انتخاب صفحه

 عنوان مطلب

چکیده………………………………………………………………………………………. 1

برای دانلود رایگان قسمت های بیشتراز فایل به انتهای مطلب مراجعه کنید

فصل اول : کلیات و مقدمه

منطقه مورد مطالعه در با طول های جغرافیایی ׳15 52 تا ׳40 53 و عرض های جغرافیایی ׳50 35 تا ׳59 36 در جنوب و جنوب شرق شهرستان سوادکوه قرار دارد.شهرستان سوادکوه از شهرستان های استان مازندران است که با 2441 کیلومترمربع وسعت در قسمت جنوبی استان مازندران واقع شده است . این شهرستان در دامنه شمالی کوه های البرز مرکزی واقع شده که از شمال به شهرستان قائم شهر ، از جنوب به فیروزکوه ، از غرب به شهرستان بابل و از شرق به شهرستان ساری محدود می شود . از چهار شهر به نام های زیراب ، شیرگاه ،پل سفید و آلاشت و به همراه روستاهای اطراف آن ها تشکیل شده است و مرکز آن نیز شهر پل سفید می باشد. معدن فلورین پاچی- میانا در 39 کیلومتری شرق پل سفید که از نام دو روستای مجاور هم که در غرب معدن واقع شده اند گرفته شده، معدن کمر پشت در 12 کیلومتری جنوب شرقی پل سفید و در 2 کیلومتری شمال شرقی روستای کمرپشت و معدن شش رودبار نیز در 25 کیلومتری جنوب غرب آزادمهر و در شمال شرق و شرق روستای شش رودبار واقع شده اند.
1-2- مناطق مسکونی
روستاهایی که در اطراف معدن وجود دارند عبارتند از دوآب ،کمرپشت ،سرچلشک ،خرج ، بابکلا و کرمان . اکثر سکونتگاه ها و روستاهای مناطق کوهپایه ای و کوهستانی شهرستان در داخل این دره ها و یا دامنه ها واقع شده اند.
1-3- آب وهوا
در آب و هوای سوادکوه ، بیش از عوامل جهان اقلیمی است و از این حیث ، چه از نظر عوامل جغرافیایی و شرایط و موقعیت مناسبی را دارا می باشد . سوادکوه دارای آب و هوای معتدل کوهستانی می باشد و در تقسیم بندی آب و هوایی آن را در ردیف آب و هوای مدیترانه ای قرار می دهند زیرا تا اندازه زیادی تحت تاثیر بادهای غربی که منشا مدیترانه ای دارند می باشد . چنانچه قسمت غربی استان را در ردیف آب و هوای مدیترانه ای مرطوب و قسمت شرقی آن را در ردیف آب و هوای مدیترانه ای با یک دوره کوتاه خشکی قرار می دهند و سوادکوه به علت اینکه در قسمت های مرکزی و جنوبی استان مازندران و در منطقه کوهستانی و کوهپایه ای البرز مرکزی قرار دارد . از آب و هوای کوهستانی معتدل یا مدیترانه ای کوهستانی برخوردار می گردد و به طور کلی مجموعه ای از آب و هوای مدیترانه ای ، خزری و کوهستانی را به صورت تعدیل یافته و با هم در اینجا مشاهده می کنیم .

3 1-1- موقعیت جغرافیایی………………………………………………………………….3
4 1-2- مناطق مسکونی …………………………………………………………………….4
4 1-3- آب وهوا …………………………………………………………………………………4
4 1-4- کشاورزی و صنعت…………………………………………………………………..4
5 1-5- رودخانه ها………………………………………………………………………………5
6 1-6- پیشینه تحقیق …………………………………………………………………………6

