انتخاب صفحه

فهرست مطالب
فصل اول – مقدمه و کلیات تحقیق

از آنجا که آب مایه‌ی حیات در زندگی بشر می‌باشد، جهت ذخیره‌سازی برای استفاده بهینه از آن روش‌های مختلفی بکار گرفته می‌شود که ساخت سد از جمله مهم‌ترین ابزار جهت ذخیره آن بشمار می‌رود. سدها در جوامع صنعتی بناهای مهمی محسوب می‌شوند چرا که علاوه بر ذخیره آب، مصرف شرب و کشاورزی، جهت تولید انرژی نیز از آن می‌توان استفاده کرد.
در ابتدای صنعت سدسازی، سد‌ها کوچک بوده که با پیشرفت علم و تکنولوژی‌، سدها بزرگ و حجم مخزن پشت سد نیز افزایش یافته است بنابراین تخریب سدهای بزرگ در زمان زلزله می‌تواند موجب خسارات عظیمی به مناطق پایین‌دست سد شود لذا با پیشرفت علوم مهندسی در تحلیل سازه سد، سعی بر ساخت سدهایی با ابعاد بهینه، اقتصادی و ایمن شده است. از طرفی بالا رفتن عمر سدها می¬تواند موجب کاهش عملکرد مناسب آنها گردد ضمن اینکه با بالا رفتن استانداردهای ایمنی، داشتن برنامه‌های مختلف و وسیع نوسازی و مقاوم‌سازی ضرورت ارزیابی ایمنی این سازه¬ها اجتناب ناپذیر می¬گردد.
1-2- بیان مسئله
سدهای بتنی وزنی به دلیل ساختمان ساده، سهولت در ساخت، ایمنی، در هر ارتفاع دلخواه و در شرایط مختلف طبیعی از جمله در شرایط سخت زمستانی به طور وسیعی در دنیا مورد توجه قرار گرفته‌اند. سدهای بتنی وزنی در محل‌هایی که دارای پی مستحکم باشند، احداث می‌شوند. در سدهای بتنی وزنی عمده پایداری سد ناشی از وزن سد بوده و ممکن است درصدی از وزن آب نیز به منظور افزایش پایداری کمک گرفته شود. نام سدهای وزنی از کلمه Gravity به معنی ثقل و سنگینی گرفته شده است که دلیل آن نیز مقاومت و پایداری این نوع سدها در برابر نیروهای اصلی مؤثر، یعنی فشار افقی آب در اثر وزن سازه می‌باشد.
امروزه با توجه به پیشرفت علوم در طراحی سازه سد و به دلیل نیاز به افزایش ارتفاع در برخی از سدها یا عدم مقاومت کافی برخی سدهای بتنی وزنی در برابر نیروهای مختلف از جمله نیروی زلزله و نیروی زیر فشار لزوم مقاوم‌سازی این سازه‌ها اجتناب‌ناپذیر می‌باشد. همچنین بسیاری از سدهای قدیمی موجود براساس ضوابط قدیمی تحلیل و طراحی گردیده‌اند که با توجه به محدودیت‌های تغییر ضوابط آیین‌نامه، ضرورت بازنگری در سدهای بتنی موجود اجتناب‌ناپذیر می‌باشد که در این میان ممکن است بعضی سدها ضوابط آیین‌نامه را اقنا ننموده و نیاز به ترمیم و یا بهسازی داشته باشند. این ترمیم و یا بهسازی می‌تواند با استفاده از کابل پس‌تنیده صورت بگیرد. تکنیک پس تنیدگی یکی از راهکارهای مقاوم‌سازی جهت کاهش زیرفشار و حذف تنش‌های کششی در سدها می‌باشد که در این‌صورت لزوم تعیین فاصله بهینه بین کابل‌های پس‌تنیده اجتناب‌ناپذیر می‌باشد.
روش‌های گوناگونی جهت تحلیل این سازه ارائه شده که به طور عمده این روش‌ها را می¬توان به دو دسته تحلیلی و عددی تقسیم کرد.
در روش تحلیلی اساس حل بر روابط منطقی و دقیق می‌باشد، به‌طوری‌که با تعیین معادله حاکم بر رفتار سد و مخزن، این معادله را می‌توان با روابط ریاضی به طور مستقیم حل نمود. این روش اولین بار در سال 1933 میلادی توسط وسترگارد [40] مطرح شد که با ارائه روش جرم افزوده نگاه جدیدی از درک هیدرودینامیکی وارد برسد ارائه نمود.
پس از وسترگارد ، چوپرا [14] و محققین دیگر روش‌های مختلفی را جهت حل تحلیلی معادلات حاکم بر سد و مخزن ارائه نمودند، که به آن پرداخته می‌شود.
حل دقیق وسترگارد و حتی محققین بعد از آن همراه با فرض‌های ساده شونده‌ای بود، که در صورت عدم در نظر گرفتن آنها و اعمال شرایط حقیقی به ویژه در هنگام اعمال نیروی زلزله، مسئله را بسیار پیچیده و غیرقابل حل می‌نمود. با توجه به پیچیدگی روش حل تحلیلی تحت شرایط حقیقی و یا پیشرفت تکنولوژی ، محققین روش‌های عددی را جهت حل این مسئله مورد مطالعه قرار دادند. این روش‌ها با حجم عملیاتی بالا متکی بر سرعت کامپیوترها در انجام حل تکراری یک الگوریتم مشخص می‌باشند.
تحلیل سدها به روش عددی با توجه به وجود سیال به‌عنوان محیط مخزن، برخلاف سازه‌های معمول دارای پیچیدگی‌های خاصی است. روش‌های مختلفی جهت مدل ریاضی سیال ارائه شده است که می‌توان این روش‌ها را به سه گروه عمده تقسیم نمود: روش اول جرم افزوده است که در این روش سیال به‌صورت یک جرم اضافی به بدنه سد اضافه شده و همراه با سد ارتعاش می‌کند. روش دوم ، روش اویلری است که در این روش به بررسی تاریخچه زمانی متغیر یک نقطه پرداخته می‌شود. روش سوم، روش لاگرانژی است که به بررسی متغیر مشخص در نقاط دلخواه می‌پردازد.

