انتخاب صفحه

فهرست مطالب
فصل اول: کلیات تحقیق

کودکان زیر بنای فرهنگ و اعتبار هر خانواده و نهایتا” هرجامعه را تشکیل می دهند. اگر به ضرورت تغذیه مناسب جسم و روان از دوران جنینی تا مراحل مختلف رشد اندکی بیندیشیم آنگاه می توانیم اذعان کنیم که ابعاد مسئله بسیار فراتر از اندیشه ماست. ( آلن وهارت، ترجمه:نظری نژاد، 1370، ص27 ) امروزه با توجه به مفهوم تعلیم وتربیت زگهواره تا گور، بحث آموزش دردوران اولیه کودکی گسترش کمٌی وکیفی یافته است و آموزش و پرورش پیش ازدبستان عبارت است از آموزشی که از زمان تولد آغاز وتا شروع سال های دبستان یعنی در پایان شش سالگی ادامه می یابد. درچنین سال هائی کودکان مراحل مهم وحساس زندگی خود را از لحاظ شخصیتی، اجتماعی وآموزشی پشت سر می¬گذرانند ( مفیدی، 1381، ص45)
در شرایط فعلی وزارت آموزش و پرورش و سازمان بهزیستی به عنوان دو رکن اساسی آموزش در این سطح، با توجه به اهداف کلی جمهوری اسلامی ایران و دیدگاه های برنامه ریزان شورای عالی انقلاب فرهنگی ، به رشد همه جانبه کودکان در بررسی اهداف توجه دارند و برای رفع کمبودها، محرومیت ها و زمینه های فرهنگی کودکان هدف هایی را تعیین کرده اند. ( مفیدی، 1381، ص47)
با توجه¬به اینکه اهداف¬کلی پیش دبستانی که در اساسنامه¬ی دوره پیش دبستانی در ششصد و نود و نهمین جلسه شورای عالی آموزش و پرورش مورخ 28/11/ 1382به تصویب رسیده و اصول و چارچوب برنامه و فعالیت های آموزشی و پرورشی این دوره در هفتصد وهفتادمین جلسه شورای عالی آموزش و پرورش مورخ 25/4/1387به تصویب رسید، اهداف این دوره را این چنین بیان کرده است:
1-پرورش قابلیت های جسمانی وذهنی، هماهنگ سازی و رشدمهارتهای حرکتی کودکان.
2-کمک به رشد عاطفی کودکان، افزایش حس اعتماد به نفس، درک شرایط محیطی و تقویت درک زیبائیها.
3-فراهم ساختن زمینه علاقه و احساس شادی از مشارکت در فعالیت های گروهی.
4-تقویت علاقه به ارزشهای دینی، اخلاقی وهویت ملی.
5-ایجاد رفتارهای مطلوب فردی و اجتماعی درکودکان با سن آنها. (دفتر برنامه ریزی وتالیف کتب درسی، 1390، ص10)
از آنجا که بین اهداف ذکر شده و اهدافی که در رویکرد رجیو امیلیا وجود دارد می توان مشترکاتی یافت باید دید در زمینه آشنایی با رویکردهای مطرح و مورد استفاده جهانی در ایران چه مقدار آشنایی وجود دارد و در زمینه به کارگیری و الهام از این شیوه ها با توجه به فرهنگ و جامعه خود، ما چگونه می توانیم در دست یابی به اهداف این دوره از آنها بهره جوئیم.
رویکرد آموزشی رجیو امیلیا موجب شد که آموزش کودکان از ماجراجویی خصوصی، در فضاهای بسته و محدود به یک سازمان(مانند آموزش و پرورش)خارج شود و تبدیل به یکی از مهم ترین مسایل اجتماعی جامعه شود. سیستم رجیو امیلیا موفق شد که با مطرح کردن چهار اصل زیر، آموزش را به عنوان یک جریان اجتماعی مطرح کند، به طوری که مسایل آموزشی کودکان به عنوان دستور کار شهردار، نمایندگان مجلس و مسئولین محلی قرار بگیرد. این چهار اصل عبارتند از:
1- کودکان استعدادهای فراوانی دارند و به واسطه ی این استعدادها باید فرصت های فراوانی را به وجود آورد تا کودکان بتوانند استعدادهای خود را بشناسند، تمرین کنند و بروز دهند.
2- کودکان به تداوم ارزش های فرهنگی جامعه کمک می کنند. هر آنچه را که در طول تاریخ آموخته ایم و مناسب است می توانیم از طریق کودکان به آیندگان منتقل کنیم.
3- کودکان شهروند امروز و فردای جامعه ی ما هستند و حمایت از آن ها موجب می شود تا آینده ی همگان تضمین شود.
4- کودکان حق دارند که بهترین را داشته باشند. آنان شایسته ی بهترین ها، با کیفیت ترین مواد و برنامه های آموزشی هستند. این حق برای همه کودکان متصور است، نه فقط برای گروهی از کودکان.
بدین ترتیب سیستم رجیوامیلیا موضوع کودک را به صحنه ی جامعه وارد کرد و مسایل کودکان و آموزش کودکان را به عنوان یک وظیفه همگانی مطرح نمود. (یوسفی، 1391، ص237)

