مقدمه

سنگ يكي از مصالح ساختماني بسيار قديمي است انواع مختلف سنگ را كه داراي مشخصات لازم باشند،ميتوا ن به عنوان سنگ ساختماني مورد استفاده قرار داداز آن نمونه ميتوان به گرانيتها ،سنگهاي اهكي،تراورتن و اراكونيت(مرمر)و000اشاره كرد0
از سنگهاي مختلف بلوكهايي با ابعاد مختلف مثلا30×20×15تهيه نمود ومابقي نيز كه لاشه سنگ است وبر اثر تراش سنگها توليد ميشود ودر مصارف مختلف مثل پر كردن بين ديوارها وشفته ريزي وغيره كاربرد دارد0بطور كلي ميتوان گفت سنگها بايد داراي خواص زير باشند تا بتوان آنها را با شرايط اقتصادي مناسب بعنوان سنگ ساختماني مورد استفاده قراد داد0
1-فاقد كليواژ،دياكلاژ،درزه وشكاف باشند،يااينكه درزهي موجود در سنگ نسبت به هم فواصل زيادي داشته باشند،تا بتوان از اين گونه سنگها بلوكهايي استخراج نمود كه ابعاد آنها حداقل كمي بيشتر از اندازه سنگ مورد در خواست باشند شرايط استخراج بايد به گونه اي باشد كه بتوان سنگها را در قطعات بزرگ وبصورت بلوكهاي بزرگ استخراج نمود0
2-داراي مقاومت لازم باشند، براي اغلب سنگهاي ساختماني مقاومت فشاري كافي ميباشد ولي حتي المقدور بايد ميزان مقاومت فشاري سنگ ساختماني بيش از اين مقدار باشد0
3-قا بليت لازم را براي كار را دارا باشند0 يعني به اشكال مورد نظر در ايند
4-مناسب بودن شرايط استخراج،استخراج رو باز،استخراج بدون باطله برداري،ميزان جاده سازي نزديكي معدن به محل مصرف ونيروي انساني از ديگر عوامل كنترل كننده اقتصادي بودن يك سنگ ساختماني ميباشد
مشخصات كيفي لازم جهت سنگهاي ساختماني
1-سنگ فاقد آثار ناشي از پديده التراسيون باشد به همين منظور قبل از هر اقدامي ميبايست از چند نمونه تيپيك انها مقطع نازك تهيه شود و عمل كرد التراسيون در زير ميكروسكپ توسط سنگ شناسي بررسي گردد ويا با انجام اناليز مينرالوژيكي بررسي اشعه مجهول0
(X-RAY )وجود و يا عدم وجود كاني هاي ناشي از التراسيون در انها مورد تحقيق قرار گيرد
2- تكتونيزه وميكرو تكتونيزه نباشد و فاقد لايه بندي ظريف نباشد 0 وجود درزها و شكافها در متن سنگ چه به صورت درزهاي نسبتا بزرگ وچه به شكل درزهاي كوچك از استحكام سنگ ميكاهد ودر هنگام استخراج نميتوان بلوك را به خوبي در اورد همچنين در هنگام قواره كردن وبرش وصيقل متلاشي مي گردنددر صورتي كه سيستم درزها(joint system) طوري باشندكه اين درزها نسبت بهم فواصل زيادي داشتئه باشند بطوريكه بتوان تخته سنگها ي قواره از آن استخراج نمود به عباريت ديگر تراورتن معدني است كه بتوان در امتداد سيستم درزه وشكافهاي موجود در سينه كار ،بلوكهاي بزرگ وقواره استخراج نمود 0بطوريكه سطوح قطعه سنگهاي استخراج شده0سطوح در زهاي طبيعي باشند در روش استخراج بوسيله سيم برش ،اين گونه درزه ها اشكلاتي كه بعدا به انها اشاره خواهد شد ايجاد مينمايد0 همچنين وجود درزهاي كوچك در سنگ مقاومت ان را تقليل داده است وباعث متلاشي شدن ان ميشوددر برخي اين درزها ،بويژه در تراورتن هاي كرم رنگ بر اثر پديده ثانوي پر شده و سنگ استحكام لازم را دارا است0 اغلب اين درزه ها كه به صورت رگه هايي تظاهر دارند رنگي متفاوت بامتن سنگ دارندلايه بندي سنگهاي مناسب جهت تهيه كوپ بايد طوري باشند كه بتوان در امتداد ان كوپ با اندازه هاي مناسب را استخراج نمود در مواردي كه ضخامت لايه هابه اندازه يكي از ابعاد كوپ باشد0بطوري كه سطح لايه بندي يكي از سطوح كوپ باشد وضع ايده الي فراهم امده است

