انتخاب صفحه

 مقدمه :

شعر و شاعری پدیده‌ای است که محدوده خاصی ندارد و ویژه افراد خاصی نیست، در هر مقام و منزلتی که باشی، می‌تواند حلول کند و در هر حال و محلّی که باشی می‌تواند تأثیرگذار باشد. دایره حکمفرمایی شعر بس پر دامنه و وسیع است، چرا که شعر از دل بر می‌خیزد و بر دل می‌نشیند، با عاطفه و احساس آدمی سر و کار دارد و هر چه که باشی، با عاطفه سروکار داری.

شعر از جمله موضوعات ادبی است که ریشه در قرون دارد. آن‌گاه که هنوز از تمدن و فرهنگ خبری نبود شعر بود و شاعر اهمیّت داشت . زبانش حامی قبیله بود و دشمنان از بیم تیغ زبانش در تشویش و اضطراب .

مقام شاعر گاهی اوقات از مقام رئیس قبیله تجاوز می‌کرد. در جنگ و صلح چه بسا زبان شاعر کاری را می‌کرد که از عهده شمشیر خارج بود. شعر عربی و لطافت و طراوتی خاص دارد،‌ بطوریکه هر انسانی را که سری در ادبیات دارد بر می‌انگیزد تا به بررسی این اشعار بپردازد. من نیز به همین دلیل از میان موضوعات ارائه شده، موضوع شعر آن هم شعر شعرای معاصر را برگزیدم. شعر معاصر به دلیل روانی کلام، استعمال کلمات ساده و موضوعات متداول و روزمره جاذبه فراوانی دارد، خصوصاً در شعر شعرای رمانتیک زیبایی هایی خاصی دیده می شود..از میان شعرای معاصر احمد زکی ابوشادی را برگزیدم. ابوشادی مانند دیگر شعرای عصر خویش است، با این تفاوت که نوع زندگی و محیط اجتماعی و حوادث زندگی و روزگار چنان تأثیری در شعر او گذاشته که در زمان حیاتش حماسه های جاوید از خود به جاگذاشته است.برای شناخت هر چه بیشتر این نویسنده شاعر خط به خط و صحفه به صحفه به مطالعه کتب پرداختم. ولی مطالب مهمی که بتواند مرا کمک کند چندان نیافتم.

در هر کتاب و هر کتابخانه‌ای که در دسترس بود  و کتب ادبی داشت به جستجو پرداختم. اما متأسفانه در آنها کمتر کتابی را یافتم که راجع به این شاعر نوشته باشند. در برخی کتابخانه‌ها به مراجع و منابعی اشاره شده بود که به صورت مستقل راجع به ابوشادی نوشته شده است، ولی آن نوشته‌های مستقل را در کتابخانه‌ها نیافتم . نباید سهم برخی از کتابها را که با کمک آن از عهده انجام این تکلیف بر آمدم نایده گرفت. کتابهایی را که نویسندگان آنها کم و بیش به شرح و حال او پرداخته اند، کتابهائی است چون الشعر العربی المعاصر تألیف ایلیا الحاوی و مذاهب الأدب تألیف محمد عبدالمنعم خفاجی و کتاب تاریخ الادب العربی نوشته حنّا الفاخوری که از آنها به فراخور این رساله بهره گرفتم.

بار دیگر جا دارد و از استادانی که با یاری آنان و نصائح و راهنمائیهای آنان که چه بسا سودمندتر از کتابها بوده است جرأت نگارش این تحقیق را یافتم تشکر نمایم .اگر چه در مورد موضوع این رساله جستجو و تحقیق فراوان کرده‌ام، ولکن شاید آنچه مورد مطالعه خوانندگان عزیز در این مقوله قرار می‌گیرد، نا چیز و کم اهمیت جلوه کند، امید اغماض دارد.

