فهرست مطالب

فصل اول

یک روش مدیریت پیکربندی (CM ) هوشمند به سازمانها اجازه می دهند تا منابع IT خود را در حد ماکزیمم سودمندتر و قابل اطمینان تر سازند. توسعه دهندگان هر برنامه نیاز به توجه ویژه حدودا 60 درصد تاثیرات سرویس، به سبب مشکلات پیکربندی می باشند. بسیاری از آیتم‌ها در طول یک دوره حیات محصول یا سرویس تغییر می کنند و حفظ دنباله این تغییرات مهم هستند. مباحث مربوط به CM ضعیف، شامل شکست‌های مربوط به سیسستم، شکست سرویسهای کلیدی، کارایی ضعیف و کاهش بهره وری بوده و نتیجتا باعث تاثیر جدی در تجارت می شود.[1]
هدف اصلی مدیریت تغییرات، حذف تمام تغییرات محصول نیست ولی کمک به حداقل کردن تاثیرات منفی از تغییرات ضروری بوده و از تغییرات غیر ضروری اجتناب می کند.[2]
از نمای مدیریت پروژه ، CM یک فعالیت مدیریتی است که تعریف یک محصول، سیستم یا فرآیند را در طول تعریف کل چرخه حیات، مدیریت می کند. CM به متخصصان پروژه کمک می کند تا تضمین کنند محصولات و سیستم‌ها، نیازمندی‌های فیزیکی و عملیاتی تعریف شده خود را برآورده می کنند و هر تغییری روی نیازمندی‌هایشان به سختی کنترل شده، به دقت شناسایی شده و به ثبت می رسند. با انگیزه‌هایی در کاهش زمان توسعه محصول، حداقل سازی هزینه در طول حیات و افزایش کلی کیفیت محصول، CM یک بخش ضروری از استراتژی تحویل محصول می باشد. CM اولین بار بصورت رسمی توسط دپارتمان دفاع آمریکا در دهه 1950، بدلیل فقدان یکریختی و ناسازگاری داده‌ها و مباحث کنترل تغییرات در مسابقه ای برای پرتاب موشک انداز آغاز شد. سازمان استانداردسازی بین المللی اولین راهنما را در CM به شکل ISO-10007 در سال 1994 شامل cm در نیازمندی بر اساس استانداردهای هوافضا مثل AS-9100، تعریف نمود. CM یکی از مهمترین نواحی فرآیندی در مدل‌های بلوغ فرآیند توسعه داده شده توسط مهندسی نرم افزار می باشد.CM یک فعالیت Through Life است که چرخه حیات پروژه را مدام گسترش می دهد. جهت برقراری و حفظ یکپارچگی سیستم/محصول سرتاسر چرخه حیات، CM یک فعالیت تکراری و مداوم است [3]
سازمان ثبت اسناد شامل فرآیندهای متعدد خدماتی جهت ایجاد، تغییر، استعلام در مورد انواع اسناد مالکیت است. بنابراین حفاظت از اسناد مالکیت و کنترل دسترسی به اطلاعات آن‌ها یکی از اهداف اساسی سازمان است. از طرف دیگر، این سازمان در تعامل مستقیم با قوه قضایه، دفاتر ثبت اسناد رسمی، سایر سازمان‌ها و ادارات دولتی و خصوصی، همچنین ارباب رجوع، به ارائه خدمات می پردازد، از اینرو نیازمند بکارگیری فرآیندها و روال‌های با کیفیت جهت مواجه با تبادل گسترده اطلاعات می باشد. از جمله اهداف کیفیت در این سازمان می توان به سرعت بالا، هزینه کمتر، قابلیت دسترسی بالا، دقت در ثبت و نگهداری اسناد و اطلاعات، سهولت استفاده از خدمات و رضایت ارباب رجوع اشاره کرد. دستیابی به اهداف فوق الذکر مستلزم تعریف و بکارگیری صحیح فرآیندهای مدیریت پیکربندی در سازمان است. فرآیندهای مدیریت پیکربندی به عنوان یکی از نواحی فرآیندی در اکثر مدل‌ها و استاندارهای بهبود فرآیند همچون CMMI [4]، PMBOK ، ITIL مطرح است. این ناحیه تعریف و اجرای صحیح فرآیندهای سازمان در سایر نواحی (مثلا نواحی مدیریت نیازمندی‌ها، طرح ریزی پروژه یا تضمین کیفیت فرآیند و محصول) را تضمین کرده، لذا از اهمیت بالایی برخوردار است. با این وجود ملزومات و رهنمون‌های ارائه شده در این مدل‌ها، بصورت کلی بیان شده و به عبارت دیگر فاقد جزئیات و نحوه ‌پیاده‌سازی در سازمان‌های مختلف است. بنابراین ابتدا باید هریک از این مدل‌ها را بر اساس اهداف، نیازها و شرایط سازمان بومی‌سازی کرد تا قابل ‌پیاده‌سازی شوند[5]. اما فرآیند بومی‌سازی نیازمند وجود تخصص در زمینه کاری سازمان و مدل مورد استفاده برای بهبود فرآیند، برنامه ریزی مناسب و تخصیص منابع موردنیاز است، در غیر اینصورت با خطر شکست مواجه خواهد بود [6]. در این راستا اولویت‌بندی بهبود فرآیندها می تواند نقش بسزایی در آغاز و هدایت بهبود فرآیند بر اساس نیازها و منابع موجود بویژه در سازمان‌های کوچک و متوسط (SME ) داشته باشد.
چالش‌ها و موانعی که در بومی‌سازی مدیریت پیکربندی وجود دارد، بسیار بوده و به همین دلیل نیاز است تا آنها را جهت ارائه طرح بهتر مدیریت پیکربندی شناسایی کرده و برای آنها راه حل‌هایی با توجه به مدل مورد استفاده بیابیم. چالش‌ها از قبیل این موارد می باشد: فقدان پشتیبانی مدیریت ارشد سازمان، هزینه‌های بالا نسبت به مزایای CM، فقدان آموزش کافی در ناحیه CM برای پرسنل سازمان، فقدان طرح جاری CM و ضعف در تعریف نیازمندی‌های CM[3]
لازم به ذکر است که بصورت کلی هدف اصلی برنامه بهبود فرآیند، اصلاح جریان کاری فرآیندها در سطح سازمان است که این امر می تواند با استفاده از ابزارهای مناسب مورد پشتیبانی قرار گیرند[7].