 فصل دوم : زمین شناسی عمومی و ساختمانی

منطقه عمومی مورد مطالعه از لحاظ تقسیمات زمین ساختی ایران در زون البرز قرار می گیرد. سلسله جبال البرز خود جزئی از قسمت شمالی کوهزایی آلپ-هیمالیا در آسیای غربی به شمار می رود.این رشته کوه از شمال به بلوک فرو رفته کاسپین و از جنوب به فلات ایران مرکزی محدود می شود. زون البرز در طول امتداد خود اختصاصات چینه شناسی و تکنونیکی یکنواختی ندارد و به همین دلیل به واحد های مختلفی تقسیم می شود.
با توجه به گستردگی سلسله جبال البرز که از آذربایجان تا خراسان ادامه می یابد ، این واحد ساختمانی در تمام گستره خود از حیث چینه شناسی و زمین شناسی ساختمانی دارای اختصاصات یکسانی نمی باشد، به همین دلیل محققین، این رشته کوهها را از نظر زمین شناسی ساختمانی به واحد های مختلف زیر تقسیم بندی کرده اند.
الف)کپه داغ و البرز شرقی
الف-1) زوون کپه داغ
الف-2) البرز مرکزی
ب) البرز مرکزی
ب-1)زون گرگان رشت
ب-2) البرز مرکزی و جنوبی
ج)البرز غربی و آذربایجان
از نظر تقسیمات زمین ساختی این منطقه در زون البرز مرکزی قرار گرفته است. البرز مرکزی ،تحدب جنوبی دریای خزر را شامل می شود و از سمنان تا قزوین ادامه دارد.بخش شمالی این زون را البرز شمالی مینامند که واحد زمین شناسی جداگانه ای بوده و گاهی با نام زون گرگان-رشت از آن یاد می شود. بخش مرکزی البرز که زمین شناسی آن بهتر مطالعه شده است دارای ساختمان جداگانه بوده و غالبا با نام البرز مرکزی و جنوبی معرفی می شود.
سلسله جبال البرز در دامنه جنوبی خود نه تنها از نظر ساختمان زمین شناسی بلکه از نظر چینه شناسی نیز با ایران مرکزی شباهت دارد. در حالی که دامنه شمالی آن با دامنه های جنوبی دارای اختلافات فاحشی است، به طوریکه به عنوان مثال بیشتر بخش دامنه شمالی البرز عاری از وجود رسوبات پالئوسن و توف های سبز سبز ائوسن است. در الرز رسوبات دگرگون شده پرکامبرین در اطراف علم کوه، ناحیه تکاب و مغرب زنجان دیده شده است و در آنها توده های نفوذی گرانیت دوران و سنگهای آتشفشانی ریولیت های قره داش دیده می شود که آنها را به پر کامبرین پسین نسبت می دهند. پس از آن و در پالئوزوئیک در گوشه شمال غرب ایران به سنگهای دگرگونی ناشی از فاز کوهزایی کالدونین بر می خوریم که به وسیله ی رسوبات دونین سازند مولی پوشیده شده اند.رسوبات کربونیفر میانی و فوقانی در قسمت اعظم این زون دیده نمی شود ، در عوض توده های سینیتی مورو و جلفا و رسوبات آواری قرمز رنگ اوایل پرمین، احتمالاً نشان دهنده فاز کوهزایی هرسی نین هستند.
وجود رسوبات زغالسنگی لیاس در قسمت اعظم این بخش ، نشان دهنده حرکات تریاس میانی و بالا آمدگی زمین است.وجود عدسیهای بازالتی فرسوده(ملافیر) در داخل رسوبات تریاس بالایی و لیاس،احتمالاً تجدید فعالیت گسل ها و کشش پوسته قاره ای را پس از حرکات کمپرسیونی کیمرین پیشین نشان می دهد.

