انتخاب صفحه

فهرست مطالب

چکیده………………………………………………………………………….. 1

فصل اول: کلیات تحقیق

حکومت ها و دولت ها از قرن ها پیش با مشکل سوء استفاده کارگزاران دولتی روبه رو بوده اند. یکی از مهمترین عواملی که نظام اداری را تهدید می کند فساد اداری است. هنگامی که وجود فساد اداری را در اداره یا سازمانی تائید می کنیم. معمولا به این معناست که قانون به خوبی اجرا نمی شود یا به صورت گزینشی اجرا می شود. بررسی های صورت گرفته بر روی پدیده فساد اداری ، حکایت از گستردگی، تنوع و پیچیده بودن، عوامل موثردر شکل گیری این پدیده مخرب دارد.(عباس زادگان،1383، ص 49 ) مبارزه مناسب و موثر با فساد در هر کشوری مستلزم وجود تعریف دقیقی از فساد در قوانین و شناخت درستی از آن در نزد مردم و مسئولین دولتی می باشد.
گسترش فساد اداری در جامعه سبب کاهش سرمایه گذاری داخلی و خارجی، کاهش بهره وری سرمایه گذاری عمومی، کاهش درآمدهای دولت، کاهش سطح خدمات اجتماعی و غیره می گردد. هنگامی که فساد نظام یافته است، هرگونه برنامه ریزی برای مبارزه با آن نیز باید نظام یافته و مستمر باشد. در نتیجه مبارزه با فساد اداری، در کلیه سازمان ها و ادارات از جمله سازمان امور مالیاتی یک ضرورت انکار ناپذیر است تا از تشدید آسیب ها در آینده جلوگیری نماید. در این فصل به بیان مساله و اهمیت و ضرورت تحقیق پرداخته و در ادامه با بیان اهداف و مدل تحقیق، به تدوین فرضیه ها پرداخته ایم و در انتها با تعاریف عملیاتی، مفاهیم و اصطلاحات کلیدی تحقیق را ارائه و مورد مطالعه قرار داده ایم.

1-2- بیان مساله
طبق تعریفی که در فرهنگ وبستر آمده فساد «پاداش نامشروعی است که برای وادار کردن فرد به تخلف از وظیفه تخصیص داده می شود(زاهدی،1379،ص220 ).
فساد اداری که در برابرسلامت اداری به کار می رود، پدیده ای جهان شمول و هم زاد حکومت است که از زمان شکل گیری فعالیت های بشری به صورت سازمان یافته جزء لاینفک سازمان ها شده است.(افضلی،1390) بنابراین می توان فساد را فرزند ناخواسته سازمان تلقی کرد، که در دنیای امروز و به ویژه در کشورهای در حال توسعه، به عنوان یکی از مهمترین موانع پیشرفت جامعه مطرح شده است. تعاریف متعددی ازفساد اداری ارائه گردیده است،به عنوان مثال تانزی آورده است:” فساد اداری به این معناست که یک کارمند ومسئول دولتی در اتخاذ تصمیم های اداری تحت تاثیرمنافع شخصی ویا روابط وعلایق خانوادگی واجتماعی قرارگرفته، از این مسیرمرتکب فساد می شود.” (تانزی ،2000 ) که وجه اشتراک آنها سوء استفاده از موقعیت های شغلی برای نفع شخصی است. بررسی های صورت گرفته بر روی پدیده فساد اداری ، حکایت از گستردگی، تنوع و پیچیده بودن، عوامل موثردر شکل گیری این پدیده مخرب دارد.(عباس زادگان،1383، ص 49 ) با توجه به مطالعات انجام شده در این زمینه صاحب نظران سه دسته عامل را در این فساد دخیل می دانند:1- عوامل اقتصادی 2-عوامل سازمانی 3- عوامل فردی.
از جمله عوامل اقتصادی می توان به میزان دستمزد و مزایای پرداختی و میزان تورم، و عوامل اداری به میزان کنترل و نظارت اداری و نابرابری در اعطای ترفیعات ، سیاستها و خط مشی سازمان و عوامل فردی به سن، سابقه ، جنسیت و تحصیلات اشاره نمود. از آنجایی که این پدیده صدمات جبران ناپذیری بر سرعت حرکت چرخ توسعه جامعه ایجاد و همچنین موجب کاهش اعتماد افراد جامعه به نظام اداری کشور می شود ضروری است که عوامل بروز آن مورد بررسی دقیق قرار گیرد تا با گذاشتن نتایج این پژوهش در اختیار سازمانهای مربوطه ، بتوانند تدابیر و برنامه های لازم را در راستای کاهش معضل فساد اداری و نیل به سازمان اداری سالم اتخاذ نمایند. ما نیز در این تحقیق برآنیم که عوامل مذکور در قالب تقسیم بندی فوق را مورد بررسی و تبین قرار دهیم.

