چكيده:

لاستيك طبيعي از خواص مكانيكي خوبي برخورداربوده و داراي مشخصات فرآيندپذيري جالبي ميباشد. اما بواسطه وجود باند دوگانه در ساختار اصلي، اين ماده در برابر عوامل جوي بسيار حساس مي باشد. خواص اين ماده در حضور رطوبت ، گرما ، نور ، ازن وتشعشع افت پيدا ميكند. مقاومت ضعيف اين ماده رابري در برابر عوامل جوي را ميتوان با آلياژ كردن آن با رابرهايي كه درصد سيرنشدگي (غير اشباعيت) پاييني دارند بهبود بخشيد. در آلياژ NR/EPDMبه منظور بهبود مدول، استحكام كششي ، پارگي و افزايش مقاومت سايشي از تقويت كننده ها استفاده ميشود. يكي از مواد تقويت كننده كه امروزه توجه بسياري از محققان را به خود جلب كرده است، ذرات نانومتري خاك رس مي باشد كه به دليل دارا بودن نسبت طول به قطر بالا ، افزودن تنها مقدار كمي از آن (حتي كمتر از چند درصد) در بهبود خواص بطور قابل ملاحظه اي موثر است.
در اين تحقيق سعي شده است ابتدا خواص لاستيك NR و خواص لاستيك EPDM را بررسي كرده و در ادمه با مروري بر آلياژ الاستومرهاي NR و EPDM ، به بررسي خواص نانو كامپوزيت هاي بر پايه NR و نانو كامپوزيت هاي بر پايه EPDM پرداخته و تاثير ذرات نانو خاك رس بر روي اين دو لاستيك مورد مطالعه قرار گيرد.

مقدمه:

در طبقه بندي مواد پليمري دسته اي از مواد تحت نام لاستيك جاي ميگيرند كه هم منشاً طبيعي دارند وهم به صورت مصنوعي توليد مي شوند؛ كه توليد آنها در حجم انبوه نشان از اهميت اين مواد دارد.لاستيك خام در سطح جهان سالانه بالغ بر 25 ميليون تن توليد مي شودكه حدود % 75 آن صرفاٌ در صنعت تاير سازي مورد استفاده قرار مي گيرد؛كه اين ميزان بطور طبيعي رشد سالانه خودرا در حد رشد صنعت خودرو به دنبال دارد. اما آيا صنعت تاير نيز به صورت گسترده تحت تأثير فناوري نانو قرار خواهد گرفت؟ در آينده با توجه به رشد روزافزون نانو در عرصه الكترونيك، نور و… احتمالاً بتوان تمام مراحل توليد تاير را در ابعاد نانو مشاهده و كنترل كرد. اما بازار امروز صنعت تاير نيز با جايگزيني مواد متداول با موادنانو ساختار مي تواند از خواص و مزيت هاي آنها بهره گيرد. به عنوان مثال شركت Goodyear پروژه هايي را بر پايه فناوري نانو و با بهره گيري از روش هاي مكانيكي و شيميايي دنبال ميكند كه هدف از آنها كنترل ساختار، خواص مكانيكي و پاسخ الاستومر هاي پخت شده به فركانس هاي مختلف است.آنها در نظر دارند تقويت كنندگي و پخت را در ابعاد زير ميكرون كنترل كرده و بهبود دهند تا كارآيي تايرها، هم با مواد جديد و هم با مواد سنتي، ارتقاء يابد. آنها مواد بسيار جديد را نيز بررسي نمودهاند. آئروژل هاي سيليكاتي يكي از اين مواد هستند. نانو ايروژلها از 98% هوا (به صورت حباب هاي نانو) در بستر سيليكا ساخته شده اند كه علاوه بر سبك بودن، مقاومت حرارتي بسيار بالايي دارند. محققان دانشگاه ميسوري آمريكا ادعا كرده اند كه نانوآئروژل خاصي ساختهاند كه ميتواند به جاي تايرهاي لاستيكي استفاده شود. شركت Goodyer نيز از اين نانو آئروژلها در ساخت تاير استفاده كرده، نتايج تحقيق خود را به صورت اختراع ثبت كرده است.و بالاخره يكي از بهترين اين تحقيقات را شركت Cabot صورت داده است. در سال 2003 شركت Cabot يك نمونه از پركنندههاي نانو، توليد شركت nano products با نام تجاري PüreNano را در تاير به كار برده است. استفاده از پركننده نانو سيليكون كاربيد منجر به بهبود قابل توجه مقاومت لغزندگي و كاهش 50 درصدي سايش شده است كه در نهايت منجر به توليد تايرهايي با ايمني بسيار بالا و طول عمر 2 برابر تايرهاي متداول خواهدشد.