1-2 بیان مساله
امروزه جهان به دهکده ای تبدیل شده است که دیگر بعد مسافت و مرزهای جغرافیایی نمی توانند مانع برقراری ارتباط و تبادل اندیشه وتجربه بین جهانیان شوند. رشد فزاینده فن آوری و صنعت، گسترش علم ودانش بشری، نیاز انسان به استفاده از اطلاعات در سطح جهانی و بسیاری دیگر از عوامل و ملاحظات، ایجاب می کندکه انسان از تجارب و دستاورد های دیگر کشورها به نحوی شایسته بهره مند شود و”دانش را در هر کجای عالم حتی در چین جستجو کند”. بررسی تاریخی آموزش وپرورش نشان می دهدکه دیرینه بهره گیری از تعلیم و تربیت سایر کشورها، به قرن پنجم قبل از میلاد مسیح بازمی گردد. این امر، از آن دوران تا کنون، همواره سیر فزاینده و تکوینی داشته و اکنون به صورت حقیقتی اجتناب ناپذیر جلوه گر شده است، به گونه ای که امروزه جهانیان نمی توانند بدون بهره جستن از دانش وتجربه ملل دیگر، به حیات پویا و بالنده ی خود ادامه دهند. (صفوی، 1383)
هر ساعتی که به عمر بشر افزوده می گردد این حقیقت روشن تر می شود که میزان خوشبختی یک جامعه به میزان توجه به کودکانش بستگی دارد. چون طبق یافته های روان شناسی، رشد و تربیت دوران کودکی¬برای تکوین شخصیت و¬پیشرفت هوش مهمترین و¬حساس¬ترین دوره عمراست. (موسائی،¬1370، ص12)
باید از آخرین دستاوردهای فکری و تجربه بشری بهره گرفت، از تکنولوژی، رسانه و از تمامی نظراتی که می تواند راهگشا باشد و خلاصه با به کارگیری تجربیات آموزشی چه در ایران و چه در سطح جهانی باید دولت و دست اندرکاران نظام آموزشی وپرورشی را یاری داد تا برنامه هایی هرچه بی عیب تر و روشن تر برای پرورش نسل جوان تهیه کنند. (موسائی،¬1370، ص11)
امروزه آموزش و پرورش علمی،¬در جهانی که تغییر و تحولاتی بس شگرف را تجربه می کند و تاریخ اندیشه و عمل انسانها را دگرگون کرده است، از چنان اهمیتی برای سعادت آدمی برخوردار است که هر چه در آن بیشتر سرمایه گذاری کنیم و هر چه بیشتر به اشاعه یافته های این علم همت گماریم سود و ثمره بزرگتری نصیبمان خواهدشد. هنر و رسالت ما آن است که هرکس را به فراخور حال خود کمک کنیم تا با تجهیز ذهن و روح معلمان به حکمت و دانش تعلیم و تربیت، محیط آموزشگاه های به صورتی درآید که رشد همه جانبه فرزندان میهن ما در این مدارس میسرگردد. وصول به چنین مقصودی وقتی مقدوراست که همه کسانی که به امرتعلیم و تربیت خدمت می کنند از انگیزه و دانش و مهارت لازم بهره مند باشند. (آلن وهارت، ترجمه: نظری نژاد،¬1370، ص25)

1-1مقدمه……………………………………………………………… 2
1-2 بیان مساله………………………………………………………. 4
1-3 اهمیت وضرورت پژوهش………………………………………… 5
1-4 اهداف پژوهش…………………………………………………….. 7
1-5 سوالات پژوهش…………………………………………………… 8
1-6 تعریف مفاهیم و واژگان اختصاصی تحقیق……………………… 8