1-3- اهمیت وضرورت انجام تحقیق
بنا برتحقیقات بین المللی انجام شده توسط «مارو »(1995)، نظام اداری ایران از فساد رنج می برد. بر اساس گزارش سال 2003 سازمان شفافیت بین الملل ،ایران در بررسی133 کشور، رتبه 78 ، سال 2004 در بین 147 کشور رتبه 87 و در سال 2005 در بین 159 کشورجهان ،رتبه 88 و نمره 9/2 از 10 را کسب کرد.در سال 2007،ایران دارای رتبه131 و نمره 5/2 از 10 بوده است.(لازم به ذکراست که عدد هرچه به 10 نزدیکتر باشد فساد در آن کشورکمتراست ) در سال 2009 در بین 180 کشور جهان رتبه کشورمان به رقم 168 رسیده است. بدیهی است این شاخص برای کشور، شاخص مناسبی برای دستیابی به توسعه که مدنظر دولت در سند چشم انداز بیست ساله نظام است،نبوده و مانع اساسی در رشد و توسعه اقتصادی کشور تلقی شود . از جمله پیامدهای فساد اداری می توان به کاهش رشد اقتصادی، کاهش مشروعیت و اثربخشی دولت ها، کاهش بهره وری و هدر رفت زمان و انرژی و تضعیف اعتماد مردم به توانایی و اراده سیاسی دولت اشاره نمود.

1-1-مقدمه………………………………………………………………………. 2
1-2-بیان مساله………………………………………………………………… 3
1-3- اهمیت و ضرورت انجام تحقیق………………………………………….. 4
1-4-مبانی نظری تحقیق………………………………………………………… 4
1-5- نوع آوری تحقیق…………………………………………………………… 7
1-6-اهداف مشخص تحقیق……………………………………………………. 7
1-7- فرضیات تحقیق……………………………………………………………… 7
1-8-تعریف متغیرها و مدل مفهومی…………………………………………….. 8
1-9-تعریف اصلاحات……………………………………………………………….. 9

برای دانلود رایگان قسمت های بیشتراز فایل به انتهای مطلب مراجعه کنید

فصل دوم: مروی بر تحقیقات انجام شده

هر پژوهشگری برای کسب شناخت و اطلاعات کافی در زمینه عنوان و موضوع پژوهش خود، نیاز به مطالعه و بررسی منابع و پژوهش های دیگران دارد. در عین حال هر اندازه دسترسی به اطلاعات و پژوهش های قبلی در رابطه با عنوان پژوهش بیشتر امکان پذیر باشد، شناخت بیشتر و مطلوب تری نصیب محقق خواهد شد. لذا در این فصل پژوهشگر تلاش نموده است تا با مطالعه منابع، پایان نامه ها، کتب مختلف، مقالات خارجی و داخلی فراوان در رابطه با عنوان پژوهش، ضمن افزایش دامنه آگاهی های خود نسبت به عوامل خلاصه ای از مهمترین و نزدیک ترین اطلاعات و نتایج پژوهش های انجام شده را که از لحاظ نوع موضوع و نحوه کار تقریبا شبیه پژوهش حاضر می باشد، ارائه نماید. در ابتدای فصل به معرفی سازمان امور مالیاتی می پردازیم، سپس به تعریف فساد اداری و علل فساد اداری، پیامدهای آن و در نهایت به تحقیقات داخلی و خارجی انجام شده پیرامون فساد اداری می پردازیم.

