انتخاب صفحه

فهرست مطالب

1ـ فصل اول: کلیات پژوهش

با ظهور قرن بیست و یکم ، مراکز آموزشی از سویی در حال گذر از فرایند آموزشی به فرایند یاددهی-یادگیری هستند که در این فرایند یادگیرندگان باید مسوولیت یادگیری خودشان را در داخل و خارج از کلاس درس به عهده بگیرند. از سویی دیگر گسترش کاربرد اینترنت منجر به تولید حجم عظیمی از اطلاعات شده است و افراد باید برای انجام فعالیتهای حرفه ای، شخصی و آموزشی شان بر مهارت های پردازش اطلاعات مسلط باشند و در این راستا، تبحر در کاربرد فناوری اطلاعات کافی نیست، بلکه یادگیرندگان باید توانایی پردازش،  تحلیل و نقد اطلاعات موجود را نیز داشته باشند. داشتن مهارت سواد اطلاعاتی این امکان را فراهم می نماید(حری،1383).جامعه اطلاعاتی[1] اصطلاحی است که ژاپنی ها در سال 1963 میلادی، در مقاله ای درباره نظریه تکامل اجتماعی بر مبنای تراکم صنایع اطلاعات ، مطرح کردند و سپس در سال 1978 به جهان غرب صادر شد (داوودی،1382). اما عده ای تاریخ مهم برای جامعه اطلاعاتی را سال 1989 میلادی  همزمان با ابداع شبکه جهانی اینترنت می دانند(دستجردی و قلی زاده ،1383). با وجود این جامعه اطلاعاتی ، جامعه ای چندساختی و چندوجهی است که در آن تمام لایه بندی ها و سطوح نیازمند اطلاعات هستند، اگر جامعه مانند یک هرم فرض شود در جامعه اطلاعاتی از راس تا قاعده احساس نیاز به اطلاعات وجود دارد و از آن در تمام سطوح استفاده می شود(حری ، 1373).تحقق جامعه اطلاعاتی جبر زمانه است. چون پدیده ای است که زیر بنای آن ، پیشرفت های علمی و فنی است(خوارزمی، 1383). در عرصه انقلاب اطلاعاتی[2] ، تحول آموزش و پرورش، به دلیل نقش مهمی که در پرورش مغزهای خلاق انسان های فردا و سرمایه آینده کشور دارد ، اهمیت ویژه ای می یابد و از آن جا که در این عرصه ، تنها واقعیت همیشه ثابت ، اصل تغییر است، مفاهیم نیز از این قاعده مستثنی نیستند. مفاهیمی چون سواد، دانش و یادگیری معانی تازه ای یافته اند و آن چه این تغییر معانی را به جامعه وارد می کند، آموزش و پرورش و دانشگاهها هستند.نیل پستمن[3] عقیده دارد : بیش از یک دهه قبل ، عبارت سواد به معنی صرف داشتن توانایی خواندن و نوشتن بود . اما امروزه اینگونه نیست . زیرا با گسترده تر شدن مفهوم ارتباطات ، معنای سواد در شکل واقعی خود، مهارتی است که انسان را قادر  می سازد بر ابزار و امکانات ارتباط جمعی  مدیریت داشته باشد . با آن که خواندن و نوشتن هنوز پایگاه خود را از دست نداده است در یک جامعه اطلاعاتی ابزاری ناکافی محسوب می شود(حسین نژاد و محمدی،1384).

