انتخاب صفحه

فهرست مطالب

چکیده………………………………………………………………………1

برای دانلود رایگان قسمت های بیشتراز فایل به انتهای مطلب مراجعه کنید

فصل اول : مقدمه پژوهش

از مهمترین ویژگی‏های فضای مجازی گسترش اهمیت فرد و حیطه خصوصی در برابر جمع و حوزه عمومی است. افراد در فضای مجازی در عین حال که می‏توانند در گروه‏های مختلف حضور داشته باشند؛ می‏توانند خود را جدا از دیگران و تنها نیز حس کنند. نبود مراتب قدرت در فضای مجازی باعث می‏شود، فردیت افراد در جمع حل نشود. در جهان واقعی قدرت انتخاب افراد، همواره تحت تأثیر عوامی چون جبر مکان، زمان، فرهنگ، حکومت و … محدود بوده است. اما در جهان مجازی این مرزها وجود ندارد و افراد در مقیاس‏ جهانی می‏توانند دست به انتخاب بزنند (مرتضی نورمحمدی، 1388).
بخشی از این تضاد در این است که بعضی اعتقاد دارند که فقط موادی که وارد بدن می شود می‏تواند به عنوان اعتیاد قلمداد شود و این اصطلاح باید در زمینه داروها مورد استفاده قرار گیرد. برای اختلال، سبب شناسی ضرورتی ندارد. بنابراین این اختلال می‏تواند کارکرد شناختی ، رفتاری و عاطفی یک فرد بهنجار را تحت تأثیر قرار دهد و بدین جهت نیز رفتار در محدوده بهنجار قرار دارد (جاشوا ،1999).
وابستگی به اینترنت به عنوان »وابستگی رفتاری «مانند وابستگی به قمار، پرخوری، تماشای اجباری تلویزیون و مانند آن مدنظر گرفته می‏شود. در اینجا فرد نه به مواد بلکه به آنچه که در رایانه انجام می‏دهد یا به احساسی که در هنگام انجام آن به او دست می‏دهد وابسته می‏شود (ساسمن و تاسیون ،2002 به نقل از جدیدی 1385).
اورزاک (2005) وابستگی به اینترنت را به عنوان اختلال در نظر می گیرد. نوعی اختلال که مردم در آن صفحه رایانه را جذابتر از واقعیت زندگی روزمره می بینند. به نظر او هر کسی که رایانه دارد در معرض وابستگی است اما افرادی که خجالتی، افسرده، تنها و بی حوصله هستند یا آنهایی که ازیک اعتیاد دیگر بهبودی می یابند،آسیب پذیری بیشتری دارند.وابستگی به تکنولوژی به طور عملیاتی می تواند به عنوان وابستگی غیر شیمیایی (رفتاری) که شامل انسان و دستگاه است تعریف شود. این اعتیاد ممکن است انفعالی (مثلاً تلویزیون) یا فعال (بازیهای رایانه ای) باشد و معمولاً جنبه های القاء کننده و تقویت کننده ای دارد که ممکن است به افزایش تمایل وابستگی کمک نماید (آرتز و همکاران ،2002).
فرضیه‌ای جدید می‌گوید ، احتمال دارد که هم در عادت به مواد و هم در عادت به غیرمواد، یک واکنش شیمیایی وجود داشته باشد. اعتیاد به رسانه های الکترونیکی نوعی اختلال کنترل تکانه است که به استفاده بیش از حد از رسانه الکترونیکی به نحوی اطلاق می گردد که سایر فعالیت های اجتماعی فرد را تحت الشعاع قرار داده و به افت عملکرد وی در حوزه های مختلف شغلی – علمی-اجتماعی- حرفه ای-خانوادگی اقتصادی-روانشناختی می شود.تا انجا که باعث نادیده انگاشتن روابط در دنیای واقعی مثل دوستان و خانواده می گردد.(حق شناس،۱۳۸۵)

