انتخاب صفحه

فهرست مطالب
فصل اول: کلیات پژوهش

موضوع مطالعه و خواندن در تاریخ مدنیت انسانی از دیرباز عنصری فرهنگی مطرح و محسوب شده است. انسان از دیرباز شناخت زندگی را با متغیر مطالعه و خواندن در متون مورد تتبع قرار می‌داد، و برای این نیاز، منطق فرهنگی می‌آورد، اگر چه دگرگونی و تغییرات فناوری و ملزومات آن، مطالعه و خواندن را در دوره معاصر متحول کرد (شعبانی، نادری، 1388).
خواندن؛ آغاز آموزش، و آموزش ، آغاز پرورش و تربیت است. آموزش و پرورش با خواندن آغاز می‌گردد و می‌توان پنداشت که خواندن آغاز حرکت از تاریکی و جهل به سوی نور و روشنایی است. خواندن و نوشتن سرآغاز شعور ، بصیرت و شناخت انسان‌هاست (شیکرانز ، 1388). لذا در جهان امروز هیچ فردی از خواندن بی‌نیاز نیست، زیرا جز این هم راهی برای دست یافتن به تجارب انسان در قرون متمادی وجود ندارد. بنابراین، هر محیط آموزشی، در هر مقطعی، ناگزیر است، باروش‌ها و شیوه‌های گوناگون و ابتکاری کودکان و نوجوانان را به (خواندن) مداوم و کتابخوانی برانگیزد و منابع یادگیری مورد نیاز روز را در اختیار انسان بگذارد» (شعاری نژاد، 1378).تعریف خواندن به عنوان یک گام عام آمده است و آن عبارت است‌از: فرایند اختلاف نظر و یا نشانه‌خوانی می‌باشد. خواندن به معنای درک مطالب نوشتاری و چاپی، و یا خواندن، فرایند شناختی معرفی شده، که در آن دیدگاه‌های خواننده و فرایند خواندن ارتباط زیاد با مطلبی که بناست فراگرفته شود پیدا می‌کند (براتی علویجه، 1383). با خواندن کتاب به طور مکرر و داشتن یک عادت خواندن خوب خواننده می‌تواند عقاید دیگران را آنالیز کند و یک تفکر انتقادی‌تری داشته باشد (کانینگهام و استانوویچ ، 2001). خواندن، خوانندگانی با دانش فراوان، درک و احساس ارزش‌ها، و همچنین توانایی درک باورهای دیگران و توسعه بزرگترین فضایل فراهم می‌کند (آن نامالایی و مونیاندی، 2013؛ به نقل از کوک، هالرن، ا برین ، 1998).
در فرهنگ معین برای مطالعه این تعریف‌ها آورده شده است: به دقت نگریستن به چیزی برای وقوف به آن، خواندن کتاب یا نوشته‌ای و فهمیدن آن، نگاه در چیزی برای وقوف به آن، قرائت نوشته‌ای برای درک آن (معین، 1375).مطالعه به عنوان یک مهارت اجتماعی، نردبان ترقی و تکامل هر ملت است. بین مطالعه و رشد افراد و جوامع همبستگی بسیار بالایی وجود دارد. آموختن و یادگرفتن مهارت‌های مطالعه سبب می‌شود که افراد از مطالعه لذت ببرند، اوقات فراغت خود را پر کنند و گام‌های موثری در مسیر کمال بردارند و پیامد آن سلامت و رشد فرد و جامعه خواهد بود (ذوالفقاری، 1384). جامعه سالم، جامعه‌ای است که اعضایش بتوانند ضمن رفع نیازهای زندگی، از طریق اشتغال متعارف، از سرگرمی‌های سالم و روابط انسانی مطلوب و شعف عاطفی که از صرف صحیح اوقات فراغت خویش حاصل می‌کنند چنان مسرور شوند که برای لذتی زودگذر، راه انحراف در پیش نگیرند. مطالعه و کتابخوانی، از آموزنده‌ترین روش‌هایی است که با فراهم آوردن زمینه‌های لازم و ایجاد انگیزه، لذت، اشتیاق و تشویق، می‌تواند عادت به مطالعه خواندنی‌های مناسب و مفید را در جامعه به وجود آورد. (یغمایی، خندان، 1383) .
انسان در تمام طول حیات خود کنجکاو است و می‌خواهد شناخت بیشتری از خود و دیگران و محیط و آرا و عقاید و اندیشه‌ها به دست آورد و خواندن و مطالعه یکی از راه‌های تحقق این آرمان است. عادت به مطالعه و خواندن اکتسابی است و باید از هر نظر شرایط لازم برای شکل‌گیری و دوام این عادت را برای افراد فراهم کرد ( قزل ایاغ، 1383).یکی از مهم‌ترین ارکان تعلیم و تربیت در جامعه امروزی، عادت به خواندن و مطالعه است و تجربه نشان داده است کسانی که از کودکی به خواندن و مطالعه عادت کرده‌اند نه تنها از اوقات فراغت خود به خوبی بهره می‌برند بلکه در اثر نیل به شناخت بیشتر و عمیق‌تر، جهت حرکت خود را بهتر می‌شناسند و در میدان عمل بهتر ابراز وجود می‌کنند. بعکس آنانی که با خواندن بیگانه‌اند، ناگزیر اوقات فراغت خود را به اشکال گوناگون به هدر داده، به تفریحاتی تن می‌دهند که گاه حتی زمینه‌ساز کجروی‌ها و انحرافات اخلاقیند. عادت به خواندن و مطالعه همانند بسیاری از عادت‌های دیگر، در دوران کودکی شکل یافته و به همین خاطر است که آموزش برای خواندن و مطالعه به مثابه امری سرنوشت‌ساز، عمده‌ترین دل‌مشغولی کارشناسان علم و تربیت کودکان در دنیای امروزی است (محسنی کبیر، 1377). پژوهش حاضر، به بررسی عادت‌های خواندن و مطالعه پرداخته است. هدف کاربردی پژوهش حاضر تعیین عادت‌های خواندن و مطالعه دانشجویان دانشگاه علامه طباطبایی و ارائه پیشنهادهایی برای عادت‌های مناسب خواندن و مطالعه‌ای اصولی‌تر به منظور کسب علم و دانش به عنوان زیربنا و زمینه‌ساز توسعه و پیشرفت کشور و راه‌گشای بهروزی و سعادتمندی و فرزانگی جامعه و انسان‌ها است.
2-1 بیان مسئله
از آنجا که در هر تمدن، و در هر ملتی خواندن و مطالعه به منزله ارزشی والا شناخته می‌شود، این
1-1 مقدمه…………………………………………………………………. 2
2-1 بیان مسئله……………………………………………………………. 3
3-1 اهمیت وضرورت پژوهش……………………………………………… 6
4-1 اهداف پژوهش…………………………………………………………. 7
1-4-1 هدف اصلی…………………………………………………………… 7
2-4-1 اهداف فرعی………………………………………………………… 7
5-1 پرسشهای پژوهش……………………………………………………. 7
1-5-1 پرسش اصلی ……………………………………………………………7
2-5-1 پرسشهای فرعی…………………………………………………….. 7
6-1 تعاریف نظری و عملیاتی پژوهش……………………………………….. 8
1-6-1 تعاریف نظری…………………………………………………………….. 8
2-6-1 تعاریف عملیاتی…………………………………………………………. 9

