انتخاب صفحه

مقدمه

محیط زیست مجموعه بسیار عظیم و در هم پیچیده ایی از اجزا و عوامل فعال گوناگونی است که بر اثر روند و تکامل تدریجی موجودات زنده و اجزای سازنده سطح زمین شکل گرفته است. این مجموعه که از آب و هوا و انرژی و حیات زیستی و غیره تشکیل شده است طبیعت و کلیه موجودات زنده را در برگرفته و ضمن تاثیر فعالیت های انسان از آنها متاثر شی شود.نگارشی گذرا بر وضعیت محیط زیست جهان در دو دهه گذشته نشان می دهد که نه فقط اثرات مخرب انسانی بر محیط زیست کاهش نیافته بلکه مسائل حاد و بغرنج جدیدی مانند آلودگی شدید جو,کاهش تنوع زیستی, پارگی لایه اوزن, پدیده گلخانه ای و گرم شدن کره زمین افزایش سطح آب اقیانوس ها تغییرات شدید اقلیمی و اثرات مختلف و متعدد برو نموده است.صنعت و صنعتی شدن یکی از فعالیت های مهم است که سبب ارتقاء رفاه عمومی جامعه خواهد شد به ویژه در مناطق محروم به لحاظ اقتصادی,کشاورزی,بازرگانی و خدمات.فرآیندهای صنعتی به نحو بلاتغییر موجب تبدیل مواد خام و منابع به محصولات وی شود و ددر رهگذار این فرآیندها, ضایعاتی به صورت انرژی و ماده ایجاد می گردد که اگر این ضایعات به شگلی مناسب مدیریت نشود و به محیط زیست تخلیه گردند ممکن است به مواد آلاینده تبدیل شوند.لذا با عنایت به موارد فوق ضروریست که پیامدهای زیست محیطی طرح های صنعتی مورد بررسی اولیه قرار داده شوند.

box]
برای دانلود رایگان قسمت های بیشتراز فایل به انتهای مطلب مراجعه کنید

[/box]

فهرست مطالب

چکیده…………………………………………………………………………… 1
استخراج و آماده سازی بوکسیت : …………………………………………2
تولید Al2O3خالص:…………………………………………………………… 3
مقدمه ……………………………………………………………………………5
اهداف و منافع ارزیابی اثرات زیست محیطی………………………………..6
قوانین مقررات مرتبط با پروژه های ارزیابی در ایران: ………………………..8

فصل اول

تولید آلومینیوم از پودر آلومینا به ظرفیت 110 هزار تن در سال در طرح گنجانده شده است که بومی سازی صنعت تکنولوژی آلومینیوم و رهایی از وابستگی و از طرف دیگر افزایش بهره وری مجتمع آلومینای جاجرم از اعداف اصلی طرح می باشد.
 کاهش وابستگی به واردات به افزایش میزان تولید
 افزایش سطح اشتغال در منظقه
 استفاده از توانمدی و دانش پیمانکاران و مشاوران داخلی
 بهره مندی از سود حاصله و افزایش درآمد ملی کشور
علت انتخاب جاجرم برای اجرای طرح
مکان یابی منطقی واحد های صنعتی یکی از عوامل اساسی کارایی تولید است. سرشت ویژه هر صنعت,جنبه های فنی و فن شناختی, نوع و خصوصیات مواد خام , توانایی حمل و نقل , ویژگی های طبیعی و جوی و امکانات اقتصادی از جمله عوامل موثری هستند که در مکان یابی طرح ها مورد بررسی قرار می گیرند. ار این رابطه عوامل تعیین کننده ذیل به عنوان مؤثرترین و اصلی ترین معیارها در انتخاب محل طرح مورد نظر می باشند:
1. مواد اولیه
در صنایعی که وزن محصول نهایی کسری از وزن مواد اولیه را تشکیل می دهد, انتخاب مکان و دسترسی آسان به مواد اولیه بیش از هر عاول دیگر تاثیر گذار است.
2. بازار مصرف
نزدیکی بازار در صنایعی که همبستگی تام و تمام با بازار مصرف دارند , نقش اساسی در تعیین مکان این گونه طرح ها ایفا می کنند.

3. شبکه حمل و نقل
دسترسی به شبکه های مناسب حمل و نقل به منظور تسهیل در تامین مواد اولیه مورد نیاز و انتقال محصول به بازار, موجب کاهش هرینه های حمل و نقل خواهد شد. بنابراین دسترسی به خطوط رته آهن و راه شوسه از فاکتورهای تاثیر گذار در انتخاب طرح می باشد.

