فهرست مطالب

چکیده……………………………………………………………………………………….. 1

برای دانلود رایگان قسمت های بیشتراز فایل به انتهای مطلب مراجعه کنید

فصل اول

به طور کلی معادن در زیرزمین و یا در سطح و نزدیک سطح زمین قرار دارند. بنابراین روش های استخراج معادن را بر حسب موقعیت کانسار معدنی نسبت به سطح زمین می توان به دو گروه تقسیم کرد: (1) آن گروه از کانسارهایی که در مناطق کم عمق قرار گرفته اند و ضخامت موادی که بر روی ماده معدنی قرار دارد اعم از پوشان سنگ و سنگ باطله نسبتاً کم می باشد. این گروه از کانسارهای معدنی را می توان در صورت داشتن شرایط دیگر مثل حجم، عیار و …، با روش های استخراج معادن روباز استخراج کرد. همچنین در صورتی که ضخامت باطله های روی ماده معدنی نسبتاً زیاد باشد (تا حدود 300 متر) نیز به دلیل شرایطی مانند دسترسی به نیروی کار ماهر، زمان دسترسی به ماده معدنی، هزینه تولید، میزان تولید، نشست و مانند اینها روش های استخراج معادن روباز باید به طور جدی مورد ارزیابی و مقایسه قرار گیرند به عبارت دیگر روش های استخراج معادن روباز در اولویت خواهند بود چون عملیات باطله برداری و استخراج ماده معدنی در فضای باز صورت می گیرد و محدودیتی از نظر استفاده از ماشین آلات عظیم الجثه با قدرت و ظرفیت زیاد وجود ندارد. به همین دلیل تولید و ایمنی در روش های روباز بالا و هزینه پایین خواهد بود و چون هزینه استخراج پایین است امکان استخراج مواد معدنی با عیار های پایین بالاخص در مورد ذخایر توده ای وجود دارد. بدین جهت روش های استخراج معادن روباز خصوصاً روش استخراج چند پله ای برای ذخایر توده ای که در سطح یا نزدیک سطح زمین قرار ندارند نیز به کار برده می شود.
(2) آن گروه از کانسارهایی که در مناطق عمیق قرار گرفته اند که این گونه کانسارها با روش های استخراج زیرزمینی استخراج می شوند. انتخاب یک روش به مقاومت سنگ، شکل، ضخامت، شیب و ابعاد کانسار بستگی دارد. به منظور انتخاب مناسب ترین روش استخراج برای هر کانسار ابتدا باید از نظر تکنیکی، مناست ترین روش یا روش های اولویت بندی شوند و سپس از بعد اقتصادی مقایسه و نهایتاً مناسب ترین روش از نظر اجرایی (قابلیت یا توان اجرای روش) برای کانسار پیشنهاد شود.

). استفاده ازبرشگرشعله جت برای ایجادیک برش عمودی اولیه دریک معدن گرانیت

). استفاده ازبرشگرشعله جت برای ایجادیک برش عمودی اولیه دریک معدن گرانیت

آشنایی با روش های استخراج و مراحل انتخاب یک روش مناسب جهت استخراج… 2
1-2- 2- شرایط ژئومکانیکی زمین………………………………………………………….. 7
1-2-3- هزینه های عملیاتی و سرمایه گذاری…………………………………………… 7
1-2-4- نرخ تولید…………………………………………………………………………… 9
1-2- 5- دسترسی و هزینه کارگران ماهر…………………………………………….. 10
1-2-6- میزان تأثیر گذاری بر محیط زیست……………………………………………… 10
1-3-1- روش استخراج تک پله ای………………………………………………………. 11
1-3-2- روش استخراج چند پله ای…………………………………………………….. 11
1-3-3- روش استخراج سطح برداری…………………………………………………… 11
1-3-3-1- روش استخراج مسطحی……………………………………………………… 12
1-3-3-2- روش استخراج کنتوری………………………………………………………….. 13
1-3-4- روش استخراج کواری………………………………………………………………… 13

برای دانلود رایگان قسمت های بیشتراز فایل به انتهای مطلب مراجعه کنید

فصل دوم

مبناي عملياتي كلي دستگاه‌هاي برش سيم الماسه كه متكي بر مفهوم نوين سيم‌هاي برش مارپيچ است عبارت است از قاچ دادن سنگ با رانش يك سيستم ساينده بر روي آن، عنصر برش دهنده در چنين دستگاهي همان‌طور كه از نام آن برمي‌آيد يك سيم الماسه است كه در حلقه‌اي بسته پيرامون بخشي كه بايد برش داده شود قرار داده شده و به وسيله آب در طول عمليات خنك نگاه داشته مي‌شود. اين حلقه بسته از طريق ايجاد و سوراخ متقاطع و عبور دادن سيم از داخل آن امكان‌پذير مي‌شود و بدين شكل يك مدار بسته به وجود مي‌آيد. در طول عمليات برش، دستگاه با حركت بر روي ريل از سينه سنگ دور مي‌شود و سيم تحت كشش دائم باقي مي‌ماند. يك دستگاه برش مي‌تواند در تمام زوايا و به روش‌هاي گوناگون نسبت به نوع برشي كه قرار است ايجاد شود عمل كند.

