انتخاب صفحه

فهرست مندرجات

چکیده.,…………………………………………………………………… 1

برای دانلود رایگان قسمت های بیشتراز فایل به انتهای مطلب مراجعه کنید

فصل اول:کلیات پژوهش

امروزه مسائلی چون افزایش فشارهای رقابتی، دشواری های کسب و کار، محدودیت منابع، پیچیدگی‌های فناوری و تخصصی شدن کارها، عدم اطمینان به آینده، افزایش هزینه ها، بزرگ شدن بیش از اندازه برخی از سازمان ها و نیز محدودیت های قانونی سبب شده است تا سازمان ها در الگوهای مدیریتی خود تجدید نظر کرده و برای دستیابی به مزیت های رقابتی در دنیای کنونی کسب و کار، به راهکار های جدیدی روی آورند. یکی از این راهکار ها، تمرکز بر شایستگی های اصلی و واگذاری انجام بسیاری از فعالیت ها به منابع خارج از سازمان (برون سپاری) است. از طرف دیگر در سال های اخیر بسیاری از سازمان ها به منظور کاهش راهبردی هزینه ها، ارتقاء کیفیت خدمات یا محصولات، افزایش رضایت مشتریان، بهبود عملکرد، افزایش اثربخشی، بهبود پاسخگویی و افزایش انعطاف پذیری در مقابل نوسانات بازار و تقاضاهای متنوع مشتریان، دستیابی به مهارت ها و فناوری های خارج از سازمان، آزادسازی منابع برای تمرکز بر قابلیت‌های کلیدی سازمان و موارد دیگر، اقدام به برون سپاری نموده اند (سالونه،1390). به همین سبب در محیط رقابت جهانی که سازمان ها برای بقاء، نیازمند خلق ارزش و مدیریت هستند، برون سپاری به عنوان گزینه ای برای دستیابی به مزیت رقابتی و اطمینان از رشد سازمان و جهانی شدن مطرح شده و اجتناب ناپذیر می باشد (گنجی، 1390).
برون سپاری موجب کوچک شدن سازمان همراه با کاهش هزینه ها، افزایش بهره وری، سرعت و کیفیت خدمات، انعطاف پذیری، انتقال فناوری، جذب سرمایه گذاری خارجی، تقسیم خطرپذیری و در مجموع عملکرد بهینه سازمان می گردد (عظیم زاد، 1389). با توجه به افزایش فضای خصوصی سازی و راهبرد های کوچک سازی سازمان ها، برون سپاری به عنوان یکی از ابزارهای توسعه سازمان ها و ارتقای بهره وری در قالب کوچک سازی در سال های اخیر مورد توجه مدیران و مسئولان سازمانها – بالاخص کتابخانه ها – قرار گرفته و به صورت مختلف به اجرا درآمده است (باغی کشتان، 1391). برون سپاری، واگذاری برخی فعالیت های تکراری و متناوب داخل و نیز اختیارات تصمیم گیری شرکت به پیمانکاران خارج از آن در قالب یک قرارداد یا تفاهم نامه است. در برون سپاری نه تنها خود فعالیت ها، بلکه اغلب عوامل تولیدی و اختیارات تصمیم گیری مرتبط با آن نیز واگذار می گردد (چشم براه و مرتضوی، 1386). به بیانی دیگر برون سپاری عبارت است از انتقال فرایندهای غیر راهبردی به بیرون از سازمان و تمرکز بر فرایندهای کلیدی درون سازمان (رهنورد و خاوندکار، 1387).
برون سپاری در کتابخانه های ایران تقریباً سابقه ای طولانی دارد. برون سپاری خدمات کتابخانه های ایران را می‌توان به دو قسمت تقسیم بندی کرد: الف) برون سپاری خدمات غیر فنی و غیر تخصصی؛ ب) برون سپاری خدمات فنی و تخصصی. نقل و انتقالات، صحافی وتعمیرات، چاپ و انتشار، تکثیر و فتوکپی از خدمات غیرتخصصی و معمولی هستند که کتابخانه ها آن ها را به بیرون از کتابخانه واگذار می کنند و شاید نخستین شکل برون سپاری در کتابخانه های ایران به شمار روند. کتابخانه ها معمولاً با شرکت های چاپ و تکثیر قرارداد امضاء می‌کنند تا امور مربوط را برای کتابخانه انجام دهند. با گذشت زمان و افزایش حیطه فعالیت و خدمات کتابخانه ها و مراکز اطلاع رسانی و ورود فناوری اطلاعات به کتابخانه ها، نگهداری شبکه‌های اطلاعاتی و راه اندازی نظام های رایانه ای، به فعالیت‌های قابل برون سپاری افزوده می شود. برون سپاری خدمات فنی و تخصصی کم و بیش در کتابخانه های ایران نیز انجام شده است. در میان فعالیت های اصلی و تخصصی کتابداری و اطلاع رسانی، فهرست نویسی و سازماندهی از فعالیت هایی هستند که برای انجام آن از امکانات مراکز خارج از کتابخانه استفاده می شده است. استفاده از فهرست برگه های کتابخانه کنگره به مدت طولانی، نمونه بارز این نوع برون‌سپاری است. کمبود کتابداران متخصص، نبود امکانات و نیروی انسانی لازم در کتابخانه های کوچک و لزوم یکدستی پیشینه های کتابشناختی از دلایل برون سپاری خدمات فهرست نویسی در کتابخانه های ایران به شمار می رود. در حال حاضر استفاده از لوح فشرده کتابشناسی ملی توسط دیگر کتابخانه ها از بارزترین نمونه های استفاده از امکانات و خدمات مراکز بیرون از کتابخانه به شمار می رود(حسن زاده و زندیان، 1384).
