انتخاب صفحه

فهرست مطالب

فصل اول: کلیات

1-1- مقدمه
اضافه کردن بتن تازه به روی لایه‌ی بتن قدیمی یک روش معمولی برای تعمیر یا تقویت سازه است. تعمیر بتن شامل حذف بتن ضعیف و جایگزینی آن با بتن جدید است، و یکی از اساسی ترین فاکتورهای این عمل وجود مقاومت اتصال خوب بین بتن اضافه شده و سطح قدیمی در طول عمر مفید سازه است. وقتی عمل تعمیر انجام می شود فاکتور های زیادی از جمله زبری سطح ،وجود ترک های ریز، تراکم بتن و عمل‌آوری آن و همچنین تفاوت در مشخصات مصالح از جمله مدول الاستیسیته، حرکات گرمایی و خزش در مقاومت و توزیع تنش موثرند. این سیستم را می‌توان شامل سه فاز سطح اولیه بتن،بتن اضافه شده ومحیط اتصال در نظر گرفت. منظور از محیط اتصال صفحه‌ی اتصال و اطراف آن است. این محیط باید توانایی مقابله در برابر تنش های وارده را داشته باشد . این محیط معمولا با اضافه کردن یک عامل چسبنده یا افزایش زبری و گاهی هر دوی ان ها خواهند بود. هر چند این روش ها تجربی اند و کارایی عامل چسبنده هنوز اثبات نشده است. از نتیجه‌ی این مطالعه طراحان می‌توانند مقاومت بتن مورد استفاده برای اتصال ،نوع زبری ایجاد شده و مقاومت طراحی را برای یک طراحی اقتصادی انتخاب کنند.

1-2- عوامل چسبنده:
یکی از عوامل چسبنده‌ی مورد نظر در این پایان نامه اپوکسی است. رزین‌های اپوکسی با ایجاد حرارت داخلی عمل‌آوری می‌شوند. این سیستم‌ها شامل دو بخش رزین و سخت‌کننده هستند که پس از اختلاط با یکدیگر فعال شده و سخت می‌شوند.
رزین‌های اپوکسی در سطوحی مانند استایروفوم، چوب قرمز، چوب‌های سخت، بعضی سطوح پلاستیکی و سطوح فلزی و بتنی می‌توانند استفاده شوند. رزین‌های اپوکسی مقاومت خمشی، برشی و کششی مناسبی دارند، از جذب آب بسیار پایین و سختی بسیار زیادی برخوردارند و زمان گیرش بین 5 تا 7 روز دارند.
رزین‌های اپوکسی، پریپلیمرهای با وزن مولکولی کم یا پلیمرهایی با وزن مولکولی بالا هستند که معمولاً حداقل دارای 2 بخش مجزا (شکل1-1) که باید ابیدا ترکیب و سپس استفاده شوند، هستند. این دو بخش معمولاً از گروه گلیسیدیل یا اکسایرن هستند. بخش وسیعی از اپوکسی‌ها در صنایع تولید می‌شوند و مواد خام آن‌ها از مشتقات نفت بدست می‌آید. مانند دیگر مواد پلیمری که با حرارت عمل‌آوری می‌شوند, ترکیب درجه های مختلف رزین‌های اپوکسی یا اضافه کردن افزودنی، مواد پلاستیکی یا فیلرها برای رسیدن به پروسه یا نتیجه‌ی نهایی مطلوب و یا برای کاهش هزینه‌ی تولید یک امر معمولی است. به این عملیات دست‌کاری در فرمول نیز می‌گویند که به طور رایج در کارخانجات تولید اپوکسی در ایران انجام می‌شود.
1-2-1-1- انواع اپوکسی ]12[
نوع 1) برای موارد غیر باربر برای اتصال بتن سخت شده به بتن سخت شده یا مصالح دیگر
نوع 2) برای موارد غیر باربر برای اتصال بتن تازه به بتن سخت شده
نوع 3) برای اتصال مصالح ضدلغزش به بتن سخت شده و به عنوان اتصال‌دهنده در بتن اپوکسی که در سطوح تحت بار ترافیکی (گرما یا حرکات مکانیکی) مورد استفاده قرار می‌گیرند.
نوع 4) برای موارد باربر برای اتصال بتن سخت شده به بتن سخت شده یا مصالح دیگر
نوع 5) برای موارد باربر برای اتصال بتن تازه به بتن سخت شده
نوع 6) برای اتصال و پوشش مقاطع پیش‌ساخته یا پیش‌تنیده و برای اتصال قطعه قطعه وقتی پیش کشیدگی موقتی انجام می‌گیرد.
نوع 7) برای پوشش غیرباربر قطعات المان پیش ساخته وقتی پس‌کشیدگی موقتی در اتصال قطعه به قطعه اعمال نشده است.