برای دانلود رایگان قسمت های بیشتراز فایل به انتهای مطلب مراجعه کنید

فصل دوم : مبانی نظری پژوهش و مروری بر تحقیقات پیشین

از میان مصلحان تربیتی که در طول زمان پا به عرصه وجود نهاده اند، ژان کومنیوس در خور مقامی عالی است. تاریخ زندگی او مشحون از شکنجه و عذاب است.¬ تربیت اولیه او بسیار ناقص بود . وی در بیست سالگی به یک مدرسه علوم دینی، واقع در ناسوی هربون ¬رفت تا کشیش شود. او اطمینان داشت که تربیت باید به سوی مسیحیت متوجه باشد، وگر نه راهی به سوی ترکستان خواهد بود.¬او هم مانند بیکن عقیده داشت که توانا بود هرکه دانا بود و بر موضوع های سود مند تاکید می کرد.¬او هم پیشرفت را از راه علم ممکن می دانست، نه از راه بشر دوستی. کومنیوس کتاب خوان حریصی بود که به ویژه از کتاب های افلاطون، سیسرون، پلوتارک و کوینتی لین لذت می برد. ( مایر، 1374، ص 298 )
کومنیوس اصولا یک فرد خوش بین بود. در حالی که بیشتر الهیون هم زمان او بر شرارت و سرکشی بشر تاکید می کردند، او بر عظمت بشر تاکید می نمود، زندگی را نبرد گاه خیر و شر می دانست و برای اطمینان خاطر مطمئن بود که خیر پیروز خواهد شد. او تنها دارای نظر انتزاعی در تربیت نبود، بلکه در سراسر زندگی خود می خواست که آرمان های خود را به صورت عملی در آورد و تمدن را از راه فعالیت عملی پیشرفت دهد. هدف و منظور تربیت به نظر کومنیوس این است که فرد بشری مانند مسیح بارآید و این بدین معناست که تعلیم باید برای زندگی باشد، نه فقط برای یک شغل بخصوص. همچنین می رساند که بین عمل و آرمان ارتباط وجود دارد و فضیلت به منزله قلب فرآیند تربیتی است. کومنیوس را می توان متفکری فانی در خدا نامید زیرا خدا در نظر او آغاز و انجام تربیت بود. کومنیوس می گوید تربیت صحیح باید از خانه به مدرسه انتقال یابد. محصلان را باید به گروه هایی تقسیم کرد و به آنان درس داد. بیشتر معلمان همزمان او طرفداران جدی انضباط بودند و این رفتار در نظر کومنیوس قابل تاسف بود؛ زیرا او کودک را با گیاه در حال رشد مقایسه می کرد و می گفت باید با کمال دقت و از روی محبت رشد او را راهنمایی کرد. ( همان، ص 300)
کومنیوس چهار گونه موسسه تربیتی طرح می کند: نخست «مدرسه دامان مادر» که نمودار تربیت کودک در خانه است. در این مرحله مهم این است که والدین نمونه های سودمندی برای کودکان خود باشند و در خانه بر آرمان های اخلاقی و مذهبی تکیه شود.
دوم، « مدرسه زبان مادری » است که در آن به تحصیل زبان مادری بیش از ادبیات باستان یونان و روم تکیه خواهد شد و در عین حال علم و هنر نباید فراموش شود.
سوم، « مدرسه لاتین » که مختص دانش آموزان بهتر است که در آن علاوه بر زبان های یونانی، لاتین و عبری باید بر مقدمات علوم و ادبیات و هنر ها نیز تاکید شود.
چهارم، « مدرسه دانشگاه و سفر » که پیشوایان جامعه را می آفریند. این مدرسه مختص بهترین دانش -آموزان است و باید آنان را برای پژوهش های اصلی و تکاپو در آرمان ها و اخلاقیات اقوام گوناگون تشویق کند.
کومنیوس مانند مربیان پراگماتیست بر عمل تاکید می کند. « یادگیری از راه عمل » مفتاح نظام او بود و می گفت ما نوشتن را از راه نوشتن، و استدلال کردن را با استدلال کردن یاد می گیریم؛ ولی تنها عمل کافی نیست، بلکه باید استعداد های انتقادی و تحقیقی دانش آموزان را پرورش داد و این وظیفه عقل است که پایه ای برای داوری فراهم کند. ( همان، ص 302)
کومنیوس معتقد است که باید کودکستان در همه نقاط، مدرسه ابتدایی در هر دهستان، قصبه کوچکی یا ده، یک دبیرستان در هر شهر و یک آکادمی در قلمرو هر دولت و حتی در هر ناحیه بزرگی موجود باشد. کودک اگر بتواند، باید چهار مرحله سازمانی مدارس را متوالیا و بدون انقطاع طی کند. معذلک به عقیده کومنیوس تحصیلات دوره ابتدایی باید طوری تنظیم شده باشد که وقتی کودک آن را به پایان می رساند تربیت عمومی او به درجه ای از کمال نسبی رسیده باشد که وی را از ادامه تحصیل بی نیاز سازد. ( شاتو، 1355، ص 124 )
