چکیده :

در جهان امروز با توجه به ارزش تولید انژی الکتریکی ، کاهش تلفات و بهبود راندمان در موتورهای الکتریکی می تواند کمک بسزایی در مصرف داخلی یک شبکه داشته باشد. لذا بررسی انواع تلفات و روش های بهبود راندمان در موتورهای الکتریکی (که یکی از مصرف کننده های بزرگ شبکه می باشد ) از اهمیت بسزایی برخوردار است . در این پروژه سعی شده تا اهمیت راندمان و انواع تلفات را شناسایی کرده و عوامل موثر بر آن را بررسی کرده و جدیدترین روش های بهبود راندمان موتورهای الکتریکی بررسی شود.

کلید واژه ها :

راندمان،موتورهای الکتریکی،تعمیر و نگهداری، سوپر ماشین ها،ابررسانا،

ساختمان یک موتور ابر رسانا2

ساختمان یک موتور ابر رسانا2

فصل اول :عوامل موثر در راندمان انواع رایج  موتورهای الکتریکی …………….. 1

بیش از 65% انرژی الکتریکی مصرفی صنایع ، صرف موتورهای الکتریکی می شود. به عبارت دیگر ، بیش از نیمی از انرژی الکتریکی عرضه شده به صنایع را موتورهای بیش از یک اسب بخار مصرف می کنند. امروزه بهینه سازی مصرف انرژی موتورهای الکتریکی از اهمیت  ویژه ای برخوردار است .  در صنایع عموما” از موتورهای القایی سه فاز پرقدرت استفاده می شود و بازده این موتورها با توجه به توان آنها عموما” در محدوده 90-70 درصد است. در حالی که در مشترکین خانگی ، تنها موتورهای القایی تکفاز و اونیورسال استفاده می شود. ماشینهای الکتریکی به علت آلودگی محیط کار ، وجود اصطکاک و عوامل محیطی مانند رطوبت و دما ، فرسوده شده و به تعمیر و نگهداری دائمی نیاز دارند. عوامل یاد شده در بالا ، فزون بر کاهش عمر مفید و اطمینان بخشی کارکرد موتورها ، بازده آنها را کاهش داده و اتلاف انرژی را به دنبال خواهد داشت .با استفاده از روش تعمیر و نگهداری پیشگیرانه می توان بازده موتورها را ثابت نگه داشت و نیز مدیران واحدهای صنعتی را در برنامه ریزی مجدد فرآیند تولید ، که یکی از روش های مدیریت بار است ، یاری نمود .

  • اقدامات مختلفی برای صرفه جویی انرژی

الکتریکی در الکتروموتورهای صنعتی  …………………………………………………………………………. 2

1-2-تلفات در ماشین های الکتریکی ……………………………………………………………………………. 3

1-2-1- تلفات در ماشین های جریان مستقیم ……………………………………………………………………. 3

1-2-2- تلفات در ماشین های القایی …………………………………………………………………………….. 4

1-3- تعمیر و نگهداری موتورهای جریان مستقیم ………………………………………………………………. 10

1-4- توصیه هایی در مورد موتورهای صنعتی …………………………………………………………………. 12

1-5- هارمونیک …….. …………………………………………………………………………………………. 13

هر شکل موج دارای اعوجاج پریودیک را می‎توان به صورت جمع موج‎های سینوسی بیان نمود. یعنی وقتی که شکل موج از یک سیکل به سیکل دیگر تغییر نکند، این موج را می‎توان به صورت جمع امواج سینوسی خالص که درآن فرکانس هر موج سینوسی، مضرب صحیحی از فرکانس اصلی موج اصلی است نمایش داد.به این موج‎های سینوسی که فرکانس آن‎ها ضریب صحیحی از فرکانس اصلی می‎باشند، هارمونیک‎های مؤلفه اصلی می گویند. جمع این موج‎های سینوسی به سری فوریه معروف است این مفهوم ریاضی اولین بار توسط فوریه ریاضیدان فرانسوی مورد توجه قرار گرفت.

