فهرست مطالب

چکیده…………………………………………………….. 1

برای دانلود رایگان قسمت های بیشتراز فایل به انتهای مطلب مراجعه کنید

فصل اول

مقدمه
متوقف ساختن خودرو مهم تر از به حرکت درآوردن آن است. خودروئي که روشن نشود، ممکن است راننده اش را خشمگين سازد ولي وقتي به راه افتاد و در مسير عبور و مرور قرار گرفت اگر ترمز آن معيوب باشد ويا راننده نتواند به درستي از ترمز آن استفاده کند، چه بسا ممکن است به صورت دام مرگ درآيد.
ترمز ناگهاني و قفل شدن چرخها مهمترين خطريست که خودرو را تهديد مي نمايد. قفل شدن چرخها از دو جهت براي خودرو خطرناک است، اين وضعيت در بسياري از مواقع فاصله ترمزگيري را افزايش داده و مهمتر از آن کنترل فرمان چرخها نيز از اختيار راننده خارج مي شود، خصوصاً در جاده هاي خيس و برفي يا يخ زده که خطر قفل شدن چرخها بيشتر وجود دارد، نياز به سيستمي که بتواند ترمز چرخها را کنترل کرده و از ليز خوردن چرخها جلوگيري نمايد، بيش از پيش احساس مي شود.

تاريخچه سيستم ABS :
در ابتداي دهه 1970 کمپاني دايملر بنز، گروهي از مهندسين و کارشناسان فني خود را مامور بررسي و آزمايش سيستمي نمود که از سال 1959 پيشنهاد گرديده و به طور مقطعي بر روي آن کار شده بود.
گروه مهندسي دايملر بنز براي پيشبرد کار خود با کمپاني تلديکس وارد عمل گرديد، مدتها روي آن کار شد اما نتيجه مطلوبي نداد و گروه مهندسي مجبور گشتند قرارداد خود را با کمپاني فوق لغو کرده و يک قرارداد جديد با کمپاني بوش ببندند. اين گروه پس از ماهها فعاليت موفق شدند سيستم ضد بلوکه ترمز (ABS) را در اواسط دهه 70 عرضه کنند. بدين ترتيب کمپاني دايملر بنز اولين کمپاني بود که توانست اين سيستم را به صورت گسترده در خودرو هاي خود به کار ببرد.

تاريخچه سيستم ABSا…………………………………. 3
سيستم ABS چيست؟………………………………….. 4
اصول کارکرد سيستم ABS ا…………………………….: 6
مزاياي ABS ا…………………………………………………8
توقف در خط مستقيم…………………………………….. 9
کنترل فرمان………………………………………………… 9
احتياط هاي پيشگيرانه در سيستم ترمز ضد قفل (ABS) ا.10
اصطلاحات مربوط به ABS ا……………………………….11
سيستم هاي مجتمع و غيرمجتمع……………………… 12
مدارهاي هيدروليکي………………………………………. 13
کانال هاي ABS ا…………………………………………..15
پمپ ها:…………………………………………………… 17
سيلندر اصلي……………………………………………..: 18
سلونوئيدها:………………………………………………… 19
ساير تجهيزات ورودي واحد کنترل الکترونيکي………….. 25
وضعيت ترمز اضطراري(ABS فعال است):……………… 27
کنترل سرعت چرخها:…………………………………….. 31
سيستم هاي تويو تا………………………………………. 33
مدولاتور هيدروليكي……………………………………..: 45
طراحي سيستم:…………………………………………. 49

