

4-4-2-چگونگی ساخت توابع عضویت فازی 49

4-4-3-انواع توابع عضویت فازی 49

4-5-عملگرهای مجموعه ای در منطق فازی 52

4-6-سیستم های فازی 55

4-6-1-سیستم های ممدانی 55

4-6-2-سیستم فازی سوگنو 59

4-7-تنظیم سیستم استنتاج فازی 60

4-7-1-انبوهش قواعدفازی 61

4-7-2-تجزیه قواعد مرکب فازی 62

4-8-1-تحلیل خوشه ای 64

4-8-2-روشهای خوشه بندی 65

4-8-3-روشهای مبتنی بر تابع هدف جهت خوشه بندی فازی 66

4-8-4-الگوریتم خوشه بندی کاهنده فازی 66

4-9-کاربردهای سیستم های فازی درمهندسی حمل ونقل 67

موقعیت شاخص های مقایسه برای دوعدد فازی مثلثیM و N باتوجه به توابع عضویتM و N

موقعیت شاخص های مقایسه برای دوعدد فازی مثلثیM و N باتوجه به توابع عضویتM و N

فصل پنجم:توسعه متدولوژی مدل فازی تخصیص سفر

بعد از آشنایی با مفاهیم مربوط به مسئله و بررسی سوابق علمی، در این فصل مراحل انجام پایان نامه و متدولوژی تحقیق و به خصوص نحوه استغاده از منطق فازی در مدل سازی انتخاب مسیر توضیح داده می شود. با توجه به این موضوع ابتدا مدل سنتی مورد استفاده در برآورد احتمال انتخاب مسیر (مدل مطلوبیت رگریسون خطی) توضیح داده شده، سپس ضعف ها و محدودیت های این مدل بیان می شود. در ادامه روش پیشنهادی جهت حل مساله که همان استغاده از منطق فازی در مدل سازی انتخاب مسیر است مورد بررسی قرار می گیرد. در این قسمت بعد از تعریف توابع عضویت، قواعد فازی و فرآیند محاسباتی مربوط به این روش، برنامه Fuzzy logic به عنوان برنامه مورد استغاده برای حل مسئله مورد نظر، توضیح داده می شود. در شکل ۵ ۱، شکل مغهومی مدل و در شکل ۵ – ۲ مراحل ساخت مدل به صورت گام به گام و به صورت فلوچارت آورده شده است.

۲-۵) انتخاب متغیرها (عواملی) مؤثر

انتخاب متغیرها می تواند یکی از مهم ترین تصمیم ها در تخمین سغر سازی باشد به طوری که با انتخاب صحیح متغیرها می توان به راحتی میزان سغر سازی را با دقت قابل قبولی تعیین کرد. واحدی که به عنوان متغیر اصلی برای نرخ جذب سفر استغاده می شود باید:

۱- به طور عملکردی وابسته به حجیم ترافیک جذب شده باشد.

۲- برای ایجاد اندازه گیری نسبتاً ساده باشد.

۳- نرخ های ثابت و قابل انتقال تهیه کند.

در این مرحله باید از بین کاندیداهای ورودی ممکن، متغیرهایی که دارای بیشترین تاثیر در متغیر وابسته خروجی هستند شناسایی و انتخاب شوند. کاندیداهای ورودی را میتوان از بین متغیرهایی که در تحقیقات گذشته توسط محققین استغاده شده و همچنین متغیرهایی که به طور ذهنی یا تجربی احساس می شود تاثیرگذار در متغیر وابسته مطلوبیت مسیر هستند، و یا اینکه از طریق پرسشنامه ها انتخاب کرد. که در این تحقیق، متغیرها از طریق پرسشنامه به دست خواهد آمد

5-1-انتخاب یک مبدا-مقصد باچندمسیر مختلف  70

5-2-انتخاب متغیرها(عوامل) موثر 71

5-3-جمع آوری وطبقه بندی اطلاعات 71

5-4-ساخت مدل باروشهای موجود 74

5-4-1-ساخت وپرداخت مدل انتخاب مسیر براساس واقعیت 75

5-4-2-ساخت مدل مطلوبیت بااستفاده از رگرسیون خطی 75

5-5-ساخت مدل بااستفاده از منطق فازی 77

5-6-ساخت مدل استنتاج فازی ممدانی 83

5-7-برآورد احتمال انتخاب مسیر 87

5-8-مقایسه نتایج بدست آمده از سه مدل 87

یک مثال نوعی از خوشه بندی

یک مثال نوعی از خوشه بندی

فصل ششم:اجرا وتحلیل مدل

۴-۶) ساخت و پرداخت مدل انتخاب مسیر براساس واقعیت

در این قسمت براساس داده های آماری موجود و نتایج به دست آمده از آن، مدل انتخاب مسیر توسط رانندگان مورد تحلیل و ارزیابی قرار گرفته است. با توجه به این موضوع، در قسمت اول، احتمال انتخاب هر یک از مسیرها به دست می آید. سپس بر اساس احتمال به دست آمده برای هر یک از مسیرها، با در نظر گرفتن مدل لوجیت به عنوان مدل پرداخت احتمال انتخاب مسیر، تابع خطی مطلوبیت مسیرها با استفاده از مفاهیم ریاضی محاسبه می شود.