1-5-1- علت ایجاد اعوجاج هارمونیکی ………………………………………………………………………….. 13

1-5-2- منابع تولید هارمونیک ……………………………………………………………………………………. 14

1-5-3- تجهیزات آسیب پذیر …………………………………………………………………………………….. 15

1-6- انتخاب موتور مناسب ………………………………………………………………………………………. 16

ساختمان یک موتور ابر رسانا

ساختمان یک موتور ابر رسانا

فصل دوم :روش های افزایش راندمان موتورهای الکتریکی ……………. 17

مقدمه  ………………………………………………………………………………………………………….. 18

در اغلب بخش های صنعتی انرژی الکتریکی مهمترین منبع انرژی صنعت بشمار می رود. از آنجا که موتورهای الکتریکی، مصرف کننده اصلی انرژی الکتریکی در کارخانجات صنعتی می باشند. لذا بهینه سازی مصرف انرژی در موتورهای الکتریکی از اهمیت ویژه ای برخوردار خواهد بود . برای درک اهمیت بهینه سازی مصرف انرژی به این مورد اشاره می کنیم که اگر راندمان موتورهای الکتریکی القایی موجود در اروپا تنها به میزان 1% افزایش یابد، هزینه مصرف انرژی الکتریکی به میزان 6/1 میلیارد دلار در سال کاهش خواهد یافت .آمار منتشر شده از سوی وزارت نیرو نشان می دهد در سال 1373 ، 5/38% از کل انرژی الکتریکی مصرف شده در ایران توسط موتورهای الکتریکی بوده است .البته این میزان در کشورهای صنعتی تا 65% می رسد و شاخص خوبی برای نشان دادن سطح صنعتی شدن یک کشور می باشد.

2-1- مزایای موتورهای پر بازده ………………………………………………………………………………… 19

موتورهای پربازده نسبت به موتورهای کوچک و کم‌بار بازده بیشتری در حدود 1 تا 6 درصد دارد. صرفه‌جویی واقعی انرژی بیشتر، وابسته به ضریب بار و ساعات کارکرد است.موتورهای پر بازده خنک‌تر کار می‌کنند. عیوب سیم‌پیچ و قطعی های اجباری  موتورهای پر بازده نسبت به موتورهای استاندارد کمتر است. طول عمر موتورهای پر بازده نسبت به موتورهای استاندارد بیشتر است.  موتورهای پر بازده در برابر اضافه‌بار نسبت به موتورهای استاندارد از استقامت بیشتری برخوردارند. موتورهای پر بازده سریعتر از موتورهای استاندارد راه‌اندازی می‌شوند و با تلفات بی‌باری کمتری کار می‌کنند. موتورهای پر بازده در شرایط غیرعادی، مانند تهویه معیوب، کاهش ولتاژ، اضافه ولتاژ و  ناترازمندی فاز، تحمل بهتری دارند.

2-1-1- معایب موتورهای پربازده ………………………………………………………………………………. 19

2-2- تقسیم بندی موتورهای الکتریکی از نظر بازده ……………………………………………………………… 20

2-3- موتورهای راندمان بالا ……………………………………………………………………………………. 21

2-4- اختلاف موتورهای پربازده و موتورهای استاندارد …………………………………………………………. 22

2-5- تدوین شناسنامه ی صنعتی برای هر موتور ………………………………………………………………… 23

2-6- روش های بهبود بازده موتورهای القایی ……………………………………………………………………… 23

2-7- بهینه سازی مصرف انرژی در الکتروموتورهای صنعتی با استفاده از کنترل کننده های دور موتور ……………24

2-8- توصیه هایی در خصوص مدیریت مصارف صنعتی موتورهای الکتریکی ……………………………………… 26

2-9- اقدامات مورد نیاز برای بهبود عملکرد  سیستم های مرتبط با الکتروموتورها ………………………………….. 27

