انتخاب صفحه

مقدمه

سنگ یکی از مصالح ساختمانی بسیار قدیمی است انواع مختلف سنگ را که دارای مشخصات لازم باشند،میتوا ن به عنوان سنگ ساختمانی مورد استفاده قرار داداز آن نمونه میتوان به گرانیتها ،سنگهای اهکی،تراورتن و اراکونیت(مرمر)و000اشاره کرد0
از سنگهای مختلف بلوکهایی با ابعاد مختلف مثلا30×20×15تهیه نمود ومابقی نیز که لاشه سنگ است وبر اثر تراش سنگها تولید میشود ودر مصارف مختلف مثل پر کردن بین دیوارها وشفته ریزی وغیره کاربرد دارد0بطور کلی میتوان گفت سنگها باید دارای خواص زیر باشند تا بتوان آنها را با شرایط اقتصادی مناسب بعنوان سنگ ساختمانی مورد استفاده قراد داد0
1-فاقد کلیواژ،دیاکلاژ،درزه وشکاف باشند،یااینکه درزهی موجود در سنگ نسبت به هم فواصل زیادی داشته باشند،تا بتوان از این گونه سنگها بلوکهایی استخراج نمود که ابعاد آنها حداقل کمی بیشتر از اندازه سنگ مورد در خواست باشند شرایط استخراج باید به گونه ای باشد که بتوان سنگها را در قطعات بزرگ وبصورت بلوکهای بزرگ استخراج نمود0
2-دارای مقاومت لازم باشند، برای اغلب سنگهای ساختمانی مقاومت فشاری کافی میباشد ولی حتی المقدور باید میزان مقاومت فشاری سنگ ساختمانی بیش از این مقدار باشد0
3-قا بلیت لازم را برای کار را دارا باشند0 یعنی به اشکال مورد نظر در ایند
4-مناسب بودن شرایط استخراج،استخراج رو باز،استخراج بدون باطله برداری،میزان جاده سازی نزدیکی معدن به محل مصرف ونیروی انسانی از دیگر عوامل کنترل کننده اقتصادی بودن یک سنگ ساختمانی میباشد
مشخصات کیفی لازم جهت سنگهای ساختمانی
1-سنگ فاقد آثار ناشی از پدیده التراسیون باشد به همین منظور قبل از هر اقدامی میبایست از چند نمونه تیپیک انها مقطع نازک تهیه شود و عمل کرد التراسیون در زیر میکروسکپ توسط سنگ شناسی بررسی گردد ویا با انجام انالیز مینرالوژیکی بررسی اشعه مجهول0
(X-RAY )وجود و یا عدم وجود کانی های ناشی از التراسیون در انها مورد تحقیق قرار گیرد
2- تکتونیزه ومیکرو تکتونیزه نباشد و فاقد لایه بندی ظریف نباشد 0 وجود درزها و شکافها در متن سنگ چه به صورت درزهای نسبتا بزرگ وچه به شکل درزهای کوچک از استحکام سنگ میکاهد ودر هنگام استخراج نمیتوان بلوک را به خوبی در اورد همچنین در هنگام قواره کردن وبرش وصیقل متلاشی می گردنددر صورتی که سیستم درزها(joint system) طوری باشندکه این درزها نسبت بهم فواصل زیادی داشتئه باشند بطوریکه بتوان تخته سنگها ی قواره از آن استخراج نمود به عباریت دیگر تراورتن معدنی است که بتوان در امتداد سیستم درزه وشکافهای موجود در سینه کار ،بلوکهای بزرگ وقواره استخراج نمود 0بطوریکه سطوح قطعه سنگهای استخراج شده0سطوح در زهای طبیعی باشند در روش استخراج بوسیله سیم برش ،این گونه درزه ها اشکلاتی که بعدا به انها اشاره خواهد شد ایجاد مینماید0 همچنین وجود درزهای کوچک در سنگ مقاومت ان را تقلیل داده است وباعث متلاشی شدن ان میشوددر برخی این درزها ،بویژه در تراورتن های کرم رنگ بر اثر پدیده ثانوی پر شده و سنگ استحکام لازم را دارا است0 اغلب این درزه ها که به صورت رگه هایی تظاهر دارند رنگی متفاوت بامتن سنگ دارندلایه بندی سنگهای مناسب جهت تهیه کوپ باید طوری باشند که بتوان در امتداد ان کوپ با اندازه های مناسب را استخراج نمود در مواردی که ضخامت لایه هابه اندازه یکی از ابعاد کوپ باشد0بطوری که سطح لایه بندی یکی از سطوح کوپ باشد وضع ایده الی فراهم امده است

