فهرست مطالب
فصل اول: کلیات تحقیق

کودکان زیر بنای فرهنگ و اعتبار هر خانواده و نهایتا” هرجامعه را تشکیل می دهند. اگر به ضرورت تغذیه مناسب جسم و روان از دوران جنینی تا مراحل مختلف رشد اندکی بیندیشیم آنگاه می توانیم اذعان کنیم که ابعاد مسئله بسیار فراتر از اندیشه ماست. ( آلن وهارت، ترجمه:نظری نژاد، 1370، ص27 ) امروزه با توجه به مفهوم تعلیم وتربیت زگهواره تا گور، بحث آموزش دردوران اولیه کودکی گسترش کمٌی وکیفی یافته است و آموزش و پرورش پیش ازدبستان عبارت است از آموزشی که از زمان تولد آغاز وتا شروع سال های دبستان یعنی در پایان شش سالگی ادامه می یابد. درچنین سال هائی کودکان مراحل مهم وحساس زندگی خود را از لحاظ شخصیتی، اجتماعی وآموزشی پشت سر می¬گذرانند ( مفیدی، 1381، ص45)
در شرایط فعلی وزارت آموزش و پرورش و سازمان بهزیستی به عنوان دو رکن اساسی آموزش در این سطح، با توجه به اهداف کلی جمهوری اسلامی ایران و دیدگاه های برنامه ریزان شورای عالی انقلاب فرهنگی ، به رشد همه جانبه کودکان در بررسی اهداف توجه دارند و برای رفع کمبودها، محرومیت ها و زمینه های فرهنگی کودکان هدف هایی را تعیین کرده اند. ( مفیدی، 1381، ص47)
با توجه¬به اینکه اهداف¬کلی پیش دبستانی که در اساسنامه¬ی دوره پیش دبستانی در ششصد و نود و نهمین جلسه شورای عالی آموزش و پرورش مورخ 28/11/ 1382به تصویب رسیده و اصول و چارچوب برنامه و فعالیت های آموزشی و پرورشی این دوره در هفتصد وهفتادمین جلسه شورای عالی آموزش و پرورش مورخ 25/4/1387به تصویب رسید، اهداف این دوره را این چنین بیان کرده است:
1-پرورش قابلیت های جسمانی وذهنی، هماهنگ سازی و رشدمهارتهای حرکتی کودکان.
2-کمک به رشد عاطفی کودکان، افزایش حس اعتماد به نفس، درک شرایط محیطی و تقویت درک زیبائیها.
3-فراهم ساختن زمینه علاقه و احساس شادی از مشارکت در فعالیت های گروهی.
4-تقویت علاقه به ارزشهای دینی، اخلاقی وهویت ملی.
5-ایجاد رفتارهای مطلوب فردی و اجتماعی درکودکان با سن آنها. (دفتر برنامه ریزی وتالیف کتب درسی، 1390، ص10)
از آنجا که بین اهداف ذکر شده و اهدافی که در رویکرد رجیو امیلیا وجود دارد می توان مشترکاتی یافت باید دید در زمینه آشنایی با رویکردهای مطرح و مورد استفاده جهانی در ایران چه مقدار آشنایی وجود دارد و در زمینه به کارگیری و الهام از این شیوه ها با توجه به فرهنگ و جامعه خود، ما چگونه می توانیم در دست یابی به اهداف این دوره از آنها بهره جوئیم.
رویکرد آموزشی رجیو امیلیا موجب شد که آموزش کودکان از ماجراجویی خصوصی، در فضاهای بسته و محدود به یک سازمان(مانند آموزش و پرورش)خارج شود و تبدیل به یکی از مهم ترین مسایل اجتماعی جامعه شود. سیستم رجیو امیلیا موفق شد که با مطرح کردن چهار اصل زیر، آموزش را به عنوان یک جریان اجتماعی مطرح کند، به طوری که مسایل آموزشی کودکان به عنوان دستور کار شهردار، نمایندگان مجلس و مسئولین محلی قرار بگیرد. این چهار اصل عبارتند از:
1- کودکان استعدادهای فراوانی دارند و به واسطه ی این استعدادها باید فرصت های فراوانی را به وجود آورد تا کودکان بتوانند استعدادهای خود را بشناسند، تمرین کنند و بروز دهند.
2- کودکان به تداوم ارزش های فرهنگی جامعه کمک می کنند. هر آنچه را که در طول تاریخ آموخته ایم و مناسب است می توانیم از طریق کودکان به آیندگان منتقل کنیم.
3- کودکان شهروند امروز و فردای جامعه ی ما هستند و حمایت از آن ها موجب می شود تا آینده ی همگان تضمین شود.
4- کودکان حق دارند که بهترین را داشته باشند. آنان شایسته ی بهترین ها، با کیفیت ترین مواد و برنامه های آموزشی هستند. این حق برای همه کودکان متصور است، نه فقط برای گروهی از کودکان.
بدین ترتیب سیستم رجیوامیلیا موضوع کودک را به صحنه ی جامعه وارد کرد و مسایل کودکان و آموزش کودکان را به عنوان یک وظیفه همگانی مطرح نمود. (یوسفی، 1391، ص237)

