انتخاب صفحه

چکیده:

هدف از این تحقیق بررسی انواع زیستمواد فلزی، خواص مکانیکی و کاربردهای آنها میباشد. بههمین منظور از منابع و تحقیقات گسترده و جدید موجود در این زمینه استفاده شده است. در این تحقیق سعی شده است که اکثر زیست مواد فلزی و کاربردهایشان مورد بررسی قرارگیرند. در این راه فولادهای زنگنزن بخش عمدهای را به خود اختصاص دادهاند که در آن علاوه بر اشاره به گریدهای موجود و رایج فولادهای زنگنزن و کاربردهایشان، یک فولاد مارتنزیتی جدید مقاوم به سایش با نام X15 T.N معرفی شده و بسیاری از خواص آن با سایر گریدهای معروف مقاوم یه سایش مقایسه شده است که نشان دهنده مقاومت به سایش بالاتر و کیفیت خوب برش این فولاد است. همچنین فولادهای زنگنزن نیکل پایین مورد بررسی قرار گرفتند و چون این فولادها اساساً برای غلبه بر معایب مشهور Ti و مشکلات ناشی از آلرژیزایی Ni در فولادهای پرکاربردی مثل 316L ساخته شدهاند با آنها مقایسه شد که نشان دهنده استحکام کشش استاتیک و مقاومت به خمش چندگانه بالاتر آنها نسبت به آلیاژهای Ti و 316L میباشد. در ادامه نیز به سایر آلیاژهای فلزی مانند انواع آلیاژهای پایه کبالت، روشهای ساخت و کاربردهایشان، انواع آلیاژهای Ti خصوصاً آلیاژهای b −Ti با مزایای زیاد در کاربردهای زیستپزشکی (با داشتن پایینترین مدول الاستیک در بین آلیاژهای فلزی ایمپلنت و زیستسازگاری بالا)، آلیاژهای شکل حافظه (مفصلاً نیتینول) و سایر فلزات مورد استفاده در وسایل پزشکی مانند تانتالوم، زیرکونیو و غیره پرداخته شد. در بخش پایانی نیز به انواع ایمپلنتهای ارتوپدی خصوصاً ایمپلنتهای تثبیت داخلی اشاره شد و فولادهای نیکل پایین بهعنوان آلیاژی مناسب برای ساخت پلاکهای استخوانی کوچک معرفی شد.

برای دانلود رایگان قسمت های بیشتراز فایل به انتهای مطلب مراجعه کنید

فهرست مطالب :

چکیده ……………………………………………………………………………………….1

فصل اول: مقدمه

امروزه زیست مواد در پزشکی کاربردهای فراوانی پیدا کردهاست. گستره این مواد از فلزات
گرفته تا کامپوزیتها و پلیمرها متغییر است. بطور کل علم زیست مواد علم جدیدی بهشمار میرود و دانشمندان هنوز در حال تحقیق بیشتر در این زمینه برای تولید زیست موادی با کیفیت و زیست سازگاری بهتر میباشند. امروزه فعالیت در عرصه زیست مواد بهعنوان فعالیت در یک صنعت چند ده میلیارد دلاری بهشمار میرود که سود بسیاری را برای صاحبان آن به ارمغان آورده است. یک زیست مواد اساس ساخت ایمپلنتها و پرتزها را تشکیل میدهد چنانکه کارایی آن ایمپلنت یا پرتز بشدت تحت تاثیر نوع و کیفیت زیست موادی است که در ساختشان بهکار رفته است. در این تحقیق یک زیست مواد اینچنین تعریف میشود: »هر ماده ساختگ یای که برای جایگزین یا تعمیر و ترمیم طرزکار و عملکرد یک بافت بدنی که بطور پیوسته یا متناوب در تماس با مایعات بدن است استفاده میشود«[1]. این تعریف قدری محدود کننده است چرا که شامل مواد مورد استفاده برای وسایلی بهعنوان تجهیزات جراحی یا دندانپزشکی نمیشود. هرچند که این تجهیزات در معرض مایعات قرار داده می شوند ولی آنها جایگزین یا مکملی برای عملکرد بافت انسان نیستند که این باید مدنظر قرار گیرد، بههرحال آن موارد برای تجهیزات جراحی (خصوصاً فولادهای زنگنزن) در بخشهای بعدی موجود در این تحقیق (مواد فلزی) بطور مفید مورد بررسی قرار می گیرد.
در تعریف فوق الذکر موادی که برای پرتزهای خارجی مانند دست و پای مصنوعی یا سمعکها
استفاده می شوند مستثنی می باشند چرا که این مواد در معرض مایعات بدن نیستند. در معرض مایعات بدن قرار گرفتن معمولاً این را می رساند که زیست مواد در داخل بدن جای داده می شوند که این مکانها محدودیتهای سختی روی موادی که می توانند آنجا استفاده شوند ایجاد میکند. بطور کل یک زیست مواد باید دو خصوصیت را توماً با هم داشته باشد، یعنی هم زیستسازگار باشد و هم باید خواص مکانیکی و فیزیکی مناسبی داشته باشد. برای استفاده بهینه، یک زیست مواد باید قابلیت تغییر یا ماشین کاری برای شکلهای مختلف (با داشتن هزینه نسبتاً پایین) و دسترسی آسان را داشته باشد.