۲-۵-۶) برآورد احتمال انتخاب مسیر

مطلوبیت انتخاب هر یک از مسیرها با استفاده از مدل مطلوبیت به دست آمده از روش رگرسیون خطی در بخش قبل، برای هر یک از افراد با استفاده از مقادیر متغیرهای مستقل اعلام شده توسط آن ها تعیین شده، سپس با استفاده از مدل لوجیت، احتمال انتخاب هر یک از چهار مسیر توسط هر فرد محاسبه شد. بعد از به دست آمدن این مقادیر، احتمال انتخاب هر یک از این مسیرها توسط مردم با میانگین گیری از تمام احتمالات به دست آمده برای هر یک از مسیرها طبق نظر مردم محاسبه شد که این احتمالات برای مسیر A برابر ۶۵/۵ درصد، برای مسیر B برابر ۲۲/۵ درصد، برای مسیر C برابر ۳/۳ درصد و برای مسیر D برابر ۸/۷ درصد است.

6-1-انتخاب یک مبدا-مقصد از شبکه شهری باچند مسیر مختلف 89

6-2-انتخاب متغیرها(عوامل)موثر 89

6-3-جمع آوری وطبقه بندی اطلاعات 90

6-4-ساخت وبرداشت مدل انتخاب مسیر براساس واقعیت 91

6-4-1-برآورد احتمال انتخاب هرمسیر 91

6-4-2-محاسبه تابع مطلوبیت انتخاب مسیر   92

6-5-ساخت وپرداخت مدل انتخاب مسیر با استفاده از رگرسیون خطی 93

6-5-1-کالیبراسیون مطلوبیت انتخاب مسیر 93

6-5-2-برآورد احتمال انتخاب مسیر 94

6-6-ساخت مدل بااستفاده از منطق فازی 94

6-6-1-تقسیم بندی فضای ورودی 94

6-6-2-تعیین پارامترهای بخش تالی هرقاعده 97

6-6-3-فرم نهایی مدل فازی 98

6-6-4-برآورد احتمال انتخاب هرمسیر 99

6-7-ساخت مدل استنتاج فازی ممدانی 100

6-7-1-ساخت توابع عضویت 100

6-7-2-تعریف قواعد فازی 103

6-7-3-فرآیند محاسباتی 103

6-7-4-برآورد احتمال انتخاب هرمسیر 104

6-8-اعتبار سنجی نتایج مدل فازی 106

6-9-جمع بندی ونتیجه گیری 109

فصل هفتم:نتیجه گیری وپیشنهادات

۲-۷) پیشنهادات

در زیر پیشنهاداتی جهت ادامه کار روی مسئله مدل تخصیص سفر جهت تحقیق دانشجویان و پژوهشگران ارائه شده است:

۱- مدل سازی انتخاب مسیر با استغاده از روش غازی ممدانی براساس تعریف توابع عضویت به صورت نمایی، زنگوله ای و …

۲- مدل سازی انتخاب مسیر با استغاده از شبکه های عصبی

۳- مدل سازی انتخاب مسیر با استفاده از الگوریتم ژنتیک

۴- مدل سازی انتخاب مسیر براساس ترکیبی از روش های محاسباتی نرم متال فازی عصبی، غازی ژنتیک و …

۵- استفاده از قابلیت منطق فازی در سایر مدل های فرآیند تحلیل تفاضا.

۶- در این پایان نامه از اطلاعات پرسشنامه ای استغاده شد. در صورتی که امکاناتی فراهم شود تا بتوان رفتار رانندگان را در حین رانندگی و در ساعات مختلف روز ثبت کرد، نتایج دقیق تری از این مطالعات حاصل خواهد شد.

۷- در حالت کلی تر، اگر مطالعه تفکیک وسیله نقلیه و انتخاب مسیر با هم انجام شود، در کمک به برنامه ریزی مدیریت بهتر حمل و نقل شهری بسیار مؤثر خواهد بود.

