مقدمه

صنايع فولادي جهان در حال حاضر موج دوم توليد فولاد را سپري مي كنند كه پيش بيني مي شود تـاحدود سه سال آينده، دوران آرامش توليد اين ماده فرا برسد. در اين صورت افزايش عرضه نسـبتبه تقاضا را براي فولاد و در نتيجه سنگ آهن شاهد خواهيم بود. شرايطي كه برعكس شرايط حاكم بر بازارهاي امروز جهاني است. بنابراين كيفيت سنگ آهن و كنسانتره ايـن محصـولات در فـروشآنها به شدت تاثيرگذار خواهد بود.با عنايت به اين موضوع صنايع سنگ آهن كشور نيز بايد به سمت توليد كنسانتره بـا كيفيـت پـيشبروند تا در آينده و در شرايط رقابت در سطح بين المللي، با چالش هاي كمتري مواجه شوند.با توجه به لزوم اتخاذ اين رويكرد در معادن كشور و در نتيجه نياز به بهبود روزافزون كيفيت سنگ آهن توليدي كارخانه هاي فرآوري، بررسي بهبود وضعيت عمليات فلوتاسيون معكوس هماتيت در كارخانه فرآوري سنگ آهن چادرملو مد نظر قرار گرفت.

نماي شماتيك فرايند توليد آهن اسفنجي به روش ميدركس

نماي شماتيك فرايند توليد آهن اسفنجي به روش ميدركس

برای دانلود رایگان قسمت های بیشتراز فایل به انتهای مطلب مراجعه کنید

فهرست مطالب

 فصل اول – نگرشي به صنايع سنگ آهن و فولاد در ايران و جهان

آهن فلزي است سنگين با وزن مخصوص 8/7 – 3/7 و سياه رنگ. در دماي 1535 درجه سانتي گراد ذوب مي شود. نام اين فلز در فارسي از آسن كه در اوستا به معني آهن (از ريشه اسمن به معناي آسمان) گرفته شده است. همچنين در گويش تاتهاي آذربايجان اُزن، در كردي و اراكي اَسن در آلماني ايزن و در انگليسي ايرون مي باشد. آثار تاريخي، ادبي و هنري، اكتشافات باستان شناسي اين نظريه را بوجود مي آورند كه مصنوعات آهني پيش از 4000 سال قبل بوسيله بشر توليد م يشده است. گواه اين امر چكش ها، تبرها، نيزه ها و ابزارهايي مي باشند كه در آن زمان از آهن ساخته شدهاند و بوسيله باستان شناسان كشف و تعلق آنها به تاريخ هاي فوق الذكر تائيد شده است [1]. پيش از جدا شدن آريايي هاي شمال اروپا از آريايي هاي ايران زمين، كه چندين هزار سال از آن مي گذرد، ايرانيان اين فلز را مي شناختند. در آن زمان كشورهاي صنعتي فعلي يا اصلاً وجود نداشتند و يا به علت عقب ماندگي از درجه تمدن ايرانيان قديم، نحوه استفاده از آهن را نمي داستند. حفاريهاي انجام گرفته نشان مي دهد كه از 2000 سال قبل در منطقه زيگراند آلمان با استفاده از چوب درختان و سنگ آهن، مصنوعات آهني تهيه مي شده است. البته در اين زمان، در چين و هندوستان هم تقريبا به همين شكل مصنوعات آهني تهيه مي شده است [1].استفاده از روش احياي مستقيم آهن براي توليد مصنوعات آهني ظاهراً در بين سال هاي 1100 تا 1350 قبل از ميلاد در سطح وسيعي متداول شده بود و بعد از اين تاريخ مصنوعات آهني بيشتر مورد استفاده بشر قرار گرفته است. نشانههاي شروع استفاده از آهن در سگزآباد (استان قزوين) در حدود 1500 سال پيش از ميلاد به صورت محدود يافت شده است [2]. اين تاريخ عموماً براي شروع عصر آهن در نيمه غربي فلات ايران عمدتاً بر اساس جستجوهاي اطراف تپه حسن لو تائيد شده است. تجارب بدست آمده در سال 2100 پيش از ميلاد در ارتباط با رواج فلز كاري مس و مفرغ در سگزآباد مويد وجود تجارب و دانش فني ايرانيان آن زمان براي توليد مس نسبتاً خالص (97/97 درصد)، آلياژهاي مس و آرسنيك (نوعي مفرغ)، آلياژهاي مس و قلع (نوعي ديگري از مفرغ) مي باشد [3].