2-2-مبانی نظری پژوهش
اساس مبانی نظری این پژوهش را نظریات محققان و صاحب نظران و همین طور سازمان های معتبر جهانی که در طی سالیان متمادی مساله فساد اداری را مورد پیگیری و پژوهش قرار داده اند، تشکیل می دهد.که در صورت بندی فرضیه ها و شناسایی متغیرهای پژوهش نقش مهمی ایفاء کرده و به اختصار به ذکر برخی اکتفا می گردد: به عنوان نمونه سلدادیو و هال (2006) به بررسی 70 مورد از پژوهش های انجام شده در خصوص فساد اداری-مالی پرداخته و برخی عوامل مدیریتی و سازمانی از قبیل سطح دستمزدها، نابرابری درآمدها،اختلاف در قدرت، ساختار سازمانی، عوامل کنترلی و نظارتی، بروکراسی بیش از اندازه، مقررات پیچیده و زائد و میزان مسئولیت کارکنان را در بروز فساد اداری-مالی موثر می دانند.
فوکو (2008) نیز دامنه ای ازمقالات چاپ شده در طی سال های 1967 تا 2005 را مورد بررسی قرار داده و نشان داده است که هر چه تبعیض ها، شکاف ها و فاصله بین کارکنان و مدیران افزایش می یابد فساد در سازمان افزایش می ابد. وی با توجه به نتایج پژوهش های مختلف نشان دادکه مهمترین عامل بروز فساد اداری، حقوق و دستمزد و در مجموع عوامل اقتصادی بوده است. هم چنین دادگر و نظری(1388) عوامل اداری و مدیریتی موثر در پیدایش فساد اداری را پیچیدگی وناکارآمدی ساختار قوانین و مقررات، ناکارآمدی نظام نظارت و بازرسی و ناکارآمدی نظام پرداخت می داند.
بانک جهانی و کارشناسان شاغل در آن از جمله:کافمن ،لانگست ، استپان هرست (1997،)،بانک جهانی(2004، ص5)،سازمان ملل (1990)،سازمان شفافیت بین الملل(1997)،بانک جهانی(2007)، همین طور محققان و پژوهشگرانی چون: تیلمن (1970)،دیوید ان جی (2006)،رابینسون (2004)،میلر (2006)،تئوبلد (1990)،اولکان (2007)،کایدن (1988)،پال (1997)ودفتر پژوهش های مجلس(1383)،مطالعات الوانی و جفره(1385) و قلی پور ونیک رفتار(1386) که همگی با انتشار مقالات و چاپ کتابها و برگزاری همایش های مختلف در سطوح منطقه ای و جهانی دست آوردهای خود را ارائه نموده اند.
2-3- معرفی فساد اداری
در جوامع و فرهنگهای گوناگون هرمحقق و پژوهشگری که درباره موضوع فساد به تحقیق پرداخته است برحسب نگرش و برداشتهای خاص،تعاریف گوناگونی از فساد به عمل آورده است .
ریشه این کلمه در لاتین به معنای شکستن است.بنابراین درفساد چیزی می شکند .یا نقض می شود، چیز ممکن است رفتاراخلاقی یا شیوه قانونی یا غالبا مقررات اداری باشد. (محمدنبی،1380،ص 145) گونارمیردال فساد را درمعنای وسیع تری مورد مطالعه قرارداه است. به نظر وی فساد گوناگون به تمام اشکال انحراف یا اعمال قدرت شخص استفاده نامشروع از مقام وموقعیت شغلی قابل اطلاق است (الوانی، 1379،ص 44)
فساد طبق تعریفی که درفرهنگ وبستر امده است عبارت است از پاداش نامشروع که برای وارد کردن فرد به تخلف از وظیفه تخصیص داده می شود. (محمدنبی،1380،ص 32) بانک جهانی و سازمان شفافیت بین الملل،فساد را سوء استفاده از اختیارات دولتی جهت کسب منافع شخصی می دانند که این تعریف مورد توافق عمومی در جهان است. بدین ترتیب فساد در حقیقت رفتار منحرف شده از ضوابط و وظایف رسمی یک نقش عمومی ،بنا به ملاحظات خصوصی یا ملاحظات قومی و منطقه ای است.(هیوود،1381،ص 475) در فرهنگ لغت معین فساد به معنی تباهی،خرابی، آشوبب،بزه کاری وظلم آمده است.
ویتا تانزی صاحب نظر در مباحث فساد تعریف متفاوتی از فساد ارائه کرده است که آن را در چهارچوب فرآیند تصمیم گیری کارکنان وسیاستگذاران دولتی تبیین مینماید. او معتقد است که مسئول و کارگذاردولت هنگامی مرتکب فساد میشود که در اتخاذ تصمیمات اداری، تحت تاثیر منافع شخصی و شرایط خانوادگی و دلبستگی ههای اجتماعی قرار گرفته باشد. این تعریف درخصوص کشورهای در حال توسعه بیشتراز کشورهای صنعتی مصداق دارد،چرا که در این کشورها روابط اجتماعی و خانوادگی بسیار بالایی وجود داردو هرفرد موظف است تا درحد مقدور به خویشاوندان و نزدیکان خود کمک کند.(الوانی، 1380،ص 45)