ماموریت اصلی جامعه دانشگاهی فراهم آوردن بستری برای یادگیری جامعه مخاطب آن است.مدیران، هیئت علمی و کتابداران دانشگاهی معتقدند که دانشجویان برای موفقیت در فعالیت های دانشگاهی و حرفه ای شان  باید به توسعه مهارت های یادگیری مادام العمر بپردازند. در جامعه اطلاعاتی امروز ؛ به دلیل انفجار تکنولوژی اطلاعاتی عملکرد کارا برای دانشجویان ضروری است. آنها باید باسواد اطلاعاتی باشند و بدانند که چگونه می توانند جستجو ، بازیابی و ارزیابی نمایند(زاخری[4]، 2010).‌در سال های گذشته ، دانشجویان و پژوهشگران جواب سوالات خود را از کتابها ، مجلات و هم کلاسی ها به دست می آوردند اما الان دسترسی به منابع از طریق فضای مجازی رفتار جستجوی اطلاعاتی دانشگاهیان را تغییر داده است و به همین خاطر نیاز به بالا بردن مهارت سواد اطلاعاتی به عنوان عامل اساسی در دسترسی به اطلاعات ؛ یک عامل تعیین کننده قلمداد می گردد(صیامیان،1383).تحقیقات در زمینه بررسی میزان سواد اطلاعاتی دانشجویان مخصوصا در حوزه کتابداری و علوم تربیتی انجام شده است و اخیرا نیز گرایش به سوی بررسی ارتباط سواد اطلاعاتی و میزان یادگیری و موفقیت دانشجویان به وجود آمده است اما متاسفانه پژوهش های بسیار کمی در حوزه تربیت بدنی انجام شده است . در این پژوهش سعی محقق بر این است که به تاثیر سواد اطلاعاتی بر میزان یادگیری و موفقیت دانشجویان تربیت بدنی بپردازد تا بتوتند گامی هر چند کوچک در پر کردن این خلا بردارد.

1-1       بیان مساله

نیاز جامعه ورزش به افراد متخصص و روند تغییرات ساختاری آموزش در سطوح عالی، ضرورت بهره برداری از فناوری را در محیط آموزشی در ایران بیش از گذشته مطرح نموده است. با توجه به افزایش جمعیت و ایجاد نگرش مثبت در جامعه نسبت به ورزش، لزوم بهره مندی از فناوری و رسانه ها  در آموزش ورزش جهت پاسخگویی به نیاز ورزشی جامعه بارز است (فراهانی، 1381).بهره مندی  از فناوری ارتباط مستقیم با میزان سواد اطلاعاتی دارد و سواد اطلاعاتی نیز با یادگیری مستقل و یادگیری مادام العمر ارتباط نزدیک دارد.

1-1ـ مقدمه  ……………………………………………………………………………………. 2

1-2ـ بیان مسأله ……………………………………………………………………………….. 5

1-3 ـ ضرورت و اهمیت تحقیق ………………………………………………………….. 9

1-4 ـ اهداف تحقیق …………………………………………………………………………12

1-5- سوالات پژوهش  ……………………………………………………………………. 12

1-6 ـ فرضیه های پژوهش …………………………………………………………………. 13

1-7- محدودیت های پژوهش ……………………………………………………………..13

1-8- موانع پژوهش ………………………………………………………………………….13

1-9 ـ تعاریف مفهومی و عملیاتی اصطلاحات ………………………………………… 14

برای دانلود رایگان قسمت های بیشتراز فایل به انتهای مطلب مراجعه کنید

ـ فصل دوم : مبانی نظریه و پیشینه پژوهش

در این بخش ابتدا سیر تاریخی شکل گیری مفهوم واژه سواد اطلاعاتی را در جامعه دانشگاهی مورد بررسی قرار داده و ارتباط آن با یادگیری و موفقیت تحصیلی بیان می گردد. سپس به معرفی اجمالی استانداردهای سواد اطلاعاتی به عنوان چهارچوب نظری انجام این تحقیق و ابزار استاندار سنجش سواد اطلاعاتی پرداخته می شود و در پایان به معرفی پیشینه های مرتبط با موضوع در ایران و خارج از کشور پرداخته می شود.

2-2-   تاریخچه و مفهوم سواد اطلاعاتی

 ارتقای سطح سواد اطلاعاتی از اهداف فرهنگی تمام کشورهای جهان محسوب می شود . واژه ی سواد ، مفهومی با وجوه بسیار است. هیل ریچ[1] عقیده دارد : در هر تعریفی که از مفهوم سواد ارائه می گردد باید تمام درجات توسعه را مد نظر قرار دهد و این مفهوم باید یک طیف معنایی در نظر گرفته شود که فرد بر اساس ضروریات اجتماعی و نیز ویژگی های تلاش فردی ، می توتند به درجات متفاوتی از آن نائل آید.(طباطبایی ،1378).

