انتخاب صفحه

فهرست مطالب
1- فصل اول -کلیات تحقیق

خرید آنی موضوع تحقیق بسیاری از محققین رفتار مصرف‌کننده قرار گرفته‌است، این مسئله نه تنها به دلیل پیچیدگی‌هایی است که این موضوع دارد، بلکه به خاطر عمومیت گسترده آن بین طبقات مختلف محصول است (کاسن و لی، 2002).. این پدیده، از سال‌های دهه 1950 مورد توجه پژوهشگران قرار گرفته است (اپلبام، 1951؛ استرن، 1962). در مفهوم‌سازی‌های اولیه این پدیده، صرفاً به ویژگی‌های سطح محصول توجه می‌شد. بدین‌معنا که جست‌و‌جو برای پاسخ به این پرسش صورت می‌گرفت که چه ویژگی‌هایی از محصول باعث تحریک افراد به خرید آنی می‌شود (استرن، 1962). مطالعات اولیه بخاطر داشتن علایق مدیریتی و خرده‌فروشی، بر طبقه‌بندی محصولات به دو دسته آنی و غیرآنی تأکید داشتند تا از این رهگذر، طراحی استراتژی‌های بازاریابی مانند تبلیغات درنقطه فروش، بازارپردازی تسهیل شوند. این رویکرد با یک نزدیک‌بینی در تعریف همراه بود، اینکه خرید آنی همان خرید برنامه‌ریزی‌نشده است (استرن، 1962). از همین‌رو در دهه 1970 ذهن پژوهشگران معطوف به این سوال شد که آیا کالاهای خاصی به شکل آنی خریداری می‌شوند. و در نهایت، این نتیجه حاصل شد که تقریباً همه کالاها قابلیت خریداری شدن به شکل آنی را دارند (بلنگر و همکاران، 1978). اما در دهه 1980 بود که محققان به شناسایی حالات روان‌شناختی درونی افراد، در هنگام خرید آنی روی آوردند و بالاخره مطالعات ارزشمندی که توسط روک (1987) و روک و هاچ (1985) انجام شد به شکل‌گیری درک امروزین ما از ماهیت خرید آنی انجامید که “این افرادند و نه محصولات که یک میل قوی به مصرف را تجربه می‌کنند (روک و هاچ، 1985؛ به نقل از براتکو و بوتکوویچ، 2013)” و “خرید آنی زمانی روی می‌دهد که یک مصرف‌کننده، میلی ناگهانی، اغلب قوی و پایدار به خرید فوری کالایی را تجربه کند … (روک، 1987)”. به گونه‌ای مشابه، هاچ و لوونستین (1991) خرید آنی را کشمکشی بین دو دسته نیرو – نیروی اراده و نیروی امیال – توصیف نمودند.
تعریف جدید خرید آنی، توجه پژوهشگران را معطوف به یافتن عوامل زیربنایی یا اثرگذار خرید آنی نمود و این عطش مطالعاتی تا به امروز همچنان در بین پژوهشگران رفتار مصرف‌کننده زنده مانده است (برای نمونه بدگایان و ورما، 2014؛ جونز و همکاران، 2003؛ میهیک و کورسان، 2010؛ یون و فابر، 2000). پژوهش در باب رفتار خرید آنی فواید کاربردی بسیاری دارد چرا که با آشکار شدن اهمیت نسبی عوامل موثر بر خرید آنی، می‌توان استراتژی‌های بازاریابی اثربخشی پیشنهاد داد تا حجم خریدهای آنی یک فروشگاه افزایش یابد. همچنین می‌توان به مصرف‌کننده نیز کمک کرد تا رفتار خرید آنی خود را کنترل نماید.