2-1- مقدمه……………………………………………………………………. 11
2-2- مبانی نظری پژوهش……………………………………………………. 12
2-3-معرفی فساد اداری………………………………………………………. 13
2-4-سطوح فساد……………………………………………………………… 14
2-5-انواع فساد …………………………………………………………………14
2-5-1-فساد سیاسی…………………………………………………………. 15
2-5-2-فساد اقتصادی…………………………………………………………. 15
2-5-3- فساد اداری یا سازمانی…………………………………………….. 16
2-6- تبیین علل موجبه فساد……………………………………………….. 19
2-6-1- رویکرد علمی…………………………………………………………. 19
2-6-2- رویکرد تجربی………………………………………………………… 19
2-6-3- رویکرد ارزشی…………………………………………………………. 19
2-6-4- رویکرد تطبیقی………………………………………………………… 19
2-7- تفاوت در دو جهان توسعه یافته و توسعه نیافته…………………….. 19
2-8- سیاست هاس کلیدی در مبارزه با فساد……………………………. 25
2-8-1-رقابت در ارائه خدمات دولتی………………………………………… 25
2-8-2-تشکیل نهادهای مستقل مبارزه با فساد………………………….. 26
2-8-3-اقدامات بین المللی مبارزه با فساد………………………………… 26
2-9-پیشینه پژوهش…………………………………………………………. 27
2-9-1- پیشینه پژوهش در ایران…………………………………………… 27
2-9-2- پیشینه تحقیقات خارجی…………………………………………. 30
2-10-احتمال انجام تخلفات مالیاتی……………………………………… 38
2-11-آشنایی با سازمان امور مالیاتی…………………………………… 42
2-11-1-تشکیلات سازمان امور مالیاتی………………………………….. 42
2-11-1-1-نیروی انسانی…………………………………………………… 43
2-11-1-2-تعریف مالیات…………………………………………………….. 46
2-11-1-3-بیانیه ماموریت سازمان امور مالیاتی…………………………. 46
2-11-1-4-بیانیه جشم انداز سازمان امور مالیاتی………………………. 46
2-11-1-5-اهداف سازمان امور مالیاتی…………………………………… 46
2-11-2-وظایف سازمان امور مالیاتی…………………………………….. 47
2-11-2-1-مالیات در ایران………………………………………………….. 49
2-11-3-اصول حاکم در یک نظام مالیاتی……………………………….. 49
2-11-3-1-ضرورتهای یک ساختار خوب مالیاتی………………………… 50
2-11-4-محورهای مهم اصلاح نظام مالیاتی…………………………… 51
2-11-5-اقدامات اصلاحات اداری در نظام اداری………………………… 52
2-11-6-نگاهی به طرح جامع مالیاتی…………………………………. 53
2-11-7-اهداف طرح جامع مالیاتی……………………………………… 54
2-11-7-1-افزایش میزان رضایت مندی صاحبان منافع………………… 54
2-11-7-2- کاهش هزینه های اجرایی عملیات مالیاتی……………… 54
2-11-7-3- افزایش میزان رضایت مندی صاحبان منافع………………. 55
2-11-8-روند شکل گیری طرح جامع مالیاتی…………………………. 55