1-1- مقدمه………………………………………………………………… 2
1-2- بیان مسأله…………………………………………………………… 2
1-3- اهداف تحقیق………………………………………………………… 4
1-4- تعریف………………………………………………………………….. 5
1-5- فرضیات تحقیق……………………………………………………….. 6
1-6- نوآوری‌های تحقیق…………………………………………………… 6
1-7- ساختار پایان‌نامه……………………………………………………… 6

برای دانلود رایگان قسمت های بیشتراز فایل به انتهای مطلب مراجعه کنید

فصل دوم – ادبیات و پیشینه تحقیق

با توجه به اهمیت سازه سد و آسیب پذیر بودن این سازه لزوم مقاومت این سازه در برابر نیروهای اعمالی امری اجتناب ناپذیر است. سدها می بایست در برابر نیروهای اعمالی به آن از جمله نیروهای استاتیکی نظیر زیرفشار، فشار مخزن، و تنش‌های وارده ناشی از بارهای ثقلی و نیروهای دینامیکی نظیر زلزله و سیلاب و … مقاومت کافی داشته باشند. مدل سیستم سد-پی-مخزن با در نظر گرفتن نیروهای وارده همواره توسط محققین زیادی مورد تحلیل و بررسی قرار گرفته است. به‌طوریکه در ابتدا با روش‌های تحلیلی و در نظر گرفتن فرضیات ساده شونده زیاد و سپس با روشهای عددی مبادرت به حل مدل سد نمودند. در این فصل در ابتدا نگاهی گذرا به روشهای تحلیلی و عددی در حل سیستم سد-پی-مخزن خواهیم داشت. سپس تعریف و تاریخچه و کاربرد روش پس‌تنیدگی در مقاوم‌سازی و بهسازی سدها ارائه می‌گردد و نتایج محققین در این زمینه بیان می‌شود.
2-2- روش‌های تحلیلی
روش‌های تحلیلی اولین روش‌هایی بودند که محققین برای حل مسئله تحلیل سد و مخزن تحت اثر زلزله بکار بردند. در این نوع روش‌ها، در ابتدا طبق فرضیات مصالح، معادلات حاکم و شرایط مرزی مسئله بیان و سپس مستقیماً معادلات دیفرانسیل مربوطه حل می‌شود.