برای دانلود رایگان قسمت های بیشتراز فایل به انتهای مطلب مراجعه کنید

فهرست مطالب

چكيده……………………. ………….. ………….. ………….. ……….1

مقدمه……….. ………….. ….. ………….. ……………….. ……….. …..2

فصل اول : نانو كامپوزيت ها

اخيراً آلياژكردن دو يا چند ماده پليمري جهت دستيابي به خواص مطلوبتر هم از لحاظ پژوهشي و هم از لحاظ تجاري مورد توجه بسياري از محققين قرار گرفته است.آلياژهاي پليمري چه در حالت پخت شده و چه در حالت پخت نشده خواص فيزيكي و فرآيند پذيري بهبود يافته اي از خود نشان مي دهند.[3-1] پليمرها در اكثركاربردها بدون تقويت كننده استفاده ميشوند.اما در آلياژ NR/EPDM به منظور بهبود مدول،استحكام كششي و پارگي و افزايش مقاومت سايشي از تقويت كننده استفاده ميشود. اضافه كردن تقويت كننده به پليمر منجربه ايجاد رنج وسيعي از برهم كنش ها در فصل مشترك پليمر/تقويت كننده ميشود. ذرات تقويت كننده كه در ماتريس پليمري پراكنده ميشوند خواص كامپوزيت را تحت تاثير قرار ميدهند. كربن و سيليكا تقويت كننده هاي متداولي هستند كه براي مواد لاستيكي بكار گرفته ميشوند.كربن يك تقويت كننده مناسب ميباشد، زيرا برهم كنش خوبي با زنجيرهاي رابري ايجاد ميكند.اما در درصدهاي بالا از اين تقويت كننده ،فرآيند پذيري آميزه لاستيكي به ميزان زيادي كاهش مي يابد.. يكي از مواد تقويت كننده كه كاربردهايي در صنعت لاستيك پيدا كرده است و اكنون شركت هاي بزرگ لاستيك سازي از آن در محصولات خود استفاده مي كنند، ذرات نانومتري خاك رس است كه با افزودن آن به لاستيك خواص آن بطور قابل ملاحظه اي بهبود پيدا مي كند كه از جمله مي توان به موارد زير اشاره كرد :1) افزايش مقاومت لاستيك در برابر سايش،2) افزايش استحكام مكانيكي،3) افزايش مقاومت گرمايي،4) كاهش قابليت اشتعال،5) بهبود بخشيدن اعوجاج گرما.
1-2- پيشينه تحقيق
اولين منبع ثبت شده مـربـوط بـه فناوري نانو را در سـال 1959 فيـزيكدانـي بـه نام ريچـارد فيـنمن به چاپ رسانده است. فناوري نانو يك فناوري معكوس (پايين به بالا) است كه اجزاي مواد را در ساختار بسيار كوچك كنار هم گذاشته و ساختاري متفاوت از مواد متداول توليد شده به روش بالا به پايين ايجاد مي كند.
بنابراين مواد توليد شده به اين روش نقايص كمتر وكيفيت بالاتري دارند.نانوكامپوزيت هاي پليمري در بيست سال اخير در مجامع علمي و صنعتي مورد توجه قرار گرفتهاند. به عنوان مثال تنها در آمريكا در سال 1997، 116 ميليون دلار براي تحقيق در اين زمينه هزينه شده است كه در سال 2004 اين رقم به 961 ميليون دلار
رسيده است يعني در هفت سال تقريباً 9 برابر شده است. شركت communications Co. BusinessInc. BCC در يك بررسي اقتصادي نشان داده است كه بازار نانوكامپوزيتهاي پليمري در سال2003، 5/24 ميليون پوند به ارزش 8/90 ميليون دلار بوده است و پيش بيني ميشود كه اين رقم با رشد متوسط 4/18 درصد در سال 2008 به 1/211 ميليون دلار برسد. حتي پيش بيني شده است كه اگر پيشرفت فناوري نانو با موارد فني همگام روبهرو شود در بعضي از كاربردها اين بازار با سرعت بيش از 20 درصد در سال رشد كند.
