انتخاب صفحه

فهرست:

فصل اول:معرفی پژوهش

با توجه به مشکلات فراوان  سنگهای سیستم ادراری از جمله درد و ناراحتی برای فرد،اتساع حالب ها،لگنچه و حتی از کار افتادن کارکرد کلیه(1) درمان صحیح این بیماران باعث بهبود کیفیت زندگی آنها خواهد شد.

اکثر سنگهای ادراری خود به خود دفع می شوند،اما اغلب سنگهای بزرگتر نیاز به جراحی و در آوردن سنگ دارند(2).در جراحی باز سنگهای ادراری بیمار متحمل تمام عوارض یک جراحی اعم از عوارض داروهای بی هوشی،ونتیلاسیون مکانیکی،شکاف جراحی عمیق،مدت زمان طولانی استراحت در بستر تابازگشت به کارو…میباشد.با توجه به این عوارض OSS (جراحی باز سنگ های ادراری) آرام آرام به کنار رفته و روش کمتر تهاجمی تری به نام PCNL(percutaneous nephrolithotripsy)  معرفی شده است،لذابرآن شدیم تا ارزش درمانی این روش را در درمان سنگهای کلیوی بررسی نماییم.در این روش یک شکاف جراحی به اندازه 1تا2سانتیمتر روی پوست داده میشود،سپس زیر گاید فلوروسکوپی با یک سوزن واردکالیس میشویم و از روی آن یک گایدوایر رد کرده و این تراکت را دیلاته میکنیم،یک استوانه ی 3 فرنچی وارد تراکت جراحی می کنیم و از آنجا نفروسکوپ را وارد کرده ،سنگ را دیده و آن را میشکنیم.

PCNL شکاف جراحی کوچکی داشته،مدت بستری در بیمارستان به دنبال آن کوتاه تر ،مصرف آنالژزیک در آن بسیار کمتر و به علاوه یک روش کمتر تهاجمی میباشد.سنگهای سیستم ادراری از جمله سنگهای با حجم بزرگ در ایران بسیار شایع هستند درصورتی که یکبار بیمار تحت عمل OSS قرار بگیرد،چون این سنگها اغلب عودکننده اند،انجام عمل دوم بسیار سخت تراست،پس انجام PCNL به صورت اولیه یا درکسی که نیاز به جراحی مکرر به علت عود سنگ دارد راحت تر است.

خدمات موجود:درحال حاضر از روش OSS در ایران در مراکز غیر استانی استفاده میشود و ما بر آنیم که روش PCNL  که در استان قم تازه راه اندازی شده را بررسی کنیم.

در این تحقیق میخواهیم ارزش درمانی PCNL را به صورت آینده نگر و case-control بررسی نماییم.

الف اهدف اصلی طرح:

بررسی ارزش درمانی PCNL و مقایسه آن با جراحی باز سنگ(OSS)  در بیماران مبتلا به سنگ دستگاه ادراری در بیمارستان کامکار از سال 1388 تا 1390.

   ب- اهداف فرعی طرح:

1.مقایسه مدت بستری بیماران درمان شده با PCNL  با OSS در بیماران مبتلا به سنگ ادراری در بیمارستان کامکار از سال 1388 تا 1390.

2.مقایسه مقدار داروی  مخدرمورد نیاز در هر دو روش.

3.تعیین زمان بازگشت به کار در هر دو روش.

4.تعیین طول زمان عمل در هر دو روش.

5.تعیین میزان خونریزی در هر دو روش.

6.مقایسه میزان عوارض در هر دو روش.

ج- فرضیات سئوالات :

1.ارزش درمانی PCNL از OSS در درمان بیماران  مبتلا به سنگ دستگاه ادراری در بیمارستان کامکار از سال 1388 تا 1390بیشتر است.

2.مدت بستری در روش درمان PCNL با OSS  در بیماران مبتلا به سنگ دستگاه ادراری در بیمارستان کامکار از سال 1388 تا 1390متفاوت است.

3.زمان بازگشت به کار در روش PCNL  از OSS  در بیماران مبتلا به سنگ دستگاه ادراری در بیمارستان کامکار از سال 1388 تا 1390.کمتر است.

