انتخاب صفحه

مقدمه:

انفجار یک جزء ضروری از معادن سطحی است و برای خرد کردن روباره و ذخائر معدنی به کار می رود. این روش هنوز به عنوان ارزان ترین و اقتصادی ترین ابزار برای استخراج سنگها در معدنکاری و پروژه های مهندسی راه و ساختمان به شمار می رود .توجه به اولین مرحله از خردایش سنگ که عمدتا توسط حفاری و انفجار صورت میپذیرد، یکی از اساسی ترین و حساس ترین پارامترهای موثر بر اقتصاد و حیات معدن به شمار میرود. انجام یک انفجار مطلوب سبب کاهش هزینههای کل خردایش سنگ، بهبود بازدهی عملیات حفاری، بارگیری، باربری و بهبود عملیات بعد از استخراج مواد معدنی که شامل ورود مواد به سنگ شکنهای اولیه و ثانویه و غیره است، را به دنبال خواهد داشت. به منظور دستیابی به تمامی موارد ذکر شده لازم است تا با شناسایی عوامل تاثیر گذار بر فرآیند چالزنی و آتشباری آن را بهینه نمود. به طور کلی عوامل تاثیر گذار بر روی آتشباری را می‌توان به دو گروه کلی شامل، پارامترهای قابل کنترل (الگوی آتشباری و مواد منفجره ) و پارامترهای غیر قابل کنترل (خصوصیات ژئومکانیکی توده سنگ و زمین شناسی منطقه) تقسیم بندی نمود. نحوه آرایش چال‌ها، تاخیر در شروع انفجار، قطر چال، ضخامت بار سنگ، فاصله ردیفی چال‌ها، طول گل گذاری، ضریب سفتی ،حفاری ویژه ،خرج ویژه و زاویه حفر چال از جمله پارامترهای قابل کنترل و حفره‌های طبیعی و نواحی غیرمقاوم شامل: سطوح لایه بندی، گسل‌ها و درزه‌ها جز پارامترهای غیر قابل کنترل محسوب می‌شوند.
باید اشاره شود که مدت زمان لرزش زمین بسیار طولانى تر از سایر عوارض انفجار بوده و بیشترین مقدار انرژی ناشى از انفجار ( در حدود 40% )را به خود اختصاص مى دهد. ارتعاش های زمینی ، انفجارهای هوایی و پرتاب سنگ از تأثیرات جانبی ناشی از طراحی نادرست و یا اجرای نا صحیح عملیات آتشباری هستند . به هر حال استفاده از مقادیر زیاد مواد منفجره در طول کار می تواند منجربه ایجاد مشکلات ناخواسته ای شود . عملیات های آتشباری باعث ایجاد صداهای مهیب و تأثیرات ارتعاشی در شهرها و دیوارهای معدن می شوند که می توانند باعث تخریب و یا ریزش ساختمان هاو دیوارهای معدن گردند. در طول سالهای گذشته مطالعات زیادی برای کنترل ارتعاش زمین در عملیات های معدن کاری زیرزمینی و سطحی انجام شده است. پایداری پله های معادن رو باز و همچنین ورودی های زیرزمینی ، سیستم های ناو زنجیری ، خطوط لوله و غیره باید در هر عملیات آتشباری در نظر گرفته شوند. همچنین جنبه های قانونی آن با در نظرگیری مزاحمت ها وهمچنین تخریب ساختمانهای اطراف وجود دارد. این جنبه های قانونی، با قوانین خاص فدرال، مقامات دولتی و محلی با درنظرگیری کنترل سطوح ارتعاش برای محافظت از محیط زیست و جلب نسبی رضایت مردم و با توجه به مشخصات لرزش، شرایط ساختارها، همراه با تجربیات قبلی درحالت کنترلی درشرایط مختلف ارائه گردند. بنابراین آتشباری باید در یک حالت درست با اشخاص مجرب با بهترین عملکرد درمدیریت محیط زیست به منظور حداقل سازی تأثیرات متنوع ناشی از انفجارهای هوایی و لرزش های زمین انجام شود .

 

فهرست مطالب

چکیده ………………………………………………………………………………………………..1
مقدمه ……………………………………………………………………………………………….2.