1-2. انگیزه تحقیق
بومی‌سازی صحیح CM در سازمان ثبت اسناد شامل تاثیرات مثبت و کارای زیر می باشد:
اول اینکه، محافظت از داده‌ها و منابع دیگر، بطوریکه محصولات همیشه برای مشتری در دسترس بوده و یا در زمان شکست، بصورت خیلی سریع قابل بازگشت باشند. مواردی که بهمراه بازبینی آنها برای سازمان دارای اهمیت بوده و لذا نباید از بین بروند و باید همیشه در دسترس باشند شامل نقشه ملک، مشخصات مالک، مشخصات ملک، میزان مالکیت افراد، گزارش‌های تهیه شده پس از بازدید از ملک، می باشند.
دوم، پایش و کنترل روال‌ها و فرآیندهای سازمان که خود منجر به دو مزیت در سازمان ثبت اسناد می شود: تعریف روالها و فرآیندهای سازمان بصورت درست و کامل، که باعث به حداقل رسیدن تداخل در کار پرسنل می شود و اینکه پرسنل روال‌ها را دنبال می‌کنند و تهیه راه آسان جهت دنبال‌کردن روال‌ها می باشد.
سوم، ارزش نهادن به کار ارباب رجوع می باشد بطوریکه نیاز آن در کمترین زمان و هزینه ممکن، برآورده می شود.

1. مقدمه…………………………………………………………………………… 2
1-1. شرح مسئله………………………………………………………………….. 2
1-2. انگیزه تحقیق…………………………………………………………………. 4

