انتخاب صفحه

فهرست مطالب

فصل اول: مقدمه

1-1 –کلیات

مفهوم “خود” در بردارنده بخش مهمی از تجربه ها و روابط ما از جهان است. این مفهوم نقش اساسی در حوزه رفتار ما ایفا کرده و موجب یکپارچگی و وحدت کنش های ما می شود. ویلیام جیمز اولین کسی بود که درباره مفهوم خود بحث کرد. او مفهوم خود عینی را گسترش داد و در تعریف آن گفت مجموع تمام چیزهایی است که یک فرد متعلق به خود می داند ولی این بخش را به چند زیر مجموعه تقسیم کرد که مهم ترین آن ها “خود مادی “، “خود اجتماعی ” و “خود معنوی ” هستند. جیمز خود جسمانی و خود به عنوان مالک را جزء خود مادی قرار داد و بخش ضروری برای سایر جنبه های خود محسوب می شود. در مرتبه بالا “خود اجتماعی” قرار دارد که محتوی آن بیشتر در ارتباط با دیگران است و در بالاترین سطح “خود روانی” قرار دارد (سدیسگیدز و اسپنسر، 2007).
به جرات می توان گفت نگاه ویلیام جیمز به مفهوم خود پس از گذشت یکصد سال هنوز کامل ترین تعریف است زیرا او خود را از دو بعد مفعولی و فاعلی تعریف کرده است (دامون و هارت، 1990). بنابرآنچه درباره مفهوم “خود” گفته شد، بدن عنصری بنیادی از حس فرد نسبت به خودش را تشکیل می دهد. برای مثال، نوزادان از طریق تجربه روابط خاص بین دستورهای حرکتی و حرکات بدنشان یاد می گیرند که چیزی جدای از دنیای اطراف خودشان هستند. این فرآیند پایه و رشد مفاهیم روانی پیچیده تر مانند “خود” است (بروئر،1992؛ به نقل از قاسمی، 1388). پس احساسی که افراد درباره بدن خود دارند می تواند بر هیجان ها، افکار و روابط آن ها با دیگران تاثیر بگذارد. اگر تصور افراد در مورد بدن خود مناسب باشد، با بالا رفتن سن از خود راضی تر خواهند بود و از سلامت روانی بالاتری برخوردار می شوند. (هوانگ ،1996) بنابراین نارضایتی بدنی با تعدادی از نتایج روانی منفی مرتبط می باشد، پس اهمیت فهم نتایج روانی منفی، و پروسه ای که زنان به نارضایتی بدنی می رسند برجسته
می باشد(نل و فردریکسون ،1998).

1-2 -بیان مسئله

کارسون (2006) بیان می دارد که تصوری که هر یک ازما انسان ها در مورد فعالیت فیزیکی خود داریم تصویر ذهنی نامیده می شود. تصویر ذهنی از جسم، اعتماد به نفس، هویت و ایفای نقش از اجزای اصلی خودپنداره می باشد(پتر و پری ،2004). در هر جامعه استانداردهایی ایده آل از بدن و چهره برای زنان و مردان وجود دارد و تضادها هنگامی ایجاد می شود که تصویر ذهنی از خود با تصویر ذهنی ایده آل مطابق نباشد (اسماعیلی، 2003).
نارضایتی بدنی به صورت یک خود ارزیابی منفی از شکل و وزن بدن تعریف می شودکه یک مشکل جدی در میان دختران نوجوان می باشد و مرتبط با رفتارهای خطر زایی متنوعی هم چون فعالیت های سکسی زود هنگام، رفتارهای خود آسیب زن، و برنامه ریزی برای خودکشی می باشد. مطالعات کلی نشان داده که نارضایتی بدنی میزان بالای رژیم گرفتن و سطوح پایین تر فعالیت فیزیکی را پیش بینی می کند. علاوه بر این نارضایتی بدنی یک عامل خطر اولیه برای رشد اختلالات خوردن می باشد بر خلاف این نتایج، علت شناسی اخیر از متغیرها و مکانیسم های زیر بنایی علت شناسی و رشد نارضایتی بدنی محدود می باشد. مطالعات آینده نگر در نوجوانان نشان داده که نگرانی وزن و اختلالات تصویر ذهنی و افسردگی هر کدام خطری برای ایجاد اختلالات خوردن محسوب می شود (آیورسون ، 2005).
درصد بالایی از جوانان به ویژه زنان جوان از بدن شان ناراضی هستند . شیوع بالای نارضایتی بدنی در طول دوره های جوانی با دوره بحرانی شکل گیری هویت، از این نظر که به اختلال در خود پنداره و حرمت خود منتهی می شود زیان بخش است (کری و همکاران، 2004؛ به نقل از نیومارک- استامیز، پاکستون، هانان، هاینس و استوری ، 2006).
تحقیقات متعددی نشان داده زنان جوان و نوجوانان غربی اغلب اختلالات خوردن را تجربه می کنند که این موضوع مرتبط با نگرانی هایی در مورد وزن بوده که عمدتا در کشورهای غربی و توسعه یافته رایج می باشد( نوبخت و دژکام،2000)، که این کشش برای لاغری با ادراک زنان زیبا با حداکثر لاغری توجیه می گردد(سوییتینگ و وست ،2002). تغییرات فرهنگی منجر به پذیرش گسترده عادت ها و نگرش های غربی گردیده است که این تغییرات شامل یک تغییر در شیوه زندگی از فعال به پذیرنده و در الگوهای خوردن از رژیم مدیترانه ای به فست فود می باشد(واربرگ و همکاران، 2002). تحقیقات اخیر به نمونه هایی از کشورهای غربی محدود گردیده، بر خلاف شواهد فراوانی که نشان می دهد آسیب های خوردن در میان فرهنگ ها رایج می باشد، اطلاعات کمی درباره عواملی که مرتبط با آسیب های خوردن در نمونه های غیر غربی می باشد موجود است (ایتزل و همکاران،2003؛ گاربنیا و هوانگ، 1996). بدین منظور این پژوهش در صدد است تا به بررسی تاثیر کمال گرایی، درونی سازی لاغری، شاخص توده بدنی، خودشی انگاری بر اختلال خوردن با واسطه گری نارضایتی بدنی بپردازد.

