مقدمه:

در قرن حاضر ، کامپیوتر ها وارتباطات به طور نامحسوس در همه جا حاضر بوده و جزء لاینفک زندگی ما هستند . مباحث فناوری اطلاعات و ارتباطات در حال وارد شدن به همه عرصه های زندگی هستند و همین تمر تحولات شگرفی را در اقتصاد موجب خواهد شد . پیشرفت های عظیمی که در تثر استفاده از فناوری اطلاعات و ارتباطات روی میدهد ، باعث می شود تا اشتغال نیروی کار وتلاش فیزیکی در بخش های کشاورزی و صنعت به سمت صفر میل کند. دیگر اشیا ء فیزیکی ارزش چندانی ندارند و چگونگی ترکیب و پیکر بندی انهاست که ارزش کل را می سازد . بدین ترتیب اقتصاد مت نوعی اقتصاد خدماتی خواهد بود .در حال حاضر ، ارزش ، تابعی از عملکرد است و نه مالکیت . این یک رقابت واقعی است که برای جامعه ، فرهنگ ، هنجار ها و ارزشهای ما پی امد هایی خواهد داشت .” دانش جایگزین رنج و زحمت ” ” داده ها جایگزین مواد اولیه ” و ” خلاقیت جایگزین سرمایه خواهد شد ” . اتمها و مولکول ها تبدیل به بیت و بایت می شود .در عصری که ما زندگی می کنیم ، اموزش و دانش به عنوان مهمترین دارائی ها جوامع شناخته شده اند .اختلاف بین درامد ها توسط سیلست گذاری صحیح دولت ها می تواند کاهش یابد ، اما اختلاف سطح دانش به سادگی قابل رفع نیست . امروزه دوران اموختن بسیار طولانی است . انسان هنگامی پیر می شود که از اموختن دست بردارد و این لزوما در سن 65 سالگی اتفاق نمی افتد . زندگی تغییر کرده و بسیار پیچیده وگیج کننده شده است . در گذشته انسان ها 4 سال را به بازی 20 سال را به تحصیل و 40 سال را به کار می گذراندند و اگر خوش شانس بودند 15 سال اخر عمر خود را استراحت می کردند . اما اکنون انسان باید اموزش را از بدو تولد شروع کند . یک کودک ، بدون اموزش قادر به بازی با اسباب بازی های خود نیست . اگر فردی بخواهد میلیونر شود ، باید از 15 سالگی کسب و کار را شروع کند .بهر حال هیچ راه برگشتی وجود ندارد . باید گفت که انقلاب صنعتی در سال 1750 اغاز بروز اینگونه مشکلات بوده است . به تبع ان وقوع انقلاب اطلاعاتی در دهه هشتاد و بروز موج چهارم یا ورود به دوران مجازی در هزاره سوم ، اجتناب ناپذیر بوده وبه این مشکلات به طور اساسی دامن زده است . رمز موفقیت و نجات ازاین ورطه ، تلاش و تبدیل تهدید ها به فرصت ها در سایه به کار گیری گسترده فناوری ها خواهد بود . بر این اساس توسعه تکنولوژی و تداخل فناوری ها واقعیتی است که باید خود را بیش از پیش برای رو برو شدن با ان اماده کنیم .

فهرست مطالب

فصل اول : مروری بر سیستم های اطلاعاتی سازمان ها

  • اشنایی با سیستم و سازمان                                                                                      6
  • انواع سیستم های اطلاعاتی                                                                                      6

1-2-1 سیستم های پشتیبان عملیات                                                                            7

1-2-2 سیستم های پشتیبان مدیریت                                                                           8

  • مفهوم برنامه ریزی منابع سازمانی                                                                           11

فصل دوم : اشنایی با سیستم های برنامه ریزی منابع سازمان (erp)

2-1 تاریخچه ERP و سیر تکامل ان                                                                            13

2-2 تعریف ERP        ا                                                                                             14

2-3 دلایل اجرای ERP در سازمان ها                                                                         16

2-4-ویژگی های ERP و مزایای انها برای سازمان ها                                                    19

