چکیده

در سال های اخیر، پوزولان های طبیعی به علت کاهش تولید گازهای گلخانه ای و اثرات مثبت آنها بر روی خواص بتن، به عنوان جایگزین های مناسب برای سیمان در نظر گرفته شدهاند. مارن به عنوان یکی از این مواد با پایه کلسیم است که  برخواص مختلف بتن اثرات مثبتی داشته و مصرف سیمان را کاهش میدهد. در این پژوهش نمونههای بتنی با جایگزینی مارن به مقدار0، 00 و00 درصد و میکروسیلیس به مقدار0،7 و00 درصد وزنی سیمان در 3 نسبت آب به مواد سیمانی 33/0 ، 20/0 و 24/0 تهیه شدهاند. مقاومت فشاری و کششی و مدول گسیختگی نمونه ها تعیین شده است ،همچنین آزمایش های مقاومت الکتریکی و اولتراسونیک نیز انجام شده اند. نتایج آزمایش های نشان می دهد که مارن در نسبت آب به مواد سیمانی 33/0 تا جایگزینی 00 درصد بهجای سیمان مقاومت و برخی از مشخصههای دوام بتن را بهبود می بخشد. در نسبتهای آب به مواد سیمانی 20/0 و 24/0 جایگزینی 00 درصدی مارن بهجای سیمان، خواص مکانیکی و برخی از مشخصههای دوام بتن را بهبود می بخشد و جایگزینی 00 درصدی آن باعث افت خواص مکانیکی و برخی از مشخصههای دوام بتن میشود. به طور کلی جایگزینی مارن و میکروسیلیس به صورت ترکیبی بهجای سیمان در اکثر طرحهای اختلاط باعث بهبود خواص مکانیکی و برخی از مشخصههای دوام بتن میشود.

کلمات کلیدی: پوزولان مارن، بتن، مقاومت، دوام، میکروسیلیس، مقاومت الکتریکی

فهرست مطالب

چکیده

فهرست مطالب

فهرست جداول

فهرست اشکال

فصل اول : طرح مسأله

۱ – ۱ – مقدمه

بتن درحال حاضر پر مصرف ترین مصالح ساختمانی و موٹیلی مادہ پرمصرف دنیا پس از آب میباشد .امروزه بتن به دلایلی از جمله وجود برخی ویژگی ها نظیر قابلیت شکل پذیری، مقاومت خمشی بالا، دوام در شرایط مختلف، در دسترس بودن مصالح مورد نیاز برای ساخت آن و قیدت مناسب مورد توجه ویژه بوده وبه عنوان ماده استراتژیک قرن بیست و یکم مطرح است.در چند دهه اخیر، به خاطر افزایش هزینه های تعمیر و نگهداری و نیز افزایش طول عمر مفید سازهها، دوام بتن به عنوان عاملی مهم و اساسی در سازه های بتنی مطرح شده است. از طرف دیگر تولید سیمان علاوه بر این که منابع محدودی مانند سنگ آهک و سوخت های فسیلی را مصرف می کند، طبق برآوردهای انجام شده تولید گاز دیاکسید کربن ناشی از صنعت سیمان حدود ۱۷۰۰ میلیون تن در سال است. این مقدار حدود ۵-۷ درصد کل تولید جهانی این گاز را در بر میگیرد. انتشار گاز دی اکسید کربن ناشی از کلسینه شدن آهک و مصرف سوخت های فسیلی است به طوری که در این فرآیند به ازای هر تن سیمان حدود ۱ تن دی اکسید کربن تولید می شود. این گاز اثرات نامطلوب زیادی بر افزایش دمای اتمسفر کره زمین دارد .چالش های زیست محیطی پیش آمده در دهه های اخیر در مورد افزایش دمای زمین و لزوم کاهش میزان انتشار گاز دی اکسید کربن در جهان، کاهش مصرف انرژی و استفاده از مواد خام طبیعی ضمن اعمال پروتکل کیوتو در سال ۱۹۷۷ (در مورد دگرگونی جو زمین) باعث افزایش گستره ی تحقیقاتی در خصوص یافتن جایگزین های مناسب برای کاهش آثار زیست محیطی تولید سیمان شده است. از دیدگاه زیست محیطی، پوزولان ها به عنوان مواد افزودنی می توانند جایگزین بخشی از سیمان مصرفی شوند. پوزولان ها موادی سیلیسی-آلومینی هستند که به تنهایی دارای خواص سیمانی کم یا بدون خواص سیمانی می باشند و با هیدروکسید کلسیم برای تشکیل مواد سیمانی واکنش می دهند. مواد پوزولانی یه دو دسته ی مصنوعی و طبیعی تقسیم می شوند. پوزولان های طبیعی شامل خاک های دیاتمه ای، چرتهای اپالیتی، شیل ها، توف ها و خاکسترهای آتشفشانی هستند و پوزولان های مصنوعی از کوره ی ذوب فلزات مانند آهن خام و فولاد و نیروگاههایی که از زغال سنگ به عنوان سوخت استفاده می کنند، به دست آیند. واضح است که توسعه پایدار صنعت بدست می آید. پوزو لانها علاوه بر این که ساختمان به وسیله استفاده بیشینه از مواد پوزولانی و

