انتخاب صفحه

فهرست مطالب

فصل اول: طرح پژوهش

در حال حاضر و در دنیای کنونی، ورزش و فعالیت‌ بدنی به عنوان یکی از عناصر مهم در زندگی بشر مطرح است. اهمیت و نقش ورزش در سالم­سازی و به سازی جامعه و کاربرد عملی آن در ابعاد مختلف اجتماعی، اقتصادی و بهداشتی در نزد متخصصان و دست اندرکاران سازمان­های فرهنگی، پوشیده نیست.مطالعات مختلف نشان می­دهند که در 30 سال گذشته علاقه­مندی به جنبه­های کاربردی ورزش و فعالیت­های جسمانی افزایش یافته است. این افزایش علاقه­مندی، شاید نتیجه پیشرفت­های علمی بزرگ در دهه­های گذشته باشد که نشان می­دهند که ورزش در جلوگیری و درمان بیماری­های مختلف نقش مهمی را برعهده دارد (روزا، لیرا، دملو و سانتوز [1]، 2011؛ بوتنر، ماسیگ، لچترمن، فانک و مورن [2]، 2007؛ وولین، یان، کلدیتز و لی [3]، 2009).

مشخص شده است که عملکرد فیزیولوژیک سیستم ایمنی، دفاع در برابر میکروب­های بیماری­زا است. با این وجود حتی عوامل بیگانه غیر بیماری­زا می­توانند سبب برانگیختن پاسخ­های ایمنی شوند. سیستم ایمنی انسان یک سیستم دفاعی است که به دو بخش ایمنی ذاتی[4] و اکتسابی[5] تقسیم می­شود به طوری که ایمنی ذاتی اولین خط دفاعی بدن می­باشد (روزا و همکاران، 2011). بنابراین دفاع در برابر میکروب­ها ابتدا بر عهده واکنش­های زودرس ایمنی ذاتی است و سپس توسط پاسخ­های ایمنی اکتسابی صورت می­گیرد (روزا و همکاران، 2011؛ گلیسون، نیمن و پدرسن [6]، 2004). یکی از مهمترین محصولات پاسخ ایمنی، سایتوکاین­ها می­باشند. سایتوکاین­ها پروتئین­های ترشح شده به وسیله سلول­های ایمنی اکتسابی و ایمنی ذاتی هستندکه بسیاری از اعمال سلول­های ایمنی اکتسابی و ذاتی را تحت تاثیر قرار می­دهند. سایتوکاین­ها در پاسخ به میکروب­ها و سایر آنتی­ژن­ها تولید شده و پاسخ­های متنوع سلول­های درگیر در ایمنی و التهاب را تحریک می­کنند. علاوه بر سلول­های ایمنی، سایتوکاین­ها از سلول­هایی همچون سلول­های اندوتلیال و سلول­های ذخیره کنندۀ چربی نیز ترشح می­شوند (کوچ[7]،2010). در حال حاضر علاقه به بررسی پاسخ سیستم ایمنی به ورزش در میان محققان در حال افزایش می­باشد زیرا تعدادی از اثرات کلیدی تندرستی مرتبط با ورزش می­توانند هم سودمند (از قبیل کاهش خطر بیماری های قلبی عروقی) و هم می­تواند زیانبخش باشند (مثل آسم ناشی از ورزش) که ممکن است این تاثیرات به خوبی از طریق فعالیت پارامترهای سیستم ایمنی میانجی­گری شود (کوپر، رادوم آیزیک، سچویندت و زالدیوار [8]،2007).مشخص شده است که سیستم ایمنی بدن انسان همانند دیگر سیستم­های فیزیولوژیک بدن در پاسخ به فعالیت­بدنی تغییرات چشمگیری از خود نشان می­دهد (کوچ، 2010). بر اساس نتایج پژوهشات مختلف این نکته مشخص شده است که شیوع بیماری­های سخت از قبیل دیابت نوع 2، بیماری قلبی عروقی، التهاب مفاصل، چاقی و پوکی استخوان با سطوح افزایش یافته سایتوکاین­های التهاب­زا مرتبط هستند (توتله، دیویس گورمن، گلدمن، کپلاند و مکدوناق [9]، 2004 ؛ موس و همکاران[10]، 2004). لذا هدف پژوهش حاضر، بررسی تاثیر شدت تمرین برالگوی سایتوکاینی و تعداد لکوسیت در بازیکنان فوتبال می­باشد.

