انتخاب صفحه

فهرست مطالب

چکیده فارسی …………………………………………………………………….. 1

فصل اول: کلیات تحقیق

تغییر و تحولات سریع جهان که در محافل بین المللی از آن به عنوان سپیده دم مدرنیت یاد می شود، نتایج و عواقب بسیار گسترده ای را در سازمان های عصر اطلاعات به جای گذاشته به نحوی که جهان ناگریز از پذیرش اوضاع و احوال خیره کننده این تحولات شده است، یکی از بارز ترین نمونه ای از این تحولات، پدیده جهانی شدن است، چالشی که کشور های توسعه یافته و در حال توسعه، مجبور به پذیرش آن هستند. برای رویارویی با این چالش ها، اکثر کشور های توسعه یافته در حال انتقال از حالت بورکراتیک و اداری به وضعیت کارآفرینی و توانمندسازی کارکنان خود می باشند. همچنین ایجاد چشم انداز استراتژیک در توسعه یافتگی اقتصادی، اجتماعی، فرهنگی، سیاسی و تکنولوژیکی به معنای بهره برداری بهینه از منابع و امکانات جهت گسترش رفاه اجتماعی، افزایش فناوری و دانش مدرن با رویکرد توانمندسازی و کارآفرینی در کارکنان و مدیریت استراتژیک منابع انسانی از ضروریات درجه اول هر جامعه، گروه، سازمان ها، شرکت ها و … می باشد. به عقیده بعضی صاحب نظران مدیریت، از بین مولفه های موثر در افزایش بهره وری بهینه سازمان، توانمندسازی و کارآفرینی از اهمیت بسزایی برخوردار است و این دو مولفه بسیار مهم، خلاقیت و نوآوری در سازمان را نیز ممکن می کند. برای پایداری در مقابل چالش ها و تهدیدات جهانی شدن باید بر بال های پرشتاب امواج سهمگین تغییرات نشست. از این رو از کارآفرینی و توامندسازی افراد سازمان به عنوان موتور حرکت توسعه و بهره وری سازمانی یاد می شود و همان طور که گفته شد، در واقع توانمندسازی و کارآفرینی به عنوان عامل اصلی ایجاد خلاقیت و نوآوری در سازمان می باشند. امروزه برای توانمند کردن نیروی انسانی در هر سازمان روش های مختلفی به کار برده می شود، تواناسازی کارکنان تکنیک جدیدی است که برای افزایش بهره وری، از طریق بالا بردن تعهد کارکنان نسبت به سازمان و بالعکس مورد استفاده قرار گرفته است. این شیوه، روش ارزشمندی است که بین کنترل کامل مدیریت و آزادی عمل کامل کارکنان توازن برقرار می کند. چنانچه مدیریت، کنترل زیاد اعمال کند، علاوه بر این که حس ابداع و ابتکار و نوآوری از کارکنان سلب می شود، حجم کار مدیر افزایش می یابد و کارکنان را متکی به غیر بار می آورد، آزادی کامل نیز ممکن است به انسجام گسیختگی منجر شود و موجب دوباره کاری و تداخل وظایف گردد و کارآفرینی، فرایندی است که کارآفرین آن را در جهت مناسب برای نیل به اهداف غایی سازمان، راهبری می نماید و این دو مفهوم مکمل یکدیگرند که با عنایت به تحولات گسترده در ابعاد مختلف سازمانی به جایگاه مهمی تبدیل گردیده اند و در بهره وری سازمانی نقشی بسزا را ایفا می کنند (عباس صدری، 1383).

مقدمه ………………………………………………………………………… 3
بیان مساله تحقیق …………………………………………………………. 5
اهمیت و ضرورت مساله تحقیق ………………………………………….. 8
اهداف تحقیق ……………………………………………………………… 10
فرضیه های تحقیق ……………………………………………………….. 11
تعاریف مفهومی و عملیاتی متغیر ها …………………………………… 12