1-2 بیان مسئله
امروزه، گسترش فناوری‏های اطلاعاتی و ارتباطی، بر ابعاد مختلف زندگی بشر (سیاسی، اجتماعی، فرهنگی، امنیتی و اقتصادی) تأثیر گذاشته است. با کمرنگ‏شدن اهمیت زمان و مکان و بی‏نیازی مشترک برای برقرار ارتباطریال افراد به شکل بسیار آسان‏تری می‏توانند در فضای مجازی با یکدیگر ارتباط برقرار کنند. این شکل جدید برقراری ارتباط موجب تحول در فرهنگ و هویت جوامع می‏شود (مرتضی نورمحمدی، 1388).
امروزه انسان‏ها به واسطه فناوری اطلاعات و ارتباطات به صورت یک اجتماع هم‏زمان اما با مکان و جغرافیای متفاوت درآمده‏اند که گسترش ارتباطات و انباشت اطلاعات آن‏ها زا با هم مرتبط و مشترک کرده. این اشتراک «هویت جمعی مجازی» را برایشان ایجاد کرده که در کنار سایر ابعاد هویتی افراد، هویت آن‏ها را شکل می‏دهد.
ظهور فناوری‏های نوین ارتباطی دگرگونی بنیادینی را در ارتباطات انسانی ایجاد کرده است. کاستلز معتقد است از آنجا که انتقال و جریان فرهنگ از طریق ارتباطات صورت می‏گیرد، حوزه فرهنگ که نظام‏هایی از عقاید و رفتارها را شامل می‏شود، با ظهور تکنولوژی جدید دچار دگرگونی‏های بنیادین می‏گردد. ورود فناوری‏های ارتباطی، دگرگونی در ساختار ارتباطات انسانی ایجاد کرده است. بل معتقد است جهان مجازی و امکان برقراری ارتباطات همزمان و بیشمار، منشاء ظهور فرهنگ‏های آنی و به دنبال آن ظهور هویت‏های خلق‏الساعه شده است که در دوره محدودی شکل می‏گیرد و با ظهور هویت‏های جدید به سرعت از بین می‏روند (مرتضی نورمحمدی، 1388).
فناوری‏های نوین ارتباطی امکان داشتن خلوت جدیدی را برای افراد با ایجاد فضایی شخصی و خصوصی در فضای مجازی برای افراد فراهم می‏کند. در این فضا افراد با یکدیگر ارتباط برقرار می‏کنند و با بهره‏گیری از امکانات اینترنت مانند شبکه‏های اجتماعی و اتاق‏های گفت‏وگو شبکه‏های گسترده‏ای از روابط میان افراد شکل می‏گیرد که غیرقابل کنترل است. این امر بتدریج موجب از هم‏پاشیدگی شبکه‏های سنتی روابط مانند همسایگی می‏شود و هویت‏های جدا از جهان واقعی برای افراد ایجاد می‏کند (مرتضی نورمحمدی، 1388).هوش هیجانی ،توانایی درک،توصیف و کنترل هیجانات است.هر شخص با برخورداری از میزانی از هوش هیجانی در مواجهه با وقایع زندگی به موضع گیری پرداخته و به سازش با آنها می پردازد.انسان با برخورداری از هوش هیجانی به خود نظم و ثبات می بخشد به طوری که اصولا هوش هیجانی بالا باعث می شود،شخص وقایع ناگوار کمتری را در زندگی تجربه کند(گلمن،1995)
بار- اُن(2001)هوش هیجانی را دسته ای از مهارت ها، استعدادها و توانایی های غیر شناختی می داند که توانایی موفقیت فرد در مقابله با فشارها و اقتضاهای محیطی را افزایش می دهد و از جمله اشخاصی است که به هوش هیجانی به عنوان یک ویژگی شخصیتی می نگرد. در برداشت دیگر به هوش هیجانی به عنوان یک توانایی ذهنی نگریسته شده (مایر و سالووی وکارسیو، 2000 ، نقل از کوچک انتظار- قدسی،1383).

