فهرست مطالب

فصل اول: طرح پژوهش

در حال حاضر و در دنياي كنوني، ورزش و فعاليت‌ بدني به عنوان يكي از عناصر مهم در زندگي بشر مطرح است. اهميت و نقش ورزش در سالم­سازي و به سازي جامعه و كاربرد عملي آن در ابعاد مختلف اجتماعي، اقتصادي و بهداشتي در نزد متخصصان و دست اندركاران سازمان­هاي فرهنگي، پوشيده نيست.مطالعات مختلف نشان می­دهند که در 30 سال گذشته علاقه­مندی به جنبه­های کاربردی ورزش و فعالیت­های جسمانی افزایش یافته است. این افزایش علاقه­مندی، شاید نتیجه پیشرفت­های علمی بزرگ در دهه­های گذشته باشد که نشان می­دهند که ورزش در جلوگیری و درمان بیماری­های مختلف نقش مهمی را برعهده دارد (روزا، لیرا، دملو و سانتوز [1]، 2011؛ بوتنر، ماسیگ، لچترمن، فانک و مورن [2]، 2007؛ وولین، یان، کلدیتز و لی [3]، 2009).

مشخص شده است که عملکرد فیزیولوژیک سیستم ایمنی، دفاع در برابر میکروب­های بیماری­زا است. با این وجود حتی عوامل بیگانه غیر بیماری­زا می­توانند سبب برانگیختن پاسخ­های ایمنی شوند. سیستم ایمنی انسان یک سیستم دفاعی است که به دو بخش ایمنی ذاتی[4] و اکتسابی[5] تقسیم می­شود به طوری که ایمنی ذاتی اولین خط دفاعی بدن می­باشد (روزا و همکاران، 2011). بنابراین دفاع در برابر میکروب­ها ابتدا بر عهده واکنش­های زودرس ایمنی ذاتی است و سپس توسط پاسخ­های ایمنی اکتسابی صورت می­گیرد (روزا و همکاران، 2011؛ گلیسون، نیمن و پدرسن [6]، 2004). یکی از مهمترین محصولات پاسخ ایمنی، سایتوکاین­ها می­باشند. سایتوکاین­ها پروتئین­های ترشح شده به وسیله سلول­های ایمنی اکتسابی و ایمنی ذاتی هستندکه بسیاری از اعمال سلول­های ایمنی اکتسابی و ذاتی را تحت تاثیر قرار می­دهند. سایتوکاین­ها در پاسخ به میکروب­ها و سایر آنتی­ژن­ها تولید شده و پاسخ­های متنوع سلول­های درگیر در ایمنی و التهاب را تحریک می­کنند. علاوه بر سلول­های ایمنی، سایتوکاین­ها از سلول­هایی همچون سلول­های اندوتلیال و سلول­های ذخیره کنندۀ چربی نیز ترشح می­شوند (کوچ[7]،2010). در حال حاضر علاقه به بررسی پاسخ سیستم ایمنی به ورزش در میان محققان در حال افزایش می­باشد زیرا تعدادی از اثرات کلیدی تندرستی مرتبط با ورزش می­توانند هم سودمند (از قبیل کاهش خطر بیماری های قلبی عروقی) و هم می­تواند زیانبخش باشند (مثل آسم ناشی از ورزش) که ممکن است این تاثیرات به خوبی از طریق فعالیت پارامترهای سیستم ایمنی میانجی­گری شود (کوپر، رادوم آیزیک، سچویندت و زالدیوار [8]،2007).مشخص شده است که سیستم ایمنی بدن انسان همانند دیگر سیستم­های فیزیولوژیک بدن در پاسخ به فعالیت­بدنی تغییرات چشمگیری از خود نشان می­دهد (کوچ، 2010). بر اساس نتایج پژوهشات مختلف این نکته مشخص شده است که شیوع بیماری­های سخت از قبیل دیابت نوع 2، بیماری قلبی عروقی، التهاب مفاصل، چاقی و پوکی استخوان با سطوح افزایش یافته سایتوکاین­های التهاب­زا مرتبط هستند (توتله، دیویس گورمن، گلدمن، کپلاند و مکدوناق [9]، 2004 ؛ موس و همکاران[10]، 2004). لذا هدف پژوهش حاضر، بررسی تاثیر شدت تمرین برالگوی سایتوکاینی و تعداد لکوسیت در بازیکنان فوتبال می­باشد.