پژوهش پیش‌رو در همین راستا و برای بسط و کاربرد پژوهش‌های پیشین، در میان مصرف‌کنندگان ایرانی و خاصه مصرف‌کنندگان پوشاک انجام گرفت..
1-1- بیان مسئله:
امروزه شاهد تغییرات زیادی در ارزش‌ها و فرهنگ مصرف‌کنندگان هستیم. درگذشته، مصرفکننده برای ارضای نیازهای زیستی خود به خرید و مصرف محصولات اقدام می‌نمود و از این‌رو به محصولات یا نام‌ و ‌نشان‌‌های‌تجاری خاص وفاداری بیشتری داشت و فقط هنگامی که از آن محصول یا برند، احساس نارضایتی می‌کرد آن را رها می‌نمود. در یک کلام، ارزش‌های مصرف کنندگان بیشتر از نوع فایده‌گرایانه به‌شمار می‌امد (حیدرزاده و حسنی پارسا، 1391). از سوی دیگر با رشد فزاینده مصرف و امکان خرید‌های اعتباری در اقصی نقاط جهان، موقعیت‌های مناسبی برای خرید آنی فراهم گردیده ‌است، اما با این وجود هنوز هم، در جوامع شرقی و درحال گذار، با کمبود اطلاعات در این زمینه مواجهیم (نظری و قادری عابد، 1390). در حوزه رفتار مصرف‌کننده، خریدی که نشأت‌گرفته از اصابت محرکی و برانگیخته شدن میلی ناگهانی، غالباً قوی و پایدار به خرید فوری کالایی باشد، خرید آنی نام دارد (میرابی و تهرانی، 1392). اگرچه این پدیده، افزون از شش دهه است که توجه محققان را به‌خود جلب کرده‌است (برای نمونه کلوور، 1950؛ استرن، 1962؛ روک، 1987) اما آنچه ما امروز به عنوان خرید آنی می‌شناسیم، با آنچه در پژوهش‌های اولیه مدنظر بوده است، تا حدی متفاوت است. پژوهشگران قبل از مطالعات روک(1987) مفهومی ساده و تک‌بعدی از خرید آنی مدنظر داشتند و اساساً آنرا با خرید بدون‌برنامه‌ریزی مترادف می‌‌دانستند. به‌علاوه در این برهه از زمان به طورکلی، خرید بیشتر از مصرف‌کننده مورد توجه بود (میرابی و تهرانی، 1392). به عبارت دیگر اگر عوامل فعال‌کننده یا موثر بر خرید آنی را به دو دسته کلی عوامل داخلی و خارجی تقسیم کنیم، در تحقیقات نخستین پیرامون خرید آنی، به عوامل خارجی توجه بیشتری می‌شد. اما پژوهش‌های جدید برای خصوصیات فردی، وزن بیشتری قائل‌اند . در اینجا محرک‌های محیطی اشاره دارد به محرک‌هایی که توسط خرده‌فروشان و عرضه‌کنندگان کالا برای تحریک مصرف‌کنندگان به خرید بیشتر به کار گرفته می‌شود و عوامل فردی خرید آنی نیز عمدتاً حول ویژگی‌های شخصیتی و ویژگی‌های موقعیتی (مثل درگیری ذهنی) متمرکز است.

