انتخاب صفحه

فهرست مطالب
فصل اول : کلیات پژوهش

کودکی اولین و مهمترین دوره زندگی آدمی است . در این دوره کودک برای نخستین بار با طبیعت رابطه برقرار می کند ، روابط اجتماعی خود را بنا می نهد و به مفهومی از خود دست می یابد (مفیدی ، 1372). کودکان خردسالی که از نظر مهارت های رشدی طبیعی هستند قبل از اینکه به طور رسمی وارد مدرسه شوند به سهولت مهارت های پیش تحصیلی را فرامی گیرند ؛ اما هر انحراف رشدی ممکن است پیش درآمد ناتوانی های یادگیری باشد . مهارت های رشدی اساس یادگیری تحصیلی است . تأخیر یا انحرافی خاص در رشد حرکتی ، ادراکی و زبانی در سال های پیش دبستانی ، با ورود کودکان به مدرسۀ ابتدایی به ناتوانی های یادگیری تحصیلی منتهی می شود (لرنر ؛ ترجمه دانش ، 1384) .
یکی از زمینه هایی که تحقیقات ، رابطه آن را با پیشرفت تحصیلی نشان داده اند ، هماهنگی دیداری – حرکتی کودکان است . کودکان جهت استفاده از آموزش های دبستانی باید از این نظر به سطح رشد لازم رسیده باشند . با ارزیابی به موقع از توانایی ادراک دیداری – حرکتی می توان در صورت وجود اشکال در این رفتار ، آن را تا حد امکان با برنامه و آموزش خاص جبران کرد یا کاهش داد . کودک بدون هماهنگی دیداری – حرکتی که پیش نیاز خواندن و نوشتن است ، قادر به نوشتن نخواهد بود (فراستیگ ؛ ترجمه تبریزی ، موسوی ، 1384) .
ترکیب و تفسیر اشیاء مستلزم برخورداری از ادراک دیداری سالم همراه با توانایی های دیداری – فضایی و دیداری – حرکتی است (گری گراث ؛ ترجمه پاشا شریفی ، نیکخو ، 1384) .
هماهنگی دیداری – حرکتی عبارت از توانایی ادغام حرکات بدن با دیدن است که به خصوص برای مهارت های حرکتی – دیداری ظریف در فعالیت های نوشتنی ضروری می باشد (سیاح سیاری ، 1386) .
نظریه های مربوط به رشد حرکتی و یادگیری بر این باور استوار است که سایر انواع یادگیری بر پایۀ یادگیری حرکتی قرار دارد . کارآمدی تحصیلی و شناختی در بسیاری از حیطه ها بر پایۀ تجربه های حرکتی موفق استوار است . عده ای از کودکان به تجربه های بیشتری در زمینۀ فعالیت های حرکتی درشت و ظریف نیاز دارند . در محیط طبیعی بازی ، کودک هنگام بازی با اسباب بازی یا خاک رس یا نقاشی کردن مهارت های حرکتی خود را رشد می دهد (لرنر ؛ ترجمه دانش ، 1384) .
اگر بازی را کار کودک بدانیم ، اسباب بازی ابزار کار اوست . اسباب بازی ها برای لذت و تفریح ساخته می شوند ، اما آنها می توانند نقش مهمی نیز در رشد تربیتی ، جسمانی ، عاطفی و اجتماعی کودک داشته باشند . قابل قبول ترین نظریه در مورد عادات بازی کودک ، بر روی تأثیر زیاد اسباب بازی ها بر مهارت های رشدی ، تأکید دارند . بازی یکی از راه های عمده ای است که کودکان از آن طریق در مهارت های جدید و گاهی اوقات پیچیده به مهارت و تسلط دست پیدا می کنند . اگرچه آنها برای تفریح و سرگرمی با اسباب بازی ها و اشیاء تعامل دارند ، اما در واقع در زمینۀ مهارت های حرکتی و شناختی کار می کنند (عسکری زاده ، 1384) .
کودکان از طریق بازی های مختلف که با اسباب بازی های خود انجام می دهند ، اعتماد به نفس لازم برای روبه رو شدن با شرایط و موقعیت های آینده را به دست می آورند . آنها از طریق بازی با انواع جورچین ها ، مکعب ها ، مهره ها و سرهم کردنی ها ، مهارت های حرکتی دست ها ، هماهنگی بین چشم و دست و قدرت تفکر خود را پرورش می دهند (خاکپور ، 1385) .
والدین و پرورش دهندگان کودک ، باید توجه داشته باشند که در مراحل مختلف پیش از دبستان ، بازی ها و اسباب بازی های مختص آن سن می تواند برای رشد کودک کمک شایان توجهی باشد . پرورش مهارت های دیداری – حرکتی در زندگی کودک پیش از دبستان ، موجب آمادگی لازم برای یادگیری مهارت های درسی خواهد شد . لذا فراهم آوردن امکاناتی برای تقویت و غنی سازی محیط کودک ، به منظور کسب تجارب و مهارت های حرکتی سازنده ضروری است .
بیان مسئله
توانایی های ادراک بینایی برای یادگیری تحصیلی ضروری هستند . مهارت های خوب در تمییز دیداری پیش بینی کننده نیرومندی برای پیشرفت خواندن در پایه اول تحصیلی است . کودکانی که می توانند حروف و اعداد را بخوانند ، از اشکال هندسی کپی کنند و کلمات را جور نمایند ، در پایه اول به خوبی می توانند در خواندن پیشرفت کنند ( کاکاوند ، 1385) .
طبق اظهار نظر گوینز ، از ابتدای قرن حاضر تاکنون ماهیت ادارک دیداری ، توجه زیادی را به خود جلب کرده است . وی می افزاید ، در طی این مدت مسأله اصلی در این باره ارائه تعریف صحیحی از ادراک دیداری بوده است . پس از وی ، لیبوویتز (1965) در این باره می گوید برای ادراک دیداری تعریفی که اصولا در سطح جهان پذیرفته شده باشد وجود ندارد . وی می افزاید علت این امر تا حدودی از آنجا ناشی می شود که متخصصان رشته های بسیاری چون روان شناسی ، فلسفه ، فیزیولوژی ، فیزیک و تعلیم و تربیت به ادراک دیداری توجه دارند و هر یک تعاریف خاص خود را از آن ارائه داده اند . گوینز (1958) سرسختانه اظهار می دارد که ادراک دیداری عبارت است از فرایند دریافت پدیده ها با بهره گیری از چشم. و به تعبیر اشلاک (1963) ، ادراک دیداری یعنی توانایی گرفتن معنی از طریق محرک های دیداری . ادارک دیداری شامل اجزای تشکیل دهنده ای می باشد که عبارتند از : تشخیص شکل در زمینه ، ارتباط های فضایی ، هماهنگی دیداری – حرکتی ، ادراک شکل و تشخیص دیداری (والاس ، مک لافلین ؛ ترجمه منشی طوسی ، 1376) .