برای دانلود رایگان قسمت های بیشتراز فایل به انتهای مطلب مراجعه کنید

فصل اول: روش تحقیق

محیط عصر اطلاعات،سازمان های تولیدی و خدماتی را برای موفقیت در عرصه رقابت، نیازمند به کسب قابلیت های جدیدی ساخته است. توانایی شرکت در بسیج و استفاده از دارایی های مشهود و نامشهود خود، بسیار ضروری تر از سرمایه گذاری و مدیریت دارایی های فیزیکی و مشهود گشته است. هدف اصلی از اجرای این برنامه ها، کسب موفقیت در پهنه رقابت عصر اطلاعات بوده است. هر یک از این برنامه های بهبود، حکایت موفقیت آمیزی داشته، وقت، انرژی و منابع قابل توجهی را به خود اختصاص داده است.
سازمان های پیشرو نیاز دارند تا بدانند که در کجا قرار دارند، به کجا باید بروند و چگونه تغییرات را مدیریت کنند. به سبب افزایش تشنج در صنایع و بازارهای جهانی موضوع بررسی عوامل خارجی به صورت یکی از بخش های مهم فرآیند مدیریت استراتژیک در آمده است. به نظر میرسد با شدت گرفتن رقابت در جهان امروز، عوامل محیطی نقش کلیدی در حیات و بقا سازمان ها بازی خواهند کرد. سازمان های آینده باید بتوانند فرصت های موجود در محیط خارج را شناسایی کرده و از آنها بهره برداری کنند.

1-1 مقدمه …………………………………………………………………………………………… 4

2-1خلاصه پژوهش …………………………………………………………………………………….4
3-1مراحل اجرای پژوهش ……………………………………………………………………………..5
4-1سابقه علمی ……………………………………………………………………………………5……

5-1اهداف اصلی پژوهش …………………………………………………………………………………6
6-1روش تحقیق ……………………………………………………………………………………………6
7-1کاربردها و استفاده کنندگان از نتایج پژوهش ……………………………………………………….7
8-1سرفصل ها ………………………………………………………………………………………….7

فصل دوم: ادبیات تحقیق.

حفاری و انفجار یکی از تکنیک های استخراج در مهندسی عمران و معدن می باشد که به صورت گسترده ای به کار می رود. نتایج انفجار سنگ در لرزش زمین می تواند باعث ایجاد خسارت بر سازه های اطراف به مانند ساختمان ها، پل ها، سدها، تونل ها و غیره گردد. بنابراین ضربه بوجود آمده در زمین در اثر انفجار و انتشار آن در توده سنگ بایستی بیشتر مورد توجه قرار گیرد.
شرکت های معدنی که از عملیات انفجار استفاده می کنند، اغلب نیاز دارند تا سطح لرزه زمین را به گونه ای محدود کنند تا احتمال خسارت به سازه های نزدیک را از بین ببرند و یا به حداقل برسانند و یا اینکه شکایت همسایگان را کاهش دهند.
سطح لرزه در هر مکانی بیشتر با فاصله، مقدار خرج بر تأخیر، فرکانس لرزه و به یک مقدار کمتر روش انفجار در ارتباط است. عوامل دیگری وجود دارند که بر سطح لرزه تأثیر می گذارند، به مانند نوع سنگ، چگالی سنگ، وجود و یا عدم وجود لایه های سنگ، شیب لایه ها و امتداد آنها، شرایط چالهای انفجار، وجود آب عواملی هستند که در انتقال لرزه های انفجار غیر قابل کنترل می باشند.
2-2چکیده
از آنجا که لرزش های ناشی از انفجارمی تواند اثرات مخربی بر روی پیت معدن,سایت معدنی,تجهیزات ,ساختمان ها و حتی پرسنل معدن داشته باشد.لذا ضروری است تا تدابیری اندیشیده شود تا ضمن خردایش مطلوب کمترین میزان لرزش در انفجارات به وجود آید. در این پروژه با استفاده از داده های ثبت شده در انفجارهای معدن شماره 1 سنگ آهن گل گهر سیرجان در طی چندین ماه و روش شبکه های عصبی مصنوعی مدلی جهت بهینه سازی عملیات آتشباری با تاکید بر کاهش میزان لرزش های فعلی ارائه شد.
3-2 روش های تجربی و تاریخچه آن ها
بهترین روش برای حل این مسئله که چگونه مقدار خرج را به گونه ای تخمین زد تا از سطح لرزه ایمن در یک فاصله مشخص فراتر نرویم، استفاده از ابزارهایی است که بتوان در یک محل، پارامترهای ثابت آن محل که در ارتباط با شرایط واقعی انفجار می باشد را بدست آورد. برای آنالیز لرزه ها در ارتباط با این مسئله لازم است تا ترکیب چندین فاکتور به مانند ویژگی های محل انفجار، انتشار امواج سطحی و حجمی در زمین و پاسخ سازه ها مد نظر قرار گیرد، به عبارت دیگر برای اینکه بتوان به طور مؤثری لرزه های انفجار را کنترل کرد، توسعه سیستم برداشت لرزه های انفجار و بدست آوردن مناسب خواص استهلاک لرزه های مختلف ضروری می باشد.
از آنجایی که حرکت زمین یکی از مهمترین اثرات محیطی عملیات انفجار می باشد، بعضی قوانین حرکت زمین در ارتباط با خسارت سازه ها توسعه پیدا کرده اند. این قوانین بر اساس سرعت ذره ای حداکثر ناشی از عملیات انفجار می باشد. برخی از دانشمندان و مهندسان بر روی پیش بینی سرعت ذره ای حداکثر تحقیق کرده و یافته هایشان را منتشر کرده اند. اولین معادله با ارززشی که سرعت ذره ای حداکثر را پیش بینی می نماید به وسیله مهندسین معدن آمریکا بدست آمده است. معادله های پیش بینی اصلاح شده ای وجود دارند که توسط برخی محققین یا انجمن ها به مانند امبراسیز و هندرون ، لانجفورس و کیلستروم ، قوش و دائمن ، روی ، سینگ و همکاران و دیگران منتشر شده است. با این حال پیش بینی سرعت ذره ای منتشره توسط انجمن مهندسان معدن آمریکا پرکاربردترین معادله در مقالات و نوشتجات می باشد.

