انتخاب صفحه

فهرست مطالب

فصل اول: مقدمه

پیوند کلیه به عنوان درمان انتخابی برای بیماران با مرحله نهایی بیماری کلیوی[1] (ESRD) که از عوامل مختلف ناشی می­شود، تبدیل شده است. ESRD نشانه ای برای پیوند کلیه است که در آن میزان فیلتراسیون گلومرولی کلیه به کمتر از ml/min 15 می­رسد­. پیامد های پیوند در طول سال­های اخیر به طور قابل توجهی بهبود یافته است. (Sayegh MH et al, 2004, Keith DS et al,2005)پیوند کلیه یک انسان به انسان دیگر بنام Renal allograft نامیده می­شود که دهنده­ی کلیه، انسان زنده (خویشاوند، غیر خویشاوند) یا جسد (عمومأ دچار مرگ مغزی) می­باشد. (Phadke G et al, 2011) تا سال 1389 جمعیت بیماران دچار نارسایی کلیه در ایران 320 هزار نفر بوده است که 49% این بیماران از روش درمانی پیوند کلیه، 48% از روش دیالیز خونی و 3% از روش دیالیز صفاقی استفاده می­کردند. (Zwieble William J et al, 2000)

برای پیشگیری و درمان پس زدگی عضو پیوندی از داروهای سرکوب کننده سیستم ایمنی استفاده می­شود. این داروها انواع متنوعی دارند که هر کدام با مکانیسم جداگانه­ای باعث سرکوب سیستم ایمنی می­شوند و با توجه به شرایط بیمار معمولا یک ترکیب سه دارویی یا دو دارویی برای بیمار تجویز می­شود، معمول­ترین داروهایی که استفاده می­شود شامل: ساندیمون، سل سپت، پردنیزولون و اف کا می­باشد. به دلیل استفاده از این داروها گیرندگان پیوند کلیه در معرض ابتلا به عفونت و برخی از بدخیمی­ها می­باشند، علاوه بر موارد ذکر شده ممکن است بافت پیوندی دچار پس­زدگی شود برای پیشگیری از عوارض مطرح شده، قبل از پیوند آزمایشات کامل فیزیکی برای تشخیص و درمان مواردی که می­تواند پس از عمل پیوند باعث بروز مشکلاتی در بیمار شود، انجام می­گیرد. تعیین نوع بافت، گروه خون و آنتی بادی، برای تعیین هماهنگی بین بافت و سلول­های دهنده و گیرنده ضروری است. گیرنده پیوند در زمان پیوند نباید هیچ گونه عفونتی داشته باشد، زیرا پس از عمل به دلیل استفاده از دارو های سرکوب ایمنی در معرض خطر عفونت قرار دارد. (Cornell et al,2008) علم پیوند کلیه در نیم قرن گذشته به طور قابل توجهی پیشرفت کرده است که عمدتأ به دلیل درک بهتر سیستم ایمنی بدن در رد پیوند و مدیریت بهتر سرکوب سیستم ایمنی می­باشد. (Morris PJ, 2004, Sayegh MH et al, 2004)

تهدید ایمنولوژیک پیوند کلیه قبل از پیوند شروع می­شود و ناشی از اثرات سیستمیک مرگ مغزی دهنده یا ایسکمی- ریپرفیوژن حین عمل می­باشد. ایسکمی به دنبال ریپرفیوژن بیان آنتی ژن­های HLA[2] را بالا می­برد و باعث به راه افتادن آبشاری از کموکاین­ها، سیتوکین­های پیش التهابی و مولکول­های چسبنده در پیوند می­شود. این افزایش آنتی ژن­های HLA، پاسخ ایمنی و نفوذ سلولی پیوند را تشدید می­کند و هر دو این پاسخ­ها خطر رد پیوند را افزایش
می­دهد. (Briscoe DM et al, 1998, Kim IK et al, 2008)

اولین پیوند کلیه در 17 ژوئن سال 1950 در Ruth Tucker، بر روی یک زن 44 ساله مبتلا  به بیماری پلی- کیستیک کلیه انجام گرفت. کلیه اهدا شده 10 ماه بعد از پیوند رد شد به دلیل اینکه هیچ داروی سرکوب کننده سیستم ایمنی در آن زمان در دسترس نبود. اولین پیوند موفقیت آمیز کلیه، در سال 1954 در بوستون و پاریس در بیمارستان بریگهام توسط جوزف موری و همکارانش بر روی دو قلو های همسان (رونالد و ریچارد) انجام گرفت. (Petechuk D, 2006) اولین پیوند کلیه در ایران در سال 1346 شمسی در شیراز انجام شد.

