انتخاب صفحه

فهرست مطالب

فصل اول : کلیات پژوهش

شغل فرد عامل اصلی در داستان زندگی اوست و تا حدود زیادی تعیین کننده ی امید و نا امیدی در زندگی روزانه است. از طریق کار، شیوه هایی که فرد، هویت فردی اش را ابراز می کند، آماده شده و منابع مالی جمع آوری می گردد ( نیومن ،2003 به نقل از زونکر ،2006،ترجمه نظری،1388).
انتخاب نادرست شغل، عواقبی برای توسعه ملی دارد. در هر جامعه کیفیت کارگران و همچنین میزان رضایت شغلی به طور مستقیم یا غیر مستقیم منجر به ثبات اقتصادی و اجرای هموار امور جاری کشور می شود. اگر افراد قادر به کسب رضایت از شغل خود نباشند، مجموعه این سرخوردگی ها همراه با کاهش در بهره وری افراد و آشفتگی مدنی، تحقق اهداف را خنثی می نماید. شغل یک روش زندگی است که تعیین کننده قالبهای شخصیت فرد، موقعیت اجتماعی فرد، درآمد، سبک زندگی، انتخاب دوست و سلامت روانی و جسمانی است و این نشان می دهد که انتخاب شغل رابطه قانع کننده ای با سراسر سبک زندگی یک فرد دارد (یورو، آنتونی، سانی و بیمبو ،2012).
بر اساس نظریه هالند مردم تمایل دارند شغلی را انتخاب کنند که با شخصیت آنان هم خوانی داشته باشد. علاوه بر آن اگر فرد قادر باشد شغل و حرفه ای را انتخاب کند که با شخصیت وی هم خوانی داشته باشد ، احتمال اینکه در کار خود خوشحال باشد و به کارش نیز برای مدتی طولانی ادامه دهد بیشتر است (فلاح و داودآبادی،1389).
تصمیم گیری حرفه ای اشتباه می تواند شادی فرد را از بین برده و منجر به نازسازگاری های حرفه ای شود. تصمیم نا مناسب حرفه ای نه تنها به فرد بلکه به کل جامعه آسیب می رساند. پس تجهیز دانش آموز به مهارتهای تصمیم گیری حرفه ای بسیار ضروری است (ورای، ا هیولی،2009 ).
بی تردید دوره آموزش متوسطه یکی از مهمترین و حساس ترین مراحل تحصیلات رسمی بشمار می رود زیرا در این دوره است که بخش بزرگی از استعدادهای اختصاصی نوجوانان بروز کرده ، قدرت یادگیری آنان به حد اعلا ی خود رسیده ، کنجکاوی آنان جهت معینی یافته و مسایل جدید زندگی مانند انتخاب رشته ،انتخاب حرفه و شغل ، اداره خانواده و مسائلی از این دست ذهن آنها را به خود مشغول می سازد. این دوره از لحاظ مبانی فلسفی، زیستی، روانی و اجتماعی نیز دوره بسیار مهمی بشمار می رود زیرا دوره ای است که آموزش عمومی را به آموزش عالی پیوند داده و گروه کثیری را برای ورود به جامعه و بازار کار مهیا می سازد. در واقع در بسیاری از کشورها از جمله ایران، این دوره منبع اصلی تربیت نیروی انسانی نیمه ماهر و ماهر بشمار رفته و بدین جهت تاثیر ویژه ای در میزان موفقیت برنامه های توسعه اقتصادی و اجتماعی دارد (مرادی و اخوان تفتی، 1392).
تنوع رشته های تحصیلی در آموزش متوسطه و آموزش عالی از یک طرف و دامنه وسیع مشاغل در جامعه امروز و ارتباط تحصیلات با شغل از طرف دیگر ایجاب می کند دانش آموزان برای آینده تحصیلی و شغلی خود بر اساس اطلاعات و علایق و استعدادهای شخصی برنامه ریزی صحیحی داشته باشند چرا که امروزه تحصیل و اشتغال مهم ترین مسایلی هستند که در آموزش و پرورش و سایر عرصه های اجتماعی و اقتصادی مطرح می باشند (امین بیدختی و دارایی،1390).
