مقدمه
سلولز یکی از فراوانترین منابع بیوپلیمری روی زمین است . یک فرم جدید سلولز که کاربردهای نوینی دارد سلولز باکتریایی می باشد که توسط برخی از باکتریها تولید می گردد . نوع باکتریی که بیشتر جهت تولید بیوسلولز مورد استفاده قرار می گیرد ، نوع استو باکتر و به طور خاص استوباکتر گزیلینیوم می باشد . سلولز تولید شده دارای یک شبکه نانویی می باشد که این ساختار بسیار ظریف ، خواص فوق العاده و در پی آن کاربردهای متعددی از آن را ایجاد می کند .هدف از انجام این پایان نامه حل کردن سلولز باکتریایی در حلال مناسب بود که توانستیم این بیوپلیمر را در ان- متیل مرفولین ان- اکسید حل کرده و از آن دوپ ریسندگی بگیریم .کارهای انجام شده برای تهیه این پایان نامه شامل تهیه سلولز باکتریایی ، انتخاب و تهیه حلال مناسب ، مشخص کردن ساختار و خصوصیات سلولز باکتریایی و حلال آن و آزمایشات مربوط به ویسکومتری برای تعیین ویسکوزیته و درجه پلیمرزاسیون ، تعیین درصد α -سلولز ، به دست آوردن درصد رطوبت بازیافتی ، آزمایش X-Ray و آزمایشات SEM می باشد .
نتایج به دست آمده نشان داد که سلولز باکتریایی با پنبه از لحاظ ساختاری تفاوت هایی دارند که از مهمترین آنها می توان به توانایی نگهداری ببیشتر آب ، کریستالیته بالاتر و استحکام کششی بیشتر سلولز باکتریایی نسبت به پنبه اشاره کرد . همچنین شرایط حل شدن سلولز باکتریایی و پنبه در حلال مشابه بود ولی نتایج به دست آمده نشان داد که زمان حل شدن ویسکوز نسبت به دو پلیمر دیگر کمتر بود و نیز از نظر درجه پلیمرزاسیون پنبه بیشتر از سلولز باکتریایی و ویسکوز دارای کمترین مقدار می باشد .