فصل دوم تعاریف پایه

بهبود فرایند نرم افزار، مجموعه‌ای مدون از فعالیت‌ها جهت ارتقای عملکرد و سطح بلوغ فرآیندهای سازمانی که نتیجتا منجر به بهبود کیفیت محصولات و خدمات می شود.بهبود فرآیندها، تجربه‌ای پیچیده و هزینه‌بر است که بدون داشتن آمادگی قبلی امكان‌پذير نخواهد بود. بنابراین ‌پیاده‌سازی درست هر گونه تغيير و بهبود در فرآيندهاي سازمان مسئولیت بزرگی است. جهت ‌پیاده‌سازی طرح بهبود فرآيند، شرکت‌ها باید نحوه انجام آن را نيز مورد توجه قرار دهند. این امر در مورد سازمان‌هاي با اندازه کوچک یا متوسط (SME )، که نیازمند بازگشت سرمایه سریع هستند، مهمتر خواهد بود. هیچ شرکتی، فارغ از اندازه آن، بدون اطمینان از این که منابع درنظر گرفته شده حداکثر ارزش را بر می‌گردانند، مایل به انجام يك پروژه نمي‌باشد. [9]
امروزهدر راستاي كمك به بهبود شيوه كسب‌وكار سازمان‌هاي توليد كننده نرم‌افزار، مدل‌های بلوغ، استانداردها و راهكارهاي مختلفيتوسط جوامع تحقيقاتي و صنعتي ارائه شده‌ است. در اين زمينه مدل يكپارچه بلوغ/توانمندي (CMMI) توسط دانشگاه كارنگي ملون (Carnegie Mellon) معرفي شده است كه حاصل يكپارچه‌سازي تجربيات پياده‌سازي مدل‌هاي بلوغ/ توانمندي (CMM) مختلف در جوامع صنعتي مي‌باشد. مدل CMMI متشكل از بهروش‌هایی است كه كل فعالیت‌های مربوط به توليد محصولات و سرویس‌ها را در سطح سازمان مورد توجه قرار می‌دهد [4].
“تيم مشاوره پياده سازي CMMI دانشگاه شيراز” مجموعه‌اي متشكل از هيئت علمي، فارغ التحصيلان و دانشجويان دانشگاه شيراز است كه داراي سوابق قبلي در زمينه بررسي معماري‌هاي سازماني و انجام پژوهش‌ها و پروژه‌هاي حاكميت فنآوري اطلاعات در برخي شركت‌هاي خصوصي و ادارات دولتي ايران مي‌باشد. اين تيم پس از انجام مطالعات تخصصي در زمينه مدل‌هاي بهبود كيفيت و ارتقاي فرآيندهاي نرم‌افزاري، اكنون در نقش مشاوره جهت بومی‌سازی تمرین‌های مدیریت پیکربندی در سازمان ثبت اسناد می باشد.
بررسی موارد موفق بهره‌گیری از مدل CMMI و نتایج حاصله در سطح شركت‌هاي بين المللي، نشان دهنده توانمندی این چهارچوب در حل مشکلات و تحقق اهداف مشابه در سازمان‌هايي با ساختار و صنايع متنوع است كه مهمترين موارد از بررسی‌های انجام شده دراين زمينه به شرح زیر می‌باشند:
طي 12 مورد مطالعاتی در سال2003، محورهاي اصلی عملکردی شامل هزینه، زمانبندی، کیفیت، رضایت مشتری و بازگشت سرمایه مورد بررسی قرار گرفتند که نتایج حاصل بصورت مشروح در بخش 3 بيان شده است [10].
موسسه‌ی مهندسی نرم‌افزار (SEI )، گزارشی را در سال 2006 منتشر کرد که در طي آن بیش از 30 سازمان مورد بررسی قرار گرفته‌اند [11]. نتایج حاصل از این بررسی‌ها در شش محور عملکردی (هزینه، زمانبندی،بهره‌وری، رضایت مشتری، کیفیت و بازگشت سرمایه) به تفکیک در قسمت 3 همین بخش ذکر شده است.
در سال 2010 نیز موسسه مهندسی نرم‌افزار، تحقیقات حاصل از ارتقاء توانمندی پس از استفاده از مدل CMMI در برخي شرکت از جمله نورتروپ گرومان ، لاکهید مارتین ، ریتون ، هریس ، و … را منتشر کرد.