  • بيان مسأله

عدم فعالیت­بدنی یا بی­تحرکی، یک عامل خطر غیر مرتبط برای بسیاری از بیماری­ها می­باشد. در حالی که مکانیزم­هایی که شیوه زندگی فعال را به سمت تندرستی و سلامتی انتقال می­دهند نشان داده­اند که در­گیری سیستم ایمنی در رابطه با تندرستی در سال­های اخیر مورد توجه قرار گرفته است. به علاوه اثرات حاد و مزمن ورزش روی جنبه­های متعدد سیستم ایمنی انسان مورد توجه بسیاری از محققان قرار گرفته است، اما بسیاری از جنبه­های تندرستی این امر ناشناخته مانده است.پاسخ­هاي ايمني به دو دسته كلي Th1 و Th2 تقسیم می­شوند. انحراف پاسخ ايمني به سمت Th1 باعث تقويت پاسخ ايمني سلولي و انحراف پاسخ ايمني به سمت Th2 باعث تقويت پاسخ ايمني هومورال و نيز واكنش­هاي آلرژيك می­شود (شهابی و همکاران، 2007). پاسخ­های  Th2وTh1  از جمله الگو­های مهم سایتوکاینی هستند که وضعیت پاسخ­های سلولی و هومورال را نشان می­دهند (عباس، لیچتمن و پیلای[11] ، 2007). سایتوکاین­ها گلیکو­پروتئین­های کوچکی هستند که از سلول­های مختلف و در پاسخ به محرک­های مختلف تولید شده و پاسخ­های سلول­های ایمنی را واسطه­گری و تنظیم می­کنند. این مولکول­ها با اتصال به گیرنده­های اختصاصی، عملکرد خود را انجام می­دهند (هاول و همکاران[12]، 2007).مشخص شده است که نسبت Th1/Th2 الگوی تکامل یافته­ای از یک مدل برای تفسیر منطقی فعالیت سلول­های  Tدر تنظیمات مختلف می­باشد که شامل پاسخ به عفونت، بیماری خود ایمنی و نقص ایمنی می­باشد (لیبتا و همکاران[13]، 2011). تعادل  Th1/Th2به عنوان شاخصی از تغییرات در عملکرد سیستم ایمنی مورد استفاده قرار گرفته است که در دهه گذشته مورد توجه محققان در این زمینه قرار گرفته است (وون و همکاران[14]، 2011؛ تان و همکاران[15]،2007؛ لیبتا و همکاران، 2011؛ لی و همکاران[16]، 2006). سلول­های Th1 و Th2 عمدتا می­توانند به وسیله فاکتور­های غیر از اینترفرون گاما[17] و اینترلوکین[18]4 عملکرد متفاوتی داشته باشند اما الگوی اصلی سلول­های Th1 وTh2 فاکتور­هایIFN-γ  و IL-4 می­باشد ( گو و همکاران[19]، 2011).