1-1- مقدمه ………………………………………………………………………3
1-2- بیان مسأله ………………………………………………………………..4
1-3- اهمیت پژوهش …………………………………………………………..4
1-4- اهداف تحقیق ……………………………………………………………..6
1-4-1- هدف اصلی ……………………………………………………………..6
1-4-2- اهداف فرعی ……………………………………………………………7
1-5- سؤالات و فرضیه‏های تحقیق …………………………………………….7
1-6- تعریف عملیاتی و مفهومی متغیرهای تح………………………………7
1-6-1- تعریف مفهومی ………………………………………………………. 7
1-6-2- تعریف عملیاتی ………………………………………………………. 8

فصل دوم: مروری برادبیات و پیشینه تحقیق

براساس دیدگاه گریفیتز جزء اصلی وابستگی، وابستگی رفتاری است که دارای اجزای زیر است:
• برجستگی: منظور از برجستگی این است که فعالیت معینی مهمترین فعالیت شخص شود و بر تفکر (اشتغال فکر یا تحریف شناختی) و رفتار او تسلط دارد.
• تغییر خلق: شامل تجربیاتی است که افراد در اثر مشغولیت به فعالیت معینی گزارش می‏کنند یعنی فرد در یک حالت آرام بخش یا تخدیر کننده قرار می‏گیرد.
• تحمل: این مورد شامل فرایندی است که در آن نیاز به فعالیت گسترده و روز افزونی برای رسیدن به همان اثرات قبلی است. مثلاً یک قمار باز ممکن است به طور روز افزونی میزان شرط بندی خود را افزایش دهد تا همان رضامندی را که در روزهای اول با شرط بندی کمتری به دست می‏‎آورد، حاصل نماید.
• نشانه‎های کناره گیری: اینها شامل حالت‏ها یا اثرات فیزیکی ناخویشاندی از قبیل زودرنجی، حساسیت و… هستند که وقتی فعالیت خاصی ادامه نمی‏یابد یا ناگهان کاهش می‏یابد در فرد دیده می‏شود.
• تعارض: این حالت شامل به وجود آمدن تعارض بین معتاد و افرادی که با او سروکار دارند (تعارض بین شخصی) یا در درون خود فرد (تعارض درون فردی) است که در ارتباط با یک فعالیت معین وجود دارد.
• بازگشت (عود): شامل تمایل برای تکرار حالت‏های قبلی فعالیت‏ معین است که در موارد شدید سال‏ها بعد از کنترل رفتار نیز دوباره عود می‏کند (ویکتور ، 2003).