1-1- مقدمه …………………………………………………………………………………3

فصل دوم: زیست مواد

یکی از دلایل اولیه ای که از زیست مواد استفاده می شود برای تعویض فیزیکی بافتهای سخت یا نرمی می باشد که در طول بعضی فرایندهای پاتولوژیکی و آسیب شناسی صدمه دیده اند یا خراب شده اند. گرچه در اغلب مردم بافتها و ساختارهای بدن برای یک پریود زمانی گسترده ای انجام وظیفه میکنند، ولی ممکن است آنها از یکسری فرایندهای ویرانگر شامل شکست، عفونت و سرطانها رنچ ببرند که نهایتاً منجر به درد، از شکل افتادگی یا از دست دادن کارایی اشان می شود. شاید برداشتن بافتهای بیمار و جایگزین کردن آنها با بعضی از مواد ترکیبی مناسب، ممکن باشد.
(Orthopedics) :ارتو پدیکها –
یکی از برجست هترین حوزه کاربرد زیست مواد در ایمپلنتهای ارتوپدی است. هم التهاب استخوان ومفاصل (Osteoarthritis) و هم رماتیسم مفاصل از ساختار اتصالات با قابلیت حرکت آزادانهای مانند لگن (Hip)، زانو (Knee)، کتف (Shoulder)، قوزک (Ankle) و آرنج (Elbow) متاثر است (شکل2-4). درد در اینچنین اتصالاتی خصوصاً اتصالات یاتاقان – لنگری (Weight-Bearing) مانند لگن و زانو می تواند شایان توجه باشد و اثرات آن روی عملکرد گردشی کاملاً ویران کننده باشد.
از زمان ظهور و پیدایش بیهوشی، ضد عفونی و پادزیها جایگزینی این اتصالات با پروتزها ممکن شده است و تسکین درد و بازیابی حرکت و پویایی برای هزاران هزار بیمار به ارمغان آمده است. استفاده از زیست مواد در ایمپلنتهای ارتوپدی یکی از نقاط اصلی در این تحقیق می باشد. درسیستمهای قلبی – عروقی یا وابسته به گردش خون ( قلب و خون و رگها در یک سیستمگردش خون در سراسر بدن درگیر می شوند) مشکلات ممکن است در دریچ ههای قلب سرخرگهااتفاق افتد که هر دو آنها با موفقیت توسط ایمپلنتها درمان میشوند. دریچه قلب ممکن است از تغییر ساختاری که از باز و بسته شدن کامل رنج ببرد جلوگیری کند و دریچه بیمار می تواند با جانشینهای مختلف تعویض شود. بههرحال در ایمپلنتهای ارتوپدی، سرامیکها (کربنها که جزو سرامیکها در نظر گرفته شده) فلزات و پلی مرها بهعنوان ساختار مواد استفاده شده اند. سرخرگها خصوصاً سرخرگهای مسدود شده و رگهای دست و پا که با انباشت و رسوب چربی مسدود می شوند ممکن است در بعضی از موارد با جایگزینی قسمتهایی با سرخرگهای مصنوعی همراه باشد. با نگاه به جدول 2-1 پلیمرها برای پرتزهای آوندی گزینه مواد انتخابی هستند.
(Ophthalmics) :وابسته به چشم -بافتهای چشم می توانند از چندین بیماری که به کاهش دید و سرانجام نابینایی منتهی می شود، آسیب ببینند. بهعنوان مثال آب مرواریدها باعث کدر شدن لنزها می شوند که شاید با یک سری لنزهای پلیمری مصنوعی تعویض شوند. مواد برای لنزهای درون چشمی تماسی بخاطر اینکه در تماس مستقیم با بافتهای چشم هستند نیز مورد توجه زیست مواد می باشند که بهعنوان لنزهای درون چشمی برای حفظ کردن و بازگرداندن دید از آنها استفاده می شود.
(Dental Applications) :کاربردهای دندانپزشکی
داخل دهان، هر دو بافتهای نگهدارنده لثه و دندان ممکن است به آسانی بوسیله بیماریهای
باکتریایی خراب شوند. پوسیدگیهای دندان (کرم خوردگی)، غیر معدنی شدن و زوال دندانها که بافعالیت متابولیک در جرم دندان (یک لایه از مخاط که جمع می کند باکتریها را در روی سطح دندانها) همکاری می کنند، می تواند باعث از دست رفتن وسیع دندانها شود. دندانها چه تماماً و چه قسمتی از آنها می تواند با مواد گوناگونی تعویض یا بازسازی و ترمیم شوند (جدول2-1).
