انتخاب صفحه

فهرست مطالب:

(1) فصل اول (کلیات).

پیشرفتهای سریع علم و صنعت و تأثیر آن در شئون مختلف زندگی بشر لزوم آشنایی به مقدمات ریاضی را حتی برای افرادی که به ساده ترین مشاغل اشتغال دارند روز به روز آشکارتر می سازد ( شکوهی ، 1362)
به طور کلی اهمیت و نقش پایه ای ریاضیات در تاریخ اندیشه توسط علوم و حتی سیر تحولات صنعتی و فنی غیرقابل انکار است . در واقع ریاضیات یکی از مهارت های فردی بسیار اساسی در تداوم زندگی روزمره در جوامع مدرن است ( اردن و اکگیو ، 2010) .
اما یکی از عواملی که می تواند روند تحصیل ریاضیات و عوامل مثبت با آن را با اشکال مواجه کند اضطراب ریاضی است . بسیاری ریاضیات را یک درس سخت می شناسند . برای بسیاری با یک احساس قوی از شکست همراه است و خاطره ی آنها از ریاضیات مدرسه خاطره ی آزمایش ها و امتحان ها ، سرخوردگی و ترس از “غلط درآوردن جواب” است ( هاوسون و ویلسون ، ترجمه ملکی ، 1368 ).
اضطراب ریاضی به عنوان یک حالت ناراحتی در زمانی که دانش آموز می خواهد تکالیف ریاضیاتش را انجام دهد ، پدید می آید . ویژگی های اصلی این ناراحتی شامل : دوست نداشتن ، نگرانی و ترس ، با تظاهرات خاص رفتاری مانند تنش ، ناامیدی ، پریشانی ، ناتوانی و بهم ریختگی روانی در هنگام دست زدن به کارهای ریاضی می باشد . علاوه بر این ، احساس اضطراب می تواند منجر به وحشت ، تنش ، ناتوانی ، اضطراب ، خجالت ، ناتوانی کنار آمدن ، عرق کف دست ، معده عصبی ، اشکال در تنفس و از دست دادن توانایی تمرکز باشد ( آقاجانی و همکاران، 1391 ) .
بیان مسأله
در جامعه ی ما افراد زیادی در مقاطع آموزش و پرورش در حال تحصیل هستند و علاوه بر آن نگرش سنتی و احتمالا منفی به یادگیری و کاربرد ریاضی وجود دارد . این مشکل به خصوص در مورد ریاضیات پررنگ تر و جدی تر می نماید ( عماری ، 1383 ) . بنابراین باید تدبیری اندیشد تا از فواید و اهمیت های این درس حداکثر استفاده را برد و راه موفقیت در آن را هموارتر نمود . الگوی راهبردهای حل مسأله روشی ست که طبق آزمایشات و تحقیقات انجام شده در این زمینه به کار خواهد آمد .
مطالعه ی عملکرد آدمی در حل مسأله موضوع تازه ای نیست ، نخستین پژوهش های تجربی در این باره حداقل به 90 سال پیش معطوف است . معهذا مطالعه ی حل مسأله در حیطه های خاص نظیر مسائل ریاضی ، حل مسائل فیزیک و … سنت پژوهشی تازه تری می باشد (عماری،1383 ) .
به خصوص که در دهه ی اخیر هدف از آموزش ریاضی در دوره ی ابتدایی به طور کلی تغییر کرده است . دیگر بر چهار عمل اصلی تأکید نمی شود زیرا این کار را ماشین حساب ها انجام می دهند ( برومزر ، آگاتا ، کامبوباچ ،ترجمه کرامتی ،1386 ) .
همچنین دیگر هدف تنها پرورش نخبه ها و علاقه مندان به ریاضی یا افراد خاصی که می خواهند رشته ریاضی را در سطح دانشگاهی ادامه دهند نیست ، بلکه در این برنامه ، هدف از آموزش ریاضی ، بهترزندگی کردن دانش آموزان می باشد . بنابراین برقراری ارتباط بین ریاضی و زندگی روزمره ، کسبمهارت های مدلسازی ریاضی و حل مسأله ، رشد مهارت های تفکر ، برقراری ارتباط بین نمایش های مختلف ریاضی و تعبیر و تفسیر آنها ، برقراری ارتباط بین ریاضی و سایر علوم و در حالت کلی ، به کارگیری مفاهیم ریاضی در محیط پیرامونی و تفسیر و تحلیل آنها از جمله هدف های اصلی این درس است ( راهنمای معلم ریاضی ششم ابتدایی ، 1390 ).
دانش آموزان ایرانی از این قائده مستثنی نیستند . نتایج به دست آمده از سومین مطالعه ی بین المللی ریاضی و علوم تیمز نشان می دهد که برون دادهای آموزشی کشور حتی در مقایسه با کشورهای در حال توسعه تفاوت چشمگیری دارد . نمرات دانش آموزان ایرانی در آزمون ریاضی از میانگین کشورهای شرکت کننده در مطالعه بسیار پایین تر بوده است . به گونه ای که در مطالعه ی تیمز متوسط نمره ی کشورهای شرکت کننده 495 بود (شیوندی چلیچه ، 1389 ).
با توجه به اینکه یکی از مهم ترین روش ها و راهبردهای تدریس که دستیابی به این مهم را ممکن می سازد و در این زمینه بسیار راهگشاست ، راهبردهای حل مسأله است و با توجه با اینکه این روش برای اولین بار در کتاب ریاضی پایه ی ششم ابتدایی در ایران در حال اجراست پژوهش حاضر در پی بررسی تأثیر این روش و راهبردهای آن بر کاهش اضطراب ریاضی کودکان پایه ی ششم شهرستان قزوین است ، چرا که اضطراب ریاضی نیز معضلی ست که از دیرباز گریبان گیر کودکان ایرانی به خصوص دختران ایرانی است .

