انتخاب صفحه

فهرست مطالب

فهرست مطالب…………………………………………………………………. ‌ز
فهرست اشکال………………………………………………………………… ‌ط
فهرست جداول…………………………………………………………………. ‌ک
چکیده:…………………………………………………………………………… 1

فصل اول

پمپ¬ها (تلمبه¬ها) از اصلی¬ترین اجزای صنعت آبرسانی می¬باشند. این واحد از جمله تأسیسات استراتژیک محسوب شده و یکی از آیتم¬های اصلی مصرف انرژی در سیستم آبرسانی است. به منظور تعریف کاملتر و دقیقتر این پایان¬نامه، ابتدا بحث مختصری راجع به انواع پمپ¬ها و گروه¬بندی آنها از نظر استفاده از انرژی (استفاده مستقیم یا استفاده غیرمستقیم) لازم به نظر می¬رسد.
بر مبنای نحوه انتقال انرژی از پمپ به سیال، پمپ¬ها را به سه دسته کلی تقسیم می¬کنند (نوربخش, 1385):
 پمپ¬های دینامیکی
 پمپ¬های جابجایی مثبت
 پمپ¬های ویژه
پمپ‌های دینامیکی پمپ‌هایی هستند که انرژی جنبشی آب را افزایش می‌دهند. در این نوع پمپ‌ها انتقال انرژی از پمپ به سیال به صورت پیوسته انجام می‌گیرد و مقدار سیال عبوری از واحد زمان (آبدهی) و فشار خروجی سیال از پمپ به هم وابسته می‌باشند. این دسته از پمپ‌ها شامل زیرمجموعه کاملاً متنوعی بوده که پمپ‌های چرخی از مهمترین آنهاست که خود بر اساس مسیر حرکت سیال در چرخ به سه دسته پمپ‌های شعاعی (برای ایجاد فشار بالا و آبدهی بالنسبه کمتر)، پمپ‌های محوری (برای ایجاد آبدهی بالا و فشار کمتر) و پمپ‌های مختلط (برای ایجاد فشار و آبدهی متوسط) تقسیم می‌شوند (نوربخش, 1385).
در پمپ‌های جابجایی مثبت، انتقال انرژی به سیال به صورت متناوب صورت می‌گیرد. این پمپ‌ها خود به انواع مختلفی تقسیم می‌شوند که از مهمترین آنها پمپ‌های رفت و برگشتی (پیستونی) ، گردشی و لوله‌ای را می‌توان نام برد. این نوع پمپ‌ها معمولاً برای دبی‌ها و لزجت‌های نامتعارف مورد استفاده قرار می‌گیرند و اغلب کاربرد صنعتی دارند (نوربخش, 1385).
سایر پمپ‌ها که مکانیزمی متفاوت از دو رده پمپ ذکر شده دارند در رده پمپ‌های ویژه قرار می‌گیرند. از این نوع پمپ‌ها می‌توان به پمپ‌های هوا ، پمپ‌های اجکتور و همچنین پمپ‌های قوچ¬آبی (ضربه قوچی) اشاره کرد. در این پمپ‌ها نحوه انتقال انرژی به سیال برای انجام حرکت خاصی اندکی متفاوت از دو نوع اول می‌باشد. لیکن باز هم به گونه‌ای می‌توان آنها را در دو دسته اول نیز جا داد.
پمپ‌های ضربه‌قوچی که موضوع این پایان‌نامه هستند، در زمره پمپ‌های ویژه بوده لیکن به عنوان پمپ جابجایی مثبت نیز قابل دسته‌بندی هستند. در این پمپ‌ها از انرژی جریان ناپایدار ضربه‌قوچ در یک خط آبرسانی برای انتقال آب به ارتفاع بالا ولی در دبی‌های محدود استفاده می‌گردد. امکان‌سنجی استفاده از این نوع پمپاژ در پروژه‌های آبرسانی مناطق دوردست و با اختلاف ارتفاع بالا، موضوع تحقیق در این پایان‌نامه می‌باشد.

