چکیده :  

تعیین اندازه‌ی طول وتصویر برداری از  نقاط حساس بدن بدون جراحی خدمت شایان به پزشکان وبشر می نماید.

BIOMETRY OPTICAL  یا  فاصله سنجی نوری این امکان را امروزه برای بشر فراهم کرده است.

انچه پیش رو دارید گزازشی است که حاصل مطالعات و تحقیقات انجام شده درموردعملکرد فیزیکی و الکترونیکی دستگاههای ساخته شده در زمینه  BIOMETRY OPTICAL  می باشد.

کلید واژه ها :

انترفرومتر، همگرایی، توموگرافی، انکسار، ردیاب نوری

فهرست مطالب

 

عنوان                                                                                                                   صفحه

مقدمه ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..1

فصل اول نمونه های تجاری………………………………………………………………………………………………………………………….2

1-1 ساختمان کره‌ی چشم……………………………………………………………………………………………………………………………….3

1-2-TABCON …………………………………………………………………………………………………………………………………………..5

1-3- BIOMETRY IOL-MASTER………………………………………………………………………………………………………..7

فصل دوم تئوری فیزیکی……………………………………………………………………………………………………………………………..8

2-1- مقدمه ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………..9

2-2- اندازه گیری خطای انکساری چشم……………………………………………………………………………………………………….12

2-3- بیومتری وتوموگرافی با پیوستگی دینامیک …………………………………………………………………………………………22

2-4- توصیف ساده ای از شکل ها …………………………………………………………………………………………………………………33

2-5- شرح جزییات…………………………………………………………………………………………………………………………………………35

2-6- خلاصه فصل ……………………………………………………………………………………………………………………………………….55

فصل سوم مدارات الکترونیکی …………………………………………………………………………………………………………………61

3-1- مقدمه ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………62

3-2- میدان فنی دستگاه………………………………………………………………………………………………………………………………..67

33زمینه دستگاه   …………………………………………………………………………………………………………………………………..67

3-4-  خلاصه ازبلوک دیاگرام ……………………………………………………………………………………………………………………..70

3-5- عملکرد کلی دستگاه  …………………………………………………………………………………………………………………………73

3-6- بخش تجزیه سیگنال OCT   …………………………………………………………………………………………………………..79

3-8- عملکرد انعکاس چشم…. ……………………………………………………………………………………………………………………79

3-9- تصویر نهایی…………………………………………………………………………………………………………………………………………80

3-10- خلاصه‌ی فصل…………………………………………………………………………………………………………………………………..90

فصل چهارم سخت افزار ……………………………………………………………………………………………………………………………91

فصل پنجم نرم افزار……………………………………………………………………………………………………………………………………94

نتیجه گیری نهایی و پیشنهادات ……………………………………………………………………………………………………………………97

فهرست منابع و مراجع ……………………………………………………………………………………………………………………………………98

واژنامه‌ی انگلیسی به فارسی …………………………………………………………………………………………………………………………..99

واژنامه‌ی فارسی به انگلیسی ………………………………………………………………………………………………………………………..101

چکیده‌‌ی انگلیسی و کلید واژه های انگلیسی

صفحه‌ی عنوان انگلیسی

فهرست اشکال

 

شماره‌ی شکل                                                                                             صفحه‌

شکل (1-1) ساختمان کـره چشم  ………………………………………………………………………………………………………………….3

شکل (1-2) دستگاه TOPCON …………………………………………………………………………………………………………………..6

شکل(1-3) BIOMETRY IOL-MASTER ……………………………………………………………………………………………..7

شکل (2-1) اندازه گیری بدون تماس…………………………………………………………………………………………………………….10

شکل (2-2) تداخل سنج Kosters ………………………………………………………………………………………………………………..23

شکل (2-3)سیگنال U ردیاب ……………………………………………………………………………………………………………………….23

شکل (2-4) توموگرافی همگرا ……………………………………………………………………………………………………………………….23

شکل (2-5) تداخل سنج با منشور مضاعف Kosters با تمرکز بر پرتوی نوری شیء …………………………………..24

شکل (2-6) تداخل سنج   Kostersآئینه مرجع…………………………………………………………………………………………….24

شکل (2-7) اندازه گیری فواصل درون کره چشمی به وسیله تداخل سنجی با همگرایی کوتاه…………………..25