 از نظر هیل ریچ “سواد قابلیت اثبات شده ای در مهارت های ارتباطی است که افراد را قادر می سازد با توان بالقوه ای ، مطابق با سنشان و به شکل مستقل، برای حرکت در جامعه به شیوه ی مناسب رفتار کند.”  باودن[2] با استفاده از نظرات کمپ بل[3] بیان می کند که: سواد شامل یکپارچه سازی شنیدن، صحبت کردن، خواندن، نوشتن و تفکر انتقادی است. به عبارتی، شامل دانش فرهنگی است که سخنگو، نویسنده یا خواننده را قادر می سازد استفاده از زبان مناسب را در موقعیت های متفاوت تشخیص دهد و به کار گیرد. او بر این باور است که : برای یک جامعه تکنولوژیک پیشرفته سواد،فعالیتی است که به افراد اجازه می دهد از زبان برای بالا بردن تفکر و ایجاد سوال به منظور مشارکت موثر در جامعه استفاده کنند.(باودن،2007).        در گذشته مفهوم سواد اطلاعاتی با واژه های دیگر مثل سواد تابعی، معنی شده است. یونسکو در سال 1978 سواد تابعی را چنین تعریف کرده است: با سواد تابعی شخصی است که پس از کسب مهارت ها و معلومات اساسی، بتواند در همه فعالیت های اجتماعی که مستلزم سواد است به نحو موثری شرکت جوید و با استفاده از توانایی های خواندن، نوشتن و حساب کردن برای رشته ی خود و توسعه جامعه اش گام بردارد. به عبارت دقیق تر ، سوادآموزی تابعی خود تابعی از تغییرات محیطی و زمینه ای و فکری هر جامعه در زمان های متفاوت است.(صیامیان و شهرابی،1383).         سواد اطلاعاتی اولین بار در کتابخانه های دانشگاهی با به وجود آمدن کتابشناختی ها و دستورالعمل های استفاده از کتابخانه شروع به رشد ونمو کرد. پایه سواد اطلاعاتی به اواخر قرن 19 و اوایل قرن 20 بر می گردد که کتابداران دانشگاهی احساس کردند که دانشجویان به مهارت هایی نیاز دارند تا بتوانند به طور موثر از کتابخانه ها و منابع آن به عنوان اجزای یادگیری و آموزش دانشگاهی استفاده نمایند.بر اساس پژوهش رابرت و بلندی[4]، بین سالهای 1910-1876 در ایالات متحده، حدود 20 کالج و دانشگاه واحد پژوهش کتابخانه ای در برنامه درسی خود ارائه می دهند و 40 کالج هنوز این برنامه را ارائه نمی دهند(گراسیان[5]،2001).بی.لامر جانسون[6]، کتابدار و رئیس کالج استفن میسوری بین سالهای 52-1932 از برنامه آموزش کتابخانه ای دفاع می کند و می گوید به کتابداران نیاز است تا به دانشجویان مهارت های ذیل را یاد دهند: مهارت استفاده موثر از مواد مرجع، مهارت تفکر انتقادی، و کتابخانه به عنوان قلب و مرکز یادگیری دانشگاه.)لارنزن[7] ،2001).لاتیت و پاتریک[8] که در حوزه روانشناسی فعالیت می کردند: خاطر نشان می کنند که استفاده از کتابخانه به نظر می رسد با توانایی های کلی دانشجویان ارتباط دارد.

به تدریج تمرکز دانشگاه ها از آموزش کتابشناختی به آموزش کتابخانه ای تغییر یافت. آموزش کتابخانه ای به معنای یادگیری و توسعه توانایی برای تشخیص اطلاعات مورد نیاز، ارزیابی منابع اطلاعاتی، و استفاده موثر از اطلاعات بازیابی شده است)زاخری  ،2010).