1-1- هدف از طرح مورد نظر و ضرورت انجام آن
با توجه به هزینه بالای تأمین انرژی متعارف (شامل انرژی الکتریکی یا انرژی فسیلی) در استفاده از پمپ¬های رایج در صنعت آب، استفاده از پمپ¬هایی که دارای مکانیزم ساده‌تر و مصرف انرژی کمتری باشند می‌تواند از جذابیت مناسبی برخوردار باشد. پمپ‌های قوچ‌آبی (ضربه¬قوچی) فقط با استفاده از انرژی هیدرولیکی ناشی از جریان ناپایدار در خطوط لوله، عمل پمپاژ آب را انجام می‌دهند و نیازی به استفاده از انرژی‌های الکتریکی یا فسیلی ندارند. همچنین در برخی از مناطق روستایی بعلت شرایط توپوگرافی ویژه تأمین آب روستاهای هم‌جوار از طریق یک ایستگاه پمپاژ (مجتمع¬های آبرسانی) با سختی و هزینه زیاد انجام می¬شود. استفاده از پمپ‌های ضربه‌قوچی می‌تواند به عنوان یکی از گزینه‌های حل مشکلات فوق مطرح گردد.

معرفی تحقیق……………………………………………………………………. 2
1-1- هدف از طرح مورد نظر و ضرورت انجام آن……………………………….. 4
1-1-1- اهداف اصلی……………………………………………………………… 4
1-1-2- اهداف فرعی…………………………………………………………….. 5
1-2- فرضیه اصلی……………………………………………………………….. 5
1-3- برنامه تحقیق……………………………………………………………….. 5
1-4- ساختار این گزارش…………………………………………………………. 6

برای دانلود رایگان قسمت های بیشتراز فایل به انتهای مطلب مراجعه کنید

فصل دوم

همانطور که در فصل اول بیان شد، پمپ ضربه¬قوچی یکی از انواع پمپ¬های ویژه می¬باشد. در این فصل ابتدا به معرفی پدیده ضربه‌قوچ و معادلات اساسی در این زمینه پرداخته شده و سپس نرم‌افزارهای موجود در زمینه تحلیل پدیده فوق به اختصار معرفی می‌شوند. در پایان، تاریخچه پمپ ضربه¬قوچی و مکانیزم پمپاژ در این نوع پمپ مورد بررسی قرار می¬گیرد.

2-1- پدیده ضربه‌قوچ در سیستم¬های خطوط انتقال آب
در سیستم‌های هیدرولیکی تحت فشار، نظیر خطوط انتقال آب، نفت یا شبکه‌های توزیع و لوله‌های آب منتهی به توربین‌ها، تونل‌های آبی، سیستم‌های پمپاژ و جریان‌های ثقلی امکان بروز جریان ناپایدار وجود دارد که با ایجاد موج‌های سریع و زودگذر و میرا، موجب خطرات گوناگونی نظیر خرابی و شکسته شدن شیرها، دریچه‌های کنترل، پمپ‌ها، خطوط لوله و … می‌شود که به آن در اصطلاح ضربه‌قوچ می‌گویند. ضربه‌قوچ پدیده‌ای است که می‌توان اثرات آن را در سیستم‌های تحت فشار به موج‌های الکتریکی و مکانیکی تشبیه نمود و از این رو می‌توان آن را با استفاده از قوانین مشترک مشابه‌سازی و تحلیل نمود. در واقع مکانیزم ضربه‌قوچ‌‌، حساسیت یک سیستم انتقال سیال را در مقابل هر نوع تغییر وضعیت دبی، سرعت و فشار جریان نشان می‌دهد. ضربه‌قوچ که در نتیجه تغییرات دبی یا سرعت رخ می‌دهد، مقدار معینی نیرو ایجاد می‌کند که به صورت موج با سرعت ثابت در خط لوله جریان، به طرف بالادست یا پایین‌دست حرکت می‌نماید (تحلیل ضربه قوچ بر اساس اصل بقاء مومنتوم صورت می‌پذیرد). این موج در مسیر حرکت خود به تدریج مستهلک شده و پس از مدتی که از رفت و برگشت موج سپری گشت این سیستم ناپایدار یا زودگذر به حالت پایدار دیگری می‌رسد که قابل پیش‌بینی می‌باشد (نجمایی, 1374).