4مقطعی عرضی از توده شماره 1 معدن

4مقطعی عرضی از توده شماره 1 معدن

1-2 مقدمه……………………………………………………………………………………………………..9
2-2چکیده………………………………………………………………………………………………………9
3-2 روش های تجربی و تاریخچه آن ها………………………………………………………………………10
4-2 شبکه عصبی و تار یخچه آن ها ………………………………………………………………………….11
13روند انجام کار……………………………………………………………………………………………….. 5-2
6-2هفت یافته کلیدی……………………………………………………………………………………………14

فصل سوم: آشنایی کلی با معدن سنگ آهن گل گهر سیرجان

مجتمع معدنی سنگ آهن گل گهر در استان کرمان و در ۵۰ کیلومتری جنوب غربی شهرستان سیرجان در طول جغرافیایی ´۲۰ و° ۵۶ شرقی و عرض جغرافیایی و ´۶ و ° ۲۹ شمالی قرار گرفته است . البته مجتمع در مرکز مثلثی به رئوس کرمان، شیراز و بندر عباس به فاصله تقر یبی ۳۰۰ کیلومتر از هر یک از شهرهای مذکور واقع شده است. (شکل 3-1)
از نظر مورفولوژی، این منطقه در دشت مرتفعی با ارتفاع متوسط۱۷۵۰ متر از سطح دریا در دامنه شمال رشته کوه زاگرس در یک ناحیه نیمه کویری واقع شده و شامل بیرون زدگی هایی با ارتفاع متوسط ۲۰۰۰ متر می باشد . اکثر بیرون زدگی ها در امتداد شمال غرب – جنوب شرق، منطقه مذکور را احاطه کرده و در جنوب شرقی کانسار، رشته کوه بلند ی به ارتفاع ۲۹۰۰ متر از سطح در یا قرار گرفته است . نزولات جوی در ا ین منطقه کم و متوسط بارندگی سالانه در آن۱۲۰ میلی متر و حداکثر سرعت باد ۱۲۰ کیلومتر در ساعت است . آب و هوا ی نسبتاً کویری در این منطقه باعث تغییرات شد ید حرارت در فصول مختلف و در شبانه روز می شود، به طوری که دمای ناحیه بین ۱۰ – تا ۴۰ درجه سانتیگراد در سردترین و گرم ترین فصول سال متغیر بوده و میزان اختلاف درجه حرارت روز و شب نیز به ۳۵ درجه سانتیگراد می رسد. حداکثر رطوبت نسبی در دمای ۳۰ درجه سانتی گراد، ۷۰ % ثبت شده است . دسترسی به معدن از طر یق یک جاده آسفالته که از سیرجان به نیریز و از آن جا به شیراز متصل شده امکان پذیر است. در ۴۲ کیلومتری جنوب غربی سیرجان ، جاده ای اختصاصی به طول ۸ کیلومتر باتوجه به استانداردهای رایج، به سمت جنوب بنا شده است که به دروازه اصلی معدن منتهی می شود . در ۸ کیلومتری شرق معدن از محل کا رخانه فرآوری، راه آهن بافق -بندرعباس عبور می کند که در حال حاضر ارتباط معدن با شبکه سراسری راه آهن را برقرار نموده و کنسانتره تولید شده، از طریق راه آهن به مجتمع فولاد مبارکه و مجتمع فولاد اهواز ارسال می گردد.[ 1]

2پراکندگی آنومالی های موجود در معدن گل گهر

2پراکندگی آنومالی های موجود در معدن گل گهر

-3مقدمه…………………………………………………………………………………………………………… 15
16تاریخچه اکتشاف و بهره‌برداری……………………………………………………………………………..2-3
3-3 زمین شناسی منطقه………………………………………………………………………………………18
3-4 دسته بندی مواد معدنی..….………………………………………………………..………………………… 19
3-5 پارامترهای حفاری و آتشباری معدن………………………………………………………………………20