بر اساس گزارش کنفرانس انجمن کتابخانه ها در آخر دهه 1970، تغییرات فوق باعث رشد سواد اطلاعاتی در قرن 20 شد(شیراتو[9]،1999).اکمن[10]  معتقد است که منشا سواد اطلاعاتی به سال ها قبل بر می گردد. از زمانی که کتابخانه در قرن 19 واحد های آشنایی با کتابخانه و شیوه استفاده از آن را ارائه دادند. ( راکمن ،2004) .      اصطلاح سواد اطلاعاتی را  همان طور که در فصل اول تحقیق ذکر شد اولین بار پل زورکوفسکی در سال  1974 در گزارش خود به عنوان : خدمات اطلاعاتی در محیط ارتباطات و اولویت های آن به کمیسیون کتابداری و علوم اطلاعات ؛ به کار برد.)مکادو[11]،2008؛کورال[12]،2008).  کوستا[13] مطرح کرده است ” سواد اطلاعاتی، توانایی دستیابی، ارزیابی و استفاده از اطلاعات از انواع منابع گوناگون است”(کوستا،2007).

 در تعریف های ذیل، دو عنصر شناخت و مهارت مورد توجه است . قدرت دسترسی به اطلاعات با ارزش، آگاهی از چگونگی سازماندهی دانش و اطلاعات و روش های مختلف جست و جو و توان تشخیص موثرترین اطلاعاتی که برای حل مشکل و تصمیم گیری لازم باشد.(پریرخ،1386).  به طور کلی سواد اطلاعاتی مهارتی است که برای بقا در عصر اطلاعات و فنآوری های اطلاعاتی ضرورت دارد. در عین حال و از دیدگاهی کاربردی، این مهارت شامل مجموعه ای از مهارت های مشخص تر است که مورد استفاده عینی دارد.

 یادگیری مادام العمر و یادگیری مستقل از جمله کاربردهایی است که در بسیاری از متون برای سواد اطلاعاتی در نظر گرفته شده است.     معتبرترین تعریف سواد اطلاعاتی از سوی انجمن کتابداری آمریکا ارائه شده است: توانایی تشخیص و نیاز به اطلاعات، جایابی، ارزیابی و استفاده موثر از اطلاعات مورد نیاز. فردی که تا این حد از نحوه ی سازمان دهی اطلاعات آگاهی دارد، به راحتی می تواند به دیگران نیز آن چه نیاز دارند بیاموزد. او به دلیل آن که همواره می تواند اطلاعات مورد نیاز خود را در هر وظیفه یا تصمیم بیابد، برای فراگیری تمام عمر مهیا است (زاخری،2010).

