انتخاب صفحه

فهرست مطالب
فصل اول: کلیات تحقیق

محدود کردن حوزه عمل دولت در ادبیات اقتصادی سابقه‌ای دیرینه دارد. ماهیت وجودی دولت در کشور باید به گونه‌ای باشد که دولت به فعالیت‌های متداول اقتصادی نپردازد. شرکت‌هایی که در کنترل دولت قرار دارند با این هدف به وجود آمده‌اند که در وضعیت فقدان بازار کامل، چنان در جریان تخصیص منابع مداخله کنند که وضع اقتصاد را به مرز بهینگی نزدیک سازند. منطق مداخله بخش دولتی در فعالیت‌های اقتصادی هر چه باشد، تجربه امروز نشان داده است که کناره‌گیری بخش دولتی از فعالیت های اقتصادی بندرت از روی میل صورت می‌گیرد و در بیشتر موارد بدهی‌های سنگین بخش دولتی و افزایش اجتناب ناپذیر کسری بودجه سبب می‌شود که دولت‌ها از انجام فعالیت‌های اقتصادی خودداری کنند.
خصوصی‌سازی در مفهوم متداول آن، گسترش مشارکت مردمی در برنامه‌های ملی، از طریق ایجاد انگیزه برای افزایش تولید ملی است و به عنوان یک ضرورت ملی قلمداد می‌شود. در این راستا بازار سرمایه که یکی از مهم ترین نهادهای مالی بشمار می‌آید نقش بسزایی در هدایت جریان‌های نقدی و ثروت جامعه به سمت فعالیت‌های اقتصادی سودآور و با دورنمای بلند مدت داشته و از این طریق زمینه ساز استفاده بهتر از امکانات و ابزارهای تولید و بهره‌مندی مستمر و همگانی از آثار آن می‌گردد.

1-2- تشریح و بیان مسئله
از اوایل دهه 90 میلادی تا کنون که بیش از صد کشور جهان، خصوصی‌سازی فعالیت‌های اقتصادی را به عنوان یک ابزار سیاست اقتصادی پذیرفته اند،گسترش برنامه‌های خصوصی‌سازی با رشد سریع حجم معامله‌ها در بورس‌های اوراق بهادار همراه بوده است. به عبارت دیگر خصوصی‌سازی و بورس اوراق بهادار اگرچه در ظاهر سیاست و ابزار اجرای سیاست به نظر می رسند اما در عمل دو عامل تاثیرگذار بر یگدیگر محسوب می‌شوند. عملکرد کارآمد بورس به افزایش کارایی فرایند خصوصی‌سازی منجر می‌شود و انجام مطلوب برنامه های خصوصی‌سازی، رشد و توسعه فعالیت های بورس را در پی دارد. تاثیرگذاری خصوصی‌سازی بر رشد بازار سرمایه و بطور مشخص بورس اوراق بهادار با شاخص‌هایی از قبیل، ارزش بازار، ارزش معاملات و نقد‌شوندگی، زیر ساخت‌های بازار، اطلاع رسانی و آموزش، افزایش تعداد سهامداران و بهبود مالکیت فردی می‌توانند بیان شوند. همانگونه که ذکر شد یکی از شاخص های متاثر از خصوصی‌سازی در بورس اوراق بهادار ارزش معاملات و نقد شوندگی است. ارزش معاملات انجام شده در هر بورس بطور معمول بازتابی از سطح فعالیت آن بورس است. هرچه نسبت فعالیت بورس، یعنی نسبت ارزش معاملات به ارزش کل بازار بیشتر باشد آن بورس از قدرت نقدشوندگی بالاتری برخوردار است. از طرف دیگر این بورس‌ها از توانایی جذب حجم بزرگی از معاملات اوراق بهادار بدون تحمیل اثر معنادار بر قیمت ها برخوردارند(عبده تبریزی، 1379). در سالهای اخیر، افزایش مشارکت سرمایه گذاران و تجدید حیات بورسها یکی از اهداف اصلی برنامه های خصوصی‌سازی می باشد که در انگلستان، ایرلند، فرانسه، اسپانیا و ایتالیا اجرا شده است.(ویکرز و جرو ،1998) یک نکته قابل توجه از این مطالعات نشان می دهد که بین خصوصی‌سازی و توسعه بازارهای مالی ارتباط معناداری وجود دارد. برای مثال، حجم معاملات سهام در کشورهای توسعه یافته عضو اتحادیه اروپا از یک حجم کوچک 400 میلیون دلار در سال 1983 به بیش از 12 تریلیون دلار در سال 2002 ( بعد از اجرای برنامه خصوصی‌سازی ) رسیده است (مگینسون ) و ایالات متحده نیز با اجرای خصوصی‌سازی یک رشد نمائی را در سرمایه و حجم معاملات در طی سالهای 1983 تا 2002 تجربه کرده است. در حقیقت خصوصی‌سازی با افزایش و بهبود فرصتهای متنوع سرمایه گذاری نقدشوندگی کل بازار سهام و نقدشوندگی سهام سایر شرکتها را افزایش می‌دهد. و این در حالی است که در صورت اجرای نادرست برنامه خصوصی‌سازی مانند عدم تناسب بین میزان شرکتهای خصوصی‌سازی شده با میزان سرمایه گذاران منجر به کاهش نقدشوندگی شده و به اصطلاح در تله عدم نقد شوندگی گرفتار می‌گردد (برتولتی،2007) . متاسفانه وجود عواملی که باعث کاهش نقدشوندگی در بازار ایران شده‌اند سبب شده که اقبال عمومی سرمایه گذاران به بازار سرمایه رفته رفته کاهش یافته و سیر قهقرایی دلسرد کننده ای را به همراه داشته باشد. بسیاری از افرادی که از بازار خارج می‌شوند بدلیل خاطره منفی که در ذهنشان باقی می‌ماند کمتر به بازار بر میگردند.” قهر سهامدار با بازار” پدیده ای است که در سالهای اخیر به کرات شاهد آن بوده ایم.( عبده تبریزی، 1379) با توجه به این نکته که مسئله خصوصی‌سازی در ایران اخیراً شتاب بیشتری گرفته و مطالعات و تحقیقات نشان می دهد که آثار خصوصی‌سازی به شکل افزایش کارایی، بهبود وضع مالی دولت، گسترش بازارهای مالی و… در جامعه ظاهر می شود و گسترش بازار سرمایه بر پایه دیدگاه های اقتصادی، موتور محرک رشد اقتصادی کشور است، لذا محقق در پی پاسخگویی به این سئوال می‌باشد که آیا خصوصی‌سازی شرکتها ارتباطی با نقد‌شوندگی بازار سهام در بورس اوراق بهادار تهران دارد یا خیر؟