     1-1. مقدمه ……………………………………………………………………………2

1-2. بیان مسئله ……………………………………………………………………… 3

1-3. ضرورت و اهميت پژوهش …………………………………………………….. 7

1-4. اهداف پژوهش ………………………………………………………………. 10

1-4-1. هدف کلی…………………………………………………………………. 10

1-4-2. اهداف اختصاصی …………………………………………………………. 10

1-5. سؤالات پژوهش……………………………………………………………….. 10

1-6. قلمرو پژوهش …………………………………………………………………11

1-7. تعاریف مفهومی و عملیاتی متغیرها ……………………………………… 11

1-7 -1.تعاریف مفهومی…………………………………………………………… 11

1-7-1-1. فعالیت با شدت متوسط……………………………………………… 11

1-7-1-2. فعالیت شدید …………………………………………………………. 11

1-7-1-3. اینترفرون گاما…………………………………………………………. 12

1-7-1-4. اینترلوکین-4  ………………………………………………………….. 12

1-7-1-5. IL-4/IFN-γ……ا………………………………………………………. 12

1-7-1-6. لکوسیت……………………………………………………………… 12

1-7-2. تعاریف عملیاتی ……………………………………………………….. 13

1-7-2-1. فعاليت با شدت متوسط…………………………………………… 13

1-7-2-2. فعالیت شدید………………………………………………………. 13

1-7-2-3. اینترفرون گاما……………………………………………………….. 13

1-7-2-4. اینترلوکین-4 ………………………………………………………… 13

1-7-2-5. لکوسیت…………………………………………………………….. 13

برای دانلود رایگان قسمت های بیشتراز فایل به انتهای مطلب مراجعه کنید

فصل دوم: مباني نظري و پيشينه پژوهش

هدف از اين تحقيق بررسی تاثیر شدت تمرین برتغییرات الگوی سایتوکاینی و تعداد لکوسیت در بازیکنان فوتبال می­باشد. لذا در اين فصل، ابتدا مرور مختصري بر مفاهیم بنیادی تحقيق صورت گرفته، سپس به بيان دست آورد‌هاي كلي پژوهش‌هايي كه در مورد موضوع تحقيق صورت گرفته، اقدام شده است.

2-1-1- سیستم ایمنی

از لحاظ تاريخي، واژه ايمني[1] از ريشه كلمه لاتين” ايمونيته[2]” به معناي معافيت از پيگرد قانوني اخذ شده كه به سناتورهاي رومي در طي دوره مسئوليت آنها اهدا مي­شد و اين در حالي است كه امروزه از لحاظ پزشكي، ايمني به معناي مصونيت در برابر بيماري­ها و علي الخصوص بيماري­هاي عفوني است. مجموعه سلول­ها، بافت­ها و مولكول­هايي كه موجب مقاومت نسبت به عفونت­ها مي­شوند، سيستم ايمني را به وجود مي­آورند که واكنش هماهنگ آنها در مقابل مواد بيگانه­اي چون ميكروب­هاي عفوني، پاسخ ايمني[3] ناميده مي­شود (عباس، 2003).

ايمونولوژي[4]، دانش مطالعه ايمني و در مفهوم جامع­تر، بررسي رويدادها و وقايع سلولي است كه پس از برخورد يك موجود زنده با ميكروب­ها و ساير مولكول­هاي بيگانه روي مي­دهند (عباس، 2003).

سيستم ايمني، بدن انسن را از تهاجم ميكروب­ها محافظت مي­كند. اين سيستم داراي ارگان­هاي تخصص يافته­اي است كه از ورود ميكروب­ها به بافت­ها جلوگيري كرده و در صورت ورود، به آنها پاسخ مي­دهد. كاركرد فيزيولوژيك سيستم ايمني، دفاع در مقابل ميكروب­هاي عفوني است. گرچه، مواد بيگانه غير عفوني هم مي­توانند پاسخ ايمني را ايجاد كنند (عباس و همکاران، 2007). سیستم ایمنی یک شبکه دفاعی سازگاری است که از بدن در مقابل میکرو ارگانیسم­ها و عوامل بیماری زا محافظت می­کند. برای انجام دادن این کار، سیستم ایمنی قادر است تا دامنه وسیعی از سلول­ها و مولکول­هایی را تولید کند که همگی قادرند به طور ویژه عوامل خارجی را تشخیص دهند. این اجزای سیستم ایمنی در یک شبکه قابل سازگاری با هم کار می­کنند (نیمن و همکاران، 1994).سازوكارهاي بدن انسان از ايمني ذاتي و ايمني تطبيقي تشكيل شده است، كه اولي سبب محافظت اوليه در مقابل عفونت­ها شده در حالي­كه دومي آهسته تر بوجود مي­آيد و موجب دفاع ديرتر در برابر عفونت­ها مي­شود (گیلسون و همکاران، 2004؛ تررا و همکاران، 2012 ).لغت ايمني ذاتي (يا ايمني طبيعي يا سرشتي) به اين واقعيت اشاره دارد كه اين نوع از دفاع ميزبان، همواره در افراد سالم وجود دارد تا مانع ورود ميكروب­ها به بافت­هاي ميزبان و نيز حذف سريع ميكروب­هايي شود كه موفق به ورود به اين بافت­ها مي­شوند (عباس، 2003 ؛ تررا و همکاران، 2012). ایمنی ذاتی اولین خط دفاعی بدن می­باشد. سیستم ایمنی ذاتی مسئول دفاع فوری بر علیه عوامل خارجی می­باشد. بر خلاف ایمنی اکتسابی، عملکرد ایمنی ذاتی اختصاصی و ویژه نمی­باشد و با رویارویی مکرر با یک آنتی ژن، افزایش نمی­یابد ( گلیسون، نیمن و پدرسن [5]، 2004).

