انتخاب صفحه

فهرست مطالب

چکیده……………………………………………………………………………………………..1

برای دانلود رایگان قسمت های بیشتراز فایل به انتهای مطلب مراجعه کنید

فصل اول: کلیات تحقیق

به اعتقاد روانشناسان تربیتی ، هوش کیفیتی است که مسبب موفقیت تحصیلی می‌شود و از این رو یک نوع استعداد تحصیلی به شمار می‌رود. آنها برای توجیه این اعتقاد اشاره می‌کنند که کودکان باهوش نمره‌های بهتری در دروس خود می‌گیرند و پیشرفت تحصیلی چشم گیری نسبت به کودکان کم هوش دارند. مخالفان این دیدگاه معتقدند کیفیت هوش را نمی‌توان به نمره‌ها و پیشرفت تحصیلی محدود کرد، زیرا موفقیت در مشاغل و نوع کاری که فرد قادر به انجام آن است و به گونه کلی پیشرفت در بیشتر موقعیتهای زندگی بستگی به میزان هوش دارد.
از طرفی، یکی از ویژگی های اساسی انسان آگاهی از رفتار خود و برخورداری از نیروی تفکر است . به عبارت دیگر انسان می تواند از رفتار خود اگاه باشد و در برخورد با مسائل و امور متفاوت از نیروی تفکر خود استفاده کند (شریعتمداری، 1379 ). اگر چه علاقه به توسعۀ توانایی های تفکر انتقادی در محافل آموزشی پدیده ای جدید نیست و منشاء چنین علاقه ای به مکتب افلاطون برمی گردد (مایرز، ترجمۀ ابیلی، 1386 ). برای آنکه نسلی پویا و تلاشگر داشته باشیم، باید شیوه های قضاوت دربارۀ جامعه و تفکر در مورد زندگی خویش و دیگران را بیاموزیم.

1-2-عنوان و موضوع تحقیق
عنوان تحقیق ((بررسی رابطه بین هوش چندگانه و تفکر انتقادی مدیران دانشگاههای آزاد اسلامی استان اردبیل)) می باشد. موضوع اصلی این تحقیق، بررسی رابطه بین هوش چندگانه با میزان تفکر انتقادی مدیران دانشگاههای آزاد اسلامی استان اردبیل است.

1-3-بیان مساله
مدیریت یک سازمان برای انطباق با تغییرات و به منظور بقا و رشد در محیطهای جدید، ویژگیهای خاصی را می طلبد که عموماً مدیران برای پاسخ به آنها با مشکلات بسیاری مواجه می‌شوند. مدیران موفق عصر تغییر و آشوب مدیرانی هستند که هوشمندانه و توانمندانه بتوانند کشتی سازمان را با بهره گیری از انواع هوشها به سر منزل مقصود برسانند.
سازمانها برای اینکه بتوانند در محیط پرتلاطم ورقابتی امروز باقی بمانند، باید خود را به شیوه های تفکر نوین سازمانی مجهزسازند و به طورمستمر خود را بهبود بخشند. در این زمینه یکی از مهمترین مولفه های شخصیتی که می تواند به مدیران و متولیان سازمان کمک کند. هوش چندگانه و تفکر انتقادی است که مدیران با بالا بردن توان و قدرت تفکر انتقادی قادر به حل مسائل جاری خواهند بود (مختاری پور و سیادت، 1384، 20).
امرزه اکثر سازمان‌ها و افراد، هوش و تفکر انتقادی را مزیتی رقابتی و قابلیت استراتژیک می‌دانند. در محیط و بازار جهانی، هوش و تفکر انتقادی بالا اهرم های مورد نیاز رهبران و مدیران تلقی می‌شوند. سازمان‌ها و مدیرانی که ارزش استراتژیک اینها را درک کنند، می‌توانند از تفاوت‌ها و تنوع ها برای ایجاد مزیت رقابتی استفاده کنند. از این‌رو:

– افراد دارای هوش و تفکر انتقادی بالا قادرند اثر قابل توجهی بر راهبردهای مدیریتی مختلف داشته باشند. این افراد جزء دارایی‌های ارزشمند سازمان هستند و به خصوص در زمان بحران ارزش خود را بیشتر نمایان می‌سازند.
– با گسترش فعالیت‌ها، نیاز به قابلیتی که مدیران را دربرخورد با پیچیدگی‌های مختلف محیطی پیش رو یاری رساند، بیش از پیش احساس می‌شود لذا مدیرانی که قادر به درک پیچیدگیهای مدیریتی در کلاس جهانی باشند. به عبارتی دارای هوش چندگانه و قدرت تفکر انتقادی بالا باشند، موفق تر عمل کرده و بهتر میتوانند به اهداف سازمانی برسند (رحمانی و تهران پور، 1388، 40-42).
گاردنر (1983) بیان داشت که هر انسان دارای حداقل از هفت هوش طبیعی برخوردار است. وی این هوشها را تحت عناوین هوش زبانی یا کلامی ، هوش موسیقیایی یا موزون ، هوش منطقی یا ریاضی ، هوش بصیری یا فضایی ، هوش بدنی یا جنبشی ، هوش درون فردی ، هوش میان فردی اعلام کرد. همچنین در سال 1999 هوش طبیعت‌گرایی را هم به هفت هوش دیگر اضافه کرد (حسین نژاد و بالغی زاده، 1381، 44).
با توجه به موضوعات گفته شده در این تحقیق بر آنیم تا رابطه بین هوش چندگانه مدیران دانشگاههای آزاد اسلامی منطقه13 با میزان تفکر انتقادی آنها را بر اساس نظریه هوش چندگانه گاردنر و تفکز انتقادی تفکر انتقادی واتسون و گلیزر بسنجیم.

1-1-مقدمه :………………………………………………………………………………………2
1-2-عنوان و موضوع تحقیق : ………………………………………………………………… 2
1-3-بیان مساله : ………………………………………………………………………………. 2
1-4-اهداف تحقیق : ……………………………………………………………………………. 3
1-5-سوال تحقیق : …………………………………………………………………………….. 4
1-6-فرضیه‏های تحقیق : ………………………………………………………………………. 4
1-7-اهمیت و ضرورت تحقیق : ……………………………………………………………….. 5
1-8-قلمرو تحقیق : ……………………………………………………………………………. 5
1-9-متغیرهای تحقیق……………………………………………………………………………6
1-9-تعریف عملیاتی متغیرهای تحقیق : …………………………………………………….. 7
1-10-ساختار تحقیق : ………………………………………………………………………… 7

فصل دوم : ادبیات تحقیق

با وجودی که «هوش» یکی از آن موضوعاتی است که در حوزه روان‌شناسی، بسیار مورد بحث قرار گرفته است امّا تعریف استانداردی از این که چه چیزی دقیقاً تشکیل دهنده «هوش» است وجود ندارد. برخی پژوهشگران هوش را یک قابلیت منفرد و عمومی می‌دانند در حالی که برخی دیگر اعقتاد دارند که هوش دربرگیرنده دامنه‌ای از مهارت‌ها و استعدادهاست.
هوش از جمله مواردی است که بسیار مورد توجه روان شناسان بوده و در طول تاریخچه روانشناسی تلاش بر این بوده که ماهیت هوش ، انواع آن ، تغییر پذیری آن و … ، مورد بررسی قرار گیرد. وقتی درباره هوش صحبت می‌شود، ویژگی هایی چون یادگیری سریع و زیاد ، محاسبات دقیق و فوری و راه حل های جدید به ذهن خطور می‌کند.
بطور کلی تعاریف متعددی از هوش صورت گرفته است و بر این اساس طبقات مختلفی از انواع هوش نیز مطرح شده است. ثوراندیک ، اسپیرمن ، ترستون استرن برگ ، گاردنر افرادی هستند که انواعی از هوش را بر اساس تعاریفی که از آن ارائه کرده ساخته‌اند.
پدیده هوش که بارزترین فعالیت قوای ذهنی بشر است و قدرت سازگاری او با محیط را فراهم می‌آورد. واژه هوش کیفیت پدیده خاصی را که دارای حالت انتزاعی بوده و قابل رویت نیست بیان می‌کند به عبارت دیگر هوش واژه‌ای است که برای نشان دادن یک متغیر غیرحسی که تنها از طریق خواص آن قابل تفسیر است به کار می‌رود. بر اساس الگوی ساختار هوش میتوان راهبردهای آموزشی را برای تقویت مهارت‌های فراشناختی ارائه کرد.