سازمان کتابخانه ها، موزه ها و مرکز اسناد آستان قدس رضوی، یکی از مهم ترین گنجینه‌های فرهنگ مکتوب در ایران و جهان اسلام است. این سازمان به نوبه خود بخشی از فعالیت‌ها و خدمات خود را از قبیل خدمات چاپ و انتشار و تکثیر و فتوکپی و خدمات فنی خود مثل فهرست نویسی و آماده سازی را به شرکت ها واگذار کرده است. مدیران و مشاوران سعی در تشخیص، شناسایی، استفاده و تأثیر آن دارند، و الگوهای مشخصی در زمینه برون سپاری خدمات کتابداری در دسترس نیست و پژوهش حاضر، با مطالعه موردی، تأثیر خدمات برون سپاری بر عملکرد را با مؤلفه های کمیت، کیفیت، اثربخشی، کارآیی مورد بررسی قرار داده است.
1-2 بیان مسأله
کتابخانه ها با اینکه از ابتدا به گردآوری، سازماندهی و اشاعه اطلاعات به شکل های گوناگون پرداخته اند، اما به تدریج حیطه و حجم فعالیت آنها افزایش پیدا کرده است. روزگاری کتابخانه ها بیشتر به امانت کتاب می پرداختند؛ سپس، مجلات نیز جزء منابع کتابخانه ای شد. با گسترش آموزش دانشگاهی، پایان نامه ها و گزارش های تحقیقاتی نیز به این مجموعه اضافه شده است. منابع دیداری و شنیداری، اسناد و مدارک دولتی و غیر دولتی، پایگاه های اطلاعاتی و نظایر آنها همگی به مثابه منابع اطلاعاتی در کتابخانه ها گردآوری، سازماندهی و اشاعه اطلاعات می شود. ارائه خدمات اشاعه گزینشی اطلاعات، تحویل مدرک، امانت بین کتابخانه ای و نظیر آنها همگی نشان از گسترش دامنه فعالیت کتابخانه ها دارد. برخی از این فعالیت ها جزء فعالیت های حرفه ای و هسته کتابداری و اطلاع رسانی هستند. در مقابل برخی فعالیت ها جزء خدمات پشتیبانی، جنبی و غیر تخصصی تلقی می شوند مانند خرید، حمل و نقل، تکثیر، صحافی و مواردی نظیر آن . که معمولاً برای انجام این کارها به تخصص کتابداری و اطلاع رسانی نیازی نیست. ازسوی دیگر در خارج از کتابخانه ها و مراکز اطلاع رسانی، شرکت هایی وجود دارند که به صورت پیمانکاری فعالیت های جنبی و حتی تخصصی کتابداری و اطلاع رسانی را انجام می دهند. برون سپاری برخی خدمات کتابداری و اطلاع رسانی، با توجه به افزایش فعالیت های کتابخانه ها راهکاری است که مدیران کتابخانه ها ومراکز اطلاع رسانی با استفاده از آن می توانند از امکانات و خدمات شرکت های خارج از سازمان برای پیشبرد اهداف کتابخانه ها و مراکز اطلاع رسانی استفاده کنند و بدین شکل تأثیر منفی افزایش حجم اطلاعات بر کیفیت خدمات اطلاع رسانی را کاهش دهند (حسن زاده و زندیان، 1384).
در سال های اخیر بعضی از سازمان ها به منظور بهبود کیفیت خدمات و محصولات، کاهش هزینه ها و زمان تولید و تمرکز بر روی مزیت های اصلی رقابتی و به طور کلی افزایش اثربخشی سازمانی، اقدام به برون سپاری نموده اند. و چنین به نظر می رسد که سازمان ها با برون سپاری فعالیت های خود به سازمان های تخصصی دیگر، بهتر می توانند بر روی فعالیت هایی که ارزش افزوده بیشتری ایجاد می کنند تمرکز کرده و بدین طریق اثربخشی فعالیت های خود را به حداکثر برسانند. افزایش برون سپاری به شرط مدیریت صحیح می تواند منجر به کاهش هزینه ها شود و نقش بسیار مؤثری بر عملکرد سازمان ها و ارائه خدمات با کیفیت بالا داشته باشد و بدین ترتیب سرمایه گذاری در زمینه تسهیلات، تجهیزات و نیروی انسانی را کاهش دهد (سالونه، 1390).
با توجه به حجم روزافزون منابع و افزایش حجم فعالیت های فهرستنویسی، مجموعه سازی، آماده سازی از یک سو و نیز افزایش روزافزون تقاضای خدمات از منابع فراهم آوری شده از سوی کاربران و ثابت ماندن توان کاری کارکنان در تامین این نیازها از سوی دیگر، ناگزیر کتابخانه ها به استفاده از راه های جایگزین برای پاسخ به نیازهای روزافزون هستند و انجام برون سپاری فعالیت ها جهت ارائه این خدمات راهی الزامی، جهت دستیابی به افزایش کارایی، کیفیت خدمات و کاهش هزینه ها به شمار می رود؛ و برای رسیدن به این منظور انجام برنامه ریزی، در اولویت بندی فعالیت ها و مطالعه بر روی ریسک های مسیر اجرا نیز لازم و ضروری است. از سوی دیگر، پیمانکاران و مشاوران نیز به عنوان منابع انجام برنامه برون سپاری بایستی برای رسیدن به ساختار مناسب در جهت ارائه خدمات از کم و کیف کار خود مطلع شده و در صورت نیاز دست به اصلاح ساختار زنند. و از طرفی دیگر چون ابعاد مختلف برون سپاری در متون کتابداری ایران بررسی نشده است و متأسفانه هنوز الگوهای مشخصی در زمینه برون سپاری خدمات کتابداری در دست نیست و با توجه به مطالعات اندکی که در این زمینه انجام شده است. پژوهش حاضر به میزان تأثیر خدمات برون سپاری بر عملکرد سازمان کتابخانه ها، موزه ها و مرکز اسناد آستان قدس رضوی پرداخته است و میزان شاخص های کمیت، کیفیت، اثربخشی و کارایی بر بهبود عملکرد سازمان چقدر مؤثر است؟

