انتخاب صفحه

مقدمه

از میان شیوه های مختلف ترابری و حمل و تقلی، حمل و تقلی جاده ای به سیب مزایا و ویژگیهای خاصی آن، کاربران بیشتری را به خود اختصاص داده است. به همین دلیل باید توجه بیشتری به ایمنی جاده ها و مسیرهای موجود و جاده های در حال احداث و اجزاء مبلمان جاده معطوف داشت ولی متأسفانه چنانچه از شواهد بر می آید اینگونه نیست و تصادفات جاده ای از جمله موارد تهدید کننده زندگی انسانها محسوب می گردد. تصادفات جاده ای یکی از عوامل بسیار مهم مرگ و میر و صدمات شدید جانی و مالی بوده و آثار سنگین اجتماعی، فرهنگی و اقتصادی آن جوامع بشری را به شدت مورد تهدید قرار داده است. طبق آمار موجود، سالیانه هزاران تقر در تصادفات جاده ای جان خود را از دست داده و یا معلول می گردند که این امر فاجعه ملی محسوب می شود. تحقیقات اخیر در ایران تشان می دهد که وضعیت تصادفات جاده ای در ایران بسیار اسفناک است. به طوریکه سالیانه هزاران نفر در اثر تصادفات جاده ای کشته یا مجروح می شوند. عوامل متعددی ممکن است در بروز تصادفات نقش داشته باشند که از جمله این عوامل می توان به مشکلات ناشی از طراحی هندسی، شرایط محیطی و عامل انسانی اشاره تمود. به منظور کاستن از میزان چشمگیر این تصادفات و اقزایش ایمنی جاده ها بهتر است که عوامل تهدید کننده سلامت انسان، شناسایی و در جهت رفع آنها اقدامات لازم انجام گیرد.

فهرست مطالب

چکیده 1

مقدمه 2

فصل اول:تعریف مساله

۲-۱- ضرورت مطالعه در زمینه ارتقاء ایمنی جاده ها با استفاده از GIS

سیستم حمل و نقل جاده ای به سبب مزایا و ویژگیهای خاصی نسبت به سایر سیستم های جابجایی استغاده کنندگان بیشتری را به خود جذب می کند و در بعضی موارد جاده تنها راه ارتباطی است. طیف وسیع کاربران و امتیازاتی که آنها در ارتباط با جاده از آن برخوردار می شوند موجب شده است. که ایمنی راه به شدت تحت تاثیر قرار گیرد و امنیت آن در مقایسه با سایر سیستم های حمل و نقل کاهش یابد. معیار سنجش ایمنی راه، تصادفات جاده ای است که این تصادفات برآیندی از رفتار و نقش رانندگان، عامل جاده و فاکتورهای محیطی است . صدمات و خسارات ناشی از تصادفات از نظر اقتصادی قابل اندازه گیری است.اما آسیب های روحی و پیامدهای اجتماعی آن به هیچ عنوان قابل اندازه گیری تیست. با بررسی اعداد و ارقام موجود جمع آوری شده از تصادفات رخ داده در کشور می توان فهمید که تصادفات جاده ای به یکی از معضلات اصلی در کشور ما تبدیل شده است و هر روزه بر آمار تلفات ناشی از آن افزوده می شود. پس با توجه به این افزایش روز افزون، آنالیز تصادفات باید به گونه ای انجام شود که عوامل دخیل در بروز آنها و مواردی که مشکلات به وجود آمده تاشی از ایرادات موجود در روسازی جاده و علایم و تابلوهای راهنمایی و …. می باشند شناسایی شوند به عبارت دیگر مکانهای مخاطره آمیز با توجه به پارامترهای مختلف تعیین شوند. برای ایجاد و نگهداری جاده های ایمن، تجزیه، تحلیل جاده ها و تصادفات استغاده از سیستم اطلاعات جغرافیایی ابزاری بسیار مقید را برای دست اندرکاران در جهت حفظ و نگهداری و ایجاد جاده ها فراهم می آورد.

1-1-تعریف کلی مساله 3

1-2-ضرورت مطالعه درزمینه ارتقا ایمنی جاده ها بااستفاده از GISا 5

1-3-اثرات مهم مطالعه برارتقا ایمنی جاده ها از طریق GIS درراستای بهبود آن 5

1-4-اهداف وفرضیات مرتبط باارتقاء ایمنی جاده ها بااستفاده از GISا  6

1-5-دامنه اثر ارتقاء ایمنی مسیرها بااستفاده از GIS درجامعه علمی واجتماع 7

جزئیات خط کشی خط ایست

جزئیات خط کشی خط ایست

فصل دوم:کاوش درمتون ،مروری بر مطالعات انجام شده درزمینه GIS برروی ایمنی مسیرها وحمل ونقل

۲-۱-۲-۲-۲- یافتن مسیرهای مناسب برای عبور دوچرخه سواران

این ابزار در این تحلیل به دو گونه عمل می کند.اولین خروجی مانند بهترین مسیر برای پیاده رفتن به مدرسه می باشد. بدین ترتیب که نقشه ای ایجاد می شود و امتداد مناسب سریعترین یا بهترین مسیر دوچرخه رو برای سفرهای فردی بین دو نقطه انتخابی کاربر ارائه می شود. بهترین مسیر برای عبور دوچرخه بر اساس نشانه سازگاری دوچرخه (BCI ) می باشد که با توجه به محاسبات تناسب هر نقطه از خیابان بر اساسی ویژگی های فیزیکی و ترافیکی جاده با در نظر گرفتن آمار حداقل ۲۰۰ دوچرخه سواران تعیین می شود خروجی دوم یک نقشه با کدگذاری رنگی بر اساس نشانه سازگاری دوچرخه در همه خیابان های ناحیه مطالعاتی ارائه می دهد.این روش می تواند برای طراحان ، مهندسین ترافیک و دیگر دست اندر کاران طراحی مسیرهای دوچرخه رو و شناسایی تسهیلات این مسیرها که نیاز به گسترش دارد، مفید و موثر واقع شود.