سرنگ اپوکسی

سرنگ اپوکسی

1-1- مقدمه……………………………………………………………………. 2
1-2- عوامل چسبنده………………………………………………………… 2
1-2-1- اپوکسی……………………………………………………………… 2
1-2-1-1- انواع اپوکسی……………………………………………………… 3
1-2-1-2- درجه……………………………………………………………….. 4
1-2-1-3- کلاس‌های اپوکسی……………………………………………… 4
1-2-2- لاتکس………………………………………………………………. 5
1-2-2-1- انواع لاتکس…………………………………………………….. 6
1-3- تعمیر سازه های بتنی………………………………………………. 6
1-3-1- انواع تعمیر بتنی…………………………………………………. 6
1-3-1-1- تعمیر ترک…………………………………………………….. 6
1-3-1-2- تعمیرات اساسی بتن………………………………………… 7
1-3-2- اهمیت اتصال در تعمیر بتن……………………………………… 8
1-3-3- توصیف مقاومت اتصال…………………………………………… 8
1-3-4- فاکتورهای مهم تاثیر گذار در اتصال……………………………. 8
1-3-5- فاکتورهای ثانویه تاثیر گذار در اتصال…………………………. 13
1-3-6- فاکتورهای دیگری که در مقاومت اتصال موثرند…………….. 12
1-4- شیوه‌های آزمایش برای ارزیابی مقاومت اتصال………………. 11
1-4-1- آزمایش برش مایل…………………………………………….. 14
1-4-2- مشکلات شیوه‌ی برش مایل………………………………… 14
1-5- اهداف پژوهش…………………………………………………. 17
1-6- ساختار پایان‌نامه………………………………………………. 18