2-1-1-1. مكانيزم روش سيم برش الماسه
در اين روش يك سيم الماس دار به طول 25 الي حداكثر 150 متر در جهت معين به طور دائم بر روي سنگ حركت كرده و در سنگ شيار ايجاد مي‌كند و به اين طريق سنگ بريده مي‌شود براي اين منظور لازم است ابتدا در سنگ دوچال عمود برهم حفر كرد. و سيم الماس دار از آن عبور دهند.
براي ايجاد دو چال عمود برهم از پرفراتورهاي مخصوص كه مي تواند چال‌هاي افقي و عمودي و مورب حفر كنند استفاده مي‌شود. پس از آمادگي ابتدايي معدن جهت شروع استخراج در صورتي كه سه سطح آزاد وجودنداشته باشد. ابتدا يك حفاري عمودي از بالاي سينه كار تا كف سينه كار و سپس دو حفاري افقي انجام مي‌گيرد سپس سيم از داخل چال‌هاي عمودي و افقي كه دور يك چرخ بسته شده عبور مي‌كند و چرخ نيز توسط محرك ديزلي يا الكتريكي به حركت درمي‌آید.
دراین روش باید برش افقی قبل از برش عمودی انجام گیرد زیرا در غیر این صورت ممکن است در انتهای برش افقی بلوک سنگ از کوه جدا شود و سیم را له کند.

برش انجام شده توسط يك برشگر زنجيري

برش انجام شده توسط يك برشگر زنجيري

روش های برش سنگ های…………………………………………………………………. 15
ساختمانی و…………………………………………………………………………………… 15
نما جهت استخراج……………………………………………………………………………. 15
2-1-1-1. مكانيزم روش سيم برش الماسه …………………………………………………17
2ـ1ـ1ـ2. عوامل مؤثر در استخراج سنگ با سيم برش الماسه……………………………. 18
2ـ1ـ3. كاربردهاي برشگر سيم الماسه………………………………………………………. 20
2ـ1ـ1ـ4. محاسن و اشكالات برشگرهاي سيم الماسه……………………………………… 20
2-1-2. استخراج سنگ توسط برشگرهاي زنجيري………………………………………….. 21
2ـ1ـ2ـ1. شرح دستگاه برشگر زنجيري……………………………………………………….. 21
2ـ1ـ2ـ2. كاربرد برشگرهاي زنجيري………………………………………………………….. 22
2-1-2-3. محاسن و معايب برشگرهاي زنجيري……………………………………………. 23
2ـ1ـ3. استخراج سنگ توسط برشگر شعله جت…………………………………………. 24
2-1-3-1. شرح دستگاه برشگر شعله جت……………………………………………….. 24
2-1-3-2. كاربردهاي برشگر شعله جت……………………………………………………. 25
2-1-3-3. محاسن و معايب برشگرهای شعله جت…………………………………………. 26
2ـ1ـ4. استخراج سنگ توسط برشگر آب جت………………………………………………… 27
2ـ1ـ5. استخراج به روش آتشباري كنترل شده………………………………………………. 28
2ـ1ـ5ـ2.انواع روش‌هاي آتشكاري كنترل شده…………………………………………………. 30
2-1-9. استخراج سنگ با ماشين‌ هاواژ ( شيارزن)…………………………………………….. 34
2-1-9-1. ماشين هاواژ با بازوي زنجيردار……………………………………………………….. 35
2-1- 9-2. ماشين‌ هاواژ با ديسك برنده …………………………………………………………37
2-1-9-3. ماشين هاواژ با صفحه فرز………………………………………………………….. 38
2ـ4. قواره كردن بلوك……………………………………………………………………………. 41
2ـ 7. پردازش سنگ…………………………………………………………………………….. 50
2ـ7ـ2. طرح كلي يك مركز پردازش……………………………………………………………… 54
2ـ7ـ3. عمليات پردازش………………………………………………………………………….. 56
2ـ7ـ4. ماشين‌آلات و تجهيزات…………………………………………………………………… 61
خلاصه………………………………………………………………………………………………. 82
منابع…………………………………………………………………………………………………84

   مقطع کارشناسی ارشد

بلافاصله بعد از پرداخت به ایمیلی که در مرحله بعد وارد میکنید ارسال میشود.


فایل pdf غیر قابل ویرایش

قیمت25000تومان

خرید فایل word

قیمت35000تومان