فصل سوم: مواد و روش ها

دستیابی به هدف های علم یا شناخت علمی میسر نخواهد بود، مگر زمانی که با روش شناسی درست صورت پذیرد به عبارت دیگر تحقیق از حیث روش است که اعتبارمی یابد نه موضوع تحقیق، اعتبار دستاوردهای تحقیق به شدت تحت تاثیر اعتبار و روشی است که برای تحقیق خود برگزیده است.(خاکی، 1391،ص155) در این فصل ضمن معرفی جامعه آماری،روش های نمونه گیری، حجم نمونه، و روش تعیین آن، ابزار پژوهش جهت جمع آوری در این فصل ومراحل تعیین اعتبار و روایی و نحوه محاسبات و روش های تحلیل آمار توصیفی مانند فراوانی، درصد، و روشهای تحلیل آمار استنباطی مانند آزمون رگرسیون و آزمون فریدمن پرداخته شده است.

3-2- روش تحقیق
انتخاب نوع و روش تحقیق باید متناسب موضوع و هدف و فرضیه های تحقیق باشد هدف از انتخاب روش تحقیق آن است که محقق مشخص نماید چه شیوه و روشی را اتخاذ نماید. تا هر چه دقیق تر و سریعتر در دست یابی به پاسخهای مورد نظر کمک کند و این امر به هدف و ماهیت موضوع پژوهش و امکانات اجرای تحقیق بستگی دارد.(سرمد،1386،ص21) یکی از ارکان تحقیق چارچوب یا جنبه های روش شناختی آن است. در این قسمت به بررسی روش و ابزارهای به کار گرفته شده در فرآیند تحقیق پرداخته می شود. اصولا فرآیند تحقیق به ابتکار محقق وابسته است از آنجا که به دستکاری متغیرها نمی پردازیم. روش تحقیق در این پژوهش، روش توصیفی از نوع پیمایشی می باشد. و از نظرهدف کاربردی است.

3-3 -روش جمع آوری اطلاعات
روش جمع آوری اطلاعات در این پژوهش،روش میدانی و روش کتابخانه ای است.طوری که به منظور تدوین مبانی نظری پژوهش ازمطالعات کتابخانه ای، مصاحبه با خبرگان، منابع اینترنتی ،اسناد ومدارک ،مقالات ومجلات استفاده شده است.علاوه برآن،برای ارزیابی فرضیات تحقیق و روابط میان متغیرها از ابزار پرسشنامه جهت گرداوری داده ها استفاده شده است. نوع پرسشنامه مورد استفاده در این پژوهش از نوع بسته می باشد.وسوالات همراه با پاسخ هایی مشخص به پاسخ دهندگان ارایه شده است.

3-4- متغیرهای تحقیق
متغیر یک مفهوم است که بیش از دو یا چند ارزش یا عدد به آن اختصاص داده می شود، به عبارت دیگر متغیر به ویژگیهایی اطلاق می شود که می توان آنها را مشاهده یا اندازه گیری کرد.(دلاور، 1376، 39)
 متغیر مستقل: متغیرهای مستقل، عوامل اقتصادی،عوامل سازمانی و عوامل فردی می باشد
 متغیر وابسته: متغیر وابسته در این پژوهش فساد اداری است.

3-5 -مدل مفهومی تحقیق
تمام مطالعات تحقیقی بر یک چهارچوب مخصوص استوار است که متغیرهای موردنظر و روابط میان آنها را مشخص می کند.(ادوارد و همکاران،1379،ص23) از آنجا که هر تحقیق میدانی و پیمایشی نیازمند نقشه ذهنی و مدل مفهومی است که در قالب ابزار تحلیلی مناسب، متغیرها و روابط بین آنها ترسیم شده باشد بر همین اساس ما در زیر یک مدل مفهومی از این فرضیات و تاثیر آنها بر فساد اداری و با توجه به ادبیات تحقیق و نظرات کارکنان سازمان امور مالیاتی شرق تهران ارائه می گردد.