2-1-2-مشکل تعریف هوش
معمولاً دو دلیل عمده برای اینکه چرا یک تعریف جامع از هوش که مورد اتفاق همه روانشناسان باشد ارائه نشده است وجود دارد.
1- تعریف یک مفهوم انتزاعی که مستقیماً قابل احساس نیست، آسان نخواهد بود و این مشکل به مبحث هوش محدود نمی‌شود. هنوز در روانشناسی معاصر برای مفاهیمی از قبیل انگیزه ، غریزه ، اضطراب و شخصیت تعاریف کاملاً دقیقی بیان نشده است (اسکوئیلر، 1372، ص 10). 2- مشکل دیگر در تعریف هوش وابستگی این مفهوم با فرهنگ جامعه است. مثلاً در یونان باستان توانایی افراد در سخنوری شاخص هوش به شمار می‌رفت. در میان برخی از قبایل آفریقای جنوبی فرد باهوش کسی است که در شکار حیوانات مهارت و جسارت فراوان نشان دهد، در حالی که همین فرد ممکن است در دیگر نقاط جهان فردی عقب مانده تلقی گردد (همان منبع).
البته مشکلی که در تعریف هوش وجود دارد بیشتر یک تعریف آکادمیک است و بیشتر در بحث‌های نظری و کتابهای درسی و کلاسهای دانشگاهی مطرح می‌شود و روانشناسان در عمل با آن روبرو نمی‌شوند.
2-1-3-تعریف هوش
با وجود همه‌ی مشکلاتی که برای تعریف هوش وجود دارد روانشناسان هر کدام تعاریفی از هوش ارائه کرده‌‌اند که به تعدادی از این تعاریف اشاره می‌شود.
بطور کلی تعاریف متعددی را که توسط روانشناسان برای هوش ارائه شده است، می‌توان به سه گروه تربیتی (تحصیلی) ، تحلیلی و کاربردی تفسیم کرد.
1- تعریف تربیتی هوش
به اعتقاد روانشناسان تربیتی ، هوش کیفیتی است که مسبب موفقیت تحصیلی می‌شود و از این رو یک نوع استعداد تحصیلی به شمار می‌رود. آنها برای توجیه این اعتقاد اشاره می‌کنند که کودکان باهوش نمره‌های بهتری در دروس خود می‌گیرند و پیشرفت تحصیلی چشم گیری نسبت به کودکان کم هوش دارند. مخالفان این دیدگاه معتقدند کیفیت هوش را نمی‌توان به نمره‌ها و پیشرفت تحصیلی محدود کرد، زیرا موفقیت در مشاغل و نوع کاری که فرد قادر به انجام آن است و به گونه کلی پیشرفت در بیشتر موقعیتهای زندگی بستگی به میزان هوش دارد.
2- تعریف تحلیلی هوش
بنابه اعتقاد نظریه پردازان تحلیلی ، هوش توانایی استفاده از پدیده‌های رمزی و یا قدرت و رفتار موثر و یا سازگاری با موقعیتهای جدید و تازه و یا تشخیص حالات و کیفیات محیط است. شاید بهترین تعریف تحلیلی هوش به وسیله « دیوید وکسلر » ، روان شناس امریکایی ، پیشنهاد شده باشد که بیان می‌کند: هوش یعنی تفکر عاقلانه ، عمل منطقی و رفتار موثر در محیط.
3- تعریف کاربردی هوش
در تعاریف کاربردی ، هوش پدیده‌ای است که از طریق تستهای هوش سنجیده می‌شود و شاید عملی‌ترین تعریف برای هوش نیز همین باشد.
براى تعریف هوش چند نوع برخورد به این مفهوم در برابر داریم. دو برخورد متداول‏تر، رهیافت روان‏سنجى ، رهیافت پردازش اطلاعات و رهیافت رشد است. شیوۀ برخورد اول را فرانسیس گالتون انگلیسى و دیدگاه رشد را ژان پیاژه سویسى بنیاد نهاد.