فهرست مطالب

چکیده…………………………………………………………………………………………. 1

مقدمه…………………………………………………………………………………………. 2

برای دانلود رایگان قسمت های بیشتراز فایل به انتهای مطلب مراجعه کنید

فصل اول (بررسی اوضاع سیاسی و اجتماعی و دینی وفرهنگی در عصر معاصر)

«پس از حوادث غمبار و فجایع غیرقابل تحملّی ک بعد از عصر مغول بر ادبیات و پیکر شعر و نثر وارد شد، این گمان بود عاقبت سرنوشت ادبیات عرب چه خواهد شد. شعر و نثر نیز همچون دیگر علوم پویا است و به یک حال باقی نمی ماند. در اثر تأثیراتی که مدارس، چاپخانه، کتابخانه ها و مجامع و تأثیر و نقش متشرقین و غیره… شعر از حالت رخوت و رکودی که برابر عارض شده بود بیرون آمد و شروع به طی کردن مسیر جدیدی کرد. نوآوری جای تقلید و ابداع جای صنایع لفظی را گرفت در ادبیات دوره ی نهضت، دو مرحله مشهور است:

مرحله ی اول: سنّت گرایی.

مرحله ی دوم: نوآوری.

مرحله ی اول که مرحله ی رستاخیز و بیداری و حرکت بسوی افکار و موضوعات، تخیّلات و اسالیب قدیم شعر عربی است، خود به دو بخش تقسیم می شود:

الف: سنّت گرایی آمیخته به انحطاط.

ب: بازگشت به سبک عباسی.

در سنّت گرایی آمیخته به انحطاط، شعرای این دوره می خواستند به سنن شعری پیش از انحطاط برگردند ولی آثار انحطاط در کارهایشان نمایان بود.

بازگشت به سبک عباسی چون ادباء در اثر تحوّل اوضاع و احوال اجتماعی و استفاده از وسایل آموزشی، زبان عربی را به خوبی یاد گرفتند و علل ضعف آن را شناختند. با استفاده از صنعت چاپ دواوین شعرای پیش منتشر شد. شعرای جدید با اطلاع از شعر دوره ی عباسی تصمیم گرفتند از آن شعر تقلید کرده و در تعابیر خود دقت بکار برند. کار شعرای قرین را سرمشق قرار دادند، بنابراین شعرشان از زمانشان فاصله گرفت، و شعر این گروه دور از نیازها و مشکلات مردم بود.در مرحله ی دوم، که مرحله ی نوآوری است در اثر ارتباط میان شرق و غرب و استفاده ی شرقیها از ادبیات غرب، شعر به مرحله ی جدیدی گام گذاشت و سه مکتب پدیدار شد که عباتند از:

1- مکتب مخضرمین

2- مکتب افراط کاران

3- مکتب اهل ابداع

مکتب مخضرمین یعنی کسانیکه ضمن گرایش به نوآوری، کارشان بر مبنای ادبیات قدیم بود.

مکتب افراط کاران گروهی بودند که افکار غربی بر احساس و خیال آنها تأثیر گذاشت. اینها بودند که با ادبیات عرب اُلفتی نداشتند. این گروه در اثر شکست قانون اساسی در سال 1908م و حوادث جنگ جهانی اول بر ملت لبنان و سوریه رنگ رمانتیک به خود گرفت و از رمانتیسم فرانسوی رنگ تقلید گرفت. ویژگی سبک کار آنها دوری گزیدن از اسلوب قدیم بود و پذیرفتن سبک ادبیات غربی.

این ادبیات در اماکنی پا گرفت که مهاجران عرب می زیستند.

از ویژگیهای سبک رمانتیک درخشندگی اسلوب، موسیقی لفظ، و کوشش برای پدیدآوردن شعر آزاد و دعوت به آزادی بود. در این دوره گرایش به سبک سمبولیسم یا رمزگرایی نیز به وجود آمد. پیروان این مکتب به تعبیرات پیچیده پناه بردند و شعر را وسیله ی برای تعبیر از زندگی جدید بکار گرفتند.مکتب اهل ابداع- که در کنار این گرایشات بوجود آمد. هدف از آن، این بود که شعر را به اه صحیح خود سوق دهد و آن را از فساد غزل و تملّق و چاپلوسی متن و تقلید از قدماء نجات بخشد و به جنبه های اجتماعی شعر اهمیّت دادند که ابوشادی از این مکتب پیروی می کرد.»[1]