1-2 بیان مساله
امروزه جهان به دهکده ای تبدیل شده است که دیگر بعد مسافت و مرزهای جغرافیایی نمی توانند مانع برقراری ارتباط و تبادل اندیشه وتجربه بین جهانیان شوند. رشد فزاینده فن آوری و صنعت، گسترش علم ودانش بشری، نیاز انسان به استفاده از اطلاعات در سطح جهانی و بسیاری دیگر از عوامل و ملاحظات، ایجاب می کندکه انسان از تجارب و دستاورد های دیگر کشورها به نحوی شایسته بهره مند شود و”دانش را در هر کجای عالم حتی در چین جستجو کند”. بررسی تاریخی آموزش وپرورش نشان می دهدکه دیرینه بهره گیری از تعلیم و تربیت سایر کشورها، به قرن پنجم قبل از میلاد مسیح بازمی گردد. این امر، از آن دوران تا کنون، همواره سیر فزاینده و تکوینی داشته و اکنون به صورت حقیقتی اجتناب ناپذیر جلوه گر شده است، به گونه ای که امروزه جهانیان نمی توانند بدون بهره جستن از دانش وتجربه ملل دیگر، به حیات پویا و بالنده ی خود ادامه دهند. (صفوی، 1383)
هر ساعتی که به عمر بشر افزوده می گردد این حقیقت روشن تر می شود که میزان خوشبختی یک جامعه به میزان توجه به کودکانش بستگی دارد. چون طبق یافته های روان شناسی، رشد و تربیت دوران کودکی¬برای تکوین شخصیت و¬پیشرفت هوش مهمترین و¬حساس¬ترین دوره عمراست. (موسائی،¬1370، ص12)
باید از آخرین دستاوردهای فکری و تجربه بشری بهره گرفت، از تکنولوژی، رسانه و از تمامی نظراتی که می تواند راهگشا باشد و خلاصه با به کارگیری تجربیات آموزشی چه در ایران و چه در سطح جهانی باید دولت و دست اندرکاران نظام آموزشی وپرورشی را یاری داد تا برنامه هایی هرچه بی عیب تر و روشن تر برای پرورش نسل جوان تهیه کنند. (موسائی،¬1370، ص11)
امروزه آموزش و پرورش علمی،¬در جهانی که تغییر و تحولاتی بس شگرف را تجربه می کند و تاریخ اندیشه و عمل انسانها را دگرگون کرده است، از چنان اهمیتی برای سعادت آدمی برخوردار است که هر چه در آن بیشتر سرمایه گذاری کنیم و هر چه بیشتر به اشاعه یافته های این علم همت گماریم سود و ثمره بزرگتری نصیبمان خواهدشد. هنر و رسالت ما آن است که هرکس را به فراخور حال خود کمک کنیم تا با تجهیز ذهن و روح معلمان به حکمت و دانش تعلیم و تربیت، محیط آموزشگاه های به صورتی درآید که رشد همه جانبه فرزندان میهن ما در این مدارس میسرگردد. وصول به چنین مقصودی وقتی مقدوراست که همه کسانی که به امرتعلیم و تربیت خدمت می کنند از انگیزه و دانش و مهارت لازم بهره مند باشند. (آلن وهارت، ترجمه: نظری نژاد،¬1370، ص25)

1-1مقدمه……………………………………………………………… 2
1-2 بیان مساله………………………………………………………. 4
1-3 اهمیت وضرورت پژوهش………………………………………… 5
1-4 اهداف پژوهش…………………………………………………….. 7
1-5 سوالات پژوهش…………………………………………………… 8
1-6 تعریف مفاهیم و واژگان اختصاصی تحقیق……………………… 8