2-1-مقدمه      10

2-2-بررسی مقالات 10

2-2-1-تحلیل وبهبودی وضعیت ایمنی جاده درمحیط Arc\Info سیستم اطلاعات جغرافیایی دراسرائیل 10

2-2-2-بکارگیری GIS درجهت افزایش ایمنی عابرین پیاده ودوچرخه سواران  13

2-2-2-1-مطالعات انجام شده درزمینه افزایش ایمنی عابرین پیاده رو و دوچرخه سواران توسط FHWAا 13

2-2-2-1-1-یافتن مسیر ایمن برای رفتن به مدرسه 14

2-2-2-1-2-یافتن مسیرهای مناسب برای عبور دوچرخه سواران 15

2-2-2-1-3-شناسایی مناطق پرتصادف عابرین پیاده 15

2-2-2-2-تعیین نرخ ایمنی دوچرخه سواران تورنتو بااستفاده از GISا  16

2-2-3-مطالمعه ایمن بزرگراه مرتبط بامنطقه حفاظت شده حیات وحش مسیر Bozemanا   17

2-2-4-سیستم تحلیل موقعیت تصادفات براساس (GIS- ALAS)GISا 17

2-2-5-استفاده از ArcGIS درتحلیل موقعیت ها ونواحی پرخطر سیستم راه های ایالت فلوریدا 18

2-2-6-کاربرد GIS دربهینه سازی عملیات شناسایی توسط دپارتمان حمل ونقل ایلی نویز 19

2-2-7-ابزار تحلیل مقورن به صرفه GIS به منظور افزایش ایمنی راه 21

2-2-8-استفاده از GIS درمطالعات ایمنی تابلوها وعلائم جاده ها در Livingstonا  23

2-2-9-کاربرد GIS برای کشف ارتباط بین شیب جاده وتصادفات 23

2-2-10-مطالعات دسترسی به حمل ونقل ریلی بااستفاده از GISا   24

2-2-11-مطالعات مدیریت حمل ونقل ریلی بااستفاده از GIS دردانمارک 24

2-2-12-اقدام مهم انجام شده توسط GIS درفرودگاه Geneva درسوئیس 25

2-2-13-بکارگیری GIS درتوسعه مسیرهای اتوبوس ریکیاویک درکشور ایسلند 25

2-2-14-تجربه ایتالیا دراستفاده از GIS حمل ونقل 26

2-2-15-توسعه جریان ترافیک بااجرای طرح ROMANSE درانگلستان 27

2-2-16-کنترل کیفیت کتاب ترافیک جاده ای بااستفاده از ARCGIS در کالیفرنیا 28

2-2-17-گسترش سیستم بانک اطلاعاتی جامع تصادفات ترافیکی براساس GISا 29

2-2-18-سنجش ازدور وتوصیف کریدورهای حمل ونقل براساس GISا 29

2-2-19-طراحی پایگاه اطلاعات جامع GIS حمل ونقل درسطح کلان در ایالات متحده آمریکا جهت به کارگیری اطلاعات آن درکاربردهای مختلف تمام حوزه های حمل ونقل    30

2-2-20-مدیریت حمل ونقل عمومی شهر کپنهاک دانمارک توسط GISا      31

2-2-21-پشتیبانی برنامه ریزی توسعه حمل ونقل شهری با استفاده از GIS در جورجیای ایالات متحده آمریکا 31

2-2-22-توسعه ایمنی وخدمات رسانی بااستفاده از GIS و GPS درنروژ  32

2-2-23-استفاده از GIS درمدیریت سیستم حمل ونقل عمومی شهر لندن 32

2-2-24-تعیین مکان تابلوهای راهنمایی بااستفاده از GISا 33

2-2-25-بررسی نقش اقلیم در بالا بردن ضریب ایمنی جاده ها با استفاده از GISا 34

2-2-25-1-مطالعات انجام شده در هاوایی 34

2-2-25-2-مطالعات انجام شده در جاده لاکروس ویسکانسین 35

2-2-25-3-مطالعات انجام شده درترکیه 35

2-2-26-بررسی مواد استفاده از سیستم GIS درحمل ونقل ایران 35

2-2-26-1-عمده موارد استفاده از سیستم GIS وایجاد پایگاه داده های حمل ونقل وفعالیت های کاربردی آن 35

2-2-26-2-طرح تهیه شناسنامه راه ها وتاسیسات جانبی توسط معاونت راهداری وهماهنگی امور استان های وزارت راه وترابری وسازمان حمل ونقل پایانه های کشور 36

2-2-26-3-ایجاد پایگاه داده ها وپایده سازی سیستم اطلاعات جغرافیایی شبکه حمل ونقل تهران توسط شرکت مطالعات جامع حمل ونقل ترافیک 37

2-2-26-4-ایجاد پایگاه های داده های جغرافیایی ترافیک معابر شهری توسط مرکز کنترل ترافیک وابسته به معاونت ترافیک شهرداری تهران  38

2-2-26-5-ایجاد پایگاه داده های جغرافیایی ونقشه و وضعیت مسیهرای اتوبوس رانی توسط شرکت پردازش وبرنامه ریزی شهری وشرکت اتوبوسرانی تهران وحومه 38

2-2-26-6-بکارگیری پایگاه اطلاعات جغرافیایی درهواپیمایی جمهوری اسلامی ایران درسطح منطقه ای،کشوری وناحیه ای 38