4. انرژی
نردیک بودن به شبکه های تامین انرژی از دیگر عواملی است که در انتخاب محل طرح نقش اساسی دارد.
5. نیروی انساسی
امکان جذب نیروی اتسانی کارآمد و ماهر می بایست در انتخاب محل مورد توجه خاص قرارگیرد.
6. شرایط آب و هوا
مکان هایی که رطوبت شدید , سرما و یخبندان و عوامل نامطلوب دارند مشکلات زیادی را برای صنایع فراهم می نمایند.
گزینه های مکانی دیگر نیز جهت احداث واحدآلومینیوم قابل طرح بوده است معذالک انتخاب محل مجتمع جاجرم به منظور اجرای این طرح و در رابطه با معیارهای فوق از مزیت های ویژه ای برخودار است که اهم آن ها عبارتند از :
• صرفه جویی در هرینه های حمل و نقل آلومینا
از آنجا که برای تولید هر تن آلومینیووم حدود دو تن آلومینا مصرف می شود.برای احداث یک واحد با ظرفیت تقریبی 35 هزار تن سالانه مقدار تقریبی 70 هزار تن آلومینا مورد نیاز می باشد که بخشی از تولید واحد آلومینای جاجرم را شامل می گردد. همجوار بودت واحد تولید آلومینیوم با کارخانه تولید آلومینای مورد نیاز , موجب صرفه جویی در زمینه حمل و کاهش قیمت تمام شده می گردد. بنابراین احداث واحد تولید آلومینیوم در محل واحد تولید آلومینای جاجرم از چنان اهمیتی برخوردار است که سایر مسائل و پارامترها را تحت الشعاع خود قرار داده و لذا به انتخاب این مکان ارجحیت می بخشد.
عدم نیاز به تاسیات و تجهیزات نگهداری آلومینا
کارخانع آلومینای جاجرم دارای دو مخزن بزرگ ذخیره آلومینا است. ظرفیت هر یک از این مخازن برابر 11هزارتن می باشد.این مخازن را می توان به عنوان انبار اصلی ذخیره آلومینا برای واحد تولید آلومینیوم نیز تلقی نمود و تنها به احداث یک مخزن کوچک ذخیره روزانه در جوار تجهیزات کنترل آلودگی بسنده کرد و این موضوع نیز در انتخاب مکان با توجه به سهولت دسترسی به مواد اولیه تاثیرگذاربوده است.
• استفاده از زمین-تاسیسات زیربنایی و سایر امکانات
عدم نیاز به انجام هزینه های خرید, تسطیح و محصور کردن زمین و ایجاد جاده دسترسی به آن موجب صرفه جویی در بخش عمده ای از هزینه های این طرح می گردد. هم چنین امکان استفاده از مازاد گاز موجود,سیستم آب رسانی , نهار خوری, دفاتر و انبارها و کارگاه ها موجب کاهش چشمگیر هزینه های سرمایه گذاری شده که برانتخاب مکان طرح اهمیت خواهد داشت.
چکیده غیر فنی……………………………………………………………….. 9
هدف از اجرای پروژه و لزوم انجام آن ……………………………………..: 10.

فصل دوم 

از اهداف اصلی طرح بومی سازی صنعت آلومینیوم و رهایی از وابستگی و از طرف دیگر افزایش بهره وری در مجتمع آلومینای جاجرم می باشد. نزدیک بودن به مواد اولیه و امکانات موجود در مجتمع آلومینا از جمله امکانات و تاسیسات زیر بنایی , نیروهای مازاد انسانی , زمین و تجهیزات نگهداری از مزیت های اجرای این پروژه می باشد. انتقال مواد اولیه بوکسیت از معادن دیگر به منظور تامین مواد اولیه تولید آلومینیوم و امکان استفاده از این بوکسیت ها نیز جا یگاه خاص خود را در این طرح خواهد داشت بنابراین با عنایت به موارد فوق و نظر به نیاز کشور به تولید آلومینیوم و با توجه به امکانات موجود در محل اجرای طرح در جاجرم به شرح ذیل ضرورت اجرای آن قابل توجیه می باشد.
تشریح پروژه………………………………………………………………….. 18

فصل سوم

بر اساس تهیه نقشه های توپوگرافی دقیق تر از سایت,پلان تسطیح و خاکبرداری در محدوده سایت مشخص میشود نتایج مطالعات اولیه نشان میدهد که مقدار خاکبرداری حدود 750000متر مکعب و مقدار خاکریزی حدود 850000 متر مکعب خواهد بود.
2. جانمایی سالن احیا وانبار جامع
محوطه اصلی سایت شامل دو منطقه سایت صنعتی و سایت غیر صنعتی می باشد.
الف) منطقه صنعتی
این قسمت محوطه تولیدی و شامل واحد های زیر است:
 پست برق 400kv
شامل : ترانسفورماتورهای کاهنده رکتی فایرها و ترانس هایی تا 6/6 کیلو وات
 دیگ های احیای آلومینیوم
 سیستم کنترل آلودگی ( (FTP- سیستم جذب خشک
 کربن های سالن احیا
 سالن آند گذاری
 کوره های ذوب آلومینیوم و قالب ریزی آلومینیوم مذاب
 سیلو های FTP
 برج خنک کننده
 کمپرسورها