مقاومت بتن را بهبود میبخشند، باعث بهبود دوام بین  آن گروه از پوزولان هایی که دارای منشأ طبیعی هستند، با انواع روشنی های فعال سازی (حرارتی، شیمیایی ومکانیکی) با آب آهک وارد واکنش می شوند که موجب گسترش واکنشهای سیمانی می شوند یا به عبارتی دیگر قدرت واکنشی مواد سیمانی را افزایش می دهند. یکی از روش های فعال سازی، روش حرارتی است که پوزولان را در دما و زمان مشخص در کوره حرارت می دهند. حرارت دادن پوزولان باعث تشکیل یک ساختار آمورف و نامنظم می شود که ماده را واکنش پذیرتر می کند.

براساس تقسیم بندی ژنتیکی سنگ های رسوبی، مارن (مارل) یک ماده نهشته رسوبی بر پایه ی کلسیم است که حاوی مقادیر نسبتاً زیادی از سیلیس و آلومینیوم می باشد. با توجه به وجود این ترکیبات در ساختمان مارن، این ماده می تواند به عنوان یک پوزولان در بتن استفاده شود. از آن جایی که مارن میتواند به عنوان یکی از مواد تولید کننده سیمان باشد، استفاده از آن به عنوان پوزولان می تواند تولید دی اکسید کرین را کاهش دهد و صرفه ی اقتصادی به همراه داشته باشد. مصرف مارن در بتن به عنوان پوزولان تاکنون مورد توجه قرار نگرفته است لذا در این مورد گزارشات و مراجع کافی در ایران و در دنیا وجود ندارد. به دلیل این که منابع زیادی از مارن در ایران رخنمون دارد، استفاده از این ماده و تاثیر آن برروی خصوصیات مکانیکی و دوام بتن در این تحقیق مورد بررسی قرار می گیرد

1-2-اهداف و روش کار

هد از انجام این پژوهش،بررسی اثر مارن به عنوان ماده ای پوزولانی جایگزین بخشی از سیمان،برمقاومت وبرخی از خواص دوام نمونه های بتنی میباشد.مارن مصرفی دراین پروژه از سنگ های مارنی (با سن ژوراسیک) بیرون زده درشمال شرقی مشهد تهیه شد که پس از برداشت توسط دستگاه سنگ شکن درحد ماسه دانه درشت خود گردید.سپس با استفاده از دستگاه لس آنجلس در آزمایشگاهی بتن آسیاب شد وسپس پودر حاصله در کوره ی حرارتی مرکز تحقیقات فرآوری مواد معدنی ایران واقع درکرج،در دمای 750 درجه سانتیگراد باهدف کلسینه شدن فرآوری گردید ودرنمونه های بتنی براساس طرح های اختلاط استفاده شده است.نمونه های مورد آزمایش در سه نسبت آب به مواد سیمانی(سیمان،مارن ومیکروسیلیس) 38/0 ،42/0 و 45/0 حاوی مقادیر 0،10 و 20 درصد مارن و 7،10 درصد میکروسیلیس به عنوان جایگزین بخشی از سیمان ساخته شده وآزمایش های مقاومت فشاری وکششی،مدول گسیختگی،اوتراسونیک ومقاومت الکتریکی برروی آنها انجام گردیده است.آزمایش های تکمیلی،براش اشعه ی ایکس فلورسانس اشعه ی ایکس تجزیه گرمای تفاضلی تجزیه ی وزنی حرارتی وتحلیل دانه بندی ذرات برروی پودر مارن نیز انجام شده است.