برای دانلود رایگان قسمت های بیشتراز فایل به انتهای مطلب مراجعه کنید

فصل دوم: چهارچوب نظری و پیشینه تحقیق

مقدمه
اهمیت شرکت های نفتی و پتروشیمی و سهم فزاینده آنها در درآمد های نفتی و صادرات نفتی به کشور های جهان و ایجاد اشتغال در بازار کار طی 15 یا 20 سال گذشته در اکثر کشور های نفت خیز و صادرکننده نفت واقعیتی پذیرفته شده است این نوع موضوع نشان دهنده تحولی است که روند چند دهه اخیر را تغییر داده و اهمیت وافر بهره‌وری سازمانی را در این شرکت ها نشان می دهد، تربیت انسانی ماهر و متخصص مهمترین عامل در موفقیت هر سازمان در مواجه شدن آن با تغییرات محیطی است و مقوله های کارآفرینی و توانمندسازی کارکنان می تواند عامل مؤثری برای نیل به اهداف سازمانی باشد و مؤلفه بهره‌وری سازمانی در شرکت های نفتی را افزایش دهد (احمدپور داریانی، 1380).

تاریخچه کارآفرینی
نخستین گام جهت شناخت و تبیین درست هر مفهوم یا پدیده ارائه تعریف روشن از آن است. (کارآفرینان تکنولوژیک) زمانی ظهور کردند که انسان های اولیه ابزار سازی را کشف کردند، آنها ابزار هایی را برای دیگران می ساختند و آن ابزار ها را با غذا و سایر مایحتاج خود، معاوضه می کردند. قدمت واژه کارآفرینی به سال 1709 میلادی بر می گردد. در اوایل سده شانزدهم کسانی را که در امر هدایت مأموریت‌های نظامی بودند کارآفرین می‌خواندند. واژه کارآفرینی دیر زمانی پیش از آن که مفهوم کلی کارآفرینی به زمان امروزی پدید آید، در زبان فرانسه ابداع شد. «سی » اقتصاددان قرن هیجدهم میلادی، کارآفرین را فردی تعریف کرد که منابع اقتصادی را از حوزه ای با بهره وری پایین تر بیرون می کشد و آنها را به حوزه ای با بهره وری و سود بیشتر منتقل می کند (آقایی، 1378).
در نیمه اول قرن بیستم «شومپیتر » اقتصاددان و نظریه پرداز اجتماعی مطالب گسترده ای پیرامون کارآفرینی و تاثیر آن بر اقتصاد نوشت. تز «شومپیتر» این بود که کارآفرینان نوآور موجب نوعی عدم تعادل پویا در اقتصاد می شوند. همچنین وی بود که فرد کارآفرین را یک تخریب گر خلاق قلمداد کرد و با تجاری سازی نوآوری و جا انداختن آن در محیطی که قبلاً فاقد آن بود، تعادل اقتصادی را بر هم می زند. بعد از ژزف شومپیتر پدر علم کارآفرینی 1934 محققان زیادی مباحث کارآفرینی را دنبال کردند. پیتر دراکر پدر مدیریت در سال 1985 کتابی پیرامون اصول نوآوری و کارآفرینی نوشت. با ورق خوردن تاریخ نسل دیگری از کارآفرینان ظهور کرده اند که با صنایع مبتنی بر دانش ارتباط دارند. این نخبگان کارآفرین در ابتدا از حوزه هایی چون شیمی، برق و خودرو سر برآوردند. در آخرین دهه های قرن بیستم با رونق گرفتن تکنولوژیک اطلاعات، سر فصل دیگری در مبحث کارآفرینی تکنولوژیک پدید آمد. کارآفرینانی چون «بیل گیتس » مفهوم تخریب خلاقانه شومپیتر را با تکیه بر تکنولوژی اطلاعات به تصویر کشیدند. در نگاه تاریخی به کارآفرینی تکنولوژیک دو الگوی عمده را تشخیص می دهیم. در دویست سال گذشته کارآفرینی از الگوی «مخترع – کارآفرینی» به سمت الگوی «نوآور – کارآفرینی» متمایل شده است.