1- رهیافت روان‌ سنجى‏
فرانسیس گالتون انگلیسى در کتاب خود، نبوغ ارثى (1869) این نظر را مطرح کرد که تواناییهاى ذهنى انسان قابل اندازه‏گیرى است. بر اساس این نظریه، بینه و سیمون آزمونى براى اندازه‏گیرى هوش طرّاحى کردند. آزمون آنها بر تعریف زیر استوار است:
در مفهوم هوش، استعداد فکرىِ بنیادینى وجود دارد. این استعداد فکرى، توان داورى است و مى‏توان آن را ‘حس خوب‏`، ‘حس عملى‏`، ‘قریحه‏` و ‘استعداد فکرىِ فرد براى تطبیق با محیط` نامید. بنابراین، خوب داورى‏کردن، خوب درک‏کردن و خوب استدلال‏کردن فعالیتهاى اساسى هوش‏اند.
آزمون سیمون و بینه مجموعه‏اى از مسائل است که از کودک انتظار مى‏رود بدون استفاده از یادگیرى‏هاى قبلى یا حافظه طوطى‏وار، و با یارى‏گرفتن از نیروى داورى و استدلال خویش، از پس حل آنها بر آید، گرچه در این باره که آیا مى‏توان از کودک، یا هر فردى، انتظار داشت که مستقل از پیشینه اطلاعاتى خویش به پرسشهایى پاسخ صحیح بدهد جاى پرسش و تأمل است.
درهرحال، بینه دریافت که نسبت سن عقلى کودک به سن حقیقى‏اش تقریباً در تمام مراحل رشد او ثابت است. براى مثال، کودکى که در چهار سالگى سن عقلىِ او دو سال است، به احتمال زیاد در هشت سالگى سن عقلى او چهار سال نشان مى‏دهد، یعنى سن عقلى این کودک در برابر سن عقلى ِ کودک ‘بهنجار` همواره نسبت یک به دو خواهد بود.
نسبت تقریباً ثابت بین سن حقیقى (یا تقویمى) و سن عقلى را ضریب هوشى، بهره هوشى یا هوش‏بهر مى‏نامند. این آزمون و معادله منتج از آن‏ مبناى همه ارزیابیها و سنجشهاى مهارتهاى ذهنى قرار گرفت.
براى پیداکردن ضریب هوشى، سن عقلىِ فرد را بر سن حقیقى یا تقویمى ِ او تقسیم مى‏کنیم: دو تقسیم بر چهار مساوى 1/2 یا 5/0 خواهد بود. با ضرب کردن این عدد در 100، عدد 50 به دست مى‏آید که بهرۀ هوشى یا ضریب هوشىِ کودکِ مورد بحث است.
در مثالى دیگر، اگر سن عقلىِ یک فرد بیست‏ساله در حد 15 سال باشد، معادله چنین خواهد بود: 15 تقسیم بر 20، که عدد 5/7 تقسیم بر 10 یا 75/0 را به‏دست مى‏دهد. با ضرب کردن این عدد در 100 به رقم 75 مى‏رسیم که بهرۀ هوشى چنین فردى است. بر این قرار، ضریب هوشى ِ فردى که سن عقلى‏اش 12 و سن حقیقى‏اش نیز 12 سال باشد، یک‏یکم یا 100 است. فردى که سن حقیقى‏اش 18 اما سن عقلى او 22 سال باشد داراى ضریب هوشىِ‏ 22 تقسیم بر 18 باشد داراى بهره هوشىِ 22/1 (و با ضرب شدن در عدد صد) معادل 122 خواهد بود.
دقت کنیم که وقتى مى‏گویند کسى در سن 40 سالگى از ضریب هوشىِ 160 برخوردار است، یعنى 160 40x تقسیم بر 100 مساوى است با 64؛ و سن عقلىِ چنین فرد نیکبختى در حد فردى 64 ساله خواهد بود. حالا پرسش این است که مگر، در تجربه و در عالم واقع، هر فرد 64 ساله‏اى تقریباً دو برابر فردى 40 ساله از توانایى یادگیرى و مهارت ذهنىِ برخوردار است؟ پاسخ این است که نظریۀ سنجش هوش و تکنیکهاى تخمین ضریب عددى براى هوش، مربوط به دورۀ رشد کودک است.

2-1-بخش اول : هوش …………………………………………………………………………9
2-1-1-مقدمه :………………………………………………………………………………….9
2-1-2-مشکل تعریف هوش : …………………………………………………………………9
2-1-3-تعریف هوش : …………………………………………………………………………9
2-1-4-هوش و مسئله طبیعت ـ ‏تربیت : ………………………………………………….12
2-1-5-عوامل موثر بر هوش : …………………………………………………………… 13
2-1-6-انواع آزمونهای هوش : ……………………………………………………………. 13
2-1-7-طبقات هوش : ……………………………………………………………………… 14
2-1-8-تاریخچه و نظریه‌های مربوط به هوش : …………………………………………. 14
2-1-9-انواع هوش از دیدگاه ثرندایک : ……………………………………………………19
2-2-بخش دوم : تفکر انتقادی : ……………………………………………………………23
2-2-1-مقدمه :………………………………………………………………………………. 23
2-2-2-اهمیت افکار انسان :…………………………………………………………………24
2-2-3-انوع افکار انسان : …………………………………………………………………..24
2-2-4-افکار هدفمند در مقابل افکار بی‌هدف : ……………………………………………25
2-2-5-عوامل بستر ساز تفکر : …………………………………………….. …………….25
2-2-6-فکر نقاد : …………………………………………………………………………… 27
2-2-7-تعریف تفکر انتقادی : …………….. ……………………………………………….28
2-2-8-اهمیت و ضرورت تفکر انتقادی : ………………………………………………….29
2-2-9-مفهوم تفکر انتقادی :………………………………………………………………..30
2-2-10-مقایسه تفکر عادی و تفکر انتقادی :………………………………………………30
2-2-11-ویژگی های تفکر انتقادی : ……………………………………………………….31
2-2-12-اجزای اصلی تفکر انتقادی :………………………………………………………32
2-2-13-مهارت تفکر انتقادی : …………………………………………………………….34
2-2-14-تفکر انتقادی در اسلام……………………………………………………………..36
2-3-بخش سوم: پیشینه تحقیق :…………………………………………………………38
2-3-1-مقدمه :……………………………………………………………………………….38
2-3-2-تحقیقات انجام شده در خارج از کشور :…………………………………………..38
2-3-3-تحقیقات انجام شده در داخل کشور : ……………………………………………39