فصل سوم : روند پیاده سازی برنامه ریزی منابع سازمان

3-1 لزوم مهندسی مجدد کسب وکار (ERP) در ERP و اصول ان                                   23

3-2 تناسب شیوه های کسب و کار با ERP           ا                                                       26

3-3 روش های پیاده سازی ERP          ا                                                                      27

3-4 سازماندهی و اجرای یک پروژه ERP  ا                                                                 29

3-5 رهنمود های کلی برای اقدامات عملی                                                                  29

3-5-1 هزینه های پنهان ERP  ا                                                                                 29

3-5-2 برگشت سرمایه (Return on investment) ROI            ا                            31

3-5-3 رکود و اشفتگی پس از نصب ERP    ا                                                             31

3-5-4 گروه های اجرای ERP                    ا                                                             32

3-5-5 عوامل شکست پروژه های ERP      ا                                                                32

منابع وماخذ                                                                                                               37

اشنایی با سیستم و سازمان

اصولا هر شی یا پدیده ای که به نوعی دارای حیات و چرخه باشد ، سیستم نامیده می شود . لفظ سیستم ، به مجموعه ای منظم از عناصر به هم وابسته که برای رسیدن به یک هدف مشترک و از پیش تعریف شده ، باهم در تعامل می باشند گفته می شود . در فرهنگ انگلیسی اکسفورد یک سیستم به عنوان مجموعه یا گروهی از اشیا مرتبط یا غیر مرتبط ، به نحوی که یک واحد پیچیده را تشکیل دهند و یا ترکیب کلی اجزا که برحسب طرح یا برنامه ای نظام یافته باشد تعریف شده است. به همین ترتیب فرهنگ زبان انگلیسی رندم هاس این تعریف را برای سیستم ارایه داده است :” مجم.عه منظم وقابل درکی از حقایق ، اصول ، نظریه ها و امثال انها در زمینه خاصی از دانش یا اندیشه “.همانطور که هر سیستمی دارای سیستم های ساده تری می باشد ، خود نیز زیر سیستمی از یک سیستم پیچیده تر می باشد . یک سیستم با هدف خاص که در ان تقسیم کار ، ارتباطات و کنترل وجود داشته باشد را سازمان گویند .کل سیستم چیزی بالاتر از حاصل جمع عناصر ان است . کلیات سیستم دارای قابلیت های مازادی است که اجزا ان جز به جز دارای ان قابلیت ها نیستند .در واقع سیستم ها دارای یک سلسله مراتب هستند ، به طوری که مراحل بالاتر ویژگی های پیچیده تری را داراست . شناخت کل بدون شناخت اجزا و شناخت اجزاء بدون شناخت کل امکان پذیر نیست . سازمان نیز سلسله ای از عناصر و اشخاص مرتبط است که یک واحد را بوجود می اورند . این واحد دارای قابلیت هایی است که هریک از عناصر یا اشخاص مربوط به تنهایی از آن ها برخوردار نیستند .