  • بیان مسأله

عدم فعالیت­بدنی یا بی­تحرکی، یک عامل خطر غیر مرتبط برای بسیاری از بیماری­ها می­باشد. در حالی که مکانیزم­هایی که شیوه زندگی فعال را به سمت تندرستی و سلامتی انتقال می­دهند نشان داده­اند که در­گیری سیستم ایمنی در رابطه با تندرستی در سال­های اخیر مورد توجه قرار گرفته است. به علاوه اثرات حاد و مزمن ورزش روی جنبه­های متعدد سیستم ایمنی انسان مورد توجه بسیاری از محققان قرار گرفته است، اما بسیاری از جنبه­های تندرستی این امر ناشناخته مانده است.پاسخ­های ایمنی به دو دسته کلی Th1 و Th2 تقسیم می­شوند. انحراف پاسخ ایمنی به سمت Th1 باعث تقویت پاسخ ایمنی سلولی و انحراف پاسخ ایمنی به سمت Th2 باعث تقویت پاسخ ایمنی هومورال و نیز واکنش­های آلرژیک می­شود (شهابی و همکاران، 2007). پاسخ­های  Th2وTh1  از جمله الگو­های مهم سایتوکاینی هستند که وضعیت پاسخ­های سلولی و هومورال را نشان می­دهند (عباس، لیچتمن و پیلای[11] ، 2007). سایتوکاین­ها گلیکو­پروتئین­های کوچکی هستند که از سلول­های مختلف و در پاسخ به محرک­های مختلف تولید شده و پاسخ­های سلول­های ایمنی را واسطه­گری و تنظیم می­کنند. این مولکول­ها با اتصال به گیرنده­های اختصاصی، عملکرد خود را انجام می­دهند (هاول و همکاران[12]، 2007).مشخص شده است که نسبت Th1/Th2 الگوی تکامل یافته­ای از یک مدل برای تفسیر منطقی فعالیت سلول­های  Tدر تنظیمات مختلف می­باشد که شامل پاسخ به عفونت، بیماری خود ایمنی و نقص ایمنی می­باشد (لیبتا و همکاران[13]، 2011). تعادل  Th1/Th2به عنوان شاخصی از تغییرات در عملکرد سیستم ایمنی مورد استفاده قرار گرفته است که در دهه گذشته مورد توجه محققان در این زمینه قرار گرفته است (وون و همکاران[14]، 2011؛ تان و همکاران[15]،2007؛ لیبتا و همکاران، 2011؛ لی و همکاران[16]، 2006). سلول­های Th1 و Th2 عمدتا می­توانند به وسیله فاکتور­های غیر از اینترفرون گاما[17] و اینترلوکین[18]4 عملکرد متفاوتی داشته باشند اما الگوی اصلی سلول­های Th1 وTh2 فاکتور­هایIFN-γ  و IL-4 می­باشد ( گو و همکاران[19]، 2011).