(Wound Healing) :درمان زخم وجرح -یکی از قدیمی ترین موارد استفاده ایمپلنتها را می توان در بخیه زدن و بستن زخمها جستجو کرد. مصریان باستان از کتان بهعنوان بخیه استفاده میکردند. مواد بخیه مرکب شامل هم پلیمر (اغلب مواد بخیه مرکب) و هم فلزات است (فولاد زنگنزن و تانتالوم). دیگر گونه درمان- جرح وسایل تثبیت کننده شکست (Fracture Fixation) می باشد که شامل پلاکهای استخوانی، پیچها، سوزنها، سیمها، میل هها و دیگر وسایل استفاده شده برای درمان شکست می باشد.گرچه بعضی از غیر فلزات (مانند پلاکهای استخوانی C-C) برای این منظور در حال تحقیق و مطالعه می باشند اما اغلب وسایل تثبیت شکست از فلزات بخصوص از فولادهای زنگنزن ساخته می شوند. سیستمهای دارو رسان: (Drug –Delivery Systems) یکی از حوزه های بهسرعت در حال رشد کاربرد ایمپلنتها، سیستمهای دارو رسان برایوسایلی بمنظور کنترل و به هدف رساندن داروها می باشند. تلاشهای زیادی برای ترکیب کردنمخازن داروها با وسایل قابل کاشت برای دستیابی به یک کنترل پایدار و بهینه شدهای صورت گرفته است. در بعضی از این تکنولوژیها از پلی مرهای جدید بهعنوان چرخهایی برای رساندن دارو استفاده شده است.
2-3- انواع زیست مواد:
زیست مواد انواع گوناگونی دارند که میتوان آنها را به دستههای فلزات (Metals)، پلیمرها (Polymers)، سرامیکها (Ceramics)، کامپوزیتها (Composites) و طبیعی (Natural) طبقهبندی کرد. گرچه در این تحقیق بسبب حجم زیاد مطالب بطور اختصاصی به زیست مواد
فلزی پرداخته شده و از توضیح عمیق در مورد سایر انواع زیست مواد صرفنظر شده است ولی در بخشهای بعدی فراخور شرایط به سایر زیست مواد نیز اشاراتی شده است.
– (Metals) :فلزت
فلزات استفاده وسیعی برای ایمپلنتهای بار-یاتاقان (Load-Bearing) پیدا کرده اند. محدوده
کاربردهای فلزات از سیمها و پیچها گرفته تا تثبیت کنندههای شکست و پرتزهای کل مفصل ها (Total Joint Prostheses) گسترده است. توضیحات مفصل فلزات در بخشهای بعدی آمده است. – (Natural Biomaterials) : زیست مواد طبیعیاین زیست مواد از حیوانات یا گیاهان مشتق می شود که مزیت آنها شبیه بودن به بافتهای بدن و سازگاری آن است. مواد طبیعی معمولاً مشکلات مسمومیت را که مواد ترکیبی دارند را از خود نشان نمی دهند. آنها ممکن است یک جلد پروتین مخصوص و دیگر نشان ههای بیوشیمیایی را با خود همراه داشته باشند که در درمان بافت یا متحد سازی می تواند مفید باشد.
یک مثال از مواد طبیعی کولاژن (Collagen) می باشد که شکل لیفی و تاری و ساختاری مارپیچ سه گانه (Triple–Helix) دارد. بیشتر از 50٪چرم گاو از کولاژن تشکیل شده است، پس در دنیای حیوانات به وفور یافت می شود. کولاژن یک ترکیب مشخص از بافتهای ارتباطی مانند استخوان، پوست، تاندون و رباط را تشکیل می دهد.
دست کم 10 نوع کولاژن در بدن وجود دارد. در این میان نوع I بیشتر در پوست استخوان و تاندونها پیدا می شود. نوع II در غضورف مفاصل و نوع III در یک ترکیب اصلی از وریدهای خونی یافت میشود. سایر مواد طبیعی شامل مرجان (Coral) ، چیتین (Chitin) جسم استخوانی در پوشش بعضی جانورانی مانند کرمها و سختپوستان، کراتین (Keratin) که در مو و ناخن یافت می شود و سلولز ( از گیاهان) می باشند.