مطالعه پراكندگي ذخاير كانسارهاي فلزي در اطراف دشت قزوين مويد وجود ذخاير كانسارهاي فلزي از قبيل مس، آهن ، سرب و روي و … مي باشد. همه ذخاير شناخته شده به اندازه كافي به تپه سگزآباد نزديك هستند. به علت اين موقعيت خاص و دانش فني ايرانيان آن زمان، زمي نههاي مساعدي براي ظهور فلزكاري متنوع در اين منطقه بوجود آمده بود. به طوري كه جهت شكل دهي قطعات آهني از غالب هاي سنگي چند بار مصرف و غالب هاي گلي يك بار مصرف استفاده مي كردند [3].مطالعات انجام شده باستان شناسي [3] مويد اين است كه در محدوده سگزآباد امكانات لازم براي توليد آهن خام اسفنجي در كوره هاي ابتدايي وجود داشت. بر طبق نظريه باستان شناسان براي سهولت امر توليد، گودال هاي كوچك و بزرگي در سطح زمين و در جوار منطقه مسكوني ساخته مي شده است. جداره ديواره هاي داخلي را با گل رس اندود مي كردند. در اين كوره ها ابتدا چوب و زغال چوب را آتش مي زدند و به تدريج مقاديري سنگ آهن كه درصد آهن آنها قابل ملاحظه بود و به صورت دست جوري انتخاب شده بودند در داخل كوره ها قرار مي گرفتند. هوا را به داخل كوره ها مي دميدند. زيرا نقش دمش هوا در شدت احتراق و تامين دما براي آنها مشخص شده بود. نحوه انتخاب محل كورهها و جريان بادهاي محلي، به سرعت انجام احياء اكسيد آهن كمك زيادي مي كرده است (بادهاي محلي تقريباً در تمام فصول سال وجود دارد).عمليات باستانشناسي در حاشيه تپه سگزآباد مويد وجود سنگهاي معدني آهن با عيار بالا، سرباره هاي آهن و كلوخه هاي آهن اسفنجي كه شكل خاصي ندارند، مي باشد. اين اكتشافات تائيد كننده رواج دانش فني فلزكاري (آلياژهاي مس و قطعات آهني) ميباشد [4].شكلدهي آهن اسفنجي حاصل از احياء اكسيد آهن، نياز به ايجاد حرارت و آهنگري يا به عبارت ديگر پالايش مكانيكي داشت. بر طبق گزارش باستان شناسان، قطعاتي از آهن اسفنجي كه حفرههاي سطحي آهنها در اثر عمليات آهنگري مسدود شده بودند، در منطقه يافت شده است [5]. اين واقعيت نشان دهنده توليد آهن در اطراف تپه سگزآباد در كوره هاي ساده اوليه و در حجم كم م يباشد. زيرا فلزكاران نم يتوانستند به درجه حرارت ذوب آهن برسند و در نهايت به توليد آهن اسفنجي غناعت كرده و با شكل دهي مكانيكي آهن اسفنجي قطعات مورد نظر را مي ساختند.از يك گودال زباله كه مربوط به عصر آهن (حدود 800 الي 1100 سال پيش از ميلاد) در اطراف سگز آباد مي باشد، تعداد زيادي اشياء فرسوده توليد شده از آهن شامل ت يغههاي خنجر، چاقو و داس بدست آمده است. يافته هاي مذكور مويد اين مي باشد كه در اين دوره، توليد اشياء آهني در اين منطقه رواج داشته است [3 و 5].معلوم نيست چرا برخلاف تپه حسنلو در حوزه درياچه اروميه كه گسترش فن آوري توليد قطعات آهني سبب پيشرفت هاي زيادي در ارتباط با رشد فرهنگي اقتصادي منطقه شده است، اين پيشرفت ها در سگزآباد ديده نم يشود. به عبارت ديگر نمي توان فنآوري استفاده از آهن و اثرات اقتصادي، نظامي و سياسي آن را در سال هاي فوق به همه مناطق فلات ايران به طور يكسان تعميمداد.