«تحصیلات، مقدمه اشتغال و آماده شدن برای ادای وظایف محوله به طور موفقیت آمیز است. اگر در جامعه ای مشاغل بر اساس تخصص و زمینه های آموزشی افراد به آنان واگذار شود، از گرفتاریهای آنان و مشکلات اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جامعه به مقدار فراوانی کاسته می شود. چنانچه شغل فرد با تحصیلات او هماهنگ و همسو نباشد، وقت فرد و بودجه مملکت به هدر رفته است. از این رو ، به منظور نیل به خودکفایی و پیشگیری از اتلاف نیروها و امکانات مملکت، موکدا توصیه می شود که در گزینش افراد برای مشاغل مختلف به زمینه و نوع و میزان آموزش آنان توجه بیشتری مبذول گردد و از به کارگیری هر کس که واجد شرایط لازم نباشد جدا خودداری شود. اعتقاد به این نکته مهم و اساسی، ایجاب می کند که نیروی انسانی لازم برای احراز مشاغل مختلف در آینده برآورده شود و مراکز آموزشی با توجه به این نیازها به تربیت نیروی انسانی بپردازند. وجود نیروی انسانی متخصص و ماهر و استفاده بهینه و به موقع از آن مهمترین عامل موثر در رشد و حرکت جامه بسوی خودکفایی و شکوفایی محسوب می شود و هیچ مورد دیگری نمی تواند جایگزین آن شود. عوامل متعددی در انتخاب شغل دخیل هستند ،از جمله استعداد و علایق فرد ، شخصیت فرد و عوامل محیطی. عوامل محیطی نظیر فرهنگ خانواده و طبقه اجتماعی در انتخاب شغل فرد موثر می باشند. برخی از عوامل طبقه اجتماعی نظیر وضع اقتصادی فرد ، زمینه های قبلی خانوادگی و محل اقامت از عواملی هستند که در انخاب شغل تاثیر دارند» (شفیع آبادی،1387).
گاهی والدین انتظارات فوق العاده ای از فرزندان خود دارند و تمام شکست ها و جاه طلبی های خویش را از آنان می خواهند و یا کار و رشته ای که مورد علاقه آنان نیست به آنها تحمیل می کنند. کشمکشهای خانوادگی مخصوصاً با جوانان به شغل و کار آینده و موفقیت یا عدم موفقیت آنان در رشته تحصیلی و کار خاص مربوط می شود (احمدی،1387).
خانواده اولین آموزشگاهی است که کودکان در آن می توانند عادات مفید کار و رویه های سالم و مثبت را بیاموزند . نگرش والدین نسبت به کار و کار کردن الگویی است که نخستین سنگ بنای تعلیم و تربیت حرفه ای کودک می شود. کودکان در خانواده با فرصتهای متعددی برای یادگیری ارزشهای کار روبرو می شوند. نگرش و رویه شخص نسبت به کار وتحصیل ، از طریق رابطه با والدین ، معلمان ، دوستان ، صاحبان مشاغل ، تعامل در گفت و شنود عقاید ، فعالیتهای کاری و مشاغلی که می شناسند گسترش می یابد ( زندی پور،1391).
اتو (2000)، با بررسی «دیدگاه نوجوانان در نفوذ شغلی والدین» به این نتیجه رسید که والدین در توسعه شغلی نوجوانان ، بر ادراکات آنان نفوذ دارند و به عنوان منابعی برای مشاوره حرفه ای محسوب می شوند و نوجوانان برای ساخت برنامه حرفه ای خود اغلب به مادرانشان توجه می کنند.
ویستون و کلر (2004)، با بررسی «تاثیر خانواده در اشتغال و توسعه آن» به این نتیجه رسیدند که افراد به احتمال زیاد برای تصمیم گیری های حرفه ای از اعضای خانواده کمک می گیرند، مهم است که روانشناسان مشاور درک کنند که که چگونه خانواده ها می توانند در تسهیل توسعه حرفه ای تاثیر مثبت داشته باشند. در سراسر طول عمر ، هر دو متغیر ساختار خانواده (به عنوان مثال: شغل پدر ومادر ) و متغیر فرایند خانواده( به عنوان مثال:گرما، پشتیبانی،وابستگی،استقلال) در زندگی حرفه ای فرزندان نفوذ دارند.