فصل دوم

مقدمه:
يکي از وسايلي که براي ايمني خودروها در رفت وآمد پيش بيني و ساخته شده است کمربند ايمني
مي باشد. سالها براي کاربرد چنين وسيله اي ميان سازندگان خودرو ها ,شرکت هاي بيمه ,پژوهشگران و پزشکان دو گانگي در ميان بود تا آن جايي که گروهي از آنان حتي در جنبش چند متری خودرو را هم ، بستن کمربند ايمني کاري ناروا مي پنداشتند ,دسته اي ديگر کار بردش را از پايه کاري بيهوده و حتي برخي از آن ها خطرناک مي انگا شتند. تا آنجا که رفته رفته و با بازرسي رويدادها و نيز آزما يشها و بررسي ها يي که با عروسکها شد ا کنون ديگر دانسته شده است که کاربرد اين وسيله کاري خردمندانه و شاينده است . اکنون کار شنا سان پزشکي در چند کشور همه بر اين باورند که اگر همه رانندگان خودرو ها در کاربرد کمربند ايمني کوشا شوند , مرگ و مير رويداد ها به نيم و شماره کساني که بسختي آسيب مي بينند به يک سوم کاهش مي يابد . زيرا اين کارشناسان اينطور مي پندارند که کمربند ايمني مطمئن ترين وسيله ايمني است که تاکنون براي خودروها شناخته و ساخته شده است ولي برابر بازرسي ها يي که انجام شده ,
متاسفانه تنها 35درصد کساني که در راههاي دراز به رانندگي مي پردازند از اين وسيله بهره
مي گيرند و اين پيکره در مورد رانندگي در راههاي کوتاه به 20درصد و در درون شهرها حتي به 5 درصد مي رسد.

تاریخچه کمربند ایمنی:
پایان قرن نوزدهم در اروپا و امریکا مصادف بود با آغاز تصادفات رانندگی, روزنامه تایمز لندن در روز 27فوریه 1899خبر از یک تصادف مرگبار در یکی از خیابان های لندن می داد که در آن بر اثر اصابت یک اتومبیل دایلمر به ترن , دو تن از سرنشینان اتومبیل پس از پرتاب شدن از روی صندلی جان باخته بودند . این خبر با عکس و تصویر در صفحه حوادث چاپ شده بود . در خبر اظهار نظر شده بود که اگر سرنشینان خودرو با طناب به صندلی بسته شده بودند , از این حادثه جان سالم به در می بردند . ظاهراً این نخستین احساس نیاز ابراز شده به کمربند ایمنی در تاریخ صنایع خودرو می باشد . در روز 11 مه سا ل 1903 میلادی شخصی به نام گوستا و سرلبو یک , استانداردی جهت حفظ جان سرنشینان خودرو برای صنایع خودروسازی فرانسه به ثبت رساند که سرآغازی برای تولید کمربند ایمنی خودرو بود . اما از این تاریخ تا زمانیکه استفاده اجباری کمربند ایمنی در فرانسه وضع گردید ,عملاًهفتاد سال طول کشید. این قانون در آمریکا ده سال بعد آن هم به طور محدود اجرا شد و باز هم ده سال دیگر طول کشید تا در ایران استفاده از کمربند ایمنی به طور محدود اجباری گردد. اما چه شد که هفتاد سال طول کشید تا استفاده از کمربند ایمنی , آن هم در کشور مبدع آن یعنی فرانسه اجباری گردید. همانطور که مشاهده می شود از همان ابتدا که استفاده از اتومیبل به عنوان یک وسیله نقلیه متداول گشت تا امروزه همواره مسئله کاهش صدمات جانی مسافران در اثر تصادف مورد نظر بوده است . این مسئله باعث شده است که علاوه بر تحقیقاتی که برای دستیابی به قدرت و سرعت بیشتر انجام می شود , همزمان مطالعه بر روی ایمنی اتومیبل نیز در مرکز توجه طراحان فنی و صنعتی اتومبیل قرار گیرد . یکی از ابزار های مهم در پیشرفت این مسئله استفاده از کمربند ایمنی بوده است . به طور کلی کاربرد اصلی کمربند ایمنی عبارت است از نگاهداشتن سرنشین خودرو بر صندلی در هنگام تصادف هنگامی که خودرو با شئی دیگر برخورد می کند.در مدت زمان بسیار کوتاهی سرعت آن دارای افت شدیدی می شود و یا به صفر می رسد. در حالت عادی در هنگام این اتفاق سرنشینان داخل خودرو شروع به حرکت روبه جلو کرده و این حرکت تا زمان برخورد سرنشین به شیئی دیگر (مانند شیشه جلوی خودرو, داشبورد و ….) ادامه خواهد یافت.این اتفاق اصطلاحاً تصادف دوم نام دارد. در هنگام تصادف اول خودرو دچار آسیب دیدگی خواهد گشت و در تصادف دوم سرنشینان آن.همانطوری که قبلاً گفته شد کاربرد اصلی کمربند ایمنی عبارت است از جلوگیری ازتصادف دوم.

