انتخاب صفحه

فهرست مطالب:

(1) فصل اول (کلیات)

مقدمه
پیشرفتهای سریع علم و صنعت و تأثیر آن در شئون مختلف زندگی بشر لزوم آشنایی به مقدمات ریاضی را حتی برای افرادی که به ساده ترین مشاغل اشتغال دارند روز به روز آشکارتر می سازد ( شکوهی ، 1362)
به طور کلی اهمیت و نقش پایه ای ریاضیات در تاریخ اندیشه توسط علوم و حتی سیر تحولات صنعتی و فنی غیرقابل انکار است . در واقع ریاضیات یکی از مهارت های فردی بسیار اساسی در تداوم زندگی روزمره در جوامع مدرن است ( اردن و اکگیو ، 2010) .
اما یکی از عواملی که می تواند روند تحصیل ریاضیات و عوامل مثبت با آن را با اشکال مواجه کند اضطراب ریاضی است . بسیاری ریاضیات را یک درس سخت می شناسند . برای بسیاری با یک احساس قوی از شکست همراه است و خاطره ی آنها از ریاضیات مدرسه خاطره ی آزمایش ها و امتحان ها ، سرخوردگی و ترس از “غلط درآوردن جواب” است ( هاوسون و ویلسون ، ترجمه ملکی ، 1368 ).
اضطراب ریاضی به عنوان یک حالت ناراحتی در زمانی که دانش آموز می خواهد تکالیف ریاضیاتش را انجام دهد ، پدید می آید . ویژگی های اصلی این ناراحتی شامل : دوست نداشتن ، نگرانی و ترس ، با تظاهرات خاص رفتاری مانند تنش ، ناامیدی ، پریشانی ، ناتوانی و بهم ریختگی روانی در هنگام دست زدن به کارهای ریاضی می باشد . علاوه بر این ، احساس اضطراب می تواند منجر به وحشت ، تنش ، ناتوانی ، اضطراب ، خجالت ، ناتوانی کنار آمدن ، عرق کف دست ، معده عصبی ، اشکال در تنفس و از دست دادن توانایی تمرکز باشد ( آقاجانی و همکاران، 1391 ) .
بیان مسأله
در جامعه ی ما افراد زیادی در مقاطع آموزش و پرورش در حال تحصیل هستند و علاوه بر آن نگرش سنتی و احتمالا منفی به یادگیری و کاربرد ریاضی وجود دارد . این مشکل به خصوص در مورد ریاضیات پررنگ تر و جدی تر می نماید ( عماری ، 1383 ) . بنابراین باید تدبیری اندیشد تا از فواید و اهمیت های این درس حداکثر استفاده را برد و راه موفقیت در آن را هموارتر نمود . الگوی راهبردهای حل مسأله روشی ست که طبق آزمایشات و تحقیقات انجام شده در این زمینه به کار خواهد آمد .
مطالعه ی عملکرد آدمی در حل مسأله موضوع تازه ای نیست ، نخستین پژوهش های تجربی در این باره حداقل به 90 سال پیش معطوف است . معهذا مطالعه ی حل مسأله در حیطه های خاص نظیر مسائل ریاضی ، حل مسائل فیزیک و … سنت پژوهشی تازه تری می باشد (عماری،1383 ) .
به خصوص که در دهه ی اخیر هدف از آموزش ریاضی در دوره ی ابتدایی به طور کلی تغییر کرده است . دیگر بر چهار عمل اصلی تأکید نمی شود زیرا این کار را ماشین حساب ها انجام می دهند ( برومزر ، آگاتا ، کامبوباچ ،ترجمه کرامتی ،1386 ) .
همچنین دیگر هدف تنها پرورش نخبه ها و علاقه مندان به ریاضی یا افراد خاصی که می خواهند رشته ریاضی را در سطح دانشگاهی ادامه دهند نیست ، بلکه در این برنامه ، هدف از آموزش ریاضی ، بهترزندگی کردن دانش آموزان می باشد . بنابراین برقراری ارتباط بین ریاضی و زندگی روزمره ، کسبمهارت های مدلسازی ریاضی و حل مسأله ، رشد مهارت های تفکر ، برقراری ارتباط بین نمایش های مختلف ریاضی و تعبیر و تفسیر آنها ، برقراری ارتباط بین ریاضی و سایر علوم و در حالت کلی ، به کارگیری مفاهیم ریاضی در محیط پیرامونی و تفسیر و تحلیل آنها از جمله هدف های اصلی این درس است ( راهنمای معلم ریاضی ششم ابتدایی ، 1390 ).
دانش آموزان ایرانی از این قائده مستثنی نیستند . نتایج به دست آمده از سومین مطالعه ی بین المللی ریاضی و علوم تیمز نشان می دهد که برون دادهای آموزشی کشور حتی در مقایسه با کشورهای در حال توسعه تفاوت چشمگیری دارد . نمرات دانش آموزان ایرانی در آزمون ریاضی از میانگین کشورهای شرکت کننده در مطالعه بسیار پایین تر بوده است . به گونه ای که در مطالعه ی تیمز متوسط نمره ی کشورهای شرکت کننده 495 بود (شیوندی چلیچه ، 1389 ).
با توجه به اینکه یکی از مهم ترین روش ها و راهبردهای تدریس که دستیابی به این مهم را ممکن می سازد و در این زمینه بسیار راهگشاست ، راهبردهای حل مسأله است و با توجه با اینکه این روش برای اولین بار در کتاب ریاضی پایه ی ششم ابتدایی در ایران در حال اجراست پژوهش حاضر در پی بررسی تأثیر این روش و راهبردهای آن بر کاهش اضطراب ریاضی کودکان پایه ی ششم شهرستان قزوین است ، چرا که اضطراب ریاضی نیز معضلی ست که از دیرباز گریبان گیر کودکان ایرانی به خصوص دختران ایرانی است .

