مقدمه

در طي يك قرن گذشته اقتصاد ايران همواره متكي به درآمد نفت بوده است بطوريكه هم اكنون نيز حدود 80 درصد ارز مورد نياز كشور از صادرات نفت خام تامين مي گردد. كاهش مقطعي قيمت نفت در بازارهاي جهاني و در نتيجه كاهش درآمدهاي ملي در نيمه اول دهه 1370 باعث شد كه دولت مجبور به چاره انديشي براي كسب درآمد ارزي منابع ديگر شود. از سوي ديگر معادن و صنايع معدني در تمام كشورهايي كه از منابع معدني برخوردارند نقش بسيار مهمي در توليد ناخالص ملي و درآمد سرانه و اشتغال دارد. در همين راستا سهم صنعت ومعدن در توليد ناخالص ملي ايران طي سالهاي قبل 17 درصد بوده كه از اين مقدار تنها 6,0 درصد آن به بخش معدن تعلق دارد كه با جهت گيري بعمل آمده و تسهيلات فراهم شده در ساختار معادن كشور بر اساس آخرين آمارهاي بانك مركزي طي دو سال اخير اين سهم به 1,1 درصد ارتقاء يافته است.اگرچه ايران از ديدگاه درآمد اقتصادي به عنوان يك كشور نفت خيز صاحب درآمد نفت شهرت يافته و صادرات مواد معدني و غير نفتي در مقايسه با نفت تاكنون مبالغ چشم گيري نبوده است اما پتانسيل بالاي وجود ذخاير معدني متفاوت وتنوع آنها دركشور سبب شده كه زاويه نگرش اقتصاد دانان و برنامه ريزان به سمت معادن و صنايع معدني متمايل شود بطوريكه در آخرين برنامه ريزيهاي بعمل آمده توسط مديران ارشد معادن كشور 4 برابر شدن سهم معدن در توليد ناخالص ملي تا سال 2010 هدف گذاري شده است.با توجه به اينكه كشور ايران از نظر ذخائر معدني سرزمين ثروتمندي مي باشد لذا مواد معدني مي تواند جايگزين مناسبي براي نفت باشد و استفاده صحيح و مناسب از اين پتانسيل بالقوه باعث افزايش توليد ناخالص ملي ، افزايش درآمد سرانه كشور، رشد وشكوفايي صنايع و اقتصاد كشور، افزايش شاخص هاي مختلف بهره وري و در نهايت ارتقاي سطح رفاه عمومي جامعه خواهد شد.فولاد ماده بنياديني كه بيش از 3 هزار سال قبل عامل اصلي پيشرفتهاي فني وبهبود دايمي تمدنبشري بوده بخشي از زندگي مردم را دركشورهاي پيشرفته و همچنين در حال توسعه تشكيل مي دهد. اين ماده كه با برداشتن گامهاي بلند به راهگشايي خود در مسير توسعه ادامه ميدهد ضمن هم آهنگ شدن با هر نوع روند اقتصادي جديد و رساندن ارزش سالانه توليد به فراتر از مرز 200 ميليارد دلار ميتواند طيف گسترده اي از نيازهاي بشر را مرتفع سازد و جايگاه خود را به عنوان ام المواد در ميان تيره هاي گوناگون از انواع مختلف مواد حفظ نمايد.

بهینه سازی فر آوری سنگ آهن


بهینه سازی فر آوری سنگ آهن

فهرست مطالب

چكيده ……………………………………………………………………………………………………………………10
مقدمه ……………………………………………………………………………………………………………………11