2.1-رد پیوند کلیه

رد پیوند همواره از موانع اصلی در پروسه پیوند بوده است. پیوند بافت یا سلول از یک دهنده که از نظر ژنتیکی با دریافت کننده پیوند متفاوت است باعث به وجود آمدن یک پاسخ ایمنی بر علیه آنتی ژن های فرد دهنده پیوند می­شود که اگر کنترل نشود، این پاسخ ایمنی پیوند را از بین می­برد. رد پیوند ناشی از مکانیسم­های مختلف مرتبط با آنتی بادی­ها، سیستم کمپلمان، سلول­های T ودیگر انواع سلول­ها می­باشد. انواع مختلف سلول­ها در پیوند به عنوان هدف توسط این واسطه­ها تحت تأثیر قرار می­گیرند به خصوص سلول­های اندوتلیال و سلول­های توبولی. برخی از واسطه­های التهابی، به عنوان مثال اینترفرون گاما می­تواند حساسیت پیوند به آسیب را تغییر بدهد. رد پیوند را می­توان به وسیله­ی تطبیق مولکولی بین دهنده و گیرنده و به وسیله­ی استفاده از داروهای سرکوب کننده سیستم ایمنی بعد از پیوند کاهش داد.  (Frohn C et al, 2001)رد پیوند یک پاسخ ایمنی تطبیقی است که از طریق ایمنی سلولی (بواسطه سلول های T کشنده و القاء آپوپتوز سلول های هدف) و همچنین ایمنی همورال (بواسطه فعال کردن سلول های B ترشح کننده آنتی بادی) انجام می­گیرد که این اقدام توسط اجزای پاسخ ایمنی ذاتی (ماکروفاژ ها و پروتئین های ایمنی محلول) همراهی می­شود.

 