طرحی شماتیک از اجزاء مختلف یک مفصل

طرحی شماتیک از اجزاء مختلف یک مفصل

2-1- برداشت کلی از زیست مواد و کاربردهای آنها در وسایل پزشکی ……………….6
2-2- کاربردهای زیست مواد ………………………………………………………………….9
2-3- انواع زیست مواد ……………………………………………………………………..14
2-4- مثالهایی از کاربرد زیست مواد …………………………………………………….16
2-5- احتیاجات فیزیکی و مکانیکی برای مواد قطعات پزشکی ………………………..24
2-5-1- شرایط بدن ………………………………………………………………………..25
2-5-2- قابلیت زیستسازگاری (Biocompatibility) ……………….ا…………………..27
2-5-3- رفتار مکانیکی و آزمونهای خواص مکانیکی ……………………………………28
2-5-3-1-آزمونهای خستگی …………………………………………………………..29
2-5-3-2- آزمونهای استاتیک: دیاگرامهای تنش-کرنش ………………………………30
2-5-3-3- آزمونهای سختی ……………………………………………………………..33
2-5-3-4- آزمون چقرمگی شکست ……………………………………………………34
2-5-3-5- آزمونهای سایش ……………………………………………………………..36
2-5-4- خواص مکانیکی استخوان ………………………………………………………37
2-5-5- مدول الاستیکی ………………………………………………………………..39
2-6- مواد فلزی ………………………………………………………………………..46
2-6-1- فولادهای زنگنزن ……………………………………………………………….55
2-6-1-1- مارتنزیتی …………………………………………………………………….58
2-6-1-1-1- معرفی یک فولاد مارتنزیتی جدید مقاوم به سایش ………………….60
2-6-1-2- فریتی …………………………………………………………………………68
2-6-1-3- آستنیتی …………………………………………………………………….69
2-6-1-4- آستنیتی دوتایی …………………………………………………………..72
2-6-1-5- سختی-رسوبی ……………………………………………………………72
2-6-1-8- نیکل پایین با نیتروزن بالا (Low-Ni & High-N) ……..ا…………………82
2-6-2- آلیاژهای پایه کبالت ………………………………………………………..88
2-6-2-1- سایر آلیاژهای ایمپلنت جراحی پایه کبالت ……………………………99
2-6-3- آلیاژهای تیتانیوم و پایه تیتانیوم ……………………………………………100
2-6-3-1- متالورژی فیزیکی …………………………………………………………103
2-6-3-2- تاثیر عناصر آلیاژی ………………………………………………………….104
2-6-3-4- سیستمهای آلیاژی ……………………………………………………….106
2-6-3-4-1- تیتانیوم خالص تجاری …………………………………………………108
2-6-3-4-2- آلیاژهای آلفا- شبه آلفا (near-a ) ……ا…………………………….109
2-6-3-4-3- آلیاژهای آلفا-بتا (a −b ) …….ا……………………………………….110
2-6-3-4-4- آلیاژهای بتا (b ) ………ا…………………………………………………113
2-6-3-5- خواص خستگی …………………………………………………………….116
2-6-3-6- خواص اصطکاکی و سایش ………………………………………………..119
2-6-4- مقایسه مواد ایمپلنت ارتوپدی ………………………………………………..120
2-6-6- سایر فلزات استفاده شده برای قطعات پزشکی …………………………..128
2-6-6-1- تانتالوم ………………………………………………………………………..128
2-6-6-2- زیرکونیوم ……………………………………………………………………..130
2-6-6-3- فلزاتی برای الکترودهای پزشکی ………………………………………..131
2-6-6-4- نقره …………………………………………………………………………..133