برای دانلود رایگان قسمت های بیشتراز فایل به انتهای مطلب مراجعه کنید

فصل دوم: مروری بر پژوهش های پیشین

تعدادی تحقیق بر روی اتصال مصالح روی سطح بتنی با استفاده از چسب انتشار یافته است. به هر صورت نتایجی که محققین مختلف می¬گیرند همیشه یکسان نیست. علاوه بر آن به¬دلیل تعدد عواملی که در مقاومت چسبندگی مؤثرند، نمی¬توان نتایج به¬دست آمده را تعمیم داد.
– باتوجه به کار گارباکز چسبندگی مصالح اصلاحی بستگی به میزان زبری سطح بتن، وجود میکروترک و مشخصات مصالح استفاده شده برای اصلاح بتن دارد. مؤلفین بر افزایش لزوم استفاده از یک لایه چسبنده با توجه به تعدد عوامل تأثیرگذار تأکید می¬کنند]7[.
– کلبلند و لانگ نتیجه گرفتند هدف اصلی استفاده از یک لایه چسبنده به¬وجود آوردن یک پل چسبندگی بین مصالح اصلاحی و سطح بتن اولیه است ]8[.
– تالبوت گفته است که استفاده از یک ماده چسبنده اختلاف نتایج را حداقل می¬کند]9[.
– در شرایط مربوط به مشخصات ماده چسبنده ایمنز گفته است که ماده چسبنده نباید به راحتی توسط سوراخ¬های ریز موجود در سطح بتن جذب شده و با هردو سطح بتن و مصالح اصلاحی مطابقت داشته باشد. این مؤلف سه نوع اصلی مواد چسبنده را که به¬طور رایج استفاده می¬شوند محلول پایه¬سیمان، اپوکسی، لاتکس معرفی می¬کند]5[.
– آوستین گزارش می¬دهد که بااستفاده از یک ماده چسبنده می-توان به مقدار قابل توجهی چسبندگی سطح بتن و مصالح اصلاحی را افزایش دهد. هرچند استفاده نادرست از آن می¬توان به مقدار قابل توجهی کاهش مقاومت نسبت به حالتی که از چسب استفاده نمی¬شود را داشته باشد]6[.
– ایمنز اشاره می¬کند که قرارگیری مستقیم سطح بتنی با مصالح اصلاحی می¬تواند مقاومت کافی را ایجاد نماید، درحالی-که استفاده از ماده چسبنده اپوکسی باعث ایجاد یک مرز بخار می¬شود که درنتیجه¬ی آن شکست سطح چسبنده حاصل می-گردد]5[.
– ساوسییر و پیگن نتیجه گرفتند که ریختن بتن جدید به¬طور مستقیم روی بتن قبلی بهتر از استفاده از محلول سیمان با نسبت آب به سیمان زیاد باعنوان لایه چسبنده بود]4[.
-پرز و مورنسی با اندازه¬گیری لیزری میزان زبری سطوح بتنی که با روش¬های مختلف زبر شده¬اند نتیجه گرفتند که برای رسیدن به یک رفتار یک¬پارچه باید تأثیر چسب حداقل شده و سطح مقدار مشخصی از زبری را داشته باشد. هنگامی که میزان زبری از سطح مشخصی بیش¬تر شود، ریسک شکست حداقل شده و به رفتار یک¬پارچه¬تری می¬رسند.
بسیاری از مؤلفین معتقدند که جت آبی و سند بلاست بهترین آمادگی سطح را ایجاد می¬کنند. اما برخلاف این نتیجه¬¬گیری تالبوت با اشاره به تحقیق فلت بیان می¬کند که سند پلاست نتایج ضعیفی را منجر شده که دلیل آن تأثیر پولیش¬مانند این نتکنیک است هرچند نتایج تحقیق خود تالبوت افزایش چشم-گیر مقاومت در استفاده از این روش بوده است]9[.
– ساوسییر و پیگن اشاره کردند که عملکرد چسب در سطوح صیقل داده شده بهتر است]4[.
– کلیلند و لانگ با استفاده از قلم¬زنی اسیدی سعی در افزایش زبری سطح بتن داشته¬اند اما نتوانستند از پاک شدن باقی¬مانده¬ها اطمینان حاصل کنند]8[.
– در رابطه با ازقبل خیس کردن سطح بتن نظرهای مختلفی برای فراهم آوردن بهترین شرایط وجود دارد. کمیته¬ی AASHTO-AGC-ARTBA به¬جز در روزهای خشک و گرم تابستان یک سطح خشک را توصیه می¬کند. درحالی که مؤسسه استاندارد کانادا توصیه می¬کند 24 ساعت قبل از ریختن بتن جدید سطح خیس شود]4[.
– ایمنز وجود رابطه قوی میان رطوبت سطح بتن برای ریختن بتن تازه و مقاومت را تأکید می¬کند. به¬طوری که خشکی زیاد موجب جذب آب بیش از حد از مصالح اصلاحی شده درحالی که رطوبت زیاد موجب پر شدن حفره¬ها و عدم جذب مصالح اصلاحی از طریق فضاهای خالی می¬شود و بهترین حالت را سطح خشک با زیرلایه¬ی مرطوب توصیه می¬کند]5[.
– موسسه‌ی ملی راه سوییس توصیه می¬کند که بتن قدیمی را برای 48 ساعت خیس کرده اما در هنگام بتن¬ریزی سطح خشک داشته باشد]11[.
– خولیو بیان می¬کند، با افزایش مقاومت فشاری بتن¬های قدیم و جدید مقاومت برشی بیشتر می¬شود]10[.