ب ) منطقه غیر صنعتی
این قسمت شامل تاسیسات و ساختمان های رفاهی به شرح زیر است :
 انبار
 تصیفه خانه فاضلاب
 برج نگهبانی
 پست برق
 آزمایشگاه
 اتاق کنترل
 ساختمان اداری
 پارکینگ
 تعمیرگاه
 نمازخانه
ج ) محوطه سازی , دیوار کشی و تسطیح
1. عملیات خاکی و شیب بندی محوطه
قبل از شروع عملیات ساختمانی, قشر سطحز خاک با ضخامت حدود 50 سانتی متر که حاوی بوته های مرتعی بوده است برداشته و با رساندن رطوبت به میزان مناسب با غلطک کوبیده می شود سپس عملیات تسطیح بستر خاک ریزها با گریدر انجام شده و با پخش خاک , آب پاشی , تسطیح و کوبیدن قشرهای خاک ریزی, تراکم خاکریزها را به 100 درصد می رسانند. برداشت خاک در کل محوطه و تسطیح آن با توجه به مسطح بودن تقریبی محدوده سایت و حجم کلی عملیات خاکی به صورتی انجا م می گیرد تا شیب مناسبی به دست آید.

2. محوطه سازی
محوطه سازی شامل محوطه های بتنی, شنی, آسفالت و محوطه فضای سبز حدود 50000 متر مربع برآورد می شود.

3. جاده های داخلی
احداث جاده های به عرض مناسب جهت تردد در داخل سایت پیش بینی شده است. کلیه مسائل مرتبط با حمل و نقل داخلی کارگاهی و خیابان کشی در طرح به صورت یک شبکه حلقه ای دیده شده است. جاده های اصلی به عرضن 7متر و جاده های فرعی و رمپ ها 5/4 متر است شیب هم حداکثر 5 درصد خواهد بود.

4. دفع آب های سطحی و زهکشی سایت
جهت جلوگیری از ورود روان آب ها به سایت با توجه به شیب زمین می توان کانالی که قابلیت ایجاد زهکش سلیت و نیز کانال جمع آوری آب باران و روان آب را داشته باشد پیش بینی نمود با این عمل از جاری شدن جریان های سطحی به داخل محوطه سایت که منجر به آلودگی روان آب خواهد شد جلوگیری می شود.

مراحل آماده سازی و اقدامات زیربنایی……………………………………. 23
مراحل آماده سازی زمین,ساخت,احداث ونصب تجهیزات………………… 24

فصل چهارم

آلودگی هوا
در فاز آماده سازی و ساخت آلاینده های تولید شده عمدتا مربوط به تسطیح احتمالی و خاک برداری جهت آماده سازی زمین و احداث ساختمان ها می باشد. کلیه این فرآیند منجر به جابه جایی خاک و انتشار ذرات در محیط زیست منطقه می گردد و این نوع فعالیت مقطعی و کوتاه مدت است. تردد ماشین آلات از دیگر عوامل آلاینده هوای منطقه است. دود خروجی از اگزوز وسایل نقلیه به عنوان عامل آلودگی هوا محسوب می گردد. معذالک به دلیل محدودیت ماشین آلات و مقطعی بودن آن ها تاثیر چندانی بر کیفیت هوای منطقه نخواهد داشت. با رعا یت سرعت مجاز حرکت خودروها که با علائم ترافیکی مشخص شده و بارگیری تا حد ظرفیت مجاز از شدت آلودگی هوا کاسته می شود.
در فاز های ساخت و ساز و بهره برداری از پروژه آلودگی هایی از فرایند مجتمع نیز ایجاد می شود که هر چند سیستم های کنترلی و فیلتراسیون وجد دارد معذالک در هنگام تعمییرات اضطراری ممکن است ایجاد که میزان آن ها کم و از حد مجاز بیشتر نمی باشد. جهت تعیین میزان آلودگی ناشی از منابع آلاینده هوا و انتشارات ذرات اندازه گیری خروجی دودکش ها و آنالیز استانداردهای هوای پاک مجتمع آلومینا انجام گردید.