فصل سوم: ایمپلنتهای ارتوپدی

در معرض قرار گرفتن ایمپلنتهای ارتوپدی با نیروهای بیومکانیکی و بیوشیمیایی و واکنشهای بین ایمپلنتها و محیط بیولوژیکی ممکن است نهایتاً به شکست ایمپلنت آنهم بخاطر دلایل بیومکانیکی و بیوشیمیایی منجر شود. آسیبهای خستگی یا خوردگی خستگی یکی از علل مهم شکست ایمپلنتها میباشد. شرایط بارگذاری موضعی تنشهای خستگی را ایجاد میکند. بارگذاری دینامیک در حضور مایعات بدن نیز می تواند سبب حمله سطحی بوسیله فرسایش (Fretting)، خوردگی فرسایشی (Fretting Corossion) یا سایش در اتصالات ایمپلنت مانند سر پیچها (Screw Heads) و سوراخهای پلاک شود. یک حمله مرکب از خستگی با خوردگی تنشی می تواند همچنین سبب شکست سریع و ناگهانی در ایمپلنت شود.
PH نرمال مایعات بدن تقریباً خنثی و در حدود 4/7 می باشد. در محلولهای صدمه دیده، PH
خصوصاً در غده خونی (Hematoma) به سمت مقادیر اسیدی پایینتر از 4 شیفت پیدا می کند. از بین همه اجزا یونی پلاسمای خون و مایعات درون شبکه ای، نوعاً یونهای کلر بیش از همه به ایمپلنتهای فلزی حمله می کنند. چندین نوع از حملات خوردگی القایی کلریدی ( –Chloride induced) که بر ایمپلنتها اثر کرده اند گزارش شده است که شامل حفره ای شدن (Pitting)، خوردگی درون دانه ای و خوردگی شیاری ( Crevice Corossion) می باشند.
انواع مختلفی از نیروها بر ایمپلنتها و استخوان وارد میشوند. در یک سیستم عضلانی استخوانی سالم نیروهای اعمالی در تعادلند. وقتی یک استخوان می شکند تعادل نیروها بهم می خوردو
نیروهای عضلانی اجزاء استخوان را به جهات مختلف می کشند. درطی بازسازی عملی استخوان شکسته، اجزا به ایمپلنتهای ارتوپدی تثبیت کننده شکست متصل می شوند. اگر استخوان کاملاً تقلیل رفته باشد تمام ایمپلنت توسط استخوان نگهداری میشود. نیروهای اعمالی دوباره متعادل می شوند و فقط بارهای نسبتاً کوچک و غیر بحرانی بر ایمپلنت وارد می شود. بهرحال اگر استخوان کاملاً بازسازی و احیا نشود اگر فاصله و گاف شکست وجود داشته باشد یا اگر تکههایی از استخوان گم شود و از دست رفته باشد، آنگاه نیروهای یاتان – لنگری (weight-Bearing) به طور کامل متعادل نمی شوند و ممکن است بارها بطور غیر مطلوبی انتشار یابند. بهعنوان یک نتیجه، تنشهای خمش و پیچش می توانند در مناطقی از ایمپلنت که نگهداری و حمایت استخوان از دست رفته است متمرکز شوند. در این مناطق ایمپلنت متحمل بار گذاری سیکلی می شود و ممکن است ریسک آسیب خستگی افزایش یابد. برای ایمپلنت ضروری نیست که حتماً در منطقه تغییر شکل پلاستیک بارگذاری شود تا اینکه ترکهای خستگی رشد پیدا کنند بلکه هر زمان تمرکز تنشهای موضعی برای آغاز ترک خستگی در سطح ایمپلنت مناسب باشد ترکهای خستگی رشد پیدا می کنند. گسترش ترکهای خستگی به تعداد سیکل بارگذاری و شدت بارگذاری بستگی دارد. یک تخمین از تعداد سیکلهایی که یک ایمپلنت ممکن است در طول یک دوره زمانی مشخص متحمل شود از 54000 سیکل در ماه (بافرض 1 ساعت حرکت در روز) تا 324000 سیکل در ماه (با فرض 6 ساعت حرکت در روز) مختلف است (جدول3-1). خستگی یک علت مکرر و غالب در شکست
وسایل تثبیت شکست هیپ (Hip-Fracture-Fixation) می باشد.
3-2- انواع وسایل ارتوپدی:
بسته بهمدت کارکردشان دو دسته عمده از این وسایل وجود دارد؛ یکی ایمپلنت پرتزها (Prostheses) و دیگری ایمپلنتهای تثبیت کننده داخلی(Internal Fixation Implants) می باشند. ابزار پرتزی (شکل 3-1) ایمپلنتهایی هستند که بگونه ای طراحی شده اند تا در بدن تمام عمر باقی بمانند. آنها بهعنوان جایگزینهای مفاصل (Joint Replacements) (تعویض کردن
کل مفصل یا تنها یک بخش آن) یا بهعنوان جایگزین استخوان (Bone Replacement) (جایگزین کردن قسمتهای بزرگتر استخوان مثلاً بعد از قطع تومور) بهکار می روند. ابزار تثبیت داخلی (شکل 3-2) ایمپلنتهای طراحی شده برای تامین تثبیت موقت هستند. آنها برای حفظ و نگهداری شکل استخوان بازسازی شده مانند درمان شکست یا برای پروس ههای عملی ارتوپدیکی درست بهکار می روند. عموماً بعد از درمان وسایل تثبیت داخلی (که بدین منظور به- کاررفته است) از بدن خارج می شوند.