برای دانلود رایگان قسمت های بیشتراز فایل به انتهای مطلب مراجعه کنید

فصل اول : شناخت آهن

سنگ آهن به دليل گسترش فراوان بايد داراي درصد نسبتا بالايي از فلز باشد تا به عنوان منبع آهن در نظرگرفته شود. به عنوان مثال امروز ذخايري با عيار كمتر از 25 % به عنوان منبع آهن در نظر گرفته نمي شوند مگر آنكه گسترش ذخيره در حجم وسيعي بوده و يا از فرآوري ارزان قيمتي برخوردار باشد.بنابراين ارزش سنگ آهن به چهار عامل عيار، سهولت فرآوري، هزينه استخراج وحمل سنگ به بازار وابسته است. [1]از نظر متالورژيكي سنگ آهن استخراج شده بايد خصوصيات شيميايي وفيزيكي مورد نياز صنايع فولاد را تامين نمايد. دانه بندي و ساختار فيزيكي ذرات، حضور يا عدم حضور عناصر مزاحم ( فسفر، گوگرد وبرخي فلزات مانند (سرب و روي) ونسبت مجموع اكسيدهاي اسيدي (آلومينيوم وسيليس) به مجموع اكسيدهاي قليايي (منيزيم وكلسيم) و باطله همراه از جمله عوامل تعيين كننده مرغوبيت فولاد مي باشد. چرا كه در اغلب سنگهاي آهن درگيري كاني هاي آهن و باطله شديد بوده و جهت تامين شرايط بار ورودي صنايع فولاد علاوه بر آزادسازي نياز به جداسازي عناصر همراه از كاني هاي آهن دار نيز وجود دارد. [3]در ايران ذخاير قطعي سنگ آهن به حدود 2,2 ميليارد تن مي رسد. كانسارهاي عمده سنگ آهن به انواع ماگمايي، دگرساني- گرمايي، رسوبي-گرمايي، رسوبي و دگرگوني تقسيم مي شوند كه بزرگترين كانسارها در ناحيه گل گهر، ناحيه ايران مركزي (بافق- ساغند) و ناحيه سنگان متمركز شده وكانسارهاي پراكنده اي نيز در نواحي زنجان،كاشان، همدان، نايين و غيره قرارگرفته اند. كانيهاي آهن تشكيل دهنده كانسارهاي آهن ايران بيشتر از نوع كانيهاي اكسيده (منيتيت وهماتيت) بوده و رويساير تركيبات آهن فعاليت نشده است. علت آن از يك طرف وجود ذخاير سرشار اكسيده در مقابل سايرتركيبات آهن بوده و از طرف ديگر استفاده كاني هاي اكسيده در تهيه شمش آهن و فولاد است. از كانيهاي سولفوره آهن (پيريت) غالبا جهت تهيه اسيد سولفوريك استفاده مي شود. [8]

– منيتيت (مگنتيت)
كاني منيتيت كه در واقع نوعي اسپينل است به فرمول شيمياييFe3o4 يا FeFe2O4 در سيستم كوبيك متبلور مي شود. سختي آن 5,5 و وزن مخصوص 2,5 است. خاصيت مغناطيسي شديدي دارد.قطعات هوازده منيتيت مثل آهنربا عمل مي كنند. جلاي آن فلزي كدر ، رنگ آن سياه كدر است يونهاي منيزيم ، روي ، نيكل ، تيتان مي توانند جايگزين آهن دو ظرفيتي و يونهاي آلومينيوم ، تيتان ، واناديوم وكرم مي توانند جايگزين آهن سه ظرفيتي شوند بنابراين تركيبات متفاوتي بوجود مي آيد. اين عناصر در حرارتهاي بالا مي توانند جايگزين آهن شوند ولي در حرارتهاي پايين تر بعنوان كاني مستقل ديده مي شوند.منيتيت براحتي صيقل مي خورد و در برابر اسيد نيتريك و سيانور پتاسيم مقاوم است و اسيد كلريدريك غليظ مي تواند روي آن تاثير گذار باشد و لكه هاي قهوه اي روي سطح باقي مي گذارد.منيتيت در فشار اكسيژن پايين و درجه حرارت بالا پايدار بوده و درحرارتهاي بالا منيتيت خاصيت مغناطيسي خود را ازدست مي دهد ولي با كاهش درجه حرارت مجددا خاصيت مغناطيسي خود را باز مي يابد. شرايط تشكيل كاني منيتيت متفاوت است. منيتيت مي تواند در توده هاي آذرين بعنوان كاني همراه باشد. منيتيت بعنوان كانسار در توده هاي نفوذي بيشتر يافت مي شود. در چنين توده هايي واناديوم نيز درحد اقتصادي وجود داشته كه ارزش منيتيت را افزون مي كند.كانسارهاي نوع رسوبي منيتيت بيشترين و اقتصادي ترين نوع آن مي باشد. اين كانسار ها عمدتا از تخريب هماتيت وسيدريت بوجود مي آيند. منيتيت بهترين كاني آهن داري است كه حدود 5,71 درصد آهن دارد. اين خصوصياتيا جداسازي مغناطيسي منيتيت از گانگ همراه امكان توليد كنسانتره با خلوص بالا را امكان پذير ميسازد. [9]