به دلیل پیچیدگی زیاد حل این‌گونه معادلات، برای مسائل با شکل هندسی و یا شرایط مرزی پیچیده، این روش قابل‌استفاده نیست ولی برای مسائل ساده پاسخ‌هایی توسط محققین مختلف به‌دست آمده است.
جواب‌های حاصل از این روش‌ها، به دلیل سهولت در استفاده برای تحلیل تقریبی سدها و طراحی اولیه آنها، ابزاری بسیار مناسب و کاربردی می‌باشند. در ادامه خلاصه‌ای از این روش‌ها ارائه خواهد شد.

روش اویلری-لاگرانژی
در این روش نقطه ثابتی از سیال مورد مطالعه قرار می‌گیرد و به بررسی تغییرات پارامترها نظیر فشار در طی زمان تحریک و پس از آن پرداخته می‌شود، درحالی‌که در محیط سازه سد سرگذشت نقطه خاصی از سازه در طی زمان تحریک و پس از آن مورد ارزیابی قرار می‌گیرد و جابه‌جایی به‌عنوان متغیر پاسخ برای سازه می‌باشد.
2-3-2- روش لاگرانژی- لاگرانژی
در این روش سرگذشت یک ذره در طول زمان مورد بررسی قرار می‌گیرد و مجهول مورد نظر در سیال و جامد ، تغییر مکان گرهی المان می‌باشد .
در روش اویلری که تاریخچه یک نقطه دلخواه ولی ثابت در فضا را مورد مطالعه قرار می‌دهد، مجهول در محیط سیال، فشار گرهی است. لذا مهم‌ترین مزیت این روش نسبت به روش اویلری، استفاده از یک فرمولاسیون واحد در سیال و جامد می باشد، به طوری‌که سازگاری و تعادل بطور اتوماتیک در گره‌های مرز مشترک سیال و جامد برقرار می‌باشد . با یکی شدن فرمولاسیون در جامد و سیال، محاسبات را با ساختن یک برنامه کامپیوتری برای سیال و جامد به سهولت می‌توان انجام داد.
2-3-3- ارزیابی روش‌های اویلری و لاگرانژی در مدل‌سازی مخزن
در سال 2004، علی جمشیدی ]6[ با در نظر گرفتن سیستم سد و مخزن و با لحاظ نمودن اثر اندرکنش بین سد و مخزن، پاسخ سد Pine Flat را با مدل کردن مخزن به دو روش اویلری و لاگرانژی در شرایط کاملاً یکسان، بدست آورد. ایشان در این تحقیق نشان داده که میزان تأثیر رسوبات کف مخزن در دو روش اویلری و لاگرانژی، به یک اندازه است. همچنین روش لاگرانژی جواب های بزرگ‌تری را نسبت به روش اویلری نتیجه می‌دهد ( تا 10 درصد)، لذا در کاربرد طراحی منجر به طراحی دست بالاتری خواهد شد.
خان محمدی ]5 [در سال 2008 میلادی با در نظر گرفتن سیستم سد-مخزن-پی، با فرض رفتار خطی سیستم و با لحاظ نمودن اثر اندرکنش بین سد– مخزن و پی– مخزن، نتایج حاصل از تحلیل سد Pine Flat تحت شتاب ‌نگاشت دو زلزله Taft و Elcentro را با مدل کردن مخزن به دو روش اویلری و لاگرانژی به‌صورت زیر ارائه نمود:
– میزان تأثیر رسوبات کف مخزن در برآورد پاسخ به دو روش لاگرانژی و اویلری تقریباً به یک اندازه است.
– در اکثر موارد، پاسخ حاصل از روش لاگرانژی بزرگ‌تر از روش اویلری بوده است.
– میزان تأثیر کاهش عمق مخزن در دو روش لاگرانژی و اویلری تقریباً به یک اندازه است.
