انتخاب صفحه

مقدمه
HAZOP (hazard and operability study) تکنیکی برای تشخیص خطرها و تجزیه و تحلیل خطرها و ارتباط عملی با سیستم ها می باشد. این تکنیک از سال های خیلی قبل مورد استفاده بوده است.اما همچنین پابرجا و استوار می باشد و از لحاظ بین المللی به عنوان یکی از تکنیک های تشخیص خطر پیشرفته تلقی می شود. این تکنیک تا اخیرا به طور کلی محدود شده بود برای فرآیندهای صنعتی ( شیمیایی، داروسازی و نفت و گاز ) و هنوز هم به طور معمول برای این صنایع قابل اجرا و عملی می باشد. با وجود اینکه HAZOP یک تکنیک توانا می باشد. ولی با تمام این بحث ها به طور پیوسته به کار برده نمی شود و اغلب کارها به شکلی موثر انجام نمی شود. عنوان HAZOP با هر روشی که خطرها را تشخیص بدهد سازگاری دارد. ولی اغلب اوقات روش های اتفاقی برای تشخیص خطرها به کار برده می شود. در خیلی از موارد هنگامی که ما فکر می کنیم که روش مذکور HAZOP به شکلی درست به کار گرفته شده به نتیجه ای کم فایده و با خسارت زیادی مواجه می شویم و در اینجا می باشد که فکر می کنند روش مذکور نامناسب است در صورتی که آنها در یک موضوع کلیدی با شکست مواجه شده اند که آن، مدیریت روش مذکور بوده است وقتی که ما این تکنیک را به کار می گیریم این تکنیک ممکن است به طور نادرستی انجام شود اگر اهداف موجود در موضوعات پراکنده باشد و یا اینکه خود تکنیک اساسا منحصر شده باشد برای فرآیندهای صنعتی، عمومیت پیدا نکرده باشد. فهمیدن و درک کردن HAZOP آسان می باشد و ظاهرا به کارگیری آن نیز آسان می باشد. ولی براساس HAZOP بر روی کار تیمی نهاده شده است و این امر نیازمند به مدیریت و کنترلی دقیق می باشد که به طور واضح و روشن معلوم است که بدون این اصول (مدیریت و کنترل دقیق ) از تاثیر و سودمندی و بازدهی و کارآیی آن کاسته می شود. این موضوع در اینجا لازم نیست که زیادت اکید شود زیرا در سرتا سر این مجموعه تکرار شده است و در مورد آن بحث شده است. بنابراین یکی از اهداف این پروژه ارائه دادن یک توضیح صریح و بدون نقص از HAZOP می باشد، برای آنهایی که می خواهند این روش را یاد بگیرند. که ممکن است این افراد مبتدی باشند که قصد دارند این روش را بفهمند یا افراد آگاه و متخصص که می خواهند کارهای خود را با این روش بهبود ببخشند. هدف دیگر این رساله توضیح دادن اهمیت قوانین مربوط به فرآیندها می باشد. بنابراین به کارگیری HAZOP باید بیشترین سازگاری وبیشترین سودمندی را برای سیستم مذکور داشته باشد. اگر درهنگام تحقیقات و مطالعات نسبت به این موضوع کنترل درستی انجام نگیرد و تکنیک مورد نظر برای رسیدن به نتیجه ای بدون نقص تنظیم نشود آن را نمی توان HAZOP نام نهاد. زیرا آشفتگی های موجود در این تکنیک ما را از شناخت خطرهای موجود در سیستم ویا فرآیند دور می نماید. بنابراین شناخت خطرهای اساسی اداره موثر ایمنی و مطمئن کردن سیستم ها و ماشین آلاتی می باشد که می خواهیم سودمند واقع شوند است.