خط اول دفاع در ايمني ذاتي توسط سدهاي اپي تليالي و همچنين سلول­هاي تخصص يافته و آنتي بادي­هاي طبيعي حاضر در اپي­تليوم ها تامين مي­شود كه عملكرد همه آنها، ممانعت از ورود ميكروب­هاست. اگر ميكروب­ها سد اپي­تليالي اپي­تليوم­ها را بشكنند و وارد بافت­ها يا گردش خون شوند، توسط فاگوسيت­ها، لنفوسيت­هاي تمايز يافته­اي به نام سلول­هاي كشنده طبيعي[6] و پروتئين­هاي پلاسمايي گوناگون از جمله پروتئين­هاي سيستم كمپلمان[7] مورد حمله قرار مي­گيرند. همه اين سازوكارهاي ايمني ذاتي، ميكروب­ها را به طور اختصاصي شناسايي مي­كنند و در مقابل آنها واكنش نشان مي­دهند اما در برابر مواد خارجي غير عفوني، از خود واكنشي نشان نمي­دهند. ايمني ذاتي علاوه بر اينكه موجب دفاع سريع در مقابل عفونت­ها مي­شود، پاسخ­هاي ايمني تطبيقي در برابر عوامل عفوني را هم تقويت مي­كنند و به آنها آموزش مي­دهد به ميكروب­هاي مختلف به گونه­اي پاسخ دهد كه در مبارزه با اين ميكروب­ها موثر باشد (عباس و همکاران، 2007).براي سال­ها اعتقاد بر اين بودكه ايمني ذاتي، غير اختصاصي و ضعيف است و در مبارزه با اغلب عفونت­ها موثر نيست. ما اكنون مي­دانيم كه در حقيقت، ايمني ذاتي، ميكروب­ها را به طور اختصاصي مورد هدف قرار مي‌دهد و يك سازوكار دفاعي ابتدايي قدرتمند است كه قادر به كنترل و حتي ريشه كني عفونت­ها قبل از فعال شدن ايمني اكتسابي است.در ابتدا دفاع در برابرميكروب­ها بر عهده واكنش­هاي زودرس ايمني ذاتي است و سپس توسط پاسخ­هاي ايمني اكتسابي صورت مي‌گيرد كه شامل مكانيسم­هاي دفاعي سلولي و بيوشيميايي است كه حتي پيش از عفونت نيز وجود دارند و قدرت پاسخ­دهي سريع در مقابل ميكروب­ها را دارند. ضمناً اين مكانيسم­ها تنها به ميكروب­ها پاسخ مي‌­دهند و نه به عوامل بيماري­زا، ايمني ذاتي الزاماً واكنش ‌تقريباً يكساني را در برابر عفونت­هاي مكرر ايجاد مي‌كنند (عباس و همکاران، 2007 ؛ تررا و همکاران، 2012).