فهرست مطالب

چکیده ………………………………………………………………………………………………………………………1

مقدمه ……………………………………………………………………………………………………………………….2

برای دانلود رایگان قسمت های بیشتراز فایل به انتهای مطلب مراجعه کنید

فصل اول

سلولز یک پلی ساکارید تشکیل شده از تعداد زیادی مونومرهای β – گلوکز می باشد . تا سال 2001 چهار روش برای تولید سلولز بیان شده است . اولین روش که مهمترین و مشهورترین روش صنعتی تولید سلولز می باشد ، جدا سازی سلولز از گیاهان است . این روش فرآیندهایی چون زدودن لیگنین و همی سلولز را نیز در بر دارد .روش دوم ، بیوسنتز سلولز بوسیله انواع مختلف میکرو ارگانیسم ها می باشد . برخی حیوانات ، قارچها و باکتریها می توانند سلولز تولید نمایند . در اقیانوس نیز سلولز بوسیله ذرات تک سلولی پلانکتن تولید می شود . جلبکها هم در فرآیندی شبیه به گیاهان روی زمین از دی اکسید کربن سلولز وجود می آورند . به عنوان نمونه از میان جلبکها می توان به نمونه هایی چون والنیا و سیفوناکلادیالز اشاره نمود و از میان قارچها می توان نمونه هایی چون ساپرولگینا و دیکتی سلیوم دسکوئیدیوم را نام برد . باکتریهای گوناگون نیز در تولید سلولز ایفا نقش می کنند . برخی باکتریها از متان یا بسترهای سولفور جهت تولید سلولز استفاده می کنند[11,10] . باکتریهایی همچون استوباکتر ،آکروموباکتر ، آئرو باکتر ، آگروباکتریوم ، سودوموناس ، ریزوبیوم ، سارسینا ، آلکالیژنز ، زئوگلوآ در طی انجام فرآیندهایی توانایی تولید سلولز را دارند . اما همگی این گونه های باکتریایی قادر به ترشح سلولز سنتز شده صورت فیبریل خارجی نیستند[16,7] .روش سوم ، سنتز آزمایشگاهی به طریق آنزیماتیک از سلوبیوزیل فلوراید ذکر شده است و روش چهارم سنتز شیمیایی از گلوکز بوسیله پلیمرزاسیون حلقه باز مشتقات بنزیلاته و پی ولویلاته می باشد[11] . اما در میان روشهای ذکر شده تحقیقات گسترده ای روی تولید سلولز بوسیله باکتریها صورت گرفته است . بررسی های متعدد ومطالعات گوناگون ، خانواده استوباکتر را جزء موفق ترین گونه های تولید سلولز معرفی کرده است . در میان گونه های مختلف خانواده استوباکتر، استوباکتر گزیلینیوم جایگاه ویژه ای را در تولید سلولز پیدا کرده است [14] . سلولز باکتریایی تولید شده از استوباکتر گزیلینیوم به عنوان یک ماده بیولوژیکی مناسب جهت مصارف گوناگون به اثبات رسیده است و از آن در پهنه وسیعی از علوم مختلف مانند محصولات کاغذ ، الکترونیکی ، آکوستیکی ، صنایع غذایی ، منسوجات ، لوازم آرایشی ، تجهیزات بیوپزشکی و پزشکی می توان استفاده نمود [14] .
1 -1- 1 معرفی استوباکتر گزیلینیوم
استوباکتر گزیلینیوم یک باکتری گرم منفی ، هوازی میله ای شکل است [1] استوباکتر برای رشد و زنده ماندن به گلوکز و سایر مواد مغذی احتیاج دارد . این باکتری قادر به فتوسنتز نمی باشد و می تواند گلوکز ، شکر ، گلیسرول و سایر منابع آلی را به سلولز خالص تبدیل کند .برای اولین بار باکتری استوباکتر گزیلینیوم در سال 1886 توسط Brown معرفی شد . او در طی فرآیند تولید سرکه در سطح ظرف تخمیر سرکه ، یک ماده ژلاتینی را مشاهده نمود که از نظر شیمیایی با سلولز دیواره سلولی گیاهان مشابهت داشت . این ماده همان سلولز باکتریایی (BC) بود که توسط باکتری اسیداستیکی استوباکتر گزیلینیوم تولید شده بود [21] . BC در نیمه دوم قرن بیستم مورد توجه قرار گرفت . مطالعات قوی روی سنتز BC با استفاده از استوباکتر گزیلینیوم به عنوان یک باکتری مدل ، توسط Hesterin و همکارانش در سالهای 1947 -1954 میلادی صورت گرفت . او ثابت کرد که سلولهای استوباکتر گزیلینیوم ساکن و لیپوفیلیزه شده در حضور گلوکز و اکسیژن سلولز سنتز می کنند .Colvin نیز در سال 1957 دریافت که سلولز در نمونه هایی که حاوی عصاره استوباکتر گزیلینیوم ، گلوکز و ATP سنتز می شود [17] .یک سلول منفرد باکتری استوباکتر گزیلینیوم می تواند 108 مولکول گلوکز را به سلولز تبدیل نماید . این باکتری پر بازده ترین میکروب تولید کننده سلولز است . این باکتری قادر است یک شبکه سه بعدی سلولزی را به صورت لایه سطحی در محیط کشت ساکن تولید کند . این لایه سطحی شامل میکروفیبریل هایی است که توده سلولزی در حال تقسیم را در بر می گیرد[24] . استوباکتر گزیلینیوم ترکیبات کربنی زیادی مانند هگزوز ، گلیسرول ، دی کربوکسیلیک اسید ، دی هیدروکسی استون و پیرووات را می تواند به سلولز خالص تبدیل نماید . استوباکتر گزیلینیوم توانایی تولید سلولز با کیفیت بالا و میزان زیاد را دارد[1] . سلولز تولید شده توسط استوباکتر گزیلینیوم به شکل نوارهای در هم پیچیده در دسته های میکروفیبریلی می باشد . استوباکتر گزیلینیوم از سلولز به عنوان وسیله ای برای حرکت خودش به سمت منابع غنی اکسیژن هوا که در سطح بالای محیط کشت قرار دارد استفاده می کند . حضور میکروبها در سطح محیط کشت و در محل تماس محیط کشت با هوا باعث می شود که میکروفیبریلهای سلولزی تولید شده توسط آنها در نهایت به شکل یک پلیکل قطور(صفحه سلولزی قطور ) در سطح محیط کشت قرار گیرد و برداشت آن از محیط کشت آسان گردد . به بیان دیگر تولید سلولز اغلب در سطح مایع یعنی در جاییکه محیط کشت در تماس بیشتری با هوا قرار دارد صورت می گیرد و علت آن نیزتمایل میکروبهای استوباکتر گزیلینیوم به اکسیژن است (شکل 1 -1). اما این مکانیسم اثر منفی نیز دارد . با توجه به حضور لایه سلولزی در سطح محیط کشت ، نیتروژن موجود در هوا توانایی نفوذ به درون محیط کشت را نداشته و در نتیجه اثر منفی روی راندمان تولید می گذارد . برای مبارزه با این اثر منفی می توان از بیوراکتورهای دیسکی چرخشی استفاده نمود که با هم زدن محیط کشت امکان هوادهی مطلوب و افزایش بازده تولید را فراهم می کند [17] .