برای دانلود رایگان قسمت های بیشتراز فایل به انتهای مطلب مراجعه کنید

فصل دوم: مبانی نظری و پیشینه پژوهش

میزان مطالعه و گرایش به خواندن و مطالعه از مهم‌ترین شاخص‌های رشد و توسعه است. بدون شک رشد و توسعه یک کشور در همه زمینه‌های سیاسی، اقتصادی، فرهنگی و اجتماعی مرهون گسترش خواندن، مطالعه، نشر کتاب و برنامه‌ریزی آموزشی می‌باشد. جامعه‌ای که در آن خواندن و مطالعه حائزاهمیت است جامعه‌ای توسعه یافته است. تمام کشورهای توسعه یافته به خواندن و مطالعه اهمیت فراوان می‌دهند و در پی یافتن روش‌هایی برای علاقمند کردن افراد جامعه خود به کتابخوانی از هرنوع آن می‌باشند. توجه به مدل‌های خواندن و اینکه چگونه می‌توان بهتر خواند، و همچنین توجه به شیوه‌ها و روش‌های صحیح مطالعه عواملی است که این کشورها در پژوهش‌های خود مورد توجه قرار می‌دهند و در پی دستیابی به آنها هستند.
2-2 خواندن
اسمیت (1974) براین باور است که خواندن پایه مشترک موفقیت در تمام زمینه‌های تحصیلی است. خواندن دریافت عقاید، تجربیات، و مفاهیم است، فعالیتی است که به فرد اجازه می‌دهد تا دانش وسیعی را به دست آورد، این کیفیات کارکردی، خواندن را محور همه سطوح یادگیری قرار می‌دهد. به طوری که خواندن محور فعالیت‌های تحصیلی و به صورت ابزار موفقیت در سایر زمینه‌های درسی درمی‌آید.خواندن دربرگیرنده مجموعه‌ای از مهارت‌ها است که بازشناسی لغات نوشته شده، تعیین معنای لغات و عبارات و هماهنگ ساختن این معنا با موضوع کلی متن را شامل می‌شود. این کار مستلزم فرایندهایی است که در سطوح مختلف بازنمایی از قبیل حروف، کلمات، عبارات، جملات و واحدهای بزرگتر عمل می‌کنند. مشکلات خواندن، نوعا” شامل عدم توانایی در بازشناسی یا درک نوشته‌ها هستند. در این میان، بازشناسی، فرایند بنیادی‌تری محسوب می‌گردد، چرا که بیش از آنکه کلمه‌ای را درک کنیم باید آن را تشخیص دهیم (یعقوبی، 1383، به نقل از داکرل و مک شین، 1993، ترجمه، احمدی و اسدی، 1376).
عمل خواندن در نگاه اول ساده به نظر می‌رسد. واژه‌ها دارای معنا هستند. بنابراین خواندن ترجمان مستقیم نمادها به فکرکردن یا گفتار است اما در واقع خواندن به این سادگی هم نیست. خواندن در اصل، فرایند شگفت‌آوری است که در آن فعالیت‌های شناختی زیادی باید به طور همزمان عمل نماید. فرایندی که خواندن نامیده می‌شود دقیقا” چیست؟ برخی از مولفان براین عقیده‌اند که خواندن یک فرایند رمزگشایی است و کودکان زمانی توانایی خواندن را کسب می‌کنند که پیوند میان نمادهای نوشتاری و اصوات گفتاری را یاد گرفته باشند. به گفته هریس و سایپی (1975) خواندن تفسیر معنادار نمادهای کلامی نوشته و یا چاپ شده است. و باریر (1988) نیز مطالعه و خواندن را به عنوان فرایند تفکر، ارزشیابی، داوری، تصویرسازی ذهنی، استدلال و حل مسئله تعریف کرده است. بر طبق نظر والاس و مک لامین (1979) خواندن عبارت است از ارتباط کلی فرد با اطلاعات نمادی. اطلاعاتی که با علایم و نشانه‌ها القا می‌گردد و