فصل سوم: روش تحقیق

در تحقیق حاضر برای جمع آوری اطلاعات از روشهای میدانی و کتابخانه ای استفاده خواهد شد. بدین ترتیب که به منظور تدوین ادبیات تحقیق از روش کتابخانه ای و برای جمع آوری اطلاعات به منظور آزمون فرضیه های تحقیق از روش میدانی استفاده می شود.
پژوهش حاضر از نظر روش، پیمایشی و از حیث هدف، کاربردی است. در روش پیمایشی، داده را از موارد نسبتاً زیادی جمع آوری می کنند. در این روش، مشخصات افراد به عنوان افراد مورد توجه نیست، بلکه با آمارهای کلی سرو کار دارد که نتیجه انتزاع داده هایی است که از موارد متعدد بدست آمده است و سپس روی آنها مطالعه می گردد و در تحقیق کاربردی از نتایج تحقیق در تصمیم گیریها و سیاستگذاریها و همچنین برنامه ریزی ها استفاده می شود (حافظ نیا، 1381، 59 ).

3-2-جامعه و نمونه آماری
جامعه آماری تحقیق حاضر را مدیران (شامل؛ روئسا، معاونین آموزشی، دانشجویی، اداری و مالی، پژوهشی، فرهنگی، حراست، مسئول کارگزینی، مدیران آموزشی، مدیران دانشجویی، مدیران گروه) دانشگاه های آزاد اسلامی استان اردبیل تشکیل می دهد. با توجه به اینکه این تحقیق در فاصله زمانی بین آبان سال 1391 تا آخر بهمن ماه سال 1391 انجام شده است، در این فاصله زمانی تعداد 10 واحد و مرکز تابعه دانشگاه آزاد اسلامی استان اردبیل شناسایی شدند و تعداد جامعه 80 نفر می باشد ( منبع: سایت منطقه 2).
اطلاعات جامعه آماری فوق از نظر منطقه جغرافیایی شکل شماره 3- 1 و تعداد واحد و مرکز در هر منطقه، بصورت مفصل در جدول‌ شماره 3 – 1 آورده شده است.

پرسشنامه ی تفکر انتقادی واتسون_گلاسر
این آزمون دارای پنج آزمون فرعی است. که ما از سه آزمون بهره گرفته ایم. که مجموعاً شامل 16 سوال بود.
دستورالعمل: استنباط، نتیجه ای است که فرد از پدیده های به وقوع پیوسته به دست می آورد. مثلا اگر چراغهای خانه ای روشن باشد و از داخل خانه صدای موسیقی شنیده شود، شخص می تواند استنباط کند که احتمالا کسی در خانه است. این استنباط می تواند درست یا نادرست باشد مثلا ممکن است اهل خانه هنگام بیرون رفتن، چراغها و رادیو را خاموش نکرده باشند.
در این آزمون هر تمرین با عبارتی شروع می شود که لازم است صحیح در نظر گرفته شود. بعد از هر عبارت چند استنباط ممکن (نتایجی که هر فرد می تواند از عبارت ارائه شده، برداشت کند) آورده شده است. هر استنباط را بررسی کرده و درجه صحیح و غلط بودن آن را تعیین کنید. با توجه به توضیحات زیر، برای هر استنباط در پاسخنامه در محل مناسب علامت بگذارید.
استنباط صحیح : یعنی با توجه به مجموعه اطلاعات ارائه شده، احتمال آن از حد معقول بیشتر است.
استنباط احتمالا صحیح : یعنی بیشتر به نظر می رسد صحیح باشد تاغلط.
اطلاعات ناکافی است : یعنی از روی اطلاعات داده شده نمی توان گفت که آیا استنتاج بیشتر صحیح به نظر می آید یا غلط. به عبارتی اطلاعات داده شده برای قضاوت کافی نیست.
استنباط احتمالا غلط : یعنی بیشتر به نظر می رسد که غلط باشد تا صحیح.
استنباط غلط : به این خاطر که مطالب داده شده را بد تفسیر می کند یا به دلیل آنکه با خود آن مطالب یا استنباطهای صحیح حاصل از آن مطلب مغایرت دارد.