مقدمه ………………………………………………………………………………1
بیان مسئله ………………………………………………………………………..4
اهمیت و ضرورت تحقیق …………………………………………………………6
اهداف تحقیق …………………………………………………………………….7
سؤالات تحقیق …………………………………………………………………..7
تعریف نظری و عملیاتی مفاهیم ……………………………………………….9
تعاریف نظری ………………………………………………………………………9
تعاریف عملیاتی………………………………………………………………….10

برای دانلود رایگان قسمت های بیشتراز فایل به انتهای مطلب مراجعه کنید

فصل دوم : مبانی نظری و تجربی پژوهش

در این فصل مبانی نظری متغیرهای مربوط به پژوهش حاضر مورد بررسی قرار می گیرد. همچنین برخی از نظریه های مربوط به انتخاب شغل و حرفه که در آن به اهمیت نقش خانواده پرداخته شده است، ارائه می گردد. در قسمت آخر نیز، تحقیقات انجام شده در داخل و خارج کشور، مطرح می شود.

اهمیت انتخاب رشته تحصیلی :
انتخاب شغل از زمان کودکی آغاز می شود و تا دوره جوانی به طول می انجامد (سلیگمن، وین استاک و هفلین ، 1991 به نقل از محمدی کاجی و کامکاری،1390)، اما دوره نوجوانی برای افراد موقعیتی فراهم می آورد تا آمال و آرزوهای تحصیلی و شغلی خود را از طریق انتخاب رشته و واحدهای درسی مقطع دبیرستان برآورده سازند و اهداف آتی خود را بازنگری و مورد ارزیابی مجدد قرار دهند. بنابراین انتخاب رشته تحصیلی و شغلی که در مرحله گذر از دوره نوجوانی به جوانی صورت می گیرد یکی از مؤلفه های مهم فرآیند رشد در دوره بلوغ است که محدودیت ها و یا امکاناتی را برای آینده افراد ایجاد می کند ( محمدی کاجی و کامکاری، 1390).
از نظر هاپاک (1957) تحصیلات در انتخاب شغل بدین طریق اثر می کند که برای فرد درهای اشتغال را می گشاید که در غیر این صورت بر او مسدود بوده اند. فرد را آگاه از مشاغلی می دارد که دانش قبلی از آنها نداشته است ، علائقی را در او ایجاد می کند و تجاربی را پیش می آورد تا رهنمون شاگرد در نیل به موفقیت یا احساس شکست شود(اردبیلی،1387).
«امروزه با تخصصی شدن آموزش و متنوع شدن رشته های تحصیلی انتخاب رشته صحیح یکی از مسائل مهم آموزش متوسطه و زندگی دانش آموزان به حساب می آید و بر تمام شئون اجتماعی، اقتصادی، سیاسی و فرهنگی جامعه در آینده تأثیر می گذارد. دوره تحصیلی متوسطه اهمیت خاصی در سرنوشت جوانان و دانش آموزان دارد و بین ادامه تحصیلات دوره متوسطه با ادامه تحصیلات در دوره های آموزش عالی و دانشگاهی از یک سو و بین این دوره تحصیلی با دنیای کار و نیروی انسانی از سوی دیگر ارتباط وجود دارد و چنانچه شغل فرد با تحصیلاتش همسو نباشد، وقت فرد و بودجه مملکت به هدر رفته است. دانش آموزی که در زمینه ای از تحصیلاتش مشکل دارد، علاوه بر تحمل صدمات روانی و گاهی جسمانی، از نظر اقتصادی نیز خساراتی به جامعه وارد می سازد. اشتغال سالم در یک جامعه صنعتی و نیز نیاز مبرم به توسعه آموزش فنی و حرفه ای، ایجاب می کند که افراد بر اساس تفاوت های فردی و با در نظر گرفتن استعدادها و رغبت ها و امکانات و نیازهای جامعه در رشته های مناسب تحصیل کنند و سپس به مشاغل درست گمارده شوند» (شفیع آبادی،1387).