– پاسخ‌های دو روش اویلری و لاگرانژی بسیار نزدیک به هم می‌باشند ولی در اکثر حالات روش لاگرانژی پاسخ‌های بزرگ‌تری را نتیجه می‌دهد.
تاجداران ]2[ در سال 2010 با در نظر گرفتن سیستم سد- مخزن- پی، با فرض رفتار غیرخطی سیستم و با لحاظ نمودن اثر اندرکنش، نتایج حاصل از تحلیل سد Pine Flat تحت شتاب‌ نگاشت دو زلزله Taft وElcentro را با مدل کردن سیستم سد-مخزن-پی به دو روش اویلری و لاگرانژی با نرم‌افزار Ansys به ‌صورت زیر ارائه نمود:
پاسخ جابه‌جایی افقی تاج سد
– میزان حساسیت پاسخ جابه‌جایی افقی تاج سد به دو روش اویلری و لاگرانژی به تغییرات مدول الاستیسیته پی، قابل‌توجه بوده، به‌طوری‌که میزان پاسخ حداکثر در روش اویلری با افزایش مدول الاستیسیته پی کاهش‌یافته ولی در روش لاگرانژی علی‌رغم پاسخ در حالت کلی، میزان پاسخ حداکثر از قانون خاصی پیروی نمی‌کند.
تأثیر عمق مخزن
– عمق مخزن در تحلیل دینامیکی غیرخطی تأثیر بسیار زیادی در پاسخ سیستم سد- پی- مخزن دارا بوده، به‌طوری‌که با افزایش عمق مخزن، مقدار جابه‌جایی افقی تاج سد افزایش یافته و این افزایش علی‌رغم سیر صعودی در هر دو روش، دارای روند مشخصی نیست. علی‌رغم این‌که افزایش عمق مخزن باعث کاهش مقاومت کششی در پاشنه سد می‌شود، اما گسترش ترک با افزایش عمق مخزن روند مشخصی را دنبال نمی‌کند.

کابل‌های پس‌تنیدگی

کابل‌های پس‌تنیدگی

2-1- مقدمه……………………………………………………………………. 9
2-2- روشهای تحلیلی………………………………………………………… 9
2-2- 1-تحلیل مدل سد-مخزن بدون در نظر گرفتن اثر اندر کنش……….. 10
2-2- 1-1-بررسی روش وسترگارد ……………………………………………12
2-2-2- حل چوپرا………………………………………………………………. 13
2-2-3- اثر اندرکنش سد و مخزن…………………………………………….. 14
2-3-روش‌های عددی…………………………………………………………. 14
2-3-1- روش اویلری-لاگرانژی………………………………………………… 15
2-3-2- روش لاگرانژی- لاگرانژی ………………………………………………15
2-3-3- ارزیابی روش‌های اویلری و لاگرانژی در مدل‌سازی مخزن………… 16
2-4- توسعه و کاربرد پیش تنیدگی………………………………………….. 18
2-4-1- اصول پیش‌تنیدگی……………………………………………………. 19
2-4-1- 1-روش پیش کشیدگی………………………………………………. 20
2-4-1-2- روش پس کشیدگی……………………………………………….. 20
2-4-2- توسعه روش پس کشیدگی…………………………………………… 20
2-4-2-1- سیستم چسبنده…………………………………………………… 21
2-4-2-2- سیستم غیر چسبیده……………………………………………… 22
2-5- پس تنیدگی در سدها……………………………………………………. 23
2-5-1- مقدمه…………………………………………………………………… 23
2-5-2- مواد پس تنیدگی……………………………………………………… 24
2-5-3- فواصل کابل‌ها………………………………………………………….. 25
2-5-4- صرفه‌جویی در حجم بتن……………………………………………… 26
2-5-5- تعیین مقدار نیروی پس تنیدگی در کابل‌ها…………………………. 26
2-5-6- پس تنیدگی در سدهای بتنی وزنی …………………………………29
2-5-7- بررسی پس تنیدگی در سدهای بتنی وزنی توسط محققین …..36