مفهوم برنامه ریزی منابع سازمانی

تکامل سیستم های اطلاعاتی (IS) همگام با رشد غیر قابل پیش بینی فناوری اطلاعات و ارتباطات (ICT) در دهه های گذشته ، برجنبه های مختلف عملکرد سازمان ها تاثیرات شگرفی داشته است . همزمان با این تغییرات ، محیط فعالیت سازمان های مختلف پیچیده تر شده و به همین جهت نیاز به سیستم های مختلفی که بتوانند ارتباط بهتری بین اجزای مختلف سازمان برقرار کرده و جریان اطلاعات را بین انها تهسیل کنند ه افزایش چشمگیری یافته است .در سال های اخیر ، ظهور نرم افزار های یک پارچه ای تحت عنوان PLANNING ENTERPRISE RESOURCE ( ERP) با هدف قرار دادن سازمان های بزرگ ، توسعه بسیار زیادی پیدا کردند. این نرم افزار های بسیار قدرتمند ، پیچیده وگران قیمت ، سیستم های از پیش طراحی شده ای هستند که داده های موجود در سراسر یک سازمان را یکپارجه ساخته ، به شکل مناسب و در موقع لازم در اختیار کاربران قرا ر می دهند . به این ترتیب ، ERP تمامی جنبه های یک سازمان را – ازجمله توزیع وفروش ، برنامه ریزی تولید ، تهیه وتدارک مواد ، مدیریت سازمان و منابع انسانی و برنامه ریزی و کنترل تجاری – در قالبی ساخت یافته در بر می گیرد . چنین سیستمی منافع انسانی بسیاری – چون استاندارد شدن دداده ها و فرایند ها ، کاهش زمانهای پیشبرد ، اتوماسیون فعالیت ها ، و خدمات سریعنر مشتریان – برای شرکت ها به ارمغان می اورد .(ERP8)این نرم افزار ها بر خلاف نرم افزار های قدیمی که در سازمان ها و از طریق واحدهای مختلف سازمانی توسعه پیدا می کردند ،مجموعه یکپارچه ای هستند که دارای ماژول های مختلف بوده و هر زمان که نیاز به اضافه کردن ماژول دیگری به انها باشد ، این کار به راحتی صورت می پذیرد . همچنین هر ماژول را نیز می توان با اندک تغییراتی ، توسط مشاوران پیاده ساز و مشاوران تحلیل فرایند های سازمانی ، پیاده سازی و اجرا کرد .در بسیاری از موارد سازمانها به دلیل اجبار در تبعیت از منطق حاکم بر این نرم افزار ها ، مجبور به اصلاح و بازبینی مجدد فرایند های خود هستند . تامین کنندگان نرم افزار های ERP امروزه با چالش جدیدی به نام اینترنت در طراحی نرم افزار های خود مواجه بوده و مجبور به طراحی بسته های نرم افزاری خود به گونه ای هستند که امکان اجرای انها بر روی شبکه جهانی اینترنت وجود داشته باشد . همین امر موقعیتی را فراهم اورده تا ERP که در حال حاضر به صورت یک نرم افزار داخلی در سازمان مطرح است ، با سیستم های دیگری همچون CRMو SCM ارتباط تنگاتنگ پیدا نموده و به عنوان ستون فقرات E-Business مطرح می شود.

تاریخچه ERP و سیر تکامل ان

مفهوم ERP در دهه 1960 میلادی به وجود امد . قبل از ان نرم افزار هایی که هدف عمده انها استخراج مواد لازم برای تولید تعدادی محصول بود توسعه پیدا کرده بودند . این نرم افزار ها توجه چندانی به اندازه و حجم تولید نداشتند ، و از سوی دیگر زمان تحویل این اقلام را مد نظر قرار نمی دادند . ضمنا این نرم افزار ها، موجودی خطوط مختلف تولید و انبار ها را مد نظر قرار نمی دادند ، به همین جهت با استفاده از انها حجم موجودی در جریان ، افزایش پیدا می کرد .

ویژگی های ERP

-ERP به سیستم اطلاعات یک پارچه کمک می کند تا کلیه عملکردهای یک سازمان را ( از قبیل تولید و فروش و توزیع ، پرداخت ها ، موجودی ، حساب ها ، خرید ها و غیره ) پوشش دهد .

-ERP فعالیت های اصلی مشترک در سازمان را انجام داده و ارائه خدمات به مشتری را افزایش می دهد .

بنابراین ذهنیت جمعی و گروهی سازمان را بهبود می بخشد .

-ERP بین شکاف های اطلاعاتی در سراسر سازمان ، یک پل ارتباطی ایجاد می نماید .

-ERP صرفا راه حلی است برای مدیریت بهتر پروژه

-ERP اکثر مسائل و مشکلات کسب و کار را برطف می کند ، یعنی مشکلات مربوط به کمبود مواد ، افزایش بهره وری ، ارائه خدمات به مشتری ، مدیریت وجوه نقد ، موجودی ، کیفیت ، تحویل به موقع و سریع ….


 مقطع کارشناسی ارشد

بلافاصاله بعد از پرداخت به ایمیلی که در مرحله بعد وارد میکنید ارسال میشود.


فایل pdf غیر قابل ویرایش

قیمت25000تومان

قیمت45000تومان