2-2 وابستگی و رسانه
نظریه وابستگی توسط بال رو کیچ و دی فلور مطرح شد.آنها رویکرد سیستمی وسیعی را در پیش گرفتند که رابطه یکپارچه ای میان رسانه ها، مخاطبان و نظام اجتماعی بر قرار می کرد (لیتل جان، 1384). طبق این نظریه افراد وابستگی های متفاوتی به رسانه ها دارند و این وابستگی ها از شخصی به بخص دیگر، از گروهی به گروه دیگر و از فرهنگی به فرهنگ دیگر تفاوت دارد. به نظر این دو محقق در جامعه ی جدید شهری – صنعتی، مخاطبان وابستگی زیادی به اطلاعات قابل اطلاعات رسانه های جمعی دارند؛ زیرا زندگی در جامعه نیاز مند اطلاعات قابل اعتماد و به روز است. این نطریه بر روابط سه گانه میان رسانه، مخاطبان و جامعه تاکید دارد.
محور اصلی این نظریه آن است که مخاطبان به منظور رفع نیاز و رسیدن به اهداف، به اطلاعات رسانه ها وابسته اند. یک فرد ممکن است با دو منبع گوناگون وابستگی رو برو شود. اولین منبع، تعداد و اهمیت کارکرد های اطلاعات است. رسانه برای مجموعه ای از کارکرد ها نظیر نظارت بر فعالیت های دولت و تفریح و سرگرمی به کار می روند. بعضی از این کارکرد ها برای هر گروه خاص از افراد مهم تر از سایرین است و هرقدر یک رسانه آن اطلاعات را بیشتر ارائه دهد، وابستگی آن گروه خاص به آن رسانه بیشتر می شود. دومین منبع، ثبات اجتماعی است. زمانی که تغییر در جامعه وجود دارد وابستگی مردم به رسانه ها برای اطلاعات افزایش می یابد. از سوی دیگر هنگامی که ثبات اجتماعی بالاست، نیاز به رسانه می تواند کم شود.
در هریک از سه واحد این نظریه (رسانه، مخاطب و جامعه) عواملی در افزایش یا کاهش وابستگی رسانه ها دخالت می کنند. الف) رسانه: نظام های رسانه ای از نظر تعداد و محوریت ارائه کارکرد های اطلاعاتی متفاوتند. مثلا آنها در جامعه جدیدی شهری – صنعتی چندین کارکرد دارند؛ کارکرد هایی مثل تهیا اطلاعات در باره دولت و سیاست برای مردم به شکلی که انجام انتخابات منصفانه مهیا شود، خدمت به عنوان رکن چهارم دولت، اعلام هشدار. عمومی در موارد بحرانی، تهیه اطلاعات مورد نیاز برای حفظ و چرخیدن نظام اطلاعاتی و عرضه حجم بزرگی از محتوای تفریحی و سرگرم کننده برای کمک به ایجاد آرامش و پر کردن اوقات فراغت مردم. هرچه رسانه ها در یک جامعه این کارکرد ها را بیشتر ارائه دهند، وابستگی به رسانه ها در آن جامعه بیشتر خواهد شد.
از نظر بال روی کیچ و دی فلور هرچه جوامع و فناوری رسانه پیچیده تر می شود، کارکرد های منحصر به فرد رسانه ها بیشتر و بیشتر می شوند. ب) مخاطب: درجه وابستگی به اطلاعات در میان مخاطبان تفاوت دارد. برخی افراد علاقه شدید به ورزش دارند، در حالی که گروه دیگری علاقه به اقتصاد دارند. بعضی به شدت در زمینه جامعه شهری فعالند و نیاز به اطلاعات در باره زندگی شهری و رویداد های محیطی دارند، در حالی که گروهی دروی گزیده اند و نیازی به دریافت اطلاعات در سطح محلی ندارند. برخی به این امر علاقه دارند که در رویداد های سیاسی مثل انتخابات و تظاهرات مشارکت فعال داشته باشند، در حالی که گروهی به مسائل عمومی هرگز علاقه پیدا نمیکنند. ج) جامعه: یکی از نیاز های مردم کاهش ابهام است. بال رو کیچ و دی فلور یادآوری می کنند که در یک جامعه پیچیده جدید موضوعات زیادی وجود دارند و مخاطب ممکن است راجع به آنها اطمینان نداشته باشد و موارد جدیدی نیز دائما اضافه می شوند. این ابهام تشویش آور است و در نتیجه آن ممکن است افراد به رسانه های جمعی روی آورند. این امر می تواند در تعریف و شکل دهی واقعیت قدرت زیادی به رسانه ها بدهد (خواجه ئیان و همکاران 1388).

2-1- تعریف وابستگی ………………………………………………………… 10
2-2- وابستگی و رسانه ……………………………………………………… 11
2-3- اعتیاد اینترنتی ………………………………………………………….. 14
2-4- نشانه ها و علایم بالینی اعتیاد اینترنتی ……………………………. 17
2-4-1-نشانه های روان شناختی ………………………………………….. 18
2-4-2-نشانه های جسمانی ………………………………………………… 18
2-4-3-نشانه های رفتاری …………………………………………………… 18
2-4-4-نشانه های شناختی غیرسازشی ………………………………… 18
2-5- فیسبوک چیست؟ ……………………………………………………… 19
2-6- نشانه های فیس بوک بازان ………………………………………….. 22
2-7- تاثیرات فیس بوک بر ابعاد مختلف زندگی …………………………… 22
2-8- آسیب های روانی وابستگی به فیس بوک …………………………. 31
2-9- هوش هیجانی چیست ………………………………………………… 32
2-10- اهمیت هوش هیجانی ………………………………………………. 38