برای دانلود رایگان قسمت های بیشتراز فایل به انتهای مطلب مراجعه کنید

فصل دوم : مباني نظري پژوهش و مروري بر تحقيقات پيشین

از ميان مصلحان تربيتي كه در طول زمان پا به عرصه وجود نهاده اند، ژان كومنیوس در خور مقامي عالي است. تاريخ زندگي او مشحون از شكنجه و عذاب است.¬ تربيت اوليه او بسيار ناقص بود . وي در بيست سالگي به يك مدرسه علوم ديني، واقع در ناسوي هربون ¬رفت تا كشيش شود. او اطمينان داشت كه تربيت بايد به سوي مسيحيت متوجه باشد، وگر نه راهي به سوي تركستان خواهد بود.¬او هم مانند بيكن عقيده داشت كه توانا بود هركه دانا بود و بر موضوع هاي سود مند تاكيد مي كرد.¬او هم پيشرفت را از راه علم ممكن مي دانست، نه از راه بشر دوستي. كومنیوس كتاب خوان حريصي بود كه به ويژه از كتاب هاي افلاطون، سيسرون، پلوتارك و كوينتي لين لذت مي برد. ( ماير، 1374، ص 298 )
كومنیوس اصولا يك فرد خوش بين بود. در حالي كه بيشتر الهيون هم زمان او بر شرارت و سركشي بشر تاكيد مي كردند، او بر عظمت بشر تاكيد می نمود، زندگي را نبرد گاه خير و شر مي دانست و براي اطمينان خاطر مطمئن بود كه خير پيروز خواهد شد. او تنها داراي نظر انتزاعي در تربيت نبود، بلكه در سراسر زندگي خود مي خواست كه آرمان هاي خود را به صورت عملي در آورد و تمدن را از راه فعاليت عملي پيشرفت دهد. هدف و منظور تربيت به نظر كومنیوس اين است كه فرد بشري مانند مسيح بارآيد و اين بدين معناست كه تعليم بايد براي زندگي باشد، نه فقط براي يك شغل بخصوص. همچنين مي رساند كه بين عمل و آرمان ارتباط وجود دارد و فضيلت به منزله قلب فرآيند تربيتي است. كومنیوس را مي توان متفكري فاني در خدا ناميد زيرا خدا در نظر او آغاز و انجام تربيت بود. كومنیوس مي گويد تربيت صحيح بايد از خانه به مدرسه انتقال يابد. محصلان را بايد به گروه هايي تقسيم كرد و به آنان درس داد. بيشتر معلمان همزمان او طرفداران جدي انضباط بودند و اين رفتار در نظر كومنیوس قابل تاسف بود؛ زيرا او كودك را با گياه در حال رشد مقايسه مي كرد و مي گفت بايد با كمال دقت و از روي محبت رشد او را راهنمايي كرد. ( همان، ص 300)
كومنیوس چهار گونه موسسه تربيتي طرح مي كند: نخست «مدرسه دامان مادر» كه نمودار تربيت كودك در خانه است. در اين مرحله مهم اين است كه والدين نمونه هاي سودمندي براي كودكان خود باشند و در خانه بر آرمان هاي اخلاقي و مذهبي تكيه شود.
دوم، « مدرسه زبان مادري » است كه در آن به تحصيل زبان مادري بيش از ادبيات باستان يونان و روم تكيه خواهد شد و در عين حال علم و هنر نبايد فراموش شود.
سوم، « مدرسه لاتين » كه مختص دانش آموزان بهتر است كه در آن علاوه بر زبان هاي يوناني، لاتين و عبري بايد بر مقدمات علوم و ادبيات و هنر ها نیز تاكيد شود.
چهارم، « مدرسه دانشگاه و سفر » كه پيشوايان جامعه را مي آفریند. اين مدرسه مختص بهترين دانش -آموزان است و بايد آنان را براي پژوهش هاي اصلي و تكاپو در آرمان ها و اخلاقيات اقوام گوناگون تشويق كند.
كومنیوس مانند مربيان پراگماتيست بر عمل تاكيد مي كند. « يادگيري از راه عمل » مفتاح نظام او بود و مي گفت ما نوشتن را از راه نوشتن، و استدلال كردن را با استدلال كردن ياد مي گيريم؛ ولي تنها عمل كافي نيست، بلكه بايد استعداد هاي انتقادي و تحقيقي دانش آموزان را پرورش داد و اين وظيفه عقل است كه پايه اي براي داوري فراهم كند. ( همان، ص 302)
كومنیوس معتقد است كه بايد كودكستان در همه نقاط، مدرسه ابتدایي در هر دهستان، قصبه كوچكي يا ده، يك دبيرستان در هر شهر و يك آكادمي در قلمرو هر دولت و حتي در هر ناحيه بزرگي موجود باشد. كودك اگر بتواند، بايد چهار مرحله سازماني مدارس را متواليا و بدون انقطاع طي كند. معذلك به عقيده كومنیوس تحصيلات دوره ابتدايی بايد طوري تنظيم شده باشد كه وقتي كودك آن را به پايان مي رساند تربيت عمومي او به درجه اي از كمال نسبي رسيده باشد كه وي را از ادامه تحصيل بي نياز سازد. ( شاتو، 1355، ص 124 )
