مقدمه

یکی از راههاي مقابله با افزایش مصرف بنزین استفاده از وسایل نقلیه اي است که از موارد دیگر به عنوان سوخت استفاده می نمایند.در همین راستا در جهان فعالیت هایی انجام شده و خودروهاي سواري با سوخت گازوئیل ،خودروهاي هیبریدي، خودروهاي خورشیدي، خودروهایی با انرژي باتري و دیگر خودرو ها با سوخت هاي متنوع تولید شده است[2].یکی از انواع خودروهاي سواري که در سالهاي اخیر مورد توجه قرار گرفته خودروهاي دیزلی است که چون این سوخت سنگین تر از بنزین می باشد فرایند هاي فرآوري آن آسان تر و در نتیجه ارزانتر خواهد بود.اگر در پالایش گازوئیل دقت شود و میزان نا خالصی هاي آن مخصوصا فسفر و گوگرد در حد استاندارد هاي جهانی قرار بگیرد از نظر آلودگی نیز در سطح پایین تري از بنزین قرار دارد از این رو از گازوئیل به عنوان سوخت سبز نیز نام می برند.کشور ما نیز براي اینکه در این صنعت از کشورهاي پیشرفته عقب نماند فعالیت هایی انجام داده و این فعالیت ها همچنان ادامه دارد[4].تمام تلاش متخصصین داخلی بر این است که هر چه سریعتر این نوع اتومبیل سواري را به مرحله تولید انبوه برسانند.از این رو تحقیقات در مورد این نوع موتورها مدتی است که در کشور آغاز شده است.در این سمینار به بررسی یکی از قطعات مهم موتور یعنی سرسیلندر پرداخته شده و تاثیرات تغییر سوخت بر روي آن بطور کلی بررسی شده است.تاثیر جزء به جزء فشار و دماي محفظه احتراق که به دلیل جایگزینی سوخت گازوئیل تغییر می نماید عنوان پروژه اي است که در امتداد همین سمینار در آینده انجام خواهد شد.

فهرست مطالب                       

چکیده

مقدمه

برای دانلود رایگان قسمت های بیشتراز فایل به انتهای مطلب مراجعه کنید

فصل اول            

  چنانچه بلوك سیلندر یک موتور را به تنهایی دیده باشید. متوجه شده اید که قسمت فوقانی آن باز بوده و پیستونها در درون سیلندرها قابل دیدن می باشند. در ضمن سوراخ هایی در بدنه موتور وجود دارد (بدنه موتورهاي بلوك سیلندر است) که انتهاي آنها باز است. براي تکمیل شدن ساختار بلوك سیلندر به سرسیلندر نیاز است.