2-1.مفاهیم بنیادی…………………………………………………………………… 15

2-1-1. سیستم ایمنی………………………………………………………………. 15

2-1-2. اجزا­ء دستگاه ایمنی……………………………………………………….. 19

2-1-3. سایتوکاین……………………………………………………………………. 19

2-1-4. اینترفرون گاما………………………………………………………………. 21

2-1-5. اینترلوکین-4…………………………………………………………………. 23

2-1-6 . الگوی سایتوکاینی……………………………………………………….. 24

2-1-7. لکوسیت…………………………………………………………………… 27  

2-2. پژوهش­های پیشین ………………………………………………………….. 28

فصل سوم: روش پژوهش

در این فصل ضمن ارائه اطلاعاتی در مورد روش پژوهش، جامعه و نمونه آماري، ابزار و وسايل اندازه­گيري، مراحل مختلف تحقيق و روش­هاي اندازه­گيري متغير­ها توضيح داده شده و روش آماري به كار رفته براي تجزيه و تحليل اطلاعات ذكر شده است.

3-1- روش تحقيق

اين پژوهش، در رديف پژوهش­هاي شبه تجربي قرار مي‌گيرد.

طرح پژوهشی مورد استفاده در این مطالعه، طرح پیش آزمون-پس آزمون با یک گروه و اندازه­گیری در زمان­های مختلف می­باشد.

3-2- جامعه آماری، روش نمونه­گیری و نمونه پژوهش

کلیه ورزشکاران مرد فوتبالیست دانشگاه جهرم جامعه آماری این مطالعه را تشکیل دادند که از میان آنها 11 نفر به صورت داوطلبانه، هدفمند در پژوهش شرکت کردند آزمودنی­ها برای شرکت در پژوهش سابقه بیماري­هاي قلبی- عروقی، فشارخون، دیابت، سیگار کشیدن و یا استفاده از داروي خاصی را نداشتند. از آزمودنی­ها خواسته شد که در طول اجرای پژوهش از هرگونه فعالیت غیر از برنامه تمرینی خودداري نمایند و پس از تشريح هدف و روش اجراي پژوهش (جزئیات آزمایش و نحوه اندازه­گیری و چگونگی نمونه‌گیری خون و وجود خطرات احتمالی) و همچنین كسب رضایت نامه (آگاهانه) كتبي از آنها‌، آزمودني­ها وارد مطالعه شدند.

تعيين تعداد گلبول­هاي سفيد خون محيطي و شمارش افتراقي آنها به طور معمول با استفاده از شمارشگرهاي الكترونيكي انجام مي‌گيرد. در اين روش حجم مشخصي از خون تام از مجراي باريكي كه در هر زمان تنها يك سلول از آن مي‌گذرد، عبور داده مي‌شود. با شمارش افتراقي گلبول­هاي سفيد، نسبت جمعيت­هاي گلبول­هاي سفيد (مثل نوتروفيل، لنفوسيت، مونوسيت) مشخص مي‌شود. اين كار با استفاده از يك شمارشگر الكترونيكي و يا از طريق بافت شناسي و با استفاده از گسترش خون تام بر روي لام ميكروسكپي انجام مي‌شود. در اين روش تعداد مشخصي از سلول­ها كه معمولاً بيش از صد تا دويست عدد مي‌باشند، شمارش شده و نسبت هر دسته از آنها و همچنين تعداد مطلق هر جمعيت سلولي محاسبه مي‌گردد (مکینون[1]، 1992).

سنجش ایمنی با واکنش­گر پیوندی با آنزیم (ELISA)[2]