  1. طول زمان عمل در روش PCNL از OSS در بیماران مبتلا به سنگ دستگاه ادراری در بیمارستان کامکار از سال 1388 تا 1390کمتر است.

5.میزان خونریزی در روشPCNL با OSS در بیماران مبتلا به سنگ دستگاه ادراری در بیمارستان کامکار از سال 1388 تا 1390 متفاوت است.

  1. میزان عوارض در روش PCNL از OSS در بیماران مبتلا به سنگ دستگاه ادراری در بیمارستان کامکار از سال 1388 تا 1390 کمتر است.

7.مقدار داروی مخدر مورد نیاز برای PCNL از OSS در بیماران مبتلا به سنگ دستگاه ادراری در بیمارستان کامکار از سال 1388 تا 1390 کمتر است.

محدودیت های پژوهش:

نواقص پرونده های بیماران و انجام محدود عمل PCNL

واژه ها و اصطلاحات:

سنگهای ادراری

PCNL: (percutaneous nephrolithotripsy)

OSS:(open stone surgery)

رنال کولیک

1-1       مقدمه   ……………………………………………………………………………………………….5

1-2     اهداف پژوهش…………………………………………………………………………………………6

1-3   سوالات پژوهش…………………………………………………………………………………………6

1-4     فرضیات پژوهش…………………………………………………………………………………………6

1-5   محدودیت های پژوهش………………………………………………………………………………..7

1-6      واژه ها و اصطلاحات…………………………………………………………………………………..7

برای دانلود رایگان قسمت های بیشتراز فایل به انتهای مطلب مراجعه کنید

فصل دوم: دانستنیهای موجود در پژوهش

سنگهای ادراری سومین بیماری شایع دستگاه ادراری هستند و تنها عفونتهای ادراری و حالات پاتولوژیک پروستات شیوع بیشتری از آن دارند این سنگها هم در انسان و هم در حیوانات شایع هستند. لغات و اصطلاحات مربوط به بیماریهای سنگهای ادراری از منابع گونا گونی اتخاذ شده اند. برای مثال سنگهای استراویت که از منیزیوم آمونیوم فسفات هگزاهیدرات تشکیل شده اند، به احترام  H.C.G von struve  (1851-1772) که یک طبیعی دان روسی است به این اسم خوانده می شوند. قبل از زمان این دانشمند، سنگهای مذکور راگوانیت می نامیدند، چون منیزیوم آمونیوم فسفات به وضوح در batdropping  وجود دارد. سنگ کلسیم اگزا لات دی هیدرات غالبأ ود لیت خوانده می شود، چون این سنگ به وفور در بستر دریای ودل در قطب جنوب یافت می شود. تاریخچه اصطلاحات مربوط به بیماری سنگ ادراری، مانند چگونگی تکامل تکنیکهای مداخله ای برای درمان آنها پیچیده است. سنگهای ادراری از زمان پیدایش اولین تمدنها مزاحم انسان بوده اند. در مورد اتیولوژی سنگها هنوز نکات قابل تامل زیادی وجود دارد. اگر محتوای ادرار هر دوکلیه شبیه به هم است و در شرایطی که هیح مدرکی دال بر انسداد وجود ندارد، چرا اکثر سنگها به صورت یک طرفه بروز می کنند؟ چرا سنگهای کوچک در مرا حل اولیه تشکیل خود بدون ایجاد مشکل خاصی از طریق حالب دفع نمی شوند؟ چرا در بعضی افراد یک سنگ بزرگ و در بعضی دیگر سنگهای متعدد کوچکی به وجود می آید؟ حدثیات فراوانی در مورد این سوا لات و سوال های دیگر مطرح شده است.