چون هدف آن است كه به تمام اطفال تعليمات عمومي كه قادر باشد همه قواي انساني را پرورش دهد داده شود، كومنیوس معتقد است كه بايد همه آنها را تا آنجا كه ميسر است با هم پيش برد تا يكديگر را تشويق كنند، به كار و كوشش بر انگيزند ، موجب تصفيه اخلاق يكديگر شوند و خويشتن را به تمام فضايل از جمله فروتني، حاضر خدمتي، برادري و همبستگي متقابل بيارايند. وي مخصوصا بر اين نكته ايمان دارد كه تعيين استعداد افراد براي كار هاي علمي و ادبي و دستي در سنين پايين اقدامي عجولانه است ؛ زيرا قبل از سن 13-14 سالگي قدرت هاي ذهني و تمايلات روان به صراحت تجلي نمي كنند. از طرف ديگر، تنها اطفال ثروتمندان، اشراف يا صاحب منصبان قضايي و اداري براي بر عهده گرفتن اين قبيل مشاغل زاده نشده اند تا در هاي مدارس لاتين تنها به روي آنها گشوده شود و ديگران به عنوان كساني كه هيچ گونه توقعي از آنان نتوان داشت رانده شوند. هماي هوش و ذكاوت آنجا كه خواهد و هرگاه كه اراده كند فرود آيد. به عقيده كومنیوس اين واقعيت كه هوش هايي طبعا ضعيف و نسبتا محدود يافت مي شوند مانعي در راه اجراي تعليمات عمومي نيست بلكه بر عكس الزامي است بر اينكه تمام افراد پرورش يابند. هرچه كودكي از نظر هوشي ضعيف تر و ابله تر باشد، به همان نسبت بيشتر به كمك نيازمند است تا خويشتن را از بلاهت برهاند و ضعف خود را درمان كند. به عقيده كومنیوس ممكن نيست بتوان ذهني چندان بي استعداد يافت كه پرورش نتواند كم كم آن را بهبود بخشد. اگر هم چنين فردي هيچ گونه پيشرفتي از لحاظ تحصيلي نداشته باشد لااقل از نظر اخلاق و رفتار ملايم تر خواهد شد. بنابراين هيچ كس را نبايد از مزاياي تعليم و تربيت محروم كرد. ( همان، ص 126)
در اجراي اصل تربيت كومينوس معتقد است كه مسير طبيعت از عام به خاص است و از ابتداي كار معلم همواره مفاهيم ابتدايي را به شاگرد عرضه خواهد كرد تا فكر كلي را آشكار سازد. سپس به تدريج و به صورتي غير محسوس به موضوعات دور تر و در سطح بالاتر خواهد پرداخت. آموختن به معناي: از دانسته به ندانسته، از ساده به پيچيده ، از نزديك به دور، از با قاعده به بي قاعده و از مجسم به مجرد رفتن است. براي احتراز از اينكه توجه شاگردان از موضوع درس منصرف و در نتيجه قدرت ذهنشان تضعيف شود معلم در يك زمان معين فقط يك موضوع را بدآنان عرضه خواهد كرد و مادام كه موضوعي كاملا درك نشده باشد توضيحات مربوط به آن را براي آغاز كردن مطلب ديگر قطع نخواهد كرد. كومنیوس اصرار مي ورزد كه دانستن به معناي انباشتن ذهن از معلومات نيست بلكه به معناي آگاهي از مطالبي است كه مفيد است و منظورش از مفيد بودن تنها مزاياي مادي نيست بلكه بيشتر نتايج اخلاقي است. ( همان، ص 136 )
حقيقت آن است كه وقتي، بعد از سه قرن، آثار تربيتي كومنیوس را مطالعه مي كنيم، در نظر ما همچون پيامبري بزرگ جلوه گر مي شود. پيامبري كه عاشق ظهور تفاهم بين المللي و ايجاد مدارس دموكراتيك است و اين را مقدمه لازم آن مي داند. پيامبري كه بر تعليم و تربيت توام با سياست، سياست به معني لغوي و عالي كلمه، اعتماد مي كند تا بدين وسيله از هر كودكي مردي و از هر مرد، كارگري خوشبخت در كار گاه انسانيت بسازد. ( همان، ص 138 )
كومنیوس به رسالت انسان اعتقاد كامل داشت و آموزش همه كودكان از فقير گرفته تا غني، مرد و زن، باهوش و كند هوش را مورد نظر داشت. او را فردي انسان گرا دانسته اند زيرا در نظر خدا همه افراد را با ارزش و يكسان مي دانست. افكار آموزشي وي تاثيرات عميقي بر شيوه هاي آموزشي بر جاي گذاشته است. كومنیوس، هدف از آموزش و پرورش را كسب دانش، اخلاقيات و مذهب مي دانست و معتقد بود كه آموزش و پرورش بايد انسان را براي زندگي كردن آماده كند و از اين رو بايد امكان تربيت براي تمام طبقات مردم فراهم گردد.
يكي از آثار ارزنده او هنر بزرگ تعليم نام دارد كه در آن هنر و فن آموزش همگاني و راهنمايي كامل براي ايجاد مدارس در جوامع، شهرها و روستاهاي مختلف ارائه نموده است. ( مفيدي، 1381، ص 58 )