اهمیت و ضرورت پژوهش
جورج پولیا ریاضیدان نامدار بین المللی و نویسنده ی پرفروش ترین کتاب های ریاضی در دیباچه ی ویرایش دوم کتاب چگونه مسأله را حل کنیم صفحه نهم چنین می نویسد : « ریاضیات این افتخار مشکوک را دارد در برنامه ی آموزشگاه ها کمتر جالب توجه همگان است … معلمان آینده از مدارس ابتدایی عبور می کنند برای آنکه از ریاضیات بیزار شوند … و سپس به مدارس ابتدایی باز می گردند تا به نسل تازه ای نفرت داشتن از ریاضیات را تعلیم دهند . »
« معلم ریاضیات فرصت بزرگی در برابر خویش دارد . اگر وقت اختصاصی خود را به تمرین دادن شاگردان در عملیات پیش و پا افتاده بگذارند ، علاقه و دلبستگی آنها را می کشد و مانع رشد و تکامل عقلی آنها می شود . ولی اگر کنجکاوی دانشجویان را با مطرح کردن مسائلی متناسب با دانش آموزان و شناخت آنها برانگیزد ، و در حل کردن مسائل با طرح کردن پرسش هایی راهنما را به یاری آنان برخیزد ، می تواند ذوق و شوق و وسیله ای برای اندیشیدن مستقل در وجود ایشان پدید آورد » ( پولیا ، ترجمه آرام، 1369 ) .
زندگی در جوامع امروزی نیازمند به کارگیری مهارت های گوناگون است از جمله این مهارت ها می توان به حل مسأله ، استدلال ،فرضیه سازی ، آزمایش فرضیه و تخمین ، مهارت های محاسبانی ، تفکر جبری ، درک مفاهیم هندسی ، پیش بینی نتایج و … اشاره کرد با وجود این یافته ها مطالعات تیمز حاکی از آن است که میزان دستیابی به این مهارتها کمتر از حد انتظار است