اهمیت و ضرورت پژوهش
جورج پولیا ریاضیدان نامدار بین المللی و نویسنده ی پرفروش ترین کتاب های ریاضی در دیباچه ی ویرایش دوم کتاب چگونه مسأله را حل کنیم صفحه نهم چنین می نویسد : « ریاضیات این افتخار مشکوک را دارد در برنامه ی آموزشگاه ها کمتر جالب توجه همگان است … معلمان آینده از مدارس ابتدایی عبور می کنند برای آنکه از ریاضیات بیزار شوند … و سپس به مدارس ابتدایی باز می گردند تا به نسل تازه ای نفرت داشتن از ریاضیات را تعلیم دهند . »
« معلم ریاضیات فرصت بزرگی در برابر خویش دارد . اگر وقت اختصاصی خود را به تمرین دادن شاگردان در عملیات پیش و پا افتاده بگذارند ، علاقه و دلبستگی آنها را می کشد و مانع رشد و تکامل عقلی آنها می شود . ولی اگر کنجکاوی دانشجویان را با مطرح کردن مسائلی متناسب با دانش آموزان و شناخت آنها برانگیزد ، و در حل کردن مسائل با طرح کردن پرسش هایی راهنما را به یاری آنان برخیزد ، می تواند ذوق و شوق و وسیله ای برای اندیشیدن مستقل در وجود ایشان پدید آورد » ( پولیا ، ترجمه آرام، 1369 ) .
زندگی در جوامع امروزی نیازمند به کارگیری مهارت های گوناگون است از جمله این مهارت ها می توان به حل مسأله ، استدلال ،فرضیه سازی ، آزمایش فرضیه و تخمین ، مهارت های محاسبانی ، تفکر جبری ، درک مفاهیم هندسی ، پیش بینی نتایج و … اشاره کرد با وجود این یافته ها مطالعات تیمز حاکی از آن است که میزان دستیابی به این مهارتها کمتر از حد انتظار است ( لشکر بلوکی ، 1392 ) .
اگرچه ریاضیات از دروس بنیادی مهم در دوران تحصیل می باشد زیرا دانش آموزان در این درس درست اندیشیدن را می آموزند اما اغلب نمی دانند درس ریاضی را چگونه باید آموخت . بنابراین پدیده هایی چون اضطراب ریاضی و اضطراب امتحان و نمره ایجاد می شود و باعث ضعف عملکرد دانش آموزان می شود .
بخشی از این ضعف به رویکردها و روش های آموزش بر می گردد که در بناکردن درک معنادار و تعمیم آموخته ها به موقعیت واقعی نقش اساسی دارند ( لشکر بلوکی ، 1392 ) . این موضوع و از سویی تردید در کارآمدی کلاس های سنتی درس ریاضی که منجر به اضطراب در دانش آموزان شده ، از جمله تحمیل قدرت معلم ، مواجهه ی عمومی و محدودیت در زمان از سوی دیگر پرداختن به روش های نوین تدریس ریاضیات را موجه می نماید ( موسوی ، 1390 ) .