-1- مقدمه…………………………………………………………………………………………….. 2
1-2- وضعيت صنايع فولادي در ايران و جهان……………………………………………………….. 8
1-2-1 – تاريخچه تحولات تكنولوژيكي احياي اكسيد آهن…………………………………………10
1-2-2 – احياء مستقيم اكسيد آهن خارج از كوره بلند…………………………………………… 15
1-2-3 – احياي مستقيم…………………………………………………………………………….. 16
1-2-4 – اجزاء متشكله قيمت تمام شده فولاد…………………………………………………….. 23
1-2-5 – بررسي تغييرات قيمت سنگ آهن و زغال سنگ …………………………………………24
1-3- بررسي وضعيت سنگ آهن در ايران و جهان…………………………………………………. 26
1-3-1 – سنگ آهن در ايران………………………………………………………………………….. 28
1-3-1 -1- وضعيت زمين شناسي…………………………………………………………………… 28
1-3-1 -2- وضعيت ذخاير………………………………………………………………………………. 30
1-3-1 -3- وضعيت توليد………………………………………………………………………………. 37
1-3-2 – سنگ آهن در جهان ………………………………………………………………………….41
1-3-2 -1- توليد………………………………………………………………………………………… 41
1-3-2 -2- پروژه هاي افزايش ظرفيت و توسعه ………………………………………………………44
1-3-2 -3- چشم انداز بازار بين المللي……………………………………………………………… 46
1-3-3 – سنگ آهن در صنعت فولاد………………………………………………………………….. 46
1-3-3 -1- سنگ آهن مورد نياز براي تبديل به چدن و فولاد در كارخانه هاي ايران……………… 48

فصل دوم – نگاهي به مجتمع سنگ آهن چادرملو

مقدمه
كانسار چادرملو، يكي از كانسارهاي آهن ايران مركزي در منظقـه بـافق، در فاصـله 180 كيلـومتريشمال شرقي شهرستان يزد، 80 كيلومتري شمال شهرستان بافق و در 65 كيلومتري شـمال چغـارتواقع شده است. نام اين كانسار ريشه در زبان دري دارد، اين كلمه در اصل نام چاهي در دره ملـون(ملون نوعي گربه وحشي) بوده است [29].نزديكترين ايستگاه راه آهن به چادرملو در حال حاضر ايستگاه چغـارت مـي باشـدكه بـراي حمـلسنگ آهن به ذوب آهن احداث شده و فاصله آن تا معدن 65 كيلومتر مـي باشـد. همچنـين بـرا يارتباط با مجتمع فولاد مباركه يك خط راه آهن با طول تقريبي 198 كيلـومتر ايـن معـدن را بـه راهآهن يزد- اصفهان متصل خواهد نمود [30].وجود سرباره هاي آهني كوره هاي ذوب فلز در منطقه و آثار موجود در ناحيه چادرملو دلالـت بـرشناسايي منطقه چادرملو به عنوان ذخيره آهن در اعصار قديم دارد، ليكن براي اولـين بـار در سـال1319 يك گروه زمين شناس كشف آن را رسماً اعلام و پس از آن گـروه هـاي مختلفـي مطالعـه وتجهيز آن را پي گيري نمودند. بين سالهاي 1336 تا 1339 يك گروه زمين شناس از سـازمان زمـينشناسي كشور تحت نام »گروه كرمان I« بررسيهاي زمين شناسي منطقه را انجام دادنـد . در سـالهاي1338 و 1339 همزمان با گروه كرمان I پي جويي ذخيره توسط يك گروه از شـركت ملـي فـولاد،صرفاً در رابطه با سنگ آهن انجام شد. مطالعات مغناطيس سـنجي منطقـه نيـز توسـط يـك گـروهژئوفيزيك آلماني با نظارت شركت ملي فـولاد ايـران انجـام پـذيرفت. در سـال 1341 يـك گـروهژئوفيزيك از متخصصين موسسه ژئوفيزيك اسرائيل مطالعات مغناطيسي سنجي قبلي را تجديد نظر نمودند. در سالهاي 1342 و 1343 نيز يك گروه زمين شناس ايراني پي جويي زمين شناسي منطقـهرا در حد اكتشافات مقدماتي با انجام عمليات حفاري، تونلهاي اكتشافي، ترانشه و حفاري مقـدماتيگمانه هاي اكتشافي به اتمام رساندند. در سالهاي 1346 و 1347 شركت ملي فولاد ايران بررسـيهايمغن اطيس س نجي ه وايي منطق ه بل وك ب افق را در مقياس هاي 1:2000 و 1:50000 و تفص يلي 1:100000 به انجام رساند كه در نتيجه اين بررسيها منطقه چادرملو نيز تحت پوشـش ايـن مطالعـهقرار گرفت. بين سالهاي 1352 تا 1357 عمليات اكتشاف تفصيلي ذخيره توسط شركت سنگ آهـنمركزي به كمك مشاور روسي تكنواكسپورت انجام و اطلاعات اساسي كمي و كيفي ذخيره با دقت كافي حاصل گرديد. در سالهاي 1362 تا 1365 مطالعات مقدماتي بررسي فني و اقتصادي ذخيـره وچگـونگي تهيـه كنسـانتره آهـن و حـذف فسـفر از آن بـه كمـك سيسـتمهاي تغلـيظ در مقيـاسآزمايشگاهي به كمك مشاور سوئدي LKAB با نتيجه مثبـت اجـرا گرديـد. در سـالهاي 1366 تـا1368 مطالعات فني و اقتصادي در مقياس آزمايشگاهي و پايلوت انجام و در نهايت فلوشيت نهايي كارخانه تغليظ توسط مشاور آلماني EBE مشخص گرديد [30].