شکل 2-1. سه بعد حياتي براي ارتقاي سازمان
2-2. معرفي مدل یکپارچه توانمندی/ بلوغ (CMMI)
موسسه‌یSEI ، طی تحقیقات خود برای کمک به سازمان‌ها و شركت‌هادر راستاي توليد و نگهداشت محصولات و سرویس‌های با کیفیت، ابعاد متعددی را بر شمرده است که يك سازمان با تمرکز بر آن‌ها می‌تواندشيوه کسب و کار خود را بهبود بخشد. شکل 1 سه بعد حیاتی را نشان می‌دهدکه سازمان‌ها عموما بر ارتقاي آن‌ها تمرکز دارند: نیروی انسانی، روال‌ها و روش‌ها، ابزارها و تجهیزات. در اين ميان “فرآیندهای سازمان” محوري است كه همه‌ي اين ابعاد را به هم پيوند مي‌دهد (شكل 2-1)[4].
البته اين امر به معني ناديده گرفتن افراد و تکنولوژی‌هاي سازمان نيست، اما امروزه تکنولوژی با سرعت غیر قابل تصوری در حال تغییربوده و به طور مشابه، افراد نيز معمولا در طول تجربه‌ی کاری خود برای شرکت‌های بسیاری کار می‌کنند. بنابراين تمرکز بر فرآیندهاي سازمان، زیرساخت لازم جهت رویارویی با جهاني مملو از تغییر و نيز حداكثرسازي بهره‌وری افراد و بكارگيري تکنولوژی برای رقابت با ديگر سازمان‌ها را فراهم مي‌آورد. فرآیندها به نیروی انساني سازمان کمک می‌کنند تا هوشمندانه‌تر (نه لزوما سخت‌تر) و با سازگاري بيشتري عمل كرده و اهداف کسب و کار را دنبال کنند. امروزه اهمیت فرآیندهای با كيفيت در بسیاری از سازمان‌هاي فعال در صنایع تولیدي و سرویس‌دهي با وضوح بيشتري درك شده است[4].
در ادامه اين قسمت و قبل از معرفي مدل CMMI، نحوه شكل‌گيري آن بر اساس مدل‌هاي پايه اجمالا مرور می‌شود. موسسهSEI با اعتقاد به اين اصل مدیریت فرآیند كه کیفیت سیستم یا محصول توليد شده عمدتا از کیفیت فرآیندهای مورد استفاده جهت توسعه و نگهداري آن ‌تاثير مي‌پذيرد، در ابتدا مدل‌هایي تحت عنوانCMMراتعريف كرد كه هريك ازآن‌ها يك مسیرتکاملی جهت آغاز روند بهبود، از فرآیندهای تک منظوره و نابالغ به سمت فرآیندهای منظم و بالغ را دریک یا بیش از یک زمينه توصيف مي‌كردند. پس از بكارگيري مدل‌هاي CMMدر صنايع مختلف در سراسر جهان و جمع‌آوري بازخوردهاي حاصل از پياده‌سازي بهروش‌ها، پروژه يكپارچه‌سازي به منظور حل مشکلات ناشي از بكارگيري مدل‌هاي متعدد CMM شکل گرفت. بدين ترتيب اولین نسخه از مدل يكپارچه موردنظر تحت عنوان CMMI-DEV 1.02(بصورت ساده،CMMI) تهيه ‌شده و اكنون CMMI 1.3 آخرين نسخه تكامل يافته از اين مدل يكپارچه است كه در سال 2010 توسط موسسه SEI به جوامع علمي و صنعتي ارائه شده است. CMMI مدل مرجعی ا ست که فعالیت‌هاي مربوط به توليد محصولات وخدمات را پوشش می‌دهد. امروزه سازمان‌هاي فعال در صنایع بسیاری نظیر هوافضا، بانکداری، سخت‌افزار و نرم‌افزارکامپیوتر، صنایع دفاعی و خودروسازي، ازمدل CMMI استفاده می‌كنند [12].

2-1. بهبود فرآیند…………………………………………………………………… 6
2-2. معرفي مدل یکپارچه توانمندی/ بلوغ (CMMI)ا……………………………. 7
2-2-1. نواحي فرآيندي در شيوه‌هاي نمايشي پيوسته و مرحله‌اي……….. 10
2-2-2. CMMI-SVC ا………………………………………………………………12
2-2-3. درک مفاهیم کلیدی در استفاده از CMMI-SVC ا……………………..12
2-3. مدیریت پیکربندی در بین نواحی فرآیندی CMMI ا……………………….14
2-4. مدل IDEAL ا………………………………………………………………..16