(1-1)مقدمه……………………………………………………………………2
(1-2)بیان مسأله……………………………………………………………..2
(1-3) اهمیت و ضرورت موضوع……………………………………………..4
(1-4)اهداف پژوهش………………………………………………………….5
(1-4-1) هدف کلی……………………………………………………………5
(1-4-2) اهداف جزئی………………………………………………………..5
(1-5) فرضیه های پژوهش………………………………………………….6
(1-5-1) فرضیه کلی…………………………………………………………6
(1-5-2) فرضیه های جزئی…………………………………………………6
مفاهیم تحقیق………………………………………………………………6
مفاهیم نظری…………………………………………………………………6
مفاهیم عملیاتی…………………………………………………………….7

برای دانلود رایگان قسمت های بیشتراز فایل به انتهای مطلب مراجعه کنید

(2) فصل دوم ( ادبیات تحقیق)

اضطراب به منزله ی بخشی از زندگی انسان،در همه ی افراد در حدی اعتدال آمیز وجود دارد و در این حد،به عنوان پاسخی سازش یافته تلقی می شود،اما اگر از این حد خارج شود و جنبه ی مزمن و مداوم بیابد به منزله ی شکست و سازش نایافتگی تلقی می گردد(دادستان،1380).
اضطراب،احساس رنج آوری است که با یک موقعیت ضربه آمیز کنونی یا با انتظار خطری به شی ء نامعین وابسته است(دادستان،1380).
اضطراب یک حالت نگرانی و دلشوره است که با ترس پیوند دارد.موضوع اضطراب،مانند خطری مبهم یا یک رویداد احتمالی ناگوار،معمولا نا مشخص و اختصاصی تر از موضوع ترساست (بال ترجمه ی مسدد،1379).
از نظر سولیوان (1974)اضطراب انعکاسی از تنش درونی است ؛در حالی که ترس سازو کاری است که بر پایه ی رویارویی با خطرات واقع بینانه تر خارجی به کار می رود(بال ترجمه ی مسدد،1379).
از نظر آدلر2(1929، به نقل از آزاد،1376)اضطراب در رویارویی شخص با خود و دیگران؛در ارتباط با احساس حقارت و نحوه جبران آن مطرح می شود.
هورنای3(1948)اضطراب ناشی از تجارب گذشته و نحوه ی ارضای نیازهای شخصی و فرمهای تشخیصی افراد را،مطرح می کند.اریکسون4 (1963) با اتکا روی آموزش اعتماد و محبت و احساس امنیت در دوران کودکی اضطراب را روشن کرده و معتقد است که کودکانی که از ابتدا امنیت را تجربه نکرده اند در مقابل دیگران با اضطراب و نا امنی روبرو می شوند(به نقل از آزاد، 1376).