نانوكامپوزيت هاي پليمري جايگزيني قوي براي پليمرهاي پرشده (حاوي تقويت كننده) يا آلياژهاي پليمري متداول هستند. بر خلاف كامپوزيت هاي متداول كه تقويت در آنها در ابعاد ميكرون روي مي دهد، در نانوكامپوزيت ها اين ابعاد به چند نانومتر مي رسد. ارزش افزوده نانوكامپوزيتهاي پليمري تنها بر اساس بهبود خواص مكانيكي پليمر ها يا جايگزيني پركنندههاي متداول نيست بلكه تقويت كننده هاي نانو در مقادير بسيار كم، خواص ويژهاي را بدون ايجاد تغيير زياد در فرآيند پذيري، در پليمرها ايجاد مي كنند كه پليمر اوليه فاقد آن است، متداولترين تقويت كننده هاي نانو در پليمرها، سيليكات هاي لايهاي نانوونانولولههاي كربني هستند.[1]
1- 2-1- تقويت كننده هاي لايه اي نانو سيليكا
سيليكات هايي كه در ساخت نانوكامپوزيتها به كار ميروند، ساختاري لايهاي با ضخامت حدود يك نانو متر دارند كه طول آنها متغير است و به چند ميكرون هم ميرسد. بنابراين نسبت منظر (نسبت طول به ضخامت) آن بسيار بالا و بيشتر از هزار است. اين لايهها تودهاي تشكيل ميدهند كه در بين آن فاصلههايي وجود داردكه آنها را با نام بين لايه ها خواهيم شناخت.
با جايگزيني ايزومورفيك بين لايه ها (جايگزيني Mg2+ با Al3+) يك بار منفي ايجاد مي شود كه ساختار آلكالي يا آلكالين كاتيونهاي معدني درون بين لايه ها را موازنـه مـي كند. سطح كاتيـونها مانند يـونهاي توده اي آلكيل آمونيوم، فاصله بين لايه ها را افزايش داده و انرژي سطحي پركننده را كاهش مي دهد. بنابراين اين پركننده هاي اصلاح شده كه به رس آلي معروفند، با پليمرها سازگارترند و نانوكامپوزيتهاي لايهاي با سـيـليــكـا شــكل مـي گـيـرد. مـونـتمـوريـلـونـيـت ، هكتوريت و ساپونيت متداول ترين تقويت كننده هاي سيليكايي لايهاي هستند.
1- 2-2- روش هاي ساخت نانوكامپوزيتها
از آنجا كه در صنايع پليمري نانوسيليكاتها، متداول تر از بقيه مواد نانو هستند از اين پس بيشتر به اين مواد خواهيم پرداخت. روش هاي مختلفي براي ساخت نانوكامپوزيت هاي سيليكات هاي لايه اي به كار رفته است.اما سه روش، استفاده بيشتري دارند. [1]
الف- پليمريزاسيون درجا :
اين روش براي اولين بار در تهيه مواد پليمري حاوي نانوذرات خاك رس بر پايه پلي آميد- 6 به كار رفته است. در اين روش سيليكاهاي لايهاي به وسيله مونومر مايع يا محلول مونومر، متورم ميشود، سپس مونومرها به درون لايهها سيليكات نفوذ كرده و پليمريزاسيون در بين لايه ها اتفاق مي افتد.
‌ب- روش محلولي :
اين روش مشـابه روش قبـلي است. ابـتـدا رس آلي در يك حلال قطبي مانند تولوئن يا N N,- دي متيل فرماميد متورم شده، سپس پليمر حل شده در حلال به محلول قبلي افزوده شده و بين لايه ها جاي مي گيرد. مرحله نهايي كار، تبخير حلال است كه معمولاً در خلا اتفاق مي افتد. مزيت اين روش اين است كه براي همهمواد پليمري قابل اجراست اما اشكال عمده آن غير قابل اجرا بودن آن در مقياس صنعتي مي باشد.
8
 1-1- هدف.. ……………………………….. ………………… ………….. …….. 4
 1-2- پيشينه تحقيق……. ………………….. …………………………………….. 5
 1-2- 1 پركننده هاي لايه اي نانو سيليكا…………………… … ……………….. 5
 1-2- 2 روشهاي ساخت نانوكامپوزيت ها…. ………………. ….. ………….. …..6
 1-2- 3 ساختار نانو كامپوزيت ها…………….. ………….. …………………………7
 1-2- 4 خواص نانو كامپوزيت ها…………………………….. ………………… …..7
 1-2- 5 نانوكامپوزيت هاي مورد استفاده در صنعت لاستيك………………………..8
 1- 2-6 كاربرد ذرات نانومتري خاك رس در لاستيك…… ………….. …………….8