2-1-1- تاریخچه مطالعات و تحقیقات در زمینه ضربه‌قوچ
با جستجو در منابع و کتب قدیمی در رابطه با ضربه‌قوچ مشاهده می‌شود که شناخت و بررسی این فرآیند از سال‌ها قبل نظر محققان را به خود جلب نموده است.
با نگاهی اجمالی به گذشته، چنین استنباط می‌شود که از صد سال پیش پدیده ضربه‌قوچ در طرح‌های انتقال آب، پروژه‌های مربوط به نیروگاه‌های آبی و سیستم‌های انتقال تحت فشار مایعات دیگر، مورد توجه خاص قرار گرفته است.
پژوهش در زمینه هیدرولیک جریان‌های میرا از قرن هفدهم میلادی با مطالعه حرکت موجی طناب، سرعت صوت، تعیین معادلات منطبق بر این حرکات، کوشش در مورد حل این معادلات توسط ریاضی‌دان‌های نامی آن زمان نظیر اولر ، لاگرانژ و دالامبر آغاز گردیده است (Wood, 1970).
مطالعه جدی در مورد چگونگی حرکت مایع در مجاری بسته که به طور ناگهانی با تغییر سرعت مواجه می‌گردند در دهه آخر قرن نوزدهم توسط یک دانشمند روسی به نام ژوکوفسکی پی‌گیری شد (Wood, 1970).
از سال 1930 بررسی و مطالعه در زمینه ضربه‌قوچ و جریان‌های میرا با شتاب بی‌سابقه‌ای به سمت تکامل دنبال گردید. اولین کتاب مدون در این زمینه متعلق به «پارماکیان » است که در سال 1955 انتشار یافت (Wood, 1970).
با ورود رایانه به عرصه علوم و توانایی انجام محاسبات پیچیده مهندسی و همزمان با ابداع «روش مشخصه » در حل معادلات دیفرانسیل جرم و انرژی، علاوه بر حل کلیه حالات و شرایط موجود و بعضاً لاینحل در مسائل ضربه‌قوچ، محققین به دقیقترین راه‌حل‌ها دست یافتند. از پیشگامان این فصل از اعتلای مطالعات ضربه‌قوچ استریتر ، لای ، کاپلان و وایلی بوده‌اند. این طراحان سرشناس پس از طرح و اجرای خطوط انتقال عظیم نتایج محاسبات و آزمایشات پس از اجرا را با یکدیگر مقایسه و تحلیل نمودند. این بررسی‌ها نشان داد که عموما‍‍‍ً تفاوت محاسبه و ارقام ناشی از آزمایش پس از اجرا کمتر از 1٪ بوده است (آشفته, و غیره, 1369).
با وجود اینکه در حال حاضر مکانیزم تشکیل ضربه‌قوچ تا حد زیادی شناخته شده است اما به علت وسعت و گستردگی ابعاد مسأله و وجود شرایط گوناگون مکانی و زمانی و تأثیر فاکتورهای متعدد بر آن و لزوم فرض محدوده‌های کنترلی در تحلیل آن در روش‌های مختلف، دامنه تحقیقات در این زمینه ادامه داشته و هنوز دنیای وسیعی از مجهولات و مشکلات ناشی از ضربه‌قوچ در برابر محققین قرار دارد که کوشش برای حل و فصل آنها می‌تواند زمینه مناسبی را برای تحقیقات ایجاد نماید.

- اجزای تشکیل¬ دهنده پمپ ضربه‌قوچی

– اجزای تشکیل¬ دهنده پمپ ضربه‌قوچی

پمپ ضربه‌قوچی…………………………………………………………………… 8
2-1- پدیده ضربهقوچ در سیستمهای خطوط انتقال آب………………………… 9
2-1-1- تاریخچه مطالعات و تحقیقات در زمینه ضربهقوچ……………………….. 9
2-1-2- تعریف اصطلاحات………………………………………………………… 11
2-1-3- نظریههای مربوط به ضربهقوچ………………………………………….. 11
2-1-3-1- نظریه رفتار صلب ستون آب………………………………………….. 11
2-1-3-2- نظریه رفتار کشسانی………………………………………………. 13
2-1-4- ضربهقوچ در باز و بستن سریع شیر…………………………………… 15
2-1-5- استفاده از انرژی حاصل از ضربه‌قوچ…………………………………… 16
2-2- نرم‌افزارهای موجود در زمینه تحلیل ضربه‌قوچ…………………………… 16
2-3- پمپ ضربهقوچی………………………………………………………….. 18
2-4- تاریخچه پمپ ضربه قوچی……………………………………………….. 19
2-5- مکانیزم پمپ ضربهقوچی………………………………………………… 19
2-5-1- بدنه پمپ (Pump Body) ا……………………………………………..22
2-5-2- شیر قطع و وصل (Impulse Valve) ا…………………………………23
2-5-3- شیر یکطرفه (Delivery Valve)ا………………………………………. 26
2-5-4-محفظه هوا (Air Vessel or Air Chamber)ا…………………………. 27
2-5-6- شیر ورود هوا (Snifter Valve) ا………………………………………..27
2-6- راه‌اندازی پمپ ضربه‌قوچی……………………………………………… 28
2-7- طراحی پمپ ضربه‌قوچی……………………………………………….. 30

فصل سوم

در این بخش ابتدا مدلسازی پمپ ضربه‌قوچی ارائه می‌گردد. برای بررسی عملکرد این نوع پمپ در سیستم‌های آبرسانی ابتدا لازم است که پمپ مذکور به خوبی مدل شود. سپس پمپ مدل شده با پمپاژ متعارف مقایسه گردد.