2-2-26-7-بکارگیری پایگاه اطلاعات جغرافیایی درشرکت راه آهن جمهوری اسلامی ایران 39

2-3-بررسی تزها وپروژه ها 39

2-3-1-برسری سیستم حمل ونقل دربخش ترانزیت بین المللی جاده ای توسط GISا 39

2-3-1-1-تعریف وطراحی مدل مفهومی GIS ترانزیت بین المللی جاده 40

2-3-1-2-مهمترین اهداف مطرح شده درتدوین این پژوهش 40

2-3-1-3-مشخصات فنی سیستم GIS درحمل ونقل ترانزیت بین الملل 41

2-3-1-4-سیستم اطلاعات حمل ونقل ترانزیت بین الملل وتصمیم یگری    41

2-3-1-5-تحلیل تصادفات جاده ای بارویکرد اقلیمی بااستفاده از GISا  42

2-3-2-اهداف تحقیق 43

2-3-2-1-تعیین موقعیت تصادفات جاده ای 44

2-3-2-3-نرم افزارها وسخت افزارهای مورد استفاده 44

2-3-3-ارزیابی ایمنی جاده ای بارویکرد مخاطرات محیطی 46

2-3-3-1-روش انجام تحقیق 46

2-3-3-2-روش تجزیه وتحلیل اطلاعات 47

2-4-بررسی کنفرانس ها 47

2-4-1-آشنایی بازمینه های کاربرد GISدرسیستم حمل ونقل شهری در ایران 47

2-4-1-1-آنالیز بهترین مسیر براساس پارامترهای مختلف شبکه در تهران 48

2-4-1-2-چگونگی انجام آنالیز 48

2-4-2-مطالعات حمل ونقل هوشمند درایران 50

2-4-3-سیستم مدیریت ترافیک توزیع یافته دربستر شبکه همراه  51

2-4-3-1-کارهای انجام شده 52

2-4-3-2-محاسبه وضعیت ترافیک به وسیله داده های جمع آوری شده 55

2-4-3-2-1-داده های جمع آوری شده به وسیله سنسورها 56

2-4-3-2-2-استفاده از سیستم اطلاعات مکانی درمحاسبات ترافیکی 58

2-4-3-2-3-محاسبات زمان سفر 60

2-4-3-3-مشکلا تروش FCDا 62

2-4-4-طراحی وگسترش سیستمی براساس GIS به منظور پاسخگویی فوری به تصادفات جاده ای 64

دستگاه GPS استفاده شده ویک دستگاه PDA که یک سیم کارت تلفن همراه به آن متصل است

دستگاه GPS استفاده شده ویک دستگاه PDA که یک سیم کارت تلفن همراه به آن متصل است

فصل سوم:روش تحقیق

۱-۱-۳ – ۲- داده های توصیفی

نرم افزارهای GIS دارای ساختار انعطاف پذیر (relatiOIldil) برای ذخیره سازی اطلاعات توصیفی هستند و مجموعه اطلاعات مرتبط با یک عارضه (همانند جاده) را در جدول یا سطر و ستون ذخیره می کنند. در ستونهای این جدول (که به Field یا item معروفند). اقلام توصیفی متمایز جهت هر قطعه، قرار می گیرد.مثلا برای یک جاده، عرض راه نام راه و شیب راه، در سطرهای جدول نیز عوارض تکرار می شوند. برای وارد ساختن اطلاعات توصیغی عوارض از صفحه کلید استفاده شده و به تشخیص کاربر و دستور العمل مربوطه، اطلاعات توصیفی عوارض در بانک اطلاعاتی ثبت می شوند

۴-۳- نرم افزارهای وابسته به GIS به کار برده شده در این پروژه

GIS یک مجموعه ترکیبی نرم افزار کامپیوتر و داده های مورد استفاده در آن برای عرضه و مدیریت اطلاعات در زمینه مکانهای جغرافیایی، تحلیل ارتباط مکانی و روندهای مدلسازی مکانی می باشد. GIS همچنین چارچوبی را برای جمع آوری و سازماندهی داده های مکانی و اطلاعات مرتبط با آن ایجاد می کند و امکان تحلیل و نمایش داده ها را نیز فراهم می نماید GIS ابزاری را در اختیار کاربر قرار می دهد تا از طریق آن داده ها را مورد تحلیل قرار دهد و بتواند نتایج را در فرمت های قابل قبول و بسیار قوی نمایش دهد. همچنین می تواند فرصت تصمیم گیری بهتررا در اختیار مسؤولین قرار دهد