(1-1)مقدمه………………………………………………………………………2
(1-2)بیان مسأله………………………………………………………………..2
(1-3) اهمیت و ضرورت موضوع………………………………………………..4
(1-4)اهداف پژوهش…………………………………………………………….5
(1-4-1) هدف کلی………………………………………………………………5
(1-4-2) اهداف جزئی………………………………………………………….5
(1-5) فرضیه های پژوهش…………………………………………………….6
(1-5-1) فرضیه کلی…………………………………………………………….6
(1-5-2) فرضیه های جزئی…………………………………………………….6
مفاهیم تحقیق………………………………………………………………….6
مفاهیم نظری…………………………………………………………………..6
مفاهیم عملیاتی………………………………………………………………..7

برای دانلود رایگان قسمت های بیشتراز فایل به انتهای مطلب مراجعه کنید

(2) فصل دوم ( ادبیات تحقیق)

اضطراب به منزله ی بخشی از زندگی انسان،در همه ی افراد در حدی اعتدال آمیز وجود دارد و در این حد،به عنوان پاسخی سازش یافته تلقی می شود،اما اگر از این حد خارج شود و جنبه ی مزمن و مداوم بیابد به منزله ی شکست و سازش نایافتگی تلقی می گردد(دادستان،1380).
اضطراب،احساس رنج آوری است که با یک موقعیت ضربه آمیز کنونی یا با انتظار خطری به شی ء نامعین وابسته است(دادستان،1380).
اضطراب یک حالت نگرانی و دلشوره است که با ترس پیوند دارد.موضوع اضطراب،مانند خطری مبهم یا یک رویداد احتمالی ناگوار،معمولا نا مشخص و اختصاصی تر از موضوع ترساست (بال ترجمه ی مسدد،1379).
از نظر سولیوان (1974)اضطراب انعکاسی از تنش درونی است ؛در حالی که ترس سازو کاری است که بر پایه ی رویارویی با خطرات واقع بینانه تر خارجی به کار می رود(بال ترجمه ی مسدد،1379).
از نظر آدلر2(1929، به نقل از آزاد،1376)اضطراب در رویارویی شخص با خود و دیگران؛در ارتباط با احساس حقارت و نحوه جبران آن مطرح می شود.
هورنای3(1948)اضطراب ناشی از تجارب گذشته و نحوه ی ارضای نیازهای شخصی و فرمهای تشخیصی افراد را،مطرح می کند.اریکسون4 (1963) با اتکا روی آموزش اعتماد و محبت و احساس امنیت در دوران کودکی اضطراب را روشن کرده و معتقد است که کودکانی که از ابتدا امنیت را تجربه نکرده اند در مقابل دیگران با اضطراب و نا امنی روبرو می شوند(به نقل از آزاد، 1376).

نظریه های اضطراب
نظریه روان تحلیل گری
فروید (1923)معتقد است که اضطراب هشدار و تهدیدی است علیه «خود» که از فشار یک تمایل یا خواسته غیر منطقی ناشی می شود و در صدد وارد شدن به حیطه آگاهی ،جهت تخلیه بار هیجانی می باشد.این فشار از طرف ناخوداگاه خود را به استفاده کردن از جهت مقابله با سائق های نامعقول وادار می نماید(دادستان،1371).
نظریه رفتار گرا
اضطراب را واکنشی می داند که بر اساس قوانین یادگیری،قابل توجیه است.مشکلات رفتاری به منزله ی الگوهایی از پاسخ نامناسب نگریسته می شوند که احتمالا با شرایط محرک بیزار کننده،آموخته می شوند؛ و به علت این که در زمینه کمک به فرد برای اجتناب از پیامدهای نامطلوبکارایی دارند؛ حفظ می شوند.بر اساس این دیدگاه،بسیاری از حالات غیر روانی،پاسخ های شرطی هستند که به نحوی تقویت می شوند و ادامه می یابند(پور افکاری،1368).
نظریه شناختی
مفاهیم شناختی حالتهای اضطرابی،حاکی از آن است که الگوهای تفکر اشتباه آمیز،مسخ شده و ویرانگر،با رفتارهای سازش نایافته و اختلالهای هیجانی همراه است.از این دیدگاه افراد مضطرب،میزان خطر و احتمال آسیب دیدن را در یک موقعیت خاص بیش از حد و توانایی خود را ،کمتر از حد،برآورد می کند.کلی2برنقش برداشتهای شخصی،به عنوان علل واکنشهای هیجانی تاکید می کند و معتقد استاضطراب ، نتیجه شناخت عدم کفایت و عدم لیاقت در سیستم سازه های فرد می باشد ؛و زمانی که یک سازه از ارایه معنی و مفهوم برای یک تجربه شخصی عاجز می ماند، اضطراب و احساس گناه در فرد به وجود می آید(جمالفر1373).ساراسون3 (1989)بر این عقیده است که وقتی بفهمیم نظام ساختارهای ما،از عهده مشکلی که داریم برنمی آید ؛احساس اضطراب می کنیم(دادستان، 1374).