فصل سوم کارهای مرتبط

در مقاله [3]CMیک مجموعه ای از ایده‌های جدید نیست چیزی که آن ارائه می کند یک روش موثر برای مدیران پروژه است تا از یک متدلوژی فرموله شده جهت مدیریت تغییرات و وضعیت در طول چرخه حیات، استفاده کنند. این تحقیق شروع به شناسایی و اولویت‌بندی کردن موانع در ‌پیاده‌سازی موثر تمرینهای CM، می کند. این موانع را در گروه‌های بیشتری از فاکتورهای( عوامل) قابل مدیریت دسته بندی می کند. 19 مانع دسته بندی می شوند و بر اساس بحرانی بودن اولویت‌بندی می شوند و با کمک تحلیل عوامل، 3 گروه استخراج می شود
1. موانع سازمانی و مدیریتی
2. موانع ‌پیاده‌سازی
3. موانع فرآیند و طراحی
این مطالعه به متخصصان مدیریت پروژه و هم مدیریت پیکربندی برای طراحی بهتر و جلوگیری از تاثیر موانع اصلی حتی زودتر یعنی در فاز تعریف.
در مقاله [2]مطالعات روی فرآیندهای کنترل تغییر را با تعریف و تمایز بین تغییر،variation، ترتیب تغییر و فرآیندها و کنترل مدیریت تغییر، شروع می کند. سپس دو جریان را بررسی می کند. اولا بصورت تجربی توصیف می کند که ترتیب تغییر روی پروژه‌ها تاثیر می گذارد و ثانیا جهت توسعه مدل‌های جدید برای فرآیندهای مدیریت تغییر، جستجو می کند. این مقاله برای ساخت پروژه‌هایی همچون Crossrailکه اصول CM را برای مدیریت تغییر، ‌پیاده‌سازی می کنند، کاربرد دارد.
یک انگیزه برای علاقه در کنترل تغییر، این است که تغییرات اخیر در طول ساختن ممکن است سبب خرابی جدی شود.
یک تغییر ممکن است هر اصلاحی برای شکل دادن‌، جادادن روی کل یا بخشی از محصول باشد. تغییرات ممکن است توسط زمان دسته بندی شوند( پیش بینی شده/اضطراری/proactive,reactive,prefixing/post fixing) نیاز (elective,required,discretionary/ non discretionary,preferential,regulatory) یا تاثیر (beneficial/neutral/disruptive). کاهش زیانهای variations‌ها نیازمند توجه proactive است. فاز طراحی به عنوان مهمترین زمان برای مقدمه سازی عمل در نظر گرفته می شود. مدیریت موثر از سفارشات variations نیاز به درک نه تنها ریشه علت‌ها دارد بلکه همچنین تاثیرات پروژه‌های قبلی می تواند به عنوان پایه ای برای یادگیری درس‌ها باشد و همچنین بهینه کردن درس‌های آتی باشد.
در تحقیق [14] اساسا جهت توسعه مدل بلوغ Configuration Management کاربرد دارد و بطوریکه توسعه مدل بلوغ بر اساس فاکتورهای مهم موفقیت و موانع CM می باشد.
انگیزه‌های این تحقیق شامل فقدان فهم و همچنین مشکلات برتر ‌پیاده‌سازی سیستم‌های مدیریت پیکربندی می باشد. این مطالعه در سه فاز، از طریق مصاحبه و پرسشنامه با متخصصان مدیریت پیکربندی که در صنایع دفاع و هوافضا کار می کنند، هدایت می شود. مدل بلوغ CMیک ابزار ارزیابی است که نه تنها اطلاعات بنچمارک را تهیه می کند بلکه به شناسایی قوت‌ها و ضعف‌های فرآیند نیز کمک می کند. این مدل بلوغ به سازمانها برای ارزیابی سطح جاری بلوغ آنها، شناسایی اهداف منطقی جهت بهبود، کمک خواهد کرد و همچنین در تولید طرح‌های عملیاتی برای پیشرفت توانمندی‌های فرآیند CM کمک خواهد کرد.
مقاله [15] بیان دارد که تغییرات در پروژه‌ها عادی است و می تواند مفید یا زیان آور باشند. اینکه شما یک تغییر را به عنوان یک تداخل یا یک درس با ارزش ببینید، فقط به باور شما بستگی دارد. تغییرات پروژه روی هزینه و زمانبندی وطول مدت پروژه بصورت مستقیم یا غیر مستقیم تاثیر می گذارد. با وجود بحث‌ها و مقاله‌های موجود چه در عمل و چه در اکادمیک، یک فقدان اطلاعاتی در مورد روشهای سیستماتیک برای مدیریت تغییرات پروژه وجود دارد. این مقاله یک سیستم مدیریت تغییرات جامعی را ارائه می کند که بر 5 اصل استوار می باشد.
1) ترویج فرهنگ تغییرات متعادل
2) تشخیص تغییر
3) ارزیابی تغییر
4) ‌پیاده‌سازی تغییر
5) بهبود مداوم از طریق درسهای فراگیری شده
با بکاربردن این سیستم، همکاران پروژه می توانند تغییرات مضر را حداقل ساخته و تغییرات مفید را ترویج دهند.