فصل چهارم: موج شناسی وآنالیز مقدماتی

فعالیتهای ساختمانی مانند شمع کوبی و آتشکاری یک ترکیب پیچیده ای از انواع موج ها تولید می کنند که ویژگی های آن ها هنگامی که در سطوح مشترک دچار انکسار و انعکاس می گردند خیلی پیچیده تر می شود. بعنوان یک نتیجه می توان گفت که ردیابی هر نوع موج، هنگامی که منکسر و یا دچار زوال می شود و اثر متقابل آن با دیگر انواع موج برای تعیین حرکت در یک نقطه مورد نظر کاری بس مشکل و طاقت فرسا است. پیچیدگی جنبش های تولید شده باعث ارائه رویکرد تجربی برای اندازه گیری و در نتیجه ایده آل سازی لرزه شده است. معمولاً لرزه های ساختمانی با همه پیچیدگی خود بصورت تاریخچه سرعت ذره ای ثبت می شوند. در امواج سه بعدی، اندازه گیری تاریخچه حرکت در سه جهت عمود بر هم انجام می شود. سپس تاریخچه زمانی با اندیس سرعت ذره ای حداکثر و فرکانس غالب توصیف می شوند[6].
2-4آشنایی با امواج مرتعش کننده زمین
ارتعاش های زمین و انفجارهای هوا ، بخش جدا ناپذیر و غیرقابل اجتناب آتشباری سنگ هستند . ارتعاش ها دارای سرعت زیادی هستند و احتمالا باعث می شوند ساختمان ها و بناها تکان داده شده و حتی باعث تخریب آنها می گردند. تراکم ارتعاش دارای اثر مهمی برای تمام انواع تأثیرات متنوع است. کنترل و اندازه گیری ارتعاش ها با دقت بسیار زیاد ، ضروری و مهم است. وقتی فشارها با انفجار در چال ها بوجودمی آیند، وهمچنین وقتی دیواره چال ها انبساط یا انقباض می یابند نوسان های فشار درسنگ های اطراف دیواره چال ایجاد می شوند . این نوسانات به سرعت ، یک موج لرزشی را به عنوان انرژی کششی ایجاد می کنند که به زمین وارد شده و به سمت بیرون زیاد می شود. موج درونی از طریق قسمت داخلی زمین منتقل می شود و وقتی به سطح آزاد برخورد می کند تعادل به طور ناگهانی برهم می خورد. امواج همگی وقتی مسافت از منبع انرژی افزایش می یابد مشخص می شوند .

4انواع موج

4انواع موج

4-1 مقدمه….…..…………………………………………………………………………………….……………………. 23
2-4آشنایی با امواج مرتعش کننده زمین….……………………………………………………………..……….. 23
3-4 سرعت انتشارامواج ……….….……………………………………………………….…………………………… 31
4-4پیش بینی سرعت ذره ای حداکثر………………………………………………………..…………..…………. 33
5-4 کنترل لرزه های ناشی از انفجار …….…………………………………………………………………………. 40
40استانداردهای لرزش ناشی از انفجار………………………………………………………………………… 6-4
1-6-4 حداکثر سرعت ذرات………………………………………………………………………………………………. 41
2-6-4 مقیاس فاصله ………………………………………………………………………………………………………. 41
3-6-4 شتاب ذرات ………………………………………………………………………………………………………….. 41
4-6-4 نسبت انرژی…………………………………………………………………………………………………42
1-5-4محدوده مجاز سرعت ذره ای حداکثر……..………..……………………………………………………….. 43
2-5-4معادله فاصله مقیاس شده …………………………………………………………………………….……….44
3-5-4 معادله اصلاح شده فاصله مقیاس شده ……………….…………………………………….………………. 47
4-5-4گراف حداکثر سرعت با توجه به فرکانس …………….………………………………………..………………. 48
7-4 تأثیر جنبش زمین در محدوده معدن………………………………………………………………………………… 49