1-1 – شناخت آهن ………………………………………………………………………………………………….. 14
1-2 – بررسي تركيب شيميايي سنگ آهن ……………………………………………………………………….. 25
1-2-1- عيار آهن ……………………………………………………………………………………………………… 25
1-2-2- سيليس و آهك ………………………………………………………………………………………………. 25
1-2-3- آلومين – اكسيد منيزيم …………………………………………………………………………………….. 26
1-3- ناخالصيهاي سنگ آهن ……………………………………………………………………………………….. 27
1-3-1- ناخاصيهاي مفيد …………………………………………………………………………………………….. 27
1-3-2- ناخالصيهاي نا مطلوب ………………………………………………………………………………………. 28
1-4- اثر ناخالصيهاي نامطلوب در تكنولوژي توليد آهن و فولاد در محيط زيست ………………………………. 30
1-4-1- روي …………………………………………………………………………………………………………… 30
1-4-2- اكسيدهاي قليايي …………………………………………………………………………………………. 31
1-4-3- سرب …………………………………………………………………………………………………………. 31
1-4-4- فسفر و گوگرد ……………………………………………………………………………………………….. 32
1-4-5- كلر و فلوئور ………………………………………………………………………………………………….. 32
1-4-6- آرسنيك ………………………………………………………………………………………………………. 32
1-4-7- اكسيد تيتان …………………………………………………………………………………………………. 33
1-4-8- ساير اكسيدهاي فلزي …………………………………………………………………………………….. 33

گندله

گندله

فصل دوم :بررسي توليد ومصرف كنسانتره وگندله آهن در ايران و جهان

آهن چهارمين عنصر تشكيل دهنده پوسته جامد زمين بوده كه در طبيعت به صورت فلز خالص يافت نمي شود. كانيهاي طبيعي آهن شامل طيف گسترده اي از تركيبات مختلف نظير اكسيدها، كربناتها، سولفاتها وسيليكاتها مي باشد. فلز آهن بطور عمده از اكسيدهاي آن كه قسمت اعظم ذخاير كانيهاي آهن دار را تشكيل مي دهد بدست مي آيد. مصرف اصلي سنگ آهن در توليد آهن و فولاد بوده و به مقدار جزئي در صنايع سيمان، ذغالشويي، توليد رنگهاي ضد زنگ و… مصرف مي شود. بنابر اين صنايع توليد آهن و فولاد مهمترين عامل تعيين كننده مقدار مصرف و مشخصات سنگ آهن مي باشند.عيار سنگ آهن و ميزان عناصر مضر همواره از جمله مشخصات مهم عرضه مواد معدني در بازار هستند.ناخالصي هايي كه وجود آنها تاثيرات نامطلوب در كيفيت آهن و فولاد توليد شده دارند عناصر مضر يا عناصر مزاحم ناميده مي شوند و بطور عمده شامل فسفر، گوگرد و بعضي از فلزات مانند سرب و روي مي باشند.قسمت اعظم سنگ آهن دنيا از طريق استخراج معادن روباز بدست مي آيد. معادن روباز آهن معمولا داراي ظرفيت بالايي بوده و توليد آنها تا چندين ميليون تن در سال مي رسد. از طرف ديگر قسمتي از سنگ آهن دنيا از طريق استخراج زير زميني نيز بدست مي آيد. بزرگترين معدن زير زميني سنگ آهن دنيا معدن كرونا دركشور سوئد مي باشد.