2-1- مقدمه……………………………………………………………………………………………… 56

2-2- موقعيت جغرافيايي………………………………………………………………………………… 58
2-3- وضعيت زمين شناسي…………………………………………………………………………… 60
2-3-1 – كاني شناسي…………………………………………………………………………………. 60
2-3-1 -1- مانيتيت………………………………………………………………………………………. 61
2-3-1 -2- هماتيت………………………………………………………………………………………. 62
2-3-1 -3- آپاتيت …………………………………………………………………………………………62
2-3-1 -4- ساير كاني ها ………………………………………………………………………………..62
2-4- خطوط فرآوري ……………………………………………………………………………………….63
2-4-1 – مقدمه…………………………………………………………………………………………….65

2-4-2 – واحد سنگ شكني و همگن سازي………………………………………………………….. 67
2-4-3 – واحد خردايش…………………………………………………………………………………… 67
2-4-3 -1- خوراك دهنده ها…………………………………………………………………………….. 67
2-4-3 -2- آسياي نيمه خودشكن……………………………………………………………………… 67
2-4-3 -3- سرند ارتعاشي از نوع سر كوتاه…………………………………………………………… 68
2-4-4 – واحد جداكننده مغناطيسي اوليه ……………………………………………………………..68
2-4-4 -1- جداكننده هاي مغناطيسي اوليه………………………………………………………….. 69
2-4-4 -2- كلاسيفاير …………………………………………………………………………………….69
2-4-4 -3- سرند گلابي…………………………………………………………………………………. 69
2-4-5 – واحد توليد كنسانتره مغناطيسي……………………………………………………………. 70
2-4-5 -1- آسياي گلوله اي كروپ……………………………………………………………………… 70
2-4-5 -2- هيدروسيكلون هاي مدار آسيا گلوله اي كروپ………………………………………….. 70
2-4-5 -3- جداكننده هاي مغناطيسي مدار شستشو ………………………………………………71
2-4-5 -4- هيدروسيكلون هاي آبگير مدار آسياي گلوله اي كروپ ………………………………….71
2-4-5 -5- جداكننده هاي مغناطيسي رمق گير…………………………………………………….. 72
2-4-5 -6- جداكننده هاي مغناطيسي مدار شستشوي نهايي ……………………………………72
2-4-6 – واحد توليد كنسانتره با شدت مغناطيسي كم (غير مغناطيسي) ……………………….73
2-4-6 -1- جداكننده مغناطيسي گراديان زياد……………………………………………………….. 73
2-4-6 -2- هيدروسيكلون هاي مدار جداكننده مغناطيسي گراديان زياد………………………….. 74
2-4-6 -3- آسياي گلوله اي سالا ………………………………………………………………………74
2-4-6 -4- تيكنر لاملي مدار جداكننده مغناطيسي گراديان زياد ……………………………………75
2-4-7 – واحد فسفرزدايي ………………………………………………………………………………75
2-4-7 -1- تانك هاي آماده سازي پالپ مورد نياز فرآيند فلوتاسيون………………………………. 75
2-4-7 -2- سلول هاي فلوتاسيون……………………………………………………………………. 76
2-4-7 -3- مواد شيميايي مورد مصرف در مدار فلوتاسيون …………………………………………78
2-4-7 -4- تانك هاي آماده سازي مواد شيميايي و پمپهاي مواد شيميايي مدار فلوتاسيون…. 78
2-4-7 -5- تيكنر كنسانتره هماتيت…………………………………………………………………… 78
2-4-8 – واحد فيلتراسيون كنسانتره آهن…………………………………………………………….. 79
2-4-8 -1- تانك آماده سازي مواد جهت عمليات فيلتراسيون……………………………………… 79
2-4-8 -2- فيلتر…………………………………………………………………………………………. 79
2-4-9 – تيكنرهاي باطله و بازيافت آب………………………………………………………………. 80