در [16] اذعان دارد که طی سالهای گذشته، CMM و CMMI برای ارزیابی بلوغ سازمانی و توانمندی فرآیند بصورت گسترده در سرتاسر جهان استفاده می شود. اما سرعت تغییرات در تکنولوژی اطلاعات سبب افزایش ناامیدی طرح‌های پراقتدار و دیگر مستندسازی‌های تحمیلی توسط قرارداردها و شرایط پذیرش مدل بلوغ شده است. به همین دلیل متدلوژی‌های CM برای حل این چالش وفق پذیر شده است. کمک مقاله ما ارائه مپینگی بین CMMI و یک ابزار SCM بنام VSS می باشد.
آن نشان می دهد که ابزار VSS چگونه به تمام اهداف تعریف شده CM در سطح 2 CMMI میرسد. این مفید است برای سازمانهایی که فرایند PlanDriven آنها براساس مدل CMMI بوده و برای بهبود نواحی خود به سمت چابک بودن حرکت می کنند یا برای کمک به سازمانهایی برای تعریف یک چارچوب جدید مدیریت پروژه براساس CMMI و تمرین‌های پیکربندی می باشد.
. در مطالعه [17]تمرینهای مدیریت تغییرات را در پروژه‌های دیجیتالی در Airbus,Cern و Crossrail مقایسه می کند.
در این مطالعه توضیح داده می شود: اولا چرا اهمیت CM در مهندسی پیچیده در قرن ‘big data’ بیشتر شده است بجای اینکه کمتر شود. و ثانیا چگونه روشها برای مدیریت پیکربندی در زمینه‌های صنعتی از مهندسی غیر نظامی و تحقیقات هسته ای و هوافضا، شکل می گیرند. آن اهمیت و چالشهای CM را در قرن Big Data، پررنگ می کند.
این تحقیق روی ‌پیاده‌سازی موثر و متدلوژی‌های بهبود مداوم تمرین‌های مدیریت پیکربندی درون صنایع دفاع و هوافضا، تمرکز دارد.
در مقاله[18] بیان می شود که، همانطور که توسعه و استفاده از نرم افزارهای برمبنای کامپوننت بطور افزایشی فراگیر می شوند، نیاز طلب می شود برای ابزارهایی که از کنترل تکامل کامپوننت‌های مستقل، پشتیبانی می کنند هم در توسعه و هم در زمان گسترش. بصورت سنتی این ابزارها از هم جدا شده اند. ابزارهای CM در طول توسعه یک محصول نرم افزاری و ابزارهای گسترش(deployment) جهت نصب، آپدیت و پیکربندی مجدد محصول نرم افزاری در زمانیکه آن خارج از فیلد است، استفاده می شوند. در این مقاله ابتدا بحث می شود که چرا جداسازی برای نرم افزارهای برمبنای کامپوننت نادرست بوده و سپس آن ارائه می کند یک مجموعه از نیازمندی‌ها را برای یک سیستم یکپارچه که CM و functionality گسترش نرم افزار را جهت پشتیبانی از تکامل نرم افزار برمبنای کامپوننت در یک روش یکتا، ترکیب می کند.
در مقاله [19]داریم که، گزارشهای خیلی کمی در مورد اینکه چگونه شاغلان می توانند از همبستگی دو زمینه سود ببرند یا اینکه همزیستی چگونه می تواند توانمندی‌های سازمان را بهبود بخشد. فاز 1 این مقاله، شناسایی فرآیند SCM وفق پذیر در توسعه چابک نرم افزار در سازمانهای استرالیایی را نشان می دهد. فازهای بعدی را به شناسایی سازمان(های) کاندید مناسب برای مطالعه موردی، اختصاص می دهد. در کل این تحقیق از شاغلان IT مخصوصا شاغلان SCM ، توسط مهیا کردن فهم بهتر فرآیند SCM در محیطهای Aile، پشتیبانی خواهد کرد. و همچنین این مطالعه دانش را بسوی تئوری Lean Thinking مشارکت می دهد. علاوه براین، توانمندی‌های پویای SCM به همراه اهمیت هرکدام مطالعه شده است. با افزایش تعداد سازمانهای متوسط و کوچک در حال تطابق با یک ورژن سفارشی از فرآیند SCM برای نیازهای خاص توسعه نرم افزاری آنها می باشند. فرآیند SCM یکی از فرایندهای مهم پشتیبان توسعه نرم افزار است که نظمی را برای روشهای چابک مهیا می کند و به یکپارچگی، ساخت و پیکربندی مجدد توانمندیهایی جهت تغییرات سریع نیازمندی‌های نرم افزار، کمک می کند.
مقاله [20] اظهار دارد که توسعه براساس مدل دارد تبدیل به حقیقت می شود. ابزارهای مختلف CASE از این مورد پشتیبانی می کنند و به توسعه دهندگان کمک می کند تا مدلهای سطح بالا را به مدلهای سطح پایین یا کدمنبع تبدیل کند. اما ابزارهای SCM از مدل داده ای بر اساس فایل استفاده می کنند که بندرت برای دستکاری کد منبع مناسب هستند. ساختار مفیدی بنام odyssey-vcs است که شامل یک سیستم کنترل ورژن برای اجرای ریزدانه مدل UML و دو جز دیگر می باشد:
1- سیستم کنترل تغییر سفارشی که با سیستم کنترل ورژن یکپارچه شده
2- ابزار تشخیص لینک قابلیت ردیابی که از داده کاوی برای کشف دنباله تغییرات در میان اجزای مدل UML ورژن بندی شده استفاده می کند که مهیا می کند دنباله تغییرات معقولی را از ساختار SCM یکپارچه شده.