2-2- بررسي وضعيت معادن ايران
كشور ايران با بيش از 55 ميليارد تن ذخاير معدني متفاوت(قطعي و احتمالي) دوازدهمين كشور بزرگ معدني جهان مي باشد. عمليات اكتشافي انجام شده وجود 60 نوع ماده معدني مختلف را در سطح كشور به اثبات رسانده و 14نوع ماده معدني ديگر نيز در حال اكتشاف مي باشند كه از اين جهت در كمتر كشوري چنين تنوع مواد معدني وجود دارد. بر اساس بررسيهاي انجام شده ايران روي يكي از كمربندهاي مهم معدني قرار گرفته كه حداقل در 10 نوع ماده معدني به عنوان يكي ازغني ترين كشورها شناخته شده است. [8]كانسارهاي سنگ آهن در تمام سطح كشور وجود داشته و قابل رويت مي باشند. اما فقط تعداد محدودي از آنها مورد ارزيابي و عمليات اكتشاف قرار گرفته است. مجموع ذخاير و منابع سنگ آهن در ايران حدود 4/4 ميلياردتن برآورد شده كه حداقل نيمي از آن را ذخاير اكتشاف شده تشكيل مي دهد. اكتشاف كانسارهاي سنگ آهن در ايران از سال 1377 (معدن شمس آباد اراك) شروع شده و ده سال بعد از سال 1347 توسط شركت ملي ذوب آهن و پس از انقلاب توسط شركت ملي فولاد ايران ادامه يافته و تاكنون استمرار داشته است. نتايج عمليات اكتشافي و مطالعات انجام شده حاكي از آن است كه محدوده مناطق آهن دار ايران به چهار زون تقسيم مي شود كه عبارتند از: [8]
– زون همدان- اصفهان- سيرجان (مهمترين كانسار اين زون گل گهر سيرجان مي باشد)
– زون زنجان- سمنان- مشهد (بزرگترين كانسار اين زون كانسار سنگ آهن سنگان مي باشد)
– زون انارك- بافق- يزد- كرمان(مهمترين كانسار اين زون معادن چغارت و چادرملو مي باشند)
– زون حوزه خليج فارس

2-1- سنگ آهن و كنسانتره ………………………………………………………………………………………… 35
2-2- بررسي وضعيت معادن ايران ………………………………………………………………………………….. 35
2-2-1- مجتمع سنگ آهن گل گهر …………………………………………………………………………………. 37
2-2-2- مجتمع سنگ آهن مركزي (بافق) …………………………………………………………………………. 39
2-2-3- مجتمع سنگ آهن چادر ملو ……………………………………………………………………………….. 40
2-3- ميزان توليد سنگ آهن و كنسانتره در كشور ……………………………………………………………….. 41
2-3-1- ظرفيت طرحهاي در حال اجرا كنسانتره در كشور ………………………………………………………… 42
2-3-2- جمع بندي ظرفيت توليد كنسانتره در پايان برنامه چهارم ………………………………………………. 44
2-3-3- مصرف كنسانتره آهن و پيش بيني تقاضا ………………………………………………………………… 45
2-3-4- جمع بندي مازاد (كسري) كنسانتره آهن در پايان برنامه چهارم ……………………………………….. 47

2-4- گندله …………………………………………………………………………………………………………….. 48
2-4-1- ميزان توليد گندله در كشور …………………………………………………………………………………. 50
2-4-2- ظرفيت طرحهاي در حال اجرا گندله سازي ………………………………………………………………… 50
2-4-3- جمع بندي ظرفيت توليد گندله در پايان برنامه چهارم …………………………………………………… 51
2-4-4- مصرف گندله و پيش بيني تقاضا …………………………………………………………………………… 52
2-4-5- پيش بيني مصرف گندله در پايان برنامه چهارم توسعه …………………………………………………… 53
2-4-6- جمع بندي مازاد (كسري) گندله در پايان برنامه چهارم …………………………………………………… 54
2-5- بررسي بازار جهاني سنگ آهن ، كنسانتره و گندله ………………………………………………………… 55