3.
كمربند ايمني……………………………………………….. 53
تاریخچه کمربند ایمنی:…………………………………….. 54
چگونگي عملکرد کمربند ايمني…………………………. : 57
تسمه هاي سيستم………………………………………..: 60
سعي در نصب کمربند ايمني براي صندلي هاي عقب:… 61

فصل سوم

بررسي ايمني شيشه هاي خودرو ………………………….64
تعاريف و اصطلا حات :…………………………………………. 65

فصل چهارم

آشنايي با ايربگ :
کمربند ايمني يکي از مهمترين و درعين حال ابتدايي ترين وسايل محافظ سرنشينان در مقابل تصادف مي باشد . ولي در تحقيقات انجام گرفته مي توان به اين نکته پي برد که با وجود کمربند ايمني باز هم احتمال خطر وجود دارد . زيرا در حين تصادف ، سرنشين به ميزان حدود 20 سانتي متر بر روي صندلي لغزيده و به سمت جلو ( در تصادفات از روبرو ) حرکت مي کند و اين مسئله امکان اين را به وجود مي آورد که سرنشين از ناحيه سر ، سينه و زانو با شيشه ، فرمان و داشبورد برخورد کند . بنابراين طراحان وسايل ايمني به فکر افتادند که وسايلي را پديد آورند تا علاوه بر حل اين مشکل بتواند افرادي که کمربند نيز بسته اند را تا حد زيادي از صدمات وارده دور سازد . يکي از وسايلي که امروزه مورد استقبال عموم مردم قرار گرفته و صاحبان خودرو ها اغلب مايل به نصب آن روي اتومبيل خود هستند بالشتک ايمني هوا يا ايربگ مي باشد . تا جايي که در برخي کشورها اين وسيله استاندارد و استفاده از آن اجباري است . با بهره گيري از اين وسيله ، درصد قابل ملاحظه اي از جراحات سر و سينه سرنشينان بالاخص رانندگان در هنگام تصادف کاهش يافته است . البته لازم به ذکر است که توجه به ايربگ ها به عنوان يک وسيله جدي و ايمني از آغاز دهه 90 شروع شده واکنون حتي اتومبيل سازي هاي کره اي هم ماشينهايي با ايربگ مي سازند .
3
Air bag ا………………………………………………………….78
آشنايي با ايربگ ………………………………………………: 79
خطرات ايربگ………………………………………………….: 91
خلاصه زمان بندي عمل ايربگ………………………………: 112

فصل پنجم

با نصب سپرهای ایمنی ضربه گیر، شدت برخورد بدنه خودرو با مانع ملایم شده ، از تاثیر انتقال ضربه به اتاق و سرنشینان آن کاسته می شود.
نوعی سپر ایمنی که در شکل1 دیده می شود دارای محفظه گاز، محفظه روغن و سپر ضربه گیر اضافی است. در شکل 1 ابتدای اصابت سپر به مانع دیده می شود در این موقع ، روغن از محفظه عقب به قسمت جلو عبور می کند. به علت کوچک بودن مجاری انتقال روغن، نیروی وارد شده بر سپر با جابجايي کند روغن به نیروی اصطکاک و حرارت تبدیل می شود. از طرف دیگر با ورود روغن به قسمت جلو، پیستونی به حرکت درمی آید که در جلو آن گاز قرار دارد. محفظه گاز با جابه جای پیستون تحت فشار قرار می گیرد و انرژی ضربه را در خود ذخیره می کند بنابراین ضربه در دو مرحله جذب می شود. اول در جابجایی روغن و سپس در متراکم کردن گاز.