پیشرفت روشهای جراحی درمان سنگهای ادراری درک ما را از اتیولوژی آنها افزایش داده است. ذهن ما نیز مانند متخصصین داخلی، متوجه یافتن تشخیصهای صحیح و درمانهای کارآمد است. ارزیابی متابولیک دقیق در جهت درمان طبی مناسب و تغییر شیوه زندگی برای کاهش عود بیماری سنگهای ادراری نیز برای ما اهمیت زیادی دارد. بدون چنین پیگیری ها و مداخلات طبی، میزان عود سنگها طی 5 سال به 50%  خواهد رسید. میزان عود سنگهای اسید اوریکی ممکن است از این هم بیشتر باشد. پزشکان تلاش می کنند تا درک بهتری از روند این بیماری چندعلتی پیدا کنند، به این امید که روشهای پیشگیری کارآمدتری را ابداع نمایند.

سنگ های کلیه و حالب

اتیولوژی:

در تمام دستگاههای حیاتی، رسوب مواد معدنی به طریق مشابهی صورت می گیردکه در آن کریستالها و ماتریکس با یکدیگر تداخل می کنند. سنگهای ادراری نیز از این قضیه مستنشی نیستند. این سنگها تجمعات چندکریستالی هستندکه از مقادیر متفاوتی کریستالوئید و ماتریکس ارگانیک تشکیل شده اند. تئوریهایی که بیماری سنگهای ادراری را شرح می دهند هنوز ناکامل هستند.

برای تشکیل سنگ باید ادرار فوق اشباع باشد. اشباع بیش از حد ادرار نیز بستگی به PH  ادرار، قدرت یونی آن، غلظت مواد محلول و کمپلکس های ادرار دارد. ترکیبات ادرار ممکن است در حالات فیزیولوژیک مختلف تغییرات قابل ملاحظه ای پیدا کنند، به نحوی که مثلأ ادرار اول صبح نسبتا اسیدی است، ولی پس از صرف هر وعده غذا قلیایی تر می شود. قدرت یونی ادرار عمدتا به وسیله غلظت نسبی یونهای تک ظرفیتی تعیین می شود. هرچه قدرت یونی افزایش پیدا کند، ضریب فعالیت کم می شود. ضریب فعالیت نشان دهنده میزان دسترسی به یک یون خاص است.اهمیت غلظت مواد محلول مشخص است. هرچه غلظت 2 یون بیشتر باشد، احتمال رسوب آنها نیز بیشتر می شود.کاهش غلظت یونها سبب کاهش میزان اشباع و افزایش حلالیت شود. هر چه غلظت یونی افزایش یابد فعالیت تولید کریستال به نقطه ای می رسدکه حاصل ضرب حلالیت (ksp) نامیده می شود. غلظتهای بیش از این حد بی ثبات بوده و می توانند باعث شروع رشدکریستالها و ایجاد هسته های هتروژن شوند. با افزایش بیشتر غلظت مواد محلول، حاصل ضرب فعالیت سرانجام به حاصل ضرب تشکیل (kfp) می رسد. حالت فوق اشباع بیشتراز این حد، ناپایدار بوده ومی تواند منجر به ایجاد خود بخودی هسته های هوموژن گردد.با ضرب کردن غلظت 2 یون در یکدیگر می توان حاصلضرب غلظت را به دست آورد. حاصل ضرب غلظت اکثر یونها از حاصل ضرب حلالیت به دست آمده بیشتر است. عوامل دیگری نیز وجود دارندکه اهمیت زیادی در تشکیل سنگهای ادراری دارند، که از جمله آنها ایجادکمپلکس است. ایجاد کمپلکس بر میزان دسترسی به یونهای خاص تاثیر می گذارد. برای مثال، سدیم با اگزا لات تشکیل کمپلکس داده و از غلظت شکل یونی و آزاد آن می کاهد. سولفاتها نیز می توانند باکلسیم کمپلکس ایجاد کنند. تشکیل کریستال به وسیله انواع گوناگونی از سایر مواد موجود در دستگاه ادراری تعدیل می شود، از جمله منیزیوم، سیترات، پیروفسفات، و تعدادی از فلزات نادر، این مواد مهار کننده می توانند در محل های فعال رشدکریستال تأثیرگذاشته و یا به صورت مهار کننده هایی در محلول عمل کنند (مثل سیترات).

بخش اول:چارچوب پنداشتی……………………………………………………………………………………….9

بخش دوم:مروری بر مظالعات انجام شده

1.مطالعات داخلی……………………………………………………………………………………………..36.