مقدمه …………………………………………………………………………2
1-1- بیان مسئله: ……………………………………………………………3
1-2- اهمیت و ضرورت موضوع:……………………………………………. 5
1-3- فرضیه‌های تحقیق:……………………………………………………. 7
1-4- اهداف تحقیق………………………………………………………….: 8
1-4-1- هدف اصلی…………………………………………………………… 8
1-4-2- هدف کاربردی……………………………………………………….. 8
1-5- قلمرو تحقیق……………………………………………………………. 8
1-5-1- قلمرو مکانی- جامعه تحقیق……………………………………… 8
1-5-2- قلمرو زمانی تحقیق……………………………………………….. 8
1-6- روش کلی تحقیق:……………………………………………………. 8
1-6-1- روش نمونهگیری و تخمین حجم نمونه…………………………… 8
1-6-2- روش‌های گردآوری داده‌ها و ابزار مورد استفاده برای آن………. 9
1-6-3- مقیاس مورد استفاده……………………………………………… 9
1-6-4- روش‌های تحلیل داده ها…………………………………………… 9
1-7- متغیرهای تحقیق……………………………………………………… 9
1-8- مدل مفهومی تحقیق………………………………………………… 10
1-9- پیشینه تحقیق……………………………………………………….: 10
1-10- شرح واژه ها و اصطلاحات تحقیق………………………………..: 12
1-11- نتیجه‌گیری فصل اول…………………………………………………. 14