مقدمه…………………………………………………………………. 12
بیان مسئله…………………………………………………………… 13
اهمیت و ضرورت پژوهش……………………………………………. 15
هدف پژوهش…………………………………………………………. 17
فرضیه های پژوهش………………………………………………….. 17
تعریف واژه ها و اصطلاحات………………………………………….. 18
– تعریف نظری مفاهیم………………………………………………. 18
– تعریف عملیاتی مفاهیم …………………………………………..18

برای دانلود رایگان قسمت های بیشتراز فایل به انتهای مطلب مراجعه کنید

فصل دوم : مبانی نظری و پیشینه پژوهش

در این بخش از پژوهش ابتدا مطالبی در مورد مقطع تحصیلی انتخاب شده در تحقیق ، نظریاتی دربارۀ موضوعات اصلی پژوهش و در آخر پژوهش هایی که در داخل و خارج از کشور در رابطه با موضوع پژوهش انجام شده ، جمع آوری شده است .
آموزش و پرورش پیش دبستانی
آموزش و پرورش در دوره پیش از دبستان ، به عنوان درون دادی حساس هم از نظر رشد کلی یک فرد و هم از نظر تأثیر در پذیرش و نگهداری کودکان در سطح ابتدایی ، مورد تأکید فراوان قرار گرفته است . محققان نیز نشان داده اند که آموزش و پرورش در دوره پیش از دبستان ، چنانچه از نظر رویکردی ، کودک- محور باشد و متوجه نیازهای همه جانبه او گردد ، تأثیر بیشتری خواهد داشت (کول ؛ ترجمه مفیدی،1387).
مفهوم آموزش و پرورش پیش دبستانی معمولاً به تجارب کودکان در مهدکودک ها ، کودکستان ها و دوره های آمادگی اشاره می کند . در کشور ما ، آموزش کودکان در این دوره سنی که تحت پوشش سازمان بهزیستی کشور و آموزش و پرورش می باشد به صورت زیر تعریف گردیده است :
«مهدهای کودک به مراکزی اطلاق می شود که برای نگهداری ، مراقبت و آموزش و پرورش قبل از دبستان کودکان سالم از 3 ماهگی تا پایان 5 سالگی در 3 بخش : شیرخوار(3 ماهه تا 18 ماهگی) نوپا (5/1 تا 5/3 سالگی) و نوباوه (3 سال تا پایان 5 سالگی) تشکیل و اداره می شود» .
امروزه ، با توجه به مفهوم تعلیم و تربیت ز گهواره تا گور ، بحث آموزش و پرورش در دوارن اولیه کودکی گسترش کمی و کیفی یافته است و آموزش و پرورش پیش از دبستان عبارت است از آموزشی که از زمان تولد آغاز و تا شروع اولین سال های دبستان یعنی در پایان شش سالگی ادامه می یابد (مفیدی ، 1372).
علاوه بر موارد ذکر شده در بالا آموزش و پرورش در دوران اولیه کودکی ، برنامه ای است برای کودکان 3 تا 6 ساله که در دوره پیش از دبستان هستند . این برنامه ، برنامه ای کودک – محور است که از رویکرد بازی و فعالیت پیروی می کند و بر رشد کلی و همه جانبه کودک متمرکز است . این برنامه ، برنامه ای است که محیط بازی محرکی را برای رشد هوشی ، کلامی ، اجتماعی ، عاطفی و جسمی کودک فراهم می آورد (کول؛ ترجمه مفیدی ، 1387) .
اهمیت و ضرورت آموزش و پروش پیش از دبستان
بسیاری از روان شناسان و دانشمندان تعلیم و تربیت بر این باورند که سال های آغازین زندگی کودک یکی از مهمترین دوره های رشد او می باشد . بیشتر آنچه که در این دوارن رخ می دهد به طور اساسی ، بر رشد بعدی کودک اثرگذار است . در واقع تشخیص اهمیت آموزش پیش دبستانی برای ایجاد بهزیستی کودکان به طور فزاینده ای در طول چند دهه گذشته مورد تأکید قرار گرفت . از آنجا که اساس شخصیت فرد در دوره پیش دبستانی شکل می گیرد ارائه آموزش های اثربخش در این دوران برای رشد