1-3 -ضرورت و اهمیت پژوهش

مطالعه درباره اختلالات خوردن به عنوان یکی از اختلالات عصبی و روانی همراه با بیشترین مرگ و میر و تلفات اهمیت بالایی دارد (میلر و همکاران، 2005 به نقل از استرگل-مور و بولیک ، 2007). در طی دهه های اخیر با رشد زیاد این اختلال مواجه هستیم (گارنر و همکاران، 1983).
در حالی که افزایش نرخ چاقی در جمعیت عمومی مورد توجه قرار گرفته است و تعدادی از رفتارهای مرتبط با کنترل وزن سالم در نظر گرفته می شود، تعداد زیادی از زنان با وزن نرمال هنوز اظهار نارضایتی نسبت به جنبه هایی از شکل و بدنشان را ابراز می نمایند. ( هونگ ،1994؛ برونل ، 1991). متاسفانه دخترانی که سطح بالایی از نارضایتی بدنی را گزارش کرده اند در یک سری از رفتارهای کاهش وزن ناسالم شرکت می کنند رفتارهایی هم چون ممانعت از خوردن غذا، پاکسازی، تمرین های ورزشی شدید، که بر رفتارهایی تعیین کننده سلامت مثل زمان رشد و بلوغ تاثیر میگزارد (ریکاردل و مک کابی ،2001).
عوامل زیادی در شروع و نگه داری اختلال تصویر بدنی دخالت می کنند که شامل عوامل فیزیولوژیکی (مثل شاخص توده بدنی)، عوامل روانی (مثل کمال گرایی، عزت نفس پایین ) و عوامل اجتماعی ، فرهنگی (مثل خانواده ، هم سالان، شریک عشقی و رسانه) می باشد (لیتلتون و آلن کلیک ،2003).
یکی از متغیرهای مرتبط با نارضایتی بدنی، باز داری از خوردن و دیگر جنبه های اختلالات خوردن شاخص حجم توده بدنی BMI) ) می باشد (استیک ،2002). تحقیقات نشان داده که پسران و دخترانی که شاخص حجم توده بدنی بالایی را گزارش نموده اند نیاز بیشتری برای لاغری احساس می نمایند (ریکاردل و همکاران ، 2003؛ چن و همکاران ،2006). شاخص حجم توده بدنی بالا با ساختارهایی هم چون نارضایتی بدنی، کشش برای لاغری، خود ارزشی پایین، نگرانی درباره سنگین وزن بودن یا شدن و رژیم گرفتن مرتبط می باشد (وندروال و تلن ، 2000).
نارضایتی بدنی تئوری شده تا رفتارهای خوردن آسیب دیده را به عنوان یکی از پیامدهای دستیابی به کاهش وزن و لاغری ترویج دهد(تامپسون و استیک ،2003). درونی سازی لاغری به میزانی اشاره دارد که افراد به صورت شناختی به ایده آل های تعریف شده اجتماع برای لاغری اشتغال خاطر دارند. تعدادی از مطالعات از رابطه مثبتی که بین درونی سازی لاغری و نارضایتی بدنی وجود دارد حمایت می کند(فربس ،2005؛ کتز ، 2005؛ متز و همکاران ،2002).

1-1- کلیات………………………………………………………………… 2
1-2- بیان مسأله…………………………………………………………. 3
1-3- اهمیت و ضرورت تحقیق…………………………………………… 5
1-4- اهداف پژوهش……………………………………………………… 8
1-4-1-اهداف کلی……………………………………………………….. 8
1-4-2-اهداف جزئی………………………………………………………. 8
1-5- تعریف مفهومی متغیرها…………………………………………… 9
1-5-1-اختلالات خوردن…………………………………………………… 9
1-5-2-نارضایتی بدنی……………………………………………………. 9
1-5-3-شاخص توده بدنی………………………………………………… 9
1-5-4-خودشی انگاری………………………………………………….. 10
1-5-5- درونی سازی لاغری ایده آل……………………………………. 10
1-5-6- کمال گرایی……………………………………………………… 11
1-6- تعریف عملیاتی متغیرها…………………………………………… 12
1-6-1-اختلالات خوردن………………………………………………….. 12
1-6-2-نارضایتی بدنی…………………………………………………… 12
1-6-3-کمال گرایی………………………………………………………. 12
1-6-4- درونی سازی لاغری ایده آل…………………………………… 12
1-6-5-خودشیء انگاری………………………………………………… 12
1-6-6- شاخص توده بدنی……………………………………………… 12

