انتخاب صفحه

فهرست مطالب

چکیده……………………………………………………………………………………….. 1

برای دانلود رایگان قسمت های بیشتراز فایل به انتهای مطلب مراجعه کنید

فصل اول

به طور کلی معادن در زیرزمین و یا در سطح و نزدیک سطح زمین قرار دارند. بنابراین روش های استخراج معادن را بر حسب موقعیت کانسار معدنی نسبت به سطح زمین می توان به دو گروه تقسیم کرد: (1) آن گروه از کانسارهایی که در مناطق کم عمق قرار گرفته اند و ضخامت موادی که بر روی ماده معدنی قرار دارد اعم از پوشان سنگ و سنگ باطله نسبتاً کم می باشد. این گروه از کانسارهای معدنی را می توان در صورت داشتن شرایط دیگر مثل حجم، عیار و …، با روش های استخراج معادن روباز استخراج کرد. همچنین در صورتی که ضخامت باطله های روی ماده معدنی نسبتاً زیاد باشد (تا حدود 300 متر) نیز به دلیل شرایطی مانند دسترسی به نیروی کار ماهر، زمان دسترسی به ماده معدنی، هزینه تولید، میزان تولید، نشست و مانند اینها روش های استخراج معادن روباز باید به طور جدی مورد ارزیابی و مقایسه قرار گیرند به عبارت دیگر روش های استخراج معادن روباز در اولویت خواهند بود چون عملیات باطله برداری و استخراج ماده معدنی در فضای باز صورت می گیرد و محدودیتی از نظر استفاده از ماشین آلات عظیم الجثه با قدرت و ظرفیت زیاد وجود ندارد. به همین دلیل تولید و ایمنی در روش های روباز بالا و هزینه پایین خواهد بود و چون هزینه استخراج پایین است امکان استخراج مواد معدنی با عیار های پایین بالاخص در مورد ذخایر توده ای وجود دارد. بدین جهت روش های استخراج معادن روباز خصوصاً روش استخراج چند پله ای برای ذخایر توده ای که در سطح یا نزدیک سطح زمین قرار ندارند نیز به کار برده می شود.
(2) آن گروه از کانسارهایی که در مناطق عمیق قرار گرفته اند که این گونه کانسارها با روش های استخراج زیرزمینی استخراج می شوند. انتخاب یک روش به مقاومت سنگ، شکل، ضخامت، شیب و ابعاد کانسار بستگی دارد. به منظور انتخاب مناسب ترین روش استخراج برای هر کانسار ابتدا باید از نظر تکنیکی، مناست ترین روش یا روش های اولویت بندی شوند و سپس از بعد اقتصادی مقایسه و نهایتاً مناسب ترین روش از نظر اجرایی (قابلیت یا توان اجرای روش) برای کانسار پیشنهاد شود.

). استفاده ازبرشگرشعله جت برای ایجادیک برش عمودی اولیه دریک معدن گرانیت

). استفاده ازبرشگرشعله جت برای ایجادیک برش عمودی اولیه دریک معدن گرانیت

آشنایی با روش های استخراج و مراحل انتخاب یک روش مناسب جهت استخراج… 2
1-2- 2- شرایط ژئومکانیکی زمین………………………………………………………….. 7
1-2-3- هزینه های عملیاتی و سرمایه گذاری…………………………………………… 7
1-2-4- نرخ تولید…………………………………………………………………………… 9
1-2- 5- دسترسی و هزینه کارگران ماهر…………………………………………….. 10
1-2-6- میزان تأثیر گذاری بر محیط زیست……………………………………………… 10
1-3-1- روش استخراج تک پله ای………………………………………………………. 11
1-3-2- روش استخراج چند پله ای…………………………………………………….. 11
1-3-3- روش استخراج سطح برداری…………………………………………………… 11
1-3-3-1- روش استخراج مسطحی……………………………………………………… 12
1-3-3-2- روش استخراج کنتوری………………………………………………………….. 13
1-3-4- روش استخراج کواری………………………………………………………………… 13

برای دانلود رایگان قسمت های بیشتراز فایل به انتهای مطلب مراجعه کنید

فصل دوم

مبنای عملیاتی کلی دستگاه‌های برش سیم الماسه که متکی بر مفهوم نوین سیم‌های برش مارپیچ است عبارت است از قاچ دادن سنگ با رانش یک سیستم ساینده بر روی آن، عنصر برش دهنده در چنین دستگاهی همان‌طور که از نام آن برمی‌آید یک سیم الماسه است که در حلقه‌ای بسته پیرامون بخشی که باید برش داده شود قرار داده شده و به وسیله آب در طول عملیات خنک نگاه داشته می‌شود. این حلقه بسته از طریق ایجاد و سوراخ متقاطع و عبور دادن سیم از داخل آن امکان‌پذیر می‌شود و بدین شکل یک مدار بسته به وجود می‌آید. در طول عملیات برش، دستگاه با حرکت بر روی ریل از سینه سنگ دور می‌شود و سیم تحت کشش دائم باقی می‌ماند. یک دستگاه برش می‌تواند در تمام زوایا و به روش‌های گوناگون نسبت به نوع برشی که قرار است ایجاد شود عمل کند.