2.مطالعات خارجی…………………………………………………………………………………………….37.

فصل سوم:مواد و روش کار

از آنجا که پیشگیری از وجود سنگ ها تاثیر بسزایی در عدم تشکیل سنگ ندارد و حذف عامل بوجود آورنده سنگها (کلیه ها) نیز عملا امکان ندارد و با توجه به مشکلات عدیده سنگ های کلیوی ازجمله دردهای شدید و حتی ازکار افتادن عملکرد کلیه ها، لذا انتخاب روش مناسب جهت درمان سنگ های کلیوی بسیار حائز اهمیت است.این مطالعه نوعی مطالعه توصیفی مقطعی است که در آن درطول مدت مطالعه بیمارانی که باسنگ کلیوی بزرگتر از 2 سانتیمتر مراجعه کردند بنابر نظر پزشک معالج جهت درمان به 2 گروه جراحی باز و PCNL تقسیم شدند.اطلاعات بیماران از جمله سن،جنس، BMI و سابقه عمل جراحی باز قبلی و همچنین اطلاعات حین عمل جراحی از جمله مدت عمل،واحد پک سل دریافتی،عوارض و درآمدن تمام سنگ(complete stone free rate) یاقسمتی از آن(partial stone free rate) و همچنین مدت زمان بستری در بیمارستان ،مدت زمان بازگشت به فعالیت های روزمره و مقدار  دوز مسکن دریافتی جمع آوری شد.این اطلاعات سپس توسط نرم افزار آماری spss مورد تجزیه وتحلیل قرار گرفت و ارتباط بین complete stone free rate ،مدت زمان بستری ،مدت زمان بازگشت به کار ،دوز مخدر مصرفی،عوارض و مقدار پک سل دریافتی در 2 گروه مورد بررسی قرار گرفت.

 

فصل چهارم:نتایج.