-10-1- اهمیت هوش هیجانی درکنترل هیجانات ……………………….. 39
2-10-2- اهمیت هوش هیجانی درروابط اجتماعی ……………………… 40
2-10-3- اهمیت هوش هیجانی در مدیریت ……………………………… 41
2-10-4- اهمیت هوش هیجانی در موفقیت افراد ……………………….. 41
2-11- ادراک هیجانات ……………………………………………………….. 42
2-12- توضیحاتی درباره اصطلاحات مختلف مربوط به هوش هیجانی ….. 44
2-12-1- سواد هیجانی ……………………………………………………… 44
2-12-2- توانش هیجانی ……………………………………………………. 46
2-13- الگوهای نظری هوش هیجانی …………………………………….. 48
2-13-1- هوش هیجانی مبتنی بر رگه و توانش ………………………….. 48
2-13-2- الگوهای آمیخته ……………………………………………………. 50
2-13-3- الگوهای توانایی …………………………………………………… 53
2-14- وجوه اشتراک الگوهای مختلف هوش هیجانی …………………. 54
2-15- فرایند تحولی هوش هیجانی ……………………………………… 59
2-16- عوامل موثر بر فرایند تحول هوش هیجانی ………………………. 65
2-16-1- اجتماعی شدن …………………………………………………. 66
2-16-2- نقش والدین ……………………………………………………. 66
2-16-3- سهم واکنش های والدین به هیجان های کودکان ……….. 67
2-16-4- سهم آموزش / پرورش والدین درباره ی هیجان ها …………. 67
2-16-5- سهم همسالان …………………………………………………. 68
2-16-6- سهم بالقوه ی واکنش های دوستان به هیجان های دیگران .. 68
2-16-7- سهم بالقوه ی آموزش / پرورش دوستان درباره هیجان ها ….. 69
2-16-8- تحول شناختی …………………………………………………… 70
2-17- کارکردهای هوش هیجانی ………………………………………… 71
2-17-1- هوش هیجانی،تفکرو روابط اجتماعی ………………………… 71
2-17-2 – هوش هیجانی: انطباق با رویدادهای استرس زا …………… 75
2-18- مروری بر تحقیقات انجام شده …………………………………… 77

فصل سوم: روش اجرای تحقیق

جامعه آماری مورد مطالعه این پژوهش متشکل از کلیه دانش آموزان دختر مقطع متوسطه شهر تهران در کلیه رشته ها است که در نیمسال تحصیلی 92-1393 مشغول به تحصیل بودند.

3-2 حجم نمونه و روش نمونه گیری
در این پژوهش از روش نمونه گیری تصادفی چند مرحله ای استفاده شد به این ترتیب که ابتدا فهرست دبیرستانهای دخترانه شهر تهران، تهیه و بصورت تصادفی از میان این دبیرستانها، شش مدرسه دخترانه به قید قرعه انتخاب شدند و آزمون اعتیاد به فیسبوک برای دانش آموزان این شش مدرسه اجرا شد که 41 دانش آموز معتاد به فیسبوک تشخیص داده شدند که به تصادف 40 نفر آنها از انتخاب و به تصادف به دو گروه 20 نفره کنترل و آزمایش تقسیم شدند.
3- 3 طرح تحقیق
طرح تحقیق حاضر به صورت آزمایشی و با طرح پیش آزمون، پس آزمون، پی گیری با گروه کنترل و با 2 گروه اجرا شد که نمودار طرح آن به صورت زیر است.

پس از انتخاب آزمودنی هابرای اعضای گروه آزمایش 8 جلسه 2 ساعته (هفته ای 2 جلسه) آموزش گروهی هوش هیجانی ترتیب داده شد که مشخصات هر یک از جلسات در ادامه ذکر شده است. این 8 جلسه در سرای محله یکی از مناطق تهران برگزار شد.برای اعضای گروه کنترل اقدامی انجام نشد.در پایان جلسات آموزشی به اعضای هر دو گروه پرسشنامه هوش هیجانی بار- اٌن و اعتیاد به فیس بوک ارایه شد. همچنین یک ماه بعد از اتمام دوره آموزش مجددا و به منظور پیگیری هر دو آزمون برای اعضای هر دو گروه اجرا شد.
3-1- جامعه آماری …………………………………………………………. 81
3-2- حجم نمونه و روش نمونه گیری ……………………………………. 81
3-3- طرح تحقیق ………………………………………………………….. 81
3-4– روش اجرای پژوهش ……………………………………………….. 82
3-4-1- شرح جلسات ……………………………………………………. 82
3-5- ابزار پژوهش ………………………………………………………… 84
3-5-1- پرسشنامه هوش هیجانی بار- ان …………………………….. 84
3-5-2- مشخصات آزمون هوش هیجانی بار – اُن ……………………… 84
3-5-3- نحوۀ نمره گذاری ………………………………………………….. 86
3-5-4- پرسشنامه اعتیاد به فیس بوک برگن ………………………….. 88
3-6- روش تجزیه و تحلیل داده ها ……………………………………….. 88