نظریه انسان گرایی
در این نظریه ،اضطراب به عنوان همراهی هیجانی،گاهی فوری از طبیعت پرهرج و مرج ناقص و بی معنی دنیایی است که در آن زندگی می کنیم و موفقیتهایی که اضطراب را در فرد برمی انگیزانند معمولا یک جنبه ای از انتخاب را همراه خود دارند.آزادی برای انتخاب،به دلیل احتمال خطا یا انتخاب کمترعاقلانه می تواند اضطراب برانگیز باشد.توجه دیگران در انتخاب کردن ،تاثیر مهمی دارد و اضطراب می تواند نتیجه ای از تنش میان آزادی و ملازماتی باشد که در گروه یا زمینه اجتماعی که فرد در آن زندگی می کند وجود دارد،(نویز و باروز1988 ، به نقل از دادستان، 1374).
نظریه یادگیری اجتماعی
این نظریه با مطالعه نحوه تفکر و احساس و عمل آدمی در محیط های اجتماعی و چگونگی تاثیر متقابل محیط های اجتماعی در اندیشه ها ، احساسات و اعمال او سروکار دارد.نظریه یادگیری اجتماعی بر این نکته تاکید دارد که رفتار هم تابع فرد است و هم تابع موقعیت.
به نظر می رسد افرادی که شکستهایشان را به عوامل درونی نسبت می دهند در مواجهه با شکستهای پی در پی و متوالی احساس افسردگی و یأس می کنند و همین احساس آنها منجر به پیش بینی شکستهای دیگران در آینده شده و بنابراین هنگام رویارویی با تکالیف با موقعیت های مشابه دچار اضطراب می شوند(ماتیوس1990 ، به نقل از دادستان،1374).