فصل سوم – روش تحقیق

جهت حل معادله حاکم بر سازه سد روش‌های مختلفی بیان شد. همان‌طور که در فصل قبل اشاره شد، حل تحلیلی به حل دقیق پارامتری معادلات دیفرانسیل حاکم بر مدل می‌پردازد. استفاده از این روش در مورد مسئله اندرکنش، با توجه به پیچیدگی روابط حاکم بر این سیستم کوپله، بسیار سخت و در بیشتر موارد ناممکن می‌باشد. در روش عددی نیز توسط روش‌های مختلف به حل تقریبی و عددی این مسائل پرداخته می‌شود. استفاده از این روش این امکان را می‌دهد که با در نظر گرفتن شرایط مرزی مناسب، به نتایج قابل قبولی دست پیدا نمود. با توجه به موارد مذکور جهت مدل‌سازی سیستم سد- مخزن از روش عددی استفاده شده که در این فصل به آن پرداخته می‌شود. همچنین در این فصل تحلیل عددی به نیومارک و روش لاگرانژی و اصول شبیه‌سازی و مدل‌سازی سیستم سد-پی-مخزن-کابل و رفتار المان‌های مورد استفاده و اندرکنش سازه و سیال در نرم‌افزارAnsys بیان می‌شود. از قابلیت‌های این نرم‌افزار می‌توان به نمایش شکل گرافیکی مدل قبل از تغییر شکل و حالت تغییر شکل یافته تحت بارهای وارده اشاره کرد. همچنین این نرم‌افزار با ایجاد خروجی‌هایی حاوی تغییر مکان، تغییر فشار، عکس‌العمل گره‌ای و تنش‌های ایجاد شده درون المان در نقاط گوس امکان بررسی دقیق در نحوه عملکرد مدل را می‌دهد.

به طور کلی روش‌های صریح به طور مشروط پایدار هستند و اگر گام زمانی به اندازه کافی کوچک انتخاب نشود، جواب‌ها واگرا خواهند شد. درحالی‌که در روش‌های ضمنی با انتخاب مناسب پارامترهای مربوطه به طور نامشروط پایدار می‌باشند.
 دقت روش
در انتگرال‌گیری به روش عددی به طور طبیعی دو نوع خطا وارد محاسبات می‌گردد که یکی خطای مربوط به کاهش دامنه و دیگری مربوط به افزایش پریود پاسخ سیستم است. از این نظر روش نیومارک از روش تتای ویلسون و هوبولت مناسب‌تر است. در این روش خطای مربوط به کاهش دامنه ناچیز بوده و تنها افزایش پریود مطرح است.
 هزینه
این عامل حجم محاسبات مورد نیاز در هر روش است که تابعی از الگوریتم آن روش است. به طور کلی روش‌های ضمنی الگوریتم پیچیده‌تری نسبت به روش‌های صریح داشته و در هر گام به حجم محاسبات بیشتری نیاز دارند ولی از دقت بیشتری نیز برخوردارند و برای رسیدن به یک دقت معین، در روش‌های ضمنی می‌توان گام زمانی بزرگ‌تری نسبت به روش‌های صریح انتخاب کرد که این سبب کاهش حجم کل محاسبات مورد نیاز می‌گردد.