فصل چهارم : تجزیه و تحلیل داده ها

ابزار پژوهش
در این پژوهش برای جمع اوری اطلاعات از ابزارهای زیر استفاده شد:
1- پرسشنامه هوش هیجانی بار- ان به منظور اندازه گیری متغیر هوش هیجانی
2- پرسشنامه وابستگی به فیسبوک به منظور اندازه گیری میزان وابستگی به فیسبوک

3-5-1- پرسشنامه هوش هیجانی بار- اٌن
آزمون هوش هیجانی بار- اُن در سال 1980 با طرح این سؤال که «چرا بعضی مردم نسبت به بعضی دیگر در زندگی موفق ترند»، آغازگردید. در این سال مؤلف ، مفهوم ، تعریف واندازه ای از هوش غیرشناختی (بار- اُن، 1992،1988، a1996،c1996، a1997وb1997) ارائه نمود. استراتژی وی (جهت ساخت آزمون)شامل4 مرحله اصلی است:
1- طبقه بندی متغیرهای مختلف و تشخیص این که این متغیرها، تحت چه واژهای کلیدی قرار می گیرند؛ جهت تعیین عملکرد مؤثر و موفق، و همچنین سلامت هیجان مثبت (بر اساس تجارب بالینی مؤلف و مرور پیشینه در رابطه با سلامت روان ) بدست آمده است.
2- تعریف عملیاتی این عوامل
3- ساختن طرحی از پرسشنامه ، جهت آزمون این عمل
4- تفسیر نتایج و بکارگیری آنها برای دسترسی به پایایی، ساختار عاملی و روایی آزمون