1-1-2 ریشه لغوي
این ترکیب دو کلمه اي براي بیان یک قطعه از موتور بکار می رود. لیکن از دو کلمه »سر« و »سیلندر« تشکیل شده است و به معناي قطعه اي است که بر قسمت فوقانی سیلندر موتور نصب می گردد.
1-1-3 تاریخچه
اصولا هر موتور احتراقی براي تبدیل انرژي سوخت به انرژي مکانیکی حداقل به یک سیلندر نیاز دارد (اعم از موتورهاي احتراق داخلی یا موتورهاي احتراق خارجی) حتی قبل از سال 1700 میلادي موتورهایی ساخته شده بودند که داراي سیلندر بودند. لیکن اولین کاربرد واقعی و عملی سیلندر بااختراع اولین موتور بخار توسط جیمز وات در سال 1769 اتفاق افتاد. او یک موتور بخار ساخته بود که از یک سیلندر و یک پیستون و یک چرخ طیار تشکیل شده بود. از آن تاریخ تا به امروز هر موتور احتراقی که ساخته شده است. در ساختمان خود قسمت سیلندر را داشته است. لیکن شکل ، اندازه ، نحوه قرارگیري و آرایش سیلندرها و تعداد آنها در بلوك سیلندر با توجه به قدرت مورد نیاز و اندازه موتور متفاوت بوده است.
1-1-4 تعریف
سرسیلندر در پوشی است که با بلوك سیلندر تشکیل اطاق احتراق را می دهد و شکل آن تابع ساختمان سیلندر بوده و چنانچه از نوع خنک کننده با آب باشد داراي مجاري آب و در غیر این صورت داراي شیارهاي خنک کننده با هوا می باشد. سرسیلندر با پیچ و مهره به بلوك سیلندر متصل می شود در کف سرسیلندر به تعداد سیلندر ها گودي وجود دارد که اطاق احتراق نام دارد.روي سرسیلندر داخل هر اطاق احتراق سوراخی براي قرار دادن شمع وجود دارد[13].
در موتور هاي هشت سیلندر (v) شکل دو سر سیلندر وجود دارد که هر کدام مخصوص یکی از ردیف هاي سیلندر می باشد.
بر خلاف قطعه موتور, سیلندر تحت تاثیر نیروي اصطکاك واقع نمی شود ولی در عوض در معرض حرارت بیشتري قرار می گیرد چون اتاق احتراق در سر سیلندر واقع شده است و حرارت حاصل از احتراق به سر سیلندر بیشتر می رسد[3].
به علت فوق در بعضی مواقع سر سیلندر آلومینیم به کار می رود.در مقابل مشخصه مفید آلومینیم داراي ضریب انبساط حرارتی بیشتري نسبت به چدن است.
آلومینیوم قابلیت هدایت حرارتش بیشتر از چدن است[6]. بین سیلندر و سرسیلندر یک واشر مخصوص نسوز به نام واشر سر سیلندر براي جلوگیري از فرار گاز هاي تحت فشار و مخلوط شدن گاز ها آب یا روغن اغلب از ورقه هاي نازك یا مسی ساخته می شود.
سرسیلندر معمولا یکپارچه و یا اگر طول موتور زیاد و یا سنگین باشد چند تکه ریخته شده و سپس سطوح لازم را تراشیده و صیقل داده و بشکل مورد نظر در می آورد[3].

 • -1 سرسیلندر 3

          1-1 -1 دید کلی                                                                                                   3

          1-1 -2 ریشه لغوي                                                                                                3

          1-1 -3 تاریخچه                                                                                                   3

          1-1 -4 تعریف                                                                                                     4

 • -2 انواع سرسیلندر                                 5

         1-2 -1 جنس سرسیلندر                                                                                          5

                 1-2-1-1 سرسیلندر چدنی                                                                                  5

                 1-2-1-2 سرسیلندر هاي آلومینیومی یا آلیاژهاي آن                                                      6

      1 -3 ترکیب سرسیلندر                                                                                              6

 • -4 قسمت هاي مختلف سرسیلندر                                             6

          1-4 -1 محفظه احتراق                                                                                            6

         1-4 -2 محل بسته شدن شمع ها                                                                                7

          1-4 -3 سوپاپ و متعلقات آن                                                                                    7

                  1-4-3-1 سوپاپ                                                                                               7

                 1-4-3-2 سیت یا نشیمنگاه سوپاپ                                                                         8

                 1-4-3-3 گیت یا گاید یا راهنماي سوپاپ                                                                  8

                  1-4-3-4 فنر                                                                                                  8

                 1-4-3-5 دیگر قسمت ها                                                                                    8

          1-4 -4 کانال هاي آب                                                                                            8

          1-4 -5 کانال هاي روغن                                                                                          8

          1-4 -6 هوزینگ آب                                                                                               9

          1-4 -7 پولک آب                                                                                                   9

      1 -5 طرز کار                                                                                                         9

      1 -6 کاربرد                                                                                                           9

 • -7 عیوب فنی سرسیلندر                                       9

          1-7 -1 ترك خوردگی                                                                                          10

          1-7 -2 تاب دیدگی                                                                                              10

                 1-7-2-1 علل تاب برداشتن سرسیلندر                                                              10

                 1-7-2-2 علائم تاب برداشتگی سرسیلندر                                                          10

         1-7 -3 کربن گرفتن محفظه احتراق                                                                     10

 • -8 واشر سرسیلندر                                                11

         1-8 -1 جنس واشر سرسیلندر                                                                            12

         1-8 -2 وظیفه واشر سرسیلندر                                                                           12