فصل دوم : الاستومرهاي NR و EPDM

ايزومر سيس پليمر ايزوپرن ميل به كريستال شدن در دماي محيط را ندارد و همچنين داراي Tg در حدود 70- درجه سانتيگراد ميباشد. نوع ترانس اين الاستومر در دماي محيط بدليل تقارن ساختماني , در دماي محيط به راحتي كريستال ميشود و از انعطاف پذيري كائوچو را كاهش ميدهد. كائوچوي طبيعي كه قابليت رابري دارد بايد% 5/98 به بالا ساختار سيس 4,1 داشته باشد. خوشبختانه در ساقه درخت كاتاليزوري وجود دارد كه واكنش را به سمت %5/98سيس هدايت ميكند. البته بايد به اين نكته اشاره نمود از آنجائيكه فرآيند پليمريزاسيون اين الاستومر در درخت صورت ميگيرد و كاتاليزورهاي آن , آنزيم هاي موجود در درخت مي باشند , تفاوت در مرغوبيت درختان باعث ميشود كه لاتكسي كه از هر درخت بدست مي آيد با ديگري تفاوت داشته باشد. لاتكس توليدي برخي از درختان نامرغوب حاوي ايزوپرن با درصد بالاي ترانس1و4 هستند كه ديگر مصرف رابري ندارد و به آن گوتاپرجا ميگويند كه بدليل سختي زياد كاربردهاي محدودتري نسبت به نوع سيس دارد. به عنوان مثال در كاربردهاي پزشكي مانند ساخت اعضاي مصنوعي و همچنين توپ گلف مورد استفاده قرار ميگيرد. فرآيند توليد اين الاستومر بسيار ارزان است و لذا يكي از پر مصرف ترين الاستومرها ميباشد. لاستيك طبيعي وقتي از درخت هوا استخراج ميشود به صورت يك لاتكس ميباشد كه در آن آب , پروتئين , آمينو اسيد و انواع آنزيم ها وجود دارند. آنزيم هاي موجود در داخل درخت در راستاي پليمريزاسيون اين ماده عمل ميكنند و باعث ميشوند پليمر بدست آمده كاملا خطي بوده كه داراي جرم مولكولي بسيار بالا و توزيع جرم مولكولي بسيار باريكي دارد. حال آنكه اين آنزيم ها در خارج درخت ميتوانند باعث تخريب اين الاستومر گردند. لذا اين مواد بايد از لاستيك طبيعي جدا شوند. عمليات جداسازي بتوسط بازي كردن محيط لاتكس صورت ميگيرد. به اين معني كه به لاتكس آمونياك اضافه ميكنند تا PH در لاتكس بازي شود. در اين حالت بسياري از پروتئين ها , آمينواسيدها و آنزيم ها ته نشين ميشوند. هر چقدر تعداد دفعات عمليات خالص سازي بيشتر باشد , الاستومر بدست آمده خالص تر ميشود. گريدهاي مختلف اين الاستومر بر اساس عمليات خالص و عملياتي كه بعد از آن روي الاستومر صورت ميگيرد , گريد بندي ميشود.