برای دانلود رایگان قسمت های بیشتراز فایل به انتهای مطلب مراجعه کنید

فصل دوم- مبانی نظری و پیشینه تحقیق

در این فصل ابتدا به مبانی نظری رفتار خرید آنی می‌پردازیم و پس از آن پژوهش‌های انجام شده در این زمینه بررسی شده و در نهایت مدل استخراجی از مبانی نظری و تجربی معرفی می‌گردد.
در دهه‌های اخیر فرآیند تصمیم‌گیری خرید به شکل گسترده‌ای مورد بررسی قرار گرفته ‌است، فرضیه اصلی در بدنه این دانش این است که انتخاب‌های مصرف‌کننده را می‌توان از دیدگاه عقلایی توصیف کرد و این در صورتی است که یک انتخاب، پس از بررسی دقیق جنبه‌های متفاوت کالا و بررسی جایگزین‌های مختلف آن انجام شود. اما این فرضیه همیشه صادق نیست و مصرف‌کننده گاهی از این حدود عقلایی خارج می‌شود و انتخاب‌هایش را بدون بررسی دقیق جایگزین‌های موجود، انجام می‌دهد (ورسکی و کانمن، 1981؛ به نقل از نظری و بغدادی، 1392).
بارزترین نمونه عدول مصرف‌کننده از مدل تصمیم‌گیری عقلایی، تصمیم خرید آنی است.
2-1- مبانی نظری تحقیق
مباحث مطروحه در این بخش، در شکل 2-1 قابل مشاهده است.
2-1-1- رفتار مصرف‌کننده
رفتار مصرف‎کننده یک مبحث نوپاست. اولین کتب درسی در این‌باره در دهه 1960 تالیف شده‎اند، هرچند سرچشمه این اندیشه به سال‎ها قبل برمی‎گردد. برای مثال، تورستاین وبلن در سال 1899 در مورد “مصرف تجملی ” سخن گفته است. درآغاز دهه 1900، نویسندگان بحثی را آغاز کردند که چگونه تبلیغ‌کنندگان می‎توانند از اصول مربوط به روان‎شناسی استفاده کنند. در دهه1950 عقاید مربوط به روان‎شناسی فرویدی توسط پژوهشگران انگیزش همه‎گیر شد و توسط تبلیغ‌کنندگان مورد استفاده قرار گرفت. با وجود اینکه نیاز به مطالعه رفتار مصرف‌کننده سازماندهی دوباره شد اما این مهم تا اعلان مفهوم بازاریابی در سال 1950 تحقق نیافت.
2-1-1 – 1- مفهوم بازاریابی
مفهوم بازاریابی ” بر این دلالت دارد که صنعت، فرایند رضایت مشتری است نه فرایند تولید کالا . یک صنعت با مصرف‎کننده و نیازهایش شروع می‎شود، نه به وسیله حق امتیاز مواد خام و یا مهارت فروش”. تنها وقتی یک سازمان می‎تواند به بقای خود ادامه دهد که بتواند نیازها و خواسته‎های مصرف‌کننده را با درکی صحیح و جامع از طرف مقابلش (مشتری) برآورده کند، که این اهمیت مطالعه مصرف‌کننده را نشان می‎دهد. در حقیقت اصل تقدم مصرف‌کننده نقطه عطفی است که حوزه بازاریابی بر آن پایه‌ریزی شده است. براساس این مفهوم لازم است مصرف‌کننده در مرکز هرگونه فعالیت بازاریابی قرار گیرد. همانطور که پیتر دراکر، یکی از دانشمندان مشهور رشته مدیریت بیان می‎کند ” بازاریابی یعنی انجام کلیه امور تجاری از نقطه نظر نتیجه نهایی، یعنی همان نقطه نظر مصرف‌کننده” (موون و مینور، 1390، 19- 18).
2-1-1- 2- مفهوم رفتار مصرف‌کننده
تصور عمومی بر این است که رفتار مصرف‌کننده، بررسی نحوه خرید کالاها و خدمات توسط افراد می‌باشد، اما در واقع رفتار مصرف‌کننده چیزی بیشتر از خرید کالاها و خدمات توسط افراد است. رفتار مصرف‌کننده را به طور کلی چنین تعریف می‌نمایند:
تصمیم نهایی مصرف‌کننده با توجه به اکتساب، مصرف و خلاص شدن از کالاها، خدمات، زمان و نظرات بخش‌های مختلف تصمیم‌گیری در یک دوره زمانی می‌باشد.
همچنین مطابق تعریف موون و مینور (1390) “رفتار مصرف‌کننده، مطالعه واحدهای خرید و فرایندهای مبادله که شامل اکتساب، مصرف و کنارگذاری کالا، خدمات، تجارب و ایده‎ها می‎باشد”. در این تعریف ساده، دسته‌ای از مفاهیم بسیار مهم معرفی شده‎اند.
بازاریابان در تلاش‌اند تا برای رفع نیازهای مختلف افراد، پیشنهاد ارائه کنند، این پیشنهادها، صرفا کالا نیستند و می‌توانند خدمت، ایده و یا یک فعالیت باشند. بر همین اساس، رفتار مصرف‌کننده تنها چگونگی خرید “کالاها” را شامل نمی‌شود، بلکه شامل استفاده از خدمات، فعالیت‌ها و عقاید نیز می‌باشد. فعالیت‌هایی مانند مسافرت کردن، رفتن به دندانپزشکی، ثبت‌نام برای کلاس‌های آموزشی و غیره همگی جزء مواردی هستند که در قالب رفتار مصرف‌کننده، قابل مطالعه هستند. (هویر، 2001). در ادامه به توضیح مفاهیم کلیدی رفتار مصرف‌کننده می‌پردازیم