سپر ايمني و ايمني بدنه ……………………………………116
ايمني بدنه خودرو…………………………………………… 120

فصل ششم

در دنياي امروز آلودگي صوتي يکي از معضلاتي ا ست که تلاشهاي گسترده اي به منظور کاهش آن در حال ا نجام مي باشد . از ميان منابع مختلف توليد کننده نو يز( صداي مزاحم ) خودروها و بويژه خودروهاي سنگين ( کاميون، ا توبوس و ميني بوس) نقش مهمي در ايجاد آلودگي صوتي ايفا مي کنند . با پيشرفت و گسترش صنايع خودروسا زي وايجاد رقابت تنگاتنگ بين شرکتهاي سازنده خودرو، کيفيت و راحتي خودروها بيش ا ز پيش اهميت پيدا کرده است . ارتعاش وصدا در خودرو علاوه بر تا ثيرات مکانيکي بر قطعات، از جمله ايجاد بارهاي ديناميکي اضافي ، خستگي ، اتلاف توان و در نتيجه کاهش را ندمان ، بر راحتي سرنشينان نيز تاثيرات منفي قابل توجهي مي گذارد. ارتعاش و صدا رابطه مستقيمي با يکديگر دارند ، چرا که صدا قسمتي ا ز انرژي ارتعاشي سازه است که به فضاي اطراف انتقال مي يابد.
بنابراين در اين فصل هم نويز ارتعاشي و هم نويز اکوستيکي بررسي مي شوند.

منابع نويز خودرو
منابع نويز خودرو(شامل نويز اکوستيکي و نويز ارتعاشي) در سه گروه اصلي قرار مي گيرند.اين سه گروه عبارتند از:
الف) نويزسيستم قدرت، شامل: موتور- سيستم مکش هوا- سيستم خروج دود
ب) نويز سيستم انتقال قدرت، شامل: کلاچ- جعبه دنده- گاردان- ديفرانسيل
ج) نويز جاده/تاير
از طرفي مي توان نويز خودرو را از دو جنبه ديگر نيز بررسي کرد: اثر منابع نويز در داخل و اثر منابع نويز در محيط اطراف. توجه شود که اثر منابع نويز در داخل و خارج خودرو متفاوت است. براي نويز داخلي، به ترتيب سيستم قدرت، سيستم انتقال قدرت و تاير و جاده اهميت دارد. براي خودرو هاي سواري در سرعت بالاي km/h 60 و براي کاميونها در سرعت بالاي km/h 80 نويز تاير/جاده نسبت به نويز سيستم انتقال قدرت اهميت بيشتري دارد. براي نويز خارجي، به ترتيب سيستم قدرت، تاير/جاده و سيستم انتقال قدرت اهميت بيشتري دارند. براي خودروهاي سواري در سرعت بالاي km/h 60 و براي کاميونها در سرعت بالاي km/h80 نويز تاير/جاده نسبت به نويز سيستم قدرت اهميت بيشتري دارد.

3
تداخل و نويز در خوررو………………………………………… 123
منابع نويز خودرو………………………………………………. 124
ارتعاش داخلي خودرو:……………………………………….. 125
لايه هاي ويسکوالاستيک ……………………………………..130
لايه هاي ويسکوالاستسک نامقيد(آزاد)………………………. 131
سيستم وفقي کنترل نويز…………………………………… 134
توصيف سيستم………………………………………………. 135
پيشرفت هاي نوين…………………………………………… 137

برای دانلود رایگان قسمت های بیشتراز فایل به انتهای مطلب مراجعه کنید

فصل هفتم

ارگونومی سرنشین در خودرو ……………………………………….152
آنتروپومتری……………………………………………………………. 153
ارکان اصلی ابعاد خودرو…………………………………………… 160
سیستم تهویه فعال و چند محوره پشت صندلی……………….: 165
سيستم كنترل الكترونيكي انتقال قدرت………………………… 173
سيستمهاي اطلاعاتي…………………………………………… 178
سيستم هاي ضد سرقت خودرو………………………………. 209
نحوه عملكرد …………………………………………………….211
سيستم هاي الكتريكي ايموبيلايزر………………………………: 217
سيستمهاي تنظيم كننده صندلي…………………………………. 220
سيستم كنترل…………………………………………………………. 228
منابع و مأخذ:…………………………………………………………….237  مقطع کارشناسی ارشد

بلافاصله بعد از پرداخت به ایمیلی که در مرحله بعد وارد میکنید ارسال میشود.


فایل pdf غیر قابل ویرایش

قیمت25000تومان

خرید فایل word

قیمت35000تومان