ژان ژاك روسو (1778-1712)
ژان ژاك روسو در ژنو به دنيا آمد، اما بيشتر عمرش را در فرانسه گذراند. او فكر مي كرد كه انسان ها اساسا خوبند، اما به سبب تمدن، به انحراف كشيده شده اند. او بر اين باور نبود كه مردم بايد از همه پيشرفت هاي هنري فن آورانه خود دست بردارند، اما معتقد بود كه اين پيشرفت ها، خصوصا در جايي كه ما را از طبيعي بودن باز مي دارد، بايد تحت كنترل در آيد. به عبارت ساده، روسو جنبه هايي از تمدن را كه به زندگي طبيعي آسيب نمي رساند، مورد بحث قرار داد. پيشنهاد هاي روسو براي تعليم و تربيت در كتاب اميل، كه كودكي را از تمدن دور و در منطقه روستايي تربيت مي كند، يافت مي شود. از زمان ورود به منطقه روستايي، اميل يك معلم خصوصي دارد كه مراقب آن است تا كودك به طور طبيعي زندگي كند، و معلم بر آن است تا اشيا را طوري تربيت دهد كه اميل از طبيعت ياد گيرد.

2-1 آراء تربيتي پيشگامان تعليم و تربيت……………………………….. 10
ژان ژاك روسو……………………………………………………………….. 13
فردريك ويلهلم فروبل……………………………………………………….. 19
لوسمنويچ ويگوتسكي…………………………………………………….. 24
ماريا مونته سوري………………………………………………………….. 27
جروم اس. برونر……………………………………………………………… 32
جان دیویی…………………………………………………………………… 36
ژان پیاژه……………………………………………………………………… 39
2-2 مدل های برنامه درسی در دوره پیش از دبستان………………….. 45
الف- مدل های غیر رسمی………………………………………………… 45
ب- مدل های مهارت محور…………………………………………………. 45
ج- مدل های رشدی شناختی…………………………………………….. 46
الگوی فروبل………………………………………………………………….. 48
الگوی مک میلان…………………………………………………………….. 51
الگوی مونته سوری………………………………………………………….. 57
الگوی والدورف………………………………………………………………… 64
الگوی گاردنر…………………………………………………………………… 73
الگوی بانک استریت………………………………………………………….. 82
الگوی اونتاریو………………………………………………………………….. 91
الگوی های اسکوپ…………………………………………………………… 98
2-3 نگاهی به آموزش و پرورش پیش دبستانی در ایران………………… 110
تاریخچه شکل گیری مراکز پیش دبستانی در ایران……………………… 110
اهداف آموزش و پرورش پیش از دبستان:………………………………… 112
2-4 نگاهی به آموزش و پرورش پیش دبستانی در ایتالیا……………….. 114
2-5 نگاهی به آموزش و پرورش پیش دبستانی در آمریکا ………………..116
2-6 نگاهی به رویکرد رجیوامیلیا……………………………………………. 119
مروری بر زندگینامه «لوریس مالاگازی» بنیانگذار رویکرد رجیو امیلیا……. 121
تاریخچه ی رویکرد رجیو امیلیا ………………………………………………..121
منابع اندیشه و مبانی نظری و روان شناختی رویکرد رجیو امیلیا……….. 123
عناصراساسي الگوي آموزشي رجيو اميليا………………………………… 126
اهداف…………………………………………………………………………. 126
محتوا و سازماندهی آن……………………………………………………… 126
محیط یادگیری…………………………………………………………………. 127
روش……………………………………………………………………………. 130
ارزشیابی ……………………………………………………………………….137
کارکنان…………………………………………………………………………. 139
نقش مربیان……………………………………………………………………. 139
آموزش مربیان …………………………………………………………………..141
مشارکت والدین ……………………………………………………………….142
2-7 سوابق و پیشینه تحقیق در سطح ملی……………………………… 145
2-8 سوابق پژوهشی در سطح جهانی…………………………………… 151