9 2-1- زمین شناسی عمومی منطقه سوادکوه ……………………………………………..9
11 2-2- چینه شناسی عمومی سواد کوه……………………………………………………..11
12 2-2-1- سازند کهر ……………………………………………………………………………….12
13 2-2-2- سازند باروت …………………………………………………………………………….13
2-2-3- سازند زایگو.ن……………………………………………………………………………… 13
13 2-2-4 سازند لالون………………………………………………………………………………13
2-2-5- سازند میلا…………………………………………………………………………………. 14
2-2-6- سازند جیرود:………………………………………………………………………………. 15
16 2-2-7- سازند آهک مبارک……………………………………………………………………….16
2-2-8- سازند روته………………………………………………………………………………….. 16
2-2-9- سازند الیکا………………………………………………………………………………….. 17
2-2-10- سازند شمشک…………………………………………………………………………. 18
2-2-11- سازند دلیچای……………………………………………………………………………. 19
2-2-12- سازند لار………………………………………………………………………………….. 20
2-2-13- سازند تیز کوه…………………………………………………………………………….. 20
2-3-زمین شناسی منطقه مورد مطالعه…………………………………………………………. 20
2-3-1- مطالعه زمین شناسی کانسار فلوریت پاچی- میانا…………………………………….. 24
2-3-1-1- چینه شناسی……………………………………………………………………………. 25
2-3-1-2- ماگماتیسم………………………………………………………………………………… 29
2-3-1-3- زمین شناسی ساختمانی و تکتونیک محلی……………………………………………31
2-3-1-4- چین خوردگی ……………………………………………………………………………….31
2-3-2- مطالعه زمین شناسی کانسار فلوریت کمرپشت…………………………………………. 32
2-3-2-1- زمین شناسی ساختمانی و تکتونیک……………………………………………………. 33

فصل سوم :کلیاتی از فلورین

مقدمه
فلورین مهمترین منبع تامین فلوئور در طبیعت است . این کانی در سیستم مکعبی متبلور می شود و می تواند عناصر نادر را در شبکه خود جای دهد، در طیف وسیعی از شرایط زمین شناسی بوجود می آید و در تمام شرایط رسوبی، آذرین و دگرگونی می تواند یافت شود.این کانی معمولاً با نهشته های مهم سرب ،روی و باریت همراه است و از این جهت اهمیت خاصی دارد. چراکه پی جویی و اکتشاف آن می تواند به کشف نهشته های مذکور نیز منجر شود.همچنین ضمن استخراج و پرعیار کردن این کانی و کانی های همراه نیز قابل استحصال است و این خود موجب با ارزش تر شدن نهشته های فلورین می شود. گاهی نیز وجود فلوئورین،خود موجب ارزشمندتر شدن نهشته های دیگر کانی ها می شود. از این رو بایستی در بررسی های فنی –اقتصادی نهشته های سرب، روی، باریت و فلورین به کانیهای همراه توجه خاصی مبذول داشت.زیرا این کانی ها ممکن است در اقتصادی شدن یک کانسار،تاثیر بسیاری داشته باشد.

3-1- مشخصات فلورین
3-1-1-تاریخچه
فلوئور الکترونگاتیوترین عنصر جدول تناوبی است و می تواند با سایر عناصر ترکیب شود.این ماده در انرژی اتمی و صنایع پیشرفته کاربرد زیادی دارد.یکی از مهمترین منابع عنصر فلوئور کانی اسپار بوده که از ترکیب این کانی با اسید سولفوریک،فلورید هیدروژن تولید می شود که ماده اولیه برای تولید ترکیبات فلوئور است.
مهمترین ترکیبات فلوئور،آلومینیوم تری فلوراید و کریولیت می باشند که در صنایع آلومینیوم سازی از اهمیت خاصی برخوردارند.آلومینیوم تری فلوراید،کریستال سفید رنگی است که به عنوان مکمل الکترولیت در صنایع تولید آلومینیوم مصرف فراوانی دارد. اسم فلورین و فلوئور اسپار از کلمه لاتین Fluere به معنی جریان یا فلاکس می باشد. در سال 1525 استفاده از فلوئور اسپار به عنوان فلاکس مطرح گردید.از سال 1546 به بعد معادن فلورین در حد اقتصادی مورد بهره برداری قرار گرفت قبل از این تاریخ تنها بلور های درشت فلورین به عنوان زینت و برای ساختن ظروف و مجسمه در برخی از کشورها معمول بوده است.در سال 1670 حکاکی بر روی شیشه بوسیله فلوئور اسپار ترکیب شده با اسید گزارش شد. مصرف هیدروژن فلوراید در تولید کلر و فلوئور و کربن ها به عنوان سرد کننده و نیز آلومینیوم فلوراید و کریولیت به عنوان کمک ذوب از سالهای 1930 شروع گردید.جنگ جهانی دوم باعث تحولات عظیمیدر زمینه تولید و مصرف هیدروژن در آلکیلاسیون و تولید سوخت هواپیما و در تولید اورانیوم هگزا فلوراید به عنوان تغلیظ کننده اورانیوم گردید.