چون هدف آن است که به تمام اطفال تعلیمات عمومی که قادر باشد همه قوای انسانی را پرورش دهد داده شود، کومنیوس معتقد است که باید همه آنها را تا آنجا که میسر است با هم پیش برد تا یکدیگر را تشویق کنند، به کار و کوشش بر انگیزند ، موجب تصفیه اخلاق یکدیگر شوند و خویشتن را به تمام فضایل از جمله فروتنی، حاضر خدمتی، برادری و همبستگی متقابل بیارایند. وی مخصوصا بر این نکته ایمان دارد که تعیین استعداد افراد برای کار های علمی و ادبی و دستی در سنین پایین اقدامی عجولانه است ؛ زیرا قبل از سن 13-14 سالگی قدرت های ذهنی و تمایلات روان به صراحت تجلی نمی کنند. از طرف دیگر، تنها اطفال ثروتمندان، اشراف یا صاحب منصبان قضایی و اداری برای بر عهده گرفتن این قبیل مشاغل زاده نشده اند تا در های مدارس لاتین تنها به روی آنها گشوده شود و دیگران به عنوان کسانی که هیچ گونه توقعی از آنان نتوان داشت رانده شوند. همای هوش و ذکاوت آنجا که خواهد و هرگاه که اراده کند فرود آید. به عقیده کومنیوس این واقعیت که هوش هایی طبعا ضعیف و نسبتا محدود یافت می شوند مانعی در راه اجرای تعلیمات عمومی نیست بلکه بر عکس الزامی است بر اینکه تمام افراد پرورش یابند. هرچه کودکی از نظر هوشی ضعیف تر و ابله تر باشد، به همان نسبت بیشتر به کمک نیازمند است تا خویشتن را از بلاهت برهاند و ضعف خود را درمان کند. به عقیده کومنیوس ممکن نیست بتوان ذهنی چندان بی استعداد یافت که پرورش نتواند کم کم آن را بهبود بخشد. اگر هم چنین فردی هیچ گونه پیشرفتی از لحاظ تحصیلی نداشته باشد لااقل از نظر اخلاق و رفتار ملایم تر خواهد شد. بنابراین هیچ کس را نباید از مزایای تعلیم و تربیت محروم کرد. ( همان، ص 126)
در اجرای اصل تربیت کومینوس معتقد است که مسیر طبیعت از عام به خاص است و از ابتدای کار معلم همواره مفاهیم ابتدایی را به شاگرد عرضه خواهد کرد تا فکر کلی را آشکار سازد. سپس به تدریج و به صورتی غیر محسوس به موضوعات دور تر و در سطح بالاتر خواهد پرداخت. آموختن به معنای: از دانسته به ندانسته، از ساده به پیچیده ، از نزدیک به دور، از با قاعده به بی قاعده و از مجسم به مجرد رفتن است. برای احتراز از اینکه توجه شاگردان از موضوع درس منصرف و در نتیجه قدرت ذهنشان تضعیف شود معلم در یک زمان معین فقط یک موضوع را بدآنان عرضه خواهد کرد و مادام که موضوعی کاملا درک نشده باشد توضیحات مربوط به آن را برای آغاز کردن مطلب دیگر قطع نخواهد کرد. کومنیوس اصرار می ورزد که دانستن به معنای انباشتن ذهن از معلومات نیست بلکه به معنای آگاهی از مطالبی است که مفید است و منظورش از مفید بودن تنها مزایای مادی نیست بلکه بیشتر نتایج اخلاقی است. ( همان، ص 136 )
حقیقت آن است که وقتی، بعد از سه قرن، آثار تربیتی کومنیوس را مطالعه می کنیم، در نظر ما همچون پیامبری بزرگ جلوه گر می شود. پیامبری که عاشق ظهور تفاهم بین المللی و ایجاد مدارس دموکراتیک است و این را مقدمه لازم آن می داند. پیامبری که بر تعلیم و تربیت توام با سیاست، سیاست به معنی لغوی و عالی کلمه، اعتماد می کند تا بدین وسیله از هر کودکی مردی و از هر مرد، کارگری خوشبخت در کار گاه انسانیت بسازد. ( همان، ص 138 )
کومنیوس به رسالت انسان اعتقاد کامل داشت و آموزش همه کودکان از فقیر گرفته تا غنی، مرد و زن، باهوش و کند هوش را مورد نظر داشت. او را فردی انسان گرا دانسته اند زیرا در نظر خدا همه افراد را با ارزش و یکسان می دانست. افکار آموزشی وی تاثیرات عمیقی بر شیوه های آموزشی بر جای گذاشته است. کومنیوس، هدف از آموزش و پرورش را کسب دانش، اخلاقیات و مذهب می دانست و معتقد بود که آموزش و پرورش باید انسان را برای زندگی کردن آماده کند و از این رو باید امکان تربیت برای تمام طبقات مردم فراهم گردد.
یکی از آثار ارزنده او هنر بزرگ تعلیم نام دارد که در آن هنر و فن آموزش همگانی و راهنمایی کامل برای ایجاد مدارس در جوامع، شهرها و روستاهای مختلف ارائه نموده است. ( مفیدی، 1381، ص 58 )