از جمله عوامل مؤثر در پیشرفت تحصیلی، علاقه به رشته تحصیلی است. بی علاقگی به رشته تحصیلی، ممکن است انگیزه پیشرفت تحصیلی را کاهش دهد و یا از بین ببرد، در نتیجه افت تحصیلی،پدیده مردودی و ترک تحصیل که از مشکلات و آفات هر نظام آموزشی است بروز می کند. این افت هر ساله مبالغ هنگفتی خسارت و زیان اقتصادی برای دولت و خانواده ها بوجود می آورد. علاوه بر جنبه های اقتصادی، ریشه بسیاری از انحرافات و بزهکاری ها، نابسمانی ها و آشفتگی های روانی- عاطفی نیز به شکل مستقیم و غیر مستقیم مرتبط با افت تحصیلی است (حسین پور،حسن زاده و مداح1389).
چنانچه توزیع دانش آموزان در رشته های مختلف تحصیلی در دبیرستانها با توجه به ویژگی های فردی و نیازهای شغلی جامعه بصورت مناسب انجام پذیرد، از به هدر رفتن سرمایه های ملی کشورو اتلاف فرصتها و در نهایت از تورم یا کمبود در برخی رشته های تحصیلی و ایجاد مشکلات شغلی پیشگیری می کند (شفیع آبادی،1387).
شاخه های تحصیلی نظام آموزش و پرورش
نظام جدید به سه شاخه تحصیلی متوسطه نظری، فنی و حرفه ای و کار دانش تقسیم می شود.
1. شاخه نظری. هدف کلی این شاخه اعتلای سطح فرهنگ و دانش عمومی و احراز آمادگی نسبی جهت ادامه تحصیلات عالی تر است. دانش آموزانی که این شاخه را انتخاب می کنند در مجموع باید 96 واحد درسی برای اخذ مدرک دیپلم متویطه در یکی از رشته های تحصیلی ادبیات و علوم انسانی، ریاضی و فیزیک و علوم تجربی بگذرانند که 66 واحد دروس عمومی و بقیه دروس تخصصی و اختیاری هستند.
2. شاخه فنی و حرفه ای . هدف کلی این شاخه اعتلای فرهنگ و دانش عمومی و احراز آمادگی نسبی جهت ادامه تحصیل در رشته های علمی-کاربردی است. دانش آموزانی که این شاخه را انتخاب می کنند می توانند در یکی از گروههای تحصیلی مربوط به زمینه های صنعت، کشاورزی و خدمات به تحصیل ادامه دهند. برنامه های درسی در شاخه فنی و حرفه ای به صورت کاردانی پیوسته (پنج ساله) خواهد بود. دانش آموزان پس از سه سال تحصیل و گذراندن 96 واحد درسی قادرند در محدوده هرشته انتخابی خود به کار مشغول شوند(شفیع آبادی،1387).
3. شاخه کاردانش. این شاخه دارای سه زمینه ی صنعت، کشاورزی و خدمات است و هر زمینه دارای یک یا چند گروه و هر گروه دارای یک یا چند رشته اصلی است و هر رشته دارای یک یا چند رشته مهارتی است. در کلیه ی رشته های مهارتی این شاخه 53 واحد به درس های عمومی و انتخابی و حدود 43 واحد به درس های مهارتی اختصاص دارد. واحدهای آموزشی مربوط به این شاخه «هنرستان کار دانش» نامیده می شود(رادمرد،1392).