ختلاف گريدهاي ذكرشده در ميزان خلوص آنها , جرم مولكولي و توزيع آن و مقاومت حرارتي ميباشد.
الف- ميزان خلوص :
ميزان خلوص تعيين كننده رنگ الاستومر ميباشد. هر چقدر ميزان خلوص بيشتر باشد رنگ الاستومر روشن تر ميشود. رنگ NR خالص بصورت كرم بسيار روشن ميباشد. ميزان خلوص تعيين كننده ميزان آنزيم ها و ساير مواد آلي در داخل لاتكس لاستيك طبيعي ميباشد. هر چقدر ميزان خلوص بيشتر باشد , غلظت اين مواد كمتر مي باشد ؛ لذا مقاومت حرارتي در الاستومر افزايش پيذا ميكند.
ب- جرم مولكولي و توزيع جرم مولكولي MW,MWD :
اين دو فاكتور خواص ماده نهايي را تحت تاثير قرار ميدهند. هر چقدر جرم مولكولي بيشتر و توزيع آن كمتر باشد , خواص مكانيكي محصول بدست آمده افزايش مي يابد ولي اين عوامل باعث افزايش مقاومت در برابر فرآيند ميشود. يعني با افزايش MW و كاهش MWD فرآيندپذيري دشوارتر و ميزان نرو الاستومر بالاتر ميرود. لذا قبل از هر فرآيندي بايد به طريقي جرم مولكولي اين الاستومر شكسته شود. فرآيند شكستن زنجيرهاي پليمر كه منجر به كاهش جرم مولكولي آنها ميشود , عملياتي كاملا اتفاقي مي باشد. به اين معني كه در اين عمليات , يك زنجير پليمري ممكن است فقط يك بار شكست شود و زنجير ديگر 10 بار بشكند. لذا اين عمليات نه تنها جرم مولكولي را كاهش ميدهد بلكه توزيع آنرا پهن تر ميكند و اين باعث بهبود فرآيندپذيري و كاهش نرو در الاستومر ميشود. عمليات كاهش جرم مولكولي را مستيكاسيون مي گويند. در واقع مستيكاسيون, فرآيندي ترمومكانيكال است كه در آن زنجيرهاي پليمر تحت ميدان هاي شديد مكانيكي و حرارتي قرار ميگيرند و ميشكنند. شكل زير نشان دهنده توزيع جرم مولكولي NR را پس از مستيكاسيون نشان ميدهد كه جرم مولكول آن در حدود 500000-200000 همراه با يك توزيع نسبتا وسيع را نشان ميدهد كه منجر به فرآيندپذيري خوبي ميشود. در پليمر هايي كه داراي توزيع جرم مولكولي بالايي هستند (MWD بالا) جرم مولكولي هاي كوچك و بزرگ وجود دارند. پليمرها با جرم مولكولي كوچك مانند نرم كننده براي پليمرها با جرم مولكولي بزرگ عمل ميكنند، در نتيجه حركت مولكولهاي پليمر ساده تر ميشود و در نتيجه فرآيندپذيري افزايش مي يابد.[3]