(2-1)مبانی نظری اضطراب…………………………………………………..9
(2-1-1) اضطراب……………………………………………………………….9
(2-1-2) نظریه های اضطراب……………………………………………….10
(2-1-3) نظریه روان تحلیل گری…………………………………………….10
(2-1-4) نظریه رفتار گرا………………………………………………………10
(2-1-5) نظریه شناختی……………………………………………………..10
(2-1-6) نظریه انسان گرایی………………………………………………..11
(2-1-7) مراحل اضطراب………………………………………………………11
(2-2)مبانی نظری اضطراب امتحان…………………………………………12
(2-2-1) اضطراب امتحان…………………………………………………….12
(2-2-2) رابطه اضطراب ریاضی و اضطراب امتحان…………………………13
(2-2-3) اضطراب ریاضی و اضطراب امتحان، سازه های جدا…………….15
(2-2-4) ابعاد اضطراب امتحان…………………………………………………16
(2-2-5) اضطراب صفت و حالت……………………………………………….18
(2-3) مبانی نظری اضطراب ریاضی………………………………………….20
(3-2-1) رفتارگرایی…………………………………………………………….22
(3-2-2) نظریه کارآمدی پردازش……………………………………………..22
(3-2-3) نظریه بازداری………………………………………………………..22
(3-2-4) نظریه کنترل انگیزش………………………………………………..23
(2-4)مبانی نظری حل مسأله……………………………………………….24
(2-4-1) دیدگاه تداعی گرایی………………………………………………..25
(2-4-2) تئوری گشتالت دیگاه تجدید ساختار ادراکی……………………..25
(2-4-3) رویکرد خبرپردازی یا پردازش اطلاعات……………………………..26
(2-4-4) طرح جورج پولیا پیرامون حل مسأله………………………………..28
(2-4-5) راهبردهای روش تدریس حل مسأله……………………………….29
(2-4-6) مراحل اجرای الگوی حل مسأله جورج پولیا ………………………30
(2-4-7) مهارت ها………………………………………………………………32
(2-4-8) اشتباهات……………………………………………………………..33
(2-5)تحقیقات انجام شده در زمینه موضوع پژوهش………………………..34
(2-5-1) تحقیقات انجام شده در خارج از کشور……………………………..34
(2-5-2) اضطراب ریاضی علت ها و پیامدها…………………………………34
(2-5-3)جنسیت و اضطراب ریاضی…………………………………………….35
(2-5-4)حل مسأله و اضطراب ریاضی…………………………………………37

(3) فصل سوم (روش اجرای تحقیق)

جامعه ی آماری در این پژوهش کلیه ی دانش آموزان دختر پا یه ی ششم ابتدایی ناحیه یک آموزش و پرورش شهرستان قزوین در سال تحصیلی 92-93 بود که در 36 مدرسه ی دخترانه در حال تحصیل بودند.لازم به ذکر است که به طور کلی در قزوین دو ناحیه ی آموزشی وجود دارد که برای تحقیق حاضر ناحیه ی یک به طور تصادفی انتخاب شد. در هر کلاس بطور متوسط دارای 25 تا 29 نفر دانش آموز می باشد. همچنین تعداد کل مدارس ابتدایی که همزمان دو پایه ابتدایی داشته باشد 6 مدرسه وجود دارد.
گروه نمونه و شیوه نمونه گیری
در این پژوهش از 60 دانش آموز دختر به عنوان آزمودنی استفاده شد.این دانش آموزان در مدرارس ابتدایی ناحیه 1 شهرستان قزوین مشفول به تحصیل بودند.
نمونه گیری به صورت تصادفی خوشه ای انجام شد. به این صورت که ابتدا یک لیست از مدارس دخترانه شهرستان قزوین تهیه شدو ازبین آن ها،مدارسی که همزمان دارای دو کلاس پایه ششم بودند گزینش،و یکی از آن ها به طور تصادفی انتخاب شد.تعداد دانش آموزان مشغول به تحصیل در این کلاس ها 28تا31نفر بودند.
از بین 2 کلاس، کلاس 30 نفری که از سوی مسئولین مدرسه “لاله” نام گرفته بود به عنوان گروه آزایشی وبرای اجرای متغیر مستقل(آموزش مهارت های حل مسأله) ،به تصادف انتخاب گردید. کلاس 28 نفری (لادن) به عنوان گروه کنترل انتخاب شد. لازم به ذکر است که سعی بر این بود که دانش آموزان پراکندگی لازم در سطح تحصیلی- ضعیف، متوسط، قوی- را دارا باشند واین اطمینان از طریق پرسش و تحقیق از معلمین و مسئولین حاصل شد.
ابزار پژوهش
مقیاس اضطراب ریاضی برای کودکان
در این پژوهش برای سنجش اضطراب ریاضی آزمودنی ها از “مقیاس ریاضی برای کودکان” MASC”(چیو هنری،1990) استفاده شده است.
چیو و هنری مقیاس اضطراب ریاضی برای کودکان را -بر اساس مقیاس درجه بندی اضطراب ریاضی- فرم کوتاه (S-MSRS) که توسط بلیک و پارکر ساخته شده بود- تنظیم کردند که بر اساس آنچه خود عنوان کرده اند، می توان این مقیاس را برای کودکان پایه های چهارم تا هشتم مورد استفاده قرار داد.(شیوندی چلیچه، 1389).
این مقیاس متشکل بر 22 عبارت کوتاه است؛ که فعالیت های مرتبط با ریاضی را تشریح می کند.از آزمودنی ها خواسته می شود تا میزان اضطراب خود را در هریک از موقعیت ها بر اساس مقیاس لیکرت چهار قسمتی
(1: هیچ 2:کم 3:زیاد 4:بسیار زیاد) علامت بزنند.
حداقل نمره در این مقیاس 22 و حداکثر 88 می باشد.این مقیاس اضطراب ریاضی را در 4 بعد:
1-اضطراب یادگیری ریاضی:گویه های 1و5و6و7و8و9
2- اضطراب حل مسأله ریاضی: گویه های 2و10و11و3و13و14
3- اضطراب معلم ریاضی: گویه های 4و12
4- اضطراب ارزیابی ریاضی: گویه های 15تا22 مورد اندازه گیری قرار می دهد.(موسوی، 1390).
ضریب پایایی این آزمون در خارج از کشور 90/0 تا 93/0 متغیر می باشد.حسینی پایایی آن را با استفاده از آلفای کرانباخ 84/0گزارش نموده است.(حسینی، 1384).