فصل پنجم: تحلیل لرزه های انفجار معدن گل گهر

در این فصل لرزه های برداشت شده در معدن سنگ آهن گل گهر تجزیه تحلیل آماری می شوند. معادلات استهلاک امواج برای سرعت، هر سه مؤلفه طولی ، عرضی و قائم به دست می آیند و فرکانس امواج تولیدی توسط انفجارتی که در این معدن بوجود می آید تحلیل آماری می شود. از نتایج این تحقیق به نوع دیگری می توان در انجام عملیات مهندسی معکوس استفاده کرد و مقدار سرعت مجازی که در آن مقدار، دیواره ی معدن پایدار می ماند را مشخص نمود و الگوی انفجار و میزان خرج ویژه در فواصل نزدیک به دیواره ی نهایی را به نحوی طراحی کرد که در هر انفجار ، سرعت ذره ای حاصله بیش ازسرعت مجاز نباشد.
5-1 مقدمه………………………………………………………………………………………………………………57
2-5تأثیر فاصله و مقدار خرج انفجار بر پارامترهای لرزه ای………………………………………………………..…. 57
68نمودارهای مقایسه رابطه سرعت ذرات و فاصله…………………………………………………………….. 3-5
4-5 فرکانس لرزه های ثبت شده………..………………………………………………………………………..……. 72
75بررسی وضعیت فرکانس قله موج در انفجارات معدن گل گهر……………………………………………….. 5-5
76بررسی وضعیت فرکانس غالب موج در انفجارات معدن گل گهر …………………………………………….. 6-5
7-5 مقایسه گزارش خروجی های ماکسیمم و مینیمم دستگاه ثبت لرزش ……….………………………..…. 82

برای دانلود رایگان قسمت های بیشتراز فایل به انتهای مطلب مراجعه کنید

فصل ششم: روش شبکه عصبی مصنوعی

شبکه‌های عصبی را می‌توان با اغماض زیاد، مدل‌های الکترونیکی از ساختار عصبی مغز انسان نامید. مکانیسم فراگیری و آموزش مغز اساساً بر تجربه استوار است. مدل‌ شبکه‌های عصبی نیز بر اساس همین الگو بنا شده‌ است. روش برخورد چنین مدل‌هایی با مسائل، با روش‌های محاسباتی که به‌طور معمول توسط سیستم‌های کامپیوتری در پیش گرفته شده‌اند، تفاوت دارد. می‌دانیم که حتی ساده‌ترین مغز‌های جانوری هم قادر به حل مسائلی هستند که، اگر نگوییم کامپیوترهای امروزی از حل آنها عاجز هستند، حداقل در حل آنها دچار مشکل می‌شوند. به عنوان مثال، مسائل مختلف شناسایی الگو، نمونه‌ای از مواردی هستند که روش‌های معمول محاسباتی برای حل آنها به نتیجه مطلوب نمی‌رسند. درحالی ‌که مغز ساده‌ترین جانوران به ‌راحتی از عهده چنین مسائلی بر می‌آید. تصور عموم کارشناسان تکنولوژی اطلاعات بر آن است که مدل‌های جدید محاسباتی که بر اساس شبکه‌های عصبی بنا می‌شوند، جهش بعدی صنعت تکنولوژی اطلاعات را شکل می‌دهند. تحقیقات در این زمینه نشان داده است که مغز، اطلاعات را همانند الگو‌ها ذخیره می‌کند. فرآیند ذخیره‌سازی اطلاعات به صورت الگو و تجزیه و تحلیل مربوطه‌، اساس روش نوین محاسباتی را تشکیل می‌دهد. این حوزه از دانش محاسباتی به هیچ وجه از روش‌های برنامه‌نویسی سنتی استفاده نمی‌کند و به جای آن از شبکه‌های بزرگی که به صورت موازی آرایش شده‌اند و تعلیم یافته‌اند، بهره می‌جوید

2
6-1 روش شبکه عصبی مصنوعی………………………………………………………………………………….87
1-1-6 تاریخچه…………………………………………………………………………………………………………88
6-1-1-1 شبکه‌های عصبی………………………………………………………………………………………… 88
6-1-1-2 اتصال بین نرون‌ها (سلول‌های عصبی)………………………………..…..………………………………… 90
6-1-1-3 شبکه‌های عصبی مصنوعی..……..…………… ……………………………………..…………………… 92
6-1-1-4 اجزاء و ساختمان واحدهای مصنوعی….……………………………………………..…………………….. 96
6-1-1-5 پردازش اطلاعات در شبکه …….……………………………………………………………….……………… 99
6-1-1-6 الگوریتم‌های یادگیری…….……………………………………………………………………….………….. 101
6-1-2 انواع شبکه‌های عصبی….……………………………………………………………………….…………… 104
6-1-2-1 شبکه‌های تک لایه….………………………………………………………………………………………. 105
6-1-2-2 شبکه‌‌های چند لایه…………………………………………………………………………………………106
6-1-2-3 شبکه‌های خود سازمانده …….……….………………………………………………………….………………. 110
6-1-2-4 شبکه هاپفیلد …..….…………….…………………………………………………………………….…………… 111
3-1-6کاربرد شبکه‌های عصبی…….…………………………………………………………………………………………. 111
6-2 محاسبه الگوی آتشباری با استفاده از روش تجربی………………………………….……………………………… 113
3-6 محاسبه الگوی آتشباری با استفاده از شبکه عصبی مصنوعی…………………………..……………………….. 118
6-3-1 تهیه اطلاعات جهت مدلسازی……..……………………………………………………………………..…………… 119
6-3-2 تهیه مدل………….……………….………………………………………………………………………………………. 123
6-3-3 انتخاب قانون یادگیری ……………………………………………………………………………………………123
6-3-4 تعیین ساختار شبکه………….……………….………………………………………………………………………. 124
5-3-6ارزیابی شبکه (مدل)……..…………………….…………………………………………..……………………………. 126
4-6 تعیین شبکه بهینه…………………………………………………………………………………..……………………….. 127
5-6آنالیز حساسیت ………………………………………………………………………………………….………………….. 136
منابع……………………..…………….………………………………………………………………………………………….. 146
پیوست1 ……….…………………………………………………………………………………………………………..….. 149