فصل چهارم راهکار پیشنهادی جهت حل مسئله.

وضعیت جاری سازمان با در نظر گرفتن تمام بخش‌های مربوط به آن در این فاز مشخص می شود. برای اینکه بدانیم ما در کجای راه و نقشه مورد نظر قرار داریم، نیاز است وضعیت موجود بخشها را از نظر مشکلات داخلی و ارتباط با دیگر بخش‌های سازمان را در ناحیه مدیریت پیکربندی بسنجیم.
در این فاز بصورت جزئی‌تر بخش‌ها و قسمت‌های مختلف سازمان به همراه شرح وظایف هر کدام مشخص می شوند.
آموزش‌های مقدماتی شامل چیستی ناحیه CM در مدل CMMI و نمونه‌هایی از راه حل‌های مدیریت پیکربندی جهت برخی از مشکلات آنها به پرسنل بخشهای مختلف ارائه گردید، تا ضمن آشنایی با ناحیه مدیریت پیکربندی و انتقال مفاهیم و موضوعات به سمت این ناحیه خاص از مدل CMMI و همچنین ایجاد انگیزه جهت حل مشکلات موجود، ما را در یافتن مشکلات بعدی فرآیندهای مختلف یاری نمایند.
بعد از این، تیم ارزیاب با استفاده از پرسشنامه و مصاحبه با پرسنل هر بخش، سعی در یافتن مشکلات احتمالی موجود در بخش‌های مورد نظر نمود.
فرآیندهای سازمان به دلایلی که بعدا به تفصیل توضیح داده می شود، جهت بهبود، با استفاده از روش AHP اولویت‌بندی شدند.

1. بخش‌های مختلف سازمان که با هم در راستای اهداف مشترک همکاری می کنند شامل موارد زیر می باشند
1. بخش املاک
2. بخش بایگانی
3. بخش نماینده و نقشه بردار
4. اندیکاتور
5. ریاست

2. شرح وظایف واحد نمایندگان ثبت

1. تحقیق و بازدید محلی برای قبول تقاضای ثبت اشخاص و احراز تصرفات مالکانه آنها و تطبیق موارد تقاضای ثبت با مجاورین به منظور احتراز از تعارض و تداخل .
2. توزیع اظهار نامه و پلاک کوبی املاک و تعیین شماره اصلی و فرعی و تنظیم دفتر اظهار نامه و انجام عملیات تحدید حدود املاک در معیت نقشه بر دار و ارائه حدود ملک مورد تحدید برای نقشه برداری به همراه مالک .
3. معاینات و بازدید محلی املاک در موارد لزوم و تنظیم صورت مجلس اصلاحی در صورتی که تغییراتی در محدوده سند مالکیت اولیه بوجودآمده باشد .
4. تهیه گزارشات لازم در مواردی‌ که بین مالکین از نظر تجاوز به حدود یکدیگر اختلاف حاصل گردد .

5. تهیه پیش‌نویس سند مالکیت پس انجام مراحل مقدماتی به منظور صدور سند مالکیت .

6. رسیدگی و کنترل پرونده‌ها از حیث صحت انتشار آگهی‌های نوبتی و تحدیدی .
7. تهیه پیش‌نویس پاسخ استعلامیه‌های املاک جاری.
8. تفکیک املاک در معیت نقشه بردار ثبت و تعیین حدود هر یک از قطعات تفکیکی و همچنین حدود و مساحت باقیمانده .
9. تهیه و تنظیم صورت مجلس تفکیکی .

3. شرح وظایف واحد نقشه برداران ثبت

1. تهیه لیست‌های تفکیکی درباره قطعات زمین .
2. تشخیص حدود زمین‌ها به استناد عکس‌های هوایی در مورد عملیات کاداستر.
3. تعیین و کنترل میزان تصرفات مالکانه متقاضیان ثبت و تهیه نقشه آنها با معرفی نماینده ثبت .
4. تهیه کروکی از املاکی که وسیله مالکین تقاضای ثبت میشوند با توجه به حدود مندرج در مدارک ارائه شده با معرفی نماینده .
5. نقشه برداری از اراضی مزروعی و غیر مزروعی در موقع تحدید حدود و تقاضای ثبت آنها با معرفی نماینده .
6. ترسیم نقشه و تعیین طول ابعاد و مساحت املاک برای اخذ تصمیم نسبت به آنها در موارد اضافه مساحت یا کسر مساحت .
7. بررسی و تعیین مقدار تجاوز اراضی و پلاک‌های مجاور به یکدیگر با رعایت سند مالکیت هر یک از طریق نقشه‌برداری و تعیین مساحت هر یک از آنها و تهیه نقشه‌های مربوط و اعلام وگواهی وجود یا عدم وجود تعارض .
8. تطبیق حدود ثبتی املاک با محل املاک و تعیین موقعیت و حدود ملک در مورد اراضی دولتی و اظهار نظر نسبت به تجاوز یا عدم تجاوز به آنها از طرف مجاورین یا اشخاص دیگر .
9. انجام محاسبات نقشه‌برداری معمولی ..

4. شرح وظایف واحد دفاتر املاک ثبت

1. صدور اسناد مالکيت .
2. ثبت خلاصه معاملات و فسخ‌نامه‌های واصله از دفاتر اسناد رسمی در دفاتر املاک.
3. امضاء پيش‌نويس و اسناد مالکيت ماده 22 قانون ثبت در صورت وجود مجوز .
4. امضاء دفاتر مربوط به بازداشت و رفع بازداشت املاک در صورت وجود مجوز .
5. گزارش اشتباهات دفتر املاک جهت کسب تکليف .
6. مکاتبه در زمينه املاک ثبت شده با دفترخانه‌ها و مراجع ذيربط .
7. پاسخ استعلاميه‌هایی که از طريق بانکها جهت احراز مالکيت املاک بعمل می آيد.