آلودگی صوتی
در این فاز عملیات ساختمانی مختلف و پراکنده ای انجام می شود مانند شمع کوبی , فونداسیون و حمل و نقل مواد اولیه و مصالح و منابع قراضه که موجب افزایش میزان صدا در محل اجرای طرح خواهد شد. این افزایش صدا در نزدیکی منبع بیشتر با کاهش از منبع به نسبت عکس مجذور فاصله شدت صدا کاهش می یابد.
آلاینده ها و پسماندهای پروژه در فاز ساخت و ساز ………………………31

فصل پنجم

ایمنی به معنی شرایط و یا حالت در امان بودن از صدمه, جراحات یا ضایعات می باشد که وجود آن دلالت برنبود ریسک خطر بوده و نبود آن به مرگ نقض عضو و جراحت و از دست دادن سلامتی و یا مال و دارایی شود. خطرات ناشی از کار از نظر عملکرد و پیامد به دو دستخ تقسیم می شوند :
گروه اول ) آن هایی که منجر به جراحت بدنی و و یا حتی منجر به مرگ می شود.
گروه دوم ) آن هایی هستند که باعث ایجاد مریضی و بیماری می گردند.
اولی به نام حادثه و دومی به اسم بیماری حرفع ای نامیده می شود. حوادث به آسانی و تقریبا بلافاصله قابل تشخیص هستند. ولی بیماری های حرفه ایی به آهستگی و به مرور زمان آثار خود را نشان می دهند. حوادث نه فقط باعث وارد شدن حراحت به افراد می شود بلکه باعث ضایعاتی مختلفی از جمله آسیب رساندن به اموال و دارایی, تجهیزات و ماشین آلات و اتلاف وقت, کاهش راندمان, کاهش کیفیت کار, دوباره کاری و اثر منفی روانی روی کارگران می شود.

خطرات , سوانح و عدم ایمنی مرتبط با طرح……………………………….. 36

فصل ششم

به منظور بررسی اثرات فعالیت های هر پروژه شناسایی و تشریح دقیق اطلاعات وضع موجود اهمیت زیادی دارد و اساس بررسی و پیش بینی اثرات و ارزیابی زیست محیطی پروژه را تشکیل می دهد. در این بخش از گزارش وضع موجود محیط زیست در محل اجرا بلا فصل و نفوذ زیست محیطی در قالب سه محیط فیزیکی _شیمیایی _اکولوژیک _بیولوژیک _اجتماعی _اقتصادی و فرهنگی مورد مطالعه و بررسی قرار داده شده است.
تعیین محدوده مطالعاتی و نمایش آن روی نقشه
اولین گام جهت شناخت دقیق نحوه و میزان تاثیر گزاری فعالیت های هر پروژه تعیین محدوده مطالعاتی است.
به منظور تشریح دقیق موجودی محیط زیست و تعیین اثرات زیست محیطی احداث واحد تولید شمش آلومینیوم جاجرم محدوده هایی تحت عنوان، محل اجرای طرح، محدوده بلافصل و محدوده نفوذ زیست محیطی تعریف گردید و آثار مستقیم و غیر مستقیم فعالیت های ساختمانی و بهره برداری پروژه بر محیط های فیزیکی _شیمیایی اکولوژیک مشخص شد.تعیین شعاع مطالعاتی و نیز حوزه جغرافیای اثرات زیست محیطی یکی از موارد مهم در کاهش هزینه ها ،شناسایی دقیق پیامدها ،جلوگیری از ابهامات است. معمولا مطالعات در محدوده تعریف شده متمرکز است شناسایی فعالیت ها اقدام موثری در تعیین محدوده کار و عمق مطالعات محسوب می شود.محدوده مکانی مطالعات ارزیابی اثرات زیست محیطی به شرح زیر تعیین و مورد عمل قرار گرفته است.

تشریح وضعیت محیط زیست در محل احداث …………………………………..49
پروژه واحد تولید آلومینیوم جاجرم………………………………………………… 49
تعیین محدوده مطالعاتی و نمایش آن روی نقشه……………………………… 50

box]
برای دانلود رایگان قسمت های بیشتراز فایل به انتهای مطلب مراجعه کنید

[/box]

فصل هفتم 
فصل هشتم 

شیوه های پیشگیری, کاهش و کنترل…………………………………………. 99
مدیریت و پایش زیست محیطی پروژه :………………………………………… 100
کیفیت هوا………………………………………………………………………….. 113
کمیت و کیفیت آب های زیر زمینی………………………………………………. 113
بافت و ساختار خاک………………………………………………………………… 114
منابع…………………………………………………………………………………… 118  مقطع کارشناسی ارشد

بلافاصله بعد از پرداخت به ایمیلی که در مرحله بعد وارد میکنید ارسال میشود.


فایل pdf غیر قابل ویرایش

قیمت25000تومان

خرید فایل word

قیمت35000تومان