فصل پنجم:بحث و نتیجه گیری

چنانکه بیان شد سنگ ادراری یکی از بیماریهای شایع جامعه است که هرسن و گروهی را درگیر می کند و عود، عوارض و از کارافتادگی بالایی دارد. از طرفی نمی توان کلیه را مانند کیسه صفرا از بدن خارج کرد . امروزه تمایل جراحان در همه رشته های تخصصی به سوی جراحی های کمتر تهاجمی است ( 6) یکی از این  روشها در رشته ارولوژی PCNL است که برای درمان سنگ های مجاری فوقانی ادراری بکار میرود جراحیPCNL بطور استاندارد و کلاسیک تحت کنترل فلوروسکوپ می باشد. از این رو در این مطالعه به مقایسه 2 روش جراحی باز و PCNL پرداختیم. در این مطالعه بیماران سنگ کلیه بر اساس نظر جراح به 2 گروه تقسیم شدند.43 % بیماران در گروهPCNL و 57% در گروه جراحی باز قرار گرفتند.حدود 63 % بیماران مرد و 37 % آنها زن بودند که این نشان از شیوع بالاتر سنگها در بیماران مرد دارد که در بسیاری از مطالعات این مساله ثابت شده است.( 7،8،9). من جمله در مطالعه گشاده رو و همکارانش 66/60% نمونه­ها مرد و 4/39% آنها زن بوده اند .حدود 60% سنگها در این مطالعه اوپک ،35 درصد نان اوپک و 5 % نیز سمی اوپک بودند که این مساله نیز نشان از شیوع بالاتر سنکهای اوپک در کلیه دارد.در مطالعه ما ارتباط بین مدت زمان بستری در بیمارستان،مدت زمان بازگشت به کار ،مقدار دوز مخدر مصرفی ،زمان عمل جراحی ،مقدار واحد پک سل دریافتی ،درصد stone free rate شدن ،عوارض جراحی در 2 گروه با هم بررسی شد.میانگین مدت زمان بستری در بیمارستان در مورد PCNL 29.5 ساعت و در مورد جراحی باز  62.5 ساعت بود که باتوجه با آزمون انجام گرفته این تفاوت معنادار بوده و نتیجه اینکه مدت زمان بستری در بیمارستان در گروه PCNL به طور معناداری کمتر از گروه جراحی باز بود.میانگین مدت زمان بستری در گروه PCNL  در مطالعه ما کمی با مطالعات داخلی متفاوت است که این تفاوت به نظر به علت نوع مطالعه و نحوه انتخاب بیماران میباشد.به طوریکه میانگین مدت بستری درPCNL در مطالعه دکتر موسوی(10) 48 ساعت و در مطالعه دکتر فلاحتکار 2.16 روز بوده است. ضمن اینکه در مطالعه آقای دکتر آقامیر(15) نیز به طور معناداری مدت زمان بستری در بیمارستان در گروه PCNL کمتر از جراحی باز بوده است.در مطالعات خارجی نیز ازجمله در مطالعه آقای Netto (17) ،  Rittenberg (18) و Al-Kohlani (19) مدت بستری به طور معنادار در گروه PCNL نسبت به جراحی باز کمتر بوده است.البته میانگین زمان بستری در بیمارستان در این مطالعات با مطالعه ما تفاوت داشت،به طوریکه در مطالعه Rittenberg در سال 1985 میانگین مدت زمان بستری برای PCNL 8.9 روز و برای جراحی باز 11 روز بوده است و همینطور در مطالعه Al-Kohlani در سال 2005 این زمان برای PCNL 6.4 روز و برای جراحی باز 10روز بوده.این اختلافات به نظر به علت تجربه کم جراحان در سالهای قبل و شاید به علت ظرفیت بیشتر بیمارستانها در مطالعات بوده است که بیماران برای مدت بیشتری در بیمارستان بستری بوده اند. میانگین مدت زمان بازگشت به کاردر مطالعه ما  در گروه PCNL 2.8 روز و در گروه جراحی باز 6 روز بود که بر اساس آزمون انجام گرفته به طور معنا داری در مورد گروه PCNL کمتر بوده است.در مطالعه Netto (17)نیز به طور معنادار زمان بازگشت به کار در PCNL کمتر از جراحی باز بوده است .این اختلاف معنادار در مطالعات Al-Kohlani (19) در سال 2005 و Chaiyong (20) در سال 1999 نیز به چشم میخورد اما میانگین مدت زمان بازگشت به کار در این دو مطالعه به طور واضح از مطالعه ما بیشتر بوده است.