1-1- مقدمه…………………………………………………………………… 2
1- 2- بیان مسئله……………………………………………………………..3
1- 3- ضرورت و اهمیت مسئله………………………………………………. 4
1- 4- اهداف تحقیق …………………………………………………………..6
1- 5- فرضیه‌های تحقیق…………………………………………………….. 6
1- 6-قلمرو تحقیق…………………………………………………………….. 7
1- 7- تعاریف عملیاتی واژه های تحقیق…………………………………….. 7

برای دانلود رایگان قسمت های بیشتراز فایل به انتهای مطلب مراجعه کنید

فصل دوم: مرور ادبیات و پیشینه تحقیق

امروزه تجارب کشورهای مختلف و تحقیقات انجام شده در ایران نشان می‌دهد که مدیریت‌های دولتی و برنامه‌ریزی شده از کارایی پایینی برخوردار است(طالب نیا، محمدزاده،84). در یک محیط به سرعت در حال جهانی شدن و آزاد سازی، خصوصی‌سازی شرکت‌های دولتی برای دولت ها یک برنامه و هدف مهم شده است. دولت ها در سراسر جهان خصوصی‌سازی را به دلایل مختلفی تجربه کرده‌اند.سازمان ملل مدعی است که بازدهی اقتصادی شرکت های دولتی مطلوب نیست.(نیکو اقبال ،1371)کنترل شرکت‌های دولتی انعطاف ناپذیر و وقت گیر است و مدیران شرکت‌های دولتی غالباً در محیط‌های بدون ریسک کار می کنند، انگیزه‌ای برای ایجاد تعادل در نیروی کار و تولید و بهره‌وری ندارند. برای رفع مشکلات فوق و افزایش بازدهی اقتصادی، خصوصی‌سازی را پیشنهاد می‌نمایند(مرادیان،80).
تاکیدهای مکرر سازمان ملل متحد، سازمان تجارت جهانی، صندوق بین المللی پول و تلاش وسیع کشورها در این زمینه همگی بیانگر اهمیت و نقش خصوصی‌سازی در حل مشکلات اقتصادی یک کشور و تغییر جهت اقتصاد دنیا از اقتصاد دولتی به اقتصاد بازار در قالب خصوصی‌سازی و واگذاری سهام شرکت‌های دولتی به بخش خصوصی می‌باشد.