2- 1 آشنايي با كائوچوي طبيعي و خواص آن………… ………….. ………….. .. 12
2- 2 آشنايي با كائوچوي EPDM و خواص آن…………. ………………… ……. .23

فصل سوم : آليا ژ NR/EPDM

طي بيست و پنج سال گذشته كوشش هايي براي بهبود خواص آلياژهاي NR/ EPDM صورت گرفته است كه به چند روش قابل توجه و با ارزش منتهي گرديده است . عموما اين روش ها راه هايي را جستجو مي كنند كه سرعت پخت NR/ EPDM را افزايش دهند ، حال يا از طريق اصلاح كردن NR/ EPDM براي واكنش پذيرتر كردن آن نسبت به عوامل پخت و يا به توسط عوامل پختي كه نسبت به NR/ EPDM از واكنش پذيري بيشتري برخوردار باشند .
2-3- مروري بر آلياژ NR/EPDM
آريا پران 1 و همكاران[4] با تهيه آلياژ NR/EPDM نشان دادند كه در اينگونه آلياژها با افزايشدرصدEPDM مدول آلياژ افزايش يافته اما استحكام كششي و كرنش در شكست آلياژ كاهش مي يابد.همچنين انها در تحقيقات خود نشان دادند كه با افزايش درصد EPDM در آلياژ زمان اپتيمم پخت افزايش مي يابد. در اين تحقيق با استفاده از نتايج حاصل از آزمون SEM مشاهده شد كه پس از شكست،سطح شكست زنجيرهاي NR به شكل رشته هاي بلند مشاهده ميشود كه علاوه بر اينكه نشاندهنده مكانيسم شكست از نوع نرم بوده ،نشاندهنده استحكام كششي زياد اين لاستيك مي باشد.همچنين وجود سطح سخت و شيشه اي حاصل از شكست لاستيك EPDM بيانگر اين موضوع بود كه نوع شكست در اين لاستيك از نوع شكننده ميباشد.از طرفي آلياژ كردن NR با EPDM نوع شكست را ازشكست نرم به شكست شكننده تغيير مي دهد.همچنين نتايج حاصل از آزمون پيري اين تحقيق نشان دادكه تركيباتي كه درصد NR بيشتري دارند با گذشت زمان و در معرض قرار گرفتن حرارت، دچار افت خواص بيشتري مي شوند.آنها همچنين نشان دادند كه استفاده از متاكريلات بوتا دي ان استايرن به عنوان عامل سازگار كننده باعث افزايش استحكام كششي و كرنش در شكست شده و زمان اپتيمم پخت نيز كاهش مي يابد.

مكانيزم اصلاح EPDM نوسط مواد سولفوردهنده و طريقه واكنش بين EPDM اصلاح شده با شتاب  دهنده MBT

مكانيزم اصلاح EPDM نوسط مواد سولفوردهنده و طريقه واكنش بين EPDM اصلاح شده با شتاب
دهنده MBT

 3- 1 مقدمه.. ………….. ………….. ………………… ………….. ………. .. ..32
 3- 2 مروري بر مطالعات انجام شده بر روي آلياژ NR/EPDM…….ا… ………… 32

فصل چهارم : نانو كامپوزيت هاي بر پايه NR و بر پايه EPDM

Zheng و همكاران [8] تاثيرخاك رس MMT اصلاح شده كه گروه هاي عاملي مختلف بر روي سطح خود دارند را بر روي خواص مكانيكي و مورفولوژيكي نانوكامپوزيت بر پايه EPDM مورد بررسي قرار دادند.نتايج حاصل از آزمون پراش اشعه ايكس و ميكروسكوپ الكتروني عبوري نشان داد كه با استفاده ازMMT اصلاح شده با تري متيل اكتادسيل آمين و دي متيل بنزيل اكتادسيل آمين ساختار نانو كامپوزيت حاصله ساختار بين لايه اي بوده،در حالي كه MMT اصلاح شده با آلكيل آمين حاوي گروه هاي هيدروكسيل منجر به تشكيل ساختار ورقه ورقه ميشود و افزودن 15phr از اين نوع Nano clay استحكام كششي را تا 25Mpa افزايش ميدهد.همچنين نتايج آناليزديناميكي مكانيكي نشان داد با افزودن ذرات Nano clay دماي اتقال شيشه اي نانو كامپوزيت به دماهاي بالاتري انتقال پيدا ميكند.
BaoLei Liu و همكاران[9] نشان دادند كه مالئيك انيدريد ميتواند به عنوان عامل سازگار كننده ذرات MMT و ماتريس EPDM عمل كند. نتايج حاصل از آزمون پراش اشعه ايكس و ميكروسكوپ الكتروني حاكي از تشكيل ساختار ورقه ورقه در اين نوع نانو كامپوزيت بود.همچنين خواص مكانيكي و حرارتي با افزودن ذرات Clay افزايش يافت.