برای دانلود رایگان قسمت های بیشتراز فایل به انتهای مطلب مراجعه کنید

فصل دوم: مبانی نظری و پیشینه‌ی پژوهش

تصویر بدنی به عنوان تجسم های درونی از جنبه های ظاهری بدن تعریف شده است (تامپسون و همکاران، 1999؛ به نقل از راتل، 2004؛ به نقل سیرز، 2007). طبق نظر کش و پروزینسکی (1990) تصویر بدنی یک ساختار چند بعدی است که به طور گسترده ای توصیف کننده تجسم های درونی و ذهنی از ظاهر فیزیکی و تجربه بدنی است. سیمپلای (2000) معتقد است که تصویر بدنی بیانگر نگرش شخص درباره بدنش است. تصویر بدنی ظاهر واقعی ما یا این که چطور برای دیگران به نظر میرسیم نیست، بلکه دیدگاه درونی خودمان از این که چگونه به نظر می رسیم ، این که ما فکر می کنیم چطور به نظر دیگران می رسیم و این که چه احساسی درباره دید خودمان داریم، است (تامپسون و همکاران 2002). مفهوم تصویر بدنی ثابت نیست و تعریف فرد از تصویر بدنی آرمانی اش در سراسر عمر تغییر می کند. این نگرش ها تحت تاثیر دامنه ای از متغیرها مانند بازنمایی رسانه ها، رسوم فرهنگی و نگرش های دوستان تغییر شکل می یابد (آسپورت، 2001). این تغییر دیدگاه ها معمولا با تغییر احساسات و افکار همراه است و حتی ممکن است در موقعیت های مشخص رفتار را تغییر دهد. طبق نظر تامپسون و همکاران (2002) یک مدل پیوستاری بهترین شیوه برای مفهوم سازی تصویر بدنی است. یک اختلال اختصاصی ممکن است شکل های بسیاری به خود بگیرد به صورت ادراکی ، ذهنی (شناختی یا عاطفی) و رفتاری (تامپسون 1996؛ به نقل از سیرز، 2007). عنصر ادراکی تصویر بدنی مختل شده یک برآورد افراطی اندازه بدن است، عنصر شناختی ممکن است شامل انتظار غیرواقعی برای یک ویژگی ظاهری مشخص باشد، عنصر عاطفی اشاره به احساسات درماندگی و اضطراب درباره ظاهر شخص دارد و جنبه رفتاری نشان دهنده اجتناب از موقعیت هایی است که ارزیابی تصویر بدنی را راه اندازی می کنند (تامپسون و همکاران، 2002).

2-2-1-1رویکردهای نظری به تصویر بدنی
اگرچه شواهد فراوانی در تایید نظریه های کوچک مانند نظریه مقایسه اجتماعی در مورد تصویر بدنی وجود دارد ( لین و کویلیک 2002؛ موریسون، کالین و موریسون، 2004) مبانی نظری این مفهوم همچنان ضعیف توصیف شده اند (پولیوی و هرمان، 2002). تصویر بدنی به عنوان یک ساختار چند بعدی می تواند نظریه های زیادی را برای تبیین نارضایتی بدنی به خدمت بگیرد. نظریه ها در حوزه تصویر بدنی به طور کلی در امتداد نظریه های ادراکی و نظریه های ذهنی مطرح می شوند. نظریه های ادراکی اختلال های تصویر بدنی صحت و درستی ارزیابی شخص از خود را بررسی می کنند، این جنبه تصویر بدنی اغلب بر حسب اختلال های خوردن مورد بحث قرار می گیرد زیرا بدن ادراک شده شخص به صورت کوچکتر یا بزرگتر از اندازه واقعی اش به عنوان یک معیار تشخیصی در این اختلال به کار می رود (هاینبرگ، 1996؛ به نقل از سیرز، 2007).
نظریه های ذهنی رضایت از بدن یا بخش های خاصی از بدن را توصیف می کنند یا به بررسی اختلال های ذهنی می پردازند. دسته اول بیشتر در جمعیت های غیربالینی و دسته دوم در جمعیت های بالینی مورد استفاده قرار می گیرند. نظریه هایی که اختلال های ذهنی را تبیین می کنند به نظریه های تحولی و اجتماعی – فرهنگی تقسیم می شوند (هاینبرگ، 1996). نظریه های تحولی بر نقش مهم دوران کودکی و نوجوانی در اختلال تصویر بدنی مربوط به سنین بزرگسالی تاکید می کنند، نظریه های اجتماعی – فرهنگی تاثیر آرمان های اجتماعی – فرهنگی معمول ، انتظارات و تجربه ها را در علت شناسی و تداوم اختلال تصویر بدنی بررسی می کنند . این نظریه ها شامل: 1) آرمان های اجتماعی – فرهنگی یا فرهنگ لاغری 2) نظریه های فمنیستی و جامعه پذیری نقش جنسیتی 3) اختلاف از خودآرمانی و مقایسه اجتماعی می باشد (تامپسون 1996؛ به نقل از سیرز، 2007). هر دو دسته نظریه های تحولی و اجتماعی– فرهنگی ممکن است در تبیین نارضایتی تصویر بدنی مورد استفاده قرار گیرند. در زیر به چند نظریه مهم و مطرح در این حیطه پرداخته می شود.