1-1 مقدمه…………………………………………………………………. 3
1-2 بیان مسأله……………………………………………………………. 4
1-3 اهمیت و ضرورت پژوهش…………………………………………….. 6
1-4 اهداف پژوهش………………………………………………………… 7
1-4-1 هدف اصلی………………………………………………………….. 7
1-4-2 اهداف فرعی…………………………………………………………. 7
1-5 پرسش های پژوهش………………………………………………….. 7
1-6 فرضیه های پژوهش……………………………………………………. 8
1-7 تعاریف نظری و عملیاتی مفاهیم پژوهش…………………………… 8
1-8 متغیر های پژوهش…………………………………………………….. 9
1-9 محدودیت های پژوهش………………………………………………… 9

فصل دوم: مبانی نظری و پیشینه پژوهش

پژوهش حاضر به بررسی تأثیر خدمات برون سپاری بر عملکرد سازمان کتابخانه ها، موزه ها و مرکز اسناد آستان قدس رضوی پرداخته است. برون سپاری خدمات، شیوه ای است که به مدیران کتابخانه ها و مراکز اطلاع‌رسانی امکان می دهد تا از امکانات و خدمات شرکت ها و سازمان های بیرون از کتابخانه برای دستیابی به اهداف خود بهره برداری کنند. با اینکه بسیاری از کتابخانه ها و مراکز اطلاع رسانی در ایران بسیاری از کارها و برنامه های خود را از طریق برون سپاری خدمات انجام می دهند، اما ابعاد مختلف آن هنوز در متون کتابداری بررسی نشده است. بنابراین پرداختن به این موضوع از اهمیت خاصی برخوردار است. در این راستا، در این فصل توضیحاتی در زمینه تعریف برون سپاری، اهمیت برون سپاری، اهداف راهبردی برون سپاری، دلایل برون‌سپاری، انواع برون سپاری، روش های برون سپاری، مزایای برون سپاری، معایب برون سپاری، مراحل برون‌سپاری، عوامل موفقیت برون سپاری، فرایند برون سپاری، برون سپاری با رویکرد بهره وری، نظرات موافق و مخالف برون سپاری، عملکرد و ارزیابی عملکرد، انواع ارزیابی عملکرد، مدل های ارزیابی عملکرد، نظام ارزیابی عملکرد، معرفی سازمان کتابخانه ها، موزه ها و مرکز اسناد آستان قدس رضوی، وظایف ادارات کتابخانه مرکزی آستان قدس رضوی، پیمانکاران تأمین کننده خدمات برون سپاری و پیشینه پژوهش در ایران و خارج از کشور ارائه شده است.
2-2 تعریف برون سپاری
به عقیده آندریو کاکابادسه (2003)واگذاری جمع آوری مالیات به پیمانکاران(توسط دولت) در زمان رومی ها نخستین شکل برون سپاری بوده است. در قرن هیجدهم و نوزدهم میلادی در انگلستان، عملیات نگهداری چراغ های خیابان ها، مدیریت زندان ها، نگهداری بزرگراه ها، جمع آوری مالیات و… همه به پیمانکاران واگذار می شدند(چشم‌براه و مرتضوی، 1386). به گفته هندری (1995) برون سپاری یکی از قوی ترین و پایدارترین روندها در کسب و کار در 10 سال گذشته است و تخمین زده شده است که تقریباً 130 میلیارد پوند در سال به تنهایی صرف برون سپاری در انگلستان شده است(بایلی و دیگرن، 2002). امروزه محیط کسب و کار به دلیل جهانی شدن اقتصاد، بلوغ بازار، تغییرات فناوری، پاسخ گویی به نیاز مشتریان و افزایش رقابت، قابل پیش بینی نیست، و مدیریت کسب و کار را پیچیده می سازد، بنابراین سازمان ها باید روش های جدید مدیریت را مورد توجه قرار دهند. لزوم پاسخگویی به تغییرات بازار به صورت روزانه، و پیش بینی محیط کسب و کار، به معنی آن است که سازمان ها باید بر شایستگی ها و توانایی ها و ظرفیت های اصلی خود تمرکز کنند. که منجر به برون سپاری در آن حوزه ها شده، و می تواند توسط شرکت های متخصص بهبود یابد. (کوئین و هیلمر ، 1994).