نظریه های اضطراب
نظریه روان تحلیل گری
فروید (1923)معتقد است که اضطراب هشدار و تهدیدی است علیه «خود» که از فشار یک تمایل یا خواسته غیر منطقی ناشی می شود و در صدد وارد شدن به حیطه آگاهی ،جهت تخلیه بار هیجانی می باشد.این فشار از طرف ناخوداگاه خود را به استفاده کردن از جهت مقابله با سائق های نامعقول وادار می نماید(دادستان،1371).
نظریه رفتار گرا
اضطراب را واکنشی می داند که بر اساس قوانین یادگیری،قابل توجیه است.مشکلات رفتاری به منزله ی الگوهایی از پاسخ نامناسب نگریسته می شوند که احتمالا با شرایط محرک بیزار کننده،آموخته می شوند؛ و به علت این که در زمینه کمک به فرد برای اجتناب از پیامدهای نامطلوبکارایی دارند؛ حفظ می شوند.بر اساس این دیدگاه،بسیاری از حالات غیر روانی،پاسخ های شرطی هستند که به نحوی تقویت می شوند و ادامه می یابند(پور افکاری،1368).
نظریه شناختی
مفاهیم شناختی حالتهای اضطرابی،حاکی از آن است که الگوهای تفکر اشتباه آمیز،مسخ شده و ویرانگر،با رفتارهای سازش نایافته و اختلالهای هیجانی همراه است.از این دیدگاه افراد مضطرب،میزان خطر و احتمال آسیب دیدن را در یک موقعیت خاص بیش از حد و توانایی خود را ،کمتر از حد،برآورد می کند.کلی2برنقش برداشتهای شخصی،به عنوان علل واکنشهای هیجانی تاکید می کند و معتقد استاضطراب ، نتیجه شناخت عدم کفایت و عدم لیاقت در سیستم سازه های فرد می باشد ؛و زمانی که یک سازه از ارایه معنی و مفهوم برای یک تجربه شخصی عاجز می ماند، اضطراب و احساس گناه در فرد به وجود می آید(جمالفر1373).ساراسون3 (1989)بر این عقیده است که وقتی بفهمیم نظام ساختارهای ما،از عهده مشکلی که داریم برنمی آید ؛احساس اضطراب می کنیم(دادستان، 1374).

اضطراب امتحان
«اضطراب امتحان » اصطلاحی است کلی است که فرد را دربارهی توانایی هایش دچار تردید می کند و پیامد آن کاهش توان مقابله با موقعیت هایی مانند موقعیت امتحان است؛موقعیت هایی که فرد رادر معرض ارزشیابی قرار می دهند و مستلزم حل مشکلات یا مسأله ای هستند.بنابراین می توان دانش آموزی را که دچار اضطراب امتحان است به منزله ی فردی توصیف کرد که مواد درسی را می داند اما از شدت اضطراب وی مانع از آن می شود که معلومات خود را هنگام امتحان به منصه ی ظهور برساند و در نتیجه انتظار می رود که یک رابطه ی معکوس بین نمرات اضطرابی و نمرات امتحانی وجود داشته باشد.
اضطراب امتحان را میتوان به عنوان واکنش های فیزیولوژیک، شناختی وعاطفی ایجاد شده به وسیله ی استرس تجربه شده در طول ارزیابی تعریف کرد،که این احساس تأثیر منفی را در نگرش دانش آموزان نسبت به دوره های آموزشی ایجاد می کند (چانگ ، واتکینز ، و بانکز ، 2004).
آلن (2001)اضطراب امتحان را نوعی واکنش ناخوشایند هیجانی نسبت به موقعیت های ارزیابی در مدرسه و کلاس تعریف کرده است.این حالت هیجانی معمولاَ با تنش و نگرانی،سردرگمی و برانگیختگی سیستم عصبی همراه است.به هنگام بحران اضطراب امتحان،یعنی حالاتی که با خطر قریب الوقوع یا احساس ازهم پاشیدگی همراهند،دانش آموز بی پناه و درمانده است و نمی تواند علتی برای این حالت عاطفی خود بیابد.این حالات اضطرابی تقریباَ همواره با علائم جسمانی مانند رنگ پریدگی،مشکلات تنفسی،ضربان قلب،لرزش و جز آن همراهند و موجب می شوند که فرد نتواند توانایی های بالقوه ی خود را به فعل درآورد.(ابوالقاسمی 1381).
ساراسون(1984) نیز اضطرب امتحان رانوعی اشتغال خود می داند که با خودکم انگاری و تردید درباره ی توانایی های خود مشخص می شود و غالباَ به ارزیابی شناختی منفی،نداشتن تمرکز حواس،واکنش های فیزیولوژیک نامطلوب و افت تحصیلی منجر می شود.نوجوانانی که احساس می کنند شناخت و تصویر مناسبی ازخود دارند،کمتر به اضطراب امتحان دچار می شوند.علاوه بر این می توانند شیوه های معقولانه تری را برای حل دشواری ها و مسائل خود بیابند.
عده ای دیگر از نظریه پردازان معتقدند که اضطراب امتحان با عادت های مطالعه ای نامناسب و ناکافی و نقایص توجهی،اضطراب خصیصه ای،ترس اجتماعی و همچنین وجود سطح بالای اضطراب امتحان با خطاهای شناختی افزون تر،افکار منفی بیشتر و پایین بودن عزت نفس،همبستگی دارد (فرانسون ، 2011)
رابطه بین اضطراب ریاضی و اضطراب امتحان
در مورداینکه آیا اضطراب ریاضی،یک ترس ویژه،مربوط به مواد ریاضی است؛یا منعکس کننده ی اضطراب امتحان کلی تجربه شده در زمینه موضوعات گوناگون،بحث های زیادی وجود دارد.