1

        فصل دوم     

  آلومینیم فلزي است به رنگ سفید نقره اي با نقطه ذوب 658 با علامت اختصاري آلومینیم و داراي وزن مخصوص7/2 که در مقایسه با قلع 1/7 فولاد 8/7 مس9/8 طلا 3/19سبک محسوب می شود. آلومینیم بعد از فولاد تقریبا پر مصرف ترین فلز است و حجم تولید آن بیشتر از حجم تولید کلیه فلزات غیر آهنی است. آلومینیم و آلیاژ هاي آن نقش تعیین کننده اي در وضعیت معاصر دارند[6].
مجموعه ویژگی هاي خاص این فلز بسیار نادر و غیر قابل جایگزینی است. عمده خواص آلومینیم به شرح زیر است:
1. آلومینیم سبک است به طوري که یک متر مربع از ورق آلومینیم به ضخامت یک میلی متر 7/2 کیلو گرم وزن دارد.وزن چنین ورقی از جنس فولاد 8/7 کیلو گرم و از جنس مس 9/8 کیلو گرم است. سبک بودن آلومینیم سبب شده با وجود بالا بودن قیمت یک کیوگرم آن در مقایسه با فولاد رقیب مناسبی در مقابل آن محسوب می شود.
جرثقیل ها پلها اجزاء کشتی ها وسایر ساختمان هاي بزرگ از جنس این فلز را می توان در محل کارخانه ساخت و به آسانی به محل مونتاژ حمل کرد.
2. آلومینیم را می توان به آسانی شکل داد و روي آن کار کرد. چکش کاري (فورجینگ)، فشار کاري (اکستروژن)، چین دادن، شیار دار کردن، لبه دادن، حک کردن، خم کاري، پرداخت و حتی فورج تا ضخامت هاي 004/0 این فلز امکان پذیر است.
3. آلومینیم از نظر حرارتی و الکتریکی هادي بسیار خوبی است قابلیت هدایت حرارتی آن چهار برابر فولاد است. یک کیلوگرم آلومینیم خالص در مقایسه با همان وزن مس می تواند 2 برابر انرژي الکتریکی حمل کند و به همین دلیل وزن هادي هاي آلومینیم در حدود نصف هادي هاي مس است.
4. آلومینیم استحکام بالایی دارد و برخی از آلیاژهاي آلومینیم از خطر استحکام قابل مقایسه با فولاد هاي ساختمانی می باشد.
5. آلومینیم در مقابل خوردگی هوا وبسیاري از مواد شیمیایی مقاوم است.
6. روي سطوح آلومینیم می توان به منظور تزئین یا افزایش مقاومت ساییدگی به شیوه هاي مختلف کار کرد.
7. آلومینیم را می توان از طریق کلیه روشهاي معمولی جوشکاري، لحیم کاري، چسب کاري وپرچکاري به هم اتصال دارد.
8. آلومینیم خطري براي سلامتی ندارد و براي انسان و حیوان مضر نیست لذا از آلومینیم براي بسته بندي مواد مصرفی و خوراکی استفاده می شود.
9. ریخته گري آلومینیم همراه با Mg ،Siو Cu به عنوان عناصر آلیاژي در قالبهاي ماسه ایی فلزي و تحت فشار آسان است[17].
در کل آلومینیم به دلیل خواص بر جسته اي چون مقاومت به خوردگی هدایت الکتریکی شکل پذیري استحکام جلاي مناسب و زیبا سبکی وزن و تنوع محصولات آلیاژي ان کاربرد بسیار گسترده اي در صنایع مختلف دارد که مورد اشاره قرار می گیرد.
استفاده از آلومینیم در سازه ها عمر آنها را تقریبا نا محدود می نماید .پروفیل ها و ورق هایی که در ساخت پنجره ها در و سقف ساختمان هاي اداري مدارس و بیمارستان ها و غیره به کار می روند نمونه اي از صدها مورد مصرف آلومینیم به عنوان مصالح کار بردي در ساختمان است. در رابطه با صنایع بسته بندي در زمینه هاي غذایی و دارویی این فلز پوشش حفاظتی قابل اطمینانی می باشد[1]. خواص و موارد استفاده آلومینیم بی شمار و تقریبا نا محدود است اما نکته مهم مقرون به صرفه بودن بازیافت قراضه و ضایعات آلومینیم به فلز آلومینیم است.انرژي لازم براي تهیه آلومینیم از بوکسیت است. بنابراین آلومینیم فلز مهمی است که بدون آن دنیاي صنعتی امروز غیر قابل تصور بوده و این گویاي نقش تعیین کننده و استراتژیک این فلز است.در این زمان که بشر به شدت نگران استفاده نا معقول از منابع مواد خام و انرژي است همه این منابع باید در راهی به کار گرفته شوند که از نظر اقتصادي و سیاسی معقول باشد.به ویژه آنکه زمان درازي تا تمام شدن معادن شناخته شده این مواد باقی نمانده است.در هر حال به کار گیري فرایند هاي صحیح در تولید قطعه و محصولات آلومینیم شرط اولیه و اصلی براي رسیدن به خصوصیات ویژه این فلز است.