بعدی کودک از اهمیت حیاتی برخوردار است . اکثر مطالعات و پژوهش ها نشان می دهند که محیط خانواده پاسخگوی رشد اجتماعی کودک بعد از سن چهار سالگی نمی باشد و کودکان در این سن ، نیاز به شرکت در فعالیت های اجتماعی بیشتری دارند و حضور آنها در محیط های پیش دبستانی این امکان را به آنها می دهد که با کودکان همسن و سال خود ارتباط برقرار کرده و از این طریق به تدریج مهارت های اجتماعی لازم را برای برقراری روابط اجتماعی بهینه بدست آورند . از طرف دیگر ، کودک برای استفاده از آموزش های دورۀ ابتدایی نیاز به یک انضباط فکری دارد که معمولاً خانواده ها قادر به فراهم ساختن این انضباط نمی باشند ، در دوره پیش دبستان ، مربیان از طریق فعالیت های مختلف مثل بازی و کاردستی به تدریج نظم و انضباط ذهنی لازم را در کودکان ایجاد می کنند . مرحلۀ آموزش پیش دبستانی هم چنین می تواند به متخصصان سنجش استعدادها و توانایی های تحصیلی کودکان اجازه دهد که به موقع توانایی ها و ناتوانایی های ذهنی و میزان آمادگی کودکان را برای حضور در آموزش های دبستانی مورد سنجش دقیق قرار دهند و کودکانی که از این بابت نیازمند آموزش های جبرانی می باشند را شناسایی کرده و این آموزش ها را به آنها ارائه دهند . از موارد دیگر اهمیت و ضرورت آموزش پیش دبستانی ، پرورش حواس پنجگانه کودک در این مرحله می باشد (طالب زاده نوبریان ، 1384) .
با انتشار افکار و عقاید کارشناسان تعلیم و تربیت و یافته های پژوهشی روانشناسی تکوینی ، دست اندرکاران تعلیم و تربیت به ویژه والدین از پیام های تربیتی و آموزشی مطلع شدند و به اهمیت و ضرورت ایجاد مراکز پیش دبستانی توجه کردند . اهم این پیام ها که موجبات تقویت اندیشه ضرورت گسترش مراکز آموزش قبل از دبستان در سطح کشور را فراهم کرد عبارت است از :
الف) آموزش یک یا دو سال قبل از دبستان در رشد معنوی کودکان ، درک مفاهیم اساسی و قدرت بیان در آنان بسیار مؤثر است . کودکانی که به هنگام ورود به دوره ابتدایی ، فصاحت نسبی در کلام و استعمال سریع مجموعه وسیعی از لغات را آموزش دیده اند نسبت به همکلاسی هایشان که چنین آموزش هایی را ندیده اند از امتیاز بالاتری برخوردارند ؛ این امتیاز احتمالاً تا پایان سال های تحصیلی حفظ خواهد شد .
ب) برخی از کارشناسان و مربیان مآل اندیش در کشورهای موفق بر این باورند که آموزش قبل از دبستان اگر به عنوان جزئی از نظام آموزش همگانی درآید ، می تواند عامل مؤثری در تقویت حس همکاری اجتماعی و مردم گرایی و دوره آمادگی و مقدماتی برای فعالیت های آینده در مدرسه و سرانجام راه حل مؤثری برای رفع مشکل نابرابری های موجود در محیط اجتماعی و فرهنگی باشد .
دامنه تأثیر عقاید کارشناسان تعلیم و تربیت و تجارب جهانی در زمینه ضرورت ایجاد کانون های آموزش قبل از دبستان ، تا حدی است که امروزه اغلب والدین ایرانی باسواد که کم و بیش به اصول تعلیم و تربیت و روانشناسی آگاهی دارند ، ترجیح می دهند فرزندان خود را به مراکز آموزش پیش دبستانی که در مقایسه با محیط خانه ، وسایل آموزشی و امکانات تربیتی بیشتری دارد بسپارند و امیدوارند که مربیان آشنا با اصول و قوانین روانشناسی تکوینی و تربیتی به خوبی از عهده تربیت کودکانشان برآیند (آقازاده ، 1383) .