(2-1)مبانی نظری اضطراب……………………………………………………9
(2-1-1) اضطراب………………………………………………………………..9
(2-1-2) نظریه های اضطراب………………………………………………..10
(2-1-3) نظریه روان تحلیل گری…………………………………………….10
(2-1-4) نظریه رفتار گرا……………………………………………………..10
(2-1-5) نظریه شناختی……………………………………………………10
(2-1-6) نظریه انسان گرایی……………………………………………….11
(2-1-7) مراحل اضطراب……………………………………………………11
(2-2)مبانی نظری اضطراب امتحان………………………………………12
(2-2-1) اضطراب امتحان………………………………………………….12
(2-2-2) رابطه اضطراب ریاضی و اضطراب امتحان……………………..13
(2-2-3) اضطراب ریاضی و اضطراب امتحان، سازه های جدا…………15
(2-2-4) ابعاد اضطراب امتحان……………………………………………..16
(2-2-5) اضطراب صفت و حالت……………………………………………18
(2-3) مبانی نظری اضطراب ریاضی……………………………………..20
(3-2-1) رفتارگرایی…………………………………………………………22
(3-2-2) نظریه کارآمدی پردازش………………………………………..22
(3-2-3) نظریه بازداری…………………………………………………..22
(3-2-4) نظریه کنترل انگیزش………………………………………….23
(2-4)مبانی نظری حل مسأله…………………………………………24
(2-4-1) دیدگاه تداعی گرایی………………………………………….25
(2-4-2) تئوری گشتالت دیگاه تجدید ساختار ادراکی……………….25
(2-4-3) رویکرد خبرپردازی یا پردازش اطلاعات………………………26
(2-4-4) طرح جورج پولیا پیرامون حل مسأله………………………..28
(2-4-5) راهبردهای روش تدریس حل مسأله……………………….29
(2-4-6) مراحل اجرای الگوی حل مسأله جورج پولیا ……………..30
(2-4-7) مهارت ها…………………………………………………….32
(2-4-8) اشتباهات……………………………………………………33
(2-5)تحقیقات انجام شده در زمینه موضوع پژوهش……………..34
(2-5-1) تحقیقات انجام شده در خارج از کشور…………………..34
(2-5-2) اضطراب ریاضی علت ها و پیامدها……………………..34
(2-5-3)جنسیت و اضطراب ریاضی……………………………….35
(2-5-4)حل مسأله و اضطراب ریاضی……………………………37

(3) فصل سوم (روش اجرای تحقیق)