2-10- عوامل فرسودگی وکاهش بازده موتورهای القایی ……………………………………………………………..28

2-11- تطابق موتور و بار ……………………………………………………………………………………………29

2-12- انتظام ولتاژ عامل موثر در بالا بردن بازده …………………………………………………………………… 30

2-13- تقارن فاز عامل موثر در بالا بردن بازده ……………………………………………………………………….31

2-14- رابطه ی ضریب قدرت و راندمان موتورهای الکتریکی ………………………………………………………….31

2-15- کمیسیون اروپایی سازندگان ماشین های الکتریکی ………………………………………………………………… 32

2-16- نگهداری موتورهای الکتریکی …………………………………………………………………………………… 32

از قراردادن موتور کنار دیوار یا دستگاههای دیگر، که جلوی تهویه موتور را بگیرد، باید خودداری کرد و فونداسیون موتور می‌باید محکم باشد، که موتور از حالت تنظیم خارج نشود وگرنه احتمال لرزش و خوردگی یاتاقان وجود خواهد داشت. لرزش مکانیکی و نرم کار نکردن موتور می‌تواند نشانه میزان نبودن کوپلینگ باشد.کشش بیش از حد تسمه باعث ایجاد فشار روی یاتاقان ها و در نتیجه ساییدگی و شکستن یاتاقان ها و در نتیجه محور می شود. به ویژه این عمل ممکن است در موتورهایی، که اینرسی زیادی دارند رخ دهد. راه‌اندازی مکرر الکتروموتورها می‌تواند به عایق سیم‌پیچ آسیب برساند.
به غیر از بازدیدهای روزانه وضع کلی و بهره‌برداری این موتورها، پیشنهاد می‌شود یک برنامه بازدید زمان بندی شده تعیین شود و محل های بازدید مطابق موارد زیر باشد:

1ـ نظافت کلی
2ـ عایق و سیم‌ پیچ
3ـ روغن کاری و یاتاقانها
قسمت داخل و خارج موتور نباید به روغن و گریس آغشته شود و از تجمع گرد و غبار جلوگیری شود. بر اثر تجمع گرد و غبار و یا بخار روغن، جلوی هواکش ها گرفته می‌شود و باعث افزایش گرمای سیم‌پیچ می‌شود.برای نظافت کلی بهتر است حفاظ انتهای موتور برداشته شود. در این هنگام توصیه می‌شود، که نظافت و روغن کاری یاتاقان ها و تعمیرات سیم‌پیچ نیز به طور همزمان انجام شود. در مواقع بازدید کلی، پیچ های مهار‌کننده نیز بازرسی شوند، که محکم باشند.هنگام پیاده کردن یا از هم‌باز‌کردن موتور، سیم‌پیچ نیز می‌باید دقیقاً بازدید شود و در صورت نیاز تمیز شود [3].

2-17- روغن های پیشنهادی ……………………………………………………………………………………………. 33

فصل سوم :استانداردهای موجود ………………………………… 34

3-1- تعریف بازده ……………………………………………………………………………………………………… 35

در طول یک دوره زمانی از سال 1960 تا 1975 موتورهای الکتریکی مخصوصا موتورهای با رنج 1 تا 25  اسب بخار با کمترین هزینه اولیه طراحی می شد . مقدار فلز فعال و فولاد ورقه ورقه و سیم مسی یا آلومینیومی یا آهنی و آلومینیوم روتور در پایین ترین سطح مورد نیاز برای رسیدن به کارایی یک موتور انتخاب می شدند . در یک موتور مشخص بازده آنقدر بالا نگه داشته می شد تا جایی که محدودیت افزایش حرارت مجاز موتور اجازه می داد .بنابراین بسته به نوع محفظه و سیستم تهویه رنج وسیعی برای بازده موتورهای چند فاز نوع B تحت استاندارد NEMA  وجود دارد . جدول(3-1) رنج بازده نامی را بر اساس اسب بخار نشان می دهد . این اطلاعات همچنین در شکل(3-1)  نیز نشان داده شده اند که این اطلاعات از سازندگان بزرگ موتورهای الکتریکی منتشر شده اند . اگر چه معنا و شرح این اطلاعات قبلا توسط NEMA  منتشر شده بود ولی اقتباس از تعریف بازده نامی همیشه صریح و روشن نبود .در سال 1997 ، NEMA  رویه جدیدی برای علامت گذاری موتورهای سه فاز با بازده نامی پیشنهاد کرد . این بازده  ، متوسط بازده را برای جامعه وسیعی از موتورهای با طراحی یکسان بیان کرد . علاوه بر این کمترین میزان بازده برای هر سطح بازده نامی تعیین می شود .