3-1- مقدمه ……………………………………………………………………..41.
3-2- روش‌های عددی برای تحلیل دینامیکی………………………………… 42
3-2- 1- ارزیابی روش‌های تحلیل دینامیکی ……………………………………43
3-2-2- مدل‌سازی زلزله جهت انجام تحلیل دینامیکی در نرم‌افزار Ansys…ا. 44
3-2-2- 1-روش نیومارک………………………………………………………….. 45
3-3-مدل‌سازی سیستم سازه و سیال به روش اجزای محدود مبتنی بر نرم‌افزار Ansys ا………………………………………………………………………………………47
3-3-1- مقدمه……………………………………………………………………… 47
3-3-2- مدل‌سازی محیط مخزن به روش اجزای محدود………………………. 48
3-3-2-1- المان‌های سیال متکی بر تغییر مکان………………………………. 49
3-3- 2-2-Fluid80ا………………………………………………………………… 50
3-3-3- مدل‌سازی سازه سد به روش اجزای محدود………………………… 52
3-3-3-1- المان Solid65ا…………………………………………………………. 52
3-3-3-2- رفتار المان Solid65 در حالت کلی……………………………………. 54
3-3-3-3- رفتار خطی بتن………………………………………………………… 55
3-3- 4- مدل‌سازی کابل‌ها با المان Link10 ا…………………………………….55
3-3-5- مدل‌سازی صفحه سر کابل با المان Shell181ا………………………… 56
3-3-6- مدل‌سازی اندرکنش مخزن و سازه به روش اجزای محدود………….. 57
3-3-6-1– مدل سازی اندرکنش مخزن و سیال به روش لاگرانژی…………… 58
3-3-7- مدل‌سازی اندرکنش سد و کابل‌های پس تنیدگی……………………. 58
3-4- مدل‌سازی اثر نیروی پس تنیدگی در Ansys ا……………………………….58
3-5- تعیین سطح مقطع کابل……………………………………………………. 59

فصل چهارم – تحلیل عددی و ارائه نتایج

در این فصل در ابتدا جهت صحت‌سنجی نتایج حاصل از انجام تحلیل بر روی مدل دوبعدی سیستم سد-پی و سد-پی-مخزن و مدل سه‌بعدی سد Pine Flat ارائه می‌شود. در مرحله بعد نتایج حاصل از انجام تحلیل بر روی سیستم سد-پی-مخزن با شیب وجه پایین‌دست مختلف، ارائه می‌شود. سپس سیستم سد-پی-مخزن در حالت پس‌تنیده و در حالت بدون پس‌تنیدگی تحت تحلیل قرار گرفته و جهت مقایسه دو حالت از مدل‌هایی با محیط کاملاً یکسان استفاده شده تا نتایج به شکل صحیحی مورد ارزیابی قرار گرفته و حالت ‌بهینه‌ای از فاصله کابل‌ها در مدل سد بتنی وزنی پس‌تنیده ارائه گردد. در این تحقیق با استفاده از نرم افزار اجزای محدود Ansys سیستم سد-پی-مخزن-کابل سد بتنی وزنی Pine Flat در حالات مختلف با در نظر گرفتن رفتار خطی مصالح به روش لاگرانژی مدل‌سازی و با اعمال شتاب زلزله، پاسخ حاصل از هر سیستم مورد بررسی قرار گرفته و ارائه می‌شود.
4-2- شتاب ‌نگاشت‌ها
در این تحقیق جهت آنالیز دینامیکی سیستم سد-پی-مخزن از آنجا که در سایر تحقیق‌ها توسط محققین اغلب از شتاب ‌نگاشت‌های زلزله Taft و Elcentro استفاده شده است، از این شتاب نگاشت‌ها استفاده شده است. در نمودارهای شکل 4-1 این شتاب نگاشت‌ها قابل ملاحظه می‌باشند.