شکل (2-8) اندازه گیری فواصل بر اساس Mach-Zender ………………………………………………………………………….25

شکل (2-9) تولید کانون متحرک……………………………………………………………………………………………………………………26

شکل (2-10)  مولد کانون متحرک………………………………………………………………………………………………………………..26

شکل (2-11) تولید کانون ……………………………………………………………………………………………………………………………..27

شکل (2-12) اندازه گیری فواصل درون کره چشمی بوسیله روش پرتوی مضاعف………………………………………28

شکل (2-13) توموگرافی نوری ………………………………………………………………………………………………………………………28

شکل (2-14) توموگرافی نوری براساس تداخل سنج فیبر نوری…………………………………………………………………..29

شکل (3-1) تجسم اشیاء ……………………………………………………………………………………………………………………………….63

شکل (3-2) مسیر های نوری ……………………………………………………………………………………………………………………….64

شکل (3-3) تجزیه سیگنال دستگاه OCT ……………………………………………………………………………………………………65

شکل (3-4) کاربرد چشمی شکل 3-3  ………………………………………………………………………………………………………..66

شکل (3-5) سیگنال انترفرنس ………………………………………………………………………………………………………………………66

شکل (3-6) تصویر بازوی مرجع برای استفاده در تجسم ……………………………………………………………………………..67

شکل (4-1) شماتیک مدار………………………………………………………………………………………………………………………………93

 

 

مقدمه :

 

امروزه با توجه به گذر زمان ما شاهد پیشرفت در زمینه های مختلف علمی می با شیم. پیشرفت در زمینه های مهندسی پزشکی موجب کمک هر چه بیشتر پزشکان در درمان  انواع بیماریها شده است.

با ساخت انواع دستگاها در زمینه چشم پزشکی این امکان را برای چشم پزشکان فراهم کرده تا بینایی را برای افراد کم بینا و حتی نابینا به ارمغان بیاورد .

چشم پزشکان برای درمان بیماریهای چشمی نیازمند داشتن اندازه های دقیق از قسمتهای مختلف چشم می باشند.

coherence interferometry biometry روشی جدید برای اندازه گیری بدون برخورد، طول می باشد

در این روش ما نیازبه  تماس با چشم ویا اینکه بی حسی موضعی  داشته باشیم نداریم.

این نوع بیومتری با برآورد چندین زمان بیشتربهتر از روشهای صوتی آن می باشد. در این تحقیق سعی شده است که خواننده را با گوشه ای از عملکرد دستگاههای ساخته شده در این زمینه آشنا کنیم.

 

فصل اول 

نمونه های تجاری

1-1- ساختمان کـره چشم

کـره چشم در قسمت قدامی (قرنیه) شفاف بوده و طول قدامی-خلفی(طول محوری) حدوداً 24 میلیمتر می باشد .شکل کره چشم توســط فشار داخلی آن حفظ میشود. اجسام مژگانی  نگهدارنده عدسی است و در تطابق آن کمک می کند و مایع زلالیه را ترشح می کند. عنبیه، دیافراگم مدور قابل انقباضی است که در جلوی عدسی قرار گرفته و مقدار نوری را که وارد چشم میشود کنترل می کند و قطر آن 8-1 میلیمتر تغییرات دارد.

شکل (1-1) ساختمان کـره چشم

عدسی یک جسم نیمه جامد  است که شامل 3 قسمت میشود که شامل هسته (nucleus) و کورتکس (cortex) و کپسول (capsule) می باشد. هسته عدسی در قسمت وسط قرار دارد که توسط یک لایه ضخیم از ماده کورتیکال پوشیده شده است و در داخل یک کپسول الاستیک شفاف (transparent) قرار گرفته است.

قدرت محدب بودن عدسی توسط انقباض و انبساط عضلات مژگانی تغییر می کند که این امر در بینایی، تطابق  نامیده میشود. حفره داخل چشم توسط لنز به دو بخش تقسیم میشود،

کاتاراکت

به هر گونه کدورت عدسی کاتاراکت گفته میشود و شیوع در بالاتر از 65 سالگی به 60% می رسد، اگر تمام پروتئینهای عدسی کدر باشند، آن را رسیده می گویند. علائم کاتاراکت شامل کاهش تدریجی بینایی وپخش نور تابیده شده از اشیاء (glare) و کج و معوج دیدن (distortion) و کاهش تشخیص رنگ و تاری دید (blure) می باشد.