اوضاع سیاسی، اجتماعی، دینی، فرهنگی………………………………………………. 5

آغاز ادبیات معاصر عرب……………………………………………………………………. 7

بررسی اوضاع اجتماعی در مصر…………………………………………………………… 9

اوضاع و شرایط مصر بعد از حمله فرانسه………………………………………………….. 12

اوضاع مصر بعد از اشغال انگلیس………………………………………………………….. 15

دعوت به سوی آزادی و مساوات…………………………………………………………….. 18

پیدایش و ظهور مطبوعات در مصر…………………………………………………………. 20

فصل دوم (عصر نهضت ادبی)

«جدای از اینکه مورخان نهضت معاصر در مصر را به عنوان دوران «محمد علی پاشاخدیوی» یا حمله فرانسه به مصر و شام و یا هر دوی آنها نسبت دهند، آثار بزرگ و تحولات عظیمی که در آن دوره یعنی از اوائل قرن 19 میلادی تا کنون به وجود آمده است را نمی توان منکر شد، بدون شک اهتمام محمد علی پاشا به مصر و قرار دادن آن به عنوان مرکز تمدن معاصر، ارتباط میان مصر و استانبول را گشود و مصر و خصوصاً قاهره را مشعل دار تمدن بزرگی قرار داد که باعث شد که الأ زهر سیادت دینی، فرهنگی و سیاسی خود را بازیابد. تأسیس مدارس بزرگ در مصر حیات فکری و فرهنگی را زنده نمود و این مدارس که علوم گوناگون چون داروشناسی، مهندسی و پزشکی و… در آنها تدریس می شد، در ابتدا استادان آنها اروپایی بودند و چون این استادان نیازمند به مترجم بودند، میان استاد و دانشجو و مترجم دوایر فکری و گفتگوهای فرهنگی متعدی صورت می گرفت. محمد علی پاشا، گروههایی را به اروپا می فرستد تا از افق های تمدن اروپایی اطلاع یابند، اینان در بازگشت ضمن تدریس علوم جدید، کتابهای مختلفی را ترجمه و تألیف می کردند و به بدین ترتیب اثر بزرگی را در پیشرفت زبان عر بی داشتند، از جمله مظاهر این امر، مدرسه ی زبان بود که در آن به ترجمه ی بهترین آثار مغرب زمین می پرداختند، صدور اولین روزنامه که «جورنال الخدیو» نامیده می شد و بعد از آن مدتی با اسم «الوقایع المصریه» منتشر می شد. از نمونه های این پیشرفت بود.

از مهمترین درجاتی که ازاین حرکت فرهنگی توانست بدست آورد ظهور گروهی از فرهنگیان مصر بود که تحت تأثیر فرهنگ غرب بودند و زبان و ادبیات آنرا شناختند و در آخر به رنگ تقلید گونه ای که برای علمای آن زمان الأزهر زمامدار آن بودند رنگ جدیدی زدند»[1]همچنین تأسیس دانشگاهها مخصوصاً در مصر در سال1908اثری بزرگ در جهان عرب و نیزپیشبرد چرخهای آموزش زبان عربی به جلو داشت تا ادبیات عرب را از تاریکی مطلق به سوی نور و حیات و معرفت، پیش ببرد.ظهور چاپخانه ها نیز از مهمترین عوامل نهضت معاصر به شمار می رود. ظهور چاپ در واقع  انقلابی فرهنگی است که اثری عمیق درنشر فرهنگ و علم داشته است. در واقع رسالت چاپخانه ها، تکثیر کتب روزنامه ها و مجلات گوناگون در عصر نهضت بوده است.علاوه بر چاپخانه ها، باید از کتابخانه های عمومی در عصر نهضت نام برد، وظیفه کتابخانه‌ها حفظ آثار مکتوب بوده است. از مهمترین این کتابخانه ها می توان به «دارالکتب المصریه» اشاره کرد که در سال 1870 میلادی تأسیس شد.