1.1- پیوند کلیه …………………………………………………………………………………………. 2

2.1- رد پیوند کلیه ………………………………………………………………………………………. 4

3.1- رد حاد پیوند ………………………………………………………………………………………… 4

4.1- DGF …………………ا……………………………………………………………………………… 6

5.1- آنتی بادی های ضد HLA ……….ا………………………………………………………………… 6

6.1- آنتی بادی علیه آنتی ژن های گروه خونی …………………………………………………….. 7

7.1- افزایش سن اهدا کننده و دریافت کننده پیوند ………………………………………………….. 7

8.1- اهدا کننده بافت …………………………………………………………………………………….. 8

9.1- استرس اکسیداتیو و آنتی اکسیدانت­ها …………………………………………………………….. 8

10.1- کاتالاز ………………………………………………………………………………………………… 9

11.1- NAD(P)H کوئینون اکسیدوردوکتاز1 ……………………………………………………………. 11

12.1- هدف………………………………………………………………………………………………… 12

13.1- فرضیه ……………………………………………………………………………………………….. 12

برای دانلود رایگان قسمت های بیشتراز فایل به انتهای مطلب مراجعه کنید

فصل دوم: مروری بر تحقیقات پیشین

مطالعات بسیاری بر روی ژن کاتالاز و رابطه چند شکلی­های ژنتیکی آن با بیماری­های مختلف انجام گرفته است که به شرح زیر می­باشد:مطالعه­ای در سال 2009 توسط Piort Galecki و همکارانش بر روی ارتباط بین پلی مورفیسم عملکردی ژن CAT(C-262T) و احتمال افسردگی راجعه صورت گرفت که نتایج بدست آمده نشان داد هیچ ارتباط معنی-داری بین پلی مورفیسم ژن کاتالاز و خطر ابتلا به افسردگی وجود ندارد. (Galecki P et al, 2009)   در مطالعه ای که توسط Ozbay و همکارانش در سال 2011 بر روی ارتباط بین سطح آنزیم­های آنتی اکسیدانت خون و زمان حمله میگرن در بیماران مبتلا به میگرن انجام شد، کاهش آماری قابل توجهی در فعالیت GST-PX، CAT، SOD و سطوح GSH در بیماران مبتلا به میگرن در مقایسه با گروه شاهد مشاهده شد.(CAT, GSH P<0/001, GSH, SOD P<0/05) در بیماران مبتلا به میگرن و گروه شاهد تفاوت معنی­داری برای ژنوتیپ­های Mn-SOD و CAT مشاهده نشد اما در ژنوتیپ GSH-PX3 تفاوت معنی­دار وجود داشت. تفاوتی در فراوانی آللی Mn-SOD، CAT و GHS-PX3 در بین بیماران و گروه شاهد نبود. در نتیجه آنزیم­های استرس اکسیداتیو و آنتی اکسیدانت ها ممکن است نقش مهمی در پاتوژنز میگرن ایفا کنند. (Ozbey U et al, 2011)

در مطالعه­ای که توسط Ahn و همکارانش در سال 2005 در خصوص ارتباط خطر سرطان سینه و ژنوتیپ کاتالاز و استفاده از میوه و سبزیجات و مکمل های غذایی در جزیره لانگ انجام شد نشان داد که فعالیت بالای ژنوتیپ CC ژن کاتالاز با کاهش 17 % خطر ابتلا به سرطان سینه در مقایسه با افرادی که حداقل یک آلل T دارند (TT,CT) مشاهده شد.  (AhnJ et al, 2005)در مطالعه ای که توسط Ji-Yeob Choi و همکاران درسال 2007 در بررسی پلی مورفیسم­های Ala16Val ژن Mn-SOD، C-262T ژن CAT و Pro200Lue ژن GPX1 و خطر ابتلا به سرطان پروستات بر روی مردان با سابقه کشیدن سیگار یا قرار گرفتن در معرض آزبست بودنند انجام شد، هیچ ارتباطی بین ژنوتیپ­های Mn-SOD، CAT و GPX1 و خطر ابتلا به سرطان پروستات دیده نشد.  (Choi JY et al, 2007)در مطالعه­ای که توسط CristianoCapurso و همکارانش در سال 2008 در ارتباط با رابطه چند شکلی C-262T  ژن CAT و بیماری آلزایمر انجام شد ، هیچ ارتباطی بین بیماری آلزایمر و این چند شکلی مشاهده نشد. (Capurso C et al, 2008)در مطالعه­ای که توسط Zarbock و همکارانش در سال 2007 در ارتباط با خطر بیماری پسودوگزانتوما- الاستیکوم و چند شکلی ژنتیکی C-262T ژن CAT انجام شد، نشان داد که آلل C در این چند شکلی خطر ابتلا به این بیماری را افزایش می­دهد.
(Zarbock R et al, 2007)

در مطالعه­ای که توسط Chistiako و همکارانش در سال 2006 در رابطه با پلی مورفیسم   T>C262 پروموتر ژن کاتالاز و ارتباط آن با نوروپاتی دیابتی نوع 1 در روسیه انجام شد، نتایج نشان داد که آللT  262- در ژن کاتالاز علیه توسعه سریع بیماری نوروپاتی دیابتی نوع1 نقش حفاظتی  دارد. (Chistiako DA et al,2006)در مطالعه­ای که توسط Chang Dong و همکارانش در سال 2012 در ارتباط با پلی مورفیسم CAT -21 A>T با سرطان کولورکتال انجام شد، تفاوت معنی­داری بین ژنوتیپ­های ژن CAT و همچنین فعالیت آنزیمی پایین تر در بیماران مبتلا به سرطان کولورکتال نسبت به گروه کنترل مشاهده شد. فعالیت کم آنزیم CAT با افزایش ریسک ابتلا به سرطان کولورکتال در ارتباط است، با این حال، هیچ مدرکی در حمایت از ارتباط پلی-مورفیسم CAT -21 A>T با خطر ابتلا به سرطان کولورکتال مشاهده نشد. (Chang D et al, 2012)مطالعه­ای در سال 2006 توسط Mak و همکارانش در هنگ کنگ چین بر روی بیماران مبتلا به آسم و ارتباط آن با پلی مورفیسم CAT C-262T صورت گرفت که نشان داد، آلل T در جمعیت غیر سیگاری، در برابر بیماری آسم نقش حفاظتی دارد. (Mak et al, 2006)