35 3-1- مشخصات فلورین……………………………………………………………………………….35
35 3-1-1- تاریخچه…………………………………………………………………………………………35
36 3-1-2- مشخصات فردی………………………………………………………………………………36
37 3-1-2-1- مشخصات فیزیکی و مکانیکی……………………………………………………………..37
39 3-1-2-2- خواص شیمیایی کانی فلوئورین……………………………………………………………39
40 3-1-2-3- کانی شناسی فلورین……………………………………………………………………….40
42 3-1-2-4- انواع مختلف تیپهای کانی زایی فلورین ……………………………………………………42
44 3-1-2-5- موارد استفاده فلورین…………………………………………………………………………44
46 3-1-2-6- منابع و ذخایر فلورین در جهان…………………………………………………………………46
48 3-1-2-7- منابع و ذخایر فلورین ایران………………………………………………………………………48

 فصل چهارم : تحلیل و پردازش دانسته ها

مقدمه
تاکنون تحقیقات مختلفی راجع به ژنز و منشاء کانسارهای فلوریت البرز مرکزی ،از جمله آنها شش رودبار،کمر پشتو پاچی – میانا ارائه شده است که اظهار نظرهای مختلفی را در بر داشته است:
– قدیمی ترین نظریه بوسیله حسین عرفانی (1353) بیان شده است.وی درباره نحوه تشکیل کانسار فلوریت پاچی-میانا بر این اعتقاد است که کانی سازی در ادامه سیل کوچک آذرین تشکیل شده و با آن ارتباط مستقیم دارد.در مورد زمان تشکیل معتقد است که رگه جوانتر از سنگهای در برگیرنده خود یعنی آهک های دلیچای و لار است و تشکیلات معدنی را اپی ژنیتیک و معدن شدن را احتمالاً در دوران سوم می داند.امروزه مشخص شده است که کانی زائی فلوریت در درون سازند الیکا بوده نه در سنگهای کربناته دلیچای و لار (گرجی زاده 1374،شریعتمدار 1377)
– علیرضایی(1266) چینه شناسی مقایسه ای تریاس، در شرق البرز مرکزی را مورد توجه قرار داده و کانی سازی در کانسار پاچی-میانا را از انواع استراتابازرو متعلق به بخش فوقانی سازند الیکا می داند
نظرات مشابه دیگری نیز به وسیله افراد و مؤسسات دیگر ارائه شده است که اختلاف چندانی با نظرات بالا ندارد(گزارش معادن ایران 1364،مؤسه تحقیقات و کاربری مواد معدنی 1367،رجبی 1368)
4-1- ژنز و منشاء کانسار فلوریت پاچی میانا
در این پروژه، نتایج حاصل از مطالعات و بررسی های انجام شده را که از آن به عنوان (راهنمای ژنتیکی) نام می بریم ارائه می دهیم:
4-1-1-راهنمای ژنتیکی
4-1-1-1-عدم ارتباط کانی سازی با توده های نفوذی
در مطالعات زمین شناسی انجام شده در منطقه اطراف کانسار فلوریت پاچی-میانا،توده های آذرینی مشاهده شد که عده ای را بر آن داشت تا کانی سازی را به صورت اپیژنتیک به این توده آذرین ارتباط دهند.مطالعه صحرایی و پتروگرافی سنگهای آذرین منطقه نشان می دهد،سنگهای آذرینی که در منطقه معدنی پراکنده می باشند گدازه های ولکانیکی بوده و از نظر سن نسبی،اندک زمانی بعد از تشکیل سنگهای درونگیر معدن به وجود آمده اند.این سنگها در همه حالت به صورت هم شیب با لایه بندی سنگهای رسوبی می باشند.مطالعه پتروگرافی مقاطع نازک آنها بافت های پرفیری،اسفرولیتی و حفره ای را نمایان کرده است که خاص سنگهای ولکانیکی می باشد.اگرچه کانی سازی در فاصله نزدیکی با سنگهای آذرین منطقه قرار گرفته است ولی هیچ گونه کانی سازی در کنتاکت بلافصل سنگهای آذرین با سنگهای آهکی مشاهده نشده است.همچنین اثری از تغییرات هیدروترمال و کانی های حرارت بالا در کانسار مشاهده نشده است(عرفانی 1353).به این ترتیب می توان نتیجه گرفت هیچ گونه توده نفوذی در منطقه معدنی وجود ندارد تا کانی سازی را به آن نسبت داد.