فصل سوم :فرآوري و گندله سازي سنگ آهن

مقدمه
دنياي صنعت وتكنولوژي مدرن با روندي كه امروزه در پيش گرفته است هر روز نياز بيشتري به مواد معدني پيدا مي كند لذا در جهت تامين اين نيازها بهره وري از معادن نيز روز به روز افزايش مي يابد. در كشور ما نيز جهت رهايي از وابستگي به اقتصاد تك محصولي نفت، بايد اهميت و ارزش بيشتري براي مواد معدني و صنايع مربوط به آن قائل گردد. در اين راستا صنايع آهن و فولاد يكي از با اهميت ترين صنايع هر كشور بوده و زمينه را براي رشد و توسعه در بخشهاي ديگر صنايع فراهم مي نمايد. بدليل استراتژيك بودن اين صنعت گاهي حتي پروژه هاي اين صنعت در حالت غير اقتصادي نيز اجرا مي شود. در كشور ما بدليل رشد روز افزون صنايع مختلف كه روند آن در سالهاي آتي شتاب بيشتري نيز خواهد گرفت صنعت فولاد به عنوان يك صنعت زيربنايي و پيش نياز توسعه در بخشهاي ديگر صنعتي از رونق و رشد چشمگيري برخوردار است. لازم به توضيح است كه اين صنعت مادر خود محتاج ماده اوليه سنگ آهن بوده و بنابراين براي دستيابي به رشد مورد نظر در توليد آهن و فولاد در كشور، سرمايه گذاري در جهت اكتشاف، استخراج و فراوري سنگ آهن ضروري است. سنگ آهني كه در مجتمع هاي فولاد سازي و ذوب آهن براي توليد آهن خام و فولاد بكار برده مي شود بايد داراي مشخصات معيني از نظر درصد آهن و ساير عناصر موجود در آن باشند تا بتوان آن را در كوره هاي ذوب مصرف نمود. از اين رو در اكثر موارد دستيابي به مشخصات سنگ آهن مورد نياز صنايع فولاد سازي، سنگ آهن استخراج شده از معادن پر عيار مي شود[11] هدف از فراوري سنگ آهن، افزايش عيار آهن و كاهش عيار عناصر مزاحم در آن مي باشد. علاوه بر عناصر مضر، تعدادي از عناصر نيز وجود دارند كه اگر مقدار آنها از حد معيني فراتر برود سبب بهبود كيفيت فولاد و يا بهبود وضعيت توليد آن مي شود[12]. مهمترين مواد مضر در سنگ آهن عبارتند از :فسفر، گوگرد، اكسيدهاي سديم و پتاسيم، آرسنيك،قلع و سرب.

3-1- فرآوري سنگ آهن ………………………………………………………………………………………………….. 63
3-1-1- سنگ شكني و خردايش سنگ آهن …………………………………………………………………………… 63
3-1-2- پر عيار كردن سنگ آهن …………………………………………………………………………………………. 65
3-1-2-1- روشهاي فيزيكي ……………………………………………………………………………………………….. 65
3-1-2-2- روشهاي فيزيكي- شيميايي …………………………………………………………………………………… 68
3-1-2-3- جداسازي جامد از مايع …………………………………………………………………………………………. 69
3-2- گندله سازي ……………………………………………………………………………………………………………. 70
3-2-1- مواد اوليه وآماده ساختن آنها جهت توليد گندله ………………………………………………………………… 72
3-2-1-1- عيار آهن ………………………………………………………………………………………………………….. 72
3-2-1-2- چسبها وافزودنيها ………………………………………………………………………………………………… 73
3-2-2- بخش خردايش ……………………………………………………………………………………………………… 77
3-2-3- واحد گوي سازي …………………………………………………………………………………………………… 78
3-2-3-1- همگني تركيبات مخلوطهاي گندله سازي ……………………………………………………………………. 79
3-2-3-2- ويژگيهاي لازم براي شيوه عملياتي واحدهاي گوي سازي ………………………………………………….. 79
3-2-3-3- تشكيل گوي و بهره برداري از واحدهاي اصلي گندله سازي ……………………………………………….. 80
3-2-4- بخش خشك كردن و پخت …………………………………………………………………………………………. 84