2-2- آزمایشات و نتایج آنها
2-2-1- آزمایش انجام شده توسط خولیو ،برانو و سیلوا و نتایج به¬دست آمده]1[
برای محاسبه¬ی مقاومت برشی از آزمایش برش مایل استفاده شده که به گفته¬ی بسیاری از مؤلفان حساس به زبری است. ابعاد نمونه¬ها که با اره تحت زاویه 60 درجه از افق از وسط نصف شده¬اند، انتخاب شده¬اند. برای هر حالت 5 نمونه برای محاسبه مقاومت برشی و 6 نمونه برای محاسبه مقاومت فشاری بتن مورد استفاده ساخته شده¬اند. تمام پارامترهایی که می¬توانستند که در مقاومت چسب مؤثر باشند، به¬جز زبری سطح ثابت نگه داشته شده¬اند:
a) مخلوط بتن زیرلایه
b) مخلوط بتن اضافه شده
c) سن هر دو
d) دما و رطوبت محیط
e) روش استفاده شده برای پاک کردن سطح واصل
f) شرایط رطوبتی سطح واصل
g) نوع و ضخامت فاصله¬های زمانی برای آماده¬سازی و ریختن عامل چسبنده
I) نوع آزمایش برای اندازه¬گیری مقاومت برشی.
آزمایش¬های مقدماتی برای اندازه¬گیری پارامترهای زیر انجام شده طرح اختلاط بتن زیرلایه و بتن اضافه شده و هم¬چنین سن آن¬ها، برای جلوگیری از شکست یک¬پارچه طرح اختلاط یکسانی برای هردو بتن زیرلایه و بتن اضافه شده درنظر گرفته شده. هرچند این¬کار هرگز در عمل اتفاق نمی¬افتد. برای وجود تغییرات خزشی بتن سن بتن¬ها به¬ترتیب 112 و 28 روز انتخاب شد.

2-1- تحقیقات گذشته…………………………………………….. 20
2-2- آزمایشات و نتایج آنها……………………………………….. 22
2-2-1- آزمایش انجام شده توسط silva، brano و Julio و نتایج بدست آمده ………………………………………………………………………22
2-2-2- تاثیر زبری سطح بتن در اتصال ملات اصلاح شده‌ی پلیمری, bachrian lubis ا………………………………………………………………………25
2-2-3- آیشا، رامسوندار و هارون……………………………….. 27
2-2-4- آزمایش به فر نیا، جان نثاری و مشرف………………. 28

فصل سوم: مصالح مصرفی، نحوه‌ی آماده‌سازی و روش انجام آزمایش

در این فصل نحوه‌ی انجام آزمایش در ASTM و توضیحات کارگاهی ACI ،آزمایش‌های انجام شده ‌(مدول نرمی ،مقاومت فشاری، آزمایش برش مایل) و همچنین نحوه‌ی آماده‌سازی نمونه‌ها(سند بلاست ،سوراخ شده با مته ،خش دار با برس فلزی و صاف) و چگونگی انجام آزمایش توضیح داده شده است.

3-2- مصالح مصرفی
در این پایان‌نامه از سیمان تیپ دو, چسب‌های اپوکسی نوع 4، اپوکسی نوع 5 و لاتکس از کارخانجات نامیکاران، آبادگران، بتن شیمی خاتم و طراحان بتن (شکل 3-1) استفاده شده است.

مدول نرمی ماسه
مدول نرمی عدد منفردی است که از نتایج آزمایش دانه‌بندی ماسه بدست می‌آید و برابر است با مجموع درصدهای تجمعی مانده روی الک نمره‌ی 100 و الک‌های بالای آن تقسیم برصد. این عدد نشان‌دهنده‌ی متوسط اندازه‌ی دانه‌های ماسه است به طوری که مدول نرمی کم نشان‌دهنده‌ی ریزدانه بودن ماسه و مدول نرمی زیاد نشان‌دهنده‌ی درشت دانه بودن ماسه است. استاندارد ASTM-C33 تصریح کرده است که مدول نرمی ماسه مورد استفاده برای ساخت بتن باید 3/2 تا 1/3 باشد.
برای انجام این آزمایش از دپوی مصالح ماسه kg4 برداشته و آن را کاملاً مخلوط می‌کنیم.
سپس میزان آن را به مقدار kg1 کاهش می‌دهیم. برای این کار از روش کوارتز یا چهار -دو استفاده می‌کنیم. الک های 3/8″ و نمره های 4،8،16،30،50،100 و سینی را وزن کرده آن‌ها را روی دستگاه شیکر قرار می‌دهیم و پس از 10 دقیقه وزن مانده روی الک‌ها را محاسبه می‌کنیم.