فهرست جداول

جدول3-1ذخایر زمین شناسی معادن گل وگهر ……………………………………………………………………..18
جدول3-2 تو زیع ذخایر بر حسب میلیون تن تو سط دو شرکت …………………………………………………….19
جدول3-3 مواد و وزن مخصوص آنها درمعدن گل گهر ………………………………………………………………. 20
جدول3-4مشخصات فنی پیت نهایی ………………………………………………………………………………..21
جدول3-5مشخصات فنی طراحی معدن شماره 1 ………………………………………………………………….21
جدول 1-4اندازه گیری صحرایی سرعت انتشار برای دو سنگ رسوبی …………………………………………..32
جدول2-4سرعت های انتشار تخمین زده شده (شدید درزه دار وبکر) ……………………………………………32
جدول3-4دامنه پارامترهای لرزه ای تیپیک انفجار ……………………………………………………………………33
جدول4-4متغیرهای مهم آنالیز انفجار ………………………………………………………………………………..37
جدول5-4 فاکتورهای موثر در جنبش زمین ………………………………………………………………………….42
جدول 6-4مقادیر مجاز سرعت ذره ای حداکثر بر حسب فاصله از محل انفجار ………………………………….43
جدول7-4 مقایسه واکنش انسان به اوج سرعت ذره ای …………………………………………………………..44
جدول8-4فاکتور فاصله مقیاس شده جهت کاربرد بدون نیاز به مانیتورینگ …………………………………………..45
جدول9-4 مقدارخرج منفجر شده بر تاخیر بر حسب فاصله و فاصله مقیاس شده ……………………………….46
جدول 10-4 نوع خسارت مرتبط با سرعت ذره ای حداکثر ناشی از انفجار ……………………………………….51
جدول 11-4ارتباط بین سرعت ذره ای و فرکانس با سازه مورد لرزش …………………………………………….51
جدول 5-1مقدار ماکسیمم ،مینیمم و میانگین پارامترهای مختلف ……………………………………………….63
جدول 2-5 ضرایب معادلات رابطه سرعت با فاصله مقیاس شده و وضعیت همبستگی ……………………….65
75وضعیت فراوانی فرکانس قله موج برای موج طولی ……………………………………………………………….75

جدول 4-5وضعیت فراوانی فرکانس قله موج برای موج قائم …………………………………………………………75
75وضعیت فراوانی فرکانس قله موج برای موج مماسی ………………………………………………………….. 57
76وضعیت فراوانی فرکانس قله موج برای تمامی موج ها ………………………………………………………….76
جدول 7-5وضعیت فراوانی فرکانس غالب برای موج مماسی ……………………………………………………….76
جدول 8-5وضعیت فراوانی فرکانس غالب برای موج قائم ……………………………………………………………76
جدول 9-5وضعیت فراوانی فرکانس غالب برای موج طولی …………………………………………………………..77
جدول 10-5وضعیت فراوانی فرکانس غالب برای تمامی موج ها ……………………………………………………77
جدول 6-1 به عنوان تابعی از جنس سنگ و نوع ماده منفجره ……………………………………………………114
جدول 6-2 پارامترهای ماده منفجره مورد استفاده در تعیین پارامترهای آتشباری
معدن گل گهر……………………………………………………………………………………………………………..116
جدول 6-3 پارامترهای طراحی معدن مورد استفاده در تعیین پارامترهای آتشباری
معدن گل گهر1………………………………………………………………………………………………………….116
جدول 4-6 مقادیر مختلف پارامترهای طراحی آتشباری با استفاده از
روش های تجربی در خاک …………………………………………………………………………………………..118
جدول 6-5 معرفی پارامترهای ورودی و پارامتر هدف در مدل سازی …………………………………………..121
جدول 6-6مقدار ماکسیمم ،مینیمم و میانگین پارامترهای مختلف ورودی و خروجی …………………. …..122

 