2ـ1 ـ مقدمه  …………………………………………………………………………………… 18

2ـ2ـ تاریخچه مفهوم سواد اطلاعاتی  ……………………………………………………. 18

2ـ3ـ استانداردهای سواد اطلاعاتی ……………………………………………………….. 23

2ـ4ـ اهمیت سواد اطلاعاتی ………………………………………………………………… 28

2ـ5ـ یادگیری مادام العمر و سواد اطلاعاتی …………………………………………….. 36

2ـ6ـ پیشینه پژوهش در ایران و جهان …………………………………………………… 44

2ـ6ـ1ـ پیشینه پژوهش در ایران …………………………………………………………… 45

2ـ6ـ2ـ پیشینه پژوهش در خارج از کشور……………………………………………….. 57

3ـ فصل سوم : روش شناسی تحقیق

در این پژوهش برای گردآوری اطلاعات، از پرسشنامه استاندارد استفاده شد که از دو بخش مجزا تشکیل گردیده است.در بخش اول، شامل اطلاعات توصیفی بودکه بر مبنای اهداف، فرضیه ها و سوالهای پژوهش اطلاعاتی درباره ویژگیهای فردی و تحصیلی دانشجویان مورد بررسی قرار می گیرد. از جمله جنسیت، رشته تحصیلی، مقطع تحصیلی، سال ورود، تعداد واحدهای گذرانده، معدل کل تحصیلی، تعداد مقالات چاپ کرده یا در دست چاپ. معدل 15 به بالا  به عنوان میانگین مطلوب در نظر گرفته شد.در بخش دوم سطح سواد اطلاعاتی دانشجویان سنجیده می شود. برای تهیه پرسشنامه، پژوهشگر پرسشنامه های متعددی که در تحقیقات گذشته به کار رفته بودند؛ مشاهده و مطالعه نمود ولی به دلیل کامل بودن و استفاده زیاد در تحقیقات پیشین از پرسشنامه سواد اطلاعاتی در آموزش عالی سیامک و داورپناه(1388)  استفاده شد. این پرسشنامه شامل دو بخش مجزا بود. بخش اول شامل اطلاعات جمعیت شناختی بود. بخش دوم ،ناظربر سنجش مهارت های سواد اطلاعاتی دانشجویان بر مبنای استاندارد قابلیت های سواد اطلاعاتی برای آموزش عالی بود. پرسش ها بر مبنای سنجه های برآیندی هر یک از شاخص های عملکردی، تدوین شده بودند. این سند حاوی 87   سنجه برآیندی در قالب 22 شاخص عملکردی بود که این شاخص ها نیز به نوبه خود در 5 استاندارد مرتب شده بودند. هر یک از استانداردها به سنجش یک قابلیت عام،و هر یک از شاخص ها به سنجش حوزه محدودتری از آن قابلیت عام می پرداختند.  شایان ذکر است تعداد سوالات پرسشنامه 55 مورد بود.  به طوری که اگر فردی به کلیه سوالات جواب صحیح دهد نمره 87 اخذ می­کند. براین اساس برای این که بتوان آزمودنی ها را رتبه بندی کرد نمره کامل بر 3 تقسیم گردید تا بتوان آزمودنی ها را در سه سطح قرار داد.  براین اساس نمرات آزمودنی ها به سه سطح تقسیم شد و نمرات بین( 1-29 )در سطح پایین، نمرات بین (58-30) در سطح متوسط و نمرات بین (87-59) در سطح بالا ارزیابی شد.

3-5-       شیوه گردآوری اطلاعات

برای اجرای مراحل اداری تحقیق و هماهنگی لازم با مسئولین ذیربط؛ در ابتدا محقق به همراه معرفی نامه از دانشگاه به دانشکده علوم تربیتی دانشگاه شیراز معرفی گردید.در مرحله بعد پژوهشگر با هماهنگی با مسئول آموزش دانشکده و اساتید مربوطه در ساعات کلاس حضور  می یافت و نهایتا  در امتحانات پایان ترم ، اقدام به توزیع و جمع آوری پرسشنامه کرد. اما دانشجویان به دلیل نداشتن وقت کافی همکاری لازم را صورت نمی دادند که باعث شد فرایند توزیع و جمع آوری پرسشنامه ها طولانی شود.

3-6-       تعیین روایی و پایایی پرسشنامه

همانطور که ذکر شد سوالات این پرسشنامه از دو بخش مختلف تشکیل شده است . سوالات قسمت اول مربوط به اطلاعاتی از قبیل سال ورود، معدل تحصیلی، سن و جنس است و سوالهای سواد اطلاعاتی به صورت بسته و چند گزینه ای بود. روایی پرسشنامه استاندارد مذکور  توسط  گروه های مختلف کتابداری به عنوان یک ابزار استاندارد جهت سنجش سواد اطلاعاتی مورد تایید قرار گرفته است و در پایان نامه های دیگری نیز استفاده شده است.جهت تعیین پایایی این پرسشنامه استاندارد در یک آزمون مقدماتی با 30 آزمودنی و با ضریب الفای کرونباخ  اقدام شد و پایایی آن 83/0 محاسبه شد.

3-7-       روش تجزیه و تحلیل داده ها

 در تحلیل داده ها ابتدا با استفاده از روش های آماری توصیفی از جداول توزیع  فراوانی ( شاخص های مرکزی و پراکندگی ) و نمودار  هیستوگرام برای توصیف برخی ویژگی های فردی و تحصیلی دانشجویان تربیت بدنی استفاده شد. برای عملکرد تحصیلی دانشجویان از معدل استفاده شد و معدل بالاتر از 15 به عنوان معدل مطلوب  در نظر گرفته شد.همچنین از روش های آماری استنباطی از جمله کلموگروف اسمیرنف، تی تک گروهی، رگرسیون خطی با کمک نرم افزار SPSS استفاده شد.