2-1-مقدمه………………………………………………………………. 14
2-2- مبانی نظری………………………………………………………. 14
2-2-1-تصویر بدنی………………………………………………………. 14
2-2-1-1-رویکردهای نظری به تصویر بدنی…………………………… 15
2-2-1-1-1-نظریه های اجتماعی – فرهنگی…………………………. 16
2-2-1-1-2- نظریه های فمینیستی و شیء انگاری…………………. 17
2-2-1-1-3- نظریه تعاملی نگری نمادین………………………………. 19
2-2-1-1-4- نظریه مقایسه اجتماعی…………………………………. 21
2-2-1-1-5- نظریه خود ناهمخوانی…………………………………….. 22
2-2-2- نارضایتی بدنی………………………………………………….. 23
2-2-2-1-جنسیت و نارضایتی بدن…………………………………….. 25
2-2-2-2-علت های نارضایتی بدنی…………………………………… 26
2-2-2-2-1-علت های اجتماعی- فرهنگی…………………………… 29
2-2-2-2-2-علت های زیستی…………………………………………. 30
2-2-2-2-3- علت های درون شخصی…………………………………. 31
2-2-2-2-3-1-کمال گرایی و نارضایتی بدنی …………………………..33
2-2-2-2-3-2-درونی سازی لاغری……………………………………… 34
2-2-2-2-3-3- خودشی انگاری………………………………………….. 36
2-2-2-2-4- علت های بین شخصی……………………………………. 37
2-2-2-2-4- 1-روابط با همسالان و نارضایتی بدنی……………………. 37
2-2-2-2-4- 2-روابط صمیمی و نارضایتی بدنی………………………… 37
2-2-2-3- نارضایتی بدنی و اختلالات روانی…………………………….. 39
2-2-2-3-1- نارضایتی بدنی و درماندگی / بهزیستی روانی…………… 39
2-2-2-3-2- نارضایتی بدنی و افسردگی………………………………… 40
2-2-2-3-3- نارضایتی بدنی و اختلال های خوردن……………………. 41
2-2-2-4- جایگاه نارضایتی بدنی در DSM-IV-TR ا……………………..43
2-2-3- انواع اختلالات مربوط به خوردن و عوارض ناشی از آن ………: 44
2-2-3-1- بی اشتهایی عصبی (Anorexia) ا…………………………….45
2-2-3-1-1- عوارض…………………………………………………………. 45
2-2-3-2- پرخوری عصبی (Bulimia) ا…………………………………….45
2-2-3-2-1- عوارض………………………………………………………… 46
2-2-3-3- اختلالات خوردن که به عوامل دیگر وابسته اند……………… 46
2-2-3-3-1-پرخوری مختل کننده (Being Eating Disorder) ا………….47
2-2-4-شیوع اختلالات خوردن…………………………………………….. 47
2-2-5- عوامل درونی و بیرونی اثرگذار در بروز اختلال خوردن…………. 47
2-2-5-1- عوامل بیرونی………………………………………………….. 48
2-2-5-2- عوامل درونی……………………………………………………. 49
2-2-6- جنسیت و اختلالات مربوط به خوردن…………………………… 52
2-3- پژوهش های پیشین …………………………………………………52
2-4-نتیجه گیری……………………………………………………………. 62
2-5-فرضیه های پژوهش…………………………………………………. 62

فصل سوم: روش پژوهش

طرح پژوهش حاضر از نوع همبستگی است. روش پژوهش به کار گرفته شده در این پژوهش تحلیل مسیر و تحلیل معادلات ساختاری است، که با استفاده از آن روابط علی بین متغیرهای پژوهش بررسی خواهد شد. متغیرهای برونزاد، در این مطالعه شامل چهار متغیر کمال گرایی، درونی سازی لاغری، شاخص توده بدنی و خود شیء انگاری می باشد. متغیر واسطه ای نارضایتی بدنی و اختلالات خوردن متغیر درونزاد پژوهش حاضر را تشکیل خواهند داد.

3-3- جامعه آماری،نمونه و روش نمونه گیری

جامعه آماری شامل کلیه دختران دانشجوی دانشگاه شیراز بودند که در سال تحصیلی 91-92 مشغول به تحصیل بودند. از میان جامعه آماری 300 نفر از دانشجویان دختر به روش نمونه گیری تصادفی خوشه ای انتخاب گردیدند. تعداد اعضای نمونه ی پژوهش بر اساس پیشنهاد استیوس (به نقل از هومن، 1390) مبنی بر وجود حداقل 15 عضو در نمونه ی پژوهش به ازای هر مسیر مستقیم مشخص گردیده است.