معمولا” جنبه ادراک و فهم بصری یادگیری اطلاق شده و دارای هفت گام شامل تشخیص، جذب، درک کلی یا درک درونی، درک خارجی یا درک نهایی، نگهداری، یادآوری و ارتباط با یادگیری می‌باشد. خواندن فرایندی است شناختی که در آن دیدگاه‌های خواننده و فرایند خواندن ارتباط زیادی با مطلبی که می‌بایستی یادگرفته شود پیدا می‌کند (گلاور، برونینگ، 1375). فریار و رخشان (1376) بیان می‌کند که خواندن عبارت است از تبدیل نمادهای نوشتاری به نمادهای صوتی معادل آنها. اما مولفان دیگر معتقدند که خواندن چیزی بیش از یک فرایند رمزگشایی است و اعتقاد دارند که خواندن به معنای کسب مفهوم از یک متن است. خواندن اغلب مهارتی عادی در نظر گرفته می‌شود، ولی در واقع فرایندی پیچیده و عالی است که اجزای بسیار متفاوتی را دربرمی‌گیرد.رفتار پیچیده‌ای که خواندن نام دارد به گونه‌ای نگریسته می‌شود که از چندین رفتار یا مهارت مجزا و قابل تفکیک تشکیل شده است. به طورکلی می‌توان اکثر مهارت‌های خواندن را در طبقه مهارت‌های تحلیل کلمه، مهارت‌های درک مطلب جای داد. خواندن پیچیده‌ترین و درعین حال ارزشمندترین کنش ذهنی است و زیربنای یادگیری تحصیلی و سایر مراحل زندگی است (یعقوبی،1383). مهارت در خواندن یکی از مهم‌ترین نیازهای یادگیری دانش‌آموزان درزندگی امروز است. توانایی درک مطلب، تفسیر و استنتاج از متون درسی و غیردرسی، دانش‌آموزان را با افکار و اطلاعات جدیدی آشنا می‌سازد تا راه بهتر اندیشیدن و بهتر زیستن را بیاموزند. به عبارت دیگر سواد خواندن به معنای عام و جامع آن وسیله‌ای است که می‌توان از طریق آن به ذخایر بی‌انتهای تجربه بشری دست یافت. خواندن مهارتی است پذیرا و رمزگشا که خواننده با آن، پیام نویسنده را دریافته و رمزگشایی می‌کند. نویسنده با تقویت و گسترش جهان‌بینی خود از اطلاعات موجود، پیام خود را می‌آفریند و خواننده با ذکاوت، با کوشش بی‌دریغ خود به دریافت و کشف آن نائل می‌شود.گاهی اوقات، به غلط، خواندن را عملی منفعل و بی‌تحرک می‌نامند، زیرا پیام‌ها را بدان معنا که یک گوینده و یا نویسنده خلق می‌کند، نمی‌رساند. با وجود این نمی‌توان به سادگی پردازش فعال ذهن، این ساختکار پیچیده اندام انسان را برای ایجاد ارتباطی که حاصل می‌شود، فراموش کرد (خاوری، 1383).
تحقیقات فراوانی در زمینه “خواندن” انجام گرفته است که براساس یافته‌های آنها، یکی از مهم‌ترین عوامل موثر در علاقه به “خواندن”، درک یا شناخت ارزش خواندن و تبحر در این مهارت است. در تعریف ماهیت خواندن، باید نقش خواندن را در جامعه مورد توجه قرار داد. اوقات فراغت و گاهی تفریحات ما با خواندن روزنامه، مجله، کتاب و گزارش می‌گذرد. خواندن دستیابی به افکار و اندیشه‌های دیگران را در اقصی نقاط دنیا ممکن می‌سازد. خواندن در تحصیل و آموزش‌وپرورش نقش بسزایی دارد. نه تنها نظام آموزشی به خواندن مطالب زیادی در فرایند یادگیری نیاز دارد، بلکه قدرت فرد در این مهارت نیز یکی از شاخص‌های موفقیت در کار است (میرحسنی، 1381، به نقل از بانز و همکاران، 1984).