3-1-روش به کار گرفته شده ودلایل آن 69

3-1-1-نمایش داده های در GISا 71

3-1-1-1-اطلاعات مربوط به موقعیت های مکانی 71

3-1-1-2-داده های توصیفی 74

3-2-تکنیک جمع آوری اطلاعات رقومی وتوصیفی جهت ورود به سیستم GISا 75

3-3-تعاریف واختصارات 78

3-3-1-تعاریف 79

3-3-1-1-جنبه های مختلف ایمنی وسیه نقلیه 79

3-3-1-2-جنبه های مختلف ایمنی راننده 79

3-3-1-3-جنبه های طراحی جاده 80

3-3-2-اختصارات 85

3-4-نرم افزارهای وابسته به GIS به کاربرده شده دراین پروژه 86

3-4-1-نرم افزار مکاندار ره نگار 86

3-4-2-نرم افزار ArcGISا   90

3-4-3-نرم افزار Arc viewا 93

3-4-4-نرم افزار AutoCADا  95

3-5-ارائه مباحث ضروری علمی 96

3-5-1-انواع حفاظ ایمنی    97

3-5-1-1-حفاظ فلزی 97

3-5-1-2-حفاظ بتونی 98

3-5-1-3-ضربه گیر 99

3-5-1-4-مکان یابی نصب حفاظ های ایمنی 100

3-5-1-5-مسیرهایی که نیازمند نصب حفاظ میباشند 100

3-5-1-6-مسیرهایی که دارای حفاظ نامناسب میباشند 101

3-5-1-7-درجه بندی وضعیت گاردریل ها 103

3-5-2-خرابی های روسازی 104

3-5-2-1-برآمدگی وفرورفتگی 105

3-5-2-2-پایین افتادگی شانه 106

3-5-2-3-ترک خرودگی انعکاسی درز 108

3-5-2-4-ترک خوردگی بلوکی 109

3-5-2-5-ترک خوردگی پوست سوسماری 111

3-5-2-6-ترک های طولی وعرضی 113

3-5-2-7-ترک های خوردگی لبه 115

3-5-2-8-ترک خوردگی لغزشی 116

3-5-2-9-چاله 118

3-5-2-10-شیرا شدن مسیر چرخ ها 120

3-5-2-11-کناررفتگی 121

3-5-2-12-قیرزدگی 122

3-5-2-13-موج زدگی 124

3-5-2-14-وصله وکنده کاری 126

3-5-3-تابلوها وعلائم رانندگی 127

3-5-3-1-طبقه بندی تابلوها از لحاظ وظیفه 128

3-5-3-1-1-تابلوهای انتظامی 128

3-5-3-1-2-تابلوهای اخطاری 128

3-5-3-1-3-تابلوهای اخباری 129

3-5-3-1-4-تابلوهای مدرسه/عابرپیاده 130

3-5-3-1-5-تابلوهای وضعیت های موقتی 130

3-5-3-2-استانداردسازی کاربرد 130

3-5-3-3-استانداردهای طراحی 131

3-5-3-3-1-شکل ورنگ 131

3-5-3-3-2-پیام ها 133

3-5-3-3-3-روشن سازی وانعکاس پذیری 133

3-5-3-4-استانداردسازی جایگذاری 133

3-5-3-4-1-کنارجاده 133

3-5-3-4-2-موقعیت طولی 134

3-5-3-4-3-موقعیت جانبی 135

3-5-3-4-4-ارتفاع 135

3-5-3-4-5-زاویه 136

3-5-3-5-درجه بندی وضعیت تابلوها وعلائم 137

3-5-4-خط کشی های راه وعلائم افقی 138

3-5-4-1-قابلیت دید 139

3-5-4-2-بازتابندگی 140

3-5-4-3-روشنایی ،فام وابعاد 141

3-5-4-4-خطوط طولی 141

3-5-4-4-1-خط محور 142

3-5-4-4-2-خط کشی لبه راه 148

3-5-4-4-3-خط کشی طولی درمحدوده قوس های افقی وقائم 152

3-5-4-4-4- درجه بندی کیفیتی خط کشی طولی 156

3-5-4-5- خط کشی عرضی 157

3-5-4-5-1- خط ایست 157

3-5-4-5-2-خط رعایت حق تقدم عبور 159

3-5-4-5-3-خط کشی گذرگاه عرضی عابرپیاده 161

3-5-4-5-4-خط کشی پارکینگ 164

3-5-4-5-5-خط کشی سرعت گیر ورویکردهای منتهی به آن 167

3-5-4-5-6-خط کشی عرضی میله ای 170

3-5-4-5-7-درجه بندی کیفیتی خط کشی عرضی 172

3-5-4-6-خط کشی پیکان ها وفلش ها 172

3-5-4-6-1-درجه بندی کیفیتی پیکان ها 176

3-5-4-7-خط کشی ها شور وخط کشی جناغی 177

3-5-4-7-1-درجه بندی کیفیتی وضعیت هاشور وخط کشی جناغی 182

3-5-4-8-خط کشی محدوده تقاطع ها 182

3-5-4-8-1-محدوده تقاطع های همسطح جاده باجاده 183

3-5-4-8-2-محدوده تقاطع های مدیانی ومدور 186

3-5-4-8-3-محدوده تقاطع های غیرهمسطح  188

نمایش وضعیت خیابانها دریک PDA

نمایش وضعیت خیابانها دریک PDA

فصل چهارم:جمع آوری اطلاعات

۴ – ۱ – مقدمه

امروزه توأم با پیشرفت های مختلف در زمینه علوم مهندسی استفاده از نرم افزارهای مختلف جهت تسهیل امور روند روبه رشدی را نشان می دهد. سیستم اطلاعات جغرافیایی نیز به عنوان یکی از ابزارهای مدرن می تواند همراه با پیشرفت علوم مهندسی در حل مسایل مختلف نقش مهمی ایفاء نماید  سیستم های اطلاعات جغرافیایی مجموعه ای از ابزارها برای جمع آوری، ذخیره سازی و بازیافت ارادی و تبدیل و نمایش داده های مکانی از جهان واقعی به مجموعه مقاصد ویژه می باشد یک GIS می تواند امکانات بیشتری را برای تصممیم گیری های چند جانیه که عوامل مختلفی در آنها دخالت دارند در اختیار کاربران و مدیران قرار دهد، که اینگونه تجزیه و تحلیل ها بدون GIS مستلزم صرف وقت و هزینه بسیاری می باشد .قابلیت کار کردن با داده های مکانی و اطلاعات توصیفی مربوط به آنها و ترکیب انواع مختلف داده ها با سرعت زیاد با روشهای دستی و سایر سیستم ها امکان پذیر نیست . توانایی اجرای آنالیزهای پیچیده ، مزیتهای کمی و کیقی را برای سیستم های اطلاعات جغرافیایی فراهم آورده است و GIS را از دیگر سیستم ها متمایز نموده است . در این پژوهشی سعی بر این است که با استفاده از این ابزار توانمند و نرم افزارهای وابسته به آن گامی در جهت ایمنی هر چه تمامتر مسیرهای عبور و مرور درون شهری و بیرون شهری و اجزای وابسته به آن با صرف هزینه و وقت حداقل برداشته شود۔