3-5-روائی و پایائی ابزار سنجش
در پژوهش حاضر برای تعیین روائی پرسشنامه محقق ساخته چندگانه، از روایی صوری یا نمادین استفاده گردیده است، بدین ترتیب که پرسشنامه اولیه تنظیم شده، ابتدا در اختیار اساتید مدیریت دولتی و کارشناسان امر قرار داده شده تا در رابطه با روایی پرسشنامه، اینکه سؤالات طرح شده، آنچه را که مد نظر است، اندازه‌گیری می‌کند یا نه؟ اظهار نظر نماید.بعد نظرهای اساتید و کارشناسان در پرسشنامه لحاظ و تغیرات لازم در سؤالات بوجود آمد.
برای بر آورد پایایی پرسشنامه از روش آلفای کرونباخ استفاده شده است. بر این اساس مقدار آلفا با لحاظ کردن تعداد 20 پرسشنامه و با استفاده از نرم افزار SPSS، برای پرسشنامه هوش چندگانه برابر با 906/0 و برای پرسشنامه تفکر انتقادی برابر با 832/0 بدست آمده است. بنابراین می‌توان گفت: اولا”سؤالات پرسشنامه همبستگی با یکدیگر دارند و دوماً پرسشنامه از پایایی بالایی برخوردار می‌باشد.

3-1-روش تحقیق : ……………………………………………………………………………43
3-2-جامعه و نمونه آماری : …………………………………………………………………..43
3-3-تعیین حجم نمونه و روش نمونه گیری :………………………………………………..44
3-4-ابزار جمع‌آوری اطلاعات :………………………………………………………………..45
3-4-1-پرسشنامه ی هوش چندگانه : ……………………………………………………. 45
3-5-روائی و پایائی ابزار سنجش : …………………………………………………………45
3-6-روش تجزیه و تحلیل داده‌های آماری………………………………………………….47

فصل چهارم تجزیه و تحلیل اطلاعات

4-1-بخـش اول: توصـیف آماری سؤالات عمومی پرسشنامه…………………………..48
4-2-بخـش دوم: توصـیف آماری متغیرهای تحقیق……………………………………..51
4-3-آزمون کولموگوروف ـ اسمیرنوف (K – S) برای تعیین طبیعی بودن توزیع نمرات ……………………………………………………………………………………………….63
4-4-بخـش سوم: تجـزیه و تحلیل استنباطی داده‌های آماری ( آزمون فرضیه‌های تحقیق)……………………………………………………………………………………….66

برای دانلود رایگان قسمت های بیشتراز فایل به انتهای مطلب مراجعه کنید

فصل پنجم نتیجه گیری و پیشنهادات

نتایج حاصل از آزمون فرضیه اصلی تحقیق: این فرضیه بوسیله 32 سؤال مربوط به هوش چندگانه و16 سؤال مربوط به تفکر انتقادی مدیران دانشگاههای آزاد اسلامی استان اردبیل اندازه‌گیری شده است. با توجه به اینکه ‌t (7/4) بدست آمده از آزمون فرضیه اصلی بزرگتر از نکته بحرانی جدولt (67/1) در سطح خطاپذیری 05/0 =α می‌باشد، بنابراین می‌توان فرض H0 را رد کرد و فرض H1 ( اداعای محقق) را پذیرفت. بنابراین با سطح اطمینان 95 درصد می‌توان گفت که بین هوش چندگانه مدیران دانشگاههای آزاد اسلامی استان اردبیل و تفکر انتقادی آنها رابطه معنی داری وجود دارد.