3-2- راندمان موتورهای استاندارد ………………………………………………………………………………………. 36

3-3- موتورهای کم مصرف ………………………………………………………………………………………………40

3-4- انواع استانداردها در تعیین راندمان موتورهای الکتریکی …………………………………………………………….. 41

3-4-1- استانداردهای IEEE  112-1984 …………………………ا………………………………………………….. 42

3-4-2- استاندارد IEC  2-34 ………………………………………ا………………………………………………….43

3-4-3- استاندارد JEC -37 ………………………………………ا…………………………………………………… 43

3-5- مقایسه روش های محاسبه ی بازده …………………………………………………………………………………. 44

3-6- موتورهای کم مصرف در مقایسه موتورهای استاندارد ……………………………………………………………….45

ساختمان یک موتور ابر رسانا

ساختمان یک موتور ابر رسانا

فصل چهارم : روش های جدید بهبود راندمان  …………………… 50

مقدمه …………………………………………………………………………………………………………………….. 51

در سال 1908 هایک کمرلینگ اونس آلمانی و همکارش جلیس هولست در دانشگاه لیدن هلند موفق به تولید هلیوم مایع گردیدند و با استفاده از آن توانست به درجه حرارت حدود یک درجه کلوین برسد. یکی از اولین بررسی هایی که اونس با دسترسی به ای درجه حرارت پایین انجام داد مطالعه ی تغییرات مقاومت الکتریکی فلزات بر حسب درجه حرارت بود.چندین سال قبل از آن معلوم شده بود که مقاومت فلزات وقتی دمای آنها به کمتر از دمای اتاق برسد کاهش پیدا می کند ، اما معلوم نبود که اگر درجه حرارت تا حدود کلوین تنزل یابد ، مقاومت تا چه حد کاهش می یابد . اونس که با پلاتینیوم کار می کرد متوجه شد که سرد شدن نمونه پلاتینیوم با اندکی کاهش در مقاومت الکتریکی آن همراه است که متناسب با خلوص نمونه متغیر بود .   در آن زمان خالص ترین فلز قابل دسترس جیوه بود و اونس در تلاش برای بدست آوردن رفتار فلز خیلی خالص ، مقاومت جیوه خالص را در دماهای مختلف اندازه گرفت . در سال 1911 وی دریافت که در درجه حرارت خیلی پایین ،مقاومت جیوه تا حد غیر قابل اندازه گیری کاهش می یابد که البته موضوع شگفت انگیزی نبود ام نحوه از بین رفتن مقاومت غیر منتظره به نظر می رسید.