3ـ1ـ مقدمه …………………………………………………………………………………….. 69

3ـ2ـ روش پژوهش ………………………………………………………………………….. 69

3ـ3ـ  جامعه آماری……………………………………………………………………………. 69

3ـ4ـ  نمونه آماری…………………………………………………………………………….. 69

3ـ5ـ  ابزارها و شیوه گردآوری اطلاعات…………………………………………………. 70

3ـ6ـ  تعیین روایی و پایایی ………………………………………………………………… 73

3-7- روش تجزیه و تحلیل داده ها ………………………………………………………………..73

4ـ  فصل چهارم : تجزیه و تحلیل داده ها

4ـ1ـ  مقدمه  …………………………………………………………………………………… 76

4ـ2ـ یافته های توصیفی  ……………………………………………………………………. 76

4ـ2ـ1ـ توزیع فراوانی جنسی دانشجویان ……………………………………………….. 76

4ـ2ـ2ـ سال ورود دانشجویان به مقطع تحصیلی ………………………………………. 77

4ـ2ـ3ـ تعداد مقالات چاپ شده دانشجویان ……………………………………………. 78

4ـ2ـ4ـ تعداد کتاب های چاپ شده دانشجویان ……………………………………….. 79

4ـ2ـ5ـ تعداد مقالات در دست چاپ دانشجویان ……………………………………… 80

4ـ2-6ـ عملکرد تحصیلی دانشجویان ……………………………………………………. 80

4-2-7- میزان سواد اطلاعاتی دانشجویان ………………………………………………81

4-3- نتایج آزمون کلموگروف – اسمیرنوف …………………………………………………….83

4ـ4ـ یافته های استنباطی ……………………………………………………………………. 84

4ـ4ـ1ـ وضعیت سواد اطلاعاتی دانشجویان …………………………………………….. 84

4-4-2-عملکرد تحصیلی دانشجویان……………………………………………………… 86

4-4-3 ارتباط بین سواد اطلاعاتی و عملکرد تحصیلی………………………………… 87

برای دانلود رایگان قسمت های بیشتراز فایل به انتهای مطلب مراجعه کنید

ـ فصل پنجم : بحث و نتیجه گیری

در این فصل نخست ، خلاصه ای از مساله و یافته های پژوهشی که به تفصیل در  فصل های مختلف ارائه شده در قالب تفسیر و آزمون فرضیه های پژوهش آورده می شود.سپس با توجه به  تحلیل های آماری یافته های پژوهش ،نتیجه گیری و با نتایج پژوهش های مورد بحث در پیشینه و سایر منابع مقایسه خواهد شد . در ادامه نتیجه گیری کلی ، محدودیت ها و پیشنهاد های برخاسته از پژوهش ارائه خواهدشد.

5-2-  خلاصه پژوهش

برجسته ترین ویژگی جوامع امروز ، تغییرات مداوم و سریع به ویژه در حوزه اطلاعات است. همانطور که بر میزان اطلاعات افزوده می شود تغییرات زیادی هم در نوع تکنولوژی ها و هم در کاربرد آن ها حاصل می شود.؛ که این امر برای همه افراد جامعه این ضرورت را ایجاب می کند که مهارت هایی برای هماهنگ کردن خودشان با تغییرات و آگاهی نسبت به پیشرفت های جدید، کسب کنند.کسب سواد اطلاعاتی از جمله لوازم زیست در جهان کنونی است، زیرا تنوع مطالب و حجم اطلاعات، مانع از این است که جواب همه ی مسائل را در اخنیار داشت یا به سادگی به آنها دست یافت. مبارزه با چالش های جدید عصر اطلاعات مستلزم این است که فرآیند یاد گیری متحول شود و روش هایی مورد استفاده قرار گیرد که یادگیرنده در مرکز فرآیند یادگیری باشد و نقش استاد و معلم از مجری اطلاعات از  پیش تعیین شده به تسهیل کننده امر یادگیری تغییر کنند.پذیرش جامعه اطلاعاتی، ضرورت همراه شدن با تحول در عرصه ی آموزش، الزام مجهز شدن تمام افراد به مهارت های سواد اطلاعاتی، در راستای رسیدن به هدف یادگیری مادام العمر و تربیت شهروند جهانی را ایجاب می کند. تربیت شهروند جهانی در حکم انسانی که قادر است در نقش فردی مفید و مسئولیت پذیر از عهده ی حل مسائل اطلاعاتی برآید و قدرت جستجو، تجزیه، تحلیل و ترکیب اطلاعات را دارا باشد.