     1-1. مقدمه ……………………………………………………………………………2

1-2. بیان مسئله ……………………………………………………………………… 3

1-3. ضرورت و اهمیت پژوهش …………………………………………………….. 7

1-4. اهداف پژوهش ………………………………………………………………. 10

1-4-1. هدف کلی…………………………………………………………………. 10

1-4-2. اهداف اختصاصی …………………………………………………………. 10

1-5. سؤالات پژوهش……………………………………………………………….. 10

1-6. قلمرو پژوهش …………………………………………………………………11

1-7. تعاریف مفهومی و عملیاتی متغیرها ……………………………………… 11

1-7 -1.تعاریف مفهومی…………………………………………………………… 11

1-7-1-1. فعالیت با شدت متوسط……………………………………………… 11

1-7-1-2. فعالیت شدید …………………………………………………………. 11

1-7-1-3. اینترفرون گاما…………………………………………………………. 12

1-7-1-4. اینترلوکین-4  ………………………………………………………….. 12

1-7-1-5. IL-4/IFN-γ……ا………………………………………………………. 12

1-7-1-6. لکوسیت……………………………………………………………… 12

1-7-2. تعاریف عملیاتی ……………………………………………………….. 13

1-7-2-1. فعالیت با شدت متوسط…………………………………………… 13

1-7-2-2. فعالیت شدید………………………………………………………. 13

1-7-2-3. اینترفرون گاما……………………………………………………….. 13

1-7-2-4. اینترلوکین-4 ………………………………………………………… 13

1-7-2-5. لکوسیت…………………………………………………………….. 13

برای دانلود رایگان قسمت های بیشتراز فایل به انتهای مطلب مراجعه کنید

فصل دوم: مبانی نظری و پیشینه پژوهش

هدف از این تحقیق بررسی تاثیر شدت تمرین برتغییرات الگوی سایتوکاینی و تعداد لکوسیت در بازیکنان فوتبال می­باشد. لذا در این فصل، ابتدا مرور مختصری بر مفاهیم بنیادی تحقیق صورت گرفته، سپس به بیان دست آورد‌های کلی پژوهش‌هایی که در مورد موضوع تحقیق صورت گرفته، اقدام شده است.

2-1-1- سیستم ایمنی

از لحاظ تاریخی، واژه ایمنی[1] از ریشه کلمه لاتین” ایمونیته[2]” به معنای معافیت از پیگرد قانونی اخذ شده که به سناتورهای رومی در طی دوره مسئولیت آنها اهدا می­شد و این در حالی است که امروزه از لحاظ پزشکی، ایمنی به معنای مصونیت در برابر بیماری­ها و علی الخصوص بیماری­های عفونی است. مجموعه سلول­ها، بافت­ها و مولکول­هایی که موجب مقاومت نسبت به عفونت­ها می­شوند، سیستم ایمنی را به وجود می­آورند که واکنش هماهنگ آنها در مقابل مواد بیگانه­ای چون میکروب­های عفونی، پاسخ ایمنی[3] نامیده می­شود (عباس، 2003).

ایمونولوژی[4]، دانش مطالعه ایمنی و در مفهوم جامع­تر، بررسی رویدادها و وقایع سلولی است که پس از برخورد یک موجود زنده با میکروب­ها و سایر مولکول­های بیگانه روی می­دهند (عباس، 2003).

سیستم ایمنی، بدن انسن را از تهاجم میکروب­ها محافظت می­کند. این سیستم دارای ارگان­های تخصص یافته­ای است که از ورود میکروب­ها به بافت­ها جلوگیری کرده و در صورت ورود، به آنها پاسخ می­دهد. کارکرد فیزیولوژیک سیستم ایمنی، دفاع در مقابل میکروب­های عفونی است. گرچه، مواد بیگانه غیر عفونی هم می­توانند پاسخ ایمنی را ایجاد کنند (عباس و همکاران، 2007). سیستم ایمنی یک شبکه دفاعی سازگاری است که از بدن در مقابل میکرو ارگانیسم­ها و عوامل بیماری زا محافظت می­کند. برای انجام دادن این کار، سیستم ایمنی قادر است تا دامنه وسیعی از سلول­ها و مولکول­هایی را تولید کند که همگی قادرند به طور ویژه عوامل خارجی را تشخیص دهند. این اجزای سیستم ایمنی در یک شبکه قابل سازگاری با هم کار می­کنند (نیمن و همکاران، 1994).سازوکارهای بدن انسان از ایمنی ذاتی و ایمنی تطبیقی تشکیل شده است، که اولی سبب محافظت اولیه در مقابل عفونت­ها شده در حالی­که دومی آهسته تر بوجود می­آید و موجب دفاع دیرتر در برابر عفونت­ها می­شود (گیلسون و همکاران، 2004؛ تررا و همکاران، 2012 ).لغت ایمنی ذاتی (یا ایمنی طبیعی یا سرشتی) به این واقعیت اشاره دارد که این نوع از دفاع میزبان، همواره در افراد سالم وجود دارد تا مانع ورود میکروب­ها به بافت­های میزبان و نیز حذف سریع میکروب­هایی شود که موفق به ورود به این بافت­ها می­شوند (عباس، 2003 ؛ تررا و همکاران، 2012). ایمنی ذاتی اولین خط دفاعی بدن می­باشد. سیستم ایمنی ذاتی مسئول دفاع فوری بر علیه عوامل خارجی می­باشد. بر خلاف ایمنی اکتسابی، عملکرد ایمنی ذاتی اختصاصی و ویژه نمی­باشد و با رویارویی مکرر با یک آنتی ژن، افزایش نمی­یابد ( گلیسون، نیمن و پدرسن [5]، 2004).