مقدمه

اهداف و روش کار

شرح فصول

تغییرات درترکیب شیمیایی AT-L در درماهای مختلف کلسینه شدن

تغییرات درترکیب شیمیایی AT-L در درماهای مختلف کلسینه شدن

فصل دوم : مطالعات انجام شده پیرامون پروژه

مارن

سیمان رومی

 تاریخچهی سیمان رومی

سیمان رومی چیست

خصوصیات مکانیکی و دوام بتن

 ارتباط دمای کلسینه شدن و مقاومت فشاری سیمان رومی

 هیدراتاسیون سیمان رومی

بررسی ریز ساختار سیمان رومی

زمان گیرش سیمان رومی

تخلخل سیمان رومی

 سیمان رومی برای ترمیم و تزئین

 ترمیم سیمان رومی

تمیز کردن و برداشتن لایهی سطحی

تزریق ملات در ترکها

تعمیر آسیب دیدگیها

 اندود کردن سطح

پوزولانها با درصد کلسیم بالا

 اثرپرکنندگی( فیلری)و رقیق کنندگی

 روشهای فعال سازی بلیت سیمان

مقاومت بدست آمده برای شرایط کلسینه شدن سه نوع مارن متفاوت

مقاومت بدست آمده برای شرایط کلسینه شدن سه نوع مارن متفاوت

فصل سوم : مصالح، نحوهی ساخت نمونه ها، و شرح آزمایشها

۳- ۲-۱- مارن

مارن مورد استفاده در این پروژه از معدنی در مشهد تهیه شده است. در حال حاضر کارخانه سیمان مشهد از آن برای تولید سیمان استفاده می کند. مشخصات شیمیایی “ماران مصرفی (حاصل از آزمایش XRF)در جدول ۳- ۳ نشان داده شاله است.نتایج آزمایش پراش اشعه ایکس (XRD) برای مارن مصرفی در شکل ۳-۱ نمایش داده شده و پیک کانیهای مختلف در آن مشخص شده است. شکل ۳-۲ پراش اشعه ایکس برای یک نوع مارن دیگر را نشان می دهد. به منظور بررسی واکنشهای حرارتی مارن، آزمایش های سنجش وزن حرارتی (TG) و آنالیز تفاضلی حرارتی (DTA) بر روی مارن مورد استفاده انجام شده است. نتایج این آزمایش در شکل ۳-۳ نمایش داده شده است. همچنین آزمایشی (PSA) به منظور تعیین اندازه ذرات مارن انجام ونتایج ՆT در شکل ۳-۴ نمایش داده شده است.

مصالح مصرفی

سیمان

 مارن

کلسینه کردن مارن

سنگدانهها

فوق روان کنندهها

آب مصرفی

طرح اختلاط بتن

 ساخت نمونهی بتنی

روش انجام آزمایشها

آزمایش مقاومت فشاری نمونه ها

مقاومت کششی

 مدول گسیختگی

مقاومت الکتریکی

آزمایش اولتراسونیک

آزمایشهای انجام شده بر روی پودر مارن

تجزیه گرمایی تفاضلی

تجزیه وزنی حرارتی

 انکسار اشعهی ایکس

فلورسانس اشعه ایکس

کاهش وزن در اثرحرارت

%d9%85%d9%82%d8%af%d8%a7%d8%b1-%d8%a2%d9%84%d9%88%d9%85%db%8c%d9%86%d8%a7%d8%aa-%d8%ba%db%8c%d8%b1%d8%a8%d9%84%d9%88%d8%b1%db%8c-%d9%85%d8%a7%d8%b1%d9%86-%d8%af%d8%b1-%d8%af%d9%85%d8%a7%d9%87%d8%a7