ژان ژاک روسو (1778-1712)
ژان ژاک روسو در ژنو به دنیا آمد، اما بیشتر عمرش را در فرانسه گذراند. او فکر می کرد که انسان ها اساسا خوبند، اما به سبب تمدن، به انحراف کشیده شده اند. او بر این باور نبود که مردم باید از همه پیشرفت های هنری فن آورانه خود دست بردارند، اما معتقد بود که این پیشرفت ها، خصوصا در جایی که ما را از طبیعی بودن باز می دارد، باید تحت کنترل در آید. به عبارت ساده، روسو جنبه هایی از تمدن را که به زندگی طبیعی آسیب نمی رساند، مورد بحث قرار داد. پیشنهاد های روسو برای تعلیم و تربیت در کتاب امیل، که کودکی را از تمدن دور و در منطقه روستایی تربیت می کند، یافت می شود. از زمان ورود به منطقه روستایی، امیل یک معلم خصوصی دارد که مراقب آن است تا کودک به طور طبیعی زندگی کند، و معلم بر آن است تا اشیا را طوری تربیت دهد که امیل از طبیعت یاد گیرد.

2-1 آراء تربیتی پیشگامان تعلیم و تربیت……………………………….. 10
ژان ژاک روسو……………………………………………………………….. 13
فردریک ویلهلم فروبل……………………………………………………….. 19
لوسمنویچ ویگوتسکی…………………………………………………….. 24
ماریا مونته سوری………………………………………………………….. 27
جروم اس. برونر……………………………………………………………… 32
جان دیویی…………………………………………………………………… 36
ژان پیاژه……………………………………………………………………… 39
2-2 مدل های برنامه درسی در دوره پیش از دبستان………………….. 45
الف- مدل های غیر رسمی………………………………………………… 45
ب- مدل های مهارت محور…………………………………………………. 45
ج- مدل های رشدی شناختی…………………………………………….. 46
الگوی فروبل………………………………………………………………….. 48
الگوی مک میلان…………………………………………………………….. 51
الگوی مونته سوری………………………………………………………….. 57
الگوی والدورف………………………………………………………………… 64
الگوی گاردنر…………………………………………………………………… 73
الگوی بانک استریت………………………………………………………….. 82
الگوی اونتاریو………………………………………………………………….. 91
الگوی های اسکوپ…………………………………………………………… 98
2-3 نگاهی به آموزش و پرورش پیش دبستانی در ایران………………… 110
تاریخچه شکل گیری مراکز پیش دبستانی در ایران……………………… 110
اهداف آموزش و پرورش پیش از دبستان:………………………………… 112
2-4 نگاهی به آموزش و پرورش پیش دبستانی در ایتالیا……………….. 114
2-5 نگاهی به آموزش و پرورش پیش دبستانی در آمریکا ………………..116
2-6 نگاهی به رویکرد رجیوامیلیا……………………………………………. 119
مروری بر زندگینامه «لوریس مالاگازی» بنیانگذار رویکرد رجیو امیلیا……. 121
تاریخچه ی رویکرد رجیو امیلیا ………………………………………………..121
منابع اندیشه و مبانی نظری و روان شناختی رویکرد رجیو امیلیا……….. 123
عناصراساسی الگوی آموزشی رجیو امیلیا………………………………… 126
اهداف…………………………………………………………………………. 126
محتوا و سازماندهی آن……………………………………………………… 126
محیط یادگیری…………………………………………………………………. 127
روش……………………………………………………………………………. 130
ارزشیابی ……………………………………………………………………….137
کارکنان…………………………………………………………………………. 139
نقش مربیان……………………………………………………………………. 139
آموزش مربیان …………………………………………………………………..141
مشارکت والدین ……………………………………………………………….142
2-7 سوابق و پیشینه تحقیق در سطح ملی……………………………… 145
2-8 سوابق پژوهشی در سطح جهانی…………………………………… 151