نتایج حاصل از آزمون فرضیه فرعی اول: این فرضیه بوسیله 4 سؤال که ترکیبی از 4 سؤال اول (1 الی4) مربوط به هوش موسیقیایی و 16سؤال مربوط به تفکر انتقادی مدیران دانشگاههای آزاد اسلامی استان اردبیل اندازه‌گیری شده است. با توجه به اینکه ‌t (158/1) بدست آمده از آزمون فرضیه فرعی اول کوچکتر از نکته بحرانی جدولt (67/1) در سطح خطاپذیری 05/0 =α می‌باشد، بنابراین می‌توان فرض H0 را پذیرفت و فرض H1 ( اداعای محقق) را رد کرد. بنابراین با سطح اطمینان 95 درصد می توان گفت که بین هوش موسیقیایی مدیران دانشگاههای آزاد اسلامی استان اردبیل و تفکر انتقادی آنها رابطه معنی داری وجود ندارد

نتایج حاصل از آزمون فرضیه فرعی دوم: این فرضیه بوسیله 4 سؤال که ترکیبی از 4 سؤال دوم (5 الی8) مربوط به هوش حرکتی و16 سؤال مربوط به تفکر انتقادی مدیران دانشگاههای آزاد اسلامی استان اردبیل اندازه‌گیری شده است. با توجه به اینکه ‌t (19/5) بدست آمده از آزمون فرضیه فرعی دوم بزرگتر از نکته بحرانی جدولt (67/1) در سطح خطاپذیری 05/0 =α می‌باشد، بنابراین می‌توان فرض H0 را رد کرد و فرض H1 ( اداعای محقق) را پذیرفت. بنابراین با سطح اطمینان 95 درصد می‌توان گفت که بین هوش حرکتی مدیران دانشگاههای آزاد اسلامی استان اردبیل و تفکر انتقادی آنها رابطه معنی داری وجود دارد.

نتایج حاصل از آزمون فرضیه فرعی سوم: این فرضیه بوسیله 4 سؤال که ترکیبی از 4 سؤال سوم (9الی12) مربوط به هوش منطقی و16 سؤال مربوط به تفکر انتقادی مدیران دانشگاههای آزاد اسلامی استان اردبیل اندازه‌گیری شده است. با توجه به اینکه ‌t (63/2) بدست آمده از آزمون فرضیه فرعی سوم بزرگتر از نکته بحرانی جدولt (67/1) در سطح خطاپذیری 05/0 =α می‌باشد، بنابراین می‌توان فرض H0 را رد کرد و فرض H1 ( اداعای محقق) را پذیرفت. بنابراین با سطح اطمینان 95 درصد می‌توان گفت که بین هوش منطقی مدیران دانشگاههای آزاد اسلامی استان اردبیل و تفکر انتقادی آنها رابطه معنی داری وجود دارد.

نتایج حاصل از آزمون فرضیه فرعی چهارم: این فرضیه بوسیله 4 سؤال که ترکیبی از 4 سؤال چهارم (13الی16) مربوط به هوش فضایی و 16 سؤال مربوط به تفکر انتقادی مدیران دانشگاههای آزاد اسلامی استان اردبیل اندازه‌گیری شده است. با توجه به اینکه ‌t (09/4) بدست آمده از آزمون فرضیه فرعی چهارم بزرگتر از نکته بحرانی جدولt (67/1) در سطح خطاپذیری 05/0 =α می‌باشد، بنابراین می‌توان فرض H0 را رد کرد و فرض H1 ( اداعای محقق) را پذیرفت. بنابراین با سطح اطمینان 95 درصد می‌توان گفت که بین هوش فضایی مدیران دانشگاههای آزاد اسلامی استان اردبیل و تفکر انتقادی آنها رابطه معنی داری وجود دارد.

نتایج حاصل از آزمون فرضیه فرعی پنجم: این فرضیه بوسیله 4 سؤال که ترکیبی از 4 سؤال پنجم (17الی20) مربوط به هوش زبانی و16 سؤال مربوط به تفکر انتقادی مدیران دانشگاههای آزاد اسلامی استان اردبیل اندازه‌گیری شده است. با توجه به اینکه ‌t (27/3) بدست آمده از آزمون فرضیه فرعی پنجم بزرگتر از نکته بحرانی جدولt (67/1) در سطح خطاپذیری 05/0 =α می‌باشد، بنابراین می‌توان فرض H0 را رد کرد و فرض H1 ( اداعای محقق) را پذیرفت. بنابراین با سطح اطمینان 95 درصد می‌توان گفت که بین هوش زبانی مدیران دانشگاههای آزاد اسلامی استان اردبیل و تفکر انتقادی آنها رابطه معنی داری وجود دارد.