مطالعه­ای در سال 2005 توسط Zhou و همکارانش بر روی دو SNP در پروموتر ژن کاتالاز و ارتباط آن با فشار خون بالا در سفیدپوستان و آمریکایی­های آفریقایی تبار انجام شد. اطلاعات بدست آمده نشان داد که تغییرات ژنتیکی در منطقه پروموتر ژن کاتالاز با استعداد ابتلا به فشار خون بالا در ارتباط است. (Zhou XF et al, 2005)

2.2- مطالعات انجام شده بر روی ژن NQO1

مطالعه­ای درسال 2003 توسط Lin Pو همکارانش در ارتباط با بررسی سه پلی مورفیسم ژنتیکی در ژن­های NQO1، گلوتاتیون S – ترانسفراز و سوپر­اکسید­دیسموتاز با خطر ابتلا به سرطان ریه در تایوان انجام شد، نشان داد که به طور کلی پلی مورفیسم NQO1 و Mn-SOD با خطر ابتلا به سرطان ریه در ارتباط نیست. افراد حامل آلل نوع GSTP1 در معرض خطر بالای سرطان سلول­های سنگفرشی ریه هستند. با در نظر گرفتن عوامل خطری چون وضعیت سیگار کشیدن، جنسیت و نوع بافت بر روی این پلی مورفیسم­ها دیدند که نوع وحشی ژن NQO1 با سرطان ریه در افراد سیگاری همراه است. (Lin P er at,2003)متا آنالیزی در سال 2013 توسط Zhu CL و همکارانش در رابطه با پلی مورفیسم C609T ژن NQO1 با سرطان دستگاه گوارش [1](DTC) انجام شد که به طور کلی از لحاظ آماری ارتباط معنی داری بین پلی مورفیسم این ژن وخطر DTC وجود دارد. (Zhu CL et al, 2013)

در سال 2013 توسط Hu Yanlig و همکارانش متا آنالیزی در ارتباط با بررسی پلی مورفیسم C609T ژن NQO1 و خطر ابتلا به سرطان مری انجام شد که نتایج بدست آمده نشان داد که ارتباط معنی­داری بین ژنوتیپ مغلوب (TT) C609T، NQO1 و سرطان مری وجود دارد. (Yanlig H et al, 2013)در مطالعه­ای که توسط Pandith A و همکارانش در سال 2011 در جمعیت کشمیری بر روی ارتباط بین چند شکلی ژنتیکی C609T ژن NQO1 و سرطان مثانه انجام شد، نشان داد که آلل T خطر ابتلا به سرطان مثانه را افزایش می­دهد. (Pandith A et al, 2011)مطالعه­ای دیگر در سال 2011 توسط Stavropoulou C و همکارانش در ارتباط با چند شکلی C609T ژن NQO1 و خطر ابتلا به بیماری های آلزایمر و پارکینسون انجام گرفت که در آن آلل T خطر ابتلا به این بیماری ها را افزایش می­داد. (Stavropoulou C et al, 2011)مطالعه­ای در سال 2013 توسط Liu و همکارانش در بررسی ارتباط پلی مورفیسم عملکردی NQO1 C609T و خطر ابتلا به سرطان سلول­های کبدی در جمعیت چین انجام شد. نتایج نشان داد در افرادی که ژنوتیپ TT دارند در مقایسه با افراد دارای ژنوتیپ CC به طور قابل توجهی خطر ابتلا به سرطان سلول­های کبدی افزایش می­یابد. (Liu F et al, 2013)متا آنالیزی در سال 2012 توسط Zhang و همکارانش در رابطه با پلی مورفیسم NQO1 C609T و خطر ابتلا به سرطان معده در آسیایی­ها انجام شد. نتایج حاصل از مقایسه آلل T و آلل C این ژن نشان داد که در افراد دارای آلل T نسبت به افراد دارای آلل C، به طور قابل توجهی شانس ابتلا به سرطان معده افزایش می­یابد. (Zhang Y et al, 2012)