نصب کابل های پس تنیده بر روی سد Ink

نصب کابل های پس تنیده بر روی سد Ink

4-1- مقدمه……………………………………………………………………….. 62
4-2- شتاب نگاشت‌ها……………………………………………………………. 62
4-3- کنترل صحت مدل‌سازی…………………………………………………….. 64
4-3-1- روش مدل‌سازی………………………………………………………….. 65
4-3-2- تغییر مکان هیدروستاتیک در مخزن…………………………………….. 65
4-3-3- فشار هیدروستاتیک در مخزن………………………………………….. 67
4-3-4- بررسی تأثیر عرض کف در تحلیل استاتیکی………………………….. 67
4-3-4-1- سیستم سد-پی……………………………………………………… 68
4-3-4-2- سیستم سد-پی-مخزن-کابل………………………………………… 69
4-3-5- ارتعاش سد هارمونیک……………………………………………………. 70
4-3-6- آنالیز سد Pine Flat…ا…………………………………………………….. 71
4-3-6-1- مشخصات هندسی و فرضیات در نظر گرفته شده برای سد Pine Flat ا72
4-3-6- 2- آنالیز مودال و تعیین ضرایب میرایی سیستم سد-پی-مخزن………. 72
4-3-6-3- آنالیز دینامیکی سد Pine Flat ا…………………………………………..73
4-4- نتایج تحلیل دینامیکی مدل سد پس‌تنیده تحت اثر زلزله…………………… 75
4-4-1- اثر پس‌تنیدگی بر تغییر مکان افقی تاج سد به روش اعمال نیروی ترکیبی…………………………………………………………………………………… 75
4-4-2- اثر پس‌تنیدگی بر تغییر مکان افقی تاج سد به روش اعمال دما…………. 81
4-4-3- اثر میزان حجم مخزن بر تغییر مکان افقی تاج سد……………………….. 88
4-4- 4- بررسی تاثیر پس‌تنیدگی بر تنش کششی و تغییر مکان در سد……….. 90
4-5- فاصله مناسب کابل‌ها در سد پس‌تنیده………………………………………… 97
4-5- 1-روش استفاه از چند کابل در تعیین فاصله مناسب………………………… 97
4-5-2- روش استفاده از یک کابل در تعیین فاصله مناسب………………………. 102

برای دانلود رایگان قسمت های بیشتراز فایل به انتهای مطلب مراجعه کنید

فصل پنجم – نتیجه گیری

5- 1- مقدمه…………………………………………………………………………. 111
5-2- نتایج…………………………………………………………………………….. 111
5-3- پیشنهادات…………………………………………………………………….. 113

منابع…………………………………………………………………………………:114

 

Abstract:

Dams are considered to be important structural buildings due to their wide applications and significant impacts. With engineering advancement in dam’s structural analysis, dams have been built with optimum size, economical and safe. However, with dams’ aging and safety standard updates, it is inevitable to introduce techniques for renovation and re-strengthening of such sructures. The post-tension technique is an effective rehabilitation method of concrete dams, for which determining the optimum distance between the post-tensioned cables is necessary to reduce the costs. In this research, under earthquake effecs, the dam-foundation-reservior responses at two cases: with post-tension and withouth post-tension are investigated using finite element method (FEM), based on a Lagrangian-Lagrangian formulation. A linear material property is assumed and ANSYS software is used for the system dynamic analysis. It is concluded that the dynamic responses are less in post-tension case compared to without post-tension. Moreover, it is seen that the distance between the cables is directly related with dam downstream slope.بلافاصله بعد از پرداخت به ایمیلی که در مرحله بعد وارد میکنید ارسال میشود.


فایل pdf غیر قابل ویرایش

قیمت25000تومان

خرید فایل word

قیمت35000تومان