سلولز باکتریایی و خصوصیات آن ……………………………………………………………………………………………….4

روش های تولید سلولز ………………………………………………………………………………………………………….5

معرفی استوباکتر گزیلینیوم ………………………………………………………………………………………………………6
بیوسنتز توسط استو باکتر گزیلینیوم ……………………………………………………………………………………………..8
ساختمان سلولز باکتریایی…………………………………………………………………………………………………………11

خصوصیات سلولز باکتریایی…………………………………………………………………………………………………………16

خصوصیات مکانیکی سلولز باکتریایی ……………………………………………………………………………………………..19

اندازه گیری مدول یانگ ……………………………………………………………………………………………………………19
آنالیز شیمیایی و آشکار سازی ………………………………………………………………………………………………….19

تفاوت سلولز باکتریایی با دیگر الیاف سلولزی ………………………………………………………………………………..20

تفاوت سلولز باکتریایی با سلولز گیاهی………………………………………………………………………………………20

سلولز باکتریایی در مقایسه با پلیمرهای مشتق شده حیوانی …………………………………………………………..20
مقایسه سلولز باکتریایی با کولاژن ……………………………………………………………………………………………..22

الیاف ویسکوز ریون ……………………………………………………………………………………………………………….22

تهیه ماده اولیه ……………………………………………………………………………………………………………………23

تشکیل سلولز قلیایی……………………………………………………………………………………………………………..23

تشکیل گزانتات سدیم……………………………………………………………………………………………………………….24

خصوصیات الیاف ویسکوز ریون ……………………………………………………………………………………………………..24

الیاف لایوسل ……………………………………………………………………………………………………………………….26

مواد خام……………………………………………………………………………………………………………………………..27

خصوصیات ظاهری الیاف ………………………………………………………………………………………………………….27

خصوصیات الیاف ……………………………………………………………………………………………………………………..27

کاربردهای سلولز باکتریایی ………………………………………………………………………………………………………28
کاربرد سلولز باکتریایی در درمان و سلامتی ……………………………………………………………………………………30
حلال های سلولز ……………………………………………………………………………………………………………………34