1.2- مطالعات انجام شده بر روی ژن کاتالاز …………………………………………………………….. 14

2.2- مطالعات انجام شده بر روی ژن NQO1 ……..ا……………………………………………………… 16

3.2- مطالعات پیشین انجام شده در خصوص پیوند کلیه ………………………………………………… 18

فصل سوم: مواد و روش ها

در این طرح، مطالعه بر روی 222 نفر از بیماران پیوند کلیه در مرکز پیوند بیمارستان نمازی شیراز طی سال­های 91_1390 انجام شد که از این تعداد 144 نمونه خون کامل و 78 نمونه بافی­کت بود. DNA را از نمونه­های خون به روش جوشاندن و از نمونه­های بافی­کت با استفاده از کیت DNP متعلق به شرکت سیناژن استخراج کردیم. نمونه­های کنترل نیز به تعداد 224 نمونه در این مطالعه وارد گردید. در نهایت یک مطالعه مورد-شاهدی بین افراد سالم و بیماران پیوند کلیه و یک مطالعه کوهورت بین بیماران پیوند دارای رد حاد و فاقد رد حاد انجام شد. جدول 1.3 مشخصات این بیماران را نشان می­دهد. در این مطالعه رد حاد پیوند به افرادی اطلاق می­گردد که در طول 6 ماه اول پیوند با بیوپسی (نمونه برداری از بافت) رد حاد آن ها تایید شده­است.

1- 5 ماکرولیتر Protease را روی 100 ماکرولیتر از نمونه بافی کت ریخته و آن را به مدت 10 ثانیه ورتکس می­کنیم سپس تیوب ها را به مدت 10 دقیقه درون Hot plate 72 درجه سانتیگراد قرار می­دهیم.

2- بعد از بیرون آوردن تیوب ها از Hot plate 72 درجه، 400 ماکرو لیتر Lysis Solution ریخته و به مدت 20- 15 ثانیه ورتکس می­کنیم تا یک سوسپانسیون کاملا هموژن بدست آید بطوری که هیچ لخته یا ماده حل نشدنی درون تیوب­ها مشاهده نشود.

3- به محلول فوق 300 ماکرولیتر از Precepitation Solution اضافه کرده و برای 5 ثانیه ورتکس می­کنیم، سپس تیوب­ها درون سانترفیوژ با دور g 12000به مدت 10 دقیقه قرار می­دهیم.

4- بعد از بیرون آوردن از سانترفیوژ محلول رویی تیوب ها را خالی کرده و تیوب ها را روی یک دستمال به مدت 3-2 ثانیه قرار می­دهیم.

5- تیوب ها را برگردانده و به هر کدام 1 میلی لیتر از Wash Buffer اضافه کرده و به مدت 5-3 ثانیه ورتکس کرده و مجددأ درون سانترفیوژ با دورg 12000 این دفعه به مدت 5 دقیقه قرار می­دهیم.

6- بعد از اتمام زمان سانترفیوژ مایع رویی را خالی کرده و رسوب ته تیوب را نگه داشته و برای اینکه -Wash Buffer درون تیوب­ها کاملا خشک شود آن ها را به مدت 5 دقیقه درون Hot plate 65 درجه قرار می­دهیم.

7- بعد از خشک شدن تیوب­ها آن ها را بیرون آورده و 30 ماکرولیتر از 8ه اضافه کرده تیوب­ها را به آرامی تکان می­دهیم و مجددأ درون Hot plate 65 درجه قرار می­دهیم به مدت 5 دقیقه تا رسوب ته تیوب که همان DNA است به خوبی حل شود. DNA بدست آمده را در دمای 20- درجه سانتیگراد نگهداری می-کنیم.