خط اول دفاع در ایمنی ذاتی توسط سدهای اپی تلیالی و همچنین سلول­های تخصص یافته و آنتی بادی­های طبیعی حاضر در اپی­تلیوم ها تامین می­شود که عملکرد همه آنها، ممانعت از ورود میکروب­هاست. اگر میکروب­ها سد اپی­تلیالی اپی­تلیوم­ها را بشکنند و وارد بافت­ها یا گردش خون شوند، توسط فاگوسیت­ها، لنفوسیت­های تمایز یافته­ای به نام سلول­های کشنده طبیعی[6] و پروتئین­های پلاسمایی گوناگون از جمله پروتئین­های سیستم کمپلمان[7] مورد حمله قرار می­گیرند. همه این سازوکارهای ایمنی ذاتی، میکروب­ها را به طور اختصاصی شناسایی می­کنند و در مقابل آنها واکنش نشان می­دهند اما در برابر مواد خارجی غیر عفونی، از خود واکنشی نشان نمی­دهند. ایمنی ذاتی علاوه بر اینکه موجب دفاع سریع در مقابل عفونت­ها می­شود، پاسخ­های ایمنی تطبیقی در برابر عوامل عفونی را هم تقویت می­کنند و به آنها آموزش می­دهد به میکروب­های مختلف به گونه­ای پاسخ دهد که در مبارزه با این میکروب­ها موثر باشد (عباس و همکاران، 2007).برای سال­ها اعتقاد بر این بودکه ایمنی ذاتی، غیر اختصاصی و ضعیف است و در مبارزه با اغلب عفونت­ها موثر نیست. ما اکنون می­دانیم که در حقیقت، ایمنی ذاتی، میکروب­ها را به طور اختصاصی مورد هدف قرار می‌دهد و یک سازوکار دفاعی ابتدایی قدرتمند است که قادر به کنترل و حتی ریشه کنی عفونت­ها قبل از فعال شدن ایمنی اکتسابی است.در ابتدا دفاع در برابرمیکروب­ها بر عهده واکنش­های زودرس ایمنی ذاتی است و سپس توسط پاسخ­های ایمنی اکتسابی صورت می‌گیرد که شامل مکانیسم­های دفاعی سلولی و بیوشیمیایی است که حتی پیش از عفونت نیز وجود دارند و قدرت پاسخ­دهی سریع در مقابل میکروب­ها را دارند. ضمناً این مکانیسم­ها تنها به میکروب­ها پاسخ می‌­دهند و نه به عوامل بیماری­زا، ایمنی ذاتی الزاماً واکنش ‌تقریباً یکسانی را در برابر عفونت­های مکرر ایجاد می‌کنند (عباس و همکاران، 2007 ؛ تررا و همکاران، 2012).