4-1-مقدمه 191

4-2-تصادفات ومطالعات وآمار وبرنامه های مربوط به آن 192

4-3-دست یابی به ایمنی راه ها 195

4-3-1-کنترل احتمال وقوع تصادفات   196

4-3-2-کنترل خطر تصادفات/پیشگیری تصافدات 197

4-3-3اصلاح خصوصیات رفتار راننده 197

4-3-4-کنترل آُیب های جانی 198

4-3-5-مدیریت پس از سوانح 199

4-3-6-برنامه ریزی جهت اجرای استراتژی های لازم 200

4-3-7-میبانی سیاست گزاری ملی 201

4-4-سیتسم های جمع آوری داده تصادفات 202

4-4-1-گزارش تصادفات 203

4-4-2-سیستم های ثبت دستی 204

4-4-3-سیستم های ثبت کامپیوتری 208

4-5-امار تصادفات 208

4-5-1-نوع آمار 209

4-5-2-نرخ تصادفات 210

4-5-3-نمایش آمار و کاربرد آن 213

4-5-4-شناسایی موقعیت های پرتصادف 215

4-5-5-قبل وبعدا تحلیلی تصادفات 217

4-6-آنالیز مکان 220

4-6-1-دیاگرام برخورد 220

4-6-2-دیاگرام وضعیت 222

4-6-3-تفسیر دیاگرام های وضعیت وبرخورد 223

4-7-توسعه اقدام متقابل 224

4-8-موضوعات مورد نظر 225

4-9-اطلاعات مورد نیاز هریک از عوارض جاده 226

4-9-1-برداشت عوارض 227

4-9-1-1-برداشت خرابی های روسازی 227

4-9-1-2-برداشت گاردریل ها 230

4-9-1-3-برداشت تابلوها 237

4-9-1-4-برداشت علائم افقی وخط کشی های روسازی 239

4-9-2-ایجاد لایه های عوارض 251

4-9-2-1-ایجاد لایه خرابی های روسازی 251

4-9-2-2-ایجاد لایه گاردریل 252

4-9-2-3-ایجاد لایه تابلوها 253

4-9-2-4-ایجاد لایه خط کشی ها وعلائم افقی 254

4-10-3-ایجاد شناسنامه لایه ها 257

4-10-3-1-ایجاد شناسانمه لایه خرابی روسازی 257

4-10-3-2-ایجاد شناسنامه لایه گاردریل 260

4-10-3-3-ایجاد شناسنامه لایه تابلوها 264

4-10-3-4-ایجاد شناسنامه علائم افقی وخط کشی ها 265

4-10-4-آنالیز داده ها 272

4-10-4-1-آنالیز داده های مربوط به خرابی های روسازی 274

4-10-4-2-آنلایز داده های مربوطبه گاردریل ها 281

4-10-4-3-آنالیز داده های مربوط به تابلوها 288

4-10-4-4-آنلایز داده های مروبط به علائم افقی 293

نمایی از مناطق پرتصادف عابرنی پیاده تولید شده توسط GIS

نمایی از مناطق پرتصادف عابرنی پیاده تولید شده توسط GIS

فصل پنجم:نتیجه گیری وپیشنهادات

۵ – ۲ – پیشنهادات

  • از آنجا که ایجاد سیستم ایمنی جاده ها توسط GIS ارتباط مستقیمی با کیفیت و جزئیات اطلاعات دارد، ضروری است اطلاعات مکانی مورد نیاز با دقت بیشتری برداشت و مشخصات توصیفی آنها تکمیل گردد تا امکان تحلیل هر چه دقیقتر مسیر ممکن باشد.
  • نتیجه این تحقیق نشان می دهد که اطلاعات فعلی در زمینه برداشت تعدادی از عوارض همانند بعضی از علائم افقی نظیر جناغی ها ناکافی هستند زیرا در حقیقت این عارضه باید به صورت چند ضلعی مدل شود و مدل کردن آن به صورت چند ضلعی مستلزم داشتن مختصات جغرافیایی دقیق تری از آن می باشد.از اینرو به منظور وضوح هر چه بیشتر و بهتر مدل و نزدیکتر شدن آن به واقعیت داشتن جزئیات بیشتر از مختصات جغرافیایی اینگونه از عوارض پیشنهاد می شود.
  • شایسته است که برای آنالیز هر چه بهتر مسیر، مدل ایده آل مسیر و بانک اطلاعاتی مربوط به آن در محیط GIS ایجاد گردند و مسیر موجود و مسیر استاندارد با هم مقایسه شوند.