نتایج حاصل از آزمون فرضیه فرعی ششم: این فرضیه بوسیله 4 سؤال که ترکیبی از 4 سؤال ششم (21الی24) مربوط به هوش اجتماعی و 16 سؤال مربوط به تفکر انتقادی مدیران دانشگاههای آزاد اسلامی استان اردبیل اندازه‌گیری شده است. با توجه به اینکه ‌t (42/6) بدست آمده از آزمون فرضیه فرعی ششم بزرگتر از نکته بحرانی جدولt (67/1) در سطح خطاپذیری 05/0 =α می‌باشد، بنابراین می‌توان فرض H0 را رد کرد و فرض H1 ( اداعای محقق) را پذیرفت. بنابراین با سطح اطمینان 95 درصد می‌توان گفت که بین هوش اجتماعی مدیران دانشگاههای آزاد اسلامی استان اردبیل و تفکر انتقادی آنها رابطه معنی داری وجود دارد.

نتایج حاصل از آزمون فرضیه فرعی هفتم: این فرضیه بوسیله 4 سؤال که ترکیبی از 4 سؤال هفتم (25الی28) مربوط به هوش درون فردی و16 سؤال مربوط به تفکر انتقادی مدیران دانشگاههای آزاد اسلامی استان اردبیل اندازه‌گیری شده است. با توجه به اینکه ‌t (93/2) بدست آمده از آزمون فرضیه فرعی هفتم بزرگتر از نکته بحرانی جدولt (67/1) در سطح خطاپذیری 05/0 =α می‌باشد، بنابراین می‌توان فرض H0 را رد کرد و فرض H1 ( اداعای محقق) را پذیرفت. بنابراین با سطح اطمینان 95 درصد می‌توان گفت که بین هوش درون فردی مدیران دانشگاههای آزاد اسلامی استان اردبیل و تفکر انتقادی آنها رابطه معنی داری وجود دارد.

نتایج حاصل از آزمون فرضیه فرعی هشتم: این فرضیه بوسیله 4 سؤال که ترکیبی از 4 سؤال هشتم (29الی32) مربوط به هوش طبیعت‌گرایی و16 سؤال مربوط به تفکر انتقادی مدیران دانشگاههای آزاد اسلامی استان اردبیل اندازه‌گیری شده است. با توجه به اینکه ‌t (62/4) بدست آمده از آزمون فرضیه فرعی هشتم بزرگتر از نکته بحرانی جدولt (67/1) در سطح خطاپذیری 05/0 =α می‌باشد، بنابراین می‌توان فرض H0 را رد کرد و فرض H1 ( اداعای محقق) را پذیرفت. بنابراین با سطح اطمینان 95 درصد می‌توان گفت که بین هوش طبیعت‌گرایی مدیران دانشگاههای آزاد اسلامی استان اردبیل و تفکر انتقادی آنها رابطه معنی داری وجود دارد.

5-1-مقدمه : …………………………………………. …………………………………….75
5-2-نتیجه‌گیری : ……………………………………………… ……………………………75
5-3-پیشنهادها : …………………………………………. ……………………………….77
5-3-1-پیشنهادها در راستای تحقیق : …………………………… …………………….77
5-3-2-پیشنهادها برای محققان آتی : ………………………. ………………………….78
5-4-محدودیت‌های تحقیق : ………………………………………………………………..78
مـنابـع : ……………………………………………………………………………………….79
منابع فارسی…………………………………………………………………………………79
منابع لاتین…………………………………………………………………………………….81
پیوست ها…………………………………………………………………………………….82
پرسشنامه…………………………………………………………………………………….82
خروجی اس پی اس اس……………………………………………………………………87
چکیده انگلیسی……………………………………………………………………………..131

Abstract

The research method was Survey and Respect to the target application. The study population consists of Ardabil Islamic Azad University Managers. Morgan used to determine sample size by 95% Confidence level, obtained 66 sample size. simple sampling was used for Sampling. To collect data for this study Was used from two-adjusted standardized questionnaire, Gardner’s Multiple Intelligence Questionnaire and Watson-Glaser Critical Thinking Questionnaire. Stability of Organizational Intelligence questionnaire was 0/906%, and effectiveness questionnaire was 0/832%. To analyze the data collected through questionnaires, descriptive and inferential statistical methods was used. It was that to describe the question responses , frequency table and percentage of responses to each question are used. In deductive level Spearman correlation (r) to test the research hypotheses was used. To determine the significance level of r, t test was used. The findings showed that there is a significant relationship between multiple intelligences and critical thinking of Ardabil Islamic Azad University managers But then there is not a relationship between musical intelligence.بلافاصله بعد از پرداخت به ایمیلی که در مرحله بعد وارد میکنید ارسال میشود.


فایل pdf غیر قابل ویرایش

قیمت25000تومان

خرید فایل word

قیمت35000تومان