جامعه ی آماری در این پژوهش کلیه ی دانش آموزان دختر پا یه ی ششم ابتدایی ناحیه یک آموزش و پرورش شهرستان قزوین در سال تحصیلی 92-93 بود که در 36 مدرسه ی دخترانه در حال تحصیل بودند.لازم به ذکر است که به طور کلی در قزوین دو ناحیه ی آموزشی وجود دارد که برای تحقیق حاضر ناحیه ی یک به طور تصادفی انتخاب شد. در هر کلاس بطور متوسط دارای 25 تا 29 نفر دانش آموز می باشد. همچنین تعداد کل مدارس ابتدایی که همزمان دو پایه ابتدایی داشته باشد 6 مدرسه وجود دارد.
گروه نمونه و شیوه نمونه گیری
در این پژوهش از 60 دانش آموز دختر به عنوان آزمودنی استفاده شد.این دانش آموزان در مدرارس ابتدایی ناحیه 1 شهرستان قزوین مشفول به تحصیل بودند.
نمونه گیری به صورت تصادفی خوشه ای انجام شد. به این صورت که ابتدا یک لیست از مدارس دخترانه شهرستان قزوین تهیه شدو ازبین آن ها،مدارسی که همزمان دارای دو کلاس پایه ششم بودند گزینش،و یکی از آن ها به طور تصادفی انتخاب شد.تعداد دانش آموزان مشغول به تحصیل در این کلاس ها 28تا31نفر بودند.
از بین 2 کلاس، کلاس 30 نفری که از سوی مسئولین مدرسه “لاله” نام گرفته بود به عنوان گروه آزایشی وبرای اجرای متغیر مستقل(آموزش مهارت های حل مسأله) ،به تصادف انتخاب گردید. کلاس 28 نفری (لادن) به عنوان گروه کنترل انتخاب شد. لازم به ذکر است که سعی بر این بود که دانش آموزان پراکندگی لازم در سطح تحصیلی- ضعیف، متوسط، قوی- را دارا باشند واین اطمینان از طریق پرسش و تحقیق از معلمین و مسئولین حاصل شد.
ابزار پژوهش
مقیاس اضطراب ریاضی برای کودکان
در این پژوهش برای سنجش اضطراب ریاضی آزمودنی ها از “مقیاس ریاضی برای کودکان” MASC”(چیو هنری،1990) استفاده شده است.
چیو و هنری مقیاس اضطراب ریاضی برای کودکان را -بر اساس مقیاس درجه بندی اضطراب ریاضی- فرم کوتاه (S-MSRS) که توسط بلیک و پارکر ساخته شده بود- تنظیم کردند که بر اساس آنچه خود عنوان کرده اند، می توان این مقیاس را برای کودکان پایه های چهارم تا هشتم مورد استفاده قرار داد.(شیوندی چلیچه، 1389).
این مقیاس متشکل بر 22 عبارت کوتاه است؛ که فعالیت های مرتبط با ریاضی را تشریح می کند.از آزمودنی ها خواسته می شود تا میزان اضطراب خود را در هریک از موقعیت ها بر اساس مقیاس لیکرت چهار قسمتی
(1: هیچ 2:کم 3:زیاد 4:بسیار زیاد) علامت بزنند.
حداقل نمره در این مقیاس 22 و حداکثر 88 می باشد.این مقیاس اضطراب ریاضی را در 4 بعد:
1-اضطراب یادگیری ریاضی:گویه های 1و5و6و7و8و9
2- اضطراب حل مسأله ریاضی: گویه های 2و10و11و3و13و14
3- اضطراب معلم ریاضی: گویه های 4و12
4- اضطراب ارزیابی ریاضی: گویه های 15تا22 مورد اندازه گیری قرار می دهد.(موسوی، 1390).
ضریب پایایی این آزمون در خارج از کشور 90/0 تا 93/0 متغیر می باشد.حسینی پایایی آن را با استفاده از آلفای کرانباخ 84/0گزارش نموده است.(حسینی، 1384).