5-1-نتیجه گیری 313

5-2-پیشنهادات 315

منابع وماخذ    316

فهرتس منابع فارسی 317

فهرست منابع لاتین 319

چکیده انگلیسی 323

فهرست جداول

3-1-درجه بندی گاردریل ازلحاظ کیفیت  103

3-1- درجه بندی گاردریل ازلحاظ کیفیت 104

3-2- درجه بندی خرابی روسازی از نوع برآمدگی وفرورفتگی 106

3-3- درجه بندی خرابی روسازی از نوع پایین افتادگی شانه 107

3-4- درجه بندی خرابی روسازی از نوع ترک خوردگی انعکاسی درز 109

3-5- درجه بندی خرابی روسازی از نوع ترک خوردگی بلوکی 111

3-6- درجه بندی خرابی روسازی از نوع ترک خرودگی پوست سوسماری 113

3-7- درجه بندی خرابی روسازی از نوع ترک های طولی وعرضی 115

3-8- درجه بندی خرابی روسازی از نوع ترک خوردگی لبه 116

3-9- درجه بندی خرابی روسازی از نوع ترک خوردگی لغزشی 118

3-10- درجه بندی خرابی روسازی از نوع چاله 119

3-11- درجه بندی خرابی روسازی از نوع شیار شدن مسیر چرخ ها 121

3-12- درجه بندی خرابی روسازی از نوع کنار رفتگی 122

3-13- درجه بندی خرابی روسازی از نوع قیرزدگی 124

3-14- درجه بندی خرابی روسازی از نوع موج زدگی 125

3-15- درجه بندی خرابی روسازی از نوع وصله وکنده کاری 127

3-16- راهنمای نقاط ازپیش تعیین شده برای نصب تابلوها 134

3-17-درجه بندی تابلوها علائم ازلحاظ کیفیت 137

3-17-درجه بندی تابلوها علائم از لحاظ کیفیت 138

3-18-اندازه های فواصل اخطاری برای محل هایی که درآنهاست سبقت ممنوع است 144

3-19-درجه بندی وضعیت خطی کشی طولی 156

3-19-درجه بندی وضعیت خطی کشی طولی 157

3-20-جزئیات مربوطبه ابعاد درفضای پارکینگ 164

3-21-تعداد فضای مورد نیاز پارکینگ ویژه معلولین 166

3-22-درجه بندی وضعیت خطی کشی عرضی 172

3-23-درجه بندی وضعیت پیکان ها 176

3-24-درجه بندی وضعیت خطی کشی هاشور وجناغی 182

4-1-آمار تصادفات راه های ملی ایالات متحده درسال 2000 193

4-2-معیارهای برنامه ریزی وعملکردی ترافیک مرتبط بااستراتژی های ایمنی راه 201

4-3-فهرستی از برداشت خرابی های روسازی مسیر رفت کردستان تهران 228

4-4-فهرستی از برداشت عوارض خطی گاردریل درمسیر رفت کردستان تهران 231

4-5-فهرستی از برداشت تابلوها درمسیر رفت کردستان تهران 238

4-6-فهرستی از برداشت پیکان های درمسیر رفت کردستان تهران 240

4-7-فهرستی از برداشت خطوط لبه ومحور سازی درمسیر رفت کردستان تهران 241

4-8-فهرستی از برداشت جناغی ها درمسیر رفت کردستان تهران 250

4-9-اطلاعات توصیفی مربوط به عوارض نقطه ای خرابی ها 258

4-10-اطلاعات توصیفی مروبطبه عوارض خطی گاردریل ها 261

4-11-اطلاعات توصیفی مربوط به عوارض نقط های منتسب به تابلوها   264

4-12-اطلاعات توصیفی مربوط به عوارض نقطه ای علائم افقی 266

4-13-اطلاعات توصیفی مروبطبه عوارض خطی علائم افقی 267

4-14-اطلاعات توصیفی مروبطبه عوارض خطی علائم افقی 271

4-15-شناسنامه لایه خرابی های روسازی همراه بافیلد درجه بندی کیفیت 275

4-16-جدول توصیفی لایه خرابی های روسازی که قابل Hot Link به عارضه مورد نظر میباشد 277

4-17- جدول توصیفی لایه خرابی های روسازی که قابل Hot Link به عارضه مورد نظر میباشد  278

4-18- جدول توصیفی لایه خرابی های روسازی که قابل Hot Link به عارضه مورد نظر میباشد    279

4-19- جدول توصیفی لایه خرابی های روسازی که قابل Hot Link به عارضه مورد نظر میباشد  280

4-20- جدول توصیفی لایه خرابی های روسازی که قابل Hot Link به عارضه مورد نظر میباشد  280

4-21- جدول توصیفی لایه خرابی های روسازی که قابل Hot Link به عارضه مورد نظر میباشد    280

4-22- جدول توصیفی لایه خرابی های روسازی که قابل Hot Link به عارضه مورد نظر میباشد 280

4-23- جدول توصیفی لایه خرابی های روسازی که قابل Hot Link به عارضه مورد نظر میباشد  280

4-24- جدول توصیفی لایه خرابی های روسازی که قابل Hot Link به عارضه مورد نظر میباشد    281

4-25- جدول توصیفی لایه خرابی های روسازی که قابل Hot Link به عارضه مورد نظر میباشد       281

4-26-شناسنامه لایه خطی گاردریل همراه بافیلد درجه بندی کیفیتی  282

4-27-نمایی از جدول توصیفی لایه گاردریل که قابل Hot Link به عارضه مورد نظر میباشد   285

4-28- نمایی از جدول توصیفی لایه گاردریل که قابل Hot Link به عارضه مورد نظر میباشد    286

4-29- نمایی از جدول توصیفی لایه گاردریل که قابل Hot Link به عارضه مورد نظر میباشد    286

4-30- نمایی از جدول توصیفی لایه گاردریل که قابل Hot Link به عارضه مورد نظر میباشد    286

4-31- نمایی از جدول توصیفی لایه گاردریل که قابل Hot Link به عارضه مورد نظر میباشد    287

4-32- نمایی از جدول توصیفی لایه گاردریل که قابل Hot Link به عارضه مورد نظر میباشد    287

4-33- نمایی از جدول توصیفی لایه گاردریل که قابل Hot Link به عارضه مورد نظر میباشد    287

4-34-شناسنامه لایه تابلوها همراه با فیلد درجه بندی کیفیتی 288

4-35-نمایی از جدول توصیفی لایه تابلو که قابل Hot Link به عارضه مورد نظر میباشد    290

4-36- نمایی از جدول توصیفی لایه تابلو که قابل Hot Link به عارضه مورد نظر میباشد     291

4-37- نمایی از جدول توصیفی لایه تابلو که قابل Hot Link به عارضه مورد نظر میباشد     291

4-38- نمایی از جدول توصیفی لایه تابلو که قابل Hot Link به عارضه مورد نظر میباشد     291

4-39- نمایی از جدول توصیفی لایه تابلو که قابل Hot Link به عارضه مورد نظر میباشد     291

4-40- نمایی از جدول توصیفی لایه تابلو که قابل Hot Link به عارضه مورد نظر میباشد    292

4-41- نمایی از جدول توصیفی لایه تابلو که قابل Hot Link به عارضه مورد نظر میباشد    292

4-42- نمایی از جدول توصیفی لایه تابلو که قابل Hot Link به عارضه مورد نظر میباشد     293