2-1.مفاهیم بنیادی…………………………………………………………………… 15

2-1-1. سیستم ایمنی………………………………………………………………. 15

2-1-2. اجزا­ء دستگاه ایمنی……………………………………………………….. 19

2-1-3. سایتوکاین……………………………………………………………………. 19

2-1-4. اینترفرون گاما………………………………………………………………. 21

2-1-5. اینترلوکین-4…………………………………………………………………. 23

2-1-6 . الگوی سایتوکاینی……………………………………………………….. 24

2-1-7. لکوسیت…………………………………………………………………… 27  

2-2. پژوهش­های پیشین ………………………………………………………….. 28

فصل سوم: روش پژوهش

در این فصل ضمن ارائه اطلاعاتی در مورد روش پژوهش، جامعه و نمونه آماری، ابزار و وسایل اندازه­گیری، مراحل مختلف تحقیق و روش­های اندازه­گیری متغیر­ها توضیح داده شده و روش آماری به کار رفته برای تجزیه و تحلیل اطلاعات ذکر شده است.

3-1- روش تحقیق

این پژوهش، در ردیف پژوهش­های شبه تجربی قرار می‌گیرد.

طرح پژوهشی مورد استفاده در این مطالعه، طرح پیش آزمون-پس آزمون با یک گروه و اندازه­گیری در زمان­های مختلف می­باشد.

3-2- جامعه آماری، روش نمونه­گیری و نمونه پژوهش

کلیه ورزشکاران مرد فوتبالیست دانشگاه جهرم جامعه آماری این مطالعه را تشکیل دادند که از میان آنها 11 نفر به صورت داوطلبانه، هدفمند در پژوهش شرکت کردند آزمودنی­ها برای شرکت در پژوهش سابقه بیماری­های قلبی- عروقی، فشارخون، دیابت، سیگار کشیدن و یا استفاده از داروی خاصی را نداشتند. از آزمودنی­ها خواسته شد که در طول اجرای پژوهش از هرگونه فعالیت غیر از برنامه تمرینی خودداری نمایند و پس از تشریح هدف و روش اجرای پژوهش (جزئیات آزمایش و نحوه اندازه­گیری و چگونگی نمونه‌گیری خون و وجود خطرات احتمالی) و همچنین کسب رضایت نامه (آگاهانه) کتبی از آنها‌، آزمودنی­ها وارد مطالعه شدند.

تعیین تعداد گلبول­های سفید خون محیطی و شمارش افتراقی آنها به طور معمول با استفاده از شمارشگرهای الکترونیکی انجام می‌گیرد. در این روش حجم مشخصی از خون تام از مجرای باریکی که در هر زمان تنها یک سلول از آن می‌گذرد، عبور داده می‌شود. با شمارش افتراقی گلبول­های سفید، نسبت جمعیت­های گلبول­های سفید (مثل نوتروفیل، لنفوسیت، مونوسیت) مشخص می‌شود. این کار با استفاده از یک شمارشگر الکترونیکی و یا از طریق بافت شناسی و با استفاده از گسترش خون تام بر روی لام میکروسکپی انجام می‌شود. در این روش تعداد مشخصی از سلول­ها که معمولاً بیش از صد تا دویست عدد می‌باشند، شمارش شده و نسبت هر دسته از آنها و همچنین تعداد مطلق هر جمعیت سلولی محاسبه می‌گردد (مکینون[1]، 1992).

سنجش ایمنی با واکنش­گر پیوندی با آنزیم (ELISA)[2]