خواندن را در زمان‌های پیش یک مرحله ساده می‌دانستند، حال آنکه امروزه، متخصصان خواندن، معلمان خواندن، روانشناسان زبان و زبان‌شناسان همه براین عقیده هستند که خواندن یک مرحله فکری پیچیده است. تفکر یک فعالیت نهانی و ذهنی است و اثر آن موقعی مشهود می‌گردد که اعمال آشکاری پدید آید. کلاسمیر و گودوین می‌گویند تفکر یک فعالیت ذهنی است که لازمه نوع یادگیری است. با وجود سادگی ظاهری، تفکر به اندازه خود عمل یادگیری پیچیده است. در ارتباط خواندن با تفکر بیشتر در سطح جمله و پاراگراف بحث می‌شود، یعنی مراحل ذهنی در خواندن و استنتاج از جملات و متون پدید می‌آید.باید به خاطر داشت که معنی متن از معنی لغات و ساختمان دستوری آن متاثر می‌گردد. خواننده باید در حدی از مهارت زبانی باشد که بتواند نمادهای لغوی و ارتباط دستوری بین جملات را درک و از آنها معنی مطلوب را استخراج نماید. در عین حال درک نمادهای لغوی و ارتباط دستوری را به تنهایی، خواندن نمی‌توان به شمار آورد زیرا خواندن دارای مراحل پیچیده‌تر و غامض‌تری می‌باشد که تفکر، اصل اساسی آن است. در ارتباط با خواندن باید در نظر داشت که خواننده اندیشه‌هایی را که در نوشته نویسنده مستتر می‌باشند درک می‌نماید و از درهم آمیختن تجربیات خود با فعل و انفعالات فکری ، بصیرت پیدا می‌کندو با استخراج مفهوم بیان نویسنده و تجربیات او مفاهیم کلی به دست می‌آورد. در خواندن خواننده فقط کلمات را تشخیص نمی‌دهد و معانی را با آنها مربوط نمی‌سازد بلکه متناسب با هدفی که در ذهن دارد درباره مطالب خواندنی می‌اندیشد و به معانی مختلف آنها فکر می‌نماید. تفکر اساس و پایه خواندن است و بدون تفکر خواندن یک مرحله غیرفعالانه مکانیکی و خود به خود می‌شود. خواننده‌ای که خواندن را با تفکر همراه می‌سازد مطالب متن را مورد پرسش قرار می دهد، استدلال می‌کند، مقایسه می‌کند، استنباط و تفسیر می‌کند، تعمیم می‌دهد و نتیجه‌گیری می‌کند در حالیکه شخصی که تفکر را لازمه خواندن نمی‌داند هر مطلبی که در قالب نوشته به او ارائه گردد بدون اینکه درصدد اقامه دلیل و برهان و پرسش باشد قبول می‌نماید.یانگ می‌گوید: مهم‌ترین عامل در خواندن فکر کردن است نه مراحل حرکتی یا مکانیکی چشم، حوزه دید، لب‌خوانی و نظایر آنها (ورزگر، 1358).
فرایند “خواندن”، از جمله مسائل اصلی مورد بحث در یادگیری زبان و نشانه باسوادی مردم هر جامعه است. برای درک هرچه بیشتر این فرایند، باید ماهیت”خواندن” و نظریات مربوط به آن، و همچنین سوال و جواب‌های مربوط به “خواندن”، مورد توجه دقیق قرار گیرد. ضمنا”، استفاده از ادبیات در تدریس “خواندن” نقش مهمی ایفا می‌کند و نگرش معلم در این فرایند می‌تواند بسیار موثر باشد.خواندن فرایندی بیش از رمزخوانی علائم، از روی یک صفحه کاغذ است. تلاشی است برای یافتن معنی که به درگیری فعال خواننده نیاز دارد. خواندن فرایندی پیچیده است که به معنی بازیافت اطلاعات از یک متن است و به کلمات ثبت شده روی صفحه کاغذ محدود نیست. خواندن با معیارهای تعلیم و تربیت ارتباط کامل دارد و یکی از کنش‌های آن، داشتن جامعه‌ای باسواد است.