 • -1 بررسی وضعیت فلز آلومینیم                                                      13
 • -2 طبقه بندي آلومینیم و محصولات آن                                      15

         2-2 -1 محصولات اصلی آلومینیم                                                                        15

                  2-2-1-1 شمش                                                                                       15

                  2-2-1-2 تختال                                                                                       15

                 2-2-1-3 شمشال                                                                                     15

         2-2 -2 محصولات جانبی الومینیوم                                                                       15

 • -3 عناصر آلیاژي                                                          16

          2-3 -1 سیلیسیم                                                                                           16

          2-3 -2 مس                                                                                                16

          2-3 -3 منیزیم                                                                                             17

          2-3 -4 آهن                                                                                                17

          2-3 -5 نیکل                                                                                               17

 • -4 آنواع آلیاژهاي الومینیم                               17

          2-4 -1 آلیاژهاي کارپذیر آلومینیم                                                                       17

         2-4 -2 آلیاژهاي ریختگی آلومینیم                                                                       21

 • -5 تقسیم بندي آلیاژهاي ریختگی الومینیم                                     21

          2-5 -1 آلیاژهاي Al-Si                           ا                                                         22

     2 -6 حالت هاي سختی و عملیات حرارتی آلیاژهاي آلومینیم                                            26

 • -7 انواع نامگذاري آلیاژهاي الومینیم                                   28

2

    فصل سوم

   بعد از پیشرفت طراحی و تولید موتور در جهان کم کم قطعات آلومینیمی جاي قطعات چدنی
را در موتور اتومبیل گرفته اند. یکی از قطعاتی که مدتی است از آلومینیم و آلیاژهاي آن ساخته می شود سرسیلندر می باشد، که دلایل این جایگزینی در فصل اول به طور کامل بیان شد. همکنون در داخل کشور براي تولید سرسیلندر موتورهاي بنزینی، از آلیاژ Al-Si-Cu با درصد هاي مختلف Cu و Si استفاده می شود در حقیقت از گروههاي آلیاژهاي ریختگی380 براي تولید این قطعه مهم و حساس موتور استفاده می شود. بطور مثال:
از آلیاژ Al-Si5-Cu3 براي تولید سرسیلندر موتورهاي TU3 سوار شده برروي تیپ هاي مختلف 206 (تیپ هاي2، 3 و 4) استفاده می شود. ار آلیاژ Al-Si8-Cu3 براي تولید سرسیلندر موتور هاي OHV ،OHVG در پیکان استفاده می شود. از آلیاژ Al-Si9-Cu3 براي تولید سرسیلندر موتور هايEF7 در سمند استفاده می شود. آلیاژ هاي مختلف این گروه را به همراه درصد هاي مختلف عناصر آلیاژي آن می توان در جدول 3-1 مشاهده کنیم . اما دلیل اینکه از این آلیاژ براي تولید سرسیلندر استفاده می نمایند چیست ؟