فصل چهارم : نتایج آزمایش و تفسیر آنها

۴- ۱-۲ – مقاومت فشاری ۷ روزه

نمودار مقاومت فشاری برای نسبت آب به مواد سیمانی سیمان ۰/۳۸ در سن ۷ روزه در اشکال ۴-۱ و ۴-۲ نشان داده شده است. در طرح اختلاطی که سیمان با ۷ درصد میکروسیلیس جایگزین شده است مقاومت فشاری نسبت به طرح اختلاط شاهد کاهش مییابد (منظور از جایگزینی سیمان با ۷ درصد میکروسیلیس، حذف ۷ درصد وزن سیمان و جایگزین کردن آن با میکروسیالیس میباشد، در بقیه ی موارد نیز به همین ترتیب است).

۳-۲-۴- مدول گسیختگی ۷ روزه

مدول گسیختگی در تمامی طرح های اختلاط نسبت به طرح شاهد افزایش داشته است، این افزایش به دلیل اثر پرکنندگی پوزولان ها و واکنش های پوزولانی میباشد که کیفیت خمیر سیمان را بالا میبرد و ضخامت ناحیه ی انتقال را کاهش میدهد. همانطوری که در اشکال ۴-۵ و ۴-۶ مشخص است، در طرح اختلاطی که سیمان با ۲۰ درصد مارن جایگزین شده است، با وجود کاهش مقاومت فشاری مدول گسیختگی افزایش می – یابد (تقریباً در تمامی نمونه های دارای ۲۰ درصد مارن اینگونه است که این نشان دهنده ی اتفاقی نبودن این افزایش است) که دلیل این افزایش در بخشی ۴-۱-۲ ذکر شده است. در هر سه آزمایش مقاومت فشاری، مقاومت کششی و مدول گسیختگی در سن ۷ روز، طرح های محتوی ۷ درصد میکروسیلیس و ۱۰ درصد مارن و همچنین طرح حاوی ۱۰ درصد میکرو سیلیس و ۱۰ در صد مارن دارای بهترین مقادیر هستند که نشان دهنده ی بهینه بودن واکنشهای پوزولانی و اثر پر کندگې لری دو طرح اختلاط میباشد