آموزش و پرورش پیش دبستانی…………………………………… 21
اهمیت و ضرورت آموزش و پرورش پیش از دبستان……………… 22
سیر تاریخی پژوهش های دیداری – حرکتی…………………….. 24
ادراک و مهارت های ادراکی – حرکتی چیست؟…………………. 29
مؤلفه های ادراکی – حرکتی………………………………………. 30
مهارت حرکتی……………………………………………………….. 32
– مهارت های حرکتی درشت………………………………………. 33
– مهارت های حرکتی ظریف……………………………………….. 33
ادراک دیداری………………………………………………………… 34
مهارت های هماهنگی دیداری……………………………………. 36
– هماهنگی دیداری – دیداری…………………………………….. 36
– هماهنگی دیداری – شنیداری ………………………………….36
– هماهنگی دیداری – حرکتی……………………………………. 37
علائم و نشانه های اختلال در مهارت هماهنگی دیداری – حرکتی……………………………………………………………… 37
نظریه های ادراکی – حرکتی…………………………………… 38
– تئوری گتمن : ویژوموتور(دید حرکتی)………………………… 39
– تئوری ادراکی – حرکتی کپارت………………………………. 42
– تئوری حرکت آفرینی(موویژنی)………………………………. 44
– تئوری تشکل نظام عصبی : «دُمن و دلاکاتو»………………. 45
آزمون های دیداری – حرکتی…………………………………… 47
– آزمون رشدی یکپارچگی بینایی – حرکتی بیری …………….47
– آزمون دیداری – حرکتی «بندر – گشتالت»…………………. 47
اسباب بازی……………………………………………………… 48
انواع اسباب بازی……………………………………………….. 49
اصولی در مورد بازی و اسباب بازی………………………….. 50
ویژگی های اسباب بازی مناسب……………………………. 52
تولید صنعتی اسباب بازی…………………………………….. 53
جورچین………………………………………………………….. 54
انواع جورچین ها …………………………………………………54
اهداف و فواید جورچین ها…………………………………….. 55
تنگرام…………………………………………………………….. 56
اهداف تنگرام…………………………………………………… 57
پیشینه پژوهش……………………………………………….. 57
الف) تحقیقات انجام شده در داخل کشور………………….. 57
ب) تحقیقات انجام شده در خارج کشور…………………….. 60