براي روشن شدن این موضوع مزایاي این گروه آلیاژي را از نظر می گذرانیم. این گروه آلیاژي ( گروه380 ) که یکی از پر کاربردترین گروه هاي آلیاژي آلومینیم می باشد داراي مزایاي زیر می باشد:
1. خواص مکانیکی مطلوب از ویژگی هاي بارز این گروه می باشد.
مثلا استحکام بالایی دارند و داراي کیفیت ماشینکاري خوبی می باشند .
2. این گروه به آسانی در قالبهاي ماسه ایی ، دائمی (فلزي) و ریخته گري تحت فشار قابلیت ریخته گري دارند.
از معایب این گروه آلیاژي می توان به موارد زیر اشاره نمود:
1. وجود مس در آلیاژ دوتایی Al-Si باعث کاهش انعطاف پذیري آلیاژ می شود
2. وجود مس در آلیاژ دوتایی Al-Si باعث کاهش سیالیت آلیاژ خواهد شد
3. قطعات تولیدي این گروه قابلیت کار در دماي خیلی زیاد را ندارند
4. مقاومت خوردگی بالایی ندارند پس در قطعاتی که تماس مداوم با آب دارند نمی توانند بکار بروند
5. مقاومت به سایش بالایی ندارند پس در موارد سایشی کاربرد خاصی نخواهند داشت و اگر هم استفاده شوند طول عمر بالایی نخواهند داشت[6].
3-1-1 موارد مصرف آلیاژ گروه Al-Si-Cu
بطور کلی آلیاژ هاي Al-Si-Cu براي بسیاري از موارد مصرفی که براي آلیاژهاي دوتایی Al-Si ذکر می شود ولی احتیاج به استحکام بالاتري دارد استفاده می گردد. در ارتباط با قطعات مورد استفاده در ساخت موتور خودرو ها (البته برخی کاربرد هاي آن ) می توان به موارد زیر اشاره کرد:آلیاژ مورد استفاده در ساخت قطعات دایکستی نظیر انواع پوسته ها ( پوسته کلاچ ، پوسته گیر بکس و بلوك هاي معمولی سیلندر ) و انواع در پوش ها ( در پوش سرسیلندر ، در پوش میل لنگ و سینی ها ) با شکل پیچیده و ابعاد بزرگ از آلیاژ هاي خانواده 380 تولید می گردند1[و6].چرا این آلیاژ براي سرسیلندر مناسب می باشد ؟
یک آلیاژ مناسب براي سرسیلندر باید خواص زیر را دارا باشد :
1. قابلیت انتقال حرارت بالایی داشته باشند تا بتوانند به راحتی دماي موتور را کاهش دهند تا راندمان موتور از این طریق بالا رود .
2. استحکام بالایی داشته باشد و بتواند فشار هاي ضربه احتراق را به خوبی تحمل نماید .
3. از آنجایی که سرسیلندر یک قطعه تقریبا پیچیده با کانالها و حفرات بسیار است ( براي عبور آب و روغن ) باید آلیاژ مورد استفاده براي تولید آن قابلیت ریخته گري بالایی داشته باشد
4. قابلیت ماشینکاري یکی از ویژگی هایی است که باید آلیاژ سرسیلندر آن را دارا باشد .

سطح حد مذاب آلیاژ سه تایی Al-Si-Mg

سطح حد مذاب آلیاژ سه تایی Al-Si-Mg

                                                                                       

 • -1 آلیاژهاي سرسیلندر             30

          3-1 -1 موارد مصرف آلیاژ گروه Al-Si-Cu                                               ا                31

     3 -2 سیستم سه گانه آلومینیم                                                                             34

                    3-2-2-1 آلیاژ 356A                                                               ا                   38

                 3-2-2-2 آلیاژ 357A                                          ا                                        39

                 3-2-2-3 مزایاي این گروه آلیاژي                                                                    40

                 3-2-2-4 معایب این گروه آلیاژي                                                                    41

                  3-2-2-5 موارد مصرف                                                                                41

      3 -3 بررسی سیستم سه گانه Al-Si-Mg                                                   ا                42