3-4- ابزار پژوهش

3-4-1-اختلالات خوردن
3-4-1-1-مقیاس تشخیصی اختلالات خوردن
مقیاس تشخیصی اختلالات خوردن (EDDS)(استیک و همکاران، 2001) یک پرسش نامه 22 آیتمی می باشد که بی اشتهایی عصبی، پرخوری عصبی و اختلال پرخوری را بر اساس ملاک های DSM-IV (انجمن روانپزشکی آمریکا-1994) اندازه گیری می کند. این مقیاس شامل ترکیبی از نمرات لیکرتی، نمرات دو بخشی، نمرات فراوانی و سوالات باز پاسخ مثل قد و وزن می باشد. اولین آیتم 4 سوالی مقیاس های نگرشی بی اشتهایی عصبی، پرخوری عصبی در سه ماه گذشته مثل ترس از چاقی و بیش ارزیابی وزن بر روی یک مقیاس هفت نقطه ای می باشد که از صفر (اصلا) تا 6 (به مقدار زیاد) درجه بندی شده است. چهار آیتم بعدی فراوانی مصرف مقدار زیادی غذا با تمرکز بر تعداد روزها در هر هفته در طول 6 ماه گذشته (اختلال پرخوری) و تعداد روزهای هر هفته در طول 3 ماه گذشته (پرخوری عصبی) را اندازه گیری می کند، نتایج این 4 آیتم فراوانی رفتارهایی را که به عنوان اجزای پر خوری در طول 3 ماه گذشته استفاده می شوند را ارزیابی می کند که شامل استفراغ کردن، استفاده از ملین ها و مسهل ها، روزه گرفتن و تمرینات شدید می باشد. نهایتا از شرکت کنندگان درخواست شد تا قد و وزنشان را یادداشت کنند و به دو سوال درباره دوره های قاعدگی از دست رفته و مصرف قرص های ضد بارداری پاسخ دهند. مقیاس تشخیصی اختلالات خوردن شامل یک مقیاس تشخیصی و یک مقیاس نشانه های ترکیبی می باشد، مقیاس تشخیصی برای بی اشتهایی عصبی، پرخوری عصبی و اختلال پرخوری استفاده می شود. نمرات نشانه های ترکیبی سطوح کلی آسیب شناسی خوردن را نشان می دهد و نمرات برش برای تفکیک افراد با آسیب شناسی خوردن از گروه کنترل به کار می رود. نمرات نشانه های ترکیبی اختلالات خوردن به وسیله ی استاندارد سازی و جمع بندی نمرات تمام آیتم ها محاسبه می گردد (به جز آیتم هایی که در مورد وزن، قد و مصرف قرص های ضد بارداری سوال می نماید). برای نشانه های ترکیبی، نمره برش 16.5 به طور رایج برای تشخیص بیماران بالینی از گروه کنترل به کار می رود. هم چنین به دلیل عدم استفاده قبلی از این پرسش نامه در ایران، پایایی و روایی این مقیاس در این تحقیق محاسبه گردید.

از آلفای کرونباخی به دست آمده در جدول فوق، این نتیجه حاصل می شود که سوالات این مقیاس از پایایی لازم برخوردار نیستند. ولی با حذف دو سوال 19 و 20 آلفای کرونباخ به مقدار مطلوب 82/0 خواهد رسید
در این تحقیق از روش تحلیل عاملی تاییدی استفاده شده است که در آن از قبل گروه‌بندی‌ها انجام شده و تنها در پی آن هستم که از درستی گروه‌بندی‌ها و اعتبار سازه‌های مد نظر گرفته شده مطمئن شوم. بدین منظور برای هر مقیاس آزمون معنی داری KMO و بارتلت انجام شده است. مقدار شاخص KMO جهت تعیین کفایت حجم نمونه به منظور استفاده از ساختار عاملی به کار می‌رود و از صفر تا یک تغییر می¬کند و معمولا زمانی مطلوب محسوب می¬شود که مقدار آن از 60/0 بیشتر باشد. آزمون بارتلت ناهمبسته بودن بین سوال‌های داخل هر مقیاس را آزمون می‌کند. در صورتی که سطح معناداری این آزمون کمتر از سطح 05/0 باشد، فرض همبسته بودن سوالات پذیرفته می¬شود، بدین معنا که این سوال‌ها مقیاس مورد نظر را به خوبی اندازه می‌گیرند

بیشتر بودن مقدار KMO از 60/0 بیانگر کفایت نمونه برای مقیاس تشخیصی اختلالات خوردن است. همچنین فرض صفر آزمون بارتلت نیز رد شده است که نشان از روا بودن سوالات این مقیاس دارد. به نوعی دیگر سوالات با هم همبستگی دارند.

