مقدمه :

در طی سالیان گذشته ، شبیه سازی به طرز موفقیت امیزی در جهت مدل سازی ، طراخی و مدیریت انواع سیستمهای هوشمند به کار گرفته شده و در این راستا ابزار ها و تکنیک های متعددی خلق شده ، برای مثال می توان به تکنیک شبیه سازی رویداد گردان اشاره کرد که اساس عملکرد بسیاری از شبیه ساز های نوین می باشد . کاربرد شبیه سازی در مورد شبکه های ارتباطی سابقه ای 15 ساله دارد و پدیده ای در حال رشد می باشد . پیدایش و گسترش سبکه هایی با فن اوری پیچیده همچون FRAME RELAY. AMDS. ATM از یکسو و خلق ابزار ها و نرم افزار های خاص شبیه سازی شبکه ها از سوی دیگر از عمده دلایل استفاده از شبیه سازی در این حوزه است .در ایتدا به معرفی چندین شبیه ساز متداول که کاربرد وسیعی در شبکه های ارتباطی دارند پرداخته و سپس انها را چندین حیث و پارامتر بررسی خواهیم کرد .

فهرست مطالب

فصل اول : معرفی شبیه ساز های همه منظوره

1-1شبیه ساز OPNET                                                                               ا            4

1-2 شبیه ساز NS                                                                                                ا  6

1-2-1 پروژه VINT                                                                                           ا  6

1-2-2 ابزار شبیه ساز پروژه VINT                                                                      ا   7

1-2-3 مدل Vusystem

1-2-4 network animator

1-3شبیه ساز BONES

1-3-1 ویرایشگر ساختار داده ها

1-3-2 ویرایشگر بلاک دیاگرام

1-3-3 مدیریت شبیه سازی

1-3-4 پردازنده ثانویه

1-4 شبیه ساز MARS

1-5 شبیه ساز MATLAB

1-6 شبیه ساز SDL

1-7 شبیه ساز JAVASIM                                                                                        ا     14

1-8 معماری DUMBBELL                                                                                         ا  14

1-8-1 مقایسه نموداری چهار شبیه ساز از حیث زمان اجرا ، هزینه اجزا و حافظه مورد نیاز      14

بررسی انواع شبیه سازی1

فصل دوم : مروری کوتاه بر چند شبیه ساز دیگر

2-1 شبیه ساز NETSIM                                                                                                   19

2-2 شبیه ساز NIST                                                                                                         19

2-3 شبیه ساز CPSIM                                                                                                     19

2-4 شبیه ساز INSANE                                                                                                  20

2-5 شبیه ساز REAL                                                                                                        20

بررسی انواع شبیه سازی2

فصل سوم : مقایسه شبیه ساز های شبکه

3-1 معیار های مقایسه                                                                                                     22

3-2 جدول مقایسه                                                                                                          25

بررسی انواع شبیه سازی3

فصل چهارم : نتیجه گیری و پیشنهادات

نتیجه گیری                                                                                                                      29

پیشنهادات                                                                                                                        30

منابع وماخذ

فهرست منابع لاتین                                                                                                           31

چکیده انگلیسی                                                                                                                 32

فهرست جدول

 • جدول : مقایسه چهار شبیه ساز از حیث حافظه مورد نیاز
 • جدول : مقایسه کامل شبیه ساز های شبکه

فهرست نمودار

 • نمودار : مقایسه زمان اجرای شبیه ساز های SSFNET. javaSIM بر اساس معماری DUmbbell

1-2. نمودار : مقایسه رویداد های اجراشده شبیه سازهای NS2.SSFNET.javaSIMبر اساس معماری Dumbbell