       فصل چهارم

متعاقب بحران هاي انرژي و زیست محیطی به وجود آمده در ارتباط با آلودگی خودروها، بیشتر کشورهاي دنیا بویژه در اروپا و امریکا، با هدف وضع قوانین سختگیرانه مصرف سوخت و کاهش آلودگی هوا خودروسازان را در زمینه طراحی موتور هاي مناسب مجبور به تکاپو کرده اند. این تلاش ها در مسیرهاي زیر پررنگ بوده است:
الف – بهینه سازي موتورهاي فعلی از لحاظ سوخت و بهسوزي ب- استفاده از سوخت هاي جایگزین (هیدروژن، گاز طبیعی، الکل و …) پ- ارتقاي موتورهایی که مورد استقبال کمی قرار گرفته اند (موتورهاي دیزل).
ت- طراحی و ساخت موتورهاي هیبریدي و ارتقاي آنها
رودلف دیزل در سال 1892 (یعنی 16 سال پس از اختراع موتورهاي بنزینی) ایده توسعه موتور دیزل را بنا نهاد. هدف او از این ایده، ساخت موتوري با راندمان بالاتر نسبت به موتورهاي بنزینی آن زمان بود که راندمان مناسبی نداشتند. امروزه موتورهاي دیزلی در تمام رده خودروها اعم از سواري و سنگین بکار می روند[23].
موتورهاي دیزلی و بنزینی عمده ترین انواع موتورهاي درونسوز بوده و در سطحی وسیع مورد استفاده قرار می گیرند. امروزه موتورهاي دیزل که از آنها به عنوان خودروهاي سبز یاد می شود، پیشرفت فراوانی کرده اند. به طوري که این نوع خودروها افزون بر 50 درصد از خودروهاي اروپا را دربرمی گیرند. این فصل ، شرح مختصري است از این نوع موتورها در مقایسه با موتورهاي بنزینی.
موتورهاي چهار زمانه درونسوز اعم از موتور بنزینی و دیزلی، چهار مرحله را در هر چرخه پشت سر می گذارندکه عبارتند از:
1. مکش: به داخل کشیدن هوا یا مخلوطی قابل احتراق در سیلندر
2. تراکم: متراکم ساختن مخلوط وارده به سیلندر توسط پیستون
3. احتراق یا انفجار: شعله ور ساختن مخلوط متراکم شده، انبساط گازهاي سوخته شده و تولید قدرت
4. تخلیه: خروج پسماند احتراق

8

      4 -1 موتورهاي دیزل سواري                                                                                47

     4 -2 اختلاف عمده بین موتورهاي بنزینی و دیزلی                                                        50

      4 -2-1 چرا موتورهاي دیزلی در جابجایی مسافران در شهر به عنوان سواري استفاده   نمیشوند؟       51

 -3 اصول ترمودینامیکی موتور دیزل                                                     52

         4-3 -1 چرخه هاي ترمودینامیکی ایده آل                                                               52

         4-3 -2 چرخه هاي ترمودینامیکی واقعی                                                                55

         4-3 -3 برترهاي موتور دیزل به موتور بنزینی از نظر ترمودینامیکی                                   57

      4 -4 بیان آمار در مورد موتور دیزل                                                                          58

     4 -5 تغییر جنس آلیاژ سرسیلندر در موتور هاي دیزلی                                                   59

      4 -6 گازوئیل و بنزین                                                                                         60

           4-6-1 ترکیب شیمیایی                                                                                   60

           4-6-2 چگالی (دانسیته)                                                                                   60

          4-6-3 ارزش حرارتی                                                                                      61

 • -7 بررسی محصولات احتراق و تاثیر آن بر خوردگی سرسیلندر                             62

        4 -7-1 تاثیر درجه حرارت بر میزان گازهاي خروجی                                                   62

           4-7 -2 بررسی محصولات NOxدر موتورهاي بنزینی                                                   63

         4-7 -3 بررسی محصولات NOx در موتورهاي گازوئیلی                                                 63

          4-7 -4 رسوبات محفظه احتراق                                                                           64

         4-7 -5 بررسی خوردگی سرسیلندر با توجه به رسوبات و گازهاي خروجی                           64

         4-7 -6 تاثیر عناصر آلیاژي Cu,Mg بر میزان خوردگی                                                 65

    4 -8 بررسی فشار ناشی از احتراق و میزان تاثیر پذیري سرسیلندر از این فشار                          68

4

برای دانلود رایگان قسمت های بیشتراز فایل به انتهای مطلب مراجعه کنید

     فهرست جداول

 • -1 سیستم نامگذاري آلیاژهاي کارپذیر آلومینیم                        20

    2 -2 برخی از خواص مکانیکی و موارد مصرف بعضی از آلیاژهاي آلومینیم کارشده                       21