4-1. دلایل انتخاب مدل IDEAL به عنوان نقشه راه…………………………… 25
4-2. نحوه جمع‌آوری داده‌ها……………………………………………………. 25
4-2-1. فاز اول-بنیان گزاری……………………………………………………… 26
4-2-2. فاز تشخیص- تعیین وضعیت جاری و مشکلات سازمان…………….. 28
• هدف از مصاحبه……………………………………………………………….. 31
• نحوه تهیه پرسشنامه جهت استفاده در مصاحبه………………………… 31
• نحوه مصاحبه…………………………………………………………………. 31
• متن پرسشنامه……………………………………………………………… 31
• نتایج مصاحبه…………………………………………………………………. 33
• مشکلات موجود در بخشهای مختلف سازمان…………………………… 33
• نحوه امتیاز دهی به تمرینهای خاص CM ا…………………………………37
• اولویت‌بندی فرآیندهای سازمان……………………………………………. 38
• اولويت‌بندي بهبود فرآيندهای اداره ثبت اسناد با استفاده از روش‌ AHP (بر اساس روابط سلسله‌مراتبي)………………………………………………………………… 39
• تحليل نتايج حاصل از انجام اولويت‌‌بندي به روش‌ AHP ا…………………..52
4-2-3 فاز استقرار………………………………………………………………. 52
• تهیه پاسخ استعلام املاک جاری………………………………………….. 52
• ارزیابی جریان‌کاری پیشنهادی بر اساس پرسشنامه استاندارد……….. 60
• نتایج ارزیابی…………………………………………………………………. 62
5. نتیجه گیری و خلاصه…………………………………………………….. 64

برای دانلود رایگان قسمت های بیشتراز فایل به انتهای مطلب مراجعه کنید

فهرست جداول

جدول 2-1.نواحي فرآيندي CMMI در رويكردهاي پيوسته و گام به گام ..9
جدول 4-1.مشکلات جاری سازمان……………………………………….. 34
جدول 4-2.نتیجه ارزیابی وضعیت فعلی سازمان در ناحیه CM توسط تیم ارزیاب………………………………………………………………………… 38
جدول 4-3.جزئیات مربوط به معیارها و فرآیندها در سلسله مراتب نمایش داده شده در شکل 4-1…………………………………………………………………………… 41
جدول 4-4.مقیاس 9 درجه ای لیکرت مورد استفاده در پرشسنامه خبره AHP جهت جمع آوری نظرات متخصصین…………………………………………………………….. 42
جدول 4-5.جدول مقایسات زوجی (به همراه داده‌های نمونه) جهت اولویت‌بندی معیارها………………………………………………………………………….. 43
جدول 4-6.جداول مقایسات زوجی (به همراه دادههای نمونه) مربوط به اولویت‌بندی فرآیندها …………………………………………………………………………………….45
جدول 4-7.نتایج مربوط به محاسبه وزن معیارها بر اساس جدول کامل مقایسات زوجی…………………………………………………………………………….. 48
جدول 4-8.نتایج مربوط به محاسبه وزن و اولویت نسبی فرآیندهای اداره ثبت اسناد…………………………………………………………………………….. 48
جدول 4-9.مجموعه آیتم‌های پیکربندی شناسایی شده در تمرین ‘شناسایی آیتم‌های پیکربندی……………………………………………………………………….’ 56

 

ABSTRACT

Process improvement is one of the main aims that now a days. All of industries try to chive itSo capability maturity model integration with introduction of one effective framework has been presented internationally for more than two decades.
Configuration management is one of the support process area in CMMI model, that this in study is customized for solving some of the problems in the deed registration organization such as data protection, organization process and procedures monitoring and control, customer respect, high quality reliable service presentation and optimum usage of sourcesConfiguration management customization means fitting CM exercises respect to aims, current state and organization conditions.
In the words preparation CM exercises for organization purposes. Thus we used IDEAL road map for customization process conduction. Also in IDEAL model establish phase, we used analytic hierarchy process for organization process improvement priorityAccording to the results, ‘Response Inquiry’ procedure has improved. Afterward CM area suggested improvement verified and validated by experts. It should be mentioned that in some phases, we used questionnaire and interviews idea and feedbacks for data collection and attaining organization expert and employees.بلافاصله بعد از پرداخت به ایمیلی که در مرحله بعد وارد میکنید ارسال میشود.


فایل pdf غیر قابل ویرایش

قیمت25000تومان

خرید فایل word

قیمت35000تومان