فهرست نمودار ها

نمودار1-5 رابطه فاصله مقیاس شده(n=2) با مقادیر حداکثر سرعت جابجایی کل…………………………61
نمودار2-5 رابطه فاصله مقیاس شده (n=2)با مقادیر حداکثر سرعت جابجایی مماسی …………………. 61
نمودار3-5 رابطه فاصله مقیاس شده(n=2) با مقادیر حداکثر سرعت جابجایی قائم………………………… 62
نمودار4-5 رابطه فاصله مقیاس شده (n=2)با مقادیر حداکثر سرعت جابجایی طولی ……………………. 62
نمودار5-5 رابطه فاصله مقیاس شده(n=2) با مقدار ماکسیمم سرعت جابجایی طولی.قائم.مماسی….63
نمودار6-5 رابطه فاصله مقیاس شده ( (n=2با مقادیر حداکثر سرعت جابجایی کل(50%)……………..64
نمودار7-5 رابطه فاصله مقیاس شده(n=2) با مقادیر حداکثر سرعت جابجایی کل(95%)………………64
نمودار8-5 رابطه فاصله مقیاس شده (n=2)با مقادیر حداکثر سرعت جابجایی کل(50%) خاک………..66
نمودار9-5 رابطه فاصله مقیاس شده(n=2) با مقادیر حداکثر سرعت جابجایی کل(95%) خاک………..67
نمودار10-5 رابطه فاصله مقیاس شده(n=2) با مقادیر حداکثر سرعت جابجایی کل(50%) سنگ………67
نمودار11-5 رابطه فاصله مقیاس شده (n=2)با مقادیر حداکثر سرعت جابجایی کل(95%) سنگ……… 68
نمودار12-5 سرعت کل بر حسب مسافت مستقیم بین مرکز انفجار و محل ثبت……………………………69
نمودار13-5 سرعت مماسی بر حسب مسافت مستقیم بین مرکز انفجار و محل ثبت……………………..69
نمودار14-5 سرعت قائم بر حسب مسافت مستقیم بین مرکز انفجار و محل ثبت………………………….70
نمودار15-5 سرعت طولی بر حسب مسافت مستقیم بین مرکز انفجار و محل ثبت……………………..70
نمودار16-5 سرعت max(l v t )بر حسب مسافت مستقیم بین مرکز انفجار و محل ثبت…………………71