افزايش بهرهوري در كورههاي بلند

افزايش بهرهوري در كورههاي بلند

فصل سوم – نگاهي به روش هاي پرعيارسازي سنگ آهن از طريق فلوتاسيون

از ابتداي قرن بيستم، كاربرد روش هاي فيزيكـي -شـيميايي و از آن جملـه روش فلوتاسـيون بـرايكاني هاي آهن با شدت مغناطيسي كم به تدريج رو بـه افـزايش نهـاده اسـت، بـه طوريكـه امـروزهموثرترين روش براي پرعيارسازي كانسنگ هاي آهن دربرگيرنده اين نوع كاني ها مي باشد. مهمتـرينمزيت هاي اين روش در فرآوري كانسنگهاي آهن عبارتند از:
– قابليت پرعيارسازي كانسنگهاي آهن بسيار كم عيار و بسيار دانه ريز (تا 10ميكرون) را دارد.
– قابليت كاربرد در مورد تمامي كاني ها و سنگ هاي معدني آهن اعم از كـاني هـايي كـه داراي وزنمخصوص يكسان (ناكارآمدي روش هـاي فيزيكـي)، يـا خاصـيت مغناطيسـي يكسـان (ناكارآمـديروش هاي مغناطيسي) و داراي خاصيت سطحي يكسان نباشند را دارد.
– عيار و بازيابي كنسانتره آهن با اين روش نسبت به ساير روش هاي پرعيارسازي بالا مي باشند.
– داراي قابليت پرعيارسازي كاني هاي (باطله كانسنگ آهن) محلول در آب ميباشد[29، 36].

3-1- مقدمه……………………………………………………………………………………………. 83
3-2- فلوتاسيون معكوس كانسنگ هاي آهن……………………………………………………… 83
3-3- فلوتاسيون كانسنگ هاي آهن با كلكتور هاي آنيوني……………………………………… 87