 4- 1 مروري بر مطالعات انجام شده بر نانو كامپوزيت هاي بر پايه EPDM….. .ا……. 46
 2-4 مروري بر مطالعات انجام شده بر روي نانو كامپوزيت هاي بر پايه NR….ا…….. ..49

فصل پنجم : نتيجه گيري و پيشنهادات

 نتيجه گيري…………. ………….. ………….. …………………………………….53
 پيشنهادات……. ………….. ………….. ……………………………………… …..54
مراجع…… …………. …………… ………….. ………….. ……………………….. ..56

برای دانلود رایگان قسمت های بیشتراز فایل به انتهای مطلب مراجعه کنید

فهرست جدول ها

جدول 2-1 : درجه بندي انواع لاستيك SMR با توجه به درصد مواد ناخالص موجود در آن..17 جدول2-2: ميزان مصرف كائوچوي طبيعي در صنايع مختلف…. …………… ………. ……22 جدول 2-3: مقاومت لاستيك EPDM در برابر عوامل مختلف… ………………. ……. …….29 جدول 2-4: خواص فيزيكي لاستيك EPDM…….. ا……. …………… ………… ……. …..30 جدول 3-1: خواص آميزه هاي تهيه شده به روش ولكانيزاسيون تك مرحله اي… ……. ..42 جدول 3-2 : خواص آميزه هاي تهيه شده به روش ولكانيزاسيون دو مرحله اي…. …… .42 جدول4-1 : خواص مكانيكي EPDM در مقادير مختلفClay . ا……. ……. ……… ……..47 جدول4-2: مشخصات پخت آميزه هاي NR باClay .. ا…………… ……. …. ……. ……49 جدول4-3 : مقايسه خواص مكانيكي آميزه هاي NR/clay وNR/carbon black….ا… …..50 جدول4-4: مقايسه دانسيته كراسلينك آميزه هاي NR/clay و NR/carbon black.. ا.. …51

شكل ها

شكل 2-1: ايزومرهاي سيس و ترانس كائوچوي طبيعي…………………. ………….. …12 شكل 2-2: نمودار توزيع جرم مولكولي NR پس از فرآيند مستيكاسيون……………………15 شكل 2-3: ساختار مولكولي EPR…ا….. ………….. ………….. ………….. …………….23 شكل 2-4: ساختار 1و4- هگزا دي ان وMNB……ا…… ………….. ………………… ……25 شكل 2-5: ساختار يك نمونه EPDM….ا………… ………………… ………….. …………25 شكل 3- 1 – منحني الف) ويسكوزيته و ب) خواص پخت خواص مكانيكي آلياژNR/EPDM..ا..33 شكل 3- 2 : تصاوير SEM سطح مقطع شكست NR/EPDM(50/50) (c EPDM (b NR (a… ……ا…….. ……………………………………………………………………………….. …..33 شكل3-3 : الف) منحني ويسكوزيته ذاتي بر حسب درصد NR/EPDM ب) تصاوير SEM 1- ب) بدون عامل سازگار كننده 2-ب) با عامل سازگار كننده………….. …………………….. .34
شكل3-4: مكانيزم اصلاح EPDM توسط مواد سولفور دهنده و طريقه واكنش EPDM اصلاح شده با شتاب دهنده ………………………………………………………………………..37
شكل 3- 5: خواص كششي آلياژ NR/EPDM تقويت شده با دوده………… ……… ..38 شكل3-6: تاثير دوده بر حرارت انباشته شده در آلياژهاي NR/EPDM……. .ا……… ..38 شكل3-7 : واكنش هاي DIPDIS با EPDM و ZNO…..ا. ………………. ………….. ..42 شكل3-8: -واكنش حدواسط لاستيكي با NR در حين هم پخت شدن…………………42 شكل 3- 9: تصاوير SEM سطوح شكست خورده كششي مواد ولكانيزه و پخت شده در 160 C…………..ا………………………………………………………………………………….44 شكل4- 1: منحني DMTAو TGA لاستيك EPDM در مقادير مختلف Nano clayا….. ..46 شكل4- 2: شكل TEM آميزه تهيه شده به روش الف)اكسترودر دو پيچه ب) غل.. ..47 شكل4- 3: – منحني تغييرات استحكام كششي و پارگي EPDM تهيه شده به وسيله اكسترودر دو پيچه و غلتك……. ………….. ……………………………………………48
شكل 4- 4: نمودار الف) DSC و ب) TGA نمونه هاي NR/Clay………….ا…………..49  مقطع کارشناسی ارشد

بلافاصله بعد از پرداخت به ایمیلی که در مرحله بعد وارد میکنید ارسال میشود.


فایل pdf غیر قابل ویرایش

قیمت25000تومان

خرید فایل word

قیمت35000تومان