مدلسازی و طراحی پمپ ضربه‌قوچی با استفاده از نرم‌افزار HAMMER V8i
همانطور که در فصل قبل نیز بیان شد، نرم‌افزار HAMMER V8i یکی از جدیدترین نرم‌افزارهای موجود در تحلیل ضربه¬قوچ می‌باشد. این نرم‌افزار با ارائه نتایج به صورت گرافیکی و عددی و امکان استفاده از ابزارهای مختلف جهت مدلسازی شیرآلات و انواع سیستم‌های حفاظتی ضربه‌قوچ (از جمله سرج تانک و محفظه هوا و …) شرایط جریان غیرماندگار را به خوبی مدل می‌کند.
جهت مدلسازی پمپ ضربه‌قوچی از این نرم‌افزار استفاده شده است.

اجزای مورد استفاده در مدل
اجزای مختلف پمپ ضربه‌قوچی که مکانیزم هر یک در فصل قبل مورد بررسی قرار گرفت، به خوبی توسط نرم‌افزار HAMMER مدلسازی می‌شود.
شکل 3-1 مکانیزم پمپاژ توسط فرآیند ضربه¬قوچ را به صورت شماتیک نشان می¬دهد. همانطور که نشان داده شده است در این فرآیند توسط سیستمی متشکل از یک عدد شیر قطع و وصل (Impulse Valve) و یک عدد شیر یکطرفه (Delivery Valve) عمل پمپاژ آب انجام می¬شود. در این مدل بر روی خط اصلی (Drive Pipe) و پس از سیستم فوق نصب یک عدد شیر کنترل فشار جهت حفظ فشار پایین‌دست قرار داده شده است.
ساز و کار سیستم به این ترتیب است که در شرایط خاصی مخزن شماره یک (Res1) با ارتفاع Z1 دبی مصرفی مورد نیاز گره J1 با ارتفاع Z0 را توسط خط لوله P1به صورت ثقلی تأمین می¬نماید (Z1>Z0). در اینجا فرض بر این است که تنها منبع موجود همان مخزن شماره یک می¬باشد. هدف انتقال آب از مخزن با ارتفاع Z1 به مخزن با ارتفاع Z2 توسط سیستم ضربه‌قوچی است. (Z2>Z1)
مراحل چهارگانه پمپ ضربه‌قوچی که در فصل دوم ارائه گردید به ترتیب زیر مدلسازی شده است:
در ابتدا مخزن شماره یک به صورت ثقلی عمل انتقال آب را به گره J1 انجام می¬دهد (Stage 1). در حالی که جریان در لوله P1با سرعت V1 برقرار است، شیر قطع و وصل بر اساس مکانیزم توضیح داده شده در فصل دوم، به سرعت بسته شده و با ایجاد تغییر سرعت ناگهانی به میزان ∆V=V_1-0=V_1 موجب می¬گردد در لوله فوق ضربه¬قوچ ایجاد شود (Stage 2 & Stage 3). موج فشاری ناشی از این پدیده عمل پمپاژ آب را به مخزن شماره دو (Res2) انجام می¬دهد (Stage 4).

مواد و روش تحقیق…………………………………………………………….. 32
3-1- مدلسازی و طراحی پمپ ضربهقوچی با استفاده از نرم‌افزار HAMMER V8i ا……………………………………………………………………………………..33
3-1-1- اجزای مورد استفاده در مدل…………………………………………… 33
3-1-2- وارد کردن اطلاعات اولیه در نرم افزار………………………………….. 36
3-1-3- مدلسازی نمونه‌ای از پمپ ضربه‌قوچی ……………………………….42
3-1-4- نرم‌افزار تهیه شده جهت مدلسازی پمپ ضربه‌قوچی……………….. 45
3-2- طراحی پمپ ضربه‌قوچی در مجتمع آبرسانی استان اردبیل (مطالعه موردی تحقیق)……………………………………………………………………………… 47
3-2-1- مشخصات کلی روستاهای طرح……………………………………….. 47
3-2-2- مقایسه پمپاژ به روش متعارف و روش ضربهقوچی…………………… 49
3-2-3- طراحی خط پمپاژ به روستای گاودول…………………………………… 51
3-2-3-1- طراحی خط پمپاژ متعارف……………………………………………… 51
3-2-3-2- طراحی خط پمپاژ ضربهقوچی………………………………………… 52