«الگوی مخترع – کارآفرینی» با افرادی مثل «آلفردنوبل » «مخترع دینامیک»، «گراهام بل » «مخترع تلفن» و «توماس ادیسون » «مخترع چراغ برق» و … مشخص می شود.
الگوی «نوآور – کارآفرین» نیز با افرادی مثل «بیل گیتس» (پدید آورنده سیستم های عامل کامپیوتر) و «گوردن مور » (پدید آورنده ریز پردازنده‌ها) مشخص می‌شود. برخلاف فرانسویان که تعاریف نسبتاً منسجم و گسترده ای را از کارآفرینان ارائه می کنند. انگلیسی ها سه اصطلاح متفاوت را در خصوص کارآفرینی به کار می گرفتند که عبارت بودند از (ماجراجو، متعهد و کارفرما). ریشه مفهوم کارآفرینی (امروزی) به قرن 18 میلادی باز می گردد. یعنی زمانی که (ریچارد کانیتون ) عوامل اقتصادی را به سه دسته تقسیم کرد:

مقدمه ……………………………………………………………………….. 15
تاریخچه کارآفرینی ………………………………………………………….. 15
مفهوم واژه کارآفرینی ………………………………………………………. 18
کارآفرینی چیست؟ …………………………………………………………. 19
عوامل اجتماعی و روانی کارآفرینان ……………………………………… 22
انواع کارآفرینی …………………………………………………………….. 24
وجوه مشترک کار آفرینان ………………………………………………….. 24
نظریه های مختلف در ارتباط با کارآفرینی ………………………………… 26
تاریخچه توانمندسازی ………………………………………………………. 29
تعاریف توانمندسازی نیروی انسانی ……………………………………… 31
رویکرد های توانمندسازی …………………………………………………. 39
شرایط سازمانی زمینه ساز توانمندسازی کارکنان …………………….. 43
ویژگی های سازمان های یادگیرنده ……………………………………… 47
تاریخچه بهره وری ………………………………………………………….. 48
تعاریف و مفاهیم اساسی بهره وری و شرح تاریخی برخی تعاریف مهم …………………………………………………………………………………49
شاخص های ارزیابی عملکرد سازمان ها ………………………………. 50
بهره وری در کارخانه ها …………………………………………………… 52
دیدگاه های مختلف درباره بهره وری …………………………………….. 57
پیشینه تحقیق …………………………………………………………….. 61
پژوهش های انجام گرفته در خارج از کشور …………………………….. 61
پژوهش های انجام گرفته در داخل کشور ………………………………. 68

فصل سوم:روش تحقیق

مقدمه
انجام هر تحقیق به هدف ها، ماهیت موضوع و امکانات اجرایی آن بستگی تام دارد. از این رو هنگامی می توان در خصوص روش بررسی و انجام یک تحقیق، تصمیم قانع کننده ای گرفت که ماهیت موضوع پژوهش، هدف ها و نیز وسعت دامنه آن مشخص شده باشد.
در این فصل به روش اجرای تحقیق اشاره شده است، معرفی روش تحقیق، جامعه آماری و نمونه ها در ابتدا و در ادامه روش جمع آوری اطلاعات به همراه ابزار گردآوری اطلاعات همچنین روایی و اعتبار آنها ارائه شده است.

طرح کلی تحقیق
انتخاب روش تحقیق بستگی به هدف های پژوهش، ماهیت موضوع و امکانات اجرایی دارد در تحقیق حاضر از روش های همبستگی و میدانی استفاده شده است. جامعه آماری این پژوهش شامل 800 نفر از مدیران و پرسنل کارمندان شرکت پتروشیمی خارک می باشند، نمونه مورد مطالعه 200 نفر است که به روش نمونه گیری تصادفی ساده انتخاب شده اند.
جامعه آماری
جامعه آماری عبارت است از مجموعه ای از افراد یا واحد ها که دارای حداقل یک صفت مشترک باشند. جامعه آماری این پژوهش شامل 800 نفر از مدیران و پرسنل کارمندان شرکت پتروشیمی خارک می باشند.

نمونه آماری
نمونه مورد مطالعه در این پژوهش 200 نفر از مدیران و پرسنل کارمندان شرکت پتروشیمی خارک می باشد که به روش تصادفی ساده انتخاب شده اند.