برون سپاری پدیده ای نسبتاً قدیمی است و امروزه به عنوان امری عادی در سراسر جهان رواج دارد. ریشه برون‌سپاری از کلمات بیرون و منبع یابی تشکیل شده است و در معنای عام به واگذاری فعالیت های غیر اصلی سازمان به پیمانکاران بیرونی تعبیر می گردد. برون سپاری از ترکیب دو واژه«Outside» و «Resourcin» تشکیل شده و به طور کلی به کالاها و خدمات ارائه شده توسط سازمان های بیرونی اشاره دارد(کرن ، 2002؛ ساتون ، 2010؛ زیمان و شارما ، 2010). برون سپاری نوعی مقاطعه کاری است که در همه زمینه ها قابل استفاده است و می تواند به صورت ارائه خدمات، ابزار و مانند آنها برای یک سازمان باشد. به بیان دیگر، به تصمیم اتخاذشده توسط یک کتابخانه برای ارائه یا فروش دارایی ها، نیروی انسانی و خدمات به شخص ثالث برون سپاری گفته می شود که طرف قرارداد متعهد می گردد که در قبال درآمد مشخص در یک زمان معین، دارایی ها و خدمات قید شده در قرارداد را ارائه و مدیریت نماید(کرن، 2002). در حقیقت و در عمل، در برون سپاری نه تنها فعالیت ها منتقل می شوند، بلکه عوامل تولید و حق تصمیم گیری نیز در اغلب موارد واگذار می گردد. عوامل تولید عبارتند از: کارکنان – تسهیلات – تجهیزات – فناوری – سایر دارایی ها؛ و حق تصمیم گیری نیز عبارتست از مسئولیت برای تصمیم گیری بر روی اجزاء اصلی فعالیت های منتقل شده(شیرانی، 1387).
2-3 اهمیت برون سپاری
رشد سریع دانش و فناوری، ویژگی بارز دنیای کسب و کار امروز است. اگر سازمان ها نتوانند خود را با سرعت حرکت علم روز به حرکت وادارند ناگزیر از گردونه خارج خواهند شد. مثال بارز آن حرکت سریع تجهیزات رایانه ای در زمینه سخت افزار و نرم افزار است. استفاده از دانش روز دنیا چه از نظر تجهیزات و چه از نظر علمی هزینه های گزافی را به همراه خواهد داشت که با افزایش رشد، هزینه های سرسام آور آن نیز افزایش خواهد یافت. یکی از راهکارهایی که اقتصاد جهانی برای گریز از هزینه ها به آن دست یافته، «برون سپاری» است. بدین مفهوم که بتوان از دانش و تجربه دیگران و تجهیزاتی که در اختیار آنان است در مواقع مورد نیاز استفاده کرد و فقط پرداخت هزینه جاری مورد نیاز را تحمل نمود و از سرمایه گذاری های علمی و مالی گزاف و زمان برخورداری نمود. سازمان ها در مجموع به این دلایل ناگزیر به انجام برون سپاری خواهند بود: تمرکز به فعالیت های اصلی و ارتقاء آن؛ کاهش هزینه سرمایه گذاری در کسب علم و فناوری های جدید؛ بهره مند شدن از توان مالی، تخصصی و نوآوری و شایستگی تأمین کنندگان بیرونی؛ بدست‌آوردن توانمندی ها، تجربیات و مهارت های دیگران؛ رسیدن به کیفیت بالاتر؛ انعطاف پذیری در قبال خواست مشتریان و استفاده از فرصت های زود گذر؛ کاهش حجم سرمایه گذاری و کاهش هزینه ها ؛ کوچک شدن بدنه فرعی سازمان جهت انعطاف در قبال تغییرات؛ حرکت از سازمان محصول محور به سازمان خدمت محور. که در مجموع سازمان های تحول نیافته گذشته برای بیرون آمدن از پوسته محدود خود باید چهار نکته اساسی را مدنظر قرار دهند: توجه به فرآیند سریع اطلاعات و استفاده از آن؛ تغییر در نگرش اقتصادی یعنی حرکت از اقتصاد محلی به اقتصاد فرانگر؛ حرکت از تمرکز گرایی به تمرکز زدایی؛ حرکت از ساختار سلسله مراتبی به ساختار شبکه ای. این سازمان ها برای نیل به موارد فوق ناگزیر به حرکت در سیر صعودی برون سپاری هستند بدین لحاظ می توان گفت که برون سپاری یک انتخاب نیست بلکه یک الزام است(چشم براه، 1386).