59 4-1- ژنز و منشاء کانسار فلوریت پاچی میانا:…………………………………………………………….59
59 4-1-1- راهنمای ژنتیکی………………………………………………………………………………………59
59 4-1-1-1- عدم ارتباط کانی سازی با توده های نفوذی……………………………………………………..59.
59 4-1-1-2- عدم ارتباط کانی سازی با گشل ها و شکستگی ها……………………………………………59
60 4-1-1-3- گسترش ناحیه ای…………………………………………………………………………………..60
60 4-1-1-4- وابستگی به افق های خاص چینه ای……………………………………………………………..60
63 4-1-1-5 – نتایج حاصل از مطالعه آنالیز رخساره ای…………………………………………………………..63
63 4-1-1-6 – وجود کانه در میکریت…………………………………………………………………………………63
65 4-1-1-7- تراوش جانبی…………………………………………………………………………………………..65
68 4-1-1-8- پاراژنز……………………………………………………………………………………………………68
69 4-1-1-9- بافت معدنی…………………………………………………………………………………………….69.
69 4-1-1-10- عیار بالای عناصر معدنی در سنگ آهک میکریتی………………………………………………..69
70 4-1-2- زمان کانی سازی نسبت به سنگ درون گیر …………………………………………………………70
71 4-1-3- زمین شناسی کانسارهای فلوریت و موقعیت کانسار فلوریت پاچی-میانا در آنها:………………..71
74 4-1-4- فرضیه نحوه تشکیل کانسار پاچی –میانا……………………………………………………………….74.
76 4-1-5- منشاء عناصر در کانسار پاچی……………………………………………………………………………76
80 4-1-6- مدل ژنتیکی کانسار پاچی –میانا …………………………………………………………………………80
83 4-2- ژنز و منشاء کانسار فلوریت کمر پشت……………………………………………………………………..83
83 4-2-1- راهنمای ژنتیکی……………………………………………………………………………………………..83
83 4-2-1-1- گسترش ناحیه ای کانسارها و وابستگی به افق های چینه ای خاص……………………………..83
83 4-2-1-2- عدم وجود توده های آذرین اسیدی مرتبط با کانسارها………………………………………………..83
84 4-2-1-3- وجود عدسی های دیاژنتیکی……………………………………………………………………………84
85 4-2-1-4- بافت و ساخت همزمان با رسوب گذاری و دیاژنز……………………………………………………..85
85 4-2-1-5- کانی زائی اپی ژنتیک…………………………………………………………………………………….85
85 4-2-1-6- ویژگی کانی شناسی زون گسلی……………………………………………………………………..85
86 4-2-1-7- ژئو شیمی کانسار فلوریت کمر پشت…………………………………………………………………86
87 4-2-2- ارائه مدل ژنتیکی کانسار فلوریت کمر پشت……………………………………………………………..87
88 4-3- ژنز و منشاء کانسار فلوریت شش رودبار……………………………………………………………………88
88 4-3-1- راهنمای ژنتیکی به دست آمده از مطالعات و بررسی ها انجام شده…………………………………88
88 4-3-1-1- گسترش ناحیه ای فلوئوریت و وابستگی آن به افق های چینه ای خاص………………………….88
89 4-3-1-2- راهنماهای حاص از آنالیز رخساره ای و ساخت و بافت ها و محیط تشکیل ……………………..89
92 4-3-1-3- نتایج ژنتیکی حاصل از آنالیز های ژئوشیمیایی……………………………………………………….92
93 4-3-1-4- نتایج و راهنمای حاصل از مطالعات سیالات درگیر……………………………………………………..93
94 4-3-1-5- ارتباط کانه سازی با ماگماتیسم………………………………………………………………………….94
95 4-3-1-6- راهنمای جغرافیایی دیرینه…………………………………………………………………………………95
4-3-2- مقایسه کانسار فلوئوریت شش رودبار با بعضی کانسارهای تیپیک Pb,Zn,Ba,F با سنگ درونگیر کربناته 97
102 4-3-3- منشاء فلوئور،باریم و دیگر فلزات همراه…………………………………………………………………….102
103 4-3-3- الگوی ژنتیکی کانسار…………………………………………………………………………………………103