برای دانلود رایگان قسمت های بیشتراز فایل به انتهای مطلب مراجعه کنید

فهرست مطالب

چکیده:……………………………………………………………………………………….. 1
مقدمه …………………………………………………………………………………………2
تعریف HAZOP ؟………………………………………………………………………………. 6
HAZOP چیست؟ ……………………………………………………………………………….7
اهداف HAZOP : ا………………………………………………………………………………7
چه زمانی یک HAZOP شکل می گیرد؟…………………………………………………….. 9
HAZOP ساده………………………………………………………………………………….. 10
نقش HAZOP در تحلیل ایمنی………………………………………………………………. 10
سه هدف اصلی این مجموعه:………………………………………………………………. 12
تکنیک های تشخیص خطر: ……………………………………………………………………12
* HAZOP هازوپ………………………………………………………………………………. 13
HAZOP هازوپ …………………………………………………………………………………16.
تکنیک ها چگونه یکدیگر را کامل می نمایند………………………………………………… 17
تجزیه و تحلیل خطر HAZOP ا………………………………………………………………….20
مطالعات ابتدایی………………………………………………………………………………… 22
طراحی کردن تحقیقات و مطالعات……………………………………………………………. 23
برپا کردن جلسات تحقیق………………………………………………………………………. 25
کلمات کلیدی HAZOP ا………………………………………………………………………….29
گروه تحقیق HAZOP ا……………………………………………………………………………31
آموزش HAZOP و………………………………………………………………………………..ا.33
چک لیست فرآیند…………………………………………………………………………………. 36
واکنش ها …………………………………………………………………………………………..37
عملکردها…………………………………………………………………………………………. 39
تجهیزات…………………………………………………………………………………………… 39
لوله کشی و دریچه ها…………………………………………………………………………. 41
آلودگی خلاء و فشار………………………………………………………………………………41
ماشین آلات………………………………………………………………………………………. 43
کنترل تجهیزات…………………………………………………………………………………… 44
سوء عمل ها…………………………………………………………………………………….. 44
چک لیست ایمنی پرسنل……………………………………………………………………….. 45
ساختمان و ساختار……………………………………………………………………………….. 45
نواحی عملیات……………………………………………………………………………………. 46
جاده های درونی ………………………………………………………………………………….47
چک لیست جلوگیری از آتش……………………………………………………………………… 48
کلمات کلیدی اصلی و فرعی برای هر خط………………………………………………………..49
تولید فسفات دی آمونیوم :……………………………………………………………………….. 52
انواع HAZOP : ا……………………………………………………………………………………..53
مسئولیت ها : ……………………………………………………………………………………….54
روش HAZOP ا…………………………………………………………………………………………56
گزارش و مرور : «مضمون گزارش» خلاصه :……………………………………………………… 64
فاکتورهای موفقیت : ………………………………………………………………………………..66
یک تشریح از تحقیق HAZOP برای یک بهره برداری مداوم ……………………………………..67
تزریق متانول:……………………………………………………………………………………….. 69
اطلاعات عمومی فرآیند:……………………………………………………………………………. 70
3. Develop HAZOP Worksheet ا…………………………………………………………………..85
منابع:…………………………………………………………………………………………………..113

 

HAZOP ساده
یک HAZOP ساده در مرحله طراحی اولیه برای گسترش جزئیات طراحی ها برای یک تجهیزات با مقیاس کم و تجهیزات ساده یا آزمایش آنان هدایت شده است. جزئیات اطلاعات و مشخصات در خارج از خط است اما کلید شناسایی مربوط به خطر و توانایی است که احتیاج به توجه زمان در گسترش طراحی ها دارد.جزئیات HAZOP : کاربرد های زیادی از تکنیک HAZOP است که به عنوان چک نهایی در زمانی که جزئیات طراحی برای ماشین ها کامل شده است هدایت شده است. آنالیز های آنان توانایی یک مرور بر مشخصات مورد نیاز را دارد. یک جزئیات HAZOP می تواند در یک سهولت بوسیله مرور بر اصطلاحات اجرا هدایت شود و به خط های تحقیق تقسیم شده است که به وسیله یک ترکیب اولیه و ثانویه از کلمات کلیدی تهیه شده است. سوالات برای هر کلمه کلیدی باید در مشکلات مشخص مطرح شود که شامل:
* چه چیزی ممکن است دلیل یک انحراف با منبع در کلمه کلیدی باشد؟
* نتایج کلمات کلیدی چه چیزهایی هستند؟
* چه عملیاتی برای جلوگیری از تاثیرات غیر قابل قبول مورد نیاز است؟
در شکل 2 نشان داده شده است که 2 کلید شامل:
* اطلاعات بیشتر مورد نیاز است
* انحراف، دلیل و نتایج شناسایی شده اند و عملیات ها و تاثیرات ثبت شده اند.
نقش HAZOP در تحلیل ایمنی
تولید یک محصول ایمن با کاربردی مطمئن فعالیت های تصادفی نیستند. بلکه در اینجا نیاز به توجه دائمی به ایمنی در تمام طول چرخه حیات محصول می باشد. یکی از جنبه های قابل توجه ایمنی فرهنگ ایمنی می باشد که در تمام افراد باید از موضوعات امنیتی آگاه باشد و مشکلاتی که باعث به هم خوردن ایمنی می شود را بشناسد و همچنین آمادگی داشته باشد که اعمال به کارگیری روش های مهندسی ایمنی درون چرخه یا سیکل حیات برای اطمینان از حصول درجه قابل قبول ایمنی در سیستم گفته می شود.و از تحلیل ایمنی استفاده می شود که به دیگران ( مانند مدیران و مشتریان ) نشان دهند که سطح ایمنی مورد نظر حاصل شده است. برای اینکه تحلیل ایمنی بدرستی انجام شود، اینکار را باید با شناسایی خطرات موجود در سیستم آغاز کنیم پس آنها را تحلیل و بررسی نموده تا ریسک risk مربوط به آنها مشخص گردد. یکی از معروفترین روش ها برای شناسایی خطرات و تحلیل عوامل و نتایج مربوط به آن ها HAZOP است. لذا این روش در مراحل اولیه روال تجزیه و تحلیل به کارگرفته می شود. بعد در ادامه چرخه حیات و تعریف سیستم از طریق ذکر خصوصیات، ذکر خصوصیات مجدد، طراحی، اصلاح و بکارگیری سیستم خطرات جدید و عوامل جدید در این هنگام به دلیل افزایش جزئیات امکان شناسایی دقیق تر آن ها ممکن می شود از این رو می باشد که بهتر است HAZOP در چند مرحله در سیکل انجام شود. این روش باعث افزایش اطمینان از حصول ایمنی لازم می شود. با استفاده از فقط یک روش نمی توان به ایمنی سیستم اطمینان داشت و برای اینکار باید یک سری کامل از تحلیل های امنیتی به کار گرفته شود و باید در تمام طول چرخه حیات سیستم وجود داشته باشند و هر چه تنوع این روش ها بیشتر باشد می توان اطمینان بیشتری به سیستم مورد نظر داشت. در شرایط ایده ال، اطمینان بر ایمنی سیستم با پیشرفت تحلیل ایمنی افزایش می یابد و تا زمانی که سیستم برای کار حاضر شود باید به یک سطح قابل قبولی رسیده باشد (ایمنی) در آن هنگام هم نباید تحلیل ایمنی متوقف شود ایمنی باید در تمام طول چرخه یا سیکل حیات سیستم بررسی شود، مخصوصا هنگامی که تغییراتی در سیستم اعمال می شوند و یا تبدیلاتی در محیط آن ایجاد می گردد. در این شرایط HAZOPمی تواند که یک وسیله بسیار ارزشمند باشد.