فصل سوم: روش اجرای تحقیق

پژوهش از طریق پرسشنامه محقق ساخته انجام شد تا میزان آگاهی مدیران و مربیان مراکزی در شهر تهران که از رویکرد رجیوامیلیا در برنامه هایشان استفاده می کنند، را مورد سنجش قراردهد.
مراحل تدوین پرسشنامه
1- مرحله تدوین وطراحی شاخص ها: برای تهیه شاخص های رویکرد مورد نظر مراحل زیر انجام شد:
الف ) مطالعه کامل موضوع از طریق کتاب های موجود فارسی وانگلیسی
ب )انجام مصاحبه با برخی صاحب نظران در مورد رویکرد رجیو امیلیا
ج )مطالعه وبررسی منابع اینترنتی
د )جمع بندی ونهایی سازی شاخص های ارزیابی
برای ساخت پرسشنامه با توجه به شاخص هایی که به دست آمد، اقدام به نوشتن سوالات چهار گزینه ای شد که شامل 23 سوال بود. درمرحله بعد، از گزینه های این سوالات برای نوشتن گزاره هایی در جهت تدوین پرسشنامه اصلی استفاده شد. پرسشنامه اصلی شامل 76 سوال می باشدکه میزان آگاهی مدیران و مربیان مراکزپیش از دبستان را نسبت به عناصر اساسی برنامه درسی رویکرد رجیو امیلیا (اهداف، محتوا وسازماندهی آن، محیط یادگیری، روش، کارکنان، ارزشیابی)می سنجد.
برای سنجش میزان آگاهی مدیران و مربیان از اهداف رویکرد رجیو امیلیا تعداد18 سوال طرح شد وسوالات3-4-19-23-31-32-39-45-50-55-56-57-59-63-65-72-73-74پرسشنامه این موضوع راموردسنجش قرار می دهند.
برای سنجش میزان آگاهی مدیران و مربیان از محتوا وسازماندهی آن در رویکرد رجیو امیلیا تعداد7 سوال طرح شد وسوالات 11-25-27-40-41-64-67 پرسشنامه این موضوع راموردسنجش قرار می دهند.
برای سنجش میزان آگاهی مدیران و مربیان از محیط یادگیری رویکرد رجیو امیلیا تعداد4 سوال طرح شد وسوالات 22-37-43-47 پرسشنامه این موضوع راموردسنجش قرار می دهند.
برای سنجش میزان آگاهی مدیران و مربیان از روش رویکرد رجیو امیلیا تعداد18 سوال طرح شد وسوالات 6-7-8-9-10-15-29-33-46-48-53-54-60-61-68-70-71-75پرسشنامه این موضوع راموردسنجش قرار می دهند.
برای سنجش میزان آگاهی مدیران و مربیان از کارکنان رویکرد رجیو امیلیا تعداد22 سوال طرح شد وسوالات1-2-5-12-14-16-17-20-24-26-28-30-35-38-42-44-49-51-52-58-62-66 پرسشنامه این موضوع راموردسنجش قرار می دهند.
برای سنجش میزان آگاهی مدیران و مربیان از ارزشیابی رویکرد رجیو امیلیا تعداد7 سوال طرح شد وسوالات 13-18-21-34-36-69-76 پرسشنامه این موضوع راموردسنجش قرار می دهند.

2- اعتبار وپایایی پرسشنامه
الف )محاسبه ضریب پایایی
برای بررسی پایایی پرسشنامه از آلفای کرونباخ استفاده شده است.

با توجه به میزان آلفای کرونباخ گزارش شده 0. 865مشخص می شود که پایایی پرسشنامه در حد مناسب و مطلوب می باشد.
ب )محاسبه روایی صوری ومحتوایی
برای محاسبه روایی صوری، اخذ نظرات صاحب نظران ، مدیران و اساتید انجام شد.
برای تعیین روایی محتوایی ابزار اندازه گیری از قضاوت متخصصان دراین باره که سوال های آزمون تاچه میزان معرف محتوا وهدف های برنامه هستند، استفاده شد.