سنجش ایمنی با واکنشگر پیوندی با آنزیم (ELISA) یکی از ساده­ترین و قابل اعتماد­ترین روش­هایی است که ایمونولوژیست­های ورزشی در اختیار دارند. در واقع گسترش روز افزون ELISA های تجاری در دسترس، محرک اصلی برای پژوهش در مورد اثر ورزش بر دستگاه ایمنی است. استفاده از ELISA به پژوهشگران اجازه سنجش دامنه گسترده­ای از مولکول­ها را می­دهد.روش ELISA بر اساس اصل ساندویچ پایه­ریزی می­شود. ابتدا یک صفحه 96 چاهکی، با یک آنتی­بادی دستگیر ویژه مولکول مورد نظر پوشانده می­شود (تمامی صفحات ELISA تجاری دارای چاهک­های منفرد، از پیش با آنتی بادی دستگیر ویژه پوشانده شده است). سپس نمونه مورد نظر، استاندارد­ها و نمونه­های کنترل به چاهک­های منفرد افزوده شده و سپس برای دوره زمانی مشخص انکوبه می­شود که در این مدت، مولکول مورد نظر با آنتی­بادی دستگیر ویژه تسخیر می­شود. به دنبال انکوباسیون، صفحه برای پاک کردن مولکول­های پیوند نیافته از چاهک­های صفحه، چندین بار شسته می­شوند. پس از آن آنتی بادی دوم که با یک آنزیم (مانند پراکسیداز) جفت شده است به هر چاهک افزوده می­شود. آنتی بادی دوم یک اپی توپ ( اپی توپ جایگاهی روی یک مولکول بزرگ است که آنتی بادی­ها علیه آن ساخته شده و به آن متصل خواهد شد) متفاوت روی مولکول مورد نظر را که به وسیله آنتی بادی دستگیر شناسایی شده است تشخیص می­دهد. در دوره دوم انکوباسیون، آنتی بادی دوم جفت شده با آنزیم به مولکول مورد نظر که به آنتی بادی دستگیر متصل شده است می­پیوندد و ساندویچ کامل می­شود. پس از چندین بار شستشو برای پاک کردن آنتی بادی دوم پیوند نیافته، یک سوبسترای رنگ­زای آنزیمی به هر چاهک افزوده می­شود. واکنش آنزیم با سوبسترای خود، سوبسترا را به محصول تبدیل می­کند که موجب تغییر رنگ می­شود. بنابر­این هر چه حضور آنزیم بیشتر باشد ( یعنی هر چه تعداد مولکول­های مورد نظر پیوندی با آنتی بادی دستگیر بیشتر باشد) پررنگ­تر می­شود. برای تعیین کمیت مولکول­های مورد نظر در هر چاهک، میزان جذب (که خاموشی یا چگالی نوری نیز نامیده می­شود) در یک طول موج ویژه روی میکروپلیت ریدر تعیین می­شود. سپس منحنی استانداردی با استفاده از مجموعه­ای از استاندارد­های با غلظت معین رسم شده و غلظت مولکول مورد نظر موجود در هر چاهک از منحنی کالیبراسیون اندازه­گیری می­شود. ELISAابزاری بی­نهایت حساس، ویژه و سازگار است و می­تواند برای سنجش بسیاری از مولکول­های بیولوژیکی مانند سایتوکاین­ها، هورمون­ها، مولکول­های چسبان، گیرنده­های محلول، پروتئین­های سیگنالیک درون سلولی و mRNA استفاده شود. در پژوهش­های ایمونولوژی ورزشی از ELISA بیشتر در سنجش سایتوکاین­ها استفاده می­شود (گلیسون[3]، 2007).

3-1. روش پژوهش………………………………………………………………… 38

3-2. جامعه آماری، روش نمونه­گیری و نمونه پژوهش……………………….. 38

3-3. متغییرهای پژوهش…………………………………………………………. 38

3-3-1. متغیر­های مستقل………………………………………………………. 38

3-3-2. متغیر­های وابسته………………………………………………………. 39

3-4. ابزار و وسایل اندازه­گیری………………………………………………. 39

3-5. روش اندازه­گیری متغیرهای وابسته………………………………….. 39

3-5-1. شمارش افتراقی سلول­های خونی………………………………….. 39

3-5-2. اندازه­گیری سایتوکاین­ها به روش ELISA.ا…………………………… 40

3-6. خونگیری و اندازه­گیری پارامترها…………………………………………. 41

3-7. روش اجرای پژوهش…………………………………………………… 41

3-8. روش­های تجزیه و تحلیل آماری……………………………………… 44

3-9. ملاحظات اخلاقی………………………………………………………… 44

فصل چهارم: یافته­های پژوهش

این فصل به بیان نتایج اندازه­گیری­های انجام شده در مورد آزمودنی­ها، تجزیه و تحلیل اطلاعات خام این اندازه­گیری­ها و در نهایت آزمون سوالات طرح شده در فصل اول می­پردازد.ابتدا مشخصات عمومی آزمودنی­ها به صورت توصیفی ارائه می­شود. سپس در ادامه سوالات تحقیق از طریق شکل­های مربوط، توصیف و به کمک روش­های مناسب آماری تجزیه و تحلیل استنباطی می­شوند.