چسب های تهیه شده

چسب های تهیه شده

3-1- مقدمه………………………………………………………………………. 30
3-2- مصالح مصرفی…………………………………………………………….. 30
3-3- آزمایش‌های انجام شده…………………………………………………. 29
3-3-1- آزمایش طرح اختلاط بتن………………………………………………. 29
3-3-1-1- مدول نرمی ماسه………………………………………………….. 31
3-3-1-2- آزمایش چگالی انبوهی شن……………………………………… 32
3-3-2- آزمایش برش مایل…………………………………………………….. 33
3-3-2-1- نکات انجام آزمایش برش مایل در ASTMا………………………… 33
3-3-2-1-1- لاتکس……………………………………………………………. 35
3-3-2-1-2- اپوکسی………………………………………………………… 37
3-3-2-2- نکات کارگاهی ACI ا……………………………………………….39
3-3-2-2-1- ACI 5031-92 ا……………………………………………………39
3-3-2-2-2- ACI 5032-92 ا…………………………………………………..41
3-3-2-2-3- ACI 5032R-92 ا…………………………………………………42
3-3-2-2-3-1- شرایط اعمال چسب……………………………………….. 42
3-3-2-2-3-2- ضوابط انتخاب چسب……………………………………….. 43
3-3-2-3- چگونگی انجام آزمایش…………………………………………… 43
3-3-2-3-1- تعداد نمونه‌های مورد نیاز……………………………………. 43
3-3-2-3-2- مراحل ساخت مقطع دست‌ساز……………………………. 45
3-3-2-3-3- مراحل ساخت نمونه‌های آزمایش…………………………. 47
3-3-2-3-4- روش آماده سازی سطح……………………………………. 50
3-3-2-3-4-1- سوراخ شده با مته……………………………………….. 50
3-3-2-3-4-2- خش دار با برس فلزی…………………………………….51
3-3-2-3-4-3-صاف……………………………………………………….. 52
3-3-2-3-4-4- سند پلاست…………………………………………….. 53
3-3-2-3-5- ساخت قالب تست برش مایل…………………………… 53
3-3-2-3-6- اعمال چسب………………………………………………. 54
3-3-2-3-7- عمل‌آوری………………………………………………….. 57
3-3-2-3-8- دستگاه مقاومت فشاری…………………………………. 60

فصل چهارم: نتایج آزمایش‌ها و بحث در مورد آنها

در این فصل ابتدا درباره‌ی روش‌ محاسبه‌ی مقاومت برشی از روی نتایج بدست آمده از آزمایش توضیح داده می‌شود. سپس نتایج آزمایش روی چسب‌های اپوکسی نوع 4، اپوکسی نوع 5 و لاتکس نوع 2، تهیه شده از شرکت های طراحان بتن پایدار، نامیکاران، آبادگران و بتن شیمی خاتم با استفاده از بتن با مقاومت‌های فشاری 20،30 و 40 مگاپاسکال، نمایش و مورد بحث و بررسی قرار می‌گیرد..
به دلیل تعداد زیاد آزمایش‌ها و بررسی عوامل مختلف، ابتدا نتایج مربوط به هر یک از شرکت ها و چسب‌های مورد استفاده به صورت جداگانه آورده می شود و در انتها با رسم نمودار هایی با کمک ارقام میانگین برای فراهم آوردن شرایطی برای مقایسه این امر صورت می گیرد .

4-2- روش محاسبه‌ی مقاومت برشی از نتایج آزمایش
با ساخت قالب نشان داده شده و قرارگیری آن در دستگاه مقاومت فشاری به دلیل زاویه‌ی قرارگیری نمونه‌ها مقابل یکدیگر در برابر زاویه‌ی فشار اعمال شده (60 درجه) می‌توان تنش برشی را از رابطه‌ی زیر محاسبه نمود.
در این رابطه نیروی فشاری اعمال شده از خروجی دستگاه بوده (شکل 4-1) اما مساحت برش باید اندازه گیری شود (شکل 4-2).