مقدمه

 نسبت آب به مواد سیمانی 33/0

مقاومت فشاری 7 روزه

مقاومت کششی 7 روزه

مدول گسیختگی 7 روزه

 مقاومت فشاری 30روزه

مقاومت کششی 30روزه

 مدول گسیختگی 30 روزه

اولتراسونیک

مقاومت الکتریکی

نسبت آب به مواد سیمانی 20/0

مقاومت فشاری 7 روزه

مقاومت کششی 7 روزه

 مدول گسیختگی 7 روزه

 مقاومت فشاری 30 روزه

 مقاومت کششی 30 روزه

مدول گسیختگی 30 روزه

 اولتراسونیک

 مقاومت الکتریکی

 نسبت آب به مواد سیمانی 24/0

مقاومت فشاری 7 روزه

 مقاومت کششی 7 روزه

مدول گسیختگی 7 روزه

مقاومت فشاری 30 روزه

مقاومت کششی 30 روزه

 مدول گسیختگی 30 روزه

 اولتراسونیک

مقاومت الکتریکی

بررسی اثر خواص مکانیکی و دوام در نسبتهای آب به مواد سیمانی متفاوت

مقاومت فشاری

مدول گسیختگی و مقاومت کششی

 مقایسه مقاومت فشاری کسب شده در سن 7 روز و 7 تا 03 روز

نواحی کلسینه شدن نمونه های مختلف مارنی

نواحی کلسینه شدن نمونه های مختلف مارنی

فصل پنجم : نتیجهگیری و ارائه پیشنهادات

 نتیجه گیری

 پیشنهادات

فهرست مراجع

جدول

جدول  ترکیب دو نوع مارن متفاوت استفاده شده در کارخانهی سیمان دورود

جدول خواص سیمان رومیها طبق استاندارد سال 2003استرالیا

جدول شرایط کلسینه کردن انواع مارن طبق مطالعات

جدول دانه بندی ذرات خورد شده

جدول ترکیب شیمیایی سنگهای مارنی انتخاب شده

جدول مقایسهی ترکیب مارن، سپتاریا و پرامپت

جدول ترکیب شیمیایی مارنهای استفاده شده برای بررسی ریز ساختار و خواص آنها

جدول زمان گیرش مارنها با توجه به شرایط کلسینه شدن

جدول  ترکیب و شرایط کلسینه شدن مارنها برای بررسی تخلخل سیمان رومی

جدول ترکیب مارن مورد استفاده برای بررسی تخلخل سیمان رومی بعد از حرارت

جدول سطح مخصوص مارن کلسینه شده در شرایط متفاوت

جدول صرفهجویی در تولید دیاکسیدکربن بوسیلهی جایگزینی سیمان با سرباره

جدول مشخصات شیمیایی و فیزیکی سیمان 204-0 تهران

جدول  مقایسهی مشخصات سیمان 204-0 تهران با محدودیتهای استاندارد 332 ایران

جدول  مشخصات شیمیایی مارن مورد استفاده

جدول مشخصات سنگدانه

جدول طرحهای اختلاط

فهرست شکلها

شکل مراحل تولید سیمان پرتلند، سیمان رومی و آهک

شکل  نواحی کلسینه شدن نمونههای مارنی مختلف

شکل مقاومت بدست آمده برای شرایط کلسینه شدن 3 نوع مارن

شکل مقاومت بدست آمده برای شرایط کلسینه شدن، بیش از بهینه ،بهینه وکمتر از بهینه

شکل  مقاومت بدست آمده برای 2 نمونه سپتاریا

شکل  تغییرات ترکیب در AT-L در دماهای مختلف کلسینه شدن

شکل  تغییرات ترکیب در PL-F در دماهای مختلف کلسینه شدن

شکل تغییرات ترکیب در WL-Bدر دماهای مختلف کلسینه شدن

شکل تغییرات ترکیب در 2 نمونه سپتاریا در دماهای مختلف

شکل درصد کلسیم آزاد موجود در مارن و سپتاریا

شکل  مقدار آلومینات غیربلوری مارن در دماهای مختلف

شکل  بررسی ریزساختار بوسیلهی  SEM-BSE، مارن مربوط به لهستان که کمتر از دمای بهینه کلسینه شده است

شکل بررسی ریزساختار بوسیلهی  SEM-BSE، مارن مربوط به لهستان که در دمای بهینه کلسینه شددهاست

شکل  بررسی ریزساختار بوسیلهی  SEM-BSE، مارن مربوط به استرالیا که کمتر از دمای بهینه کلسینه شده است

شکل بررسی ریزساختار بوسیلهی  SEM-BSE، مارن مربوط به لهستان کده در  دمدایی بدیش از دمدای بهینه کلسینه شده است

شکل بررسی ریزساختار بوسیلهی  SEM-BSE، مارن مربوط به استرالیا کده در دمدایی بدیش از دمدای بهینه کلسینه شده است

شکل مقاومت فشاری سیمان رومی کلسینه شده در دمای مختلف

شکل نفوذ تجمعی و تفاضلی جیوه در ملات ساخته شده از مارن کلسینه شده در دمای 700 درجه سانتیگراد به مدت 200 دقیقه

شکل  نفوذ تجمعی و تفاضلی جیوه در ملات ساخته شده از مارن کلسینه شده در دمای 200 درجه سانتیگراد به مدت 300 دقیقه

شکل نفوذ تجمعی و تفاضلی جیوه در ملات ساخته شده از مارن کلسینه شده در دمای 260 درجه