ابزار اندازه‌گیری
 مقیاس اندازه‌گیری توانمندسازی
در پرسشنامه توانمندسازی برای سنجش نتایج از طیف سنجش لیکرت پیروی می شود. چون تمام سوالات پرسشنامه مثبت می باشند، گزینه خیلی کم (عدد 1)، کم (عدد 2)، متوسط (عدد 3)، زیاد (عدد 4)، خیلی زیاد (عدد 5) نمره می گیرند.
در پرسشنامه توانمندسازی سوالات 10-1 (حیطه آموزش)، سوالات 17-11 (حیطه انگیزش)، سوالات 23-18 (حیطه فرهنگ) و سوالات 30-24 (حیطه مشارکت) را می‌سنجند.
 روایی و پایایی پرسشنامه توانمندسازی
دکتر طاهری از اساتید دانشگاه آزاد بروجرد جهت تعیین روایی و پایایی پرسشنامه توانمندسازی از روش‌های زیر استفاده کرده است.
روائی صوری : پرسشنامه به تعدادی از اساتید و دانشجویان دوره دکتری و کارشناسی ارشد داده شد و نظر آنان پیرامون پرسشنامه مورد سنجش قرار گرفت که آن را تأیید کردند.
 تعیین پایایی
دکتر طاهری (1385) پایایی پرسشنامه توانمندسازی را توسط آزمون آلفای کرونباخ اندازه‌گیری کرده است که 8081/ می‌باشد.
 مقیاس اندازه‌گیری کارآفرینی
در پرسشنامه کارآفرینی نیز برای سنجش نتایج از طیف سنجش لیکرت استفاده می شود و چون تمام سوالات مثبت هستند. گزینه اصلاً (عدد 0)، خیلی کم (عدد 1)، کم (عدد 2)، تا حدودی (عدد 3)، زیاد (عدد 4)، خیلی زیاد (عدد 5) نمره می گیرند.
در پرسشنامه کارآفرینی، سوالات 6-1 (خصوصیات خلقی)، سوالات 8-7 (نحوه استفاده از منابع انسانی و مادی)، سوالات 9 و10 و17 و18 (صرفه جویی در منابع)، سوالات 13-11 (تمایل به مخاطره پذیری)، سوالات 14 و 24 (تاکید بر شیوه های نوین و آکادمیک)، سوال 19 (استفاده از استعداد ها و توانایی زیردستان)، سوالات 16-15 (تفویض اختیار به زیردستان) و سوالات 20 تا 23 (دست و پاگیر بودن قوانین و آیین نامه های دولتی و اداری) و در آخر سوالات 25 تا 31 پرسشنامه کارآفرینی که میزان کارآفرینی فرد را مورد سنجش قرار می دهد.
 تعیین پایایی پرسشنامه کارآفرینی
پایایی پرسشنامه کارآفرینی توسط آزمون آلفای کرونباخ اندازه گیری شده است که 86/ می باشد که نشانگر میزان پایایی قابل قبول ابزار گردآوری اطلاعات می باشد.

 مقیاس اندازه‌گیری بهره‌وری
در پرسشنامه بهره وری نیز برای سنجش نتایج از طیف سنجش لیکرت استفاده شده است و چون تمام سوالات پرسشنامه مثبت می باشند گزینه کاملاً مخالفم (عدد 1)، مخالفم (عدد 2)، نمید انم (عدد 3)، موافقم (عدد 4)، کاملاً موافقم (عدد 5) نمره می گیرند.
در این پرسشنامه بهره وری سوالات 1 تا 5 و 14 (حیطه مهارت)، سوالات 6 تا 13 و 15 و 16 (حیطه نگرش) و در نهایت سوالات 17 تا 20(حیطه مشارکت) را می سنجند.
 تعیین پایایی پرسشنامه بهره‌وری
پایایی پرسشنامه بهره وری 0/9365 است که بیانگر میزان بالای پایایی، این ابزار اندازه گیری است. که توسط آزمون آلفای کرونباخ اندازه‌گیری شده است.
مقدمه ………………………………………………………………………. 76
طرح کلی تحقیق ………………………………………………………….. 76
جامعه آماری ……………………………………………………………….. 77
نمونه آماری ………………………………………………………………… 77
ابزار اندازه گیری …………………………………………………………… 77
روش گردآوری اطلاعات …………………………………………………… 78
روش آماری ………………………………………………………………… 79