خواندن به منزله عادتی عام تلقی می‌شود، عادتی برای اشتغال و حرفه روزمره، برای کسب فرهنگ، لذت‌جویی، خشنودی خاطر، و رفع حس کنجکاوی، اما به خواندن و مطالعه می‌توان از منظر اجبار و ماشینی نیز نگاه کرد. براین مبنا چه تبلوری از دایره خواندن و مطالعه در روح تکوین و تکامل انسانی، به منزله مبنایی ضروری برای زندگی شغلی، خانوادگی، و اجتماعی می‌توان قائل شد؟شاید بخش اعظم مطالعه هر فرد ، خودسرانه و خودبه خودی باشد، باز هم می‌توان قشر گسترده‌ای را از انسان‌ها یافت که خواندن و مطالعه را به منظور انگیزه‌های روحی و احساسی جست‌وجو می‌کنند.شیفتگی به خواندن و عادت به مطالعه، چهره‌ای از بالندگی را در مفهوم زندگی فرامی‌خواند که می‌توان آن را به لذتی نامحدود، برای کنترل حالات نامطبوع روانی و اجتناب از مصائب وپرخاشگری‌های اجتماعی تعبیر کرد. هر چه خواندن و مطالعه، و هراندازه عادت به تبعات و نتایج این دو متغیر در زندگی اجتماعی فزونی گیرد، کشش و جذابیت دایره فرهنگ‌مداران در حوزه اجتماعی افزایش یافته و ارزش‌های مداوم جدیدی در جوامع پدیدار می‌شود. این موضوع که خواندن و مطالعه در زندگی انسان‌ها نقشی مثبت ایفا می‌کند، مورد اجماع تمام جامعه‌شناسان، روان‌شناسان و کتابداران است (شعبانی، نادری، 1388).
هلیر، رابینسون و شروود بیان می‌دارند که هر کجا برویم و هرآنچه انجام دهیم، دائما” با واژه‌های نوشتاری سروکار داریم. بیشتر آنچه نوشته شده است می‌تواند هم برای لذت و هم برای دریافت اطلاعات خوانده شود و لذت و یادگیری ترکیب گردد. اینکه ما چه می‌خوانیم و چرا می‌خوانیم، نحوه خواندن ما را تعیین می‌کند. نحوه خواندن ما تحت تاثیر آنچه می‌خوانیم قرار دارد. فرد در خواندن یک مقاله روزنامه به شکلی متفاوت از یک داستان عمل می‌کند. حروف درست به گونه‌هایی قرار گرفته‌اند تا فرد را برای خواندن کل مقاله ترغیب کند. اغلب در این موارد پاراگراف اول مرتبط‌ترین اطلاعات را ارائه می‌کند. پس از آن خواننده می‌تواند براساس علاقه خود تصمیم بگیرد که به مطالعه کل مقاله بپردازد یا از آن صرف نظر کند. خواندن یک کتاب درسی نیاز به رویکردی خاص‌تر دارد. هدف اصلی خواندن آن، یادگیری اطلاعات است در اینجا فرد نمی‌تواند کتاب را سطحی بخواند، بخشی را نخوانده بگذارد یا منفعلانه مطالعه کند. هدف، یادگیری اطلاعات به عنوان یک خواننده فعال است. خواندن فعالیتی هدفمند است که مستلزم تنظیم فعالیت‌های شناختی گسترده برای رمزگشایی و درک معنای متن است. ساخت‌های رمزگشایی ساده در خواندن به سوی الگوهای پیچیده‌تری که مستلزم وجود تعامل و جبران برای معنادار ساختن متن است تغییر می‌کنند (سامول و کیل ، 1984). خواندن فعالیتی چند بعدی است که در آن خواننده دست به استنتاج می زند و دانش قبلی خود را به تکلیف خواندن پیوند می‌دهد (ایزدی، 1383، به نقل از کراس و پاریس ، 1988) .