فصل چهارم

در این فصل نتایج مربوط به مدل نمونه بخش 3-1-3 و مطالعه موردی روستای گاودول استان اردبیل به تفکیک مورد بررسی و تجزیه و تحلیل قرار می‌گیرد.

4-2- نتایج نمونه پمپ مدل شده (بخش 3-1-3)
نتایج تحلیل برای مدلسازی پمپ ضربه‌قوچی بخش 3-1-3 به صورت زیر است:
جدول 4-1 حجم پمپاژ را برای خط لوله پمپاژ به قطر 15 میلیمتر نشان می‌دهد. اطلاعات این جدول با استفاده از نرم‌افزار برای حجم هواهای مختلف محاسبه شده است. در شکل 4-1 نمودار حجم آب پمپاژ شده در مقابل حجم هوای موجود در محفظه هوا نشان داده شده است.

همانطور که نمودار شکل 4-15 نشان می‌دهد، برای قطر 100 میلیمتر، پس از وقوع 48 ثانیه از ایجاد ضربه، پمپاژ آب شروع شده و طی یک پالس طولانی انجام می‌گیرد. با توجه به طولانی بودن این زمان، جهت پمپاژ آب به مخزن روستای گاودول، شیر قطع و وصل باید به مدت زیادی بسته بماند. این کار باعث می‌شود نیاز آبی روستای پایین‌دست (روستای آناویز) تأمین نشود. بنابراین قطر 100 میلیمتر (یا بالاتر) برای پمپاژ به روش ضربه‌قوچی (برای این مورد) مناسب نمی‌باشد.
برای اقطار بالاتر چون حداکثر فشار ناشی از ضربه قوچ کمتر از هد مورد نیاز پمپاژ (95 متر) است، بنابراین با قرار دادن لوله¬ای به قطر بیشتر از 100 میلیمتر هیچگونه پمپاژی انجام نمی¬گیرد. تعیین قطر حداکثر در مورد پمپ ضربه قوچی الزامی است. قطر حداکثر قطری است که با انتخاب قطری بیشتر از آن برای خط پمپاژ دیگر عمل پمپاژ آب توسط سیستم ضربه¬قوچی انجام نمی¬شود.
در این مورد قطر مناسب معادل 80 میلیمتر به دست آمده است. برای انتخاب قطر بهینه باید علاوه بر فشار ناشی از ضربه (که باید بیشتر از 95 متر باشد)، مقدار حجم آب ناشی از عمل پمپ ضربه¬قوچی را محاسبه کرد.
شکل‌های 4-16 تا 4-23 مقدار حجم آب پمپاژ شده را برای اقطار 15 تا 80 میلیمتر و در حجم هواهای مختلف نشان ‌می‌دهند.
با مقایسه اشکال و جداول فوق، قطر بهینه خط انتقال پمپ ‌ضربه‌قوچی 80 میلیمتر و حجم هوای آن 5 لیتر انتخاب می‌گردد. با توجه به نتایج جدول شماره 4-13 برای قطر 80 میلیمتر، با افزایش حجم هوای محفظه هوا، علیرغم افزایش اندک حجم آب پمپاژ شده، زمان مورد نیاز جهت پمپاژ آب نیز افزایش می‌یابد. افزایش زمان مورد نیاز پمپاژ آب، به معنای قطع بیشتر خط لوله اصلی و عدم تأمین دبی مورد نیاز روستای پایین‌دست (روستای آناویز) است. این مسأله باید در تعیین حجم بهینه هوا مورد توجه قرار گیرد. بنابراین حجم هوای بهینه، معادل حجم 5 لیتر (حداقل حجم) در نظر گرفته می‌شود.