سیستم های حلال سلولز ………………………………………………………………………………………………………….37

مشتقات ناپایدار سلولز………………………………………………………………………………………………………………38

بازگشت و چرخش…………………………………………………………………………………………………………………….38
لیتیم کلرید/دی متیل استامید…………………………………………………………………………………………………….38
ان-متیل مرفولین ان-اکسید به عنوان حلال سلولز …………………………………………………………………………….40
کاربردهای ان-متیل مرفولین ان-اکسید ………………………………………………………………………………………….40
خصوصیات فیزیکی ان-متیل مرفولین ان-اکسید ………………………………………………………………………………….40

بررسی ساختار و خصوصیات ان-متیل مرفولین ان-اکسید……………………………………………………………………….41
خصوصیات عمومی …………………………………………………………………………………………………………………….41

مکانیسم حل شدن سلولز با ان-متیل مرفولین ان-اکسید ……………………………………………………………………….43

واکنشهای جانبی و ترکیبات فرعی تولید شده در پروسه لایوسل ……………………………………………………………..44

واکنشهای ان-متیل مرفولین ان-اکسید با سلولز …………………………………………………………………………………47
تجزیه ان-متیل مرفولین ان-اکسید………………………………………………………………………………………………….47
واکنش های رادیکالی در سیستم ان-متیل مرفولین ان-اکسید ……………………………………………………………….48

اندازه گیری DP .ا……………………………………………………………………………………………………………………..52

تعیین وزن مولکولی سلولز ………………………………………………………………………………………………………..52

تعیین وزن مولکولی از طریق ویسکوزیته پلیمر در حلال…………………………………………………………………………..56

تعیین وزن مولکولی با استفاده از سانتریفیوژ ……………………………………………………………………………………….56

تعیین وزن مولکولی از طریق گروه های انتهایی …………………………………………………………………………………….57

اسمومتری غشاء ……………………………………………………………………………………………………………………….57

ویسکومتری ……………………………………………………………………………………………………………………………..59
روش های انجام شده برای DP سلولز ………………………………………………………………………………………………61