برای دانلود رایگان قسمت های بیشتراز فایل به انتهای مطلب مراجعه کنید

فهرست مطالب

چكيده:……………………………………………………………………………………….. 1
مقدمه ………………………………………………………………………………………….2
مشخصات كيفي لازم جهت سنگهاي ساختماني………………………………………. 3
عوامل مؤثر در كيفت سنگ:………………………………………………………………… 7

فصل اول :

تراورتن از نوع سنگهاي آهكي با دو لوميتي كه بخشي از سنگها ي رسوبي ميباشند، هستند اين سنگ محصول چشمه هاي آهك ساز قديمي است كه به صورت ذخاير وسيع ديده ميشود .در اغلب موارد لايه ها در ذخاير تراورتن افقي اند .ويا شيب ملايمي كه تابع مور فولوژي سطح زمين است قرار گرفته اند . بطوريكه در برخي موارد ،ذخاير عظيمي رادر پهنهاي وسيعي تشكيل ميدهند همانند معدن حاجي آباد و آتشكوه.
تراورتن سفيد در صورتيكه رنگ ان به صورت يكنواخي سفيد بوده ورگچه هاي رنگي وخلل وفرج يكنواخت داشته باشند از مر غوبيت بيشتري برخورداراست .معادن محلات كه از نظر مرغوبيت بي نظير اند از اينگونه ميباشند.{8}البته موجود رگه هاي ناشي از الودگي به اكسيد هاي آهن در تراورتن سفيد ممكن است به سنگ زيبايي خاصي بدهد . تراورتن كر م رنگ كه ناشي از وجود رنگينه هاي پراكنده اكسيد آهن در متن سنگ ميباشد از مرغوبيت كمتري برخوردارندتراورتن هاي رنگي ممكن است برحسب الودگي به رنگينه هاي اكسيد اهن ،به رنگ هاي قرمز ،گردويي، ليمويي، و……. ديده شوند ،بدليل نقش و نگارهايي كه ناشي از اختلاف ميزان الودگي اكسيد آهن در لايه هاي مختلف تراورتن است ،ظاهر بسيار زيبا و جذابي دارند .در حال حاضر ايران تنها توليد كننده تراورتن قرمز ميباشد{8}

-كليات آشنائي باسنگ تراورتن……………………………………………………………….. 11
-تراورتن وتشكيل آن:…………………………………………………………………………… 11
-ساختهاي تراورتن:……………………………………………………………………………… 14
-تاريخچه تراورتن در محلات :……………………………………………………………………. 16
-خواص فيزيكي ومكانيكي سنگ تراورتن:…………………………………………………….. 17
-آناليزشيميايي سنگ تراورتن :………………………………………………………………… 18
-موقعيت جغرافيايي منطقه ومعدن :…………………………………………………………… 19
1-2-4-موقعيت محلات…………………………………………………………………………..: 23
1-1-5-توپوگرافي محلات…………………………………………………………………………. 24
-آب وهواي محلات…………………………………………………………………………………: 25
1-1-7-زمين شناسي عمومي محلات:…………………………………………………………. 26
1-2-8-زمین شناسی ساختمانی………………………………………………………………: 27
1-2-9- خاک شناسی……………………………………………………………………………: 28
1-2-10- چینه شناسی منطقه………………………………………………………………..: 29
-سازندهای دوران دوم:…………………………………………………………………………… 32
سازندهای زمین شناسی دوران سوم:………………………………………………………. 34
رسوبات دران چهارم:………………………………………………………………………….. 35
1-2-11- سنگهای آذرین منطقه:……………………………………………………………….. 35
1-2-11-سنگهای رسوبی منطقه:………………………………………………………………. 35

فصل دوم:

در غرب و جنوب غرب شهرستان دلیجان از مسیرجاده دلیجان محلات سنگ تراورتن گسترش وسیعی دارد که کلا” نتیجه رسوبگذاری چشمه های متعدد آهکساز می باشد. وجود چشمه های آبگرم محلات در محدوده گسترش سنگ تراورتن و تشکیل تراورتن جوان در مسیر جریان آبهای گرم این چشمه ها نشانگر این حقیقت می باشدکه کلیه رخنمونتراورتن مظهر چشمه ههای آبگرم بوده است که اینک از تمامی مظاهر چشمه ها فقط چشمه های آبگرم محلات باقی مانده است.
معروفترین نواحی تراورتن که به صورت مجزا از یکدیگر تظاهر کرده اند عبارتند از تراورتن جاجی آباد،آتشکوه،باقرآباد،عباس آباد، تخت آبگرم و تخت دوگوش محلات که بنام روستاهای همجوار نامگذاری شده اند.
سنگ تراورتن حاجی آباد از حیث ذخره نسبت به سایر نواحی برتری داشته ولی از نظر رنگ و مرغوبیت به تراورتن آتشکوه نمی رسد.در این منطقه تراورتن بصورت لایه ای افقی مطابق با ضخامتهای حدود10 متر بر روی توفهای آهکی سبز رنگ قرارگرفته و در اطراف این سنگها کنگلومرا با سیمان آهکی مربوط به دوره ائوسن مشاهده می گردد.
منطقه از لحاظ زمین شناسی به سه ناحیه تقسیم می گردد. ناحیه شمال غرب که اکثرا” ازسنگهای پالئوزوئیک تشکیل یافته،ناحیه جنوب شرق متشکل ازسنگهای مزوزوئیک و ناحیه مرکزی که از کنگلومرا و ماسه سنگها و توفهای ائوسن بوجود آمده اند. گسلهایی در جهت شمال شرق و جنوب شرق این نواحی را از هم جدا می کند. این منطقه بخشی از زون زمین اختی بزمان- تبریز است. در گسترده یاد شده کمترین سنگهایی که وجود دارند سنگهای آهکی سازند لار(ژوراسیک) بوده که روی آنها سنگهای آهکی سازند تیز کوه واقع شده است. همچنین سنگهای تراورتن به حالت افقی یا با شیب ملایم به صورت دگرشیبی بر روی نهشته های اوس قرار دارند.گسترش نهشته های تراورتن با وسعت چندین کیلومتر مربع در ناحیه مرکزی است. ضخامت تراورتن تابع شکل و محل رسوبگذاری است و در بعضی مناطق ممکن است به 50 مترهم برسد.تراورتن های این منطقه سن جوان بعد از پیلوسن را دارند و هنوز هم در آبراهه های واقع در غرب روستای هستیجان رسوبگذاری می شوند.

-زمین شناسی معدن و موقعیت جغرافیایی آن:…………………………………………………. 37
زمین شناسی معادن:………………………………………………………………………………. 37
-مناطق مورد بهره برداری معدن:……………………………………………………………………. 39
-شرح منطقه 6 پایین:………………………………………………………………………………… 44
-سنگ شناسی و کانی شناسی:…………………………………………………………………… 45

فصل سوم:

اصولاً سعی می شود عرض بلوکی که خوابانده می شود بین 2-35/1 متر باشد. حتی الامکان شکل بلوک مورد نظر د حین عملیات چلزز و برش به صورت یک مکعب مستطیل می باشد که دو بعد آن بزرگتراز یک بعد باشد. به این صورت برگرداندن آن راحت تر می باشد.همچنین پرت کمتر می شود و در حین عملیات قواره کردن، قواره نمودن آن آسان تر صورت می گیرد.

که برای عبور سیم برش از سنگ و به منظور استخراج سنگ تراوزتن چالهائی حفر می شود که هم به صورت افقی و هم به صورت عمودی چال حفر می شود.
– چگونگی استخراج سنگ ساختمانی:
ابتدا باید توسط دستگاه راسول سوراخ یا چال کوچک را زده و بعد با عبور سیم برش و روشن کردن دستگاه سیم برش سنگ تراورتن بریده شده و سپس پاکت که ورقه فلز آهن نازک است و آن را پر از آب توسط پمپ می کنیم پاکت باد شده و یکی در بالای بلوک سنگ و دیگری در پایین بلوک انداخته تا این پاکتها مانع از برگشتن بلوک در حال استخراج به جای اول خودش بشود آنگاه کلوخه های سنگ بزرگ را هم پس ز گذاشتن پاکت در بین لوک در حال استخراج و سینه کار انداخته تا آنها هم به پاکت کمک کنند و بلوک سنگ تراورتن را به جلو برانند ودر نهایت بلدوزر بار یپر خود پشت بلوک سنگ در حال استخراج قرار داده شده و بلوک سنگ تراورتن را به سمت جلو می راند و می اندازد تا اینکه بلوک سنگ از جای خود خارج شده و به کف معدن می افتد به همین صورت بلوکهای سنگ تراورتن بریده شده و استخراج می شوند.