2-1-1-1. مکانیزم روش سیم برش الماسه
در این روش یک سیم الماس دار به طول 25 الی حداکثر 150 متر در جهت معین به طور دائم بر روی سنگ حرکت کرده و در سنگ شیار ایجاد می‌کند و به این طریق سنگ بریده می‌شود برای این منظور لازم است ابتدا در سنگ دوچال عمود برهم حفر کرد. و سیم الماس دار از آن عبور دهند.
برای ایجاد دو چال عمود برهم از پرفراتورهای مخصوص که می تواند چال‌های افقی و عمودی و مورب حفر کنند استفاده می‌شود. پس از آمادگی ابتدایی معدن جهت شروع استخراج در صورتی که سه سطح آزاد وجودنداشته باشد. ابتدا یک حفاری عمودی از بالای سینه کار تا کف سینه کار و سپس دو حفاری افقی انجام می‌گیرد سپس سیم از داخل چال‌های عمودی و افقی که دور یک چرخ بسته شده عبور می‌کند و چرخ نیز توسط محرک دیزلی یا الکتریکی به حرکت درمی‌آید.
دراین روش باید برش افقی قبل از برش عمودی انجام گیرد زیرا در غیر این صورت ممکن است در انتهای برش افقی بلوک سنگ از کوه جدا شود و سیم را له کند.

برش انجام شده توسط یک برشگر زنجیری

برش انجام شده توسط یک برشگر زنجیری

روش های برش سنگ های…………………………………………………………………. 15
ساختمانی و…………………………………………………………………………………… 15
نما جهت استخراج……………………………………………………………………………. 15
2-1-1-1. مکانیزم روش سیم برش الماسه …………………………………………………17
2ـ1ـ1ـ2. عوامل مؤثر در استخراج سنگ با سیم برش الماسه……………………………. 18
2ـ1ـ3. کاربردهای برشگر سیم الماسه………………………………………………………. 20
2ـ1ـ1ـ4. محاسن و اشکالات برشگرهای سیم الماسه……………………………………… 20
2-1-2. استخراج سنگ توسط برشگرهای زنجیری………………………………………….. 21
2ـ1ـ2ـ1. شرح دستگاه برشگر زنجیری……………………………………………………….. 21
2ـ1ـ2ـ2. کاربرد برشگرهای زنجیری………………………………………………………….. 22
2-1-2-3. محاسن و معایب برشگرهای زنجیری……………………………………………. 23
2ـ1ـ3. استخراج سنگ توسط برشگر شعله جت…………………………………………. 24
2-1-3-1. شرح دستگاه برشگر شعله جت……………………………………………….. 24
2-1-3-2. کاربردهای برشگر شعله جت……………………………………………………. 25
2-1-3-3. محاسن و معایب برشگرهای شعله جت…………………………………………. 26
2ـ1ـ4. استخراج سنگ توسط برشگر آب جت………………………………………………… 27
2ـ1ـ5. استخراج به روش آتشباری کنترل شده………………………………………………. 28
2ـ1ـ5ـ2.انواع روش‌های آتشکاری کنترل شده…………………………………………………. 30
2-1-9. استخراج سنگ با ماشین‌ هاواژ ( شیارزن)…………………………………………….. 34
2-1-9-1. ماشین هاواژ با بازوی زنجیردار……………………………………………………….. 35
2-1- 9-2. ماشین‌ هاواژ با دیسک برنده …………………………………………………………37
2-1-9-3. ماشین هاواژ با صفحه فرز………………………………………………………….. 38
2ـ4. قواره کردن بلوک……………………………………………………………………………. 41
2ـ 7. پردازش سنگ…………………………………………………………………………….. 50
2ـ7ـ2. طرح کلی یک مرکز پردازش……………………………………………………………… 54
2ـ7ـ3. عملیات پردازش………………………………………………………………………….. 56
2ـ7ـ4. ماشین‌آلات و تجهیزات…………………………………………………………………… 61
خلاصه………………………………………………………………………………………………. 82
منابع…………………………………………………………………………………………………84

 



  مقطع کارشناسی ارشد

بلافاصله بعد از پرداخت به ایمیلی که در مرحله بعد وارد میکنید ارسال میشود.


فایل pdf غیر قابل ویرایش

قیمت25000تومان

خرید فایل word

قیمت35000تومان