كارخانه گندله سازي

كارخانه گندله سازي

فصل چهارم :معدن سنگ آهن سنگان .

معادن سنگ آهن سنگان براي اولين بار و در حدود 600 سال پيش با عنوان معادن سنگ آهن خواف در كتاب نزهت القلوب حمداﷲ مستوفي معرفي گرديد. عمليات اكتشافات اوليه آن حد فاصل سالهاي 1350 تا 1358 شمسي توسط بخش خصوصي انجام شد و در ادامه از نيمه دوم سال 1362 شناخت پارامترهاي كيفي وكمي اين كانسار توسط كارشناسان و نيروهاي متخصص شركت ملي فولاد ايران شروع شد. بر اساس نتايج حاصله تصميم گرفته شد كه مطالعـات تكميـلي اكتشـاف و انجـام آزمايشـات معدني و فرآوري، مطالعات امكان سنجي، بررسي چرخه توليد، تعيين ظرفيت بهينه، فاز بندي توليد، تعيين محصـول نهايي، آزمايشــات فني و اقتصـادي با بهـره گيري از آخـرين تكنولوژي روز دني و استفـاده از توانمـنديهاي سـخت افزاري و نرم افزاري، به معروفترين شركت تحقيقاتي سنگ آهن در جهان (شركت BHP استراليا) سپرده شود. در ادامه شركت هاي ايريتك ايران، سايمونز كانادا و بيتمن آفريقاي جنوبي نيز در غالب كنسرسيوم SBI و با درنظر گرفتن جنبه هاي زمين شناسي، ذخاير معدني و استخراج و فرآوري كانسنگ براي توليد كنسانتره آهن با عيار بالا، در مطالعات و تحقيقات مربوط به معادن سنگ آهن سنگان فعاليت نمودند . [5]

4-1- كليات …………………………………………………………………………………………………………………… 88
4-1-1- زمين شناسي معدن ……………………………………………………………………………………………….. 98
4-1-2- استخراج معدن ……………………………………………………………………………………………………… 101
4-1-3- دورنماي متالورژيكي و طرح توسعه كارخانه فرآوري سنگ آهن سنگان ………………………………………. 101
4-2- فرآوري سنگ آهن سنگان در شرايط فعلي …………………………………………………………………………. 105
4-3- طرح توسعه و تجهيز سنگان …………………………………………………………………………………………… 107
4-3-1- ظرفيت كارخانه ……………………………………………………………………………………………………….. 107
4-3-2- كيفيت خوراك ورودي به كارخانه …………………………………………………………………………………….. 108
4-3-3- كيفيت و كميت كنسانتره توليدي ……………………………………………………………………………………. 108
4-3-4- ميزان مصارف …………………………………………………………………………………………………………… 109
4-3-5- شرح فرايند و تجهيزات …………………………………………………………………………………………………… 110
4-4- كارخانه گندله سازي ………………………………………………………………………………………………………. 117
4-4-1- داده هاي عملياتي ………………………………………………………………………………………………………. 117
4-4-2- كيفيت مواد ورودي ………………………………………………………………………………………………………… 118
4-4-3- محصول ……………………………………………………………………………………………………………………… 119
4-4-4- تركيب مواد مصرفي ………………………………………………………………………………………………………. 120
4-4-5- شرح فرايند …………………………………………………………………………………………………………………. 120
4-4-5-1- دريافت كنسانتره ………………………………………………………………………………………………………… 120
4-4-5-2- گوي سازي ……………………………………………………………………………………………………………….. 121
4-4-5-3- پخت گندله ها ……………………………………………………………………………………………………………. 121
فصل پنجم :آزمايشات ………………………………………………………………………………………………………………. 123
5-1- شرح آزمايشات ……………………………………………………………………………………………………………….. 124
5-2- آزمايشات بر روي گندله ……………………………………………………………………………………………………… 127
5-2-1- آزمايش استحكام فشاري گندله ………………………………………………………………………………………… 127
5-2-2- آزمايش استحكام سايشي گندله ……………………………………………………………………………………… 128
5-2-3- آزمايش استحكام در سقوط آزاد گندله ………………………………………………………………………………… 129
5-3- نتايج آزمايشات پايلوت ………………………………………………………………………………………………………. 129
5-3-1- توليد گندله خام ……………………………………………………………………………………………………………. 132
5-3-2- آزمايشات گندله سازي بدون افزونه سيال ………………………………………………………………………………. 133
5-3-3- آزمايشات گندله سازي با افزونه آهك ……………………………………………………………………………………. 139
5-3-4- آزمايشات گندله سازي با افزونه MgO (دولوميت ) …………………………………………………………………….. 141
5-3-5- نتيجه گيري از آزمايشات ………………………………………………………………………………………………….. 141
5-4- نمونه گيريهاي انجام شده …………………………………………………………………………………………………….. 143
5-5- نتيجه گيري و پيشنهاد ………………………………………………………………………………………………………….. 146
منابع ……………………………………………………………………………………………………………………………………… 147
پيوستها ………………………………………………………………………………………………………………………………….. 149