1-2 مقدمه………………………………………………………………………… 11
2-2 خواندن………………………………………………………………………. 11
3-2 عادت‌های خواندن………………………………………………………….. 15
1-3-2 مولفه‌های عادت‌‌های خواندن…………………………………………… 15
4-2 مدل‌های خواندن……………………………………………………………. 17
3-2 مطالعه………………………………………………………………………. 20
4-2 عادت‌های مطالعه………………………………………………………….. 22
5-2 مولفه‌های عادت به مطالعه…………………………………………….. 23
6-2 روشهای مطالعه………………………………………………………….. 33
1-6-2 خواندن اجمالی…………………………………………………………. 33
2-6-2 تندخوانی………………………………………………………………… 34
3-6-2 عبارت‌خوانی……………………………………………………………….. 35
4-6-2 دقیق‌خوانی……………………………………………………………….. 36
5-6-2 خواندن تجسسی……………………………………………………….. 37
6-6-2 خواندن انتقادی…………………………………………………………… 38
7-6-2 خواندن برای درک زیبایی و جنبه‌های هنری مطلب…………………… 38
7-2روشهای جدید مطالعه……………………………………………………….. 39
1-7-2 روش SQ3R ا……………………………………………………………….40
2-7-2 روش SQ6Rا………………………………………………………………. 41
3-7-2 روش SQ4R ا……………………………………………………………..42
4-7-2 روش SQ5Rا…………………………………………………………….. 43
5-7-2 روش مردر (MURDER) ا…………………………………………………..44
6-7-2 روش آموزش دوجانبه…………………………………………………….. 45
7-7-2 روش مطالعه مشارکتی………………………………………………….. 45
8-7-2 روش پرسیدن دوجانبه……………………………………………………. 46
9-7-2 روش خواندن انتقادی……………………………………………………… 47
8-2 مهارتهای مطالعه…………………………………………………………….. 47
1-8-2 ضرورت داشتن مهارت مطالعه…………………………………………… 48
9-2 آفات مطالعه…………………………………………………………………. 48
10-2 انجمن‌های خواندن و مطالعه………………………………………………. 51
11-2 پیشینه پژوهش……………………………………………………………… 58
1-11-2 پیشینه پژوهش در ایران………………………………………………… 58
2-11-2 پیشینه پژوهش درخارج از کشور……………………………………… 66
3-11-2 مروری بر استنتاج از پیشینه‌ها………………………………………… 71