فصل سوم: روش اجرای تحقیق

پژوهش از طریق پرسشنامه محقق ساخته انجام شد تا میزان آگاهی مدیران و مربیان مراکزی در شهر تهران که از رویکرد رجیوامیلیا در برنامه هایشان استفاده می کنند، را مورد سنجش قراردهد.
مراحل تدوین پرسشنامه
1- مرحله تدوین وطراحی شاخص ها: برای تهیه شاخص های رویکرد مورد نظر مراحل زیر انجام شد:
الف ) مطالعه کامل موضوع از طریق کتاب های موجود فارسی وانگلیسی
ب )انجام مصاحبه با برخی صاحب نظران در مورد رویکرد رجیو امیلیا
ج )مطالعه وبررسی منابع اینترنتی
د )جمع بندی ونهایی سازی شاخص های ارزیابی
برای ساخت پرسشنامه با توجه به شاخص هایی که به دست آمد، اقدام به نوشتن سوالات چهار گزینه ای شد که شامل 23 سوال بود. درمرحله بعد، از گزینه های این سوالات برای نوشتن گزاره هایی در جهت تدوین پرسشنامه اصلی استفاده شد. پرسشنامه اصلی شامل 76 سوال می باشدکه میزان آگاهی مدیران و مربیان مراکزپیش از دبستان را نسبت به عناصر اساسی برنامه درسی رویکرد رجیو امیلیا (اهداف، محتوا وسازماندهی آن، محیط یادگیری، روش، کارکنان، ارزشیابی)می سنجد.
برای سنجش میزان آگاهی مدیران و مربیان از اهداف رویکرد رجیو امیلیا تعداد18 سوال طرح شد وسوالات3-4-19-23-31-32-39-45-50-55-56-57-59-63-65-72-73-74پرسشنامه این موضوع راموردسنجش قرار می دهند.
برای سنجش میزان آگاهی مدیران و مربیان از محتوا وسازماندهی آن در رویکرد رجیو امیلیا تعداد7 سوال طرح شد وسوالات 11-25-27-40-41-64-67 پرسشنامه این موضوع راموردسنجش قرار می دهند.
برای سنجش میزان آگاهی مدیران و مربیان از محیط یادگیری رویکرد رجیو امیلیا تعداد4 سوال طرح شد وسوالات 22-37-43-47 پرسشنامه این موضوع راموردسنجش قرار می دهند.
برای سنجش میزان آگاهی مدیران و مربیان از روش رویکرد رجیو امیلیا تعداد18 سوال طرح شد وسوالات 6-7-8-9-10-15-29-33-46-48-53-54-60-61-68-70-71-75پرسشنامه این موضوع راموردسنجش قرار می دهند.
برای سنجش میزان آگاهی مدیران و مربیان از کارکنان رویکرد رجیو امیلیا تعداد22 سوال طرح شد وسوالات1-2-5-12-14-16-17-20-24-26-28-30-35-38-42-44-49-51-52-58-62-66 پرسشنامه این موضوع راموردسنجش قرار می دهند.
برای سنجش میزان آگاهی مدیران و مربیان از ارزشیابی رویکرد رجیو امیلیا تعداد7 سوال طرح شد وسوالات 13-18-21-34-36-69-76 پرسشنامه این موضوع راموردسنجش قرار می دهند.

2- اعتبار وپایایی پرسشنامه
الف )محاسبه ضریب پایایی
برای بررسی پایایی پرسشنامه از آلفای کرونباخ استفاده شده است.

با توجه به میزان آلفای کرونباخ گزارش شده 0. 865مشخص می شود که پایایی پرسشنامه در حد مناسب و مطلوب می باشد.
ب )محاسبه روایی صوری ومحتوایی
برای محاسبه روایی صوری، اخذ نظرات صاحب نظران ، مدیران و اساتید انجام شد.
برای تعیین روایی محتوایی ابزار اندازه گیری از قضاوت متخصصان دراین باره که سوال های آزمون تاچه میزان معرف محتوا وهدف های برنامه هستند، استفاده شد.

3-4 روش جمع آوری داده ها
ابتدا در زمینه مراکزی که با رویکرد رجیو آشنا هستند و از آن استفاده می کنند، اطلاعاتی کسب شد. سپس به این مراکز مراجعه شد و پرسشنامه ای که در این زمینه تهیه شده بود با همکاری این موسسات تکمیل گردید. موسساتی که با این پروژه همکاری داشتند خانه کودک آفرینش، خانه یادگیری رها، مهد کودک مژده ، مهد کودک ایران مهر، موسسه هم نوا، هنرکده آبان ، هنرکده باد بادک، خانه کودک و آمادگی خردمند (بابل)، مدرسه فردا و خانه بازی گلدونه بودند. این موسسات با رویکرد رجیو آشنایی داشتند و دربرنامه هایشان از این رویکرد استفاده می کنند.