برای دانلود رایگان قسمت های بیشتراز فایل به انتهای مطلب مراجعه کنید

فهرست مطالب

چکیده:……………………………………………………………………………………….. 1
مقدمه ………………………………………………………………………………………….2
مشخصات کیفی لازم جهت سنگهای ساختمانی………………………………………. 3
عوامل مؤثر در کیفت سنگ:………………………………………………………………… 7

فصل اول :

تراورتن از نوع سنگهای آهکی با دو لومیتی که بخشی از سنگها ی رسوبی میباشند، هستند این سنگ محصول چشمه های آهک ساز قدیمی است که به صورت ذخایر وسیع دیده میشود .در اغلب موارد لایه ها در ذخایر تراورتن افقی اند .ویا شیب ملایمی که تابع مور فولوژی سطح زمین است قرار گرفته اند . بطوریکه در برخی موارد ،ذخایر عظیمی رادر پهنهای وسیعی تشکیل میدهند همانند معدن حاجی آباد و آتشکوه.
تراورتن سفید در صورتیکه رنگ ان به صورت یکنواخی سفید بوده ورگچه های رنگی وخلل وفرج یکنواخت داشته باشند از مر غوبیت بیشتری برخورداراست .معادن محلات که از نظر مرغوبیت بی نظیر اند از اینگونه میباشند.{8}البته موجود رگه های ناشی از الودگی به اکسید های آهن در تراورتن سفید ممکن است به سنگ زیبایی خاصی بدهد . تراورتن کر م رنگ که ناشی از وجود رنگینه های پراکنده اکسید آهن در متن سنگ میباشد از مرغوبیت کمتری برخوردارندتراورتن های رنگی ممکن است برحسب الودگی به رنگینه های اکسید اهن ،به رنگ های قرمز ،گردویی، لیمویی، و……. دیده شوند ،بدلیل نقش و نگارهایی که ناشی از اختلاف میزان الودگی اکسید آهن در لایه های مختلف تراورتن است ،ظاهر بسیار زیبا و جذابی دارند .در حال حاضر ایران تنها تولید کننده تراورتن قرمز میباشد{8}

-کلیات آشنائی باسنگ تراورتن……………………………………………………………….. 11
-تراورتن وتشکیل آن:…………………………………………………………………………… 11
-ساختهای تراورتن:……………………………………………………………………………… 14
-تاریخچه تراورتن در محلات :……………………………………………………………………. 16
-خواص فیزیکی ومکانیکی سنگ تراورتن:…………………………………………………….. 17
-آنالیزشیمیایی سنگ تراورتن :………………………………………………………………… 18
-موقعیت جغرافیایی منطقه ومعدن :…………………………………………………………… 19
1-2-4-موقعیت محلات…………………………………………………………………………..: 23
1-1-5-توپوگرافی محلات…………………………………………………………………………. 24
-آب وهوای محلات…………………………………………………………………………………: 25
1-1-7-زمین شناسی عمومی محلات:…………………………………………………………. 26
1-2-8-زمین شناسی ساختمانی………………………………………………………………: 27
1-2-9- خاک شناسی……………………………………………………………………………: 28
1-2-10- چینه شناسی منطقه………………………………………………………………..: 29
-سازندهای دوران دوم:…………………………………………………………………………… 32
سازندهای زمین شناسی دوران سوم:………………………………………………………. 34
رسوبات دران چهارم:………………………………………………………………………….. 35
1-2-11- سنگهای آذرین منطقه:……………………………………………………………….. 35
1-2-11-سنگهای رسوبی منطقه:………………………………………………………………. 35

فصل دوم:

در غرب و جنوب غرب شهرستان دلیجان از مسیرجاده دلیجان محلات سنگ تراورتن گسترش وسیعی دارد که کلا” نتیجه رسوبگذاری چشمه های متعدد آهکساز می باشد. وجود چشمه های آبگرم محلات در محدوده گسترش سنگ تراورتن و تشکیل تراورتن جوان در مسیر جریان آبهای گرم این چشمه ها نشانگر این حقیقت می باشدکه کلیه رخنمونتراورتن مظهر چشمه ههای آبگرم بوده است که اینک از تمامی مظاهر چشمه ها فقط چشمه های آبگرم محلات باقی مانده است.
معروفترین نواحی تراورتن که به صورت مجزا از یکدیگر تظاهر کرده اند عبارتند از تراورتن جاجی آباد،آتشکوه،باقرآباد،عباس آباد، تخت آبگرم و تخت دوگوش محلات که بنام روستاهای همجوار نامگذاری شده اند.
سنگ تراورتن حاجی آباد از حیث ذخره نسبت به سایر نواحی برتری داشته ولی از نظر رنگ و مرغوبیت به تراورتن آتشکوه نمی رسد.در این منطقه تراورتن بصورت لایه ای افقی مطابق با ضخامتهای حدود10 متر بر روی توفهای آهکی سبز رنگ قرارگرفته و در اطراف این سنگها کنگلومرا با سیمان آهکی مربوط به دوره ائوسن مشاهده می گردد.
منطقه از لحاظ زمین شناسی به سه ناحیه تقسیم می گردد. ناحیه شمال غرب که اکثرا” ازسنگهای پالئوزوئیک تشکیل یافته،ناحیه جنوب شرق متشکل ازسنگهای مزوزوئیک و ناحیه مرکزی که از کنگلومرا و ماسه سنگها و توفهای ائوسن بوجود آمده اند. گسلهایی در جهت شمال شرق و جنوب شرق این نواحی را از هم جدا می کند. این منطقه بخشی از زون زمین اختی بزمان- تبریز است. در گسترده یاد شده کمترین سنگهایی که وجود دارند سنگهای آهکی سازند لار(ژوراسیک) بوده که روی آنها سنگهای آهکی سازند تیز کوه واقع شده است. همچنین سنگهای تراورتن به حالت افقی یا با شیب ملایم به صورت دگرشیبی بر روی نهشته های اوس قرار دارند.گسترش نهشته های تراورتن با وسعت چندین کیلومتر مربع در ناحیه مرکزی است. ضخامت تراورتن تابع شکل و محل رسوبگذاری است و در بعضی مناطق ممکن است به 50 مترهم برسد.تراورتن های این منطقه سن جوان بعد از پیلوسن را دارند و هنوز هم در آبراهه های واقع در غرب روستای هستیجان رسوبگذاری می شوند.

-زمین شناسی معدن و موقعیت جغرافیایی آن:…………………………………………………. 37
زمین شناسی معادن:………………………………………………………………………………. 37
-مناطق مورد بهره برداری معدن:……………………………………………………………………. 39
-شرح منطقه 6 پایین:………………………………………………………………………………… 44
-سنگ شناسی و کانی شناسی:…………………………………………………………………… 45

فصل سوم:

اصولاً سعی می شود عرض بلوکی که خوابانده می شود بین 2-35/1 متر باشد. حتی الامکان شکل بلوک مورد نظر د حین عملیات چلزز و برش به صورت یک مکعب مستطیل می باشد که دو بعد آن بزرگتراز یک بعد باشد. به این صورت برگرداندن آن راحت تر می باشد.همچنین پرت کمتر می شود و در حین عملیات قواره کردن، قواره نمودن آن آسان تر صورت می گیرد.

که برای عبور سیم برش از سنگ و به منظور استخراج سنگ تراوزتن چالهائی حفر می شود که هم به صورت افقی و هم به صورت عمودی چال حفر می شود.
– چگونگی استخراج سنگ ساختمانی:
ابتدا باید توسط دستگاه راسول سوراخ یا چال کوچک را زده و بعد با عبور سیم برش و روشن کردن دستگاه سیم برش سنگ تراورتن بریده شده و سپس پاکت که ورقه فلز آهن نازک است و آن را پر از آب توسط پمپ می کنیم پاکت باد شده و یکی در بالای بلوک سنگ و دیگری در پایین بلوک انداخته تا این پاکتها مانع از برگشتن بلوک در حال استخراج به جای اول خودش بشود آنگاه کلوخه های سنگ بزرگ را هم پس ز گذاشتن پاکت در بین لوک در حال استخراج و سینه کار انداخته تا آنها هم به پاکت کمک کنند و بلوک سنگ تراورتن را به جلو برانند ودر نهایت بلدوزر بار یپر خود پشت بلوک سنگ در حال استخراج قرار داده شده و بلوک سنگ تراورتن را به سمت جلو می راند و می اندازد تا اینکه بلوک سنگ از جای خود خارج شده و به کف معدن می افتد به همین صورت بلوکهای سنگ تراورتن بریده شده و استخراج می شوند.

– محاسبات مربوط به میزان حفاری:
متراژحفاری برای یک بلوک به صورت زیر اندازه گیری گردید. ابعاد بلوک به شرح زی می باشد:
ارتفاع بلوک:12 متر طول بلوک :8 متر عرض بلوک :16 متر
باتوجه به ابعاد بلوک ودر نظر نگرفتن خطای حاصله از حفر چالها متراژ حفاری برابربا جمع بلوک می باشد. بنابراین متراژ حفاری برای یک بلوک 400 تنیبه قرار زیر می باشد.meter 6/12=12ارتفاع(متر)+6 /1عرض(متر)+8طول (متر)استخراج معدن در سال 200000تن پیش بینی گردیده که سالیانه باید 714 عدد بلوک 400تنی به شرح زیر استخراج گردد.

-استخراج (روشها وتکنیکها) …………………………………………………………………………………46
-طرز استفاده از دستگاه حفار:……………………………………………………………………………….. 49
-چگونگی استخراج سنگ ساختمانی…………………………………………………………………….: 49
-محاسبات مربوط به میزان حفاری:……………………………………………………………………………. 50
چالزنی توسط راسُل……………………………………………………………………………………………..: 51
مُحاسبه آب و برق مورد نیاز سیم بُرش…………………………………………………………………………: 54

برای دانلود رایگان قسمت های بیشتراز فایل به انتهای مطلب مراجعه کنید

فصل چهارم:

لودر:که کار بار گیری و بار اندازی را بر عهده دارد و انواع آن در آن قسمت از سینه کار معدن حاجی آباد محلات 988و470 می باشد که مدل 988 گران تر می باشد .بولدزر:که کار جا به جایی سنگها در کف معدن را بر عهده دارد وریپر آن برای راندن بلوک کنده شده به سمت کف معدن می باشد . و دو نوع در معدن حاجی آباد در این قسمت از سینه کار وجود دارد که دو مدل A 155و A300 است که مدل A300گران تر می باشد .
-دامتراک (Damptrack):
یک دامتراک برای حمل ونقل و ترابری سنگهای استخراج شده می باشد . دامتراک سینه کار آقای طالبی در معدن حاجی آباد محلات نوع Komatso320 است که ژاپنی است و کلاج ندارد و دنده ها با دست عوض شده و فرمان آن تمام هیدرولیک است فرمان آن روغن 10 می خورد . مصرف گریبکس و موتور ،روغن 30 است کمپرس را اگر بالا بماند آژیر دارد و چراغ داخل ماشین روشن می شود . آب رادیات هم اگر جوش بیاید دستگاه آژیر می کشد از انواع دیگر آن که در معدن وجود ندارد دو نوع Katerpilar , Volvo است و کار آن بار گیری خاک ولاشه های به درد نخور و باطله می باشد .
– کاربرد سنگ تراورتن :
چون در معدن حاجی آباد از نوع سفید می باشد بیشتر جهت سنگهای ساختمانی به عنوان سنگی تزئینی مورد استفاده قرار می گیرد. همچنین درمحوطه پارک ها و جداول مورد استفاده قرار می گیرند و نوعی از آن که ممتاز و درجه یک است به عنوان سنگ صادراتی به خارج از کشور صادر می شود که عمدتا” کشورهای مالزی،چین ،ا ندونزی،امارات عربی متحده و عربستان و… می باشند.

ماشین آلات مورد استفاده درمعدن وتجهیزات معدن……………………………………………………………. 57
-تجهیزات موجود در معدن:………………………………………………………………………………………….. 57
نکات ایمنی هنگام کارکردن:……………………………………………………………………………………… 59
نتیجه گیری:……………………………………………………………………………………………………….. 60
منابع ومأخذ:…………………………………………………………………………………………………………62  مقطع کارشناسی ارشد

بلافاصله بعد از پرداخت به ایمیلی که در مرحله بعد وارد میکنید ارسال میشود.


فایل pdf غیر قابل ویرایش

قیمت25000تومان

خرید فایل word

قیمت35000تومان