5
3-1- مقدمهای بر ایمپلنتهای ارتوپدی و شکست آنها ………………………………135
3-2- انواع وسایل ارتوپدی ……………………………………………………………..137
3-2-1- ابزار پرتزی …………………………………………………………………….140
3-2-2-1- پلاکهای استخوانی مستقیم (Straight Bone Plates) ….ا……………144
3-3- مواد ایمپلنت فلزی ……………………………………………………………….148
3-4- فولادهای نیکل پایین بهعنوان یک ماده موردنظر برای پلاکهای استخوانی کوچک ………………………………..و………………………………………………………..150

برای دانلود رایگان قسمت های بیشتراز فایل به انتهای مطلب مراجعه کنید

فصل چهارم: نتیجهگیری و پیشنهادات

نتیجهگیری ……………………………………………………………………………..158 پیشنهادات ……………………………………………………………………………..162

منابع لاتین ………………………………………………………………………………164
چکیده لاتین …………………………………………………………………………….167
 

Abstract
This research aims at investigating kinds of metallic biomaterials, mechanical properties and their applications. To this end, new and vast sources and researchs, existed in this field, have been used.
It has been tried that most of metallic biomaterials and their applications are investigated in this research. In this connection, stainless steels have been appropriated major section of this research that both common grade of stailess steels and their applications were mentained and a new wear resistance martensitic stainless steel in the name of X15 T.N were induced and most of its properties were compared to some known wear resistance grades as this steel indicated better wear resistance and cutting properties than other. Also low-nickel stainless steels were investigated and because this steels have been made to overcome known disadvantage of Ti and problems resulting from nickel allergies, in some high usage biomaterials such as 316L stainless steel, so these were compared to 316L and Ti alloys as indicated higher static tensile strength and multiple bending resistance. In continue, it was proceeded other metallic alloys such kinds of Co-base alloys with their production procedures and applications, kinds of Ti alloys, especially b−Ti alloys with very advantages in biomedical applications
(e.g. possessing lower elastic modulus between implantable metallic alloys and high biocompatibility), shape memory alloys (NiTi in detail) and other metallic materials used for medical devices such as tantalum, zirconium alloys and etc.
Finally it was indicated kinds of orthopaedic implants, internal fixation implants especially and low-nickel stainless steels were induced as a condidate material for miniature bone plates  مقطع کارشناسی ارشد

بلافاصله بعد از پرداخت به ایمیلی که در مرحله بعد وارد میکنید ارسال میشود.


فایل pdf غیر قابل ویرایش

قیمت25000تومان

خرید فایل word

قیمت35000تومان