10.3-PCR[1]

از واکنش زنجیره­ای پلیمراز جهت تعیین ژنوتیپ­های چند­شکلی ژنتیکی ژن­هایCAT C-262T و NQO1  C609T استفاده کردیم. برای انجام این کار مواد مورد نیازی که در بالا ذکر شد را از فریزر 20- درجه سانتیگراد بیرون می­آوریم. لازم به ذکر است که آنزیم Tag پلیمراز را در آخر، هنگام اضافه کردن بیرون می­آوریم. بعد از آب شدن مواد در دمای اتاق جهت درست کردن میکس آنزیم آن­ها را روی یخ قرار می-دهیم. کلیه مواد به جزdNTP قبل از استفاده به مدت 5 ثانیه ورتکس می­کنیم. جهت تهیه 20 ماکرولیتر مخلوط واکنش به ازای هرتیوب، مواد مورد نیاز را طبق جدول 2.3 با هم مخلوط می­کنیم.

 

1.3- نمونه­گیری ………………………………………………………………………………………….. 20

2.3- وسایل مورد نیاز ……………………………………………………………………………………… 21

3.3- محلول­های استفاده شده جهت استخراج DNA از نمونه خون کامل …………………………… 21

4.3- محلول­های استفاده شده جهت استخراج DNA از نمونه بافی­کت ……………………………….. 21

5.3- مواد لازم جهت انجام PCR …..ا…………………………………………………………………….. 22

6.3- مواد لازم جهت انجام الکتروفورز …………………………………………………………………… 22

7.3- مواد استفاده شده جهت اثر دادن آنزیم محدود­کننده ………………………………………….. 22

8.3- استخراج DNA از خون محیطی …………………………………………………………………… 22

9.3- استخراج DNA از بافی­کت با کیت DNP ……ا……………………………………………………… 23

10.3- PCR …………..ا……………………………………………………………………………………. 24

11.3- الکتروفورز …………………………………………………………………………………………… 27

12.3- رنگ­آمیزی ژل ……………………………………………………………………………………….. 28

13.3- تحلیل آماری ………………………………………………………………………………………. 29

فصل چهارم: نتایج

1.4- مشخصات افراد شرکت کننده در این مطالعه …………………………………………………… 31

2.4- نتایج حاصل از بررسی ریسک فاکتور­های دخیل در رد پیوند کلیه  و مشخصات بیماران …………………………………………………………………………………………………………….. 31

3.4- نتایج حاصل از بررسی چند­شکلی ژن CAT در افراد سالم و بیماران پیوند کلیه …………………………………………………………………………………………………………….. 33

4.4- نتایج حاصل از بررسی چند­شکلی ژن NQO1 در افراد سالم و بیماران پیوند کلیه ……………………………………………………………………………………………………………. 34

5.4- مقایسه فراوانی ژنوتیپی و آللی بین دو گروه سالم و بیمار …………………………………. 35

6.4- مقایسه فراوانی ژنوتیپی و آللی بین بیماران با رد حاد پیوندو بیماران فاقد رد حاد پیوند …………………………………………………………………………………………………………….. 36

7.4- بررسی ارتباط ژنوتیپ­های ژن CAT و NQO1 با ریسکفاکتور­های رد حاد پیوند کلیه …………………………………………………………………………………………………………….. 38