7-1-نتایج 112

7-2-پیشنهادات 113

فهرست منابع فارسی 114

فهرست منابع لاتین 115

چکیده انگلیسی 144

فهرست جداول

3-1-قوانین اگر-سپس فازی 30

3-2-خلاصه تحقیقات انجام شده درمورد مدل تخصیص سفر فازی 40

6-1-نتایج بدست آمده از پرسشنامه ها برای انتخاب عوامل موثر 90

6-2-ضرایب متغیرها درمدل رگرسیون(خروجی نرم افزار) 93

6-3-مقادیر مرکز و واریانس داده های داخل هرخوشه 96

6-4-قواعد فازی تعریف شده برای ساخت وپرداخت مدل 105

6-5-نتایج آزمون ویلکاکسون 106

6-6-اعتبار سنجی احتمال انتخاب هر مسیر براساس سه روش 107

6-7-اعتبار سنجی مطلوبیت انتخاب هرمسیر براساس سه روش 108

6-8-اختلاف درروش رگرسیون وفازی بامشاهده ای 109

فهرست شکلها

3-1-ساختار سلسله مراتبی انتخاب مسیر 31

3-2-موقعیت شاخص های مقایسه برای دوعدد فازی مثلثی 32

3-3-محاسبه هزینه ازیک گره تا مقصد 33

4-1-ارتباط بین پیچیدگی سیستم،دقت مدل 42

4-2-اجزای مختلف تابع عضویت فازی 48

4-3-تابع عضویت مثلثی 50

4-4-تابع عضویت ذوزنقه ای 51

4-5-تابع عضویت گاوسی 51

4-6-تابع عضویت زنگی 51

4-7-تابع عضویت سیگمویید چپ باز وراست باز 52

4-8-کارکرد عملگر مجموعه ای اشتراک فازی 53

4-9-کارکرد عملگر مجموعه ای اجتماع فازی 54

4-10-کارکرد عملگر مجموعه ای متمم فازی 54

4-11-یک مثال نوعی از خوشه بندی 65

5-1-شکل مفهومی مدل 70

5-3-تفاوت بین مدل فازی سوگنو ومدل فازی ممدانی 78

5-4-نمونه پارامترهای مدل رگرسیون موضعی خطی درهرفضا 82

5-5-پنجره تعریف نوع سیستم فازی وتعریف متغیرها   85

5-6-پنجره تعریف توابع عضویت 85

5-7-پنجره تعریف قواعد فازی 86

5-8-پنجره تعریف قواعد فازی زدایی 86

6-1-نمودار تعیین تعداد بهینه خوشه ها 95

6-2-درجه عضویت متغیر طول مسیر درهرخوشه 96

6-3-درجه عضویت متغیر زمان سفر درهرخوشه 96

6-4-درجه عضویت متغیر هزینه سفر درهرخوشه 97

6-5-شمال کلی ازمدل فازی سوگنو بامتغیرهای ورودی وخروجی 98

6-6-فرم نهایی مدل فازی ایجاد شده 99

6-7-توابع عضویت تعریف شده برای متغیر طول مسیر   102

6-8- توابع عضویت تعریف شده برای متغیر طول مسیر   102

6-9- توابع عضویت تعریف شده برای متغیر هزینه سفر  102

6-10-توابع عضویت تعریف شده برای متغیر مطلوبیت مسیر 103

6-11-فرم نهایی مدل فازی ممدانی ایجاد شده 104


ABSTRACT

Analysis of inter-city trips demand is one the most important parts of transportation planning process which included four stages as follow; trip generation, trip distribution, modal split and trip assignment. Trip assignment stage applied as the last stage in this analysis in order to estimate the volume of network links. Both aggregate and disaggregate models have been used to model trip assignment. The disaggregate models known as route choice models. These models are considered for maximizing the routes utility. In this thesis a disaggregate route choice model based on utility maximization is adopted and evaluated. The most important part of the route choice modeling, is determination of the utility of candidate routes. Since. users point of view relative to effective route utility variables is not clear and certain; thus, route utility deterministic models and probability of route choice would resulting some limitations and weaknesses. To solve this problem, the fuzzy logic was used to define the variables in the modeling of route choice. Based on surveying of the users point of view and the definition of fuzzy variables, a fuzzy logit model was developed and calibrated. The results showed that use of this model can improve the compatibility and the probability of route choice close to the existing situation.


مقطع : کارشناسی ارشد

بلافاصله بعد از پرداخت به ایمیلی که در مرحله بعد وارد میکنید ارسال میشود.


فایل pdf غیر قابل ویرایش

خرید فایل pdf و سفارش فایل word

قبل از خرید فایل می توانید با پشتبانی سایت مشورت کنید