برای دانلود رایگان قسمت های بیشتراز فایل به انتهای مطلب مراجعه کنید

فهرست جداول
جدول [1-1] مشخصات كلي انواع مهم ذخاير آهن دنيا [9]………………………………………………………………………..18
جدول [1 – 2] نوع ذخيره معادن مختلف آهن دنيا [18]…………………………………………………………………………….19
جدول [1-3] حد مجاز ناخالصيهايي كه كيفيت فولاد را كاهش مي دهند [3]……………………………………………………28
جدول [1-4]حد مجاز عناصري كه در تكنولوژي آهن مضر مي باشند [3]………………………………………………………….29
جدول [2-1] پيش بيني توليد تا پايان برنامه چهارم [10]……………………………………………………………………………45
جدول[2-2] ميزان توليد واحدهاي گندله سازي تا پايان برنامه چهارم و نياز كنسانتره [10]……………………………………..46
جدول [2-3] جمع بندي مازاد و كسري كنسانتره آهن تا پايان برنامه چهارم [10]……………………………………………….47
جدول [2-4] – ميزان توليد فولاد سازيها تا پايان برنامه چهارم [10]……………………………………………………………….53
جدول [2-5] – جمع بندي مازاد يا كسري گندله در پايان برنامه چهارم [10]……………………………………………………..54
جدول [2-6] ميزان ذخاير توليد كنندگان عمده سنگ آهن درجهان [16]………………………………………………………….56
جدول [2-7] توليد جهاني سنگ آهن [16]………………………………………………………………………………………….. 56
جدول [2-8] وارد كنندگان عمده سنگ آهن [17]…………………………………………………………………………………… 60
جدول [2-9] صادر كنندگان عمده سنگ آهن [17]………………………………………………………………………………….. 60
جدول[4-1] : مشخصات و پارامترهاي كمي و كيفي معادن سنگ آهن سنگان [5]………………………………………………90
جدول[4-2] : مشخصات محصول توليدي (گندله آهن) معادن سنگ آهن سنگان [5]……………………………………………91
جدول [4-3] مشخصات خوراك ده ساله اول معدن [6]……………………………………………………………………………….108
جدول [4-4] كيفيت كنسانتره حاصله از هر دو فاز [15]……………………………………………………………………………..109
جدول [4-5] ميزان مصارف آب و برق براي هر فاز [6]………………………………………………………………………………… 109
جدول [4-6] زمان ماند و سلولهاي فلوتاسيون تعيين شده براي مدار [6]………………………………………………………… 115
جدول[4-7] طول خط پخت [6]………………………………………………………………………………………………………….. 122