ابزاراندازه گیری
پرسشنامه های توزیعی بین کارکنان ادارات، مبنای تمام تجزیه و تحلیل ها و نتیجه گیری در این تحقیق بوده است. پرسشنامه مذکور با استفاده از نظرات کارکنان و اساتید محترم به طریقی طراحی شده است که بتوان آن را به عنوان مبنایی برای آزمون های آماری مورد استفاده قرار داده و بدین ترتیب فرضیات تحقیق مورد آزمون قرار گرفته و مبنایی برای رد یا تائید فرضیات فراهم آید. از آنجا که هر پرسشنامه باید از استانداردهای ویژه ای از جمله روایی (اعتبار) و پایایی کافی برخوردار باشد،پرسشنامه مذکور از این لحاظ مورد بررسی قرار گرفته است.

3-6-1- روایی یا اعتبار پرسشنامه
منظور این است که ابزار سنجش مورد نظر(پرسشنامه مذکور) می تواند خصیصه مورد نظر را اندازه بگیرد یا نه. (خاکی،1390،ص288) به همین منظور این پرسشنامه با کمک منابع مختلف از جمله کتاب مهارتهای سوال کردن ترجمه دکتر عباس صادقی و کتاب سازمان و مدیریت رویکردی پژوهشی از دکتر سید محمد مقیمی و مشورت با اساتید راهنما و مشاور و دریافت پیشنهادات و نظرات از مدیران ارشد و کارشناسان سازمان امور مالیاتی تهیه گردید.

3-6-2- پایایی پرسشنامه
باید گفت منظور از پایایی یک ابزار، ثبات دریافته های تحقیق است یعنی اگر خصیصه مورد سنجش را با همان ابزار و همان شرایط دوباره اندازه گیری کنیم در نتایج حاصل تفاوت فاحشی دیده نشود. به عبارت دیگر اگر ابزار اندازه گیری را در یک فاصله کوتاه چند بار به گروه واحدی از افراد بدهیم نتایج حاصل نزدیک به هم باشند. برای سنجش پایایی این پرسشنامه ابتدا 30 پرسشنامه بین کارمندان توزیع و پس از تکمیل،مقدار آلفای کرونباخ با استفاده از نرم افزار spss برابر 8419/0 تعیین شد. جدول(2) و از مقدار 7/0 بزرگ تر است بنابراین پرسش نامه از پایایی مناسبی برخوردار است.

3-1- مقدمه…………………………………………………………… 57
3-2- روش تحقیق……………………………………………………. 57
3-3-روش جمع آوری اطلاعات………………………………………. 58
3-4-متغییرهای تحقیق………………………………………………. 58
3-5-مدل مفهومی تحقیق…………………………………………… 58
3-6- ابزار اندازه گیری………………………………………………… 59
3-6-1- روایی یا اعتبار …………………………………………………60
3-6-2-پایایی ابزار اندازه گیری………………………………………. 60
3-7-روش نمونه گیری و تعیین حجم نمونه…………………………. 60
3-8-روش ها و ابزار تجزیه تحلیل……………………………………. 61

فصل چهارم: نتایج

تجزیه و تحلیل اطلاعات به عنوان مرحله ای علمی از پایه های اساسی هر پژوهش علمی به شمار می‌آید که بوسیله آن کلیه فعالیت های پژوهشی تا رسیدن به نتیجه، کنترل و هدایت می شوند. در این فصل به توصیف داده های پژوهشی و تجزیه و تحلیل اطلاعات بدست آمده از پرسشنامه ها پرداخته خواهد شد و به هریک از فرضیات تحقیق پاسخ داده می شود. در بخش اول این فصل، جداول فراوانی و نمودارهای بدست آمده از سئوالات توصیفی پرسشنامه تحقیق آورده شده است. در بخش دوم این فصل، به آزمون فرضیه ها و تحلیل اطلاعات پرداخته شده است.