نتایج تحقیق و تحلیل آن………………………………………………………….. 54
4-1- مقدمه………………………………………………………………………… 55
4-2- نتایج نمونه پمپ مدل شده (بخش 3-1-3)………………………………. 55
4-3- نتایج مدلسازی برای روستای گاودول (اردبیل)…………………………. 61
4-4- مقایسه اقتصادی پمپاژ ضربه‌قوچی و پمپاژ متعارف…………………….. 76
4-5- تأثیر حجم تانک هوا بر روی حجم آب پمپاژ شده………………………… 77
4-6- محاسبه نسبت دبی پمپ شده به دبی خط اصلی…………………….. 78
4-7- ملاحظات طراحی پمپ ضربه‌قوچی………………………………………… 78

برای دانلود رایگان قسمت های بیشتراز فایل به انتهای مطلب مراجعه کنید

فصل پنجم

بر اساس مدلسازی انجام شده، استفاده از طراحی پمپ ضربه‌قوچی بر اساس نیاز آبی موجود و مشخصات هیدرولیکی خطوط انتقال امکان‌پذیر می‌باشد. مدلسازی مذکور جزییات طراحی مربوط به این نوع پمپ (از جمله زمان دقیق باز و بسته شدن شیر قطع و وصل) را بدست می‌دهد.
از جمله مزایای این نوع پمپ عبارتست از:
 عدم نیاز به استفاده از انرژی‌های گران‌قیمت فسیلی یا الکتریکی
 سادگی ساختار پمپ و قیمت به نسبت پایین آن (با توجه به اینکه از اجزای ساده‌ای تشکیل می‌گردد.
 بهره‌برداری آسان
 نیاز به فضای کم جهت پمپاژ (عدم نیاز به تابلو برق، سیستم‌های کنترلی و …)
از جمله معایب پمپ‌های ضربه‌قوچی امکان استفاده از این نوع پمپ فقط در دبی‌های کم بوده و نمی‌توان دبی زیادی را بوسیله آن پمپاژ نمود. استهلاک نسبتاً بالای لوله تغذیه که در معرض وقوع ضربه قرار دارد باید مورد توجه قرار گیرد.

5-2- ارائه پیشنهادات
 مدلسازی انجام شده در این تحقیق فقط بر اطلاعات نرم‌افزاری منطبق بوده و نتایج آن کالیبره نشده‌اند. جهت ادامه کار مقایسه نتایج حاصل از نرم‌افزار طراحی شده با مدل واقعی پیشنهاد می‌گردد.
 در نرم‌افزار طراحی شده انتقال اطلاعات از محیط HAMMER به محیط Fortran به وسیله Excel انجام می‌گیرد. این ارتباط به صورت پیوسته نبوده و انتقال اطلاعات به سختی انجام می‌گیرد. جهت ادامه کار ارتباط بهتر و راحتتر این نرم‌افزارها می‌تواند مورد بررسی بیشتر قرار گیرد.
 نرم‌افزار مذکور، نرم‌افزار اولیه طراحی بوده و قابل توسعه است.

نتیجه‌گیری و ارائه پیشنهادات…………………………………………………….. 80
5-1- نتیجه‌گیری کلی………………………………………………………………. 81
5-2- ارائه پیشنهادات……………………………………………………………… 81
پیوست 1……………………………………………………………………………. 82
برنامه تعیین حجم پمپاژ در طراحی پمپ ضربه‌قوچی به زبان فرترن…………… 83
پیوست 2 ………………………………………………………………………………85
نمودارهای تغییرات فشار ناشی از ضربه‌قوچ برای قطرهای مختلف (پمپاژ گاودول) 86

Abstract
In this study a Hydram Pump is modeled using provided software, in which outputs of HAMMER software are used as input variables. Using other data including head of pumping etc. this software is able to computate the amount of pumped water in every valve shut on and shut off.
In this study, modeling of Hydram Pump is performed in Kosar water supply system in Ardebil province. Based on finantial and technical analysis, the modeling indicated that when the flowrate of pumping is small, Hydram Pumping can be used instead of conventional pumping.
Important factors in modeling and design of a Hydram Pump are diameter of pipeline, time of valve shut off and the volume of air in the air chamber. These parameters investigated and analysed in this modeling.
The most important advantage of Hydram Pump is that it dose not need expensive energies including fossil and electericity.In the cases these energies are expensive and hard to use, performing a Hydram Pump can be benefitial.بلافاصله بعد از پرداخت به ایمیلی که در مرحله بعد وارد میکنید ارسال میشود.


فایل pdf غیر قابل ویرایش

قیمت25000تومان

خرید فایل word

قیمت35000تومان