3-4-1-2- پرسش نامه نگرش خوردن
تحلیل عاملی پرسش نامه نگرش خوردن و فرم 26 سوالی: فرم اصلی پرسش نامه نگرش خوردن شامل 40 سوال است. گارنر و همکارانش (1982) با انجام تحلیل عاملی مشخص کردند که 14 سوال از پرسشنامه برای هیچ یک از موارد ضروری نیستند. آن‌ها سوال‌هایی را که مربوط به اولین مورد هستند «رژیم غذایی » نامیدند که به اجتناب از غذاهای چاق کننده و اشتغال فکری در مورد لاغر بودن مربوط می¬شدند. مورد دوم را «پر اشتهایی و اشتغال ذهنی با غذا» نامیدند که افکار مربوط با غذا و به همان نسبت پراشتهایی را نشان می¬دهد. سومین مورد را «کنترل دهانی» نامیدند که به کنترل خود برای خوردن و فشاری که فرد از سوی دیگران برای افزایش خوردن ادراک می¬کند مربوط می¬شود. 14 سواالی که در هیچ یک از این سه فاکتور قرار نگرفتند حذف شده و پرسشنامه 26 سوالی (EAT-26) که همبستگی بالایی با مقیاس اصلی دارد تدوین گردید، 14 سوال حذف شده غیر ضروری بوده و قدرت پیش¬بینی مقیاس را افزایش نمیدهند(گارنر و همکاران، 1982).هر یک از سوال‌های EAT بر اساس مقیاس لیکرت درجه¬بندی می¬شود. برای هر عبارت پاسخ «همیشه» 3 نمره، «بیشتر اوقات » 2 نمره، «خیلی اوقات» 1نمره و سه گزینه باقی¬مانده شامل«گاهی اوقات»، «بندرت» و «هرگز» صفر نمره می¬گیرند. بنابراین نمره¬های پرسشنامه 26 سوالی پرسش نامه نگرش خوردن می¬تواند از صفر تا 78 باشد. نمره غربال کننده از حاصل جمع تعداد عباراتی که به¬صورت «همیشه»، «بیشتر اوقات» و «خیلی اوقات» پاسخ داده می¬شوند، به دست می¬آید. در صورتی¬که نمره کل فرد بالاتر از نقطه برش EAT-26 باشد مشکوک به اختلال محسوب می¬شود، بنابراین اگر پاسخی به صورت «هرگز»، «بندرت» یا «گاهی اوقات» درجه¬بندی شود با اهمیت تلقی نمی¬شود در حالی¬که اگر به صورت “همیشه”، “بیشتر اوقات” و “خیلی اوقات” درجه¬بندی شود، می‌تواند نشانه¬ای از یک مشکل بالینی باشد. نمره 20 و بالاتر برای پرسشنامه 26 سوالیEAT (نمره برش برای فرم اصلی) احتمال وجود اختلالات تغذیه¬ای را برای کسانی که در حد بستری شدن هستند نشان می‌دهد. پاسخ‌دهی به سوال ها بر حسب مقیاس لیکرت است و امتیاز‌ها از 3-0 می¬باشد. در این پرسشنامه علاوه¬بر نمره کل، نمراتی نیز برای موارد اشتغال ذهنی با غذا، رژیم غذایی و اجتناب از غذا‌های چاق کننده، تاثیر فشارهای اجتماعی بر غذا خوردن و عدم کنترل در خوردن اختصاص داده شده است (3، 13، 21 و 23). نام هر یک از زیر گروه‌ها و شماره سوالات مربوطه در جدول 3-3 ذکر شده است.

3-1-مقدمه…………………………………………………………………. 64
3-2-روش پژوهش…………………………………………………………. 64
3-3- جامعه آماری،نمونه و روش نمونه گیری…………………………… 65
3-4- ابزار پژوهش………………………………………………………….. 65
3-4-1-اختلالات خوردن……………………………………………………. 65
3-4-1-1-مقیاس تشخیصی اختلالات خوردن…………………………… 65
3-4-1-2- پرسش نامه نگرش خوردن…………………………………… 67
3-4-2-نارضایتی بدنی……………………………………………………. 69
3-4-2-1-پرسش نامه شکل بدنی……………………………………… 69
3-4-4-خودشی انگاری…………………………………………………… 70
3-4-4-1-پرسش نامه خود شی انگاری……………………………….. 70
3-4-6- پرسشنامه کمال گرایی …………………………………………72
3-4-6-1-پرسشنامه کمال گرایی اهواز…………………………………. 72
3-4-7-درونی سازی لاغری……………………………………………… 73
3-4-7-1-مقیاس درونی سازی لاغری…………………………………. 73
3-4-8-شاخص توده بدنی………………………………………………. 74
3-5-روش اجرا ……………………………………………………………..74
3-6-روش تجزیه و تحلیل داده¬ها……………………………………….. 74

فصل چهارم: یافته‌های پژوهش

تجزیه و تحلیل داده ها بر اساس اهدافی که از قبل ارائه شده است و اطلاعاتی که از طریق پرسشنامه جمع آوری شده است، انجام می گیرد. در این فصل یافته¬های حاصل از تجزیه و تحلیل داده ها در دو بخش ارائه شده است. بخش اول مربوط به آمار توصیفی متغیرهای سن، تحصیلات، شاخص توده بدنی، نارضایتی بدن و سه اختلال آنورکسیانروسیا، بولومیانروسیا و پرخوری می¬باشد که برای هر متغیر فراوانی و درصد فراوانی در قالب جدول و نمودار نشان داده شده است. بخش دوم مربوط به مدل سازی معادلات ساختاری است که به وسیله برازش مدل، تاثیر متغیرهای کمال¬گرایی، شاخص توده بدنی، خودشیء انگاری و درون سازی لاغری را با واسطه گری متغیر نارضایتی بدن بر اختلالات خوردن می¬سنجد و در پایان مدل برازش شده از نظر شاخص های برازش مدل، مورد ارزیابی قرار می گیرد.