مقدمه ……………………………………………………………………………11
اهمیت انتخاب رشته تحصیلی …………………………………………………11
شاخه های تحصیلی نظام آموزش و پرورش ………………………………..12
ملاک های هدایت تحصیلی ……………………………………………………..13
جهت گیری آرزوهای تحصیلی …………………………………………………..14
انتخاب رشته تحصیلی و عوامل مؤثر بر آن………………………………………15
رغبت ………………………………………………………………………………..16
خانواده ……………………………………………………………………………..18
استعداد …………………………………………………………………………..20
انتخاب رشته تحصیلی و مشکلات مربط به آن ………………………………..21
اهمیت انتخاب شغل ……………………………………………………………..22
رابطه انتخاب شغل با انتظارات شغلی ………………………………………….23
جهت گیری آرزوهای شغلی ……………………………………………………..23
انتخاب شغل و عوامل مؤثر بر آن …………………………………………………24
وضعیت جسمانی ………………………………………………………………….25
استعداد …………………………………………………………………………….25
امکانات فردی و اجتماعی ………………………………………………………..25
خودپنداره …………………………………………………………………………..26
خانواده ……………………………………………………………………………..26
انتخاب شغل و مشکلات مربوط به آن ……………………………………………30
نظریه های مربوط به انتخاب شغل و حرفه ………………………………………31
الگوی رشدی گینزبرگ………………………………………………………………31
نظریه کسب منزلت (بلو و دانکن) ………………………………………………..31
نظریه رو …………………………………………………………………………….32
دیدگاه بوردین، نیچمن، سیگل …………………………………………………….33
دیدگاه روانکاوی………………………………………………………………………34
نظریه بلا و سایرین ………………………………………………………………….34
الگوی چند محوری شفیع آبادی…………………………………………………….34
تحقیقات انجام شده در ایران ………………………………………………………35
تحقیقات انجام شده در خارج از کشور …………………………………………….38

فصل سوم : روش تحقیق

در این فصل ابتدا به بررسی نوع و روش پژوهش پرداخته می شود تحقیق حاضر از نوع کیفی بوده که هدف این روش توصیف واقعیت های اجتماعی از دیدگاه افراد است. در این پژوهش از الگوی نظریه مبنایی استفاده شده است. در ادامه به تعریف نظریه مبنایی و فرآیند آن می پردازیم سپس جامعه آماری و نمونه پژوهش و پس از آن ابزار پژوهش و روش تجزیه و تحلیل داده ها ارائه می شود.

جامعه آماری :
جامعه آماری را دانش آموزان پایه اول متوسطه مجتمع آموزشی غیر انتفاعی شهید قرچه لو شهرستان پاکدشت مشغول به تحصیل در سال تحصیلی 94-93 و نیز مادران آنها ، تشکیل می دهد.

نمونه و روش نمونه گیری:
روش نمونه گیری هدفمند می باشد. نمونه گیری هدفمند به این معنی است که واحدها به جای انتخاب تصادفی به علت ویژگیهای آنها نسبت به پدیده مورد مطالعه انتخاب می شوند. نمونه گیری به این صورت بود که در دو کلاس پایه اول موجود در مجتمع اعلام شد که تحقیقی در زمینه انتخاب رشته تحصیلی در دبیرستان و دانشگاه از سوی محقق که در این مجتمع مشاور نیز می باشد صورت خواهد گرفت و کسانی که مایل هستند می توانند در مصاحبه شرکت کنند. دانش آموزان نیز تمایل زیادی برای شرکت در مصاحبه از خود نشان دادند. به دانش آموزانی که از آنها مصاحبه شده بود، دعوت نامه هایی به منظور حضور مادرانشان در مدرسه برای انجام مصاحبه داده شد. لازم به ذکر است که نمونه گیری از دانش آموزان و مادران، در جریان مصاحبه و با توجه به میزان اشباع پاسخها مشخص شد. در پژوهش حاضر تعداد دانش آموزانی که با آنها مصاحبه صورت گرفت، 23 نفر و تعداد مادرانی که با آنها مصاحبه شد، 17 نفر بود.