تشکیل انجمنهای ادبی و نیز انجمن های زبان حرکت نهضت را بسیار آسان نمود، در نواحی مختلف جماعتهای ادبی مختلفی بوجود آمد که نقش بسیار مهمی در ترجمه و نیز تألیف  آثار داشته است. در ادامه نباید از نقش مستشرقین غافل بود،اگر چه هدفهای آنها متفاوت بوده است، برخی از آنان در خدمت گرایش استعاری بودند و لکن برخی از آنان گرایشهای فرهنگی و علمی داشتند و حرکت تجدید طلبانه عصر نهضت را بسیار تحت تأثیر قرار دادند. از همه ی اینها گذشته به نقش رادیو نیز باید اشاره نمود که باعث نزدیکی میان سرزمینهای عربی شد و پیوندهای محکمی را در میدانهای ادبیات و فن و فکر ایجاد نمود. همه ی این شرایط، سرزمینی سرسبز را به وجود آورد تا درخت مدرسه احیاء رشد یابد و شکوفا شود، همان درختی که قوائد آن را شاعر بزرگ مصر، محمودسامی البارودی ترسیم نمود و امثال شوقی و حافظ و همچنین شاعران احیاء در عراق چون کاظمی و رصافی و زهاوی و جواهری آنرا به باروری رساندند.

در همان زمانیکه قصه پردازان و نمایشنامه نویسان به ترجمه و سپس اقتباس از نمونه های غربی می پرداختند، شعراء نیز به تقلید از نمونه هایی والا وعامی از سردمداران میراث شعری قدیم عرب پرداختند و آن به این دلیل بود که حرکت ترجمه رب نمی توانست به خاطر ترجمه هایی اندکی که از اشعار  اروپا بود چیزی را به شعرای عرب تقدیم بدارد و این در حالی بود که همین ترجمه های اندک فاقد صانت و وزن و قافیه بود و شعر ترجمه شد هم نمی توانست به آسانی در احساس و وجدان شاعر عربی نفوذ کند.»[2]

 

عصر نهضت………………………………………………………………………………… 23

مهمترین عوامل در ظهور نهضت ادبی معاصر مصر………………………………………. 25

چاپ و روزنامه و جنبش انتقال و ترجمه در دوره نهضت………………………………….. 30

شعر در دوره ی نهضت……………………………………………………………………… 32

نثر در دوره ی نهضت……………………………………………………………………….. 33

قصه………………………………………………………………………………………….. 34

انواع قصه……………………………………………………………………………………. 35

نمایشنامه……………………………………………………………………………………… 36

انواع مکاتب در عصر نهضت……………………………………………………………….. 37

حرکت یا جناح رومانتیسم……………………………………………………………………. 41

جناح رمزگرا…………………………………………………………………………………. 42

فصل سوم (بررسی زندگی نامه وآثار دکتر ابوشادی)

«احمد زکی ابوشادی در نهم فوریه سال 1892م ، در شهرک عابدین قاهره بدنیا آمد.»[1]

«و در خانه علم و ادب متولد شد، پدرش محمد ابوشادی از وکلای بزرگ بود، علاوه بر آنکه وی خطیب و بلیع و ادیب و شاعر بود. مادرش امینه دختر مصطفی نجیب بود و شعر می سرود.»[2]

«احمد زکی سه فرزند داشت، امین رمزی ابوشادی، صفیه ابوشادی، هدی ابوشادی.

امین رمزی در 25 فوریه سال 1926 در پورسعید متولد شد، وی به مطالعه حسابداری و تجارت در اسکندریه پرداخت، همینطور به عکاسی هنری می پرداخت و سمت منشی سازمان ملل متحد در نیویورک را نیز داشت. او به این هنرش علاقه فراوانی داشت. وی در سال 1954 با یک دختر آمریکائی ازدواج کرد و با وی در نیویورک ماند. صفیه ابوشادی در 5 اکتبر سال 1927 به دنیا آمد، و در دانشگاه اسکندریه درس خواند و فارغ التحصیل دانشگاه جرج واشنگتن بود و در این دانشگاه روانشاسی و جامعه شناسی خواند. و علاقه فراوانی به شعر و موسیقی و عکاسی داشت. او دو دیوان خطی به نام «الأغنیه الخالده» دارد، در سال 1946م سردبیر روزنامه (المهدی) که یک روزنامه عربی آمریکائی مشهور است بود. و در شهر نیویورک چاپ می شد.