سانتیگراد به مدت 300 دقیقه

شکل  نفوذ تجمعی و نفوذ تفاضلی  جیوه در ملات ساخته شده از سیمان پرتلند

شکل عملکرد پوزولانی و سیمانی پوزولانها با تغییر کلسیم

شکل مقاومت فشاری بتن ساخته شده با درصدهای جایگزینی مختلف خاکستر بادی

شکل مقاومت فشاری بتن ساخته شده با درصدهای جایگزینی مختلف سرباره

شکل  پراش اشعهی ایکس مارن مارن استفاده شده در پروژه

شکل  پراش اشعهی ایکس یک نمونه مارن جهت مقایسه

شکل  آزمایشهای سنجش وزن حرارتی  و آنالیز تفاضلی حرارتی

شکل  اندازهی ذرات مارن استفاده شده

شکل دانه بندی ماسه

شکل  نمونهی تحت آزمایش مقاومت کششی

شکل  مکانیزم شکست در آزمایش مقاومت کششی

شکل نمونه تحت بار خمشی

شکل نحوهی انجام آزمایش مقاومت فشاری

شکل نمودار تجزیهی وزنی حرارتی برای یک نوع خاک

شکل  مقاومت فشاری 7 روزه برای نسبت آب به مواد سیمانی 33/0

شکل مقاومت فشاری 7 روزه برای نسبت آب به مواد سیمانی  33/0

شکل  مقاومت کششی 7 روزه برای نسبت آب به مواد سیمانی  33/0

شکل  مقاومت کششی 7 روزه برای نسبت آب به مواد سیمانی  33/0

شکل مدول گسیختگی 7 روزه برای نسبت آب به مواد سیمانی 33/0

شکل مدول گسیختگی 7 روزه برای نسبت آب به مواد سیمانی 33/0

شکل  مقاومت فشاری 30 روزه برای نسبت آب به مواد سیمانی  33/0

شکل  مقاومت فشاری 30 روزه برای نسبت آب به مواد سیمانی  33/0

شکل مقاومت کششی 30 روزه برای نسبت آب به مواد سیمانی  33/0

شکل مقاومت کششی 30 روزه برای نسبت آب به مواد سیمانی  33/0

شکل مدول گسیختگی 30 روزه برای نسبت آب به مواد سیمانی  33/0

شکل  مدول گسیختگی 30 روزه برای نسبت آب به مواد سیمانی  33/0

شکل آزمایش اولتراسونیک 30 روزه برای نسبت آب به مواد سیمانی  33/0

شکل آزمایش اولتراسونیک 30 روزه برای نسبت آب به مواد سیمانی  33/0

شکل آزمایش مقاومت الکتریکی 30 روزه برای نسبت آب به مواد سیمانی  33/0

شکل آزمایش مقاومت الکتریکی 30 روزه برای نسبت آب به مواد سیمانی  33/0

شکل  مقاومت فشاری 7 روزه برای نسبت آب به مواد سیمانی 20/0

شکل  مقاومت فشاری 7 روزه برای نسبت آب به مواد سیمانی 20/0

شکل  مقاومت کششی 7 روزه برای نسبت آب به مواد سیمانی 20/0

شکل  مقاومت کششی 7 روزه برای نسبت آب به مواد سیمانی 20/0

شکل  مدول گسیختگی 7 روزه برای نسبت آب به مواد سیمانی20/0

شکل مدول گسیختگی 7 روزه نسبت برای آب به مواد سیمانی20/0

شکل مقاومت فشاری 30 روزه برای نسبت آب به مواد سیمانی 20/0

شکل  مقاومت فشاری 30 روزه برای نسبت آب به مواد سیمانی 20/0

شکل مقاومت کششی 30 روزه برای نسبت آب به مواد سیمانی 20/0

شکل مقاومت کششی 30 روزه برای نسبت آب به مواد سیمانی 20/0

شکل  مدول گسیختگی 30 روزه برای نسبت آب به مواد سیمانی 20/0

شکل  مدول گسیختگی 30 روزه برای نسبت آب به مواد سیمانی 20/0

شکل آزمایش اولتراسونیک 30 روزه برای نسبت آب به مواد سیمانی 20/0

شکل آزمایش اولتراسونیک 30 روزه برای نسبت آب به مواد سیمانی 20/0

شکل آزمایش مقاومت الکتریکی 30 روزه برای نسبت آب به مواد سیمانی 20/0

شکل آزمایش مقاومت الکتریکی 30 روزه برای نسبت آب به مواد سیمانی 20/0

شکل  مقاومت فشاری 7 روزه برای نسبت آب به مواد سیمانی 24/0

شکل  مقاومت فشاری 7 روزه برای نسبت آب به مواد سیمانی 24/0

شکل مقاومت کششی 7 روزه برای نسبت آب به مواد سیمانی  24/0

شکل – مقاومت کششی 7 روزه برای نسبت آب به مواد سیمانی  24/0

شکل مدول گسیختگی 7 روزه برای نسبت آب به مواد سیمانی 24/0

شکل مدول گسیختگی 7 روزه برای نسبت آب به مواد سیمانی 24/0