3-4 روش جمع آوری داده ها
ابتدا در زمینه مراکزی که با رویکرد رجیو آشنا هستند و از آن استفاده می کنند، اطلاعاتی کسب شد. سپس به این مراکز مراجعه شد و پرسشنامه ای که در این زمینه تهیه شده بود با همکاری این موسسات تکمیل گردید. موسساتی که با این پروژه همکاری داشتند خانه کودک آفرینش، خانه یادگیری رها، مهد کودک مژده ، مهد کودک ایران مهر، موسسه هم نوا، هنرکده آبان ، هنرکده باد بادک، خانه کودک و آمادگی خردمند (بابل)، مدرسه فردا و خانه بازی گلدونه بودند. این موسسات با رویکرد رجیو آشنایی داشتند و دربرنامه هایشان از این رویکرد استفاده می کنند.

3-1 جامعه مورد پژوهش…………………………………………………… 158
3-2 نمونه و روش نمونه گیری…………………………………………….. 158
3-3 ابزار اندازه گیری………………………………………………………… 158
2- اعتبار وپایایی پرسشنامه……………………………………………….. 159
الف )محاسبه ضریب پایایی………………………………………………… 159
ب )محاسبه روایی صوری ومحتوایی ……………………………………….160
3-4 روش جمع آوری داده ها……………………………………………….. 160
3-5 روش اجرا پژوهش………………………………………………………. 160
3-6 روش تحلیل یافته ها……………………………………………………. 160

فصل چهارم: تجزیه وتحلیل آماری یافته های تحقیق

تجزیه و تحلیل داده ها، فرایندي چند مرحله ای است که طی آن داده هایی که از طریق به کارگیري ابزارهاي جمع آوري در نمونه(جامعه) آماري فراهم آمده اند، خلاصه، کدبندي و دسته بندي و در نهایت پردازش می شوند تا زمینه برقراري انواع تحلیل ها و ارتباط ها بین این داده ها به منظور آزمون فرضیه ها فراهم آید. در واقع تحلیل اطلاعات شامل سه عملیات اصلی می باشد: ابتدا شرح و آماده سازي داده هاي لازم براي آزمون فرضیه ها؛ سپس تحلیل روابط میان متغیرها؛ و در نهایت مقایسه نتایج مشاهده شده با نتایجی که فرضیه ها انتظار داشتند. در این فرآیند داده ها هم از لحاظ مفهومی و هم از لحاظ تجربی پالایش می شوند و تکنیک هاي گوناگون آماري نقش بسزایی دراستنتاج ها و تعمیم ها به عهده دارند.
تجزیه و تحلیل داده ها براي بررسی صحت و سقم فرضیات براي هر نوع تحقیق از اهمیت خاصی برخوردار است. امروزه در بیشتر تحقیقاتی که متکی بر اطلاعات جمع آوري شده از موضوع مورد تحقیق است، تجزیه وتحلیل اطلاعات از اصلی ترین و مهم ترین بخش هاي تحقیق محسوب می شود. داده هاي خام با استفاده از نرم افزار آماري مورد تجزیه و تحلیل قرار می گیرند و پس از پردازش به شکل اطلاعات در اختیار استفاده کنندگان قرار می گیرند.

4-1 تجزیه وتحلیل توصیفی داده ها
در این فصل براي تجزیه و تحلیل داده های جمع آوري از آزمون تی ساده استفاده شده است.

4-2 بررسی سوالات تحقیق:
*میزان آگاهی مربیان مراکز پیش از دبستان نسبت به عناصر اساسی برنامه درسی (اهداف، محتوا وسازماندهی، محیط یادگیری، روش، کارکنان، ارزشیابی) در رویکرد آموزشی رجیو امیلیا چقدر است؟

ابتدا به بررسی شاخص های مرکزی و پراکندگی میزان آگاهی مربیان مراکز پیش از دبستان نسبت به عناصر اساسی برنامه درسی (اهداف، محتوا وسازماندهی، محیط یادگیری، روش، کارکنان، ارزشیابی) در رویکرد آموزشی رجیو امیلیا پرداخته می شود. این گزارشات در جدول4-1 ارائه شده است.

4-1 تجزیه وتحلیل توصیفی داده ها……………………………………….. 162
4-2 بررسی سوالات تحقیق………………………………………………… 162
5-1 بحث پیرامون سوال های پژوهش……………………………………… 176
5-1-1 بررسی سوال اول…………………………………………………….. 176
5-1-2 بررسی سوال دوم……………………………………………………. 176
5-2 نتایج کلی پژوهش………………………………………………………. 177
5-3 محدودیت های پژوهش…………………………………………………. 182
5-4 پیشنهادها………………………………………………………………… 182
5-4-1 پیشنهادهای راهبردی مبتنی بر یافته های پژوهش……………… 182
5-4-2 پیشنهادهای پژوهشی………………………………………………. 183
منابع وماخذ……………………………………………………………………. 185
ب) منابع لاتین………………………………………………………………… 187
پیوست ها………………………………………………………………………. 189