شیوه اجرا
برای اجرا در این پژوهش ابتدا پرسش نامه ی “مقیاس ریاضی برای کودکان” MASC” بر روی هر دو گروه آزمایش و کنترل به عنوان پیش آزمون اجرا شد. به این صورت که از دانش آموزان خواسته شد به سوالات پرسش نامه پاسخ بدهند . در ابتدا شرح داده شد که این آزمون نه جنبه ی ارزشیابی دارد و نه نیازی به آوردن نام و نام خانوادگی ست.بنابراین اطمینان حاصل شد که دانش آموزان بدون ترس و اضطراب و با احساس واقعی خود به سوالات پاسخ می دهند.
پس از اجرای پرسشنامه و جمع آوری داده ها،جلسات آموزشی و کار با آزمودنی های گروه آزمایش آغاز شد که به طور کلی شامل 8 جلسه یآموزشی یک ساعت و نیمه بود.
جلسه ی اول: آموزش معلم کلاس برای اجرای روش، مراحل چهارگانه، مهارت های ضروری واشتباهات یادگیرندگان و فنون طرح ریزی برای تدوین طرح درس براساس این روش. (ضمیمه ب)
جلسه ی دوم: در جلسه ی اول فراگیران با مراحل اجرای روش حل مسأله بر اساس روش جورج پولیا آشنا شدند. آشنایی در حد معرفی مراحل و بحث و گفت و گو با دانش آموزان بود.( ضمیمه پ)
جلسه ی سوم: به حل تمریناتی و مسائل از طریق روش حل مسأله جورج پولیا پرداخته شد. از دانش آموزان خواسته شد که برای انجام مسائل و استفاده از این روش داوطلب شوند و جواب ها به شور گذاشته شد.در پایان جلسه تمریناتی برای جلسه ی بعد ارائه شد. (ضمیمه ی ت)
جلسه ی چهارم: در ابتدای جلسه تمرینات جلسه ی قبل در کلاس مطرح و به سوالات پاسخ داده شد. در ادامه فراگیران با راهبردهای حل مسأله برای به کار گیری هرچه بهتر مراحل چهارگانه جورج پولیا آشنا شدند. قابل ذکر است که چند مورد از این راهبردها به تلخیص در هر چند درس کتاب ریاضی دانش آموزان تدریس شده بود. .( ضمیمه ث )
جاسه ی پنجم: بحث و تبادل نظر در رابطه با راهبردهای ارائه شده در جلسه ی پیش و حل تمرینات از طریق راهبردهای جدید مطرح شده. (با توجه به طولانی بودن مبحث 2 جلسه به آن اختصاص داده شد.ضمیمه ی ث)
جلسه ی ششم: آشنایی فراگیران با مهارت های ضروری حل مسأله در کلاس درس. (ضمیمه ج )
جلسه ی هفتم: آشنایی فراگیران با اشتباهاتی که در حل مسائل با استفاده از روش چهار مرحله ای جورج پولیا مرتکب آن می شوند. (ضمیمه چ )
جلسه ی هشتم: مرور کلی جلسات قبل و حل تمرینات بیشتر ( ضمیمه ح)
روش های آماری
دراین قسمت داد ه های به دست آمده از اجرای آزمون اضطراب ریاضی و با استفادها از نرم افزار spss در بخش آمار توصیفی که عبارت است از میانگین وانحراف معیار مورد بررسی و تجزیه و تحلیل قرار گرفت. سپس در بخش آمار استنباطی با توجه به اینکه بهترین روش آماری برای بررسی تفاوت گروه ها با کنترل پیش آزمون، تحلیل کوواریانسمی باشد، این تحلیل آماری در دو گروه در دو مرحله ی اجرای پس آزمون و پیش آزمون انجام گرفت.
به منظور بررسی تأثیر متغیر مستقل ( آموزش راهبردهای حل مسأله) بر متغیر وابسته (اضطراب ریاضی و مولفه های آن) ، از آزمون آماری تحلیل کوواریانس تک متغیری برای خنثی کردن واریانس عامل پیش آزمون ها ( تفاوت های اولیه بین آزمودنی های دو گروه )، استفاده شد.