فصل سوم: روش‌شناسی پژوهش

در این فصل به توضیح مباحث مهم در اجرای پژوهش مانند نوع پژوهش، روش پژوهش، جامعه آماری، نمونه و روش نمونه‌گیری، ابزار جمع‌آوری اطلاعات، روش اجرای پژوهش و روش تجزیه و تحلیل اطلاعات پرداخته شده است.
2-3 نوع و روش پژوهش
پژوهش حاضر، از نوع کاربردی، به روش پیمایشی، و از نظر هدف، توصیفیاست. مبانی نظری این پژوهش با استفاده از متون کتابخانه‌ای جمع‌آوری شده است.این پژوهش با دنبال کردن دقیق یک روند علمی و از طریق مطالعه تعداد نسبتا اندکی که از یک گروه بزرگ‌تر انتخاب شده‌اند، درباره بسیاری از عوامل به استنتاج‌هایی رسیده است.
4-3 جامعه و نمونه
جامعه آماری پژوهش را دانشجویان دانشگاه علامه طباطبایی تشکیل داده‌اند که در سال تحصیلی 1391 مشغول به تحصیل بوده‌اند. نمونه پژوهش حاضر، دانشجویان تحصیلات تکمیلی دانشکده روان شناسی و علوم تربیتی است که جامعه آماری شامل 1747 نفر دانشجو می‌باشد که با استفاده از جدول مورگان تعداد 313 نفربه صورت روش نمونه‌گیری تصادفی ساده انتخاب شده است که در این پژوهش 353 پرسشنامه جمع‌آوری گردید.
5-3 ابزار پژوهش
در متون روش تحقیق آمده است که همیشه برای هر نوع داده ابزار مناسب آن وجود دارد و انتخاب ابزارها باید متناسب با نوع داده‏ها باشد. در این پژوهش نیز دو پرسشنامه ساختاریافته به شرح زیر استفاده گردید:پرسشنامه اول مربوط به عادت‌های خواندن است که نور شاه‌ریز عبدالکریم و عامل حسن (2006) در پژوهش خود تحت عنوان “عادت‌ها و نگرش‌های خواندن در عصر دیجیتال در دانشکده کتابداری و اطلاع‌رسانی دانشگاه بین‌المللی اسلامی گمبار مالزی” به کار برده‌اند.در این پرسشنامه از پاسخنامه پنج درجه‌ای (هرگز، به‌ندرت، گاهی‌اوقات، اغلب و بیشتراوقات) و همچنین برخی سوالات چند جوابی استفاده شده است.به طور کلی این پرسشنامه از یک بخش عمومی و شش بخش تخصصی تشکیل می‏شود. بخش عمومی به جمع‏آوری اطلاعات جمعیت‌شناختی آزمودنی‏ها اختصاص پیدا می‏کند. و بخش تخصصی در جدول 3-1 آمده است:

1-3 مقدمه…………………………………………………………………….. 74
2-3 نوع و روش پژوهش………………………………………………………. 74
4-3 جامعه و نمونه…………………………………………………………….. 74
5-3 ابزار پژوهش……………………………………………………………….. 74
6-3 روش تجزیه و تحلیل داده‌ها……………………………………………… 76
7-3 روش اجرای پژوهش ………………………………………………………76