«هدی ابوشادی در رمل اسکندریه در 2 اکتبر سال 1929 متولد شد، از دبیرستان عالی در حومه فاروکاوی نیویورک فارغ التحصیل شد، و مطالعات پراکنده ای در زمینه ی زبان و عکاسی داشت.»[3]

تولد و رشد شاعر

«ابوشادی در چهارسالگی وارد مدرسه ای در شهر حنفی شد. سپس در هفت سالگی وارد مدرسه ابتدایی عابدین شد، پس از آن به مدرسه راهنمائی التوفیقیه در شبرا رفت و تحصیلات راهنمایی اش را به اتمام رساند.[4]

از آغاز کودکی اش موهبت ادبی و شاعری در وی شکوفا شد، به گونه ای که هنوز شانزده ساله نشده بود که بخشی از شعر و نثرش را با عنوان «قطره من یراع فی الادب و الاجتماع» را منتشر کرد. طولی نکشید که قطره ی دیگری به آن افزود، سپس دو قطره دیگر از شعر و نثرش در کتابهایش چکید. در تمامی کتابهایش فرهنگ گوناگون وی که آمیزه ای از ادبیات عرب بوده و ماده و شکل و مضمون را در برمی گرفت، نمایان شد. بسیار شیفته خلیل مطران و «برادلی» که آنان استاد شعر در آکسفورد بود، شد. وی برخی از اشعار شگفت برادلی را ترجمه کرده و به برخی نقاشان عرضه کرد. گوئیکه اینگونه عواملی که در روح و شاعریتش اثر گذاشته را به ما نشان می دهد.»[5]سپس در قاهره پزشکی خواند، یک سال آنجا ماند اما بیمار شد و بیماریش به طول انجامید. پس از بهبودی برای ادامه تحصیل به انگلستان رفت، و آنرا در دسامبر 1915 به اتمام رساند و جایزه «وب» پزشکی را در علم باکتری یا علم میکروبها به دست آورد. در طول 7 سال در آنجا به پزشکی مشغول بود و در حین این کار به فکر تربیت زنبور عسل افتاد و یک جمعیت حمایت از آن تشکیل داد. در کنار این جمعیت، مجله جهان زنبور عسل (عالم النحل) را تأسیس کرد و راههای تربیت زنبور عسل جدید را به هدف افزایش ثروت ملی به مصر وارد کرد. وی مانند شعر به عکاسی نیز توجه داشت. بخصوص در شعر به جریان رومانتیسم توجه فراوانی داشت و از تبعات آن در آثار خلیل مطران به شگفت آمد، وی به شللی وکتیس و دیگر شعرای وجدان فردی روی آورد. انگلیسی را به خوبی فراگرفت و به گونه ای که با آن شعر می گفت. اما وی وطن و مردم خود را فراموش نکرد. مقالات و اشعارش را به روزنامه های مصر ارسال می کرد و مجمع ادبیات زبان عربی را تأسیس کرد و هموطنان خود را در باشگاه مصر در لندن جمع کرد و در خصوص مسائل سرزمنیش با آنان هم سخن می شد. پلیس متوجه اقدام او شد و به حدی بر او سخت گرفت که مجبور به بازگشت به وطن بهمراه همسر انگلیسی اش در تاریخ دسامبر سال 1922 شد.»[6]