شیوه اجرا
برای اجرا در این پژوهش ابتدا پرسش نامه ی “مقیاس ریاضی برای کودکان” MASC” بر روی هر دو گروه آزمایش و کنترل به عنوان پیش آزمون اجرا شد. به این صورت که از دانش آموزان خواسته شد به سوالات پرسش نامه پاسخ بدهند . در ابتدا شرح داده شد که این آزمون نه جنبه ی ارزشیابی دارد و نه نیازی به آوردن نام و نام خانوادگی ست.بنابراین اطمینان حاصل شد که دانش آموزان بدون ترس و اضطراب و با احساس واقعی خود به سوالات پاسخ می دهند.
پس از اجرای پرسشنامه و جمع آوری داده ها،جلسات آموزشی و کار با آزمودنی های گروه آزمایش آغاز شد که به طور کلی شامل 8 جلسه یآموزشی یک ساعت و نیمه بود.
جلسه ی اول: آموزش معلم کلاس برای اجرای روش، مراحل چهارگانه، مهارت های ضروری واشتباهات یادگیرندگان و فنون طرح ریزی برای تدوین طرح درس براساس این روش. (ضمیمه ب)
جلسه ی دوم: در جلسه ی اول فراگیران با مراحل اجرای روش حل مسأله بر اساس روش جورج پولیا آشنا شدند. آشنایی در حد معرفی مراحل و بحث و گفت و گو با دانش آموزان بود.( ضمیمه پ)
جلسه ی سوم: به حل تمریناتی و مسائل از طریق روش حل مسأله جورج پولیا پرداخته شد. از دانش آموزان خواسته شد که برای انجام مسائل و استفاده از این روش داوطلب شوند و جواب ها به شور گذاشته شد.در پایان جلسه تمریناتی برای جلسه ی بعد ارائه شد. (ضمیمه ی ت)
جلسه ی چهارم: در ابتدای جلسه تمرینات جلسه ی قبل در کلاس مطرح و به سوالات پاسخ داده شد. در ادامه فراگیران با راهبردهای حل مسأله برای به کار گیری هرچه بهتر مراحل چهارگانه جورج پولیا آشنا شدند. قابل ذکر است که چند مورد از این راهبردها به تلخیص در هر چند درس کتاب ریاضی دانش آموزان تدریس شده بود. .( ضمیمه ث )
جاسه ی پنجم: بحث و تبادل نظر در رابطه با راهبردهای ارائه شده در جلسه ی پیش و حل تمرینات از طریق راهبردهای جدید مطرح شده. (با توجه به طولانی بودن مبحث 2 جلسه به آن اختصاص داده شد.ضمیمه ی ث)
جلسه ی ششم: آشنایی فراگیران با مهارت های ضروری حل مسأله در کلاس درس. (ضمیمه ج )
جلسه ی هفتم: آشنایی فراگیران با اشتباهاتی که در حل مسائل با استفاده از روش چهار مرحله ای جورج پولیا مرتکب آن می شوند. (ضمیمه چ )
جلسه ی هشتم: مرور کلی جلسات قبل و حل تمرینات بیشتر ( ضمیمه ح)
روش های آماری
دراین قسمت داد ه های به دست آمده از اجرای آزمون اضطراب ریاضی و با استفادها از نرم افزار spss در بخش آمار توصیفی که عبارت است از میانگین وانحراف معیار مورد بررسی و تجزیه و تحلیل قرار گرفت. سپس در بخش آمار استنباطی با توجه به اینکه بهترین روش آماری برای بررسی تفاوت گروه ها با کنترل پیش آزمون، تحلیل کوواریانسمی باشد، این تحلیل آماری در دو گروه در دو مرحله ی اجرای پس آزمون و پیش آزمون انجام گرفت.
به منظور بررسی تأثیر متغیر مستقل ( آموزش راهبردهای حل مسأله) بر متغیر وابسته (اضطراب ریاضی و مولفه های آن) ، از آزمون آماری تحلیل کوواریانس تک متغیری برای خنثی کردن واریانس عامل پیش آزمون ها ( تفاوت های اولیه بین آزمودنی های دو گروه )، استفاده شد.