مقدمه………………………………………………………………………….. 19
2-1- مبانی نظری تحقیق……………………………………………………. 19
2-1-1- رفتار مصرف‌کننده ………………………………………………………19
2-1-2- رفتار خرید آنی …………………………………………………………23
2-2- پیشینه تجربی تحقیق…………………………………………………… 54
2-2-1- تحقیقات داخلی……………………………………………………….. 54
2-2-2- تحقیقات خارجی……………………………………………………… 59
2-3- مدل مفهومی تحقیق…………………………………………………… 61
2-4- نتیجه‌گیری فصل دوم………………………………………………….. 63

– فصل سوم – روش شناسی تحقیق

هدف تمام علوم، شناخت و درک دنیای پیرامون ما است. هدف از یک تحقیق علمی، دسترسی دقیق و آسان به پاسخ یکسری پرسشها و کسب شناختی دقیق‌تر از مسائل و مشکلات گوناگون است.. امروزه برای بررسی موضوعات در حیطه‌های مختلفی از دانش بشری، از روش علمی استفاده می‌شود (ایران نژاد پاریزی، 1378). از جمله ویژگی‌های مطالعه علمی که هدفش حقیقتیابی است، استفاده از یک روش تحقیق مناسب است که انتخاب آن، به هدفها، ماهیت و موضوع مورد تحقیق و امکانات اجرایی بستگی دارد. (خاکی، 1384). پایه‌ی هر علمی، روش شناخت آن است و یکی از مهم‌ترین جنبه‌های تحقیق علمی، روش‌شناسی آن است. بدون روش‌شناسی تحقیق، نتایج بررسی و تحلیل‌های مربوطه، معتبر و قابل تعمیم نخواهد بود. از این‌رو روش‌شناسی تحقیق از جمله معیارهای رایج جهت ارزیابی تحقیقات علمی، تلقی می‌گردد.
به طور کلی روش تحقیق، مجموعه‌ای از قواعد، ابزارها و راه‌های معتبر (قابل اطمینان) و نظام‏یافته برای بررسی واقعیت‌ها، کشف مجهولات و دست‌یابی به راه‌حل مشکلات است (خاکی، 1384: 201). یک تحقیق مستلزم رشته فعالیت‌هایی است که دربردارنده‌ی فرآیندهای جست‌وجو، بررسی، آزمودن و آزمایش است. این فرآیند را باید به طور منظم، به دقت، منتقدانه، عینی و منطقی به اجرا درآورد. نتیجه‌ی نهایی شامل کشف واقعیات جدیدی است که به ما کمک می‌کند تا با مشکل برخورد کنیم (سکاران، 1386: 6). در این فصل پس از بیان نوع روش تحقیق، روش گردآوری اطلاعات و داده‌ها، جامعه‌ی آماری، روش نمونه‌گیری و حجم نمونه، ابزار سنجش و روش تجزیه و تحلیل داده‌ها مطرح می‌گردد.
3-1- روش تحقیق
انواع روش تحقیق عمدتاً به دو دسته کلی شامل روش تحقیق بر حسب هدف استفاده (تحقیقات بنیادی، تحقیقات کاربردی و تحقیقات توسعه‌ای) و روش تحقیق بر حسب نحوه و روش گردآوری داده‌ها (تحقیق تاریخی، تحقیق پیمایشی) تقسیم می‌شود.
بر این اساس، تحقیق حاضر از لحاظ هدف، از نوع تحقیقات کاربردی و از نظر نوع روش، از دسته تحقیقات توصیفی پیمایشی محسوب می‌گردد.
3-2- جامعه آماری تحقیق
جامعه آماری عبارت است از مجموعه‌ای از افراد یا اجزاء و عوامل مختلف که حداقل در یک صفت با هم مشترک هستند (عباس زاده ، 1380‌: 190).
جامعه آماری این پژوهش، شامل همه دانشجویان دانشگاه علامه طباطبایی است که در پاییز 1393 مشغول تحصیل بوده‌اند. از آن‌جا که این جامعه تقریبا هجده هزار عضو دارد، جامعه‌ای محدود محسوب می‌شود.
انتخب دانشجویان به عنوان جامعه آماری در میان پژوهشگران خرید آنی امری متداول است (برای نمونه روک و فیشر، 1995؛ نظری و قادری عابد، 1390). در ادامه خواهیم دید که بر مبنای همین پیشینه تجربی است که ابزار سنجش در تحقیق حاضر، مختص پاسخگویی در مکانی غیر از مکان خرید و ویژه دانشجویان طراحی گردیده است.

مقدمه ……………………………………………………………………..65
3-1- روش تحقیق……………………………………………………….. 65
3-2- جامعه آماری تحقیق………………………………………………. 65
3-3- روش نمونهگیری……………………………………………………. 66
3-4- تعیین حجم نمونه…………………………………………………. 66
3-5- ابزار سنجش …………………………………………………………67
3-6- تعاریف عملیاتی متغیرها ……………………………………………67
3-7- پایایی و روایی ابزار سنجش……………………………………… 68
3-8- روش های تحلیل دادهها و آزمون فرضیات………………………: 70
3-9- نتیجهگیری فصل سوم…………………………………………… 71