فهرست اشکال

شکل3- 1موقعیت معدن سنگ آهن گل گهر سیرجان……………………………………………………………….16
شکل3- 2پراکندگی آنومالی های موجود در معدن گل گهر…………………………………………………………..17
شکل 3- 4مقطعی عرضی از توده شماره 1 معدن…………………………………………………………………….19
شکل 3- 3نمایی از الگوی انفجاری در معدن…………………………………………………………………………..20
شکل1-4 سه جهت عمود بر هم جهت اندازه گیری موج………………………………………………………………24
شکل 2-4انواع موج…………………………………………………………………………………………………………25
شکل 3-4 الگوی شماتیک از امواج الاستیک اطراف یک خرج……………………………………………………….27
شکل4-4 لرز ه های تولیدی ناشی از شمع کوبی شامل یک پالس منفرد……………………………………..27
شکل 5-4 امواج ایده ال برای دو موقعیت مختلف ژئوفن……………………………………………………………….28
شکل 6-4تولید و گسترش امواج سطحی……………………………………………………………………………….28
شکل7-4تقریب سینوسیa)جابجایی سینوسی در یک نقطه ثابت(xثابت)،b)جابجایی
سینوسی دریک لحظه(tثابت)…………………………………………………………………………………………29
شکل 8-4 روابط پایه استهلاک………………………………………………………………………………………..35
شکل 9-4سرعت ذره ای حداکثر بر حسب فاصله مقیاس شده در ریشه سوم………………………………..39
شکل 10-4سرعت ذره ای حداکثر بر حسب فاصله مقیاس شده در ریشه دوم…………………………………39
شکل11-4استانداردOSRME برای تعیین سرعت ذره ای بر حسب فرکانس غالب………………………………49
شکل12-4 سرعت ذره ای بر حسب فاصله مقیاس شده برلی 1500 رکورد جمع آوری شده…………….… 50
شکل13-4محدوده خسارت بر اساس سرعت ذره ای حداکثر – فاصله مقیاس شده…………………………..52
شکل14-4 پیش بینی حداکثر مقدار خرج بر تاخیر مجاز برای سازهای مختلف
در معیارهای خسارت مختلف برای انفجار در سنگ………………………………………………………………..53
شکل15-4 پیش بینی حداکثر مقدار خرج بر تاخیر مجاز برای سازهای مختلف
در معیارهای خسارت مختلف برای انفجار در خاک………………………………………………………………….54
شکل 16-4 موقعیت ساختمانها نسبت به معدن……………………………………………………………………55
شکل 17-4برنامه ریزی برای مطالعه لرزش…………………………………………………………………………..56
شکل 1-5رابطه بین حداکثر خرج هر تاخیر وحداکثر سرعت ذرات………………………………….و……………….58
شکل2-5 تاثیر زاویه سطوح لایه بندی بر روی قوانین انتشار امواج لرزشی………………………………………..72
شکل 3-5تشدید امواج لرزش به هنگام نزدیک بودن فرکانس های طبیعی ساختمانها
با فرکانسهای غالب لرزش(clark etal)……..ا………………………………………………………………………79
شکل4-5 تشدید در درون ساختمان(clark et al)….ا……………………………………………………………….79
شکل 5-5تاثیر امواج p و s بر روی ساختمانها…………………………………………………………………………80
شکل 8-5تاثیر شرایط محیطی بر روی لرزش زمین ناشی از آتشکاری…………………………………………….81
شکل 9-5گزارش fft مربوط به ثبت لرزش با کمترین فاصله بین مرکز انفجار تا
محل کار گذاری دستگاه………………………………………………………………………………………………….82
شکل 10-5گزارش fft مربوط به ثبت لرزش با حداکثر فاصله بین مرکز انفجار تا محل کار گذاری دستگاه………………………………………………………………………………………………………………… 83
شکل 11-5 گزارش event مربوط به ثبت لرزش با کمترین فاصله بین مرکز
انفجار تا محل کار گذاری دستگاه…………………………………………………………………………………….84
شکل 12-5گزارش event مربوط به ثبت لرزش با حداکثر فاصله بین مرکز
انفجار تا محل کار گذاری دستگاه……………………………………………………………………………………85
شکل 6-1 قسمت‌های اصلی ساختمان یک نرون………………………………………………………………….91
شکل 6-2 اتصال یک سیناپس بین دو نرون…………………………………………………………………………..91
شکل 6-3 ساختار یک نرون تک ورودی………………………………………………………………………………..97
شکل 6-4 ساختار یک نرون R ورودی…………………………………………………………………………………97
شکل 6-5 یک ساختار نمونه از شبکه عصبی مصنوعی……………………………………………………………98
شکل 6-6 نحوه اتصالات در شبکه‌های عصبی……………………………………………………………………..99
شکل 6-7 نمای کلی آموزش بدون سرپرست……………………………………………………………………..102
شکل 6-8 نمای کلی آموزش با سرپرست…………………………………………………………………………..103
شکل6-9 ساختار یک شبکه تک لایه………………………………………………………………………………….105
شکل 6-10 ساختار یک شبکه چند لایه………………………………………………………………………………106
شکل 6-11 ساختار یک پرسپترون……………………………………………………………………………………..107
شکل6-12 نمودار تابع سیگموئید……………………………………………………………………………………….108
شکل6-13 نمودار تابع Hard-limit ……………ا……………………………………………………………………….109
شکل 6-14 نمودار تابع تانژانت سیگموئید……………………………………………………………………………….109
شکل15-6 نمایی از یک پله انفجاری و مشخصات آن………………………………………………………………..117
شکل 16-6پارامترهای مورد استفاده در فرمولهای تجربی…………………………………………………………..117
شکل 6-17 الگوریتم شبکه مورد استفاده جهت مدل سازی انفجار………………………………………………125
شکل 18-6نمایش شماتیک ساختار شبکه عصبی مورد استفاده در خاک………………………………………125
شکل 19-6کد نویسی برنامه در حالت کل مواد………………………………………………………………………..128
شکل20-6 نمودار ضرایب همبستگی شبکه برای کل مواد ………………………………………………………….129

شکل21-6 نمودار عملکرد شبکه در حالت کل مواد …………………………………………………………………130

شکل 22-6کد نویسی برنامه در آهن و باطله………………………………………………………………………..131
شکل23-6 نمودار ضرایب همبستگی شبکه برای آهن و باطله…………………………………………………132

شکل24-6 نمودار عملکرد شبکه برای آهن و باطله………………………………………………………………….133

شکل 25-6کد نویسی برنامه در خاک…………………………………………………………………………………134
شکل26-6 نمودار ضرایب همبستگی شبکه برای خاک…………………………………………………………….135

شکل27-6 نمودار عملکرد شبکه برای خاک………………………………………………………………………..136

شکل 6-28 آنالیز حساسیت پارامترهای ورودی بر تابع هدف در حالت آهن و باطله …………………………137
شکل 6-29 آنالیز حساسیت پارامترهای ورودی بر تابع هدف در حالت خاک……………………………………138  مقطع کارشناسی ارشد

بلافاصله بعد از پرداخت به ایمیلی که در مرحله بعد وارد میکنید ارسال میشود.


فایل pdf غیر قابل ویرایش

قیمت25000تومان

خرید فایل word

قیمت35000تومان