تعیین ویسکوزیته محلول با استفاده از ویسکومتر

تعیین ویسکوزیته محلول با استفاده از ویسکومتر

فصل دوم

درسال1973 ، W. GEOFFREY HAIGH به بررسی القای آرایش یافتگی میکروفیبریلهای سلولز توسط یک ترپن جدید از استوباکتر گزیلینیوم پرداخت [66].در سال 1996 ، Xiaochun Yu, Raga H. Atalla به تولید سلولز نوع II توسط استوباکتر گزیلنیوم در حضور 6,2 – دی کلروبنزونیترات پرداختند[59].در سال 1999 ، Budionoa و همکارش سینتیک ظاهری رشد سلولز باکتریایی را در سیستم کشت ناتادی کوکو را بررسی کردند.[ 8 ].در سال 2000 ، Hugh o Neil و همکارانش سلولز باکتریایی را به صورت آزمایشگاهی کشت داده ویک لایه سلولز باکتریایی پالادیمی گرفتند. همچنین از سلولز باکتریایی به عنوان MEA استفاده کردند [68].همچنین مقایسه ای بین سلولز باکتریایی وNafilon انجام دادندوآن را به صورت گراف درصد وزنی بر حسب زمان نشان دادند. همچنین نفوذ پذیری 2H در سلولز باکتریایی و Nafilon را طبق نمودار نشان داده شده با هم مقایسه کردند[68].در سال 2001 ، Klemm و همکارانش تولید رگهای مصنوعی توسط سلولز باکتریایی را بررسی کردند [28] .در سال 2002 ، Lynd و همکارانش سلولز میکروبی را برای بیوتکنولوژی بکار بردند [13] .در سال 2002 ، Dubey و همکارانش مخلوط آب/اتانول را به لایه های تولید شده توسط سلولز باکتریایی نفوذ دادند [21] .در سال 2002 ، Wanichapichart و همکارانش به بررسی لایه های سلولزی تولید شده توسط استوباکتر گزیلینیوم پرداختنددرسال 2002 ، Pikul Wanich apichart به بررسی خصوصیات لایه های سلولزی تولید شده توسط استوباکتر گزیلینیوم پرداخت [17].در سال 2003 ، Astley و همکارانش تغییر شکل کششی روی کامپوزیت های سلولز باکتریایی را بررسی کردند [15] .در سال 2003 ، Hult و همکارانش تجمع ریبون ها در سلولز باکتریایی تحریک شده توسط کشت با فشار زیاد را بررسی کردند [11] .در سال 2004 ، Wojciech C zaja به بررسی ساختار سلولز باکتریایی تولید شده در محیط کشت ایستا و محرک پرداخت [69].درسال 2004،Jay shah .R.Malcolm Brown کاغذ های الکترونیکی91 از سلولز باکتریایی را تولید کرد.[60] .در سال 2004، Danuta Ciechnska کامپوزیت تشکیل شده از سلولز باکتریایی/ کیتوزان را برای کاربردهای پزشکی به کار برد[67].در سال 2005 ، Henrik Back dahh به بررسی خصوصیات مکانیکی سلولز باکتریایی و اثر متقابل با نمونه های ماهیچه ای پرداخت[71] .در سال 2005 ، Pandey و همکارانش مطالعه روی ساختار لایه های سلولز باکتریایی را انجام دادند [14] .در سال 2005 ، Bielecki و همکارانش به بررسی سلولز باکتریایی پرداختند [17] . در سال 2005، Sherif M.A. s K eshk وKazuhiko S ameshima به ارزیابی منابع مختلف کربن برای تولید سلولز باکتریایی پرداختند. آنها با استفاده از استوباکتر گزیلنیوم از سه نوع منبع مختلف کربن ( مونوساکارید ، دی ساکارید والکل ) سلولز باکتریایی تولید کردند . گلیسیرول بالاترین بازده را داشت بعد از آن گلوکز ، فرکتوز و ساکاروز قرار داشتند[70].در سال 2005 ، Jae Young Jung و همکارانش سلولز باکتریایی را توسط گلوکونو استوباکتر hansenin در محیط کشت محرک بدون نمونه های غیر سلولزی زنده تولید کردند. مخمر توسط توربین شش تیغه صاف ومکنده تولید شد و ارتباط بین تعداد نمونه های تولیدی بدون سلولز و تولید سلولز باکتریایی بررسی شد.[56] .
در سال2005 ،Adam M. Sokolnicki و همکارانش قدرت جذب آب لایه های سلولزی رابررسی کردند که هدف بررسی خصوصیات شیمی فیزیکی وآشکار نمودن مکانیسم جابه جایی درباره ساختار لایه ها بود [ 54 ].

تحقیقات انجام شده روی سلولز باکتریایی ……………………………………………………………………………………….64

فصل سوم

ابتدا نمونه های سلولز باکتریایی که به صورت ژله ای شکل بودند با آب مقطر به خوبی شستشو داده شدند و در هوای محیط برای خشک شدن قرار گرفتند . بعد از خشک شدن برای عمل انحلال آماده شدند . ابتدا مقدار 0.5 تا 1 گرم از هر سه نمونه سلولز باکتریایی ، ویسکوز و پنبه وزن شدند و به مقدار مورد نیاز از حلال ان -متیل مرفولین ان -اکسید روی هر کدام ریخته شد . همچنین مقداری آنتی اکسیدان پروپیل گالات برای جلوگیری از تجزیه حرارتی سلولز استفاده شد سپس این نمونه ها در آون در دمای 120 درجه سانتیگراد قرار داده شدند .پنبه ای که از آن استفاده شد ، پنبه بهداشتی هیدروفیل بود که از داروخانه تهیه شد . ویسکوز به کار رفته شده از دانشگاه آزاد اراک تهیه گردید و حلالی که برای این نمونه ها به کار رفت ان- متیل مرفولین ان- اکسید بود که به صورت 50 درصد محلول در آب و به مقدار 250 میلی لیتر از شرکت Merck تهیه شد . آنتی اکسیدان بکار رفته برای جلوگیری از تجزیه حرارتی سلولز پروپیل گالات (PG) بود که به صورت جامد از شرکت Merck تهیه گردید . سود استفاده شده برای تعیین آلفا سلولز ، به صورت جامد از شرکت Merck تهیه شد. از ترازوی دیجیتالی برای وزن کردن نمونه ها استفاده شد . لوله آزمایش برای ریختن نمونه ها وحلال استفاده شد .از آون برای تعیین رطوبت بازیافتی و قرار دادن نمونه ها برای انحلال استفاده شد.