ابزار جمع آوری اطلاعات:
گردآوری اطلاعات از طریق مصاحبه(نیمه ساختاری) می باشد. هدف مصاحبه پی بردن به آنچه در ذهن مردم است، می باشد. این نوع مصاحبه بین مصاحبه های ساخت دار و اکتشافی قرار دارد و شامل سوالهای خاص است ولی پرسیدن آنها به صورت باز پاسخ می باشد. از همه مصاحبه شوندگان سوالهای یکسانی پرسیده می شود ولی آنها در پاسخ گویی به سوالات آزادی دارند. مصاحبه مورد نظر با راهنمایی اساتید راهنما و مشاور توسط محقق نوشته شد. مصاحبه بصورت آزمایشی با سه نفر از دانش آموزان اجرا شد و مصاحبه های ضبط شده روی ورق پیاده شدند و به اساتید ارائه شد. ایرادات توسط آنها برطرف شد و پس از آماده نمودن کامل سوالات مصاحبه و تایید نهایی توسط اساتید، به مجتمع آموزشی شهید قرچه لو در شهرستان پاکدشت مراجعه شد. محقق چون در این مجتمع آموزشی مشاور است ، با همکاری کامل مدیر و دانش آموزان مواجه شد. دانش آموزان پایه اول که با آنها در مورد تحقیق در زمینه انتخاب رشته صحبت شده بود به صورت داوطلبانه به محقق مراجعه کرده و مصاحبه با آنها صورت گرفت. در ضمن دعوت نامه هایی به دانش آموزان جهت حضور مادرانشان ارائه شد. در این پژوهش بدلیل اینکه امکان مصاحبه با پدر نبود، نظر پدر را از مادر پرسیدم. اگردر طول مصاحبه پاسخهای داده شده از سوی مصاحبه شوندگان کافی نبود، مصاحبه گر با طرح سوالات لازم اطلاعات کافی و روشنی بدست می آورد. در طول مصاحبه یادداشت برداری نمی شد و مصاحبه ها با رضایت مصاحبه شوندگان ضبط می شد. سپس مصاحبه های ضبط شده یادداشت برداری شدند.

مقدمه …………………………………………………………………………………43
جامعه آماری …………………………………………………………………………..43
نمونه و روش نمونه گیری …………………………………………………………….43
ابزار جمع آوری اطلاعات ………………………………………………………………44
روش اجرای تحقیق ……………………………………………………………………44
روش تجزیه و تحلیل داده ها …………………………………………………………45

فصل چهارم : تجزیه و تحلیل داده ها

هدف از پژوهش حاضر تعیین میزان همسویی گرایشات تحصیلی و شغلی دانش آموزان با آرزوهای تحصیلی و شغلی والدین بوده است. برای دسترسی به این هدف کلی، سؤالاتی برای پژوهشگر مطرح بوده است (میزان همسویی گرایشات تحصیلی دانش آموزان با آرزوهای تحصیلی والدین به چگونه است؟ میزان همسویی گرایشات شغلی دانش آموزان با والدین چگونه است؟)، که در این فصل داده های حاصل از اجرای پژوهش مورد تجزیه و تحلیل قرار خواهد گرفت. در ادامه ابتدا جداول جمعیت شناختی و سپس جداول حاصل از کدگذاری و فراوانی مربوطه ارائه می گردد.
مقدمه ………………………………………………………………………………..46
یافته ها ………………………………………………………………………………46

فصل پنجم : بحث و نتیجه گیری

هدف از انجام پژوهش حاضر، بررسی کیفی میزان همسویی گرایشات تحصیلی و شغلی فرزندان با آرزوهای تحصیلی و شغلی والدین بود. سؤال اصلی پژوهشگر این بود که میزان همسویی گرایشان تحصیلی و شغلی دانش آموزان با آرزوهایی تحصیلی و شغلی والدین چگونه است؟ در فصل حاضر به بحث در مورد نتایج و یافته های پژوهش حاضر و ارتباط آن با یافته ها و پژوهش های پیشین می پردازیم.
سؤال شماره یک
میزان همسویی گرایشات تحصیلی و شغلی دانش آموزان با آرزوهای تحصیلی و شغلی والدین چگونه است؟
یافته ها نشان می دهد که تقریبا نیمی از دانش آموزان (47.82%)، با مادرانشان و 30.43% با پدرانشان در زمینه گرایشات تحصیلی، همسو بودند و 30.43% دانش آموزان با مادرانشان و 17.39% با پدرانشان در زمینه گرایشات تحصیلی، همسویی نداشتند. 13.04% مادران و 17.39% پدران، انتخاب را به دلخواه و علاقه فرزندشان واگذار نموده اند.( 8.69% مادران و 17.39% پدران، نظری در این زمینه نظری ندارند و 13.04% از دانش آموزان نیز، پدر ندارند.)
43.47% دانش آموزان با مادرانشان و 30.43% با پدرانشان در زمینه گرایشات شغلی، همسو بودند و 34.78% دانش آموزان با مادرانشان و 21.73% با پدرانشان در زمینه گرایشات شغلی، همسویی نداشتند. 8.69% مادران و 4.34% پدران، انتخاب را به دلخواه و علاقه فرزند واگذار نموده اند. ( 13.04% مادران و 26.08% پدران در این زمینه نظری ندارند.)
با توجه به نتایج فوق میزان همسویی دانش آموزان در رمینه گرایشات تحصیلی و شغلی با مادرانشان، بیشتر از پدران است که با نتایج تحقیقات اتو (200) که نشان می دهد بین ارزشها و برنامه های حرفه ای نوجوانان و والدین سازگاری وجود دارد و نتایج تحقیقات جینپ، آلوین و لانگ (2011) که بیان می کند فاصله انتظارات والدین و آرمانهای شغلی نوجوانان، نسبتا کم است و نتایج تحقیقات نادری (1389) که نشان می دهد، نگرش مادران نسبت به رشته های تحصیلی بر گرایش دانش آموزان به رشته علوم انسانی مؤثر بوده است و با نتایج تحقیقات (هافمن،1974 به نقل از شریفی،1374) که بیان می کند، مادر به عنوان سرمشق در انتخابهای حرف ای دختران و نگرش آنان در مورد حرفه مناسب برای دختران و پسران تأثیر گذار است و نتایج تحقیقات یورو، آنتونی، سانی و بیمبو (2012) که نشان می دهد، نگرش پدر و مادر نسبت به مشاغل، در انتخاب حرفه دانش آموزان متوسطه اعمال نفوذ می کند، مطابقت دارد.