3-5-2 مشخصات پرسشنامه هوش هیجانی بار – اُن
این پرسشنامه، دارای 117 سؤال و 15خرده مقیاس می باشد که توسط بار– اُن برروی 3831 نفر از 6 کشور (آرژانتین ، آلمان، هند ، نیجریه و آفریقای جنوبی) که 8/48 درصدآنان مرد و 2/51 درصد آنان زن بودند، اجرا شد و به طور نظامدار در آمریکای شمالی هنجاریابی گردید.
هنجاریابی این آزمون در ایران توسط سموعی و همکاران (1383) انجام گرفته است پس از انجام برخی تغییرات در متن اصلی پرسشنامه از 117 سوال به 90 سوال تقلیل یافت و فرم جدید را بر روی آزمودنی ها اجرا کردند پایاپی آزمون از طریق محاسبه آلفای کرنباخ بر کل آزمون 93/0 می باشد.
دهشیری (1381) به هنجارهایی آزمون هوش هیجانی بار- ان به روی نمونه 520 نفری از دانشجویان دانشگاه های تهران پرداخت و به آلفای کرنباخ 73/0 دست یافت
نتایج حاصل از هنجاریابی نشان داد که آزمون از اعتبار و روایی مناسبی برخوردار است.
پاسخ های آزمون نیز بر روی مقیاس 5 درجه ای لیکرتی (کاملاً موافقم، موافقم ، تا حدودی، مخالفم و کاملاً مخالفم) تنظیم شده است. مقیاسهای آزمون عبارتند از :
«خود آگاهی هیجانی» : توانایی آگاهی، فهم و وقوف بر احساس خود .
«خود ابرازی » : توانایی ابراز احساسات، باورها و افکار صریح، و دفاع از رفتارها و مهارت های سازنده و بر حق خود.
«عزت نفس» : توانایی آگاهی از ادراکات خود، پذیرش خود و احترام به خود .
«خود شکوفایی» : توانایی درک ظرفیت های بالقوه خود، انجام فعالیت هایی متناسب با توانایی خود، تلاش برای انجام فعالیت و لذت بردن از آن.
«استقلال»: توانایی مدیریت افکار و اعمال خود، و آزاد بودن از تمایلات هیجانی .
«همدلی» : توانایی آگاهی و درک احساسات دیگران و ارزش دادن به آنها .
«مسؤولیت پذیری اجتماعی» : توانایی ابراز خود به عنوان یک عضو دارای حس همکاری، مؤثر و سازنده در گروه.
«روابط بین فردی» : توانایی ایجاد و حفظ روابط رضایت بخش متقابل که به وسیلۀ نزدیکی عاطفی ، صمیمیت، ابراز محبت و دریافت محبت ایجاد و ادامه می یابد.
«واقع گرایی» : توانایی سنجش هماهنگی، بین تجربه هیجانی تجربه و واقعیت.
«انعطاف پذیری » : توانایی سازگار کردن افکار و رفتار با تغییرات محیط وموقعیت ها.
«حل مسأله » : توانایی تشخیص و تعریف مشکلات، و به همان خوبی، تولید و اجرای راه حل های مؤثر و بالقوه.
«تحمل فشار روانی » : توانایی مقاومت کردن در برابر موقعیت های فشار آور و هیجانات قوی، بدون جازدن، و رویارویی فعال ومثبت با منبع فشار .
«کنترل تکانش» : توانایی مقاومت در برابر عوامل تنیدگی، سایق ها یا تجارب و کاهش آن ها، و توانایی کنترل هیجانات خود.
«خوش بینی» : توانایی نگاه زیرکانه و مثبت به زندگی، تقویت نگرش های مثبت، حتی درمواجهه با ناملایمات، بدبختی ها و احساسات منفی .
«شادمانی» : توانایی احساس خوشبختی در زندگی، لذت بردن از خود و دیگران، داشتن احساسات مثبت، صریح، مفرح و شوخ طبعانه.
3-5-3 نحوۀ نمره گذاری
از آنجا که گزینه ها بر روی یک طیف 5 درجه ای لیکرت تنظیم شده اند نمره گذاری از 5 به یک (کاملاً موافقم 5 و کاملاً مخالفم1) و در بعضی سؤالات با محتوای منفی یا معکوس-که درجدول شماره 6 با علامت × مشخص شده اند- از یک به 5 ( کاملاً موافقم 1 و کاملاً مخالفم5) انجام می شود. نمرۀ کل هر مقیاس برابر با مجموع نمرات هر یک از سؤالات آن مقیاس و نمره کل آزمون برابر با مجموع نمرات 15 مقیاس می باشد. کسب امتیاز بیشتر در این آزمون، نشانگر موفقیت بیشتر فرد در مقیاس مورد نظر یا در کل آزمون و برعکس می باشد . مثلاً کسب امتیاز بالاتر در مقیاس خود ابرازی، نشان دهندۀ خود ابرازی بیشتر در فرد است و با توجه به این که جواب سوالهای لیکرت 5 درجه ای و از 1 به 5 است حداقل نمره 90 و حداکثر0 45 می باشد.

4-1- تحلیل توصیفی داده ها …………………………………………………… 90

فصل پنجم: نتیجه گیری و پیشنهادات

5-1- بحث و نتیجه گیری ………………………………………………………… 96
5-2- محدودیت های پژوهش ……………………………………………………. 98
5-3- پیشنهادات …………………………………………………………………… 98
منابع و مآخذ ………………………………………………………………………. 99
منابع فارسی ………………………………………………………………………. 100
منابع انگلیسی ……………………………………………………………………. 102
پیوست ها ………………………………………………………………………….107

Abstract:

The present study the effects of emotional intelligence on reducing dependence on high school female students in Tehran mobile. Research hypotheses include : 1- promotion of emotional intelligence to reduce dependence on high school students to be mobile. 2- After a month of training impact on reducing dependence on mobile phones will continue to promote emotional intelligence. Emotional Intelligence Questionnaire survey instrument Bar – On Mobile dependence test, Young said. The sample group consisted of nineteen girls, all high school students in Tehran. This study is correlational and regression based on assumptions and using the results obtained. 1- Emotional Intelligence Training upgrade to reduce dependence on high school students to be mobile. 2- After a month of training impact on reducing dependence on mobile phones will continue to promote emotional intelligenceبلافاصله بعد از پرداخت به ایمیلی که در مرحله بعد وارد میکنید ارسال میشود.


فایل pdf غیر قابل ویرایش

قیمت25000تومان

خرید فایل word

قیمت35000تومان

.