2-1-خصوصی‌سازی ، تعاریف و مفاهیم
اقدامات دولت ها در زمینه خصوصی کردن موسسات دولتی در سالهای اخیر بطور فزاینده ای گسترش یافته است. حداقل در بیش از 83 کشور جهان خصوصی‌سازی به عنوان ابزاری در جهت متعادل نمودن عملیات موسسات دولتی استفاده شده و یا در حال استفاده می‌باشد. بطور قطع و یقین می‌توان بیان کرد که امروزه در مورد خصوصی سازی تجربیات کافی و کاملی وجود دارد که می‌توان به عنوان یک وسیله در جهت خصوصی‌سازی در سایر کشورها استفاده کرد.از خصوصی‌سازی تعاریف متعددی ارائه شده است که در زیر به برخی ازآن ها اشاره می‌کنیم:
– خصوصی‌سازی فرایندی است که طی آن دولت در هر سطحی، امکان انتقال وظایف و تاسیسات را به بخش خصوصی بررسی نموده ودر صورت اقتضا نسبت به انتقال چنین انتقالی اقدام کند.(صغیر،1372)
– “ول جانووسکی ” خصوصی‌سازی را به معنای انجام گرفتن فعالیت های اقتصادی از سوی بخش خصوصی یا انتقال مالکیت به بخش خصوصی می‌داند.(صادقیان،1382)
– خصوصی‌سازی به معنی به وجود آمدن نظام اقتصادی جدید بر اساس بازار ور درنتیجه، دگرگونی و تحول در ابعاد مختلف اقتصادی می‌باشد.(کابلی زاده،1384)
– ” بیس لی و لیتل چایلد ” معتقدند خصوصی‌سازی روشی است برای بهبود عملکرد فعالیت های اقتصادی از طریق افزایش نیروهای بازار، در صورتی که حداقل 50 درصد سهام آن ها به بخش خصوصی واگذار شود.(قالیباف، رنجبر ، 84)
– خصوصی‌سازی جنبه مهمی از سیاست تعدیل اقتصادی است و به عنوان فرایند انتقال مالکیت بنگاه های دولتی به بخش خصوصی تعریف می‌شود. (ماهر،73)

2-1-1) دلایل خصوصی‌سازی
در یک محیط به سرعت در حال جهانی شدن و آزاد سازی، خصوصی‌سازی برای دولت‌ها یک برنامه وهدف مهم شده است و دولت ها در سراسر جهان خصوصی‌سازی را به دلایل مختلفی تجربه نموده‌اند. برخی از مهم‌ترین دلایل دولت‌ها در اجرای سیاست خصوصی‌سازی به شرح زیر است:
نارضایتی عمومی از بنگاه های دولتی به دلیل قیمت بالا و کیفیت نامناسب کالا، به خصوص کالا و خدمات تجاری و محصولات تولیدی، در اکثر کشورها رو به افزایش است و بنگاه های دولتی ناتوان از توزیع مناسب محصولات و خدمات خود هستند. شواهد نشان می‌دهد که در اغلب کشورها بسیاری از بنگاه‌های دولتی نه تنها ناکارا و غیر بهره‌ور بوده و به افزایش منابع و درآمد دولت کمک نمی‌کنند، بلکه به دلیل جذب انواع کمک‌ها و یارانه‌ها؛ موجب افزایش هزینه‌های دولت نیز می‌گردند. عملکرد برخی از شرکت‌های دولتی در ارائه کالاها و خدمات نامطلوب به مصرف کنندگان به دلیل رقابت ضعیف یا انحصاری بودن موقعیت شرکت های مزبور، ناکارا و نامطلوب می‌باشد.