در مطالعه Al-Kohlani میانگین مدت زمان بازگشت به کار در PCNL 2.5 هفته و در جراحی باز 4 هفته و در مطالعه Chaiyong  میانگین مدت زمان بازگشت به کار در PCNL 13.7روز و در جراحی باز 36 روز بوده است که این به علت تجربه کم جراحان در سالهای قبل و همچنین تفاوت تعریف زمان بازگشت به کار در این مطالعات با مطالعه ماست چراکه در مطالعه ما زمان بازگشت به فعالیت های معمول و در این مطالعات زمان بازگشت به فعالیت طبیعی حین کار به عنوان زمان بازگشت به کار در نظر گرفته شده است.میانگین دوز مخدر مصرفی در گروه PCNL 0.8 و در گروه جراحی باز 2.95 بوده است که به طور معنادار در گروه PCNL کمتر بوده است و این نشان از درد کمتر بیماران در PCNL نسبت به جراحی باز است.در مطالعه آقای دکتر آقامیر (15)نیز درد (با استفاده از معیار VRS)در PCNL نسبت به جراحی باز به طور معنادار کمتر بوده است.در مطالعات Netto (17) ، Rittenberg (18) و Chaiyong  (20) نیز به طور معنادار دوز مخدر مصرفی در PCNL کمتر از جراحی باز بوده است .در مطالعه Rittenberg  میانگین دوز مخدر مصرفی برای PCNL 6.5 دوز و برای جراحی باز 21 دوز بوده است که این اختلاف با مطالعه ما با توجه به مدت زمان بالاتر بستری در بیمارستان و شاید آستانه درد مختلف افراد با ملیت های مختلف توجیه میشود.هم چنین در مطالعه Chaiyong میانگین دوز مخدر مصرفی برای PCNL 0.96 دوز و برای جراحی باز 1.95 دوز بوده است که مشابه مطالعه ماست.  میانگین زمان عمل جراحی در مطالعه ما در گروه PCNL 53 دقیقه ودر گروه جراحی باز 89 دقیقه بوده که به طور معناداری در گروه PCNL کمتر بوده است.در مطالعه آقای دکتر آقامیر(15) نیز مدت زمان انجام عمل جراحی در PCNL به طور معناداری کمتر از جراحی باز بوده است ضمن اینکه در مطالعه آقای دکتر فلاحتکار (13)که در مورد بررسی پیامدهای single tract access درPCNL در موقعیت کاملا خوابیده به پشت و بدون لوله نفروستومی در گیلان انجام گرفت میانگین مدت زمان عمل جراحی 77.9دقیقه بود.در مطالعات آقای Netto (17) و Al-Kohlani  (19) نیز میانگین  مدت زمان انجام عمل جراحی در PCNL به طور معناداری کمتر از جراحی باز بوده است البته در مطالعه Al-Kohlani  که در سال 2005 در مصر انجام شد میانگین مدت زمان عمل PCNL 127 دقیقه و جراحی باز 204 دقیقه بوده که این تفاوت احتمالا به علت امکانات کمتر و تجربه کمتر جراحان بوده است.در مطالعه ما  در صد csfr  در گروه PCNL 73.3 % و در گروه جراحی باز 70% بوده است که با وجود بیشتر بودن آماری در گروه PCNL اما بر اساس آزمون انجام گرفته معنادار نبوده است. درصد csfr در PCNL تاحدودی مشابه مطالعات انجام گرفته است به طوریکه در مطالعات دکتر موسوی (10،11،12)این درصد معادل 82، 83 و87درصد بوده است.همچنین در مطاله دکتر فلاحتکار این درصد 73.1% بوده است.از نمونه مطالعات خارجی مطالعه آقای فراتینی است که csfr  در آن در مورد PCNL  85%بوده است.نمونه دیگر مطالعه Chariq  (16) در سال 1986 است که درصد موفقیت در مورد PCNL 83% و در جراحی باز 78% بوده است.در مطالعه Al-Kohlani (19) نیز درصد csfr در مورد PCNL 74% و در جراحی باز 82% بوده است.این نتایج تقریبا مشابه مطالعه ماست. هم چنین بر اساس آزمون انجام گرفته به طور معناداری نیاز به پک سل در گروه جراحی باز کمتر از PCNL بوده است که شاید این مساله به علت تجربه ناکافی جراحان در انجام این عمل و هچنین حساسیت بالاتر جراحان ما در مورد بیماران  باشد.عوارض جراحی در گروه PCNL بیشتر از جراحی باز بود (7% در مقابل 15%)اما این ارتباط معنادار نبود.