برای دانلود رایگان قسمت های بیشتراز فایل به انتهای مطلب مراجعه کنید

فهرست جداول

جدول 2-1 مقایسه سه مدل اساسی در برنامه ریزی آموزشی مراکز پیش دبستانی………………………………………………………………………. 47
جدول2-2عناصر اساسی برنامه درسی الگوی فروبل ……………………..51
جدول 2-3 عناصراساسی برنامه درسی الگوی مک میلان……………… 56
جدول 2-4 عناصر اساسی برنامه درسی الگوی مونته سوری………….. 63
جدول 2-5 عناصر اساسی برنامه درسی الگوی والدورف………………… 72
جدول 2-6 هوش هشتگانه نظریه گاردنر……………………………………. 82
جدول2-7 عناصر اساسی برنامه درسی الگوی بانک استریت…………… 90
جدول2-8 عناصر اساسی برنامه درسی الگوی انتاریو……………………. 97
جدول2-9 عناصر اصلی برنامه درسی های اسکوپ…………………….. 109
جدول2-10عناصر اصلی برنامه درسی رویکرد رجیو امیلیا………………… 143
جدول 2-11خلاصه شاخص های اصلی رویکرد رجیو امیلیا ……………….144
جدول4-1 شاخص های مرکزی و پراکندگی آگاهی مربیان………………. 163
جدول 4-2 میزان آگاهی مربیان نسبت به عناصر اساسی برنامه درسی 163
جدول4-3 شاخص های مرکزی و پراکندگی آگاهی مدیران……………….. 165
جدول4-4میزان آگاهی مدیران نسبت به عناصر اساسی برنامه درسی… 166
جدول 4-5 شاخص های مرکزی و پراکندگی متغیر اهداف………………… 167
جدول 4-6 شاخص های مرکزی و پراکندگی متغیر محتوا………………….. 168
جدول 4-7 شاخص های مرکزی و پراکندگی متغیر روش…………………… 169
جدول 4-8 شاخص های مرکزی و پراکندگی متغیر محیط یادگیری……….. 170
جدول 4-9 شاخص های مرکزی و پراکندگی متغیر کارکنان……………….. 171
جدول 4-10 شاخص های مرکزی و پراکندگی متغیر ارزشیابی……………. 173
جدول4-11 مقایسه میزان آگاهی مدیران و مربیان نسبت به عناصر اساسی برنامه درسی رویکرد رجیو امیلیا……………………………………………………………….. 174

فهرست نمودار

نمودار 4-1 میزان آگاهی مدیران از عناصر اساسی برنامه درسی (اهداف، محتوا وسازماندهی، محیط یادگیری، روش، کارکنان، ارزشیابی)……………………. 164
نمودار 4-2 میزان آگاهی مربیان از عناصر اساسی برنامه درسی (اهداف، محتوا وسازماندهی، محیط یادگیری، روش، کارکنان، ارزشیابی)……………………….. 166
نمودار4-3 شاخص های مرکزی و پراکندگی متغیر اهداف………………………… 168
نمودار 4-4 شاخص های مرکزی و پراکندگی متغیر محتوا ………………………….169
نمودار 4-5 شاخص های مرکزی و پراکندگی متغیر روش………………………….. 170
نمودار4-6 شاخص های مرکزی و پراکندگی متغیر محیط یادگیری…………………. 171
نمودار4-7 شاخص های مرکزی و پراکندگی متغیر کارکنان…………………………. 172
نمودار4-8 شاخص های مرکزی و پراکندگی متغیر ارزشیابی……………………….173

Abstract
This study aimed to assess the knowledge and analytical study of the Reggio Emilia approach to education administrators and teachers at pre-school centers than it was basic elements of the curriculum. The community consists of 10 centers and pre-school institutions, 61 coaches and 10 is the director of the Center
At the time of the study, this approach was used in their applications. Methods This study is a survey via questionnaire, the knowledge of the directors of the centers of the basic elements of the curriculum Vmrbyan this approach (purpose, content and organize it, methods, learning environment, staff and evaluation) separately evaluated the Dad¬.
MarTvsyfy information obtained through simple t test were examined and the results of the analysis of the data showed that the knowledge of the directors Vmrbyan centers, learning environments, procedures, personnel, evaluation, objectives and content of the order the highest to lowest. Finally, recommending the use of the Reggio Emilia approach to pre-school institutions in the center of the end of the researchبلافاصله بعد از پرداخت به ایمیلی که در مرحله بعد وارد میکنید ارسال میشود.


فایل pdf غیر قابل ویرایش

قیمت25000تومان

خرید فایل word

قیمت35000تومان