2–مقدمه……………………………………………………………………….. 10
2-1-خصوصی‌سازی، تعاریف و مفاهیم……………………………………… 10
2-1-1دلایل خصوصی‌سازی………………………………………………….. 11
2-1-2-اهداف خصوصی‌سازی……………………………………………….. 12
2-1-3-روش‌های خصوصی‌سازی……………………………………………. 13
2-1-3-1- خصوصی‌سازی همراه با واگذاری مالکیت………………………. 13
2-1-3-2- خصوصی‌سازی بدون واگذاری مالکیت………………………….. 20
2-1-4-عوامل موثر بر انتخاب روش خصوصی‌سازی…………………………21
2-1-5-مروری بر تجربه خصوصی‌سازی در برخی کشور‌ها ……………….21
2-1-6- خصوصی‌سازی در ایران…………………………………………….. 23
2-1-7- بررسی عملکرد خصوصی‌سازی در کشور از طریق بورس…….. 24
2-1-7-1عملکرد خصوصی‌سازی طی برنامه اول توسعه………………… 24
2-1-7-2-عملکرد خصوصی‌سازی طی برنامه دوم توسعه………………. 27
2-1-7-3-عملکرد خصوصی‌سازی طی برنامه سوم توسعه…………….. 30
2-1-7-4-عملکرد خصوصی‌سازی طی برنامه چهارم توسعه……………. 35
2-2-نقد شوندگی…………………………………………………………… 44
2-2-1-بازار‌های مالی و نقش آنها در اقتصاد ……………………………..45
2- 2- 2- کارکرد‌های اقتصادی بازار ثانویه……………………………….. 46
2-2-3- تبیین مفهوم نقد‌شوندگی……………………………………….. 50
2-2-4-معیار‌های منتخب نقد‌شوندگی…………………………………. 55
2-2-4-1- معیار‌های مبتنی بر هزینه مبادله……………………………. 55
2-2-4-2- معیار‌های مبتنی بر حجم معاملات………………………….. 58
2-2-4-3- معیار‌های مبتنی بر قیمت……………………………………. 62
2-2-4-3- معیار‌های مبتنی بر اثر بازار…………………………………… 64
2-3-1-پیشینه تحقیقات داخلی…………………………………………. 66
2-3-2-پیشینه تحقیقات خارجی………………………………………… 73

فصل سوم: روش‌تحقیق

جان دیویی پژوهش را فرآیند جستجوی منظم و نظام مند برای مشخص کردن یک موقعیت می داند. بنابراین پژوهش فرآیندی است که از طریق آن می‌توان درباره ناشناخته ها به جستجو پرداخت و نسبت به آن ها شناخت لازم را کسب کرد. در این فرآیند، از چگونگی گردآوری شواهد و تبدیل آن ها به یافته ها تحت عنوان « روش شناسی » یاد می‌شود. روش علمی یا روش پژوهش علمی، فرآیند جستجوی منظم برای مشخص کردن یک موقعیت نامعین است .( مقیمی، 1380).
یک محقق پس از انتخاب و تعیین موضوع تحقیق باید به دنبال تعیین روش تحقیق باشد. انتخاب روش تحقیق بستگی به اهداف و ماهیت موضوع تحقیق و امکانات اجرایی آن دارد. بنابراین هنگامی می‌توان در خصوص بررسی و انجام یک تحقیق تصمیم گرفت که ماهیت، موضوع تحقیق، اهداف و نیز وسعت و دامنه آن مشخص باشد. به عبارت دیگر، هدف از انتخاب روش تحقیق آن است که محقق مشخص نماید چه روش و شیوه ای او را سریع‌تر و آسان‌تر در دستیابی به پاسخ پرشس های تحقیق مورد نظر یاری می‌کند.
در این فصل روش شناسی تحقیق و فرآیند جمع آوری اطلاعات و تبدیل آن‌ها به یافته ها مورد بررسی قرار می گیرد. به این ترتیب که ابتدا جامعه آماری معرفی شده وسپس نحوه آماده سازی داده ها، فرضیه تحقیق و متغیرهای مربوط تشریح می‌گردد و در انتها نحوه آزمون فرضیه ها و روش آماری توضیح داده می‌شود.