روش اجرای تحقیق …………………………………………………………………………………………………………………..70

مواد استفاده شده ………………………………………………………………………………………………………………………71

وسایل مورد استفاده……………………………………………………………………………………………………………………72

آماده سازی نمونه ها ………………………………………………………………………………………………………………….73
روش حل کردن نمونه ها ……………………………………………………………………………………………………………….73

روش تعیین رطوبت بازیافتی……………………………………………………………………………………………………………74
روش تعیینα-سلولز …………………………………………………………………………………………………………………….74

روش انجام آزمایشات…………………………………………………………………………………………………………………..76

برای دانلود رایگان قسمت های بیشتراز فایل به انتهای مطلب مراجعه کنید

مقایسه بین یک  BCو یک ترومبوسیت به عنوان کوچکترین جزء خون در حدود  3میکرومتر

مقایسه بین یک BCو یک ترومبوسیت به عنوان کوچکترین جزء خون در حدود 3میکرومتر

فصل چهارم

نتیجه گیری ……………………………………………………………………………………………………………………………..79

نتایج به دست آمده ……………………………………………………………………………………………………………………80
پیشنهادات ……………………………………………………………………………………………………………………………… 87

منابع و ماخذ……………………………………………………………………………………………………………………………..87

فهرست منابع فارسی …………………………………………………………………………………………………………………88

فهرست منابع لاتین …………………………………………………………………………………………………………………..89
چکیده انگلیسی……………………………………………………………………………………………………………………….94