4-43- نمایی از جدول توصیفی لایه تابلو که قابل Hot Link به عارضه مورد نظر میباشد     293

4-44-شناسنامه مربوط به پیکان های روسازی همراه بافیلد درجه بندی کیفیتی 294

4-45-نمایی ازجدول توصیفی لایه پیکان ها که قابل Hot Link به عارضه مورد نظر میباشد     295

4-46- نمایی ازجدول توصیفی لایه پیکان ها که قابل Hot Link به عارضه مورد نظر میباشد     296

4-47- نمایی ازجدول توصیفی لایه پیکان ها که قابل Hot Link به عارضه مورد نظر میباشد     296

4-48- نمایی ازجدول توصیفی لایه پیکان ها که قابل Hot Link به عارضه مورد نظر میباشد     296

4-49-شناسنامه مربوط به خطوط لبه ومحور روسازی همراه بافیلد درجه بندی کیفیتی 298

4-50-نمایی از جدول توصیفی لایه خطوط طولی که قابل Hot Link به عارضه مورد نظر میباشد      304

4-51- نمایی از جدول توصیفی لایه خطوط طولی که قابل Hot Link به عارضه مورد نظر میباشد      305

4-52- نمایی از جدول توصیفی لایه خطوط طولی که قابل Hot Link به عارضه مورد نظر میباشد      305

4-53- نمایی از جدول توصیفی لایه خطوط طولی که قابل Hot Link به عارضه مورد نظر میباشد      305

4-54- نمایی از جدول توصیفی لایه خطوط طولی که قابل Hot Link به عارضه مورد نظر میباشد      306

4-55- نمایی از جدول توصیفی لایه خطوط طولی که قابل Hot Link به عارضه مورد نظر میباشد      306

4-56- نمایی از جدول توصیفی لایه خطوط طولی که قابل Hot Link به عارضه مورد نظر میباشد      306

4-57- نمایی از جدول توصیفی لایه خطوط طولی که قابل Hot Link به عارضه مورد نظر میباشد      307

4-58- نمایی از جدول توصیفی لایه خطوط طولی که قابل Hot Link به عارضه مورد نظر میباشد      307

4-59-شناسنامه مربوط به خطوط جناغی همراه با فیلد درجه بندی کیفیتی 308

4-60-نمایی ازجدول توصیفی لایه خطوط طولی که قابل Hot Link به عارضه مورد نظر میباشد       309

4-61- نمایی ازجدول توصیفی لایه خطوط طولی که قابل Hot Link به عارضه مورد نظر میباشد       310

4-62- نمایی ازجدول توصیفی لایه خطوط طولی که قابل Hot Link به عارضه مورد نظر میباشد       310

4-63- نمایی ازجدول توصیفی لایه خطوط طولی که قابل Hot Link به عارضه مورد نظر میباشد       310

4-64- نمایی ازجدول توصیفی لایه خطوط طولی که قابل Hot Link به عارضه مورد نظر میباشد       310

4-65- نمایی ازجدول توصیفی لایه خطوط طولی که قابل Hot Link به عارضه مورد نظر میباشد       311

فهرست شکلها

2-1-نمایی از مسیر ایمن ایجاد شده برای رفتن به مدرسه توسط GISا 14

2-2-نمایی از نقشه باکدگذاری رنگی،نمایشگر هرلینک خیابان برای دوچرخه سواری 15

2-3-نمایی از مناطق پرتصادف عابرین پیاده تولید شده توسط GISا   16

2-4-نمایی از لایه بکاررفته درآنالیز 49

2-5-انجام انواع آنالیزها برای انتخاب بهترین مسیر بین دونقطه 1و2 درپل ولایت،تقاطع بزرگراه های نیایش باچمران 50

2-6-نصب دستگاه های PDA و GPS درخودرو 54

2-7-دستگاه GPS استفاده شده ویک دستگاه PDA که یک سیمکارت تلفن هماره به آن متصل است 57

2-8-نمایش وضعیت خیابان ها دریک PDAا 59

2-9-نمایش وضعیت جریان ترافیک دریک سیستم اطلاعات مکانی 60

2-10-نمایش سرعت درشبکه راه های برلین 61

2-11-نمودار پروفیل سرعت یک ماشین که به وسیله GPS اندازه گیری شده است 62

2-12-معماری پیشنهادی برای پیاده سازی سیستم 63

2-13-نمایش یک وسیله نقلیه درنقشه دیجیتالی درنرم افزار AVLا 66

2-14-ارسال موقعیت توسط اطلاعات متنی به ماشین امدادگر 67

3-1-نمایی از یک نقشه بامدل ارتفاعی رقومی شده 72

3-2-نمایی از یک نقشه برداری ساده بااستفاده از علائم برداری که درآن چشمه ها با نقاط،رودخانه ها باخطوط ودریاچه ها باچندضلعی نمایش داده شده است 73

3-3-نمایی ازمحیط کلی نرم افزار ره نگار 88

3-4-نمایی از بخش نمایش فیلم نرم افزار ره نگار 89

3-5-نمایی از بخش نمایش نقشه نرم افزاره نگار 90

3-6-نمایی ازمحیط ArcMap نرم افزار ArcGISا  92

3-7-نمایی از محیط ArcCatalog نرم افزار ArcGISا      93

3-8-نماییز از محیط نرم افزار Arcviewا 95

3-10-نمایی از یک حفاظ فلزی 98

3-11-نمایی از یک حفاظ بتونی 99

3-12-نمایی ازیک ضربه گیر 100

3-13-نمایی از چند تابلوی انتظامی 128

3-14-نمایی از چندتابلوی اخطاری   129

3-15-نمایی ازچند تابلوی راهنمای این مسیر 129

3-16-نمایی از چند تابلوی اخباری    130

3-17-نمایی از تابلوهای مدرسه/عابرپیاده 130

3-18-نمایی از تابلوهای ایست ورعایت حق تقدم 132

3-19-نمایی ازجزئیات خط کشی محور در راه های دوخطه درشرایط سبقت آزاد 145

3-20-نمایی ازجزئیات خط کشی محور درراه های دوخطه دوطرفه درشرایط سبقت ممنوع 145

3-21-نمایی ازجزئیات خط کشی خط محور درراه های چهار خطه وبیشتر(بدون میان گاه)  146

3-22-نمایی از جزئیات خط کشی خط محور در راه های سه خطه دوطرفه در نواحی سبقت ممنوع وسبقت آزاد 146