سنجش ایمنی با واکنشگر پیوندی با آنزیم (ELISA) یکی از ساده­ترین و قابل اعتماد­ترین روش­هایی است که ایمونولوژیست­های ورزشی در اختیار دارند. در واقع گسترش روز افزون ELISA های تجاری در دسترس، محرک اصلی برای پژوهش در مورد اثر ورزش بر دستگاه ایمنی است. استفاده از ELISA به پژوهشگران اجازه سنجش دامنه گسترده­ای از مولکول­ها را می­دهد.روش ELISA بر اساس اصل ساندویچ پایه­ریزی می­شود. ابتدا یک صفحه 96 چاهکی، با یک آنتی­بادی دستگیر ویژه مولکول مورد نظر پوشانده می­شود (تمامی صفحات ELISA تجاری دارای چاهک­های منفرد، از پیش با آنتی بادی دستگیر ویژه پوشانده شده است). سپس نمونه مورد نظر، استاندارد­ها و نمونه­های کنترل به چاهک­های منفرد افزوده شده و سپس برای دوره زمانی مشخص انکوبه می­شود که در این مدت، مولکول مورد نظر با آنتی­بادی دستگیر ویژه تسخیر می­شود. به دنبال انکوباسیون، صفحه برای پاک کردن مولکول­های پیوند نیافته از چاهک­های صفحه، چندین بار شسته می­شوند. پس از آن آنتی بادی دوم که با یک آنزیم (مانند پراکسیداز) جفت شده است به هر چاهک افزوده می­شود. آنتی بادی دوم یک اپی توپ ( اپی توپ جایگاهی روی یک مولکول بزرگ است که آنتی بادی­ها علیه آن ساخته شده و به آن متصل خواهد شد) متفاوت روی مولکول مورد نظر را که به وسیله آنتی بادی دستگیر شناسایی شده است تشخیص می­دهد. در دوره دوم انکوباسیون، آنتی بادی دوم جفت شده با آنزیم به مولکول مورد نظر که به آنتی بادی دستگیر متصل شده است می­پیوندد و ساندویچ کامل می­شود. پس از چندین بار شستشو برای پاک کردن آنتی بادی دوم پیوند نیافته، یک سوبسترای رنگ­زای آنزیمی به هر چاهک افزوده می­شود. واکنش آنزیم با سوبسترای خود، سوبسترا را به محصول تبدیل می­کند که موجب تغییر رنگ می­شود. بنابر­این هر چه حضور آنزیم بیشتر باشد ( یعنی هر چه تعداد مولکول­های مورد نظر پیوندی با آنتی بادی دستگیر بیشتر باشد) پررنگ­تر می­شود. برای تعیین کمیت مولکول­های مورد نظر در هر چاهک، میزان جذب (که خاموشی یا چگالی نوری نیز نامیده می­شود) در یک طول موج ویژه روی میکروپلیت ریدر تعیین می­شود. سپس منحنی استانداردی با استفاده از مجموعه­ای از استاندارد­های با غلظت معین رسم شده و غلظت مولکول مورد نظر موجود در هر چاهک از منحنی کالیبراسیون اندازه­گیری می­شود. ELISAابزاری بی­نهایت حساس، ویژه و سازگار است و می­تواند برای سنجش بسیاری از مولکول­های بیولوژیکی مانند سایتوکاین­ها، هورمون­ها، مولکول­های چسبان، گیرنده­های محلول، پروتئین­های سیگنالیک درون سلولی و mRNA استفاده شود. در پژوهش­های ایمونولوژی ورزشی از ELISA بیشتر در سنجش سایتوکاین­ها استفاده می­شود (گلیسون[3]، 2007).

3-1. روش پژوهش………………………………………………………………… 38

3-2. جامعه آماری، روش نمونه­گیری و نمونه پژوهش……………………….. 38

3-3. متغییرهای پژوهش…………………………………………………………. 38

3-3-1. متغير­هاي مستقل………………………………………………………. 38

3-3-2. متغير­هاي وابسته………………………………………………………. 39

3-4. ابزار و وسایل اندازه­گیری………………………………………………. 39

3-5. روش اندازه­گيري متغيرهاي وابسته………………………………….. 39

3-5-1. شمارش افتراقي سلول­هاي خوني………………………………….. 39

3-5-2. اندازه­گیری سایتوکاین­ها به روش ELISA.ا…………………………… 40

3-6. خونگیري و اندازه­گیري پارامترها…………………………………………. 41

3-7. روش اجراي پژوهش…………………………………………………… 41

3-8. روش­های تجزیه و تحلیل آماری……………………………………… 44

3-9. ملاحظات اخلاقي………………………………………………………… 44

فصل چهارم: يافته­هاي پژوهش

اين فصل به بيان نتايج اندازه­گيري­هاي انجام شده در مورد آزمودني­ها، تجزيه و تحليل اطلاعات خام اين اندازه­گيري­ها و در نهايت آزمون سوالات طرح شده در فصل اول مي­پردازد.ابتدا مشخصات عمومي آزمودني­ها به صورت توصيفي ارائه مي­شود. سپس در ادامه سوالات تحقيق از طريق شکل­هاي مربوط، توصيف و به كمك روش­هاي مناسب آماري تجزيه و تحليل استنباطي مي­شوند.