4-2 آمار توصیفی

آمار توصیفی شامل جداول و نمودارهای توزیع فراوانی است که برای هر متغیر محاسبه شده است. لازم به یادآوری است که ستون مربوط به درصد فراوانی در جداول آمار توصیفی بر اساس تعداد افراد پاسخ¬دهنده محاسبه شده است. به عبارت دیگر برای محاسبه درصد فراوانی افرادی که به سوال مورد نظر پاسخ نداده¬اند، از نمونه مورد نظر حذف می¬شوند.
4-1 مقدمه………………………………………………………………… 76
4-2 آمار توصیفی…………………………………………………………. 76
4-3- ماتریس همبستگی متغیرهای مدل……………………………… 83
4-4- یافته های تحلیل مسیر …………………………………………….84
4-4-1-پیش بینی نارضایتی بدنی براساس کمال گرایی……………… 85
4-4-2-پیش بینی نارضایتی بدنی براساس درونی سازی لاغری……. 85
4-4-3-پیش بینی نارضایتی بدنی براساس شاخص توده بدنی……… 86
4-4-4-پیش بینی نارضایتی بدنی براساس خودشیء انگاری………. 87
4-4-5-پیش بینی اختلالات خوردن بر اساس نارضایتی بدنی………. 87
4-4-6-پیش بینی اختلالات خوردن براساس کمال گرایی……………. 88
4-4-7-پیش بینی اختلالات خوردن براساس شاخص توده بدنی……. 88
4-4-8-پیش بینی اختلالات خوردن براساس درونی سازی لاغری…… 89
4-4-9-پیش بینی نارضایتی بدنی براساس خودشیء انگاری……….. 90
4-4-10- پیش بینی اختلال خوردن براساس کمال گرایی با واسطه گری نارضایتی بدنی………………………………………………………………………… 90
4-4-11- پیش بینی اختلال خوردن براساس درونی سازی لاغری
با واسطه گری نارضایتی بدنی…………………………………………… 91
4-4-12- پیش بینی اختلال خوردن براساس شاخص توده بدنی
با واسطه گری نارضایتی بدنی………………………………………….. 91
4-4-13- پیش بینی اختلال خوردن براساس خود شیء انگاری
با واسطه گری نارضایتی بدنی………………………………………….. 92
4-5 -مدل سازی معادلات ساختاری……………………………………. 92

فصل پنجم: بحث و نتیجه گیری

5-1-مقدمه…………………………………………………………………… 99
5-2-فرضیه های پژوهش……………………………………………………. 99
5-2-1-فرضیه 1: کمال گرایی نارضایتی بدنی را پیش بینی می نماید …99
5-2-2-فرضیه 2: درونی سازی لاغری نارضایتی بدنی را پیش بینی می نماید………………………………………………………………………….. 100
5-2-3-فرضیه 3:BMI نارضایتی بدنی را پیش بینی می نماید…………. 101
5-2-4-فرضیه 4: خودشی انگاری نارضایتی بدنی را پیش بینی می نماید…………………………………………………………………………… 103
5-2-5-فرضیه 5: کمال گرایی اختلالات خوردن را پیش بینی می نماید.. 104
5-2-6-فرضیه 6: درونی سازی لاغری اختلالات خوردن را پیش بینی می نماید……………………………………………………………………………. 105
5-2-7-فرضیه 7: BMI اختلالات خوردن را پیش بینی می نماید………….. 106
5-2-8-فرضیه 8: خودشیء انگاری اختلالات خوردن را پیش بینی می نماید………………………………………………………………………………. 107
5-2-9-فرضیه 9: نارضایتی بدنی اختلالات خوردن را پیش بینی می نماید.. 107

5-2-10-فرضیه 10:کمال گرایی، درونی سازی لاغری، خودشیء انگاری و شاخص توده بدنی
با واسطه گری نارضایتی بدنی اختلالات خوردن را پیش بینی می نمایند…… 108
5-4-نتیجه گیری…………………………………………………………………….. 111
5-5-محدودیت ها……………………………………………………………………. 111
5-6-پیشنهادات……………………………………………………………………… 112

منابع فارسی………………………………………………………………………… 113
منابع انگلیسی………………………………………………………………………. 116