(3-1) روش پژوهش……………………………………………………………….40
(3-2) جامعه آماری………………………………………………………………..40
(3-3) گروه نمونه و شیوه نمونه گیری………………………………………….40
(3-4) ابزار پژوهش………………………………………………………………..41
(3-4-1) مقیاس اضطراب ریاضی برای کودکان…………………………………41
(3-5) شیوه اجرا…………………………………………………………………..42
(3-6) روش های آماری…………………………………………………………..43

(4) فصل چهارم ( تجزیه و تحلیل

مقدمه:
در این فصل پژوهشگر به تجزیهوتحلیل داده های جمع آوری شده از متغیر پژوهش (اضطراب ریاضی دانش آموزان و مولفه های آن) پرداخته است. ابتدا اطلاعات مربوط به آمارتوصیفی (میانگین وانحراف معیار) و بعد اطلاعات مربوط به آمار استنباطی در مورد متغیر ها ارائه شده است. قبل از آزمون فرضیۀ پژوهش به وسیله آزمون آماری تحلیل کوواریانس تک متغیری، مفروضه های این آزمون (نرمال بودن متغیر وابسته‌و مولفه های آن در گروههای مورد مطالعه، یکسانی واریانس ها در گرووههای مورد مطالعه، ویکسانی شیب رگرسیون بین متغیر وابسته و متغیر کمکی) بررسی شدند و بعد از تأیید این مفروضه ها از آزمون آماری تحلیل کوواریانس تک متغیری برای آزمون فرضیه های پژوهشی استفاده شد.
تحلیل های توصیفی:
در این قسمت اطلاعات مربوط به آمار توصیفی متغیر پژوهش که عبارت است از اضطراب ریاضی ومولفه های آن در دانش آموزان پایه ی ششم ابتدایی شهرستان قزویندرپیش آزمون و پس آزمون دو گروه کنترل و آزمایش ارائه شده است.

(4-1) مقدمه………………………………………………………………………45
(4-2) تجزیه و تحلیل داده های کمی……………………………………………45
(4-2-1) بخش توصیفی…………………………………………………………..45
(4-2-2) بخش استنباطی………………………………………………………..48

برای دانلود رایگان قسمت های بیشتراز فایل به انتهای مطلب مراجعه کنید

(5) فصل پنجم ( بحث و نتیجه گیری).