فهرست اشكال و نمودارها
شكل (2-1) نمايي از معدن سنگ آهن مركزي (بافق، چغارت) ………………………………………………………………………. 39
شكل (2-2) گندله ………………………………………………………………………………………………………………………….. 49
شكل (2-3) روند توليد فولاد خام جهان در طول 150 سال گذشته …………………………………………………………………….57
شكل (2-4) ميزان توليد فولاد كشورهاي مختلف و درصد توليد آنها نسبت به توليد جهاني ……………………………………… 57
شكل (3-1) كارخانه گندله سازي ………………………………………………………………………………………………………… 71
شكل(4-1) موقعيت معادن سنگ آهن سنگان و راههاي ارتباطي آن ……………………………………………………………….. 89
شكل (4-2): مقايسه ميزان ذخاير زمين شناسي معادن سنگ آهن كشور ……………………………………………………….. 92
شكل (4-3): موقعيت و پراكندگي رخنمونهاي سنگ آهن در نواحي مختلف سنگان ………………………………………………. 94
شكل (4-4) مقطع زمين شناسي آنومالي B ….ا………………………………………………………………………………………. 99
شكل (4-5) تصوير سه بعدي پيت نهايي طراحي شده آنومالي B ….ا………………………………………………………………..99
شكل (4-6) مقطع زمين شناسي آنومالي C شمالي ………………………………………………………………………………..100
شكل (4-7) تصوير سه بعدي پيت نهايي طراحي شده آنومالي C شمالي ……………………………………………………….. 100
شكل( 4-8) نمايي از سينه كار باز شده در معدن فرعي باغك سنگ آهن سنگان ………………………………………………. 106
شكل( 4-9) نمايي از نحوه باطله برداري و گشودن معدن باغك ……………………………………………………………………. 106
شكل( 4-10) نماي كلي از واحد خردايش سنگ آهن سنگان ……………………………………………………………………… 106
شكل (5-1) الگوي پخت آزمايش شماره 1 ……………………………………………………………………………………………. 135
شكل (5-2) الگوي پخت آزمايش شماره 14 ………………………………………………………………………………………….. 138
شكل(5-3) الگوي پخت آزمايش شماره 15 …………………………………………………………………………………………… 140

 

Abstract
In all countries great importance has been attached to iron and steel industries as they are considered essential for the rapid development and boost of other parts of industry. Due to its strategic nature, the projects connected to this industry are occasionally set up uneconomically. In our country, as a result of overwhelming growth and expansion of other industries which is predicted to go up more rapidly in the following years, the steel industry as a fundamental industry and an essential prerequisite for the development of other parts of industry has been notably flourishing in the present economic climate. It should be noted that this major key industry needs the raw material iron stone, thus it is necessary to encourage investment in discovering the iron stone resources, along with exploiting and processing this raw material in order to manufacture steel and ironIn the primary section of the present research different properties of iron are introduced. Further more, different minerals of iron and impurities in iron stone, both the useful and noxious ones, are mentioned in addition to the different sorts of iron supplies in different countries all over the world which are presented in a table. In the following section production and use of concentrates and iron pellets in Iran and world has been discussed and the amount of extra or shortage of concentrates and iron pellets at the end of the fourth plan is presented. In addition, processing and pelletizing iron stone along with the existing methods are introduced and compared. The proceeding chapter considers Sangan Mine of Iron Stones and the processing methods with pellets used there are fully described. In the last chapter the regarding pilot studies and results of samples analysis are presented. Analysis of samples with pilot studies show that the manufactured pellet in Sangan is an ideal one which can be in intense competition with other products manufactured in other factories in the world. This mine lacks the elements of alkaline earth metals and scarce metals.


 


مقطع : کارشناسی ارشد

قیمت 25000 تومان

خرید فایل word

قیمت 35000تومان