فصل سوم: روش شناسی پژوهش

در این فصل به جزئیات مربوط به روش انجام پژوهش می پردازیم . ابتدا در رابطه با طرح پژوهش ، جامعه ، نمونه و روش نمونه گیری توضیحاتی داده می شود ، سپس ابزار اندازه گیری معرفی و روایی و پایایی آن مورد بررسی قرار می گیرد . در ادامه روش اجرا شرح داده می شود و در پایان روش تجزیه و تحلیل داده ها تشریح می گردد .
طرح پژوهش
روش پژوهش طرح آزمایشی پیش آزمون -پس آزمون با گروه کنترل می باشد .
جامعه مورد مطالعه
کلیه کودکان مقطع پیش دبستانی منطقه یک شهر تهران که در سال تحصیلی92-1391 مشغول به تحصیل می باشند ( تعداد کل دانش آموزان جامعه مورد نظر 2621 نفر می باشد ) .
نمونه و روش نمونه گیری
دراین پژوهش برای انتخاب نمونه ، روش نمونه گیری خوشه ای به کار برده شده است . لذا از میان 55 مرکز پیش از دبستان منطقه یک شهر تهران ، 2 مدرسه ( یک مدرسه دخترانه و یک مدرسه پسرانه) و در هر مدرسه 2 کلاس به صورت تصادفی انتخاب گردید . 120 دانش آموز پیش از دبستان انتخاب شدند. در گروه آزمایش (30 دختر و 30 پسر) و در گروه کنترل (30 دختر و 30 پسر) جایگزین شدند .
ابزار اندازه گیری
آزمون بصری- حرکتی (بندر-گشتالت) جهت سنجش هماهنگی دیداری – حرکتی
آزمون دیداری – حرکتی «بندر – گشتالت»
آزمون بصری- حرکتی (بندر-گشتالت) که توسط لورتا بندر ساخته شده شامل نه کارت با ابعاد 6×9 اینچ می باشد که تصاویری بر روی آنها طرح شده است . این تصاویر به اقتباس از آزمایش های ادراکی ورتایمر تهیه شده است . از کودکانی که آزمون می شوند خواسته می شود که با یک مداد نمره 2 شکل تصاویر روی کارت ها را به ترتیب روی یک ورق سفید A4 ترسیم کنند و اگر بخواهند می توانند از کاغذ بیشتری استفاده کنند . محدودیت زمانی هم برای اجرای این آزمون وجود ندارد (لطف آبادی ،1377) .
روایی و پایایی آزمون
به دلیل اهمیت و کاربرد زیاد این آزمون برای کودکان ، تحقیقاتی در زمینه بررسی روایی و پایایی این آزمون بر روی کودکان ایرانی انجام شده است . مانند تحقیقی که یوسفی و همکاران 1370، آزمون بندر –گشتالت را روی600 کودک ایرانی که در سنین 6 تا 10 سال و 11 ماه قرار داشتند و در پایه های اول تا پنجم ابتدایی در 16 دبستان شهر شیراز درس می خواندند ، اجرا کردند . پایایی آزمون که با اجرای مجدد آن در یک گروه 60 نفری از کودکان با گذشت چهار هفته مورد بررسی قرار گرفت ،77% بود . اعتبار آزمون با مقایسه نمرات کودکان در سطوح سنی متفاوت و محاسبه همبستگی نتایج آزمون ترسیم آدمک گودیناف و شاخص های تحصیلی و شغلی والدین بدست آمد . نتایج عمدتا در جهت مورد انتظار بودند . و به این موضوع دلالت داشتند که آزمون بندر- گشتالت ممکن است به عنوان یک مقیاس رشد شناختی ذهنی در ایران بکار آید .