1-3.نمودار : مقایسه زمان اجرای کلی شبیه ساز ها

1-4.نمودار : مقایسه هزینه اجرای کلی شبیه ساز ها

 فهرست شکل ها

 • شکل : مدل لایه ای شبکه شبیه ساز opnet
 • شکل : مدل گره شبیه ساز opnet
 • شکل : نمایش مدل پردازش شبیه ساز opnetبوسیله یک ماشین حالت متناهی
 • شکل : نمایش توپولوژی پروژه vint
 • شکل : مدل شبکه شبیه ساز ns
 • شکل : نمونه ای از نرم افزار مصور ساز شبیه سازی
 • شکل : نمونه ای از سیستم شبیه ساز sdl
 • شکل : کاربرد شبیه ساز SDLدر شبکه گسترده
 • شکل : معماری Dumbbell

معیار های مقایسه

-شبیه سازی monto carlo: برای پدیده های محتمل که خصوصیاتشان با زمان تغییر نمی کند به کار می رود .

-شبیه سازی ردیاب گردان : این شبیه سازی با به کار گیری ردیابی و ثبت ترتیبی زمانی از واقعیت ها روی سیستم های واقعی به عنوان ورودی به کار می رود .

-شبیه سازی رویداد گردان : شبیه سازی بت بکار گیر ییک مدل رویداد گردان از سیستم صورت می گیرد .

زبان شبیه سازی

-زبان شبیه سازی پیوسته : برای مدل هایی که با معادلات دیفرانسیلی توصیف می شوند طراحی شده است ( مثل dynamo.csmp)

-زبان شبیه سازی گسسته : برای منترل تغییرات وضعیت گسسته از سیستم کاربرد دارد .

-زبان خاص توسعه یافته شبیه سازی : به منظور الویت بنذی زمانی ، زمان بندی رویداد ها ،دستکاری محتوا ، جمع اوری امار و تولید گزارش کاربرد دارد .

-زبان شبیه سازی همه منظوره : یادگیری اسانتر و به مراتب انعطاف پذیرتر و موثر تر است . اما نیازمند دوره های توسعه طولانی تری است .

-زبان شبیه سازی همه منظوره توسعه یافته : توسعه پذیری های ممکنی که برای اجرای شبیه سازی وظیفه گرا متداول هستند .

-بسته شبیه سازی :کتربر را قادر می سازد که مدل را با بکار گیری گفتگو تعریف و تعیین کند . بسته دارای کتابخانه از ساختمان داده ها ، روتین ها والگوریتم ها هستند . مزیت اصلی ان ، ذخیره زمان و عیب اصلی اش انعطاف نا پذیری ان به شمار می رود .

شبیه ساز NETSIM

NETSIM یک شبیه ساز رویداد گران است که برای شبکه های بسته سوییچ در دانشگاه MIT طراحی شده استNETSIM بیشترین کاربرد را در مدلسازی شبکه های مختلف دارد . این شبیه ساز رابط کاربری گرافیکی را پشتیبانی می کند . رابط کاربری گرافیکی ، ابجکت های گرافیکی همچون اجزا ، پنجره های اطلاعاتی ، متر ها و نیز ابجکت های اطلاعاتی نظیر صف ها و پارامتر ها را نمایش می دهد .شبیه ساز همچنین شامل لبزار مدیریت رویداد ها و ورودی – خروجی های معمول و نیز ابزار های ساختاری متنوع همچون لیستها و صفها به منظور ایجاد اجزاء و نیز جعبه ابزار می باشد .جعبه ابزار یک کتابخانه از توابع C هست که تصحیح و دستکاری اجزاء را اسانتر کرده و نیز امکان ایجاد ، ذخیره بارگذاری و نمایش پیکر بندی شبکه را فراهم می سازد و نیز ارتباط پنجره های اطلاعاتی را با اجزاء امکان پذیر می نماید .


مقطع کارشناسی ارشد

بلافاصاله بعد از پرداخت به ایمیلی که در مرحله بعد وارد میکنید ارسال میشود.


فایل pdf غیر قابل ویرایش

قیمت25000تومان

قیمت45000تومان