3-2- روش تحقیق
این تحقیق بر اساس اهداف، از نوع تحقیقات کاربردی است که هدف از آن توسعه دانش کابردی در یک زمینه خاص است، به عبارت دیگر تحقیقات کاربردی به سمت کاربرد عملی دانش هدایت می شود) سرمد ،بازرگان، حجازی،1385).و بر اساس جمع آوری داده‌ها و طرح تحقیق به روش توصیفی است زیرا که هدف آن توصیف شرایط ویا پدیده‌های مورد بررسی است. این تحقیق در فرضیات در حیطه تحقیقات همبستگی می‌باشد. تحقیق همبستگی یا همخوانی شامل کلیه روش هایی است که در آن ها سعی می‌شود رابطه بین متغیر های مختلف با استفاده از مدل رگرسیون و رابطه همبستگی، کشف یا تعیین گردد. هدف روش تحلیل همبستگی، مطالعه حدود تغییرات یک یا چند متغیر با تغییرات یک یا چند متغیر دیگر می‌باشد. مدل های مورد استفاده در این تحقیق از نوع رگرسیون چند متغیره می‌باشد.

3-3- روش جمع آوری و تجزیه و تحلیل اطلاعات
بطور کلی اطلاعات و داده های مورد نیاز این تحقیق با استفاده از دو روش جمع آوری شده‌اند:
1- اطلاعاتی که مربوط به مباحث نظری تحقیق بوده اند، از منابع مختلف مانند کتب و نشریات معتبر داخلی و بین المللی که یا به صورت مستقیم در پایگاه های اینترنتی موجود بوده اند و یا از طریق مراجعه به کتابخانه های معتبر جمع آوری گردیدند.
2- برای اطلاعات و داده‌های خام مورد نیاز شرکت ها به منظور بررسی فرضیات تحقیق از نرم افزارها و سایت‌های رسمی سازمان بورس جهت تکمیل و جمع آوری اطلاعات استفاده شده است و منبع اصلی برای جمع آوری اطلاعات این تحقیق نرم افزارهای گزارش سهام ( تدبیر پرداز) و نرم افزار ره آورد نوین ( پارس پرتفولیو) می باشند.
3- برای اطلاعات و اخبار مورد نیاز انرژی هسته ای به منظور بررسی فرضیه اول تحقیق از کلیه جراید معتبر و سایت های رسمی خبری جهت تکمیل و جمع آوری اطلاعات استفاده شده است.
لازم به توضیح است که در این بخش با توجه به حجم بسیار زیاد داده ها و ضرورت پردازش آن ها به صورت ماهانه و تجزیه و تحلیل و استنباط آماری از نرم افزارهایExcel و Eviews استفاده شده است. بدین منظور برای پردازش، دسته بندی و آماده نمودن متغیرها (اندازه بازار، گردش معاملات، معیار خصوصی‌سازی PRIVA، ارزش بازار،…) برای ورود به نرم افزار آماری Eviews، از نرم افزار تخصصی Excel استفاده شده است و در نهایت برای برآورد مدل تحقیق از نرم افزار Eviews استفاده گردیده است.
3-4- جامعه و نمونه آماری تحقیق
جامعه آماری عبارت است از مجموعه ای از افراد یا واحد ها که دارای حداقل یک صفت مشترک باشند.معمولا” در هر پژوهش ، جامعه مورد بررسی ،یک جامعه آماری است که پژوهشگر مایل است درباره صفت (صفات (متغیر واحدهای آن به مطالعه بپردازد.جامعه آماری در واقع، جامعه ای است که عملا” زیر پوشش بررسی قرار گرفته و یافته های تحقیق ،قابل تعمیم به آن می باشند. (سرمد، بازرگان و حجازی ،1385 )
جامعه آماری تحقیق شامل تمام شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران است که در دوره زمانی1384 تا پایان سال 1391 در بورس اوراق بهادار فعالیت داشته اند. تعداد شرکتهای مورد بررسی در پایان سال 1391 در صنعتهای منتخب شامل 48 شرکت می باشد.همچنین جامعه در نظر گرفته شده نیز یک نمونه زمانی از کل فعالیت های بورس تلقی می شود.
3-5- معرفی الگو و متغیرهای تحقیق
جهت ارائه مدل ، مدل مورد استفاده در پژوهش برتلتی و دیگران(2007) نیز مورد مطالعه قرار گرفت و در نهایت مدل زیر ارائه گردید.