براهنی و همکاران (1373) ، آزمون بندر- گشتالت را به منظور هنجاریابی و بررسی روایی و پایایی آن روی 767 کودک 5 تا 11 ساله تهران ، که به طور تصادفی از مدارس ابتدایی مناطق 20 گانه تهران انتخاب شده بودند ، اجرا کردند . بررسی ها نشان داد که میانگین خطاها از نظر کوپیتز شاخص رشد است در 5 سالگی 1/8 است و با افزایش سن این میزان کاهش می یابد . و در 11 سالگی به 44/1 می رسد . ضریب پایایی آزمون با روش بازآزمایی ، بسته به سطوح سنی دامنه ای از 81% تا 96% داشته است (عزیزیان ، 1380) .
به علاوه روایی همزمان ادراک دیداری – حرکتی براساس همبستگی های محاسبه شده با آزمون رشدی یکپارچگی دیداری – حرکتی (Mdn=0/65) و با آزمون رشدی ادراک دیداری فراستیگ (Mdnr=0/47) ، سطح متوسط روایی را نشان می دهد (گری گراث ؛ ترجمه پاشا شریفی ، نیکخو ، 1384) .

روش اجرا
هدف پژوهش بررسی تأثیر اسباب بازی های فکری بر رشد مهارت هماهنگی دیداری – حرکتی کودکان پیش از دبستان می باشد . بر این اساس از میان مراکز پیش دبستانی دخترانه و پسرانه منطقه یک شهر تهران دو مدرسه و از هر مدرسه دو کلاس به صورت تصادفی انتخاب گردید . 120 کودک به طور تصادفی در گروه آزمایش (30 دختر و 30 پسر) و گروه کنترل (30 دختر و 30 پسر) جایگزین شدند . سپس یک پیش آزمون با استفاده از آزمون دیداری – حرکتی «بندر – گشتالت» برای گروهای آزمایش و کنترل اجرا گردید . آنگاه یکی از گروه های آزمایش (15 دختر و 15 پسر) تحت تأثیر متغیر آزمایشی تنگرام و گروه آزمایشی دیگر (15 دختر و 15 پسر) تحت تأثیر متغیر دیگر یعنی جورچین قرار گرفتند . در اختیار هر کودک اسباب بازی مورد نظر قرار داده شد و روش استفاده از آن به قرار زیر برای آزمودنی ها تشریح گردید :
تنگرام : در هر جلسه دو تصویر که بر روی ورق A4 ترسیم شده بود در اختیار آزمودنی قرار داده می شد و از آنها خواسته می شد با هفت قطعه ای که در اختیار دارند تصاویر مورد نظر را کامل کنند (تصاویر در پیوست آورده شده است ) .
جورچین : صفحه ای به شکل مستطیل و 12 قطعه چوبی رنگی و غیر هم شکل در اختیار کودکان قرار می گرفت و از آنها خواسته می شد این قطعات را به گونه ای در کنار هم بچینند که صفحۀ مستطیل شکل را پر کنند .
گروه های آزمایشی طی یک ماه در 10 جلسه 30 دقیقه ای تحت تأثیر متغیرهای آزمایشی که اسباب بازی های تنگرام و جورچین بود قرار داشتند . در این مدت گروه کنترل هیچ گونه آموزشی دریافت نکرد . در پایان 10 جلسه برای گروه های آزمایش و کنترل پس آزمون اجرا گردید .