– فصل چهارم – تجزیه و تحلیل داده ها

هدف اصلی هر تحقیق پاسخ به سؤال¬ها و فرضیه¬هایی است که محقق برای شناسایی واقعیت¬های بیرونی طراحی کرده است. امروزه در بیشتر تحقیقاتی که متکی بر اطلاعات جمع آوری شده از موضوع مورد تحقیق می‌باشد؛ تجزیه و تحلیل اطلاعات از اصلی ترین و مهم ترین بخشهای تحقیق محسوب می‌شود. داده‌های خام با استفاده از فنون آماری مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفته و پس از پردازش به شکل اطلاعات در اختیار استفاده کنندگان قرار می‌گیرند. محقق برای تجزیه¬و-تحلیل¬آماری و پاسخگویی به مسأله تدوین شده و یا تصمیم¬گیری در مورد رد یا تأیید فرضیه¬ای که صورت بندی کرده است، می¬تواند از روش¬های مختلفی استفاده نماید. استفاده از هر یک از این روشها منوط به شرایطی است که محقق باید آن‌ها را¬ در رابطه با تحقیق خود مورد توجه قرار دهد. این روش¬ها را می‌توان به دو دسته تقسیم نمود:
آمار توصیفی
آمار استنباطی
از این رو، در این تحقیق نیز برای تجزیه و تحلیل داده¬های جمع¬آوری شده ابتدا در سطح توصیفی با استفاده از شاخص-های آماری به توصیف و تلخیص ویژگی¬های جمعیت شناختی افراد نمونه در تحقیق شامل جنسیت، سن، میزان تحصیلات و … پرداخته می‌شود و سپس در سطح استنباطی برای بررسی صحت و سقم فرضیه‌ها و روابط بین متغیرهای تحقیق از “مدل معادلات ساختاری” و به طور اخص تکنیک تحلیل مسیر با استفاده از نرم افزار اسمارت پی ال اس استفاده شده است. نسخه 2 نرم افزار اسمارت پی ال اس برای تدوین مدل معادله ساختاری و اس پی اس اس نسخه 19 برای تی یک نمونه‌ای استفاده شده است. اسمارت پی ال اس نرم افزاری است که توسط دانشگاه هامبورگ در سال 2005 جهت انجام مدل معادلات ساختاری به روش حداقل مربعات جزیی طراحی شده است.
4-1- سیمای آزمودنی‌ها (بررسی توصیفی داده‌ها)
آماره‌های توصیفی به مجموعه‌ای از معیار‌هایی گفته می‌شود که می‌توانند مشخصات کلی از اطلاعات جمع‌آوری شده را برای پژوهشگر ارایه ‌دهند. توجه داشته باشید از آماره‌های توصیفی نمی‌توان نتایج را به حالات کلی تعمیم داد بلکه فقط برای ارایه‌ی یک دید کلی از تحقیق از این معیارها استفاده می‌شود. در پژوهش حاضر با ارایه جداول و نمودارهای مربوطه به بررسی توصیفی مشاهدات پرداخته شده است.

مقدمه…………………………………………………………………… 73
4-1- سیمای آزمودنی‌ها (بررسی توصیفی داده‌ها)……………….. 73
4-2- تحلیل استنباطی یافته‌ها……………………………………….. 77
4-2-1- آزمون نرمال بودن مؤلفه‌های الگو……………………………… 78
4-2-2- اعتبارسنجی مدل‌های اندازه‌گیری……………………………. 79
4-2-3- بررسی دیاگرام‌های تحقیق و نتایج تحلیل مسیر…………… 84
4-2-4- اعتبارسنجی مدل ساختاری…………………………………. 87
4-3- نتیجهگیری فصل چهارم………………………………………….. 94