فصل چهارم: تجزیه و تحلیل داده‌های پژوهش

تجزیه و تحلیل داده‌ها به استنباط معنا از مشاهداتی که به عنوان بخشی از طرح پژوهش به عمل آمده است، اطلاق می‌شود. امروزه در بیشتر پژوهش¬هایی که مبتنی بر اطلاعات جمع¬آوری شده از موضوع مورد پژوهش می¬باشد، تجزیه و تحلیل اطلاعات از اصلی¬ترین و مهم¬ترین بخش¬های پژوهش محسوب می‌شود. داده‌های کمی با استفاده از نرم¬افزارهای آماری مورد تجزیه و تحلیل قرار می¬گیرند و پس از پردازش به شکل اطلاعات در اختیار استفاده¬کنندگان قرار می¬گیرند. در این فصل، اطلاعات گردآوری شده حاصل دو پرسشنامه با استفاده از روش‌های آمار توصیفی و استنباطی مورد تجزیه و تحلیل قرار می‌گیرد. در بخش اول یافته‌های توصیفی شامل اطلاعات جمعیت‌شناختی، میانگین و انحراف استاندارد و واریانس نمره‌های آزمودنی‌ها ارائه می‌گردد و در بخش دوم اولویت‌بندی در برخی متغیرها مورد بررسی قرار می‌گیرد.
2-4 یافته های توصیفی
1-2-4 اطلاعات جمعیت شناختی پژوهش: در این پژوهش که عادت‌های خواندن و مطالعه دانشجویان دانشگاه علامه طباطبایی مورد بررسی قرار می‌گیرد، گروه نمونه شامل 311 نفر از دانشجویان دانشکده روانشناسی و علوم تربیتی می‌باشد که تعداد 353 پرسشنامه جمع‌آوری گردید. در این بخش اطلاعات جمعیت شناختی آنها شامل (جنسیت، مقطع تحصیلی) به صورت توصیفی (فراوانی و درصد) ارائه می‌شود. جدول زیر چگونگی توزیع آزمودنی‌ها را برحسب جنسیت آنان ارائه می‌دهد.

1-4 مقدمه……………………………………………………………………… 79
2-4 یافته‌های توصیفی……………………………………………………….. 79
1-2-4 اطلاعات جمعیت‌شناختی پژوهش………………………………….. 79
2-2-4 پاسخ به پرسش اول پژوهش………………………………………… 80
3-2-4 پاسخ به پرسش دوم پژوهش………………………………………… 90
4-2-4 پاسخ به پرسش اصلی پژوهش……………………………………. 106

برای دانلود رایگان قسمت های بیشتراز فایل به انتهای مطلب مراجعه کنید

فصل پنجم: بحث، نتیجه‌گیری، پیشنهادها

1-5 مقدمه…………………………………………………………………………. 109
2-5 بحث و نتیجه‌گیری از یافته‌های پژوهش……………………………………. 109
1-2-5 بحث و نتیجه‌گیری یافته‌های پرسش اصلی پژوهش …………………..109
2-2-5 بحث و نتیجه‌گیری یافته‌های پرسش اول پژوهش ………………………111
3-2-5 بحث و نتیجه‌گیری یافته‌های پرسش دوم پژوهش……………………… 115
3-5 پیشنهادهای اجرایی پژوهش………………………………………………… 116
4-5 پیشنهادهایی برای پژوهش‌های آینده……………………………………… 117
فهرست منابع و مآخذ……………………………………………………………… 117
منابع فارسی………………………………………………………………………. 117
منابع انگلیسی……………………………………………………………………. 124

Abestract
Reading habits is one of the most important factors affecting the academic and social success of students. Replacing correct reading habits for learning, education and development of students in all fields is recommended. The purpose of this study is to investigate the reading and study habits of Graduate students of Faculty of Education and Psychology Allameh Tabataba’i University. In the present study of 313 cases among 1747 students were selected by simple random sampling, that 353 questionnaires were collected. Research instruments included Reading habits questionnaire Abdolkarim and Hassan And study habits questionnaire (PSSH) redwood, College Palsany and Sharma’s work. Validity was confirmed by experts And reliability using Cronbach’s alpha, For two of the questionnaire was calculated 0/96 and 0/85. Data using descriptive statistics (frequency, frequency distribution, mean, standard deviation and variance) were analyzed with SPSS software. The findings indicate that students have been chosen textbooks as a top priority for all types of materials. The amount of time reading an hour a day, and 8-7 hours per week; Respondents chose the internet, the first conduit to access reading materials Who prefer to read at night and at home; The purpose of reading is the first priority information. The main problems of the students in the study habits of Exams The average (1/365), Motivation (1/394), Focus (1/411), Organizing time (1/447), Reminder (1/459), Read a chapter (1/523) and Listen and take notes (1/6). So it can be said Generally Students study was moderate. It seems that students read and study not learned the correct way. It is suggested The correct way of reading and study and good habits be taughtبلافاصله بعد از پرداخت به ایمیلی که در مرحله بعد وارد میکنید ارسال میشود.


فایل pdf غیر قابل ویرایش

قیمت25000تومان

خرید فایل word

قیمت35000تومان