4-2- توصیف داده ها
به منظور شناخت بهتر ماهیت جامعه ای که مورد مطالعه قرار گرفته است و آشنایی بیشتر با متغیرهای پژوهش، قبل از تجزیه و تحلیل داده های آماری، لازم است این داده ها توصیف شوند. با توجه به نتایج بخش دوم پرسشنامه (ویژگی های جمعیت شناختی)، اطلاعات زیر به طور خلاصه در مورد مشخصات نمونه آماری مورد نظر ارائه می شود.

آزمون رگرسیون
در این قسمت با استفاده از روش تحلیل رگرسیون به آزمون فرضیات تحقیق (از 1 تا 3) می‌پردازیم. رگرسیون چندمتغیره یکی از پایه ها و اساس تحلیل داده ها است و روابط بین داده های آماری را بطور آشکار نمایان می کند. با توجه به نتایج آزمون رگرسیون، فرض صفر یعنی عدم ارتباط میان متغیرها برای تمامی فرضیه ها در سطح معنی داری 00/0 رد شده و تمامی فرضیات تایید می شوند.
فرضیه اول: عوامل اقتصادی در بروز فساد اداری در اداره کل امور مالیاتی شرق تهران موثر است.
H0: عوامل اقتصادی در بروز فساد اداری در اداره کل امور مالیاتی شرق تهران موثر نیست. ( برابر با صفر)
H1: عوامل اقتصادی در بروز فساد اداری در اداره کل امور مالیاتی شرق تهران موثر است. ( مخالف صفر)
نتایج تحلیل رگرسیون از خروجی نرم افزار SPSS در جدول زیر نشان داده شده است.

4-1- مقدمه……………………………………………………………….. 62
4-2-توصیف داده ها ……………………………………………………….62
4-2-1-توزیع فراوانی نمونه آماری به تفکیک تحصیلات………………… 63
4-2-2- توزیع فراوانی نمونه آماری به تفکیک جنسیت………………… 64
4-2-3- توزیع فراوانی نمونه آماری به تفکیک نوع استخدام………….. 65
4-2-4- توزیع فراوانی نمونه آماری به تفکیک نوع مسکن……………. 66
4-2-5- توزیع فراوانی نمونه آماری به تفکیک وضعیت تاهل…………. 67
4-2-6- توزیع فراوانی نمونه آماری به تفکیک سابقه کار…………….. 68
4-3-تحلیل داده ها……………………………………………………….. 69
4-3-1-آزمون فرض نرمال بودن داده ها…………………………………. 70
4-3-2-بررسی فرضیات تحقیق…………………………………………. 70
4-3-2-1-آزمون رگرسیون………………………………………………… 70
4-3-2-2-آزمون رتبه بندی فریدمن……………………………………… 73
4-3-3-جمع بندی………………………………………………………… 75