3-23-نمایی از جزئیات خط عبور درشرایطی که تغییر خط مجاز باشد 147

3-24-نمایی از خط کشی خط عبور درمعابر بزرگراهی وآزادراهی 148

3-25-نمایی ازجزئیات خط کشی خط عبور درشرایطی که تغییرخطر مجاز نباشد 148

3-26-خط کشی خط لبه سمت راست درراه های دوطرفه بدون میان گاه    151

3-27-نمایی از جزئیات خط کشی خط لبه سمت راست وچپ درمعابر شریانی درجه یک 152

3-28-نمایی از روش تعیین حدود خط کشی سبقت ممنوع 153

3-29-روش تعیین حدود خط کشی سبقت ممنوع درقوس های عمودی 154

3-30-خط کشی محدوده سبقت ممنوع درقوس های تند 155

3-31-جزئیات خط کشی خط ایست 159

3-32-جزئیات خط کشی رعایت حق تقدم عبور درمحدوده تقاطع های هم سطح 161

3-33-جزئیت خط کشی گذرگاه عابرین پیاده بااستفاده از الگوی نردبانی 163

3-34-طرح کلی خط کشی فضای پارکینگ 167

3-35-نمایی از خط کشی سرعت گیر 169

3-36-جزئیات خط کشی نوارهای عرضی میله ای درخط عبور 171

3-37-جزئیات خطی کشی پیکانهای جهت نما در راه های باسرعت عبور کمتر یا مساوی 65 کیلومتر برساعت 174

3-38-جزئیات الگوی خط کشی پیکانهای جهت نما درراه های باسرعت عبور بیشتراز 65 کیلومتر برساعت 175

3-39-جزئیات مربوطبه خط کشی هاشور 179

3-40-جزئیات خطی کشی جناغی 181

3-41-جزئیات خط کشی محدوده تقاطع های همسطح 185

3-42-جزئیات خطی کشی زرد رنگ محدوده تقاطع های چراغدار 186

3-43-جزئیات خط کشی محدوده میدان ورویکردهای منتهی به آن 188

3-44-جزئیات خط کشی های درمحدوده تقاع های غیرهمسطح 190

4-1-الگوی روند تصادفات منجر به فوت از سال 1966 تاسال 2000   194

4-2-الگوی روی نرخ تصادفات منجر به فوت از سال 1966 تاسال 2000   194

4-3-نمونه برگه خلاصه تصادف متعلق به New York, Mineolaا  207

4-4-آمار مرگ ومیر از سال 1925 تا سال 2000   214

4-5-نمونه ای از نقشه نقطه ای تصادفات 216

4-6-معیار رد شدن برای داده های توزیع پواسون درتست دوجمله ای 219

4-7-علائم به کاررفته در دیاگرام برخورد 221

4-8-نمایی ازیک دیاگرام برخورد 222

4-9-نمایی از یک دیاگرام وضعیت 223

4-10-نمایی ازنقشه GISمسیرکردستان درمقیاس125000      226

4-11-نمایی از لایه خرابی ایجاد شده درمحیط Arcviewا   252

4-12-نمایی از لایه خطی گاردریل درمحیط Arcviewا    253

4-13-نمایی ازلایه نقطه ای تابلوها درمحیط Arcviewا   254

4-14-نمایی از لایه نقطه ای پیکان ها درمحیط Arcviewا       255

4-15-نمایی ازلایه خطی خطوط لبه ومحور درمحیط Arcviewا    256

4-16-نمایی از لایه خطی جناغی درمحیط Arcviewا    256

4-17-نمایی از لایه خرابی روسازی و Hot link کردن تصویر مربوطه 277

4-18-نمایی از لایه گاردریل و Hot link کردن تصویر مروبطه 285

4-19-نمایی از لایه تابلو و Hot link کردن تصویر مربوط به آن 290

4-20-نمایی از لایه پیکانها و Hot link کردن تصویر مربوط به ان 295

4-21-نمایی از لایه خطوط طولی و Hot link کردن تصویر مربوط به آن 304

4-22-نمایی از پرس وجوی انجام شده برروی لایه جناغی ها و Hot link کردن تصویر 309


ABSTRACT

geographic information systems (GIS), are known as best method in creation, keeping and presentation of geographic information. whereas, the spatial data are fundamental elements of geographic information system using the GPS , as a position tool in GIS can be more useful and effective . In this project , the author has tried to present a new method to increase road safety by using GIS and its softwares. In geographic information systems , data has been saved in form of natural coordinates.in other words,GIS can provide coordinates of each perilous point and accident location . by using of these coordinates ,different layers of information as spatial , chart , table and map data can be generate and all layers , can be get different outgoings and dangerous location in highway and freeway and their effective factors are determined . The gis software can be used for rapid inform and reaction and with supplying possibilities in this software environment , the specialists spend less time for collecting data and several specialist can see the data and decide together . For this resean the road’s risk decrease and road users can travel in routes with more comfort.


مقطع : کارشناسی ارشد

بلافاصله بعد از پرداخت به ایمیلی که در مرحله بعد وارد میکنید ارسال میشود.


فایل pdf غیر قابل ویرایش

خرید فایل pdf وسفارش word

قبل از خرید فایل می توانید با پشتبانی سایت مشورت کنید