برای دانلود رایگان قسمت های بیشتراز فایل به انتهای مطلب مراجعه کنید

فهرست جداول

38 جدول(3-1) مشخصات فیزیکی و مکانیکی کانی فلوئورین………………………………………………………38
47 جدول(3-2) ذخایر پایه فلورین در جهان…………………………………………………………………………….47
70 جدول(4-1) مقدار سرب و روی در رخساره آهک میکریتی، معدن پاچی-میانا………………………………..70
79 جدول(4-2) نتایج حاصل از تجزیه 4 نمونه از سنگهای ولکانیکی منطقه پاچی-میانا………………………….79

فهرست شکل ها

22 ستون الیکا چینه شناسی سازند شکل(2-1) ……………………………………………………………….22
26 شکل(2-2) انطباق مقاطع تریاس در شرق البرز مرکزی ………………………………………………………26
27 شکل(2-3) مقاطع لیتواستراتی گرافی از بخش های مختلف معدنی پاچی- میانا …………………………27
28 شکل(2-4) ستون لیتواستراتی گرافی عمومی منطقه معدنی پاچی-میانا ………………………………….28
56 شکل(3-1) معادن و کانسارهای فلورین ایران…………………………………………………………………….56
61 شکل(4-1) پراکندگی و موقعیت جغرافیایی 6 کانسار فلورین-باریم-سرب…………………………………….61
62 شکل(4-2) انطباق مقاطع مختلف تریاس در شرق البرز مرکزی…………………………………………………62
66 شکل(4-3) رفتار عناصر در سنگهای مجاور رگه ها ………………………………………………………………66
67 شکل(4-4) تراوش جانبی در رگه های سرب و روی دار معدن پاچی –میانا… ………………………………..67
78 شکل(4-5) آثار فعالیت ولکانیکی در ستون لیتواستراتی گرافی عمومی منطقه معدنی پاچی-میانا ………78
81 شکل(4-6) مدل ژنتیکی منشاء تامین عناصر معدن پاچی-میانا…………………………………………………81

Abstract:
Fluorite deposits in the Caspian are widely exposed. Fluorite deposits in the region 8 to form a chain along the narrow bar width of 30 km and 80 km are scattered throughout the West to the East, respectively Draslh, Ashchal and six Rudbar, Kmrpsht, Srchshlk, Amaft, Pachy Myana and vote be. In these deposits, as well as fluorite, barite, lead, and are exploited as a byproduct. Some of these deposits as the mineral fluorite, lead, or has been considered by many geologists. Because these deposits within the Elika Formation, Tyzkvh and Lar are relatively high due to physical and chemical resistance, usually mechanism and rock Alborz Chakad long form. The deposit host rocks and the upper middle and upper Triassic Elika Formation is age and the elements Ba, F, Sr, Sr, are enriched. This deposit has a simple paragenesis fluorite, barite and galena and small amounts of minerals are found on p. Dyazhntyky lenses in all of these deposits can be observed.  مقطع کارشناسی ارشد

بلافاصله بعد از پرداخت به ایمیلی که در مرحله بعد وارد میکنید ارسال میشود.


فایل pdf غیر قابل ویرایش

قیمت25000تومان

خرید فایل word

قیمت35000تومان