برای دانلود رایگان قسمت های بیشتراز فایل به انتهای مطلب مراجعه کنید

فصل پنجم: بحث و نتیجه گیری

کلیه سازمان ها به ویژه سازمان های موجود در کشور نیازمند جهشی عمده در افزایش کارآمدی بوده و بایستی زمینه فعالیت ها در سازمان ها به گونه ای فراهم شود که کارکنان و مدیران آنها با طیب خاطر تمامی تجربیات، توانایی ها و ظرفیت های خود را جهت اعتلای اهداف سازمانی به کار گیرند. این امر میسر نخواهد شد مگر آن که اصول و قواعد مربوط به رفتار شهروندی سازمانی شناسایی شده و بسترهای لازم برای پیاده سازی این گونه رفتارها فراهم گشته و زمینه بروز فساد ادرای به حداقل ممکن کاهش یابد.
می توان عنوان کرد که مفهوم فساد اداری را به اینصورت می توان عنوان نمود: پاداشی نامشروع است که برای ورود فرد متخلف به تخلف از وظیفه، تخصیص داده می شود. بطوریکه این پاداش، سوء استفاده از اختیارات دولتی را برای کسب منافع شخصی موجب می‌گردد. در این تحقیق تلاش شده تا اثرگذاری عوامل اقتصادی، فردی و سازمانی بر این مفهوم مورد بررسی قرار گرفته و پیشنهادات مدیریتی لازم ارائه گردد. جامعه آماری مورد بررسی در این پژوهش شامل کارکنان اداره کل امور مالیاتی شرق تهران ، با پست های سازمانی معاون مدیر کل ، رئیس اداره امور مالیاتی ، رئیس گروه مالیاتی ، کارشناس ارشد مالیاتی ، کارشناس مالیاتی ،کارکنان ستادی و کارکنان هیات های حل اختلاف مالیاتی است. همچنین داده های جمع آوری شده و فرضیات تدوین شده در این تحقیق با استفاده از برخی تکنیک های آماری همچون رگرسیون و آزمون رتبه بندی فریدمن مورد تحلیل قرار گرفته اند. باتوجه به نتایج این تحقیق و مطابقت آن با فواید عینی به دست آمده در سازمانهای بزرگ می‌توان راهکارهای مناسبی را به متولیان سازمان های دولتی و غیردولتی فعال در امور اداری و یا سازمان هایی مشابه ارائه داد. امید است نتایج و پیشنهادات ارائه شده در این تحقیق، به متولیان امر کمک کرده تا در ارتقا و بهبود سلامت نظام اداری کشور خود و بهبود عملکرد خود، به شیوه موثرتری گام بردارند.

5-1- مقدمه………………………………………………………………… 76
5-2- نتایج ………………………………………………………………….77
5-3-جمع بندی…………………………………………………………….. 79
5-4-پیشنهادها…………………………………………………………….. 80
5-5-پیشنهاداتی برای محققین آتی…………………………………….. 81
5-6- محدودیت های تحقیق……………………………………………… 82
منابع………………………………………………………………………… 83
پیوست ها…………………………………………………………………. 85
چکیده انگلیسی……………………………………………………………88

 

Abstract

One of the most important factors that threatens administrative system, is administrative corruption. When we confirm the existence of administrative corruption in an office or an organization, it usually means that the law is not implemented well, or in other words, abuse of law enforcement occurs, in order to people can reach their wrongful targets. This research aimed to investigate factors influencing administrative corruption from the perspective of the employees of general administration of east Tehran. In a survey-descriptive study, the staff of tax administration of East Tehran were studied as statistical population. The statistical population in this research consisted of the employees with organizational posts, including deputy general director, head of tax administration, head of tax department, master of taxation, tax expert, headquarter staff, and the staff of tax dispute resolving committees. The statistical population size of this study was 485 persons. In terms of education, diploma to higher degrees have been considered. The sample size were calculated 214 persons via simple random sampling, and using Cochran formula. After collecting data and information, and also investigating and summarizing them, descriptive statistics were used to review demographic variables, and inferential statistics were used to review assumptions. As data collection instrument in this study was a researcher-made questionnaire, reliability of the questionnaire was determined 0.8419, using Cronbach’s alpha coefficient. The assumption of hypotheses normality was proved using Kolmogrov-Smirnov test; because all statistics were higher than 0.05, the normality assumption was confirmed, and the study’s hypotheses were tested via regression analysis method. Multi-variable regression is one of the basics and fundamentals of data analysis, and it represents the relationships between statistical data, clearly. According to the results of regression test, zero hypothesis, means lack of relationship between variables, for all hypotheses was rejected at significance level of 0.00, and all of the hypotheses were confirmed. The results of significant review showed that the relationships between all study’s variables were confirmed. Moreover, the results of ranking of factors influencing administration corruption through Friedman rank average test showed that economic factors have the greatest value of rank. Also, as it can be seen from the results obtained from the regression test, the research’s hypotheses are confirmable, and the overall effect of economic factors was greater than the other variables. This issue requires officials’ serious attention for improving the economic status of the employees, which prevents the incidence of administration corruption.بلافاصله بعد از پرداخت به ایمیلی که در مرحله بعد وارد میکنید ارسال میشود.


فایل pdf غیر قابل ویرایش

قیمت25000تومان

خرید فایل word

قیمت35000تومان