     2 -3 سیستم نامگذاري AA آلیاژهاي ریختگی آلومینیم                                                   21

     2 -4 خواص مکانیکی و مشخصه هاي ریخته گري برخی آلیاژهاي ریختگی آلومینیم                    23

     2 -5 ترکیب شیمیایی اسمی آلیاژهاي ریختگی آلومینیم                                                   24

 • -6 استانداردهاي مختلف آلیاژهاي ریختگی آلومینیم                     29                                                                                                                                   
 • -1 درصد هاي مختلف عناصر آلیاژي گروه Al-Si-Cu ا             32
 • -2 درصد هاي مختلف عناصر آلیاژي گروه Al-Si-Mg ا                36

     3 -3 درصد عناصر در آلیاژ 356A                                      ا                                        38

      3 -4 خواص مکانیکی آلیاژ 356A                                            ا                                 38

      3 -5 درصد عناصر آلیاژي 357A                                              ا                                39

      3 -6 خواص مکانیکی آلیاژ 357A                                               ا                              39

     3 -7 حد حلالیت Mg2Si در آلومینیم                                                                      45                                                                                    

 • -1 دانسیته بنزین و گازوئیل                             61
 • -3 ارزش حرارتی بنزین و گازوئیل                          61

     4 -4 ارزش حرارتی بنزین و گازوئیل در واحد حجم                                                         62

     فهرست شکل ها

       فصل اول

      1 -1 سرسیلندر                                                                                                  5

      1 -2 اجزاي مختلف سرسیلندر                                                                                  7

      1 -3 واشر سرسیلندر                                                                                           11

       فصل سوم

     3 -1 سطح حد مذاب سیستم Al-Si-Mg                               ا                                    42

     3 -2 سطح حد حلالیت ناحیه پر آلومینیم در آلیاژ Al-Si-Mg                    ا                       43

 • -3 مقطع شبه دوگانه نمودار تعادلی Al-Mg2Siا                                             43

       فصل چهارم                                                                                                                                  

 • -1 مرحله مکش در موتور دیزل                                                            48

       4 -2مرحله تراکم در موتور دیزل                                                                              48

      4 -3 مرحله انفجار یا احتراق در موتور دیزل                                                                 48

      4 -4 مرحله تخلیه در موتور دیزل                                                                             48

      4 -5 تصویري از یک موتور دیزل                                                                              52

      4 -6 چرخه ترمودینامیکی اتو                                                                                 53

      4 -7 چرخه ترمودینامیکی دیزل                                                                              54

     4 -8 دیاگرام فشار – حجم واقعی                                                                             56

      4 -9 مقایسه سوخت دیزل در اروپا وامریکا                                                                   58

      4 -10 درصد NO و 2NO                                 ا                                                    63

      4 -11 دیاگرام پوربه پایداري آلومینیم                                                                        65

      4 -12 رابطه بین حرارت و زمان                                                                               66

Abstract
The invention relates to internal combustion engine especially diesel engines, and more particularly to in provements in cylinders for use in such engines. Sd more particularly. the invention relates to cylinders of the type wherein the head of the cylinder has a firs passage for admission of air into the combustion cham ber and a second passage for evacuation of combustion.
Alternations that produce by fuel changed are altering in pressure, heat and pressure in heating productions, which any of these cases will affect in proper alloy choosing. Then alloy that used in head cylinder generation must have stood new usage conditions. In this direct European company AVL introduce alloy AL-7Si-Mg for generation of more important part in car engine. In fact alloys A356 and A357 have contemplated for this usage. This alloy has better conditions from alloys 319 and 318. Having more strength in room temperature, more heat transferring are superiorities of this alloy from previous alloys. By the way in this alloy corrosion in corroding place is minimum because of very low amount of CU. Totally alloy A356 is more suitable for new conditions.


 


مقطع کارشناسی ارشد

بلافاصاله بعد از پرداخت به ایمیلی که در مرحله بعد وارد میکنید ارسال میشود.


فایل pdf غیر قابل ویرایش

قیمت25000تومان

 

فایل pdf همراه با فایل word

قیمت35000تومان