4-1- تجزیه و تحلیل توصیفی داده­ها

همان طور که اشاره شد، آزمودنی­های این تحقیق را فوتبالیست­های جوان دانشگاهی تشکیل می­دهند.ویژگی­های فردی شامل سن، قد، وزن و BMI و همچنین متغییر­های مورد نظر یعنی اینترفرون گاما، اینترلوکین 4 و لکوسیت آزمودنی­ها پیش از انجام آزمون، اندازه­گیری شد که نتایج آن، با استفاده از روش­های آمار توصیفی در جداول زیر خلاصه شده است. درجدول (4-1)، میانگین و انحراف معیار سن، قد، وزن و BMI آزمودنی­ها ارائه شده است و در جدول (4-2)، میانگین و انحراف معیار اینترفرون گاما، اینترلوکین 4 و لکوسیت آزمودنی­ها قبل از اجرای پروتکل تمرینی ارائه شده است.

4-1. تجزیه و تحلیل توصیفی داده‌ها…………………………………………………….. 46

4-2. بررسی سؤالات پژوهش…………………………………………………………… 47

4-2-1. سؤال اول………………………………………………………………………….. 47

4-2-2. سؤال دوم……………………………………………………………………….. 49

4-2-3. سؤال سوم…………………………………………………………………….. 50

4-2-4. سؤال چهارم……………………………………………………………………. 52

برای دانلود رایگان قسمت های بیشتراز فایل به انتهای مطلب مراجعه کنید

فصل پنجم: بحث و نتیجه­گیری

5-1. خلاصه پژوهش………………………………………………………………………. 55

5-2. بحث و بررسی……………………………………………………………………… 57

5-3. نتیجه­گیری……………………………………………………………………………… 69

5-4. پیشنهاد­های پژوهش……………………………………………………………… 70

5-4-1. پیشنهاد­های کاربردی………………………………………………………….. 70

5-4-2. پیشنهاد­های پژوهشی……………………………………………………….. 70

5-5. محدودیت پژوهش……………………………………………………………… 71

فهرست منابع ………………………………………………………………………72

پیوست 1……………………………………………………………………………. 90

پیوست 2………………………………………………………………………………. 91

 

Abstract

Type, intensity and duration of exercise, determining the effect of exercise on the immune system. This study was aimed to investigate the effect of exercise with high intensity, on Changes of cytokine pattern (Th1/Th2) and leukocyte in football player.11 male college football player of Jahrom University who had at least six months football training, participated in this quazi-experimental study.In this study, subjects, runs for 30 min at 65 % [moderate -intensity exercise] in first week and in second week run with 80% [high -intensity exercise] maximal Heart rate. Blood was drawn immediately before and after exercise. The total numbers of leukocyte were counted and the cytokines interferon-gamma and interleukin-4 was determined by ELISA kit. Paired t-test was used for data analysis and P<0.05 was the significance level.Finding of this research showed that levels of IFN-γ were significantly decreased after intense exercise (P= 0.01). And also, IL-4 increased after high-intensity exercise. But increased in levels of thise cytokines was not significant (P = 0.57). IFN-γ/IL-4 ratio decreased after high-intensity exercise. But decreased in levels of thise cytokines was not significant (P = 0.16). Leukocyte counte increased not significant after exercise (P= 0.20). Overall, the research shows that moderate activity caused by the deviation of the immune response towards a Th2 response, which enhances humoral immunity and allergic reactions.

 بلافاصله بعد از پرداخت به ایمیلی که در مرحله بعد وارد میکنید ارسال میشود.


فایل pdf غیر قابل ویرایش

قیمت25000تومان

خرید فایل word

قیمت35000تومان