3-1 جامعه مورد پژوهش…………………………………………………… 158
3-2 نمونه و روش نمونه گیری…………………………………………….. 158
3-3 ابزار اندازه گیری………………………………………………………… 158
2- اعتبار وپایایی پرسشنامه……………………………………………….. 159
الف )محاسبه ضریب پایایی………………………………………………… 159
ب )محاسبه روایی صوری ومحتوایی ……………………………………….160
3-4 روش جمع آوری داده ها……………………………………………….. 160
3-5 روش اجرا پژوهش………………………………………………………. 160
3-6 روش تحلیل یافته ها……………………………………………………. 160

فصل چهارم: تجزیه وتحلیل آماری یافته های تحقیق

تجزیه و تحلیل داده ها، فرایندی چند مرحله ای است که طی آن داده هایی که از طریق به کارگیری ابزارهای جمع آوری در نمونه(جامعه) آماری فراهم آمده اند، خلاصه، کدبندی و دسته بندی و در نهایت پردازش می شوند تا زمینه برقراری انواع تحلیل ها و ارتباط ها بین این داده ها به منظور آزمون فرضیه ها فراهم آید. در واقع تحلیل اطلاعات شامل سه عملیات اصلی می باشد: ابتدا شرح و آماده سازی داده های لازم برای آزمون فرضیه ها؛ سپس تحلیل روابط میان متغیرها؛ و در نهایت مقایسه نتایج مشاهده شده با نتایجی که فرضیه ها انتظار داشتند. در این فرآیند داده ها هم از لحاظ مفهومی و هم از لحاظ تجربی پالایش می شوند و تکنیک های گوناگون آماری نقش بسزایی دراستنتاج ها و تعمیم ها به عهده دارند.
تجزیه و تحلیل داده ها برای بررسی صحت و سقم فرضیات برای هر نوع تحقیق از اهمیت خاصی برخوردار است. امروزه در بیشتر تحقیقاتی که متکی بر اطلاعات جمع آوری شده از موضوع مورد تحقیق است، تجزیه وتحلیل اطلاعات از اصلی ترین و مهم ترین بخش های تحقیق محسوب می شود. داده های خام با استفاده از نرم افزار آماری مورد تجزیه و تحلیل قرار می گیرند و پس از پردازش به شکل اطلاعات در اختیار استفاده کنندگان قرار می گیرند.

4-1 تجزیه وتحلیل توصیفی داده ها
در این فصل برای تجزیه و تحلیل داده های جمع آوری از آزمون تی ساده استفاده شده است.

4-2 بررسی سوالات تحقیق:
*میزان آگاهی مربیان مراکز پیش از دبستان نسبت به عناصر اساسی برنامه درسی (اهداف، محتوا وسازماندهی، محیط یادگیری، روش، کارکنان، ارزشیابی) در رویکرد آموزشی رجیو امیلیا چقدر است؟

ابتدا به بررسی شاخص های مرکزی و پراکندگی میزان آگاهی مربیان مراکز پیش از دبستان نسبت به عناصر اساسی برنامه درسی (اهداف، محتوا وسازماندهی، محیط یادگیری، روش، کارکنان، ارزشیابی) در رویکرد آموزشی رجیو امیلیا پرداخته می شود. این گزارشات در جدول4-1 ارائه شده است.

4-1 تجزیه وتحلیل توصیفی داده ها……………………………………….. 162
4-2 بررسی سوالات تحقیق………………………………………………… 162
5-1 بحث پیرامون سوال های پژوهش……………………………………… 176
5-1-1 بررسی سوال اول…………………………………………………….. 176
5-1-2 بررسی سوال دوم……………………………………………………. 176
5-2 نتایج کلی پژوهش………………………………………………………. 177
5-3 محدودیت های پژوهش…………………………………………………. 182
5-4 پیشنهادها………………………………………………………………… 182
5-4-1 پیشنهادهای راهبردی مبتنی بر یافته های پژوهش……………… 182
5-4-2 پیشنهادهای پژوهشی………………………………………………. 183
منابع وماخذ……………………………………………………………………. 185
ب) منابع لاتین………………………………………………………………… 187
پیوست ها………………………………………………………………………. 189