شکل مقاومت فشاری 30 روزه برای نسبت آب به مواد سیمانی  24/0

شکل  مقاومت فشاری 30 روزه برای نسبت آب به مواد سیمانی  24/0

شکل مقاومت کششی 30 روزه برای نسبت آب به مواد سیمانی  24/0

شکل  مقاومت کششی 30 روزه برای نسبت آب به مواد سیمانی  24/0

شکل مدول گسیختگی 30 روزه برای نسبت آب به مواد سیمانی  24/0

شکل  مدول گسیختگی 30 روزه برای نسبت آب به مواد سیمانی  24/0

شکل آزمایش اولتراسونیک 30 روزه برای نسبت آب به مواد سیمانی  24/0

شکل  آزمایش اولتراسونیک 30 روزه برای نسبت آب به مواد سیمانی  24/0

شکل آزمایش مقاومت الکتریکی 30 روزه برای نسبت آب به مواد سیمانی  24/0

شکل آزمایش مقاومت الکتریکی 30 روزه برای نسبت آب به مواد سیمانی  24/0

شکل مقاومت فشاری 7 روزه برای نسبتهای آب به مواد سیمانی مختلف

شکل مقاومت فشاری 30 روزه برای نسبتهای آب به مواد سیمانی مختلف

شکل مقاومت کششی 7 روزه برای نسبتهای آب به مواد سیمانی مختلف

شکل  مقاومت کششی 30 روزه برای نسبتهای آب به مواد سیمانی مختلف

شکل  مدول گسیختگی 7 روزه برای نسبتهای آب به مواد سیمانی مختلف

شکل مدول گسیختگی 03 روزه برای نسبتهای آب به مواد سیمانی مختلف

شکل درصد مقاومت فشاری کسب شده تا 7 روز و بین 7 تا 30 روز برای نسبت آب به مدواد سدیمانی00/33

شکل درصد مقاومت فشاری کسب شده تا 7 روز و بین 7 تا 30 روز برای نسبت آب به مدواد سدیمانی0/700

شکل رصد مقاومت فشاری کسب شده تا 7 روز و بین 7 تا 30 روز برای نسبت آب بده مدواد سدیمانی0/300

Abstract

In recent years due to the obligation to produce low greenhouse gases and positive effects on concrete properties, pozzolanic materials and natural cements are considered as suitable substitutes for Portland cement. Marl as a calcium based pozzolan has some positive effects on concrete properties and reduces the cement consumption as well. Concrete samples with 0, 10 and 20 percentages of marl from Mashhad, a city in northeast of Iran, 0, 7 and 10 percentage of silica fume and water to cementitious materials ratio of 0.38, 0.42 and 0.45 were produced. Some properties including tensile and compressive strengths, modulus of rupture and durability related properties as electrical resistivity and ultrasonic were measured. The results of various experiments show that solely Marl on the water to cementitious materials ratio of 0.38 to replace 20% of cement improves the strength and some of the durability peroperties of concrete. the water to cementitious materials ratio of 0.42 and 0.45 replacing 10301 ‘of marl instead of cement will improve the mechanical properties and some of the durability properties of concrete, in the case of 20% replacement of it causes the loss of mechanical and some of the durability of properties concrete. Also, the replacement of marl and silica fume with cement in the most mixed designs leads to improving the mechanical and some of the durability properties of concrete.

Keywords: marl pozzolan, strength, durability, silica fume, electrical resistivity


مقطع : کارشناسی ارشد

دانلود بخشی از پایان نامه بررسی اثر پوزولان مارن بر خواص مکانیکی و دوام بتن

قبل از خرید فایل می توانید با پشتبانی سایت مشورت کنید