برای دانلود رایگان قسمت های بیشتراز فایل به انتهای مطلب مراجعه کنید

– فصل پنجم – نتیجه گیری و پیشنهادها

اگرچه تاکنون پژوهش‌های چندی در زمینه خرید آنی در کشور ایران انجام شده است اما برای اولین بار است که یک پژوهش ویژگی‌های مهم فردی و درونی مصرف‌کننده (مثل پنج بعد شخصیت، تمایل کلی به خرید آنی و ارزیابی هنجاری) را در یک الگو گردهم آورده و مورد بررسی قرار می‌دهد و از قبل این تمرکز است که پژوهش حاضر، ادبیات حاصل از پژوهش‌های قبلی انجام شده (به ویژه در ایران) را، غنا می‌بخشد.
این تحقیق با پیروی از یک چهارچوب منظم، و در قالب پنج فصل به رشته تحریر درآمده است. در فصل اول به بیان مسئله تحقیق، اهمیت، و ضرورت، فرضیه‌ها، تعریف مفهومی متغیرها و مختصری از پیشینه تجربی تحقیق پرداخته شده است.
در فصل دوم، مبانی نظری و پژوهشی متغیرهای تحقیق آورده شده است. بررسی دقیق و عمیق ادبیات تحقیق باعث می‌شود که بتوان برای پژوهش یک چارچوب معقول و منطقی ارایه داد. و نهایتا در پایان این فصل مدل مفهومی تحقیق ارایه شده است.
در فصل سوم، به روششناسی (متدولوژی) تحقیق اشاره شده است. نتایج موقعی قابل اعتماد، اطمینان و تعمیم هستند که با روش مناسب بدست آمده باشند. جامعه آماری، نمونه آماری، روش نمونه‌گیری و روش برآورد حجم نمونه، ابزار سنجش و روش‌های اعتبار سنجی آن، تعاریف عملیاتی متغیرهای تحقیق و نهایتا و روش‌های آماری تجزیه و تحلیل اطلاعات در فصل سوم مختصرا شرح داده شده‌اند.
در فصل چهارم، نتایج آزمون فرضیه‌ها ارایه شده است. در این فصل اطلاعات و یافته‌هایی نیز ورای چارچوب از قبل تعیین شده آورده شده است در فصل چهارم فقط به نتایج تحقیق اشاره شده است، ولی تبیین و چرایی نتایج امری است که در فصل پنجم بدان خواهیم پرداخت.
به طور خلاصه، در این فصل نتایج حاصل از پژوهش با توجه به داده‌های جمع‌آوری شده و آزمون¬های آماری ارایه می‌گردد، و سپس پیشنهادات بر مبنای یافته‌های تحقیق ارایه ‌گردیده، و به محدودیت¬های تحقیق اشاره می¬گردد. در نهایت پیشنهاداتی برای تحقیقات آتی ارایه خواهد شد.
5-1- خلاصه یافته‌های توصیفی
متغیر جنسیت: از نظر جنسیتی بیشتر افراد گروه نمونه زن بودند با تعداد 228 نفر که معادل 61% از اعضای نمونه بودند و تعداد مرد‌ها در گروه نمونه 148 نفر بود که 39% از اعضای نمونه را شامل می‌شود.
متغیر سن: از نظر وضعیت سنی اعضای گروه نمونه، گروه سنی زیر 23 سال با 150 نفر (40% از اعضای گروه نمونه)، بیشترین فراوانی و گروه سنی بیشتر از 28 سال با تنها 19 نفر معادل 5% از اعضای گروه نمونه، کمترین فراوانی را به خود اختصتص داده بودند.
متغیر مقطع تحصیلی: در میان اعضای گروه نمونه کسانی که مقطع تحصیلی آنان کارشناسی بود 166 نفر (44% از اعضای نمونه)، دانشجویان کارشناسی ارشد، 172 نفر (46%) و دانشجویان دکتری 38 نفر معادل 10% از اعضای نمونه را تشکیل داده بودند.
متغیر وضعیت اشتغال: 70% از اعضای نمونه معادل 263 نفر فاقد شغل و 113 نفر از آنان شاغل بودند.
5-2- بررسی نتایج آزمون¬های آماری و نتیجه¬گیری
نتیجه تجزیه‌و‌تحلیل فرضیه‌های یک تا نه نشان داد که شاخص‌های ارزیابی تناسب مدل در وضعیت مطلوبی قرار داشتند و مدل تحقیق برازش مناسبی داشته است. با توجه به نتایج ضریب بتای متغیرها می‌توان گفت که :
بیشترین میزان تاثیر را متغیرهای تمایل کلی به خرید آنی بر تمایل به خرید آنی پوشاک و همچنین تمایل به خرید آنی پوشاک بر تصمیم خرید آنی پوشاک (و به صورت مثبت و به میزان 559/0) دارند. و کمترین تاثیر را متغیر باز بودن به تجربه بر تمایل کلی بر خرید آنی و به میزان 103/0 دارا است.
از مجموع 9 فرضیه تحقیق، هفت فرضیه مورد تایید و دو فرضیه رد شدند. خلاصه آزمون فرضیات در جداول 5-1 و 5-3 قابل مشاهده است:

5-2-1- بررسی فرضیه‌های یک تا پنج
به وضوح برخی از افراد، هر زمان که فرصتی دست دهد، به خرید آنی می‌پردازند در حالیکه عده‌ای دیگر ممکن است به ندرت پیش آید که بدین‌گونه خرید نمایند. از همین‌رو می‌توان حدس زد که افراد مختلف از حیث میزان تمایل به خرید آنی با یکدیگر متفاوتند (ورپلنکن و هرابادی، 2001). که اگر این مطلب صحت داشته باشد، بایستی بین تمایل به خرید آنی و یکسری ویژگی‌های فردی با ثبات مثل صفات شخصیتی رابطه همبستگی برقرار باشد.

مقدمه ……………………………………………………………………..96
5-1- خلاصه یافته‌های توصیفی………………………………………… 96
5-2- بررسی نتایج آزمونهای آماری و نتیجهگیری…………………….. 97
5-2-1- بررسی فرضیه‌های یک تا پنج …………………………………..97
5-2-2- بررسی فرضیه‌های ششم تا هشتم………………………….. 99
5-2-3- بررسی فرضیه نهم……………………………………………… 100
5-3- مدل نهایی مبتنی بر یافته‌های تحقیق…………………………. 101
5-4- پیشنهاد‌های تحقیق……………………………………………….. 102
5-4-1- پیشنهاد‌های کاربردی………………………………………….. 102
5-4-2- پیشنهاد‌ها برای تحقیقات آتی…………………………………. 104
5-5- محدودیت‌های تحقیق…………………………………………….. 102
5-6- نتیجه‌گیری فصل پنجم…………………………………………….. 105
منابع و مراجع……………………………………………………………… 106

Abstract

Most of people are familiar with returning home with products they never intended to buy. Impulsive buying is a specific and broad aspect of consumer lifestyle in different communities. For this reason, Impulsive buying has been subject of study for many researchers. The subject of individual differences in impulse buying, which is a relatively new approach, has created a new enthusiasm in this area. The present study aimed to investigate the impact of individual characteristics on impulsive buying using questionnaire and scenario as the data collection tools. Allameh Tabatabai university students make up the members of population. The sampling method is stratified sampling. The sample size is 376. Structural equation modeling with SMARTPLS software used as the statistical technique. The results show that the personality variables -conscientiousness, agreeableness, neuroticism- affect the general impulsive buying tendency, the general impulsive buying tendency and the product involvement affect clothing impulsive buying tendency and the clothing impulsive buying tendency affects clothing impulsive buying decisionبلافاصله بعد از پرداخت به ایمیلی که در مرحله بعد وارد میکنید ارسال میشود.


فایل pdf غیر قابل ویرایش

قیمت25000تومان

خرید فایل word

قیمت35000تومان