اونس مشاهده نمود هنگامی که درجه حرارت جیوه به سمت صفر درجه مطلق تنزل داده می شود ، کاهش آرام مقاومت ناگهانی در حدود 4 درجه کلوین با افت بسیار بزرگی مواجه شده و پایین تر از این درجه حرارت ،جیوه هیچ گونه مقاومتی از خود نشان نمی دهد . همچنین این گذار ناگهانی به حالت بی مقاومتی ، فقط مربوط به خواص فلزات نمی شد و حتی در جیوه ناخالص نیز اتفاق می افتاد . اونس به این نتیجه رسید که پایین تر از 4 درجه کلوین ،جیوه به حالت دیگری از خواص الکتریکی که کاملا با حالت شناخته شده قبلی متفاوت بود رسیده است . این حالت تازه  ابر رسانایی نام گرفت .البته موادی مانند نقره نیز هستند که مقاومت ویژه شان حتی در دمای صفر درجه کلوین نیز به صفر   نمی رسد. مدتی بعد مشخص شد که با تغییر برخی شرایط مانند افزایش دوباره دما ، ابر رسانایی از بین می رود یعنی مقاومت الکتریکی فلزاتی که به وضعیت ابر رسانایی رسیده اند ، مجددا قابل بازیابی است. همچنین با بررسی خصوصیت های مغناطیسی فلزات ابر رسانا ، مشخص شد که اگر یک میدان مغناطیسی قوی به ابر رسانا اعمال شود ، خواص مغناطیسی فلز ابر رسانا نسبت به درجه حرارت های معمولی بسیار متفاوت می باشد . بر اساس تحقیقات  انجام شده ،تاکنون مشخص شده است که غالب عناصر فلزی و همچنین برخی از آلیاژها و سرامیک ها در درجه حرارت های پایین ابر رسانا می شوند . مشکل اصلی در استفاده از ابر رساناها ،ایجاد دمای بسیار پایین آن است . دمای ابر رسانایی برای ابر رساناهای اولیه در حدود کمتر از 25 درجه کلوین بود و تنها به کمک هیدروژن  یا هلیوم مایع میتوان به چنین دمای کلی دست یافت که بسیار گران قیمت و خطرناک است . بعد از حدود هفت دهه از کشف ابر رساناهای معمولی ، سرانجام در سال 1986 مواد سرامیکی جدیدی از نوع اکسیدهای مس کشف شدند که در دمای بالاتر از 77 درجه کلوین که دمای جوش نیترو ن مایع است ، توانایی بروز خاصیت ابر رسانایی داشتند و به ابر رساناهای دما بالا معروف شدند. تحقیقات صورت گرفته تا سال 2005 منجر به ساخت ابر رساناهایی شده است که در فشار بالا و دمای حدود 165 درجه کلوین ابر رسانا می شدند. [5]

4-1- تاریخچه ابررسانایی …………………………………………………………………………………………………. 54

4-2- مهمترین خواص ابررسانا ……………………………………………………………………………………………. 55

4-2-1- مقاومت ناچیز در در برابر  عبور جریان مستقیم و توانایی چگالی بالا ……………………………………………….. 55

4-2-2- توانایی در تولید میدان مغناطیسی قوی ………………………………………………………………………………. 56

4-3- مزایای استفاده از فن آوری ابررسانا در موتورها ………………………………………………………………………. 59