(3-1) روش پژوهش………………………………………………..40
(3-2) جامعه آماری…………………………………………………40
(3-3) گروه نمونه و شیوه نمونه گیری……………………………40
(3-4) ابزار پژوهش…………………………………………………41
(3-4-1) مقیاس اضطراب ریاضی برای کودکان…………………41
(3-5) شیوه اجرا………………………………………………….42
(3-6) روش های آماری…………………………………………43

برای دانلود رایگان قسمت های بیشتراز فایل به انتهای مطلب مراجعه کنید

(4) فصل چهارم ( تجزیه و تحلیل

آمار استنباطی:
بهترین روش آماری برای بررسی تفاوت گروه ها با کنترل پیش آزمون، تحلیل کوواریانس می باشد، البته با رعایت مفروضات تحلیل کوواریانس ( همگنی ضرایب رگرسیون در گروه ها، همگنی واریانس خطا درگروه ها، خطی بودن متغیر وابسته ومتغیر پیش آزمون، نرمال بودن متغیر وابسته، مستقل بودن داده ها از یکدیگر)، این تحلیل آماری انجام گرفت. تحلیل کوواریانس ترکیبی از تحلیل واریانس وتحلیل رگرسیون است، که اثر نمرات عامل کوواریت از طریق رگرسیون از انحراف متغیر وابسته برداشته می شود و بعد روی نمرات تعدیل شده تحلیل واریانس صورت می گیرد.
به منظور بررسی تأثیر متغیر مستقل ( آموزشراهبردهای حل مسأله) بر متغیر وابسته (اضطراب ریاضی و مولفه های آن) ، از آزمون آماری تحلیل کوواریانس تک متغیری با خنثی کردن واریانس عامل پیش آزمون ها ( تفاوت های اولیه بین آزمودنی های دو گروه )، استفاده شد.
فرضیه اصلی : راهبردهای حل مسأله برکاهش اضطراب ریاضی دانش آموزان پایه ی ششم ابتدایی شهرستان قزوین مؤثر است.

(4-1) مقدمه…………………………………………………………….45
(4-2) تجزیه و تحلیل داده های کمی………………………………….45
(4-2-1) بخش توصیفی…………………………………………………45
(4-2-2) بخش استنباطی………………………………………………48
(5) فصل پنجم ( بحث و نتیجه گیری)………………………………….58
(5-1)بحث و نتیجه گیری………………………………………………..59
(5-1-1) فرضیه کلی……………………………………………………59
(5-1-2) فرضیه فرعی اول ……………………………………………60
(5-1-3) فرضیه فرعی دوم…………………………………………….61
(5-1-4) فرضیه فرعی سوم ………………………………………….63
(5-1-5) فرضیه فرعی چهارم …………………………………………64
(5-2) محدودیت های تحقیق………………………………………….66
(5-3) پیشنهادهای تحقیق……………………………………………66
(5-3-1) پیشنهادهای پژوهشی……………………………………..66
(5-3-1) پیشنهادهای کاربردی……………………………………….66
فهرست منابع………………………………………………………….68
پیوست ها………………………………………………………………72

Abstract

This study aimed to evaluate the effects of problem solving strategies taught in the sixth grade girls elementary math anxiety Qazvin city Shd.jamh statistical study of sixth grade girls elementary schools All area is a city of Qazvin. The sample group consists of 60 students randomly stratified cluster sample was selected. They randomly assigned to experimental and control groups, alternative and experimental groups during eight sessions of George .P received problem-solving procedure. To collect data Mathematics Anxiety Scale for Children meter (MASC) was used. Data analysis was performed using analysis of covariance showed that the greatest impact in reducing the anxiety subscale assess math and the least impact on reducing anxiety subscales as a math teacher said. The findings also showed that the impact of problem solving skills in mathematics reduce anxiety subscales in this study was rejected.بلافاصله بعد از پرداخت به ایمیلی که در مرحله بعد وارد میکنید ارسال میشود.


فایل pdf غیر قابل ویرایش

قیمت25000تومان

خرید فایل word

قیمت35000تومان