طرح پژوهش………………………………………………………. 64
جامعه مورد مطالعه………………………………………………. 64
نمونه و روش نمونه گیری……………………………………….. 64
ابزار اندازه گیری…………………………………………………… 64
آزمون دیداری – حرکتی بندر – گشتالت………………………. 64
روایی و پایایی آزمون……………………………………………. 65
روش اجرا ………………………………………………………….66
روش تجزیه و تحلیل داده ها…………………………………… 67

فصل چهارم : تجزیه و تحلیل داده های پژوهش

تجزیه و تحلیل یافته های پژوهش، یکی از مراحل مهم در تحقیقات علوم رفتاری است . پژوهشگران حوزه علوم رفتاری به منظور کمی ساختن نتایج تحقیق خویش ناگزیر به استفاده از روش های آماری می باشند .
دراین بخش داده‏های تحقیق با استفاده از روش های علمی مورد بررسی و ارزیابی قرار می گیرد. هدف از جمع‏آوری اطلاعات بدست آمده از سؤالات و طبقه‏بندی آنها، شناخت کامل متغیرها و روابط بین آنها است تا بتوان متناسب با اهداف پژوهش جمع بندی و نتیجه گیری نمود.
تجزیه و تحلیل یافته‏ها در دو بخش انجام می شود. ابتدا آمار توصیفی جهت مرتب کردن اطلاعات استفاده شده است ، بر این مبنا داده های حاصل از پژوهش در جداول مربوطه نشان داده می شود. بخش دوم تحلیل داده ها مبتنی بر استنباط آماری صورت می گیرد. در این پژوهش تحلیل های آماری به وسیله نرم‏افزار (SPSS19) انجام گرفته است و با توجه به ماهیت آزمون (بندر – گشتالت) و فرضیه های پژوهش مبنی بر تأثیر اسباب بازی تنگرام و جورچین بر رشد مهارت هماهنگی دیداری – حرکتی کودکان پیش دبستان از آزمون مناسب آماری t مستقل برای مقایسه نمرات دو گروه دختر و پسر، جهت مقایسه نمرات گروه های کنترل و آزمایش، با استفاده از تحلیل کوواریانس (Ancova)، نمرات پیش‌آزمون‌ها کنترل شده و سپس پس‌آزمون‌های گروهها با هم مقایسه شده‌اند. پیش فرض تساوی واریانس‌ها با استفاده از آزمون لوین برای کلیه تحلیل‌ها محاسبه شده است.