فهرست شکل ها

1-1 استفاده استوباکتر گزیلینیوم از سلولز برای رسیدن به منابع غنی اکسیژن ……………………………………………….7
1-2 محافظت استوباکتر از اثرات نامطلوب محیطی توسط شبکه سلولز باکتریایی ……………………………………………..8
1-3 SEM نوار سلولزی تولید شده توسط باکتری ……………………………………………………………………………………9
1-4 مقایسه بین سلولز باکتریایی وخمیر چوب……………………………………………………………………………………….12
1-5 SEM سلولز باکتریایی در محیط کشت ایستا …………………………………………………………………………………..13
1-6 پیوند هیدروژنی سلولزباکتریایی …………………………………………………………………………………………………14
1-7 سلولز باکتریایی در محیط کشت ایستا …………………………………………………………………………………………14
1-8 سلولز باکتریایی در محیط کشت محرک ………………………………………………………………………………………..15
1-9 مقایسه بین سلولز باکتریایی وترومبوسیت خون……………………………………………………………………………17
1-10 پلیکل خشک شده سلولز باکتریایی …………………………………………………………………………………………18
1-11 مدل شماتیک هز میکروفیبریلهای سلولز باکتریایی و سلولز گیاهی ……………………………………………………..21
1-12 انواع رگ مصنوعی ………………………………………………………………………………………………………………32
1-13 استفاده از سلولز باکتریایی برای درمان سوختگی …………………………………………………………………………34
1-14 تشکیل کمپلکس سلولز/لیتیم کلرید …………………………………………………………………………………………39
1-15 نمایش شکلهای ان-متیل مرفولین ان-اکسید ……………………………………………………………………………….40
1-16 نمایش شماتیک ان-متیل مرفولین ان-اکسید ………………………………………………………………………………41
1-17 دیاگرام فازی آب/سلولز/ان-متیل مرفولین ان-اکسید ……………………………………………………………………….43
1-18 مکانیسم حل شدن سلولز با ان-متیل مرفولین ان-اکسید ……………………………………………………………….44
1-19 واکنش تجزیه در سیستم سلولز/ان-متیل مرفولین ان- اکسید ………………………………………………………….45
1-20 آمینیل رادیکال اولیه ………………………………………………………………………………………………………….48
1-21 توتومری آمینیل رادیکال اولیه ……………………………………………………………………………………………….49
1-22 شکسته شدن زنجیر سلولزی در واکنش رادیکالی ……………………………………………………………………..50
1-23 واکنش رادیکالی در سیستم لایوسل ……………………………………………………………………………………51
3-1 سلولز باکتریایی خشک شده ……………………………………………………………………………………………….71
3-2 ساختار ان-متیل مرفولین ان- اکسید…………………………………………………………………………………………71
3-3 ساختار پروپیل گالات …………………………………………………………………………………………………………71
3-5 نمونه های الیاف در سود ……………………………………………………………………………………………………75
3-6 تعیین ویسکوزیته با ویسکومتر ……………………………………………………………………………………………….76
4-1 X-Ray حاصل از سلولز باکتریایی……………………………………………………………………………………………..83
4-2 X-Ray حاصل از ویسکوز ………………………………………………………………………………………………………83
4-3 X-Ray حاصل از پنبه ………………………………………………………………………………………………………….84
4-4 SEM حاصل از سلولز باکتریاییX100…ا…………………………………………………………………………………….84
4-5 SEM حاصل از سلولز باکتریاییX20000 .ا………………………………………………………………………………..85
4-6 SEM حاصل از ویسکوزX5000……ا………………………………………………………………………………………….85
4-7 SEM حاصل از ویسکوزX10000 .ا……………………………………………………………………………………………86
4-8 SEM حاصل از پنبهX1250 …..ا……………………………………………………………………………………………….86
4- 9 SEM حاصل از پنبهX5000 ……ا……………………………………………………………………………………………..87
4-10 SEM لیف تولید شده از سلولز باکتریاییX5000 .ا……………………………………………………………………….87
4-11 SEM لیف تولید شده از سلولز باکتریاییX1000 …ا……………………………………………………………………..87

فهرست جدول ها

1-1 مقایسه سلولز باکتریایی با پنبه ………………………………………………………………………………………….22
1-2 مقایسه خصوصیات الیاف سلولز بازیافتی……………………………………………………………………………….28
1-3 مقایسه خواص سلولز باکتریایی با پانسمان ایده آل ………………………………………………………………….33
1-4 کاربرد سلولز به عنوان اسید و باز……………………………………………………………………………………….37
1-5 انواع مختلف ان-متیل مرفولین ان-اکسید ……………………………………………………………………………..42
4-1 نتایج حاصل از DP ………………ا………………………………………………………………………………………..80
4-2 نتایج حاصل از α – سلولز ………………………………………………………………………………………………..81
4-3 اعداد به دست آمده از رطوبت بازیافتی…………………………………………………………………………………81

 

Abstract

Cellulose is the most abundant biopolymer on earth. Cellulose is synthesized by bacteria belonging to the genera Acetobacter.Our investigation on its structure and properties and find a solvent for it.X-ray , SEM, determination %α-cellulose and % relative humidity , viscosity and DP revelated that it is chemically identical to PC ,but its macromolecular structure and properties differ from the latter. BC have capable dissolution in NMMO and we get to spinning dope. DP of cotton is more than BC and it has a high cristalinity , amount of α-cellulose more than cotton but %r.h of cotton less than BC.


 


 مقطع کارشناسی ارشد

بلافاصاله بعد از پرداخت به ایمیلی که در مرحله بعد وارد میکنید ارسال میشود.


فایل pdf غیر قابل ویرایش

قیمت25000تومان

فایل word

خرید35000تومان