پژوهش حاضر از نوع توصیفی – هبستگی بود که  به شکل پیمایشی انجام شد. جامعه آماری پژوهش حاضر همه دانشجویان کارشناسی ارشد رشته تربیت بدنی دانشگاه شیراز بود. نمونه شامل 87 نفر دانشجوی تربیت بدنی بود که به صورت تصادفی و از طریق جدول مورگان به دست آمد.برای جمع آوری داده های پژوهش از پرسشنامه استاندارد سواد اطلاعاتی در آموزش عالی سیامک  که شامل دو قسمت اطلاعات شخصی و 55 سوال بود استفاده شد. روایی پرسشنامه توسط متخصصین تایید شد . پایایی پرسشنامه نیز در یک مطالعه مقدماتی با 30 آزمودنی و با آلفای کرونباخ (83/0) محاسبه شد. همچنین یافته های پژوهش نشان داد که بین 87 دانشجوی مورد بررسی 47 نفر (02/54%) مرد و 40 نفر (98/45%) زن بودند. از بین 87 دانشجوی مورد بررسی، 60 نفر (  69  %) صفر ، 20 نفر (  23  % ) یک مقاله ، 5 نفر ( 7/5 %) دو مقاله و 2 نفر (   3/2  %) سه مقاله چاپ کرده اند. میانگین تعداد مقالات چاپ شده توسط دانشجویان (41/0.)بوده است. از بین 87 دانشجوی مورد بررسی ، تعداد کتابهای چاپ شده برای 84 نفر (5/96%) صفر و 3 نفر( 5/3%) یک بوده است. همچنین میانگین تعداد کتاب های چاپ شده توسط دانشجویان (034/0 )بوده است . یافته های استنباطی موید این است که میزان سواد اطلاعاتی دانشجویان  کارشناسی ارشد تربیت بدنی کلی با توجه به میانگین(97/52) درسطح مطلوب نیست. عملکرد تحصیلی دانشجویان در سطح مطلوب قرار دارد. همچنین ارتباط معناداری در سطح 05/0 ɑ= بین میزان سواد اطلاعاتی و عملکرد تحصیلی دانشجویان کارشناسی ارشد تربیت بدنی مشاهده شد و سطح سواد اطلاعاتی دانشجویان قابلیت پیش بینی عملکرد تحصیلی آنها را دارد.

5ـ1ـ مقدمه …………………………………………………………………………………….. 91

5ـ2ـ خلاصه پژوهش ………………………………………………………………………… 91

5ـ3ـ بحث و نتیجه گیری …………………………………………………………………… 93

5ـ4ـ پیشنهادی پژوهش …………………………………………………………………….. 95

مآخذ  ……………………………………………………………………………………………. 98

پیوست (پرسشنامه) …………………………………………………………………………… 112

 Abstract

The purpose of the present study is to investigate the relationship between information literacy level of postgraduate physical education students of Shiraz University and their academic success. Statistical population of the research was 110 master physical education students of Shiraz University among whom 87 were selected randomly as research participants based on Morgan Formula.  The applied research instrument was the standard questionnaire of Syamak. A panel of physical education experts and faculty members established the validity of the questionnaire and its reliability was calculated 0.83 via Cronbach’s Alpha formula. To analyze the collected data, both descriptive and inferential statistics, including one-sample t-test, Pearson Correlation Coefficient, Linear Regression analysis, and K-S test, were utilized applying SPSS version 16. The findings of the research revealed that there is a positive relationship between information literacy level and academic performance of postgraduate physical education students. It also showed that the students’ information literacy level was lower than the desired level and their academic performance was in a desired degree. In general, it shows information literacy has a potential role in students’ learning procedure and has a positive and significant relationship with their academic performance.بلافاصله بعد از پرداخت به ایمیلی که در مرحله بعد وارد میکنید ارسال میشود.


فایل pdf غیر قابل ویرایش

قیمت25000تومان

خرید فایل word

قیمت35000تومان