. محاسبه‌ی قطر هر نمونه

. محاسبه‌ی قطر هر نمونه

4-1- مقدمه………………………………………………………………. 63
4-2- روش محاسبه‌ی مقاومت برشی از نتایج آزمایش…………….. 64
4-3- شروع آزمایش…………………………………………………….. 64
4-3-1- تنظیمات دستگاه مقاومت فشاری………………………….. 64
4-3-1-1- سرعت اعمال بار…………………………………………… 64
4-3-1-2- تنظیم نوع قالب ………………………………………………64
4-3-2- مقاومت فشاری 28 روزه‌ی نمونه‌های بتنی برای بتن های سخت شده (بتن قدیم ) ……………………………………………………………………………64
4-3-2-1- مقاومت فشاری 28 روزه برای طرح اختلاط 20 MPa ا…..64
4-3-2-2- مقاومت فشاری 28 روزه برای طرح اختلاط 30 MPa ا….65
4-3-2-3- مقاومت فشاری 28 روزه برای طرح اختلاط 40 MPaا…… 65
4-4- نتایج……………………………………………………………… 65
4-4-1- نتایج آزمایش چسب‌های لاتکس, اپوکسی نوع 4 و اپوکسی نوع 5 شرکت طراحان بتن پایدار …………………………………………………………………65
4-4-1-1- Epoxy EA-222 عامل اتصال بتن سخت شده به بتن سخت شده……………………………………………………………………… 66
4-4-1-2- اپوکسی نوع 5 عامل اتصال بتن تازه به بتن سخت شده…………………………………………………………………….. 68
4-4-1-3- لاتکس……………………………………………………….. 68
4-4-2- نتایج آزمایش‌های چسب‌های لاتکس, اپوکسی نوع 4 و اپوکسی نوع 5 نامیکاران…………………………………………………………………. 72
4-4-2-1- Epoxy GE-2 عامل اتصال بتن سخت شده به بتن سخت شده…………………………………………………………………….. 72
4-4-2-2- Epoxy Dur 32 عامل اتصال بتن تازه به بتن سخت شده……………………………………………………………………. 75
4-4-2-3- لاتکس………………………………………………………. 78
4-4-3- نتایج آزمایش‌های چسب‌های لاتکس, اپوکسی نوع 4 و اپوکسی نوع 5 شرکت آبادگران…………………………………………………………………. 81
4-4-3-1- EM Epoxy Bond عامل اتصال بتن سخت شده به بتن سخت شده……………………………………………………………………. 81
4-4-3-2- Epoxy ABADUR P1 عامل اتصال بتن تازه به بتن سخت شده……………………………………………………………………. 85.
4-4-3-3- Latex، EM Bond ا…………………………………………..88
4-4-4- نتایج آزمایش‌های چسب لاتکس شرکت بتن شیمی خاتم 91
4-4-4-1- لاتکس …………………………………………………………91
4-4-5- نتایج آزمایش بتن تازه به بتن سخت شده بدون استفاده از عوامل چسبنده……………………………………………………………….. 95
4-5- نمودارها…………………………………………………………..98
4-5-1- نتایج آزمایشات بدون چسب با مقاومت‌های مختلف بتن. 98
4-5-2- نتایج آزمایشات نمونه‌های متصل شده با لاتکس …………99
4-5-3- نتایج آزمایشات نمونه‌های متصل شده با اپوکسی نوع 4 100
4-5-4- نتایج آزمایشات نمونه‌های متصل شده با اپوکسی نوع 5 101
4-5-5- بررسی تاثیر افزایش مقاومت بتن در مقاومت اتصال…… 102
4-6- نحوه‌ی شکست……………………………………………… 103

فصل پنجم: نتیجه گیری و ارائه پیشنهادات برای پژوهش های آینده

5-1- مقدمه………………………………………………………………….. 110
5-2- نتایج مطالعات آزمایشگاهی…………………………………………. 110
5-3- ارائه پیشنهادات برای پژوهش های آینده………………………….. 112
منابع………………………………………………………………………….. 113

Abstract
An experimental study was performed to evaluate the bond strength between two concrete layers cast at different ages, using different techniques for increasing the roughness of the substrate surface by domestic epoxy based and latex bonding agents. The specimens surfaces were prepeard by ¸wire brushing, sand-blasting, chipping with a light jackhammer, or were left as-cast frame work.
Furtheremore to compare their bond strength in case of no bonding agent another test was conducted to evaluate bond strength just by increasing roughness. In addition to that for evaluating the effect of the compression strength on the concrete ,20,30 and 40 MPa concrete specimens were used.
Tests were conducted as mentioned in ASTM C 882 and ASTM C 1042.
Analysis of the results indicate that increasing in compression streangth improved bonding streangth in case of no bonding agent. And increasing roughness does not improve bond strength if bonding agent is used.application of a bonding agent does improve bond strength if chosen carefully.بلافاصله بعد از پرداخت به ایمیلی که در مرحله بعد وارد میکنید ارسال میشود.


فایل pdf غیر قابل ویرایش

قیمت25000تومان

خرید فایل word

قیمت35000تومان