برای دانلود رایگان قسمت های بیشتراز فایل به انتهای مطلب مراجعه کنید

فهرست جداول

جدول 1-1 نظام طبقه بندی WHO از اضافه وزن و چاقی بر پایه ی شاخص توده بدن…………………………………………………………………………………….. 10
جدول 3-1: پایایی پرسشنامه‌ی اختلالات خوردن EDDSا……………………….. 66
جدول 3-2: روایی پرسشنامه‌ی اختلالات خوردن EDDS ا………………………..67
جدول 3-3. زیر مقیاس ‌های مربوط به پرسشنامه EAT-26 ا……………………..68
جدول3-4: نقاط برش پرسش نامه BSQ-8D ا………………………………………70
جدول3- 5: روایی پرسشنامه‌ی نارضایتی بدن……………………………………. 70
جدول 3- 6: پایایی پرسشنامه‌ی نارضایتی بدن…………………………………… 70
جدول 3-7: روایی پرسشنامه‌ی خود شیء انگاری……………………………….. 71
جدول 3-8: پایایی پرسشنامه‌ی خود شیء انگاری………………………………… 72
جدول 3-9: روایی پرسشنامه‌ی درون سازی لاغری……………………………….. 73
جدول 3-10: پایایی پرسشنامه‌ی درون سازی لاغری……………………………… 74
جدول 4-1: آمار توصیفی متغیر سن…………………………………………………. 77
جدول 4-2: آمار توصیفی متغیر تحصیلات…………………………………………… 77
جدول 4-3: آمار توصیفی متغیر شاخص توده بدنی……………………………….. 78
جدول 4-4: آمار توصیفی متغیر نارضایتی بدن………………………………………. 78
جدول 4-5: فراوانی نارضایتی از بدن بر حسب شاخص توده بدنی……………… 79
جدول 4-6: آمار توصیفی متغیر احتمال وجود اختلال تغذیه¬ای…………………. 80
جدول 4-7: آمار توصیفی اختلال آنورکسیانروسیا…………………………………… 81
جدول 4-8: آمار توصیفی اختلال بولومیانروسیا…………………………………….. 82
جدول 4-9: آمار توصیفی اختلال پرخوری……………………………………………. 82
جدول 4-10: آمار توصیفی اختلال خوردن نوع 2……………………………………. 82
جدول 4-11: ماتریس همبستگی بین متغییرهای پژوهش………………………… 83
جدول 4-12: مدل رگرسیونی تاثیر کمال گرایی بر نارضایتی بدنی………………. 85
جدول 4-13: مدل رگرسیونی تاثیر درونی سازی لاغری بر نارضایتی بدنی……. 86
جدول 4-14: مدل رگرسیونی تاثیر شاخص توده بدنی بر نارضایتی بدنی……… 86
جدول 4-15: مدل رگرسیونی تاثیر خودشیء انگاری بر نارضایتی بدنی……….. 87
جدول 4-16: مدل رگرسیونی تاثیر نارضایتی بدنی بر اختلالات خوردن …………87
جدول 4-17: مدل رگرسیونی تاثیر کمال گرایی بر اختلالات خوردن……………. 88
جدول 4-18: مدل رگرسیونی تاثیر درونی سازی لاغری بر اختلالات خوردن….. 89
جدول 4-19: مدل رگرسیونی تاثیر شاخص توده بدنی بر اختلالات خوردن……. 89
جدول 4-20: مدل رگرسیونی تاثیر خودشیء انگاری بر اختلالات خوردن……… 90
جدول 4-21: تاثیر کمال گرایی بر اختلال خوردن به واسطه نارضایتی بدنی ….90
جدول 4-22: تاثیر درونی سازی لاغری بر اختلال خوردن به واسطه نارضایتی بدنی…………………………………………………………………………………… 91
جدول 4-23: تاثیر شاخص توده بدنی بر اختلال خوردن به واسطه نارضایتی بدنی…………………………………………………………………………………….. 91
جدول 4-24 : تاثیر خودشیء انگاری بر اختلال خوردن به واسطه نارضایتی بدنی…………………………………………………………………………………….. 92
جدول 4-25: برآورد انجام شده برای تفاوت معناداری پارامترها با مقدار صفر……. 93
جدول 4-26: شاخص های برازش مدل………………………………………………. 95

فهرست شکل ها

شکل 4-1: مدل مسیر پیشنهادی برای تاثیر متغیرها بر اختلالات خوردن با واسطه¬گری نارضایتی بدن (برآوردهای استاندارد)………………………………………………… 93
شکل 4-2: شکل 4-12: مدل مسیر برای تاثیر متغیرها بر اختلالات خوردن با واسطه¬گری 9نارضایتی بدن (برآوردهای استاندارد) ………………………………………………..94

Abstract

This study aimed to assess the role of perfectionism, thin internalization, body mass index and self objectification in predicting eating disorders with mediating role of body dissatisfaction.fourteen hypotheses were evaluated. This was a correlational study using questionnaires EAT-26 (Eating Attitude Test), EDDS (Eating Disorder Diagnosis Scale), 8-BSQ (The Body Shape Questionnaire), SOQ (The self Objectification Questionnaire), Ideal-Body Stereotype Scale Revised and perfectionism Ahwaz. 300 Femal students from Shiraz University with random sampling clusters were chosen and examined .Date was analyzed with SPSS and Amos under Windows application. Result show that perfectionism, Body Mass Index and self objectification directly and positively predict eating disorders with mediating role of body dissatisfaction. BMI also directly and negatively predict eating disorders.بلافاصله بعد از پرداخت به ایمیلی که در مرحله بعد وارد میکنید ارسال میشود.


فایل pdf غیر قابل ویرایش

قیمت25000تومان

خرید فایل word

قیمت35000تومان