2-1 مقدمه…………………………………………………………………… 11
2-2 تعریف برون سپاری…………………………………………………….. 11
2-3 اهمیت برون سپاری…………………………………………………… 12
2-4 اهداف راهبردی برون سپاری………………………………………….. 13
2-5 دلایل برون سپاری………………………………………………………. 15
2-6 انواع برون سپاری……………………………………………………….. 15
2-7 روش های برون سپاری………………………………………………… 17
2-8 مزایای برون سپاری…………………………………………………….. 19
2-9 معایب برون سپاری……………………………………………………… 21
2-10 مراحل برون سپاری…………………………………………………….. 22
2-11 عوامل موفقیت برون سپاری………………………………………… 24
2-12 فرایند برون سپاری……………………………………………………. 25
2-13 برون سپاری با رویکرد بهره وری……………………………………. 26
2-14 نظرات موافق و مخالف برون سپاری در کتابخانه ها……………… 28
2-15 عملکرد و ارزیابی عملکرد ……………………………………………..30
2-16 انواع ارزیابی عملکرد…………………………………………………. 31
2-17 مدل های ارزیابی عملکرد…………………………………………… 32
2-18 نظام ارزیابی عملکرد…………………………………………………… 35
2-19 سازمان کتابخانه ها، موزه ها و مرکز اسناد آستان قدس رضوی…. 36
2-20 وظایف ادارات، بخش ها و واحدهای مرتبط با فعالیت برون سپاری در سازمان کتابخانهها،………………………………………………………………………. 38
2-21 پیمانکاران تأمین کننده خدمات برون سپاری در سازمان کتابخانه ها، 39
2-22 پیشینه های پژوهش در ایران …………………………………………..41
2-23 پیشینه های پژوهش خارج از کشور…………………………………….. 44
2-24 جمع بندی از پیشینه های پژوهش……………………………………. 46