4-1- تجزيه و تحليل توصيفي داده­ها

همان طور كه اشاره شد، آزمودني­هاي اين تحقيق را فوتبالیست­های جوان دانشگاهی تشكيل مي­دهند.ويژگي­هاي فردي شامل سن، قد، وزن و BMI و همچنین متغییر­های مورد نظر یعنی اینترفرون گاما، اینترلوکین 4 و لکوسیت آزمودني­ها پيش از انجام آزمون، اندازه­گيري شد كه نتايج آن، با استفاده از روش­هاي آمار توصيفي در جداول زير خلاصه شده است. درجدول (4-1)، ميانگين و انحراف معيار سن، قد، وزن و BMI آزمودني­ها ارائه شده است و در جدول (4-2)، ميانگين و انحراف معيار اینترفرون گاما، اینترلوکین 4 و لکوسیت آزمودني­ها قبل از اجرای پروتکل تمرینی ارائه شده است.

4-1. تجزیه و تحلیل توصیفی داده‌ها…………………………………………………….. 46

4-2. بررسی سؤالات پژوهش…………………………………………………………… 47

4-2-1. سؤال اول………………………………………………………………………….. 47

4-2-2. سؤال دوم……………………………………………………………………….. 49

4-2-3. سؤال سوم…………………………………………………………………….. 50

4-2-4. سؤال چهارم……………………………………………………………………. 52

برای دانلود رایگان قسمت های بیشتراز فایل به انتهای مطلب مراجعه کنید

فصل پنجم: بحث و نتيجه­گيري

5-1. خلاصه پژوهش………………………………………………………………………. 55

5-2. بحث و بررسی……………………………………………………………………… 57

5-3. نتیجه­گیری……………………………………………………………………………… 69

5-4. پيشنهاد­هاي پژوهش……………………………………………………………… 70

5-4-1. پيشنهاد­هاي كاربردي………………………………………………………….. 70

5-4-2. پیشنهاد­های پژوهشی……………………………………………………….. 70

5-5. محدودیت پژوهش……………………………………………………………… 71

فهرست منابع ………………………………………………………………………72

پيوست 1……………………………………………………………………………. 90

پیوست 2………………………………………………………………………………. 91

 

Abstract

Type, intensity and duration of exercise, determining the effect of exercise on the immune system. This study was aimed to investigate the effect of exercise with high intensity, on Changes of cytokine pattern (Th1/Th2) and leukocyte in football player.11 male college football player of Jahrom University who had at least six months football training, participated in this quazi-experimental study.In this study, subjects, runs for 30 min at 65 % [moderate -intensity exercise] in first week and in second week run with 80% [high -intensity exercise] maximal Heart rate. Blood was drawn immediately before and after exercise. The total numbers of leukocyte were counted and the cytokines interferon-gamma and interleukin-4 was determined by ELISA kit. Paired t-test was used for data analysis and P<0.05 was the significance level.Finding of this research showed that levels of IFN-γ were significantly decreased after intense exercise (P= 0.01). And also, IL-4 increased after high-intensity exercise. But increased in levels of thise cytokines was not significant (P = 0.57). IFN-γ/IL-4 ratio decreased after high-intensity exercise. But decreased in levels of thise cytokines was not significant (P = 0.16). Leukocyte counte increased not significant after exercise (P= 0.20). Overall, the research shows that moderate activity caused by the deviation of the immune response towards a Th2 response, which enhances humoral immunity and allergic reactions.

 بلافاصله بعد از پرداخت به ایمیلی که در مرحله بعد وارد میکنید ارسال میشود.


فایل pdf غیر قابل ویرایش

قیمت25000تومان

خرید فایل word

قیمت35000تومان