4-4- ابررسانایی وکاربرد آن در ماشین های الکتریکی ……………………………………………………………………… 60

ظهور ابررساناهای دمای بالا (HTS)  فرصتی را برای یک جهش هر چند اندک در تکنو لوژی ماشین های الکتریکی بزرگ ایجاد کرده است . موتور ها و ژنراتورهایی که با ابررسانایی دمای بالا ساخته می شوند ، کوچکتر ،سبک تر و کارآمدتر خواهند بود . همچنین این ماشین ها نسبت به ماشین های معمول در بهره برداری و ساختن ارزان تر هستند.توانایی، اندازه ، وزن و کارآمدی از مزایای ماشین های ابر رسانا هستند که صنعت ماشین های الکتریکی را تغییر خواهند داد. این موقعیت بی نظیر به کم کردن هزینه ساخت منجر خواهد شد . کاربرد مواد ابررسانایی دمای بالا (HTS)  در ساخت موتورهای الکتریکی موجب می شود که این موتورها در مقایسه با موتورهای معمول نسبت توان به حجم و گشتاور به حجم بالاتری داشته باشد . در حالت خاص برخی پدیده های جانبی مانند اثر مایسنر نیز ممکن است مورد بهره برداری قرار گیرد . به خصوص کشتی های دریایی و تجاری که نیروی الکتریکی رو به جلو احتیاج دارند و صرفه جویی در وزن و اندازه بحرانی به وسیله انعطافی که در طراحی وجود دارد به دست می آید .موتورهای HTS  ایده آل هستند برای استفاده در پمپ ها ، فن ها  ، کمپرسورها و به خصوص ادواتی که عملکردی پیوسته دارند، می تواند استفاده شود. این موتورها همچنین برای پروسه های صنعتی بزرگ نظیر خوردکردن فلزات ، صنعت کاغذسازی ، شیمیایی ، تصفیه ، نفت ، گاز ، خاک برداری های دریایی وکابردهای سنگین دیگر مناسبند .سیم های ابررسانای دمای پایین  LTS  برای بیشتر از 30 سال است که متداولند .در اینجا مطالعه ای در رابطه با کاربرد مواد HTS  در موتورهای الکتریکی ارائه می شود ساختمان تعدادی از موتورهایی که از تکنولوژی HTS  استفاده می کنند مورد بررسی قرار خواهد گرفت و همچنین مقایسه ای بین موتور های HTS   و موتورهایی که از هادی های معمول استفاده می کنند صورت می گیرد.

4-5- سوپر ماشین ها ………………………………………………………………………………………………………. 61

4-6- سیم های ابررسانای مورد استفاده در ماشین های ابررسانا ………………………………………………………………. 61

فصل پنجم : بررسی نمونه های واقعی ………………………….. 64

مهمترین اجزای یک ماشین چرخان که از کلاف های HTS  در آن استفاده شده است در شکل (5-1)آمده است . تنها سیم پیچ های میدان از کلاف های HTS  استفاده می کنند. با یک مجموعه خنک کننده که آن را در دمای حدودا 40-35 درجه کلوین نگه می دارد .واحد خنک کننده بر روی یک قاب ثابت قرار گرفته است و یک گاز مثل هلیوم برای خنک کنندگی روتور استفاده می شود . سیم پیچ های استاتور از سیم های مسی معمول با کمی تفاوت استفاده می کنند .  کلاف های استاتور بر روی هسته های آهنی معمول شیاردار قرار نمی گیرند زیرا در مقایسه با موتورهای معمول ، از موتورهای HTS  انتظار می رود که ارزان تر ، فشرده تر ، کارآمدتر و مطمئن تر باشند و به ویژه در نگهداری و حفظ پایداری سیستم قدرت بهتر عمل نمایند .آنها همچنین کارآمدی بیشتری در هنگامی که یک بار کوچک را تغذیه می کنند نشان می دهند . آنها می توانند به عنوان یک خازن مجازی عمل نمایند.[1]