فصل سوم: روش شناسی پژوهش

تحقیق فرایندی است که از طریق آن می توان درباره ناشناخته، به جستجو پرداخته و نسبت به آن شناخت لازم را کسب کرد. در این فرایند، از چگونگی گردآوری شواهد و تبدیل آنها به یافته ها تحت عنوان «روش‌شناسی» یاد می شود. روش تحقیق علمی فرایند جستجوی منظم برای مشخص کردن یک موقعیت نامعین است (سرمد و دیگران، 1376). پژوهشگر با انجام این فعالیت منظم که بر مبناء تجزیه و تحلیل یک یا چند فرض درباره چگونگی روابط بین تعدادی متغیر بنا شده است، برآن است که افکار و عقاید ذهنی را در برابر واقعیات عینی آزمایش کند(نادری و سیف نراقی، 1378).
پژوهش حاضر به بررسی تأثیر خدمات برون سپاری بر عملکرد سازمان کتابخانه ها، موزه ها و مرکز اسناد آستان قدس رضوی پرداخته است. برون سپاری خدمات، شیوه ای است که به مدیران کتابخانه ها و مراکز اطلاع‌رسانی امکان می دهد تا از امکانات و خدمات شرکت ها و سازمان های بیرون از کتابخانه برای دستیابی به اهداف خود بهره برداری کنند. با اینکه بسیاری از کتابخانه ها و مراکز اطلاع رسانی در ایران بسیاری از کارها و برنامه های خود را از طریق برون سپاری خدمات انجام می دهند، اما ابعاد مختلف آن هنوز در متون کتابداری بررسی نشده است. بنابراین پرداختن به این موضوع از اهمیت خاصی برخوردار است. در این راستا، در این فصل توضیحاتی در زمینه روش پژوهش، جامعه آماری، ابزار جمع آوری اطلاعات و روش ها و فنون تجزیه و تحلیل داده ها ارائه شده است.
3-2 نوع و روش پژوهش
پژوهش حاضراز نوع کاربردی است. روش مورد استفاده در این پژوهش، توصیفی- پیمایشی است. نظرسنجی از جامعه آماری از طریق پیمایش و با استفاده از ابزار پرسشنامه نظرسنجی صورت گرفته است. اطلاعات مربوط به شرکت‌های پیمانکار نیز از طریق مطالعه سندی(قراردادها، شرح خدمات، و…) استخراج شده است.
3-3 مراحل انجام پژوهش
گام های اجرای پژوهش حاضر به شرح زیر است:
1. تجزیه و تحلیل مدل های مختلف برون سپاری از منظر استفاده و کاربرد آنها در کتابخانه ها
2. استخراج شاخص ها و مؤلفه های برون سپاری متناسب با سطح خدمات ارائه شده در سازمان کتابخانه‌ها، موزه ها و مرکز اسناد آستان قدس رضوی
3. انتخاب مؤلفه ها و پیشنهاد آنها برای ارزیابی برون سپاری با توجه به مدل مفهومی اولیه
4. طراحی پرسشنامه اولیه
5. شناسایی جامعه و نمونه آماری
6. سنجش اعتبار و پایایی پرسشنامه از طریق اخذ نظرات متخصصان و محاسبه آلفای کرونباخ
7. ویرایش و تدوین نهایی پرسشنامه ارزیابی برون سپاری در سازمان کتابخانه ها، موزه ها و مرکز اسناد آستان قدس رضوی و واحد های ذینفع و توزیع پرسش نامه
8. اخذ نظرات
9. تجزیه و تحلیل و تدوین پایان نامه
3-4 جامعه آماری پژوهش
جامعه آماری به کل افرادی گفته می شود که از جهات خاص مربوط به نقطه نظرهای تحقیق دارای صفات مشترک بوده و مشمول نتایج پژوهش مورد نظر باشند (فرهنگی، صفرزاده، 1385). جامعه آماری این پژوهش را 90 نفر ازکلیه مدیران(ارشد، میانی و صفی) و کارکنان شاغل در معاونت ها و ادارات که به نوعی با فعالیت های برون سپاری درگیر بوده اند، تشکیل می دهد.
3-5 نمونه و روش نمونه گیری پژوهش
پژوهش حاضر 90 نفر از کارکنان و مدیران اداره های سازمان کتابخانه ها، موزه ها و مرکز اسناد آستان قدس رضوی است. و به علت محدود بودن تعداد افراد، از هیج روشی برای نمونه گیری استفاده نشده است و به شیوه سرشماری انجام شده است.
3-6 ابزار جمع آوری داده ها
در این پژوهش برای اندازه گیری متغیر های مستقل و وابسته از پرسشنامه محقق ساخته استفاده گردیده است. در این پژوهش به منظور تعیین استراژی مناسب جهت برون سپاری، پرسشنامه ای تنظیم و پس از کنترل کافی زیر نظر اساتید راهنما و مشاور مورد استفاده قرار گرفت. برای پاسخ گویی به هریک از پرسش ها در مقیاس فاصله ای از طیف لیکرت استفاده شده است. بدین معنی که برای هر پرسش، پنج گزینه از بسیار کم تا بسیار زیاد در نظر گرفته شده است. بنابراین پاسخ های مختلف پاسخگویان به هر یک از پرسش ها در یکی از پنج گزینه فوق قرار می گیرد.
3-7 روایی و پایایی ابزار پژوهش
3-7-1 روایی
به منظور بررسی صحت، مناسب و خوب بودن پرسشنامه روایی و پایایی پرسش نامه مورد آزمون قرار خواهد گرفت. مقصود از روایی آن است که آیا ابزار اندازه گیری می تواند خصیصه و ویژگی که برای آن طراحی شده است را اندازه گیری کند یا خیر؟ موضوع روایی از آن جهت اهمیت دارد که اندازه گیری های نامناسب و ناکافی می تواند پژوهش علمی را بی ارزش و ناروا سازد.
روایی پرسش نامه در این پژوهش با استفاده از روایی محتوایی و ظاهری تعیین شده است. در این پژوهش از آنجایی که معیارهای مورد استفاده در پرسش نامه از مبانی نظری و تحقیقات گذشته استخراج گردیده است و اساتید راهنما و مشاور، پرسش های پرسشنامه را از نظر کمیت و کیفیت تأیید کرده اند، دارای روایی محتوا است . از طرف دیگر دارای روایی ظاهری است زیرا اساتید راهنما و مشاور، بر توانمندی سنجش ابزار اندازه گیری از جهت ظاهری مانند روشن و بدون ابهام بودن پرسش ها صحه گذاشتند.
3-7-2 پایایی پرسشنامه
مقصود آن است که اگر ابزار اندازه گیری را در یک فاصله زمانی کوتاه چندین بار و به گروه واحدی از افراد بدهیم نتایج حاصل نزدیک به هم باشد. برای اندازه گیری پایایی از شاخصی به نام «ضریب پایایی» استفاده می کنیم و اندازه آن معمولاً بین صفر و یک تغییر می کند. ضریب پایایی صفر معرف عدم پایایی و ضریب پایایی یک، معرف پایایی کامل است (فرهنگی، 1385).
در این پژوهش به منظور سنجش پایایی پرسشنامه از روش آلفای کرونباخ استفاده شده است. روش آلفای کرونباخ یکی از روش های محاسبه پایایی است این روش برای محاسبه هماهنگی درونی ابزار اندازه گیری از جمله پرسش نامه یا آزمون هایی که خصیصه های مختلفی را اندازه گیری می کند، بکار می رود. برای محاسبه آلفای کرونباخ ابتدا باید واریانس نمره های هر زیرمجموعه پرسش های پرسشنامه (زیرآزمون)، واریانس کل را محاسبه کرد سپس با استفاده از فرمول آن مقدار ضریب آلفا را محاسبه نمود. در این پژوهش ضریب اعتماد پرسشنامه 825/0 درصد برآورد گردید بنابراین می توان گفت که پرسشنامه از ضریب اعتبار بالایی برخوردار می باشد.