– محاسبات مربوط به میزان حفاری:
متراژحفاری برای یک بلوک به صورت زیر اندازه گیری گردید. ابعاد بلوک به شرح زی می باشد:
ارتفاع بلوک:12 متر طول بلوک :8 متر عرض بلوک :16 متر
باتوجه به ابعاد بلوک ودر نظر نگرفتن خطای حاصله از حفر چالها متراژ حفاری برابربا جمع بلوک می باشد. بنابراین متراژ حفاری برای یک بلوک 400 تنیبه قرار زیر می باشد.meter 6/12=12ارتفاع(متر)+6 /1عرض(متر)+8طول (متر)استخراج معدن در سال 200000تن پیش بینی گردیده که سالیانه باید 714 عدد بلوک 400تنی به شرح زیر استخراج گردد.

-استخراج (روشها وتكنيكها) …………………………………………………………………………………46
-طرز استفاده از دستگاه حفار:……………………………………………………………………………….. 49
-چگونگی استخراج سنگ ساختمانی…………………………………………………………………….: 49
-محاسبات مربوط به میزان حفاری:……………………………………………………………………………. 50
چالزنی توسط راسُل……………………………………………………………………………………………..: 51
مُحاسبه آب و برق مورد نیاز سیم بُرش…………………………………………………………………………: 54

برای دانلود رایگان قسمت های بیشتراز فایل به انتهای مطلب مراجعه کنید

فصل چهارم:

لودر:که کار بار گیری و بار اندازی را بر عهده دارد و انواع آن در آن قسمت از سینه کار معدن حاجی آباد محلات 988و470 می باشد که مدل 988 گران تر می باشد .بولدزر:که کار جا به جایی سنگها در کف معدن را بر عهده دارد وریپر آن برای راندن بلوک کنده شده به سمت کف معدن می باشد . و دو نوع در معدن حاجی آباد در این قسمت از سینه کار وجود دارد که دو مدل A 155و A300 است که مدل A300گران تر می باشد .
-دامتراک (Damptrack):
یک دامتراک برای حمل ونقل و ترابری سنگهای استخراج شده می باشد . دامتراک سینه کار آقای طالبی در معدن حاجی آباد محلات نوع Komatso320 است که ژاپنی است و کلاج ندارد و دنده ها با دست عوض شده و فرمان آن تمام هیدرولیک است فرمان آن روغن 10 می خورد . مصرف گریبکس و موتور ،روغن 30 است کمپرس را اگر بالا بماند آژیر دارد و چراغ داخل ماشین روشن می شود . آب رادیات هم اگر جوش بیاید دستگاه آژیر می کشد از انواع دیگر آن که در معدن وجود ندارد دو نوع Katerpilar , Volvo است و کار آن بار گیری خاک ولاشه های به درد نخور و باطله می باشد .
– کاربرد سنگ تراورتن :
چون در معدن حاجی آباد از نوع سفید می باشد بیشتر جهت سنگهای ساختمانی به عنوان سنگی تزئینی مورد استفاده قرار می گیرد. همچنین درمحوطه پارک ها و جداول مورد استفاده قرار می گیرند و نوعی از آن که ممتاز و درجه یک است به عنوان سنگ صادراتی به خارج از کشور صادر می شود که عمدتا” کشورهای مالزی،چین ،ا ندونزی،امارات عربی متحده و عربستان و… می باشند.

ماشين آلات مورد استفاده درمعدن وتجهيزات معدن……………………………………………………………. 57
-تجهیزات موجود در معدن:………………………………………………………………………………………….. 57
نکات ایمنی هنگام کارکردن:……………………………………………………………………………………… 59
نتیجه گیری:……………………………………………………………………………………………………….. 60
منابع ومأخذ:…………………………………………………………………………………………………………62  مقطع کارشناسی ارشد

بلافاصله بعد از پرداخت به ایمیلی که در مرحله بعد وارد میکنید ارسال میشود.


فایل pdf غیر قابل ویرایش

قیمت25000تومان

خرید فایل word

قیمت35000تومان