سه هدف اصلی این مجموعه:
* توضیح واضحی از هازوپ (HAZOP) ارائه کند تا هر کس که مایل باشد بتواند این روش را درک نماید.
* اهمیت نظم این فرآیند را بررسی نماید تا اینکه کارآیی بیشتر و موثرتری داشته باشد. در این مجموعه هازوپ به صورت کلی توصیف می شود تا بتوان آن را در هر نوع صنعت و سیستم به کار ببریم همچنین با توضیح کاربرد این روش در سیستم های قابل برنامه ریزی الکترونیکی و با ارائه چند مثال، این پروژه مشکلات موجود در به کارگیری تکنیک HAZOP را در محیط ها و تکنولوژی های جدید تعریف می نماید. و چگونگی حمل آن ها را نشان می دهد.
تکنیک های تشخیص خطر:
این قسمت در ابتدا یک دیدگاه از تکنیک های تشخیص خطر را بیان می دارد پس نشان می دهد که چگونه دو تا از تکنیک های استوار یکی HAZOP و دیگری FMEA ( روش های معیوب و اثرات را تجزیه و تحلیل کردن ) تفسیرهای متفاوتی را بیان می دارد. این قسمت نکاتی را که تکنیک های متفاوت از دیدگاه های متفاوت بیان می دارند،ارائه می دهد. سپس نشان می دهد که چگونه دو تا دیگر از تکنیک های تجزیه و تحلیل ایمنی یکی Fault FTA event tree) ( tree analysisودیگری analysis ETA)( یک راه دقیق و درست را از طریق آزمایش کردن پیش بینی می نماید و نشان داده می شود که چگونه روش های مذکور علت ها و نتایج مربوط به خطرهای تشخیص داده شده را پیش بینی می نماید. در این جا یک سری از تکنیک ها که برای تجزیه و تحلیل خطرهای موجود در سیستم مورد استفاده قرار می گیرد. وجود دارد که بعضی از آن ها که شبیه معمول هستند به طور خلاصه توضیح داده خواهند شد که این تکنیک ها هستند.
* What if چه اتفاقی خواهد افتاد اگر ….؟
* عمل متقابل بین اجزاء
* تجزیه و تحلیل منطقه ای یا ناحیه ای
* یک لیست از کارهایی را که باید انجام داد پیدا کردن و بررسی نمودن (Checklist)
* روش های معیوب و اثرات حاصل از آن را بررسی نمودن (FMEA)

برای دانلود رایگان قسمت های بیشتراز فایل به انتهای مطلب مراجعه کنید  مقطع کارشناسی ارشد

بلافاصاله بعد از پرداخت به ایمیلی که در مرحله بعد وارد میکنید ارسال میشود.


فایل pdf غیر قابل ویرایش

قیمت25000تومان

خرید فایل word

قیمت35000تومان