که bi ضرایب متغیرهای مستقل این رگرسیون چند متغیره می باشند. برای انجام این آزمون ها از متغیرهای خصوصی سازی، تحولات سیاسی، نوع صنعت، قیمت به سود، نوسان قیمت، اندازه شرکت، نرخ دلار، نرخ بهره کوتاه مدت و بلند مدت، بعنوان متغیرهای مستقل در این تحقیق استفاده شده است. لازم به توضیح است که برای انجام این آزمون ها، نقدشوندگی از طریق دو شاخص گردش معاملات سهام(Turnover) و معیار عدم نقد شوندگی آمیهود(ILLIQ)، سنجیده شده است که برای هر کدام از این شاخص ها مدل رگرسیونی مربوطه برازش شده است.
3-6- متغیر وابسته مدل
متغیری است که مشاهده یا اندازه گیری می شود تا تاثیر متغیر مستقل بر آن معلوم شود. این متغیر از طریق متغیر مستقل پیش بینی می‌شود و به دلیل این که وجود متغیر وابسته بستگی به متغیر مستقل دارد، آن را متغیر تابع یا وابسته می‌نامیم. در مدل تحقیق،برای سنجش متغیر وابسته از دو معیار گردش معاملات و معیار عدم نقد شوندگی آمیهود استفاده می شود.

3- 1- مقدمه………………………………………………………………… 87
3- 2- روش تحقیق………………………………………………………….. 87
3- 3- روش جمع آوری و تجزیه و تحلیل اطلاعات………………………… 88
3- 4- جامعه آماری و نمونه آماری تحقیق…………………………………. 89
3- 5- معرفی مدل و متغیر‌های تحقیق……………………………………. 89
3- 6- متغیر وابسته مدل……………………………………………………. 89
3- 6- 1- گردش معاملات……………………………………………………. 90
3- 7- متغیر های مستقل مدل…………………………………………….. 91
3- 7- 1- شاخص خصوصی سازی…………………………………………. 91
3- 7- 2- نسبت قیمت به درآمد سهم ……………………………………..91
3- 7- 3- اندازه بازار………………………………………………………….. 92
3- 7- 4- شاخص تحولات سیاسی………………………………………… 92
3- 7- 5- معیارنقدشوندگی آمیهود…………………………………………. 93
3- 7-5-1 بازده بازار…………………………………………………………… 95.
3- 7-5- 2- دوره رونق و رکود………………………………………………… 95
3- 7-5- 3- بازده بدون ریسک ………………………………………………..96
3- 7-6-نوع صنعت……………………………………………………………… 96
3-7-7- حد نوسان قیمت—————————————————-96
3-8-شرح واژه ها واصطلاحات———————————————–97

3-9- روش های آماری……………………………………………………….. 97
3-9-1-داده های ترکیبی…………………………………………………….. 98
3-9-1-1-مزایای استفاده از داده های ترکیبی…………………………….. 99
3-9-2-تخمین مدل های رگریسیون با داده های پنل……………………… 99
3-9-2-1-مدل اثرات ثابت…………………………………………………….. 101
3-9-2- 2-مدل اثرات تصادفی……………………………………………….. 101
3-9-3-آزمون نرمال بودن……………………………………………………. 102
3-9-4- آزمون دوربین واتسون………………………………………………. 102
3-9-5- ماهیت مساله خودهمبستگی……………………………………. 103
3-9-6- آزمون ناهمسانی واریانس وایت………………………………….. 103

فصل چهارم تجزیه و تحلیل داده‌ها

تجزیه و تحلیل داده ها فرآیندی چند مرحله ای است که طی آن داده هایی که از طریق به کارگیری ابزارهای جمع‌آوری در نمونه آماری فراهم آمده اند، خلاصه، کدبندی، دسته بندی و در نهایت پردازش می شوند تا زمینه برقراری انواع تحلیل ها و ارتباط ها بین این داده ها به منظور آزمون فرضیه ها فراهم آید. در این فرآیند داده ها هم از لحاظ مفهومی و هم از جنبه تجربی پالایش می شوند و تکنیک های آماری گوناگون نقش بسزایی در استنتاج ها و تعمیم ها بر عهده دارند. (خاکی،1378،صص305-306)
در این تحقیق داده های جمع آوری شده از نرم افزارهای گزارش سهام (تدبیر پرداز) و نرم افزار ره آورد نوین(پارس پرتفولیو) با استفاده از نرم افزار Eviews و روش های مناسب آماری (با توجه به نوع تحقیق و فرضیات و روش های آماری) به شکل استنباطی مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفته اند.