برای دانلود رایگان قسمت های بیشتراز فایل به انتهای مطلب مراجعه کنید

فهرست جداول

جدول 2-1 مقایسه سه مدل اساسی در برنامه ریزی آموزشی مراکز پیش دبستانی………………………………………………………………………. 47
جدول2-2عناصر اساسی برنامه درسی الگوی فروبل ……………………..51
جدول 2-3 عناصراساسی برنامه درسی الگوی مک میلان……………… 56
جدول 2-4 عناصر اساسی برنامه درسی الگوی مونته سوری………….. 63
جدول 2-5 عناصر اساسی برنامه درسی الگوی والدورف………………… 72
جدول 2-6 هوش هشتگانه نظریه گاردنر……………………………………. 82
جدول2-7 عناصر اساسی برنامه درسی الگوی بانک استریت…………… 90
جدول2-8 عناصر اساسی برنامه درسی الگوی انتاریو……………………. 97
جدول2-9 عناصر اصلی برنامه درسی های اسکوپ…………………….. 109
جدول2-10عناصر اصلی برنامه درسی رویکرد رجیو امیلیا………………… 143
جدول 2-11خلاصه شاخص های اصلی رویکرد رجیو امیلیا ……………….144
جدول4-1 شاخص های مرکزی و پراکندگی آگاهی مربیان………………. 163
جدول 4-2 میزان آگاهی مربیان نسبت به عناصر اساسی برنامه درسی 163
جدول4-3 شاخص های مرکزی و پراکندگی آگاهی مدیران……………….. 165
جدول4-4میزان آگاهی مدیران نسبت به عناصر اساسی برنامه درسی… 166
جدول 4-5 شاخص های مرکزی و پراکندگی متغیر اهداف………………… 167
جدول 4-6 شاخص های مرکزی و پراکندگی متغیر محتوا………………….. 168
جدول 4-7 شاخص های مرکزی و پراکندگی متغیر روش…………………… 169
جدول 4-8 شاخص های مرکزی و پراکندگی متغیر محیط یادگیری……….. 170
جدول 4-9 شاخص های مرکزی و پراکندگی متغیر کارکنان……………….. 171
جدول 4-10 شاخص های مرکزی و پراکندگی متغیر ارزشیابی……………. 173
جدول4-11 مقایسه میزان آگاهی مدیران و مربیان نسبت به عناصر اساسی برنامه درسی رویکرد رجیو امیلیا……………………………………………………………….. 174

فهرست نمودار

نمودار 4-1 میزان آگاهی مدیران از عناصر اساسی برنامه درسی (اهداف، محتوا وسازماندهی، محیط یادگیری، روش، کارکنان، ارزشیابی)……………………. 164
نمودار 4-2 میزان آگاهی مربیان از عناصر اساسی برنامه درسی (اهداف، محتوا وسازماندهی، محیط یادگیری، روش، کارکنان، ارزشیابی)……………………….. 166
نمودار4-3 شاخص های مرکزی و پراکندگی متغیر اهداف………………………… 168
نمودار 4-4 شاخص های مرکزی و پراکندگی متغیر محتوا ………………………….169
نمودار 4-5 شاخص های مرکزی و پراکندگی متغیر روش………………………….. 170
نمودار4-6 شاخص های مرکزی و پراکندگی متغیر محیط یادگیری…………………. 171
نمودار4-7 شاخص های مرکزی و پراکندگی متغیر کارکنان…………………………. 172
نمودار4-8 شاخص های مرکزی و پراکندگی متغیر ارزشیابی……………………….173

Abstract
This study aimed to assess the knowledge and analytical study of the Reggio Emilia approach to education administrators and teachers at pre-school centers than it was basic elements of the curriculum. The community consists of 10 centers and pre-school institutions, 61 coaches and 10 is the director of the Center
At the time of the study, this approach was used in their applications. Methods This study is a survey via questionnaire, the knowledge of the directors of the centers of the basic elements of the curriculum Vmrbyan this approach (purpose, content and organize it, methods, learning environment, staff and evaluation) separately evaluated the Dad¬.
MarTvsyfy information obtained through simple t test were examined and the results of the analysis of the data showed that the knowledge of the directors Vmrbyan centers, learning environments, procedures, personnel, evaluation, objectives and content of the order the highest to lowest. Finally, recommending the use of the Reggio Emilia approach to pre-school institutions in the center of the end of the researchبلافاصله بعد از پرداخت به ایمیلی که در مرحله بعد وارد میکنید ارسال میشود.


فایل pdf غیر قابل ویرایش

قیمت25000تومان

خرید فایل word

قیمت35000تومان