 

منابع…………………………………………………………………………………………………………..80

پیوست ها…………………………………………………………………………………………………….83

چکیده انگلیسی…………………………………………………………………………………………….85

فهرست جداول

جدول 1-4 :فراوانی و درصد فراوانی بیماران موجود در 2 گروه………………………………………..45

جدول 2-4 :نمودار فراوانی و درصد فراوانی جنسیت افراد مطالعه……………………………………45

جدول 3-4 :فراوانی و درصد فراوانی جنسیت افراد به تفکیک در هرگروه…………………………….46

جدول 4-4 :جدول فراوانی و درصد فراوانی اوپاسیته سنگهای بیماران مطالعه………………………48

جدول 5-4 :جدول فراوانی و درصد فراوانی اوپاسیته سنگهای بیماران در هر گروه………………….48

جدول 6-4 :فراوانی و درصد فراوانی stone free rate  در بیماران مورد مطالعه……………………..50

جدول 7-4 :فراوانی و درصد فراوانی stone free rate در هر گروه……………………………………..50

جدول 8-4 :فراوانی و درصد فراوانی سمت وجود سنگ در بیماران……………………………………52

جدول 9-4 :فراوانی و درصد فراوانی سمت وجود سنگ در هر گروه…………………………………..52

جدول 10-4 : فراوانی و درصد فراوانی پک سل دریافتی در بیماران…………………………………….54

جدول 11-4 :فراوانی و درصد فراوانی پک سل دریافتی در هر گروه……………………………………54

جدول 12-4 :فراوانی و درصد فراوانی ایجاد عوارض جراحی در بیماران……………………………….56

جدول 13-4 : فراوانی و درصد فراوانی ایجاد عوارض جراحی درهر گروه…………………………….56

جدول 14-4 :فراوانی و درصد فراوانی هیستوری جراحی باز قبلی در بیماران……………………….58

جدول 15-4 : فراوانی و درصد فراوانی هیستوری جراحی باز قبلی در هر گروه…………………….58

جدول 16-4 :توزیع فراوانی سن،BMI،زمان بستری،زمان بازگشت به کار،دوز مخدر،قطر سنگ و زمان جراحی در بیماران………………………………………………………………………………………………………60

جدول 17-4: توزیع فراوانی سن،BMI،زمان بستری،زمان بازگشت به کار،دوز مخدر،قطر سنگ و زمان جراحی درهر گروه………………………………………………………………………………………………………….61

جدول 18-4 :فراوانی و درصد فراوانی دریافت پک سل در افرا د با هیستوری مثبت و منفی جراحی باز قبلی…………………………………………………………………………………………………………62

جدول 19-4 : فراوانی و درصد فراوانی stone free rate در افرا د با هیستوری مثبت و منفی جراحی باز قبلی…………………………………………………………………………………………………………64

جدول 20-4 :توزیع فراوانی مدت زمان بستری در بیمارستان،زمان بازگشت به کار ،دوز مخدر مصرفی و زمان جراحی در بیماران با سابقه جراحی قبلی و بدون سابقه جراحی……………………………………………………………………………………………………….66

برای دانلود رایگان قسمت های بیشتراز فایل به انتهای مطلب مراجعه کنید

فهرست نمودارها

نمودار1-4 :فراوانی جنسیت افراد شرکت کننده در هر گروه…………………………………………..47

نمودار2-4 :فراوانی اوپاسیتی سنگها در هر گروه……………………………………………………….49

نمودار 3-4 :فراوانی stone free rate  در هر گروه……………………………………………………..51

نمودار 4-4 : فراوانی سمت وجود سنگ در هر گروه………………………………………………….53

نمودار 5-4 : فراوانی پک سل دریافتی در هر گروه……………………………………………………55

نمودار 6-4 : فراوانی و ایجاد عوارض جراحی درهر گروه…………………………………………….57

نمودار 7-4 : فراوانی هیستوری جراحی باز قبلی در هر گروه……………………………………..59

نمودار 8-4 : فراوانی دریافت پک سل در افرا د با هیستوری مثبت و منفی جراحی باز قبلی……………………………………………………………………………………………………..63

نمودار 9-4 : فراوانی stone free rate در افرا د با هیستوری مثبت و منفی جراحی باز قبلی…………………………………………………………………………………………………….65

 

Abstract

Introduction: it is estimated that about 2_3% of the population have urinary stone .there is no definite prevention and treatment for the urinary stone ,but recently new simple and easy surgical methods had helped in removing the urinary stone. in this study  we have compared the new pcnl methods with the open surgeries one.

Methods and material: patients with urinary stone above 2cm were selected in this study by surgeons and were divided in two group of  pcnl and open surgeries and were compared according to duration of admittance ,recovery duration for work, opium dose used ,duration of surgery, complications ,the complete stone free rate percentage and the units of packed cell used.

Result:15 patient had pcnl and 20 patient had open surgery. there was a significant meaning that showed  duration of admittance ,the amount of doses of opium used and the duration for the surgery was less in pcnl with respect to open surgery ,but on the contrary the p.c units used was less in open surgery as compared  to pcnl. The other variables didn’t show a significant meaning between the two groups.

Conclusion: with the advance of technology the open surgeries are reaching to an end. the use of pcnl is increased day by day due to less incision done ,short recovery duration ,short admittance duration would eventually widespread its usage.

 بلافاصله بعد از پرداخت به ایمیلی که در مرحله بعد وارد میکنید ارسال میشود.


فایل pdf غیر قابل ویرایش

قیمت25000تومان

خرید فایل word

قیمت35000تومان