برای دانلود رایگان قسمت های بیشتراز فایل به انتهای مطلب مراجعه کنید

فصل پنجم: بحث و نتیجه­گیری

پیوند کلیه به عنوان تنها درمان موثر برای افراد مبتلا به ESRD محسوب می­شود اما حفظ و ماندگاری بافت در این افراد از اهمیت بسزایی برخوردار است. به دنبال پیشرفت­های اخیر در زمینه داروهای مهارکننده سیستم ایمنی افزایش مدت زمان ماندگاری بافت تا حدودی موفقیت­آمیز بوده است به طوری که میزان ماندگاری بافت قبل از داروهای مهارکننده تا یک سال بعد از پیوند ۶۵٪> و بعد از پیشرفت در زمینه دارویی این مدت ماندگاری در یک سال بعد از پیوند به ٩٠٪< افزایش یافته است. اما همچنان رد پیوند حاد به عنوان یک تهدید بزرگ برای این افراد به شمار می­آید. مطالعات بسیاری در زمینه ژنتیک و پروتئومیک صورت گرفته تا بتوان آسیب­های بافتی بعد از پیوند را بدون روش­های تهاجمی (نمونه برداری بافتی) شناسایی و پیش بینی کرد. (pawlik A et al, 2005, wishart DG,2008)از آنجا که رد پیوند در ماندگاری کوتاه مدت و بلند مدت بافتی موثر است، شناخت ژن­های دخیل در این پدیده بسیار حائز اهمیت بوده و مطالعات بسیاری در زمینه ژن­های ایمونولوژیک صورت گرفته، از جمله چند شکلی در ژن­های اینترفرون گاما و سایر ژن­های تولید کننده سیتوکین.(Pawlik A et al, 2005, LU TM et  al, 2011) اما علاوه بر عوامل ایمنی عوامل غیر ایمنی نیز در رد حاد پیوند موثر است. بافت پیوندی در معرض آسیب­های بافتی بسیاری از جمله پدیده ایسکمی و التهاب قرار می گیرد، همچنین داروهای سرکوب کننده سیستم ایمنی مانند سیکلوسپورین A و تاکرولیموس که بر اساس مهار کلسینورین عمل می­کنند با انواع عوارض جانبی همراه­اند به خصوص سمیت کلیوی که می­تواند میزان بقای طولانی مدت پیوند را در بیماران  کوتاه کند. اگرچه مکانیسم دقیق اینکه این داروها چگونه باعث آسیب کلیوی می­شوند روشن نیست، اما استرس اکسیداتیو به عنوان عامل بوجود آورنده­ی سمیت کلیوی و قلبی­عروقی ناشی از مصرف دارو ارائه شده است. رادیکال­های آزاد اکسیژن و نیتروژن حاصل از استرس اکسیداتیو یک عامل خطر برای مولکول­های حیاتی همچون پروتئین ها و اسید­های نوکلئیک محسوب و منجر به فیبروز شدن و آسیب­های بافتی می­گردد. رادیکال­های آزاد ایجاد شده توسط آنزیم­های آنتی اکسیدانت مهار می­شوند. CAT و NQO1 هم جزء آنزیم­های آنتی -اکسیدانت هستند که ارگانیسم­ها را از آسیب­های اکسیداتیو محافظت می­کنند.بدن انسان در برابر ترکیبات خارجی (xenobiotic) زیادی قرار می­گیرند که می­توانند به سلول­های انسان آسیب برسانند. در نتیجه بدن، سیستم آنتی اکسیدانی پیشرفته­ای دارد که قادر است تاثیر این مواد را قبل از اینکه بتوانند به اجزای ضروری سلول ها (DNA،پروتئین ها ولیپیدها) آسیب برسانند از بین ببرد. (Rushmore TH et al, 2002) کاتالاز یک پروتئین تترامریک (tetrameric) 250 کیلو دالتونی است، که متشکل از چهار زیر واحد مشابه است و هر کدام شامل یک گروه هِم می باشد. (Nagem R et al, 1999, Zamochy M et al, 1999)