فصل چهارم – نتايج آزمايشات فلوتاسيون انجام شده

مقدمه
براي فلوتاسيون كانه هاي آهن مي توان از دو روش فلوتاسيون مستقيم (فلوته كردن كانه آهن توسط يك كلكتور آنيوني) و فلوتاسيون معكوس (فلوتاسيون كردن گانگ و بازداشت آهن) استفاده نمـود . در روش مستقيم چون فلوتاسيون در محيط اسيدي انجام مي شود، لـذا پديـده كواگولاسـيون ذراتريز با بارهاي مخالف و خوردگي سطوح دستگاهها بوسيله اسيد بوجود ميآيد، بنـابراين عمومـاً از اين روش كمتر استفاده مي شود و بيشتر از روش معكوس استفاده مي شود. تاكنون آزمايشهاي متعددي در مقياس آزمايشگاهي و در مقياس صنعتي ، براي بهينـه سـازي نـوع وميزان مصرف كلكتور و بازداشت كننده به روش فلوتاسيون معمولي در كارخانه فـر آوري چـادرم لو انجام گرفته است. در اين تحقيق ، با استفاده از فلوتاسيون در سلول نوع دنور ، از بين مواد شـيمياييمصرف شده در آزمايشگاه كه بهترين نتايج از آنها حاصل شده است، نوع و ميـزان مـواد شـيمياييمصرفي بهينه شده است. تجارب علمي و عملي نشان مـي دهـد كـه بهتـرين نتـايج بـا كلكتورهـايASAME و ATRAC 1580 و تركيب آن دو و بازداشت كننده سيليكات سديم بدسـت آمـدهاست. كلكتور آتراك 1580 معروف به برول (نام شركت سازنده)، جزء كلكتورهاي آمفوتر بوده و از نظـرخواص شيميايي تشابه زيادي به كلكتورهاي اسيدهاي چرب دارد. اين كلكتور علاوه بـر خاصـيتكلكتوري، خاصيت كف سازي نيز دارد. در فلوتاسـيون معكـوس هماتيـت، بيشـتر از كلكتورهـايآنيوني به ويژه از اسيدهاي كربوكسيليك (اسيدهاي چرب) استفاده مي شـود . ايـن كلكتورهـا دارايطول زنجير كربن 9 تا 18 بوده و با كاهش طـول زنجيـر كـربن، قـدرت انتخـابي كلكتـور افـزايشمي يابد. در اسيدهاي چرب، يون كربوكسيلات ضمن واكنش با كاني هاي مختلف در شرايط مناسب به صورت الكترواستاتيكي بر روي كاني هاي ناخواسته جذب مي گردد. بديهي است كـه بـه منظـورانتخابي بودن فرآيند جذب مي توان از مواد فعـال كننـده و بازداشـت كننـده مناسـب جهـت تعـديلشرايط وافزايش تفاوت ترشوندگي سطوح كاني ها استفاده نمود. كلكتور آلكيل ساكيبنيك اسيد مونو استر معروف به آسام، نيز يك كلكتور اسيد چرب اصلاح شـدهاست كه به همراه كلكتور آتراك 1580 در مدار فلوتاسيون كارخانه توليد كنسـانتره آهـن چـادرملواستفاده مي شود. از جمله خصوصيات بارز استفاده از اين كلكتور مي توان به كـاهش رانـدمان مـدارفلوتاسيون همزمان با كاهش ميزان فسفر كنسانتره هماتيت اشـاره كـرد.

4-1- مقدمه ……………………………………………………………………………………………93
4-2- شناسايي نمونه……………………………………………………………………………….. 94
4-2-1 – آناليز XRDا…………………………………………………………………………………… 94
4-2-2 – آناليز XRF ا……………………………………………………………………………………96
4-2-3 – آناليز جذب اتمي (ASS)ا………………………………………………………………….. 96
4-2-4 – آناليز سرندي تر…………………………………………………………………………….. 96
4-3- دستگاه فلوتاسيون آزمايشگاهي مورد استفاده ……………………………………………97
4-4- طراحي آزمايش ها……………………………………………………………………………. 98
4-5- نتايج آزمايش ها ………………………………………………………………………………101
4-6- تجزيه و تحليل نتايج آزمايش ها ………………………………………………………………110
4-6-1 – آزمايش هاي مربوط به كلكتور ASAME (بازداشت كننده 800 گرم بر تن) ……………110
4-6-2 – آزمايش هاي مربوط به كلكتور ASAME (بازداشت كننده 850 گرم بر تن) …………….112
4-6-3 – آزمايش هاي مربوط به كلكتور ASAME (بازداشت كننده 900 گرم بر تن)…………….. 114.
4-6-4 – آزمايش هاي مربوط به كلكتور ATRACا…………………………………………………… 116

مقايسه روشهاي ميدركس و هيل سه

مقايسه روشهاي ميدركس و هيل سه

فصل پنجم – نتيجه گيري و پيشنهادات

ضمائم ………………………………………………………………………………………………127
منابع……………………………………………………………………………………………….. 148

فهرست منابع فارسي…………………………………………………………………………… 149

فهرست منابع لاتين……………………………………………………………………………… 151

فهرست پايگاه هاي اطلاعرساني………………………………………………………………. 151

برای دانلود رایگان قسمت های بیشتراز فایل به انتهای مطلب مراجعه کنید

جداول

جدول 1-1: انجام فعل و انفعالات در داخل كوره بلند [12] ………………………………………12.

جدول 1-2: توليد تجمعي آهن اسفنجي در دنيا و ايران بر حسب ميليون تن [15]………….. 17

جدول 1-3: تفاوت هاي اساسي ميدركس و هيل سه [13 و 15]………………………………. 20

جدول 1-14: عملكرد سالهاي 84 و 85 واحد هاي سنگ آهن ايران (هزار تن) ………………….38

جدول 1-17: وضعيت طرح هاي آتي مرتبط آهن [15]…………………………………………….. 40.