مقدمه ……………………………………………………………………………….78
جمع بندی و نتیجه گیری نهایی …………………………………………………89
محدودیت های پژوهش ……………………………………………………………90
پیشنهادها ……………………………………………………………………………90
پیشنهادهای پژوهشی ……………………………………………………………..90 پیشنهادهای کاربردی ……………………………………………………………….90
منابع فارسی …………………………………………………………………………92
منابع لاتین ……………………………………………………………………………97
پیوست ……………………………………………………………………………….100

برای دانلود رایگان قسمت های بیشتراز فایل به انتهای مطلب مراجعه کنید

فهرست جداول

جدول1-4 ویژگیهای جمعیت شناختی گروه نمونه (دانش آموزان) ……………..46
جدول 2-4 ویژگیهای جمعیت شناختی گروه نمونه (مادران) …………………..47
جدول 3-4 میزان شناخت دانش آموزان از رشته های تحصیلی در دبیرستان ودانشگاه ……………………………………………………………………………………….48
جدول 4-4 نظر دانش آموزان در مورد رشته ادبیات و علوم انسانی ……………………………………………………………………………………….49
جدول 5-4 نظر دانش آموزان در مورد رشته ریاضی فیزیک ……………………50
جدول 6-4 نظر دانش آموزان در مورد رشته علوم تجربی ………………………51
جدول 7-4 نظر دانش آموزان در مورد رشته فنی و حرفه ای و نظری ………….52
جدول 8-4 رشته های تحصیلی منتخب دانش آموزان در دبیرستان و دانشگاه …………………………………………………………………………………………..53
جدول 9-4 دلایل انتخاب رشته تحصیلی دانش آموزان در دبیرستان ……………54
جدول 10-4 دلایل انتخاب رشته تحصیلی در دانشگاه …………………………..56
جدول 11-4 میزان آگاهی دانش آموزان از شرایط ورود به رشته تحصیلی در دبیرستان و دانشگاه………………………………………………………………………………..57
جدول 12-4 میزان تحقیق دانش آموزان در مورد رشته تحصیلی در دبیرستان و دانشگاه …………………………………………………………………………………………..58
جدول13-4 منابع اطلاعات دانش آموزان در مورد رشته تحصیلی در دبیرستان و دانشگاه………………………………………………………………………………….59
جدول14-4 نظر والدین در مورد انتخاب رشته تحصیلی فرزند در دبیرستان از دیدگاه دانش آموز………………………………………………………………………………………..60
جدول 15-4 نظر والدین در مورد انتخاب رشته تحصیلی فرزند در دانشگاه از دیدگاه دانش آموز …………………………………………………………………………………………….62
جدول 16-4 میزان هماهنگی والدین در مورد انتخاب رشته فرزند در دبیرستان و دانشگاه از دیدگاه دانش آموز……………………………………………………………………….63
جدول 17-4 میزان هماهنگی دانش آموزان با والدینشان در مورد انتخاب رشته در دبیرستان و دانشگاه…………………………………………………………………………………..63
جدول18-4 مقایسه اختلاف نظر دانش آموز با والدین در زمینه انتخاب رشته در دبیرستان و دانشگاه……………………………………………………………………………………64
جدول 19-4 میزان اهمیت دادن فرزندان به نظر والدینشان در انتخاب رشته تحصیلی ……………………………………………………………………………………………….65
جدول 20-4 افراد مهم برای دانش آموزان و مادر در انتخاب رشته تحصیلی ……………………………………………………………………………………………..66
جدول 21-4 گرایشات تحصیلی مادر و پدر برای فرزند از دیدگاه مادر ………………………………………………………………………………………………67
جدول 22-4 دلایل انتخاب رشته تحصیلی مورد نظر مادر در دبیرستان …………………………………………………………………………………………….68
جدول 23-4 دلایل انتخاب رشته تحصیلی مورد نظر پدر در دبیرستان از دیدگاه مادر ………………………………………………………………………………………………69
جدول 24-4 گرایشات شغلی مادر و پدر برای فرزند . از دیدگاه مادر…………………………………………………………………………………………..70
جدول 25-4 دلایل انتخاب رشته تحصیلی مورد نظر مادر در دانشگاه ………………………………………………………………………………………………..71
جدول 26-4 دلایل انتخاب رشته تحصیلی مورد نظر پدر در دانشگاه از دیدگاه …………………………………………………………………………………………………72