شاخصه های توصیفی مشخصات جمعیت شناختی پژوهش.. 70
– از نظر گروه های کنترل و آزمایش……………………………… 70
– از نظر جنسیت…………………………………………………… 70
تحلیل توصیفی و استنباطی فرضیه های پژوهش……………. 71
– فرضیه اول پژوهش……………………………………………… 71
– فرضیه دوم پژوهش…………………………………………….. 74
– فرضیه سوم پژوهش…………………………………………… 76

برای دانلود رایگان قسمت های بیشتراز فایل به انتهای مطلب مراجعه کنید

فصل پنجم : بحث و نتیجه گیری

بررسی یافته های پژوهش…………………………………….. 79
نتیجه گیری………………………………………………………. 81
محدودیت های پژوهش………………………………………… 82
پیشنهادات پژوهشی………………………………………….. 82
پیشنهادات کاربردی……………………………………………. 82
فهرست منایع………………………………………………….. 84
– منابع فارسی……………………………………………….. 85
– منابع لاتین………………………………………………….. 89
ضمائم و پیوست ها………………………………………….. 90
چکیده لاتین………………………………………………….. 98

فهرست جداول و نمودارها

جدول 4-1 نمونه تحقیق به تفکیک گروه ها…………….. 70
جدول 4-2 توزیع افراد نمونه از نظر جنسیت…………….. 70
جدول 4-3 تعداد ، میانگین و انحراف معیار گروه آزمایش و کنترل در مورد اثربخشی فرضیه اول …………………………………………………………………71
جدول 4-4 نتایج آزمون شاپیرو ویلک در مورد بررسی کردن نرمال بودن داده ها ………………………………………………………………….72
جدول 4-5 نتایج آزمون تحلیل کوواریانس چند متغیری تأثیر عضویت گروهی بر متغیر وابسته ………………………………………………………………..72
جدول 4-6 نتایج آزمون لوین جهت بررسی تساوی واریانس ها در نمره کودکان پیش دبستانی در فرضیه اول………………………………………………. 73
جدول 4-7 نتایج تحلیل کوواریانس در مورد اثربخشی اسباب بازی تنگرام بر رشد مهارت هماهنگی دیداری – حرکتی کودکان پیش دبستانی… 73
جدول 4-8 تعداد ، میانگین و انحراف معیار گروه آزمایش و کنترل در مورد اثربخشی فرضیه دوم ………………………………………………………………74
جدول 4-9 نتایج آزمون لوین جهت بررسی تساوی واریانس ها در نمره کودکان پیش دبستانی در فرضیه دوم……………………………………………… 75
جدول 4-10 نتایج تحلیل کوواریانس در مورد اثربخشی اسباب بازی جورچین بر رشد مهارت هماهنگی دیداری – حرکتی کودکان پیش دبستانی… 75
جدول 4-11 آزمون t مستقل برای مقایسه نمرات هماهنگی دیداری – حرکتی کودکان پیش دبستانی تحت تأثیر اسباب بازی تنگرام………………. 76
جدول 4-12 آزمون t مستقل برای مقایسه نمرات هماهنگی دیداری – حرکتی کودکان پیش دبستانی تحت تأثیر اسباب بازی جورچین………….. 76

 

Abstract
The aim of this research is to study effect of intellectual toys (Tangram & Jigsaw puzzle) on development of visual-motor coordination skill of preschool children.
The research is of experimental research type of pretest-posttest designs method with control group and cluster sampling method. The sample of this study consisted of 120 preschool children who have been chosen randomly and placed in experimental group (30 girls and 30 boys) and in control group (30 girls and 30 boys). As a tool Bender-Gestalt test (visual-motor) was used. After completion of pretest, the children in experimental group affected by experimental variable for 10 sessions , each session 30 minutes. During this time the control group received no training at all. At the end of 10 sessions posttest was conducted on both groups.
Analysis of research data by using Analysis of Covariance has shown a significant difference between the two experimental and control groups. At the same time, no significant difference was observed between girls and boys and development of visual – motor coordination skill. Therefore, intellectual toys ((Tangram & Jigsaw puzzle) are effective on development of visual-motor coordination skill of preschool chilبلافاصله بعد از پرداخت به ایمیلی که در مرحله بعد وارد میکنید ارسال میشود.


فایل pdf غیر قابل ویرایش

قیمت25000تومان

خرید فایل word

قیمت35000تومان