3-1 مقدمه……………………………………………………………………. 49
3-2 نوع و روش پژوهش……………………………………………………… 49
3-3 مراحل انجام پژوهش……………………………………………………. 49
3-4 جامعه آماری پژوهش……………………………………………………. 50
3-5 نمونه و روش نمونه گیری پژوهش…………………………………….. 50
3-6 ابزار جمع آوری داده ها…………………………………………………… 50
3-7 روایی و پایایی ابزار پژوهش…………………………………………….. 51
3-7-1 روایی……………………………………………………………………. 51
3-7-2 پایایی پرسشنامه………………………………………………………. 51
3-8 روش و ابزار تجزیه و تحلیل داده ها……………………………………. 52

فصل چهارم: تجزیه و تحلیل داده ها

تجزیه و تحلیل داده ها جهت بررسی پرسش ها و آزمون فرضیه ها برای هر نوع پژوهشی از اهمیت خاصی برخوردار است. بدین منظور، داده های خام با استفاده از فنون و آزمون های آماری مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفته و پس از پردازش به شکل اطلاعات در اختیار استفاده کنندگان قرار می گیرد.
دراین فصل داده های گردآوری شده مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفته و در خصوص فرضیه ها و پرسش های مطرح شده نتیجه گیری آماری شده است. بدین منظور، ابتدا به توصیف آماری داده‌های حاصل از پرسشنامه پرداخته شده و سپس فرضیه ها و پرسش ها مطرح شده مورد آزمون و بررسی قرارگرفته است و داده‌ها در دو سطح توصیفی واستنباطی تجزیه وتحلیل شده‌اند. به منظور توصیف داده‌های مذکور با استفاده از نرم افزار اس. پی. اس. اس. نسخه 18، شاخص‌های میانگین، میانه، واریانس، انحراف معیار، فراوانی، درصد و … استفاده شده‌اند. در سطح استنباطی از آزمون تی برای یک نمونه استفاده شده است.
4-2. شاخص های توصیف داده ها
به طور کلی شاخص های توصیف داده ها به دو گروه شاخص های مرکزی (میانگین، میانه)، شاخص های پراکندگی (واریانس، انحراف معیار و دامنه تغییرات) تقسیم می شوند که در این بخش با بکارگیری برخی از این شاخص‌ها به توصیف داده های گردآوری شده پرداخته می شود.