جدول 1-18: ده كشورعمده توليد كننده و صادر كننده سنگ آهن در سال 2005 ………………..42

جدول 2-1: عملكرد سالهاي 84 و 85 معدن سنگ آهن چادرملو (هزار تن) [24]………………… 57.

جدول 2-3: وضعيت طرح هاي مجتمع معدني سنگ آهن چادرملو در سال 1386 [15]……………. 58

جدول 2-4: توزيع تقريبي آهن و عناصر مختلف در سنگ آهن چادرملو [34] …………………………..61

اشكال
شكل 1-1: سهم روش هاي مختلف در توليد جهاني فولاد در سال 2005 [12]………………………………. 8.

شكل 1-2: افزايش بهره وري در كوره هاي بلند……………………………………………………………………. 14

شكل 1-3: ظرفيت و توليد آهن اسفنجي بر اساس روش هاي مختلف در سال 2004 و ……………………….18

شكل 1-4: روند توليد آهن اسفنجي در كشورهاي عمده توليد كننده از سال 1988 تا 2006 …………………..19

شكل 1-5: نماي شماتيك فرايند توليد آهن اسفنجي به روش ميدركس [13 و 15] ……………………………..19

شكل 1-6: مقايسه روش هاي ميدركس و هيل سه [13 و 15] …………………………………………………….21.

شكل 1-7: روند تغييرات اجزاء متشكله قيمت تمام شده فولاد خام آلمان در سال هاي مختلف [13]………….. 24

شكل1-8: ميانگين قيمت جهاني صادرات سنگ آهن در سالهاي 1993-2007 [13] ………………………………25

شكل 1-11: مقايسه متراژ حفاري اكتشافي طي سال هاي 82 الي 85 [15] …………………………………..35

شكل 1-13: كشورهاي عمده توليد كننده و صادر كننده سنگ آهن [13 و 25] …………………………………….43

شكل 1-14: توليد جهاني سنگ آهن و فولاد خام 2010-1994 [13 و 25] ……………………………………………..43

شكل 1-15: تغييرات تقاضا و ظرفيت توليد سنگ آهن چين در سالهاي مختلف……………………………………….. 44

شكل 1-16: افزايش ظرفيت توليد سنگ آهن بين سال هاي 2005 تا 2007 (ميليون تن در سال)…………………….. 45

 

Abstract

One of the key sectors in the economy of Iran is its steel production. The production of steel resulting from the installed capacity and higher productivity has significantly increased during the last decade. Iran currently derives about 70 % of its iron ore requirements from domestic operations. It hopes to be meeting 85 % of its iron ore needs from its own mines by the end of 2007In order to meet the rising demand of an expanding steel industry, Iran has begun to develop its iron ore deposits. The most important iron ore deposit of Iran, Chador Malu, is located in central Iran. The main iron bearing mineral phases of these deposits were known as magnetite, martite and hematite, which are finely intergrown with apatite and silicatesIn the beneficiation plant of Chador Malu, the dephosphorization of highintensity magnetic separation concentrate is carried out by floating the phosphorus gangue from iron oxide fines. The main problem during the reverse flotation of iron oxide fines is the stabilization of the phosphorous and silica contents and to minimize the loss of iron oxides in the flotation circuitThe main objective of this study was to identify the conditions under the amount of the phosphorus and silica of iron oxide fines can be reduced and stabilized to an acceptable levelFrom the results of this study, it can be pointed out that particle size distribution and pulp pH as well as collector and depressant type and dosage are the key variables that need to be controlled in decreasing of phosphor and silica. Using a new mixed collector (ATRAC+ASAME), more than 98.2% of Iron oxide fines were recovered at optimal flotation conditions with iron content of 85.6%. The phosphorus and silica content of flotation concentrate could be adjusted around 0.22 and 3.32 wt% with separation efficiency of 36.84 and 6.13 %, respectively.


 


 مقطع کارشناسی ارشد

بلافاصاله بعد از پرداخت به ایمیلی که در مرحله بعد وارد میکنید ارسال میشود.


فایل pdf غیر قابل ویرایش

قیمت25000تومان

خرید فایل word

قیمت35000تومان