5-1- ساختمان سوپر ماشین ها ………………………………………………………………………………………………..65

5-2- موتورهای الکتریکی HTS  ………………………ا…………………………………………………………………… 68

5-3- انواع موتورهای ابررسانا …………………………………………………………………………………………….. 72

5-4- اثر مایسنر ……………………………………………………………………………………………………………… 73

5-5- دیامغناطیس کامل ………………………………………………………………………………………………………. 73

5-6- موتور مایسنر ………………………………………………………………………………………………………… 73

5-7- موتور سنکرون ………………………………………………………………………………………………………. 76

5-7-1- موتور HTS  سنکرون …………………………………………………………………………………………….. 77

5-8- یک نمونه موتور HTS  برای نیروی رو به جلوی کشتی ……………………………………………………………… 79

5-9- پروژه ساخت موتورهای HTS  ………………………….ا……………………………………………………………80

5-10- پروژه های انجام شده  ……………………………………………………………………………………………… 81

نتیجه گیری و پیشنهادها

ظهور ابررساناهای دمای بالا (HTS)  فرصتی را برای یک جهش هر چند اندک در تکنو لوژی ماشین های الکتریکی بزرگ ایجاد کرده است . موتور ها و ژنراتورهایی که با ابررسانایی دمای بالا ساخته می شوند ، کوچکتر ،سبک تر و کارآمدتر خواهند بود . همچنین این ماشین ها نسبت به ماشین های معمول در بهره برداری و ساختن ارزان تر هستند.توانایی، اندازه ، وزن و کارآمدی از مزایای ماشین های ابر رسانا هستند که صنعت ماشین های الکتریکی را تغییر خواهند داد. این موقعیت بی نظیر به کم کردن هزینه ساخت منجر خواهد شد . کاربرد مواد ابررسانایی دمای بالا (HTS)  در ساخت موتورهای الکتریکی موجب می شود که این موتورها در مقایسه با موتورهای معمول نسبت توان به حجم و گشتاور به حجم بالاتری داشته باشد .

فهرست منابع و ماخذ

واژه نامه انگلیسی به فارسی

واژه نامه فارسی به انگلیسی

پیوست

میدان اطراف ابر رسانا

میدان اطراف ابر رسانا

فهرست جداول

جدول(1-1): تلفات مکانیکی برحسب درصد قدرت  ………………………………………………………………………………. 7

جدول(1-2): افت ولتاژ  روی جاروبک ………………………………………………………………………………………….. 9

جدول(3-1): راندمان بار کامل موتور القایی 3 فاز براساس استاندارد طراحی NEMA-B …………..ا…………………………. 38

جدول(3-2): مقایسه روش های محاسبه ی بازده  ………………………………………………………………………………… 44

جدول(3-3): راندمان نامی در بار کامل از یک موتور 3 فاز ……………………………………………………………………. 44

جدول(3-4): بازده نامی موتورهای پر بازده طبق استانداردCSA  …………………….ا……………………………………….. 46

جدول(3-5): مقادیر بازده انرژی برای موتورهای باز ………………………………………………………………………….. 47

جدول(3-6): راندمان نامی NEMA 12-16A  ………………………….ا……………………………………………………. 48

جدول (3-7): راندمان نامی در بار کامل از یک موتور القایی 3فاز TEFC ……………………ا……………………………… 49

نمونه موتور HTS

نمونه موتور HTS

فهرست اشکال

شکل(3-1): راندمان نامی از استاندارد NEMA  طراحی B  موتور القایی 1800دور ……………………………………………….. 37

شکل(4-1): ساختمان یک نمونه ابررسانا …………………………………………………………………………………………….. 53

شکل(4-2):تاثیر مواد ابررسانا در میدلن مغناطیسی …………………………………………………………………………………….56

شکل(4-3): میدان مغناطیسی اطراف یک ابررسانا …………………………………………………………………………………….. 57

شکل(4-4): سیم های ابررسانا …………………………………………………………………………………………………………. 62

شکل(5-1): ساختمان یک نمونه موتور ابررسانا ………………………………………………………………………………………….. 66

شکل (5-2): ساختمان چند نمونه موتور ابررسانا ……………………………………………………………………………………….. 67

شکل(5-3): HTS MOTORS ……………………………….ا…………………………………………………………………….. 68

شکل(5-4): نمونه هایی از موتورهای HTS  ……………………………….ا…………………………………………………………. 69

شکل(5-5):موتور مایسنر ……………………………………………………………………………………………………………….. 75

شکل(5-6): موتور HTS سنکرون …………………………………………………………………………………………………….. 78

شکل(5-7): پروژه ساخت موتور HTS  ……………………………………ا…………………………………………………………. 80

شکل(5-8): نمونه های ساخته شده درژاپن ………………………………………………………………………………………………. 81

شکل(5-9): نمونه های ساخته شده  …………………………………………………………………………………………………….. 82


بلا فاصله بعد از خرید به ایمیلی که در مرحله بعد وارد می کنید ارسال می شود.

قیمت 25 هزار تومان

خرید فایل word