4-2- نتایج حاصل از تجزیه و تحلیل داده ها
در این بخش با استفاده از شاخص‌های آماری استنباطی به تائید یا رد فرضیات تحقیق می‌پردازیم و از این طریق نتایج حاصل از مشاهدات نمونه انتخابی را به جامعه تعمیم می‌دهیم.
4-2-1-آزمون نرمال بودن
فرض مهم این است که متغیر وابسته یا جملات خطا، به طور نرمال توزیع شده باشند. با در نظر گرفتن این فرض، برآوردکننده ها نیز به طور نرمال توزیع می شوند. با توجه به نقش قطعی آزمون های تشخیص در تجزیه و تحلیل نتایج، انجام آزمون هایی به منظور تائید فرض نرمال بودن، از اهمیت زیادی برخوردار است . یک آزمون رایج در این رابطه آزمون ” جارکو– برا” می باشد. در این آزمون با استفاده از کشیدگی و چولگی توزیع جملات پسماند، نرمال بودن یا نبودن توزیع جملات خطا را بررسی می کنیم .
فرضیه های آماری به صورت زیر طراحی شد:
غیر نرمال بودن . H1:
با توجه به جدول زیر، همان طوری که می بینید با توجه به مقدار آماره جارکو– برا و سطح معناداری مربوط به آن، چون در کلیه متغیرها، مقدار معناداری از 0.05 بزرگتر می باشد، بنابراین می توان نتیجه گرفت که فرضیه صفر مبنی بر نرمال بودن توزیع اجزای اخلال در سطح معناداری 5 درصد رد نشده و پذیرفته می شود.

4- 1- مقدمه ……………………………………………………………………107
4-2- نتایج حاصل از تجزیه و تحلیل داده ها———————————–108
4-2-1-آزمون نرمال بودن…………………………………………………………109
4-2-2-آزمون ناهمسانی واریانس………………………………………………109
4-2-3- مدل های رگرسیونی تحقیق…………………………………………..110
4-2-3-1-برآورد مدل با استفاده از معیار گردش معاملات سهام…………….110
4-2-3-1-2-آزمون چاو……………………………………………………………..111
4-2-3-2-آزمون فرضیه اول با استفاده از گردش معاملات سهام…………….112
4-2-3-3-آزمون فرضیه دوم با استفاده از گردش معاملات سهام……………113
4-2-4-برآورد مدل(معیار عدم نقدشوندگی آمیهود)……………………………114
4-2-4-1-آزمون چاو……………………………………………………………….115
4-2-4-2-آزمون فرضیه اول با استفاده از معیار آمیهود………………………..116
4-2-4-3-آزمون فرضیه دوم با استفاده از معیار عدم نقد شوندگی آمیهود…………………………………………………………………………….117