زندگی نامه (تولد ابوشادی و خانواده‌اش)…………………………………………………….. 44

تولد و رشد شاعر…………………………………………………………………………….. 45

مذهب ابوشادی……………………………………………………………………………….. 48

اساتید و شاگردان ابو شادی…………………………………………………………………… 49

شعر ابو شادی………………………………………………………………………………… 51

نمونه هایی از اشعار رومانتیک ابوشادی……………………………………………………… 54

گزیده ای از قصیده ی «الحنان النارنج»…………………………………………………….. 56

عوامل موثر در شعر ابوشادی……………………………………………………………….. 58

گرایشهای ادبی اجتماعی ابوشادی……………………………………………………………. 59

آثار ابوشادی………………………………………………………………………………….. 61

تالیفات دکتر ابوشادی در نقد و ادب و اجتماع……………………………………………….. 62

مجله‌هایی که ابوشادی به چاپ رسانده است…………………………………………………. 63

کتابهای علمی و غیره ……………………………………………………………………….. 64

فصل چهارم (جمعیت آپولو)

«در خلال فعالیت های ابوشادی، تأسیس گروه آپولو را می بینیم، مدرسه و مکتبی که به سوی تجدید و نوگرایی می رفت.

شعر عربی معاصر قبل از (آپولو) به دنبال تقلید بود و در مصر یا کشور های عربی، مدرسه و مکتبی ادبی با برنامه و هدف روشن نبود و شاعران به انواع جریان های سیاسی و اجتماعی و ادبی مختلف روی می آوردند و آن جریان ها هویتی روشن و وجودی مستقل نداشتند. و شاعر نیز شعرش را تحت تأثیر و متأثر از شرایط و مناسبات مدح و ستایش و براساس مقتضیات زمان می سرود. و موضوعات شعر آن زمان اغلب مدح و ستایش بزرگان، تبریک به دوستان، یارثاء عزیز از دست رفته ای است و معانی شعرها را معانی مرسوم و متداول که قبلاً قدماء در شعرشان آن معانی را به کار برده بودند و تقلید از شاعران بزرگ قدیم در خیال و تصاویر و افکارشان است. و اسلوب شعر، آن فطرت و درون واقعی را بیان نمی کند و از طبع و سرشت درونی شاعران خارج نمی شود. و همچنین چیزی از عواطف و احساسات درونی شاعر را نمایان نمی کند.

در آن (اسلوب) تکلف و تصنع و در بیشتر مواقع ابتذال بر آن غلبه می کند و شاعران شعر را برای بدست آوردن و کسب مال و ثروت یا حرص و آزمندی در جلب رضایت و عطوفت (شخصی) می سرودند. پس هنگامی که مثلاً عید می آمد شاعر به وصف و توصیف احساساتش و احساسات مردم و دردها و خواسته های آنان توجه نمی کرد در حالی که شعری را که در ان به امیر تبریک می گفت می سرود.»[1] «اما بعد از این (اسلوب تقلیدی)، پس شاعران دیوان در تقدیم و تنظیر نقد جدید از نقد اروپایی و انگلیسی و از بیشتر مبادی و اصول آنان بهره مند شدند. پس ادبیات به آزاد نقدی شان پر شد و شعرشان از قیدهای شکلی و مضمونی شعرهای مرسوم و متداول (قدیم) جدا کردند. و در این جو، گروهی از شاعران بودند که به آزاد نقدی جدید مایل و راغب بودند و این شاعران به سوی احمد زکی ابو شادی که از انگلستان برگشته بود و از شعر رومانتیک و گرایش های عاطفی و ذاتی و انسانی آن مکتب تأثیر پذیرفته بود، روی آوردند.

و این چنین گروه آپولو تأسیس شد و این مسیر و راه را انتخاب نمودند بلکه در آن صورت گسترده و عمیق پرداختند و در زیر پرچم (این مکتب) جمع زیادی از شاعرانی که در موفقیت این جریان سهم داشتند، جمع شدند.»[2]«می توان گفت که خلیل مطران، دعوت کننده و مبلّغ به سوی شعر عربی جدید بود و برای شاعر تأثیر مثبت بر پیشرفت شعر عربی جدید مخفی و پنهان نبود هنگامی که تلاش کرد که فنون آن را تنوع بخشد و معانی و جریان هایش را مشخص نماید، و بستر را برای شعر قصه ای (شعر رزمی) و شعر تمثیل فراهم کند.