اگر چه نقش اصلی کاتالاز خنثی کردن (سم زدایی)H2O2  به آب و اکسیژن است؛ شواهد زیادی نشان می­دهد که کاتالاز در فرایندهای مختلف دیگر نیز دخالت دارد و با برخی از پروتئین­ها برهمکنش دارد ازجمله: گیرنده­ی فاکتور رشد متصل به پروتئین2 (Grb2) و یا پروتئین تیروزین فسفاتاز (SHP2) و در نتیجه در سیگنالینگ اینتگرین شرکت دارد.  (Vetrano AM et al, 2005, Yano S et al, 2004)چند­شکلی مورد مطالعه تبدیل سیتوزین به تیمین در نقطه 262- پروموتر ژن CAT می­باشد که آللT در این چند شکلی باعث کم شدن فعالیت آنزیم کاتالاز می شود. (Ahn J et al, 2006)در این مطالعه فراوانی ژنوتیپی و آللی بدست آمده برای ژنوتیپ های CC، CT و TT در بین بیماران پیوند کلیه بدون رد حاد پیوند به ترتیب: 4/56%، 5/37% و 6/6% و آلل های C و T به ترتیب: 8/74% و 1/25% بود. در بین بیماران پیوند کلیه با رد حاد پیوند فراوانی ژنوتیپ ها به ترتیب: 8/48%، 8/48% و 4/2% و فراوانی آللی آن به ترتیب: 1/73% و 8/26% بود که این دو جمعیت از لحاظ فراوانی ژنوتیپی و آللی بسیار نزدیک به هم بوده و هیچ گونه اختلاف معنی­داری حاکی از افزایش خطر رد حاد پیوند با فراوانی آلل T را نشان نمی­دهد. با مقایسه دوگروه سالم و بیمار در جمعیت سالم توزیع ژنوتیپ های CC، CT  و TT این ژن به ترتیب: 4/63%، 9/29% و 7/6% با فراوانی آللی C و T 78/0% و 21/0% بدست آمد و در بیماران پیوندی فراوانی ژنوتیپی این ژن به ترتیب شامل: 0/55%، 2/39% و 9/5% و فراوانی آللی: 74/0% و 25/0% بود. اختلاف معنی­دار فقط در ژنوتیپ CT مشاهده شد که طبق تحقیقی که توسط گروه آقای Ahn و همکارانشان در سال 2006 انجام شد، تبدیل آلل C به T در ناحیه 262- پروموتر ژن CAT سبب کم شدن بیان ژن کاتالاز می گردد و در نتیجه در چنین فردی ظرفیت آنتی اکسیدانی کاهش می یابد یا به عبارتی دیگر مقدار ROS افزایش می­یابد که این عامل در آسیب­های کلیوی که در نهایت منجر به نارسایی شدید کلیه که منجر به پیوند می­گردد نقش دارد. (51/1=OR، 25/2=95%CI، 043/0=P) ولی در CT+TT (07/0=P) و آلل T (182/0=P) بر خلاف انتظار این معنی داری مشاهده نشد. بر اساس مطالعاتی که ارتباط چند شکلی ژنتیکی CAT C-262T را با بیماری های مختلف بررسی کرده­اند مشاهده می­شود  که فراوانی آلل T درکشور چین (جنوب شرقی آسیا) بسیار کم (9/4%) و فراوانی این آلل در بعضی از جمعیت های اروپایی مانند سوئد(29%)، مجارستان(41%) و روسیه (8/46%) زیاد می­باشد. (Mak JC et al,2006, Forsberg L et al,2001, Chistiakov DA et al, 2006)

بحث و نتیجه­گیری ……………………………………………………………………………………… 40

پیشنهادات ……………………………………………………………………………………………….. 45

فهرست منابع و مأخذ ………………………………………………………………………………….. 46

 

 

Abstract

 Renal transplantation has established as the treatment choice for patients with End Stage Renal Disease (ESRD). Acute kidney transplant rejection is considered as the most serious complication which is likely to be reversible if detected early. There is much evidence that oxidative damage plays a significant role in development of some diseases such as cancer, Neurological, diabetes and chronic kidney. Antioxidant enzymes (NQO1 enzyme & Catalase protect cells against oxidative damage. This study aimed to determine the association between genetic polymorphism of genes (CAT C-262T & NQO1 C609T) and the risk of acute rejection of kidney transplants. In this case- control study frequencies of NQO1 gene polymorphisms were determined in 222 kidney transplant recipients and 224 healthy individuals participated as a control group. Genotyping of genetic polymorphism of genes was done using PCR-RFLP assays . The results indicated that there was no significant association between genotype frequencies of NQO1 in the control and patient groups. The findings suggest that genotype frequencies of NQO1 have no effect on developing kidney disease leading to renal transplantation. Through studying the role of Catalas genotype (CAT) in the two groups, a significant difference was observed only in CT genotype of this gene which can cause acute renal failure leading to kidney transplantation (p= 0.043, CI 95%=1.01- 2.25, OR= 1.51).  Also compared the allele and genotype frequencies of CAT gene in two groups of patients with rejection and non-acute rejection transplant, no significant association was found (p> 0.05) but in NQO1 gene a significance association was observed only in the T allele of this gene: This means that the T allele increases 1.64 times the risk of acute rejection in renal transplantation. (p= 0.05, CI 95%= 0.99-2.73, OR= 1.64)بلافاصله بعد از پرداخت به ایمیلی که در مرحله بعد وارد میکنید ارسال میشود.


فایل pdf غیر قابل ویرایش

قیمت25000تومان

خرید فایل word

قیمت35000تومان