جدول 27-4 میزان هماهنگی والدین و فرزندان در مورد انتخاب رشته تحصیلی از دیدگاه مادر ………………………………………………………………………………………………73
جدول 28-4 اشتراک نظر والدین در مورد انتخاب رشته تحصیلی فرزند ……………………………………………………………………………………………..73
جدول 29-4 ارزیابی نقش والدین در تصمیم گیری انتخاب رشته تحصیلی فرزند ……………………………………………………………………………………………74
جدول 30-4 آرزوهای شغلی والدین از دیدگاه مادر …………………………………75
جدول31-4 میزان تأثیر آرزوهای شغلی والدین در انتخاب رشته تحصیلی فرزند …………………………………………………………………………………………….76

 

Abstract:
The current research was carried out with the purpose of studying the convergence of educational and career tendencies of children with their parents’ (Mothers) aspirations regarding their Children’s educational and professional future. The research method was qualitative and grounded theory was used. The research statistical population were the students in first grade of high school and their mothers at Shahid Gharchehlou education complex in Pakdasht during the academic year 2014-2015. The main research tool was semi-structural interview that was designed under the supervision of professors at the faculty of Psychology and Educational Sciences. Through purposive sampling, 23 students and 17 of their mothers were interviewed. After analyzing the content of the interviews, the following results were obtained.
Almost half of the students (47.82%) had the same educational tendencies as their mothers and 30.43% as their fathers. Regarding career tendencies, 30.43% of them agreed with their mothers and 17.39% with their fathers. Believing in their capabilities and talents in the chosen field of study and also being interested in the lessons, were among the most important reasons for students in choosing their major in high school and personal interests was the most popular reason for choosing the field of studying in university.
Most of the students, declared that their information resources regarding high school majors were the people currently studying the same major, and for university majors it was their relatives who are working in the same field, and a counselor was not playing an important role, while it was the opposite for mothers since they think a counselor is important in choosing their child’s field of study. Almost equally, students agreed and disagreed with their parents regarding major selection in high school and university. Most of the students declared that there is no disagreement between their parents in this matter. Most of the students expressed their independency in choosing their field of study and they said they would not be influenced by their parents’ probable disagreement. Most mothers declared that they have the same opinion as their spouse and they think they play an important role in their child’s decision for choosing a major. Most of the mothers had career aspirations while their spouses did not have that. Most parents believe that their aspirations have no effect on their child’s career choice



بلافاصله بعد از پرداخت به ایمیلی که در مرحله بعد وارد میکنید ارسال میشود.


فایل pdf غیر قابل ویرایش

قیمت25000تومان

خرید فایل word

قیمت35000تومان

.