کاتاراکــت ممکن است فقط یک چشم را درگـــیر کند یا در یک چشم با سرعت بیشتر پیشرفت کند. نشانه های کاتاراکت، مردمک سفید در حالت رسیده بودن و لکه های سفید، خاکستری و زرد در حالت نارس می باشد.

در کاتاراکت پیری  ( Senile )، کاهش و تاری دید تنها علائم بیماری است. بعلت افزایش قدرت عدسی در مراحل اولیه، دید نزدیک بهتر میشود ولی با پیشرفت کدورت دید نزدیک و هد کاهش پیدا می کند. خارج کردن عدسی هنگامی لازم است که بینایی بیمار به قدری کاهش یافته است که برای زندگی روزمره با توجه به شغلش مشکل باشد. در جراحی کاتاراکت، عدسی به روش داخل کپسولی یا خارج کپسولی از چشم خارج میشود.

وقتی لنز از چشم خارج شده است، چشم قدرت تطابق ندارد و آن را Aphakic گویند و با عینک یا لنز تماسی یا لنز داخل چشمی (IOL) تصحیح میشود. عینک با شماره زیاد، زمانی برای تنظیم نیاز دارد و خسته کننده است. لنز تماسی نیز برای ورود و خارج کردن آن با دست مشکلاتی دارد و لنز داخل چشمی بهترین راه است. لنز داخل چشمی در فضای خالی مکان عدسی جراحی شده قرار می گیرد و به بافتهای اطراف متصل میشود. کمترین اعوجاج (distortion) را در اندازه تصویر روی شبکیه را دارد.

 

-نکات مهم در بیومتری چشم

بیومتری یک قدم اساسی قبل از جراحی کاتاراکت است. هدف بیومتری توانایی انتخاب دقیق لنزی است که برای هر بیمار خاص گرفته میشود. انجام بیومتری قبل از هر عمل کاتاراکت لازم و نیازمند مهارت میباشد و چشم پزشکان بایستی با نحوه انجام آن آشنا باشند. دقت اندازه گیری بیومتری نیز برای جراح بسیار مهم است تا نتایج بدست آمده قابل اعتماد باشد و توسط یک سری علل مثلا مشکلات دستگاه یا تکنیک اندازه گیری ضعیف مخدوش نشود.

دستگاههای متفاوتی در زمینه بیومتری OPTICAL امروزه در بازار وجود دارد از مشهورترین ومعتبرترین این دستگاهها می توان به 2 دستگاه زیر اشاره کرد.

1.TOPCON  نوع 3D-OCT

2.BIOMETRY  IOL-MASTER

 

 

     1-2-  TOPCON  

 

مجموعه دستگاههای چشم پزشکی  TAPCONکه ساخت شرکت FUCHS MEDICAL میباشد.

در نوع 3D-OCT شکل 1-1 یک خیز رو به جلو برای بهتر کردن وبهبود دادن مطلوبیت هر چه بیشتر نمایش تصاویر و یک تکنولوژی سرعت بالا تصویر که 4 حوزه اصلی OCT  نامیده می شود وجود دارد.

بر خلاف قرار داد OCT , 4 حوزه اصلی تداخل اطلاعات را با یک صفحه نمایش یاداشت می کنند و در عوض حرکت آیینه ها اسکن حساسیت سرعت و تصویر نمایش های افزوده شده را مورد تایید

قرار می دهد.

شرکت FUCHS MEDICAL با ساختن و تاسیس کردن TOPCON بدون دوربین (شبکیه ای اتساع مردمک چشم)و جدید ترین  نوع ان یعنی 3D-OCT برای بیمارستانها این امکان را فراهم کرده است تا از اخرین ابزار برای کشف و ردیابی بیماریهای شبکیه ای بهره مند باشند.

 


مقطع : کارشناسی

بلا فاصاه بعد از خرید به ایمیلی که در مرحله بعد وارد می کنید ارسال می شود.

قیمت :25 هزار تومان
دارای فایل word  و pdf