4-1 مقدمه…………………………………………………………………………… 54
4-2. شاخص های توصیف داده ها……………………………………………….. 54
4-2-1 توزیع پاسخ دهندگان از نظر جنسیت……………………………………… 54
4-2-2 توزیع پاسخ دهندگان از نظر سن…………………………………………… 55
4-2-3 توزیع پاسخ دهندگان از نظر میزان تحصیلات………………………………. 55
4-2-4 توزیع پاسخ دهندگان از نظر سابقه کار…………………………………….. 56
4-2-5 توزیع پاسخ دهندگان از نظرپست سازمانی………………………………. 56
4-2-6 شاخص های توصیف داده ها:کارایی عملکرد …………………………….57
4-2-7 شاخص های توصیف داده ها: اثربخشی عملکرد………………………. 57
4-2-8 شاخص های توصیف داده ها: کیفیت عملکرد…………………………….. 58
4-2-9 شاخص های توصیف داده ها: کمیت عملکرد……………………………… 58
4-3- پاسخ به پرسش ها و فرضیه های پژوهش…………………………………. 59
4-3-1- پاسخ به پرسش و فرضیه اول…………………………………………….. 59
4-3-2- پاسخ به پرسش و فرضیه دوم …………………………………………….60
4-3-3- پاسخ به پرسش و فرضیه سوم…………………………………………… 62
4-3-3- پاسخ به پرسش و فرضیه چهارم………………………………………….. 63

برای دانلود رایگان قسمت های بیشتراز فایل به انتهای مطلب مراجعه کنید

فصل پنجم: بحث، نتیجه گیری و پیشنهادها

5-1 مقدمه………………………………………………………………………….. 66
5-2 نتیجه گیری مبتنی بر یافته های آمار توصیفی پژوهش…………………… 66
5-2-1- خلاصه و نتایج آمار توصیفی متغیر های جمعیت شناختی پژوهش….. 66
5-2-2- خلاصه و نتایج آمار توصیفی متغیر های اصلی پژوهش……………….. 66
5-3- خلاصه و نتایج آمار استنباطی متغیر های اصلی پژوهش………………… 67
5-3-1 نتایج حاصل از پرسش و فرضیه اول………………………………………. 67
5-3-2 نتایج حاصل از پرسش و فرضیه دوم……………………………………… 68
5-3-3 نتایج حاصل از پرسش و فرضیه سوم……………………………………. 68
5-3-4 نتایج حاصل از پرسش و فرضیه چهارم…………………………………… 69
5-4 پیشنهادهای پژوهش………………………………………………………… 69
5-4-1 پیشنهاد های مبتنی بر یافته های پژوهش……………………………… 69
5-4-2 پیشنهاد های اجرایی………………………………………………………. 70
5-4-3 پیشنهاد هایی برای پژوهش های آینده…………………………………. 71
پیوست ها…………………………………………………………………………… 72
منابع و مأخذ …………………………………………………………………………73
الف. منابع فارسی…………………………………………………………………. 73
ب. منابع غیر فارسی……………………………………………………………….. 75
پرسشنامه……………………………………………………………………………79

 

Abstract
This thesis surveys effects of outsourcing services that provides in organization of Libraries, Museums and Documents center of Astan Quds Razavi. In this study, outsourcing effects were considered around turnover elements that include: efficiency, effectiveness, quality and quantity. With a descriptive approach, this paper seeks a practical goal that gains with a survey method. This survey includes Ninety People managers, officials and employees that were related to outsourcing activities. To provide essential information and to determine independent and independent variants, a questionnaire prepared. To test the questions’ validity of questionnaire, content validity was performed and to test the questions’ coefficient, Cronbach’s alpha 0.825 test was done. Ninety questionnaires were distributed between employees of Astan Quds Razavi Libraries, Museums and Documents center and then were collected. To analyze the dates, SPSS software had been used and Descriptive statics and T-Test was taken. In according to the calculated value of T (4.207) and significance level (0.000) that is less than (0.05), it was clear that the outsourcing services have had much impact on organization performance. In according to the calculated value of T (2.718) and significance level (0.008) that is less than (0.05), it was clear that the outsourcing services have affected on effectiveness of organization in a high level. The calculated value of T (6.584) and significance level (0.000) that is less than (0.05) have shown the much impact of outsourcing services on the quantity of organization’s performances. In general the outsourcing services have had a high positive impact on performance of Libraries, Museums and document centers of Astan Quds Razaviبلافاصله بعد از پرداخت به ایمیلی که در مرحله بعد وارد میکنید ارسال میشود.


فایل pdf غیر قابل ویرایش

قیمت25000تومان

خرید فایل word

قیمت35000تومان