و اگرچه شعر عربی را از قالب قصیده جدانکرده و به سوی شکل نمایشنامه دراماتیک نبرد با وجود این در زمینه سازی و قصد چینی نمایشنامه های شعری شوقی، اباطه و احمد زکی نقش داشت و ابوشادی از شاعر بزرگ (خلیل مطران) هنگامی که او در صالون با پدرش، محمد بک ابو شادی، وکیل و رهبر ملی را دیدار و ملاقات می کرد به تأثیرپذیری اش از خلیل مطران اعتراف می کند.»[3]

«سه شاعر، شکری، مازنی، عقّاد برای نابود مکتب تقلید و گشایش راه برای گروه آپولو تلاش کردند پس بر راه و روش مطران رفتند و در دعوت زیاده روی و افراط نمودند و به نزاع با مکتب تقلید وارد شدند پس آپولو روی کار آمد. و آن چه را که مکتب دیوان از آن عاجز و ناتوان بود (نتوانست به آن دست یابد) که آن به وجود آوردن و تکوین گروهی هماهنگ و یک پارچه به رغم وجود اختلافات در مفاهیم شعرشان بود، محقق کردند.کتاب دیوان که در سال 1921 چاپ شد و کتاب غربال که دو سال پس از آن منتشر شد و شعرهای شاعران مکتب دیوان و شاعران مهجر، شاعران آپولو در روش و برنامه او را کمک و یاری نمودند.»[4]

چگونگی تأسیس گروه آپولو…………………………………………………………………. 66

اهداف جمعیت آپولو………………………………………………………………………….. 70

ویژگی شعر مدرسه آپولو…………………………………………………………………….. 72

آپولو جمعیت ادبی یا مدرسه ادبی……………………………………………………………. 73

وحدت عضوی قصیده………………………………………………………………………… 78

حملات بر ضد آپولو…………………………………………………………………………. 79

اوضاع ادبی در زمان تکوین آپولو…………………………………………………………… 80

طبیعت در نزد شاعران آپولو………………………………………………………………… 81

انجمن منیرفا………………………………………………………………………………….. 82

نتیجه گیری…………………………………………………………………………………… 83

برای دانلود رایگان قسمت های بیشتراز فایل به انتهای مطلب مراجعه کنید

فصل پنجم (ابوشادی و ادبیات ملی – انسانی)

نهضت ملی عربی و اثر ادبی آن…………………………………………………………….. 86

درگیری میان قیمومیت و استقلال……………………………………………………………. 89

ادبیات ملّی……………………………………………………………………………………. 91

شعر ملی ابوشادی……………………………………………………………………………. 92

طبیعت و زن در شعر ابوشادی………………………………………………………………. 103

شعر انسانی ابوشادی…………………………………………………………………………. 104

شعر غنایی در نزد ابوشادی………………………………………………………………….. 110

شعر داستانی و دراماتیک دکتر ابوشادی………………………………………………………. 112

ابوشادی درنقش پدر و اشعار او در مورد کودکی……………………………………………. 113

نتیجه گیری…………………………………………………………………………………… 117

الملخَّص………………………………………………………………………………………. 118

Abstrac……………………………………………………………………………………. 120

منابع ومآخذ………………………………………………………………………………….. 121

Abstract

This thesis consists of four chapters, of which, the First Chapter is allocated to the study of political, social, cultural and literature developments of the Arabic world and Egypt, the literary movements and factors affecting this movement; the Second Chapter deals with the study and research on the life and works of Ahmad Zaki Abu Shadi, the great poet, writer and thinker; and the Third Chapter studies Apollo Society, the purposes for establishment and the characteristics of this school, as well as the effect thereof on contemporary Arabic literature. The Fourth and the last Chapter considers the national and humanistic tendencies of this open-minded and patriot poet; and presents samples of his romantic poems.بلافاصله بعد از پرداخت به ایمیلی که در مرحله بعد وارد میکنید ارسال میشود.


فایل pdf غیر قابل ویرایش

قیمت25000تومان

خرید فایل word

قیمت35000تومان