یافته های این پژوهش با توجه به نتایج به دست آمده از جداول( 6-4)، (9-4)، (12-4)، (15-4)، (18-4) حاکی از این است که آموزش راهبردهای حل مسأله در کاهش اضطراب ریاضی دانش آموزان پایه ی ششم ابتدایی مؤثر است. به عبارت دیگرارائه روش حل مسأله جورج پولیا، مهارت های تدریس مسله و مهارت های ضروری یادگیری آموزش ریاضی برای معلم و فراگیران گروه آزمایش، در مقایسه با گروه کنترل، بر کاهش اضطراب ریاضی دانش آموزان تأثیر داشته است.
هر دانش آموزی منحصر به فرد است. به همین خاطر ویژگی های کودکانی که مشکلات ریاضی دارند، با هم متفاوت است.با این همه این کودکان ویژگی های مشترکی نیز دارند و آن، ابتلا به اختلال اضطراب ریاضی ست. بیشتر کودکان در حل مسائل ریاضی با دشواری های شناختی زیادی روبه رو هستند. انتزاعی بودن مسائل و عدم عینیت لازم برای کودکان دردسر زاست. لذا نمی توانند برای حل مسائل به تحلیل و استدلال بپردازند.
بعضی محققین چنین نشان داده اند که بعد “هیجانی-عاطفی” و بعد”نگرشی-شناختی”در اضطراب امتحان وجود دارد. و بعد عاطفی امتحان با عملکرد در امتحان رابطه ای ندارد.( لیبرت و موریس، 1967). اما تحقیقات دیگر مشخص ساخته است که اضطراب عاطفی امتحان، به طور معکوس با عملکرد در امتحان مرتبط است.هرچند که این رابطه از اضطراب شناختی امتحان، کمتر است. ( شرما و رائو، 1983، اشپیلبرگ، موریس و لبیرت 1970).
به تلخیص باید گفت که اضطراب شناختی،تأثیری ناتوان کننده برپیشرفت دارد.به این دلیل که می تواند افکار تحقیر کننده خود را وارد عمل نماید.و این افکار به نوبه ی خود فرد را از اندیشیدن به مسائل مورد نیاز بازمی دارد و اورا برمی انگیزد تا به افکار غیر مربوط فکر کند(شوارتز و همکاران1982).

(5-1)بحث و نتیجه گیری…………………………………………………………59
(5-1-1) فرضیه کلی………………………………………………………………59
(5-1-2) فرضیه فرعی اول ………………………………………………………60
(5-1-3) فرضیه فرعی دوم………………………………………………………61
(5-1-4) فرضیه فرعی سوم ……………………………………………………63
(5-1-5) فرضیه فرعی چهارم …………………………………………………..64
(5-2) محدودیت های تحقیق…………………………………………………..66
(5-3) پیشنهادهای تحقیق……………………………………………………..66
(5-3-1) پیشنهادهای پژوهشی……………………………………………….66
(5-3-1) پیشنهادهای کاربردی…………………………………………………66
فهرست منابع…………………………………………………………………….68
پیوست ها…………………………………………………………………………72

 

Abstract

This study aimed to evaluate the effects of problem solving strategies taught in the sixth grade girls elementary math anxiety Qazvin city Shd.jamh statistical study of sixth grade girls elementary schools All area is a city of Qazvin. The sample group consists of 60 students randomly stratified cluster sample was selected. They randomly assigned to experimental and control groups, alternative and experimental groups during eight sessions of George .P received problem-solving procedure. To collect data Mathematics Anxiety Scale for Children meter (MASC) was used. Data analysis was performed using analysis of covariance showed that the greatest impact in reducing the anxiety subscale assess math and the least impact on reducing anxiety subscales as a math teacher said. The findings also showed that the impact of problem solving skills in mathematics reduce anxiety subscales in this study was rejected.بلافاصله بعد از پرداخت به ایمیلی که در مرحله بعد وارد میکنید ارسال میشود.


فایل pdf غیر قابل ویرایش

قیمت25000تومان

خرید فایل word

قیمت35000تومان