برای دانلود رایگان قسمت های بیشتراز فایل به انتهای مطلب مراجعه کنید

فصل پنجم: نتیجه‌گیری، پیشنهادات

در این فصل، با توجه به ارایه کلیات تحقیق، ادبیات نظری، متدولوژی و نتایج بدست آمده از جمع آوری از جمع‌آوری و تجزیه و تحلیل آماری داده‌های تحقیق در فصول گذشته، در ابتدا مروری بر نتایج حاصل از تجزیه و تحلیل‌هایی که در فصل چهارم انجام شد، می‌پردازیم و سپس به نتیجه‌گیری کلی از این تحقیق پرداخته‌ و در نهایت پس از بیان محدودیت‌ها و تنگنا‌ها‌یی که در انجام این تحقیق وجود داشته پیشنهادات برای پژوهش‌های آینده مطرح می‌شود.
5-2- مروری بر مساله و خلاصه تحقیق
با توجه به اهمیت فزاینده نقدشوندگی، تاکید مقامات ناظر بازارها بر بهبود نقدشوندگی، موجه و قابل فهم است. در واقع هدف اصلی بسیاری از اقدامات در زمینه تنظیم مقررات، توسعه بازار و انجام اصلاحات در بازارها، ایجاد بازارهای عمیق و با نقدشوندگی بالا است. وجود بازارهای نقدینه، اعتماد سرمایه گذار و کارایی بازار را افزایش می دهد و بنابراین افزایش انعطاف پذیری بازار را به دنبال دارد (لوسکو ، 2007).
خصوصی سازی و بورس اوراق بهادار اگرچه در ظاهر سیاست و ابزار اجرای سیاست به نظر می رسند اما در عمل دو عامل تاثیرگذار بر یگدیگر محسوب می شوند.عملکرد کارآمد بورس به افزایش کارایی فرایند خصوصی‌سازی منجر می‌شود و انجام مطلوب برنامه های خصوصی‌سازی، رشد و توسعه فعالیت‌های بورس را در پی دارد. هدف دولت از فروش سهام شرکت‌های دولتی، مشارکت افراد و سرمایه‌گذاری و همچنین بکارگیری وجوه ناشی از فروش سهام در فعالیت‌های زیر بنایی و پروژه‌های عظیم صنعتی است.یکی از شاخص‌های متاثر از خصوصی‌سازی در بورس اوراق بهادار ارزش معاملات و نقد شوندگی است. ارزش معاملات انجام شده در هر بورس بطور معمول بازتابی از سطح فعالیت آن بورس است. هرچه نسبت فعالیت بورس، یعنی نسبت ارزش معاملات به ارزش کل بازار بیشتر باشد آن بورس از قدرت نقدشوندگی بالاتری برخوردار است.
در سالهای اخیر، افزایش مشارکت سرمایه گذاران و تجدید حیات بورسها یکی از اهداف اصلی برنامه های خصوصی‌سازی می‌باشد که در انگلستان، ایرلند، فرانسه، اسپانیا و ایتالیا اجرا شده است (چیری و پنتا،1994)(ویکرز و جرو،1998) یک نکته قابل توجه از این مطالعات نشان می‌دهد که بین خصوصی‌سازی و توسعه بازارهای مالی ارتباط معناداری وجود دارد. (مگینسون،2005) متاسفانه وجود عواملی که باعث کاهش نقدشوندگی در بازار ایران شده اند سبب شده که اقبال عمومی سرمایه گذاران به بازار سرمایه رفته رفته کاهش یافته و سیر قهقرایی دلسرد کننده ای را به همراه داشته باشد. بسیاری از افرادی که از بازار خارج می‌شوند بدلیل خاطره منفی که در ذهنشان باقی می ماند کمتر به بازار بر‌میگردند.” قهر سهامدار با بازار” پدیده ای است که در سالهای اخیر به کرات شاهد آن بوده ایم.( عبده تبریزی، 1379) با توجه به این نکته که مسئله خصوصی‌سازی در ایران اخیراً شتاب بیشتری گرفته و مطالعات و تحقیقات نشان می‌دهد که آثار خصوصی‌سازی به شکل افزایش کارایی، بهبود وضع مالی دولت، گسترش بازارهای مالی و… در جامعه ظاهر می‌شود و گسترش بازار سرمایه بر پایه دیدگاه های اقتصادی، موتور محرک رشد اقتصادی کشور است، لذا در این تحقیق به این مسأله پرداختیم که آیا خصوصی‌سازی شرکتها دولتی ارتباطی با نقد شوندگی بازار سهام در بورس اوراق بهادار تهران دارد یا خیر و اگر جواب مثبت بود آیا این رابطه در دوره رونق نسبت به دوره رکود شدید تر است یا خیر.

5- 1- مقدمه…………………………………………………………………… 119
5- 2- مروری بر مسأله و خلاصه تحقیق……………………………………. 119
5- 3- نتیجه گیری و بحث ………………………………………………………121
5- 4- پیشنهادات……………………………………………………………….. 121
5- 5- پیشنهاد برای تحقیقات آینده…………………………………………… 122
5- 6- محدودیت‌های تحقیق……………………………………………………. 123
5- 7- پیشنهاد برای تحقیقات آینده…………………………………………….. 124
منابع………………………………………………………………………………..126

Abstract

Liquidity in financial markets and securities. The number of tradable securities available in lowest cost and lowest price applies. Since the lower the liquidity of shares. Means high investment risk for investors and consequently higher expected rate of return for shareholders. Thus, reduced liquidity or increased lack of liquidity financing through the issue of shares almost makes it undesirable. However, the privatization process, administrative, financial and legal that governments in many countries to reform economy and administrative system in the country to implement. This study examines the role of privatization on stock market liquidity Tehran Stock Exchange has been paid. The results of hypothesis testing using standard stock turnover Amihud، implies that there is a significant relationship between privatization and the level of market liquidity.
It also implies that the level of stock liquidity in conditions of market booms than during the recession, according to an index of market liquidity is more severeبلافاصله بعد از پرداخت به ایمیلی که در مرحله بعد وارد میکنید ارسال میشود.


فایل pdf غیر قابل ویرایش

قیمت25000تومان

خرید فایل word

قیمت35000تومان