فصل چهارم : یافته‌های پژوهش

هدف اصلی پژوهش حاضر عبارت است از بررسی تأثیر کارآفرینی و توانمندسازی بر میزان بهره‌وری، بدین منظور نمونه ای شامل 200 نفر از کارمندان شرکت پتروشیمی خارک انتخاب و با کمک مقیاس های سنجش توانمندسازی، کارآفرینی و بهره وری مورد آزمون قرار گرفتند، در این فصل تجزیه و تحلیل نتایج در دو قسمت ارائه می شود:
الف:یافته‌های توصیفی پژوهش
این بخش شامل میانگین و انحراف معیار نمرات توصیفی کسب شده در متغییرهای مورد مطالعه در قالب جداول دو بعدی است.لازم به ذکر است جهت ترسیم نمودارها در هریک از خرده مقیاس های مربوط به هر مقیاس، نمره خرده مقیاس مورد نظر به تعداد سؤالات همان مجموعه تقسیم شد، این عمل به این دلیل صورت گرفت که نمرات خرده مقیاس های هر مقیاس بر روی نمودار واحدی قابل مقایسه با یکدیگر باشند.
ب- یافته‌های مربوط به فرضیه‌های پژوهش
در این قسمت فرضیه های پژوهش با کمک آزمون های آماری تحلیل رگرسیون، و ضریب همبستگی پیرسون مورد بررسی قرار می گیرند، که نتایج به تفصیل قابل مشاهده است.

همانطور که در جدول فوق مشاهده می شود میانگین کسب شده در مؤلفه های خصوصیات خلقی‌ برابر با 32/20، نحوه استفاده از منابع انسانی و مادی 38/5، صرفه جویی در منابع 29/5، تمایل به مخاطره‌جویی 23/10، تأکید بر شیوه های نوین و آکادمیک 37/5، استفاده از استعداد و توانایی زیردستان 40/3،تفویض اختیار به زیردستان 3/5، دست و پاگیر بودن قوانین و آئین نامه های دولتی و اداری 34/12، کارآفرینی فرد 74/20، و میانگین کسب شده در کل مقیاس کارآفرینی برابر با 40/88می باشد.انحراف معیار کسب شده توسط گروه نمونه در هریک از مولفه های کارآفرینی و همچنین کل مقیاس در جدول فوق قابل مشاهده است.

یافته‌های توصیفی پژوهش ………………………………………………… 82
یافته‌های مربوط به فرضیه‌های پژوهش ………………………………….. 82

فصل پنجم : نتیجه‌گیری و بحث

مقدمه
هدف عمده پژوهش حاضر توانمندسازی و کارآفرینی بر بهره‌وری کارکنان پتروشیمی خارک می‌باشد. از این رو تعداد 200 نفر از کارکنان شرکت پتروشیمی خارک به روش نمونه‌گیری تصادفی ساده انتخاب و میزان توانمندسازی ، کارآفرینی و بهره‌وری آن‌ها با استفاده از پرسشنامه‌های مربوطه مورد سنجش قرار گرفت. در این فصل نتایج بدست آمده براساس فرضیه‌های مطرح شده، مورد بررسی قرار می‌گیرند.

بحث مربوط به فرضیه‌های پژوهش
در خصوص فرضیه اول پژوهش که بیان می‌داشت، بین توانمندسازی و کارآفرینی بر بهره‌وری کارکنان پتروشیمی خارک رابطه وجود دارد. با توجه به جدول 4-4 مشخص است که بین این دو متغییر رابطه مثبت معناداری وجود دارد و فرضیه مزبور مورد تأیید قرار گرفت. این یافته با نتایج پژوهشهای، روگان (1990)، ساوری و لوکز(1997)، باتنس(2005)، الفی کوهن(2006)، نیک و باتلیس(2006)، احمدپورداریانی(1382)، ابراهیم ادهمی(1386)، نوربخش(1387)، که در پژوهش‌های خود رابطه معناداری بین توانمندسازی و کارآفرینی بر بهره‌وری را یافته بودند، هماهنگ می‌باشد. ولی با نتایج پژوهش‌های، هربرتون ایوانز(1996) و راول‌بگلی(1998) که در پژوهش‌های خود به این نتیجه رسیده بودند که بین توانمندسازی و کارآفرینی بر بهره‌وری رابطه وجود ندارد هماهنگ نمی‌باشد.
در توضیح این یافته می‌توان گفت راهبردهای استقلال و آزادی عمل، داشتن فضایی خلاق و نوآور، حمایت کردن از کارآفرینی، تفویض اختیار، نظام توانمندسازی کارکنان، نظام پاداش‌دهی و سبک رهبری دموکراتیک برای افزایش بهره‌وری سازمانی لازم است (اسپریتزر،1997).
در خصوص فرضیه دوم پژوهش که بیان می‌کرد، بین مؤلفه‌های توانمندسازی و بهره‌وری رابطه وجود دارد. با توجه به جدول 4-7، مشخص است که مؤلفه‌های آموزش، انگیزش و فرهنگ رابطه مثبت معنی‌داری با بهره‌وری دارد و آن را پیش‌بینی می‌کند و مؤلفه مشارکت رابطه معنی‌داری با بهره‌وری ندارد و فرضیه دوم پژوهش نیز مورد تأیید قرار می‌گیرد. این یافته با تحقیقات، بلانچاردکارلوس (1998)، کیواماکی(2005)، همسو می‌باشد. در تبیین این یافته می‌توان گفت : طی مصاحبه‌ای که از گروه کثیری از کارکنان بعمل آمد، اظهار کردند، با توجه به سال الگوی مصرف و تغییر و تحولاتی که در کیفیت ارتباطات و برخی از مواد و اقلام مورد استفاده کارکنان و بعضاً حذف آن‌ها صورت گرفته بُعد آموزش و انگیزش و فرهنگ را بهترین پیش‌بینی کننده بهره‌وری عنوان کردند.
همانطور که ذکر شد بهبود بهره‌وری در سازمان نتیجه آموزش کافی و مؤثر منابع انسانی و تقلیل ضایعات، کاهش قیمت تمام شده، ارتقاء رضایت کارکنان و ایجاد انگیزه کاری در آن‌ها، دلپذیری در محیط کار و افزایش فرهنگ کاری که نهایتاً موجب رشد و توسعه سازمان و افزایش بهره‌وری خواهد شد (طاهری،1383).
در خصوص فرضیه سوم پژوهش که بیان می‌کرد، بین مؤلفه‌های کارآفرینی و بهره‌وری رابطه وجود دارد، با توجه به جدول 4-10 مشخص است که بین ابعاد خصوصیات خلقی، تمایل به مخاطره‌جویی، صرفه‌جویی در منابع، استفاده از توانایی زیردستان، دست و پاگیر بودن قوانین و آئین‌نامه‌ها و کارآفرینی فرد با بهره‌وری رابطه مثبت معناداری وجود دارد. اما بین ابعاد نحوه استفاده از منابع مالی و انسانی، تأکید بر شیوه‌های نوین و آکادمیک و تفویض اختیار به زیردستان با بهره‌وری رابطه مثبت معناداری وجود ندارد و در نهایت فرضیه سوم پژوهش مورد تأیید قرار می‌گیرد.
این یافته‌ها با نتایج تحقیقات، توماس هالت(2002)، شریل(2004)، شولترز(2004)، زهرا جریبی(1385)، اسماعیل قادری(1386)، امیرمسعود صالحی(1387) که در پژوهشهای خود رابطه معناداری بین مؤلفه‌های کارآفرینی و بهره‌وری یافته بودند هماهنگ است.
همانطور که قبلاً گفته شد یکی از عمده‌ترین و شاید جنجال برانگیزترین مفاهیمی که از یک سو تلاش‌های نظری و بنیادی بسیاری را به خود معطوف ساخته و از سوی دیگر در تمامی سطوح مدیریت و منابع انسانی سازمان‌ها اهمیت زیادی پیدا کرده کارآفرینی است. برای رسیدن به خلاقیت و کارآفرینی باید موانع رسیدن به آن‌ را شناسایی و برطرف کنیم یکی از این موانع عدم حمایت مدیریت از خلاقیت و نوآوری است که تابعی از محتوای شغلی، رفتارها و ساختار سازمان می‌باشد، استفاده مدیریت از توانایی زیردستان و تمایل به مخاطره‌جویی و ریسک‌پذیری باعث افزایش خصوصیات خلقی افراد و ازدیاد و میل آن‌ها به بعد کارآفرینی است که در نهایت باعث افزایش بهره‌وری سازمانی خواهد شد (ارشدی،1369).

مقدمه …………………………………………………………………………. 97
بحث مربوط به فرضیه‌های پژوهش ………………………………………… 97
محدودیت‌ها……………………………………………………………………103
پیشنهادها : کاربردی و پژوهش ……………………………………………103
ضمائم ………………………………………………………………………… 105
منابع فارسی …………………………………………………………………118
منابع انگلیسی ……………………………………………………………… 121
چکیده انگلیسی ……………………………………………………………. 122

برای دانلود رایگان قسمت های بیشتراز فایل به انتهای مطلب مراجعه کنید

فهرست جداول

جدول (2-1): مسیر تکامل کارآفرینی در نظریه اقتصادی ………………………… 28
جدول (2-2): سیر تاریخی مفهوم توانمندسازی …………………………………. 31
جدول (4-1) میانگین و انحراف معیار کسب شده در مؤلفه های کارآفرینی ….. 83
جدول( 4-2) میانگین و انحراف معیار توانمندسازی و هریک از مولفه ها ………. 84
جدول (4-3) میانگین و انحراف معیار بهره وری و هریک از مولفه ها ……………. 85
جدول (4-4) ضریب همبستگی انفرادی و چندگانه بین متغیرهای پیش بین وملاک …………………………………………………………………………………………. 87
جدول ( 4-5 ) بررسی رابطه خطی بین متغیرهای پیش بین و ملاک …………. 87
جدول(4-6) ضرایب رگرسیون تفکیک شده متغیرهای پیش بین بر میزان بهره وری ………………………………………………………………………………………. 88
جدول (4-7)ضریب همبستگی انفرادی و چندگانه بین متغیرهای پیش بین وملاک …………………………………………………………………………………….. 89
جدول (4-8)بررسی رابطه خطی بین متغییرهای پیش‌بین و ملاک …………………………………………………………………………………… 89
جدول (4-9) ضرایب رگرسیون تفکیک شده ابعاد توانمندسازی بر میزان بهره وری …………………………………………………………………………………….. 90
جدول (4-10)ضریب همبستگی انفرادی و چندگانه بین متغیرهای پیش بین وملاک …………………………………………………………………………………….. 91
جدول( 4-11) بررسی رابطه خطی بین متغیرهای پیش بین و ملاک ………………………………………………………………………………….. 92
جدول (4-12) ضرایب رگرسیون تفکیک شده ابعاد کار آفرینی بر میزان بهره وری …………………………………………………………………………………. 93
جدول (4-13)ضریب همبستگی بین توانمند سازی و مولف های بهره وری ………………………………………………………………………………… 94
جدول (4-14)ضریب همبستگی بین توانمند سازی و مولف های بهره وری ………………………………………………………………………………….94

فهرست نمودارها

نمودار (2-1): نحوه شناسایی ایده و تبدیل آن به فرصت …………… 20
نمودار (2-2): مراحل پنج گانه فرایند توانمندسازی …………………… 34
نمودار (2-3): ویژگی های سازمان یادگیرنده ………………………….. 48
نمودار( 2-4): مدیریت عملیات و سودآوری ……………………………. 52
نمودار( 2-5): مفهوم بهره وری در واحد های تولیدی ………………… 53
نمودار (2-6): عوامل موثر بر بهره وری یک سازمان ………………….. 54
نمودار (2-7) : بهره وری از دیدگاه سیستمی ……………………….. 58
نمودار (4-1) میانگین گروه نمونه در مولفه های کار آفرینی …………. 84
نمودار (4-2) میانگین گروه نمونه در مولفه های توانمند سازی…….. 85
نمودار (4-3) میانگین گروه نمونه در مولفه های بهره وری ………….. 86
نمودار (5-1) مدل تحقیق …………………………………………………104

Abstract:
Struggle for advancement of exploitation of man power and optimal use of man power is one of the main schemes in the organization. In this research with the title of “ analysis of empowerment and entrepreneurship on exploitation of Khark petrochemical workers in the year 1388, according to 5 research hypothesis, one main hypothesis and 4 subsidiary hypothesis have been arranged. The society have been studied in this research were 800 workers from Khark petrochemical company with the sample of 200 participants from the workers of the mentioned company who were chosen randomly. To collect the data and information, a questionnaire on workers potential with 30 questions on empowerment have been issued. The questionnaire regarding entrepreneurship with 31 questions and a questionnaire on exploitation with 20 questions have been presented to the workers participated in this research. which shows that the main hypothesis in this research is accordingly there is a meaningful relation between empowerment and creativity with exploitation of the Khark petrochemical workers, which is recognizedبلافاصله بعد از پرداخت به ایمیلی که در مرحله بعد وارد میکنید ارسال